Försvarsministern åter hos Ramberg i P1

I Morgonekot i P1 i morse intervjuades försvarsminister Karin Enström ånyo av Tomas Ramberg. Den här gången hann Ramberg fråga om annat än saudiska vapenfabriker.

Lyssna: Samtal med Tomas Ramberg

Själva intervjun blev ungefär som förväntat. Man häpnar över vissa av uttalandena och andra svar är som tagna från de som tidigare gavs rött ljus, som t ex att förbanden är "välutbildade, välutrustade och har hög beredskap till skillnad från 2006". Ett annat budskap som man häpnade över var att bristen på t ex ingenjörförmåga skulle lösas genom samarbete med det civila samhället. Vilken förmåga har Skanska att snabbt slå en krigsbro över Dalälven? Sannolikt avser försvarsministern även logistikstöd, även om det inte nämndes uttryckligen i intervjun.

För en mer klarläggande analys av intervjun rekommenderas ett besök hos Kungliga Krigsvetenskapsakademin. En organisation som för övrigt försvarsministern kommenterade med "Det är ju bra att även den organisationen ger sig in i debatten" och fick det att låta som om akademin fram till förra veckans symposium tryckt på botten av försvarspolitikens skyttegravar.

 Bäst i media idag avseende försvarspolitiken var ledaren i Kvällsposten av Amanda Wollstad, som på ypperligt sätt fångat en stor del av problematiken i försvarsdebatten. Hoppas fler journalister tar till av det Wollstad skriver.


Övriga bloggar om intervjun i Morgonekot: 6:e mannen, Johan Westerholm

15 kommentarer:

Gronvita sa...
18 februari 2013 kl. 22:46  

Under andra världskriget hade båda sidor planer på att angripa Sverige, av olika skäl, för att det hjälpte dem i deras egen övergripande spelplan.

Under kalla kriget var vi hotade av främst Sovjet eftersom vi låg i vägen för deras större plan visavi huvudmotståndaren Nato.

I båda fallen var ingen egentligen intresserade av Sverige i sig, bara vårt läge. Och att deras motståndare inte skulle få fördel av detta läge.

Inte heller nu finns någon som är intresserad av att angripa oss för vår egen skull. Men den eller de i vår omvärld som gör upp egna större planer kan lätt få för sig att vårt territorium är strategiskt för dem och då kan de redan nu konstatera att vi inte klarar försvara oss själva i någon nämnvärd grad. Alltså måste de ta höjd för att kunna förekomma i stället för att förekommas. Det ökar i sig hotbilden mot oss.

Det är det vi borde ta höjd för. Om vi gör det genom att "välja sida" provocerar vi bara den andra sidan mer och ökar hotbilden mot oss mer än om vi själva står för vårt eget försvar. Väpnad neutralitet. Precis samma princip som förr, men naturligtvis annorlunda i en ny värld. Och ja, det är dyrare men värt det.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
18 februari 2013 kl. 22:47  

Intervjun bekräftar att försvarsministern saknar trovärdighet, särskilt med tanke på att hon talar mot bättre vetande, med sin militära bakgrund.
Det är lågt att ta till knep som att försöka skylla eventuella brister på oppositionen.
Passusen om att "hela Sverige skall försvaras" är enda möjliga ståndpunkten är indirekt ett underkännande av hennes egen politik. Om det är den enda möjliga ståndpunkten, så kan man inte skapa ett försvar som är optimerat för expeditionära insatser inom ramen för en internationell organisation, men som har uppenbara brister i rollen som nationellt försvar, oavsett hotbild.
Att den nationella försvarsplaneringen har kommit igång kan inte i sig uppväga de brister som finns i förmågor, utan enbart förtydliga vilka dessa brister är.
Att hänvisa till att man skall invänta försvarsberedningens resultat rimmar illa med beslutet att införskaffa 60 nya JAS.
Trovärdighet = noll.

Anonym sa...
19 februari 2013 kl. 00:37  

”Skanska bygger bro. Klar hösten 2001.” Stod det på en skylt under en övning år 1999.
Lite vid sidan fanns en vackert handskriven skylt där det stod, ”XX ingenjörpluton bygger bro. Klar före klockan 1500 idag.”

Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag hör Fömins uttalande.
Någonstans på vägen tycks allt hon tidigare känt till ha försvunnit.

Hon tycks tro att tulpanerna från Amsterdam återfinns som vanligt i affären även då landet är i krig?
Frukt och grönt väller in som vanligt under natten till ICA och COOP?
Hästköttet galopperar in och lägger sig i den varma kyldisken?
FM startar ett anbudsförfarande enligt alla konstens regler på en bro över Torne älv.

Det första vi får räkna med är att el och tele försvinner. Då hjälper det inte att göra som Vattenfall under ”Gudrun”. Då uppmanade de, utan el och telefon, som kunde lyssna i sina batteridrivna radioapparater, att gå ut på hemsidan och titta hur lång tid de enligt prognosen skulle vara utan el och telefon!
Vad finns kvar dag tre hos ICA/COOP utan el? Hur skall vi betala? Hur kommer vi dit och hem?
Jag kan nog räkna upp ett tusental liknande ”utmaningar” som uppstår vid krigsstarten.

Jag har själv fått svaret från FML att de fordon som skall ingå i logistikkedjan inte är byggda än av Scania och Volvo och att de som skall köra dem är registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Den lilla detaljen att varken Scania, Volvo eller Arbetsförmedlingen kände till något sådant, berättade man dock ej för mig.
Är det vårt lilla äventyr i Afg som fått oss att tro att man under krig kan kraftsamla på att källsortera och kompostera sopor.

Det känns som om begreppet krig har glidit iväg till att handla om något man gör under några timmar om dagen. Sedan åker man hem till den väntande duschen, middagen och efter lite avslappning går man och lägger sig? Ibland kan man vara ute i upp till tre dagar men då är man ledig …?

Fömin har tydligen upptäckt att det pågår en debatt om försvaret!
Hon är mer än välkommen att ge sig in i den. Det skulle vara roligt att få reda på vad försvarsdepartementet tycker om en massa saker.
Det finns mycket matnyttigt hon kan läsa på bloggarna.
Där finns sådant som hon kan ”vara trygg med” och samtidigt ”vara ödmjuk inför”. Där finns ”en balans” som hon ”noga kan följa” och ”se allvarligt på”.

Dock får hon nog läsa på en gång till om jämförelsen mellan försvaret 2006 och idag. Jag misstänker att kunskapsbristen gäller de förband hon tror finns idag. Floskler som ”välutbildade, välutrustade och har hög beredskap” bidrar till denna misstanke.
Hon verkar dessutom mer kunnig om vad andra vill och inte än vad hon själv står för. Underligt.


Klipp navelsträngen och välkommen in i debatten Fru Enström!
Jag vill börja med två frågor.

Hur ser Fömins lösning ut på det växande materielberget?
Hur ser Fömins lösning ut på de finansiella bristerna som just nu innebär att IO14 inte kommer att kunna genomföras inom överskådlig framtid?

SUCK!

Teaterdirektören.


P.S. Nu förväntar jag mig att de trallande arorna inom kort sjunger sin lovsång.

Anonym sa...
19 februari 2013 kl. 00:38  

Vad Ramberg i P1 indirekt sa var att de som vill satsa på det svenska försvaret bör rösta på SD.

Gustav sa...
19 februari 2013 kl. 08:55  

@ Teaterdirektören

Det är svårt att tänka om

Når idén med Försvarspolitiken nu de senaste 10 åren varit att:

1. Slussa ca 20 Miljarder vidare till SAAB, SAP-konsulter och marknadsföringsbyråer

2. Bränna ca 20 Miljarder på att planera och genomföra utlandsresor

Så är det inte enkelt att börja tänka på hur det skulle kunna vara om kriget kom hit!

Det var ju inte meningen. Själva tanken med Långtbortistan-doktrinen var ju att kriget INTE skulle komma hit.

Corse sa...
19 februari 2013 kl. 09:25  

@ Teaterdirektören

Har följt denna blogg mycket länge. Till dig Teaterdirektören vill jag bara säga "tack" för dina alltid så sylvassa och sanningsenliga kommentarer :-)

Till övriga en ursäkt att jag inte håller mig till ämnet, men jag lyckas inte skicka detta direkt till Teaterdirektören

Sten-Erik Björling sa...
19 februari 2013 kl. 15:45  

Vad förväntar ni er?

