GSS/T – En het potatis

Att rekryteringen av tidvis tjänstgörande soldater och sjömän inte går som planerat diskuterades i förra inlägget och är också en fråga som diskuterats under året. Som så många andra frågor rörande personalförsörjningen kan man konstatera att ansvarsfrågan är det ingen som vill ta på sig.

Försvarsmakten hänvisar till ett uteblivet och försenat lagstöd och hemställer därtill i det senaste budgetunderlaget om lagändringar för att förbättra villkoren för tidvis tjänstgörande personal. Från politiskt håll skjuter man helst över ansvaret på Försvarsmakten.

Det blir lätt så när beslut ska hastas fram innan utredningar.

14 kommentarer:

Unknown sa...
5 mars 2013 10:17  

Vad jag skulle vilja veta är hur stor del av GSS-T som kommer från andra delar av FM. Har en gnagande känsla av att en inte oansenlig del kommer från tex hemvärnet, mao resursmässig kannibalism.

Magnus Redin sa...
5 mars 2013 12:27  

Det är utmärkt att ha hemvärnet som frivillig reserv för GSS kontrakt. De som inte kan eller önskar göra GSS tjänst just nu är ofta intresserade av hemvärnet och många kan tänka sig GSS om några år.

Att vi kannibaliserar varandras personal är den negativa tolkningen, den positiva är att vi behåller fler kompetenta människor inom försvarsmakten när de kan växla roller.

Felet är att det överlag är för liten nyrekrytering till både GSS och Hemvärn. Båda varianterna behöver rekrytera mer och desto flera olika sätt man rekryterar på desto bättre upptagningsförmåga får man. Att rekryteringsfunktioner markerar revir gentemot varandra är enbart destruktivt.

Det kan vara så att enda sättet att göra något rejält åt det är att återinföra en lump med GMU utbildning vilket gynnas av GCU och nya förbandstyper vilket har behandlats mera utförligt i andra debattrådar. Men försvarspolitiken skulle kunna börja med att finansiera materielunderskottet och lägga nya pengar på GSS-K och frivillig GMU för att se om det bär och om det inte bär innebär det en utökad utbildningskapacitet så det över huvud taget går att börja återinföra lumpen.

När försvarspolitiken siktar högre på att åstadkomma ett fungerande försvar i mer än en vecka för en liten region kommer även moralen och attraktiviteten att lyfta i takt med att folk inom försvarsmakten kan göra ett bra arbete i stället för att administrera ett sakta sönderfall.

uppgiven sa...
5 mars 2013 16:28  

@Stefan Nilsson

Det vore väl alldeles utmärkt om GSS/T kommer från HV? Då får ju de som vill tillföra HV RBS70 mm precis vad de vill. Fast kanske inte riktigt som de tänkte...

Viss ironi kan förekomma ovan.

Anonym sa...
5 mars 2013 18:40  

Kannibalism eller rekrytering är två sätt att se det. Två andra är att se det som karriärvägar och möjligheter till personlig utveckling för individen, samt utveckling av organisationens kompetenser och tillvaratagande av erfarenheter.

Unknown sa...
5 mars 2013 21:06  

Magnus: Ja, detta var den negativa tolkningen. Men jag har svårt att se det positiva från mitt perspektiv där min pluton dräneras på soldater så att GSS-T kan nå sin "måluppfyllnad". Har aldrig varit med om att någon gått åt andra hållet. Men det kanske kommer med tiden.

Min poäng är att om vi bara flyttar runt folk utan att fylla på utifrån så kommer vi aldrig få personaluppfyllnad. Det blir bara ett spel för galleriet.

Ndorop. Visst, det är väl den bästa av världar. Men när blev FM den världen? Har dessutom aldrig sett någon gå den omvända vägen, från GSS-T till HV. Men, du har rätt jag kanske är överdrivet negativ. Svårt att se utanför sin egen bubbla ibland.

Magnus Redin sa...
6 mars 2013 10:06  

Stefan, förbanden som bemannas med GSS är tyngre och viktigare än hemvärnets förband. Det är bra att mata dem med kompetent personal och ännu bättre att sedan fylla på hemvärnet med nyvärvad personal.

Det är ok att personal växlar mellan olika uppgifter och engagemangsnivåer i försvaret. Det som oroar mig är när människor tackar för sig och aldrig kommer tillbaka, det är den mänskliga motsvarigheten till att skrota användbar utrustning. Många människor har gått till skroten under nedläggningen av den gamla försvarsorganisationen...

GSS kontrakten har en ände även om det finns tekniker, specialister och ledare som man har tänkt sig försöka engagera djupare och hålla fast vid till pensioneringen. Om hemvärnet fungerar bra finns det goda möjligheter att värva de som lämnar GSS så dina kompisar kommer nog tillbaka om några år och då tar de med sig nya erfarenheter.

Sedan skulle jag gärna värva en och annan pensionär med ett helt yrkesliv inom försvaret till vår hemvärnsbataljonsstab och när man inte orkar mera finns det en social verksamhet. De gamla försvarsmänniskor som jag känner är roliga då de hellre serverar varmkorv och dricker öl än gnäller över krämpor, man har det inte roligare än man gör sig.

Anonym sa...
6 mars 2013 11:27  

Är det sant som står