Fakta?

Förnuft?

Förmåga till långsiktig analys?

Förmåga till konsekvensanalys?

Förmåga till strategisk insikt?

Beklagar...

Anonym sa...
19 februari 2013 kl. 18:53  

@ Corse

Med en klädsam liten rodnad vill jag bara på detta enkla sätt tacka för berömmet.


@ Gustav

Jag begär inte att någon skall tänka om. Jag begär bara att någon skall börja tänka överhuvudtaget. Jag tror tyvärr inte det har funnits någon ide eller någon röd tråd med vår försvarspolitik de senaste tio åren.


Teaterdirektören.

Anonym sa...
20 februari 2013 kl. 00:21  

Fömin förväntar sig stöd från det civila samhället?
Undrar om hon känner igen texten?

Ransonering och prisreglering i krig och fred (SOU 2009:3)

”Hotbilden förändrades på 1990-talet, vilket ledde till ändrade förutsättningar för beredskapen. Sverige har inte längre någon beredskap för ett oväntat invasionskrig; nuvarande försvarsplanering bygger på en förvarningshorisont på fem år innan kriget bryter ut. Sverige förutsätts således ha fem år på sig att rusta upp, utbilda militär personal och bygga upp lager av sjukvårdsmateriel och läkemedel.
Socialstyrelsen har avvecklat operations- och vårdannexorganisationen. Under perioden 2000–2003 reducerades beredskapslagren genom försäljning, bistånd och destruktion.”

Hur förhåller sig detta till det ”gripbara…o.s.v.” försvaret? Det verkar inte vara i höjd med ”enveckasförsvaret”. Det verkar vara något/någon som är i otakt!

Teaterdirektören.

Gustav sa...
20 februari 2013 kl. 18:53  

Fömin kanske tror att Skanska är ett K-företag
http://www.sakerhetspolitik.se/Globala-sidor/Ordlista/K/Krigs--och-krigsviktigt-foretag/

Och att de ingår i Funktionen transporter i Totalförsvaret...

Klipp från 1996:
https://msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/KBM/Basutbildning%20i%20humanit%C3%A4r%20folkr%C3%A4tt2.pdf
Sidan 15:

Funktionen transporter omfattar åtgärder för att tillgodose totalförsvarets behov av transporter i ofred. Personalen inom denna funktion utgörs bl.a. av
anställda inom s.k. kris- och krigsviktiga företag (K-företag). Denna personal har folkrättslig status som ”civila” - men kan i vissa situationer uppträda i så nära anslutning till militära förband att det kan vara aktuellt att se dem som ”civila åtföljande stridskrafter”.

Fast det är ju klart

Det var inte bara Försvarsmakten vi la ner i slutet av 1990-talet - det var hela Totalförsvaret

Och till skillnad från Teaterdirektören så tycker jag mig kunna se en röd tråd i Försvarspolitiken de senaste 10 åren

1. Ta bort allt som ger en folklig förankring och ett intresse och kunskap om försvarsfrågor hos allmänheten

2. Sedan kan vi skära i volymer och kostnader för försvaret utan att någon bryr sig - reducera frågan till ett av alla andra särintressen som tär på statskassan

H B sa...
20 februari 2013 kl. 21:26  

Jag tror att vår goda försvarsminister glömt att BRB avskaffades 2007 och dessutom blandar ihop äpplen och päron rejält. Den var aldrig heller tänkt att användas för att snabbt ersätta t.ex. en förstörd strategiskt viktig bro.
Men det blir väl för försvarsledningen att i händelse av fientlig framryckning lägga en beställning på en vägbanksprängning i PRIO, för att sedan välja den enligt LOU som har det lägsta anbudet.

RB sa...
21 februari 2013 kl. 12:18  

Anledningarna till att Reinfeldt valde Engström är följande.
1 hon är kvinna
2 hon är fd militär
3 hon en medelmåttigt begåvad
människa.

P 2 och 3 är de viktigaste och p 2
den allra viktigaste.
Viktigast för att den skulle få en mängd frusterade moderater att hitta ett halmstrå att hålla fast sin vilja att rösta på moderaterna en gång till efter att Reinfeldt förra gången valt en vapenvägrare till försvarsminister och slutgiltigt förintat det svenska försvaret.

Den som lär sig att utnyttja de konservativa och anständiga människornas naivitet och godtrohet är vinnaren i det politiskt korrupta och antisvenska etablissemangets maktspel. Varje moderat bör läsa kejsarens nya kläder och kritiskt granska sig själv efteråt.

Farbveckan -86 sa...
22 februari 2013 kl. 10:53  

OT

Ångrar (som vanligt) att jag öppnade Försvarets Forum idag.

Däruti citeras Fredrik Schulte, mannen som trodde att vi förfogar över 569 stidsflygplan och 18 jagare...


När ska Försvarsmaktens personaltidning bli en tidning för Försvarsmaktens personal?

Borneo sa...
22 februari 2013 kl. 13:06  

Flygvapen-Nytt på gång prel. från 1/(1 2014, hava förtröstan.

Anonym sa...
24 februari 2013 kl. 10:24  

Fega generaler vill ha klassamhälle. Generalinspektörerna uttalar sig gemensamt i Försvarets Forum, (sid 7 nr 1/2013).

De tre vilsna generalinspektörerna, som naturligtvis inte har någon som helst synpunkt på huruvida den svenska militära förmågan, för 40 MILJARDER kronor årligen, räcker till mer än att under två dagar nafsa lite på den stenhårda pansartät som en angripare använder om hen vill angripa Sverige.

Generalerna har inga synpunkter alls på den totalt orealistiska motståndarbeskrivningen, att en anripare använder några enstaka förband för ett angrepp på Sverige. Jämför gärna med angreppet på Georgien 2008 där Ryssland använde drygt 30 000 man till sitt angrepp där.

ISTÄLLET hävdar de tre vilsna generalinspektörerna att ett klassamhälle är det bästa för det svenska försvaret. Underofficerare ska serva officerarna. Om man bara väljer att titta på bilden i Försvarets Forum så är det symbolik som används ungefär samma som USA använde med Uncle Sam 1917. Det är bara det att det saknas några figurer på bilden i Försvarets Forum, det saknas TRE Sergeants of the Army, Navy och AirForce.

Naturligtvis skulle det vara SEX ansikten på bilden-OM den skulle varit trovärdig. Det skulle varit tre generalinspektörer och tre generalinspektörsunderofficerare på samma bild.

Nu finns det ju en förklaring till att det inte är så-genrelasligan vill ju inte ha in sånt pack som underofficerare i sina salonger-för Böfvelen hur skulle det se ut???!!!

Betyg Icke Godkänd till herrar Brännström, Thörnqvist och Bydén. Ett tips till dessa "generalinspektörer" är att titta på vilken amerikansk militär hemsida som helst, t ex

http://www.army.mil/leaders/

och där se hur ett system med officerare, underofficerare och Warrant officers ska se ut. Det glömde visst "generalinspektörerna" att göra....

En kommentar från någon, eller kanske alla, av herrarna på den svarta sidan-(the dark side?)- vore MYCKET klädsamt.

Om man inför ett underofficerssystem BÖR det ju vara anpassat för den organisation det ska ingå i. Varför finns inga sargeants of the army? Varför begränsas nu inte officersutbildningen vid Försvarshögskolans stabs- och chefskurser till ett minimum? Dessa kurser har fortfarande ungefär samma elevnumerär som de alltid haft....

Sen håller jag med Farbveckan -86 att det är beklämmande att den omdömeslöse moderate riksdagsmannen Fredrik Schulte citeras i Försvarets Forum ( sid 5 1/2013). Men.. kanske tycker ”generalinspektörerna” att Schulte hade rätt; Sverige har kanske i dessa herrars ögon den numerär av militära förband och materiel som Schulte var övertygad om fortfarande fanns….

Försvarets Forum-sicken pajastidning!

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/forsvaretsforum/2013/Forum_1_13_webb.pdf

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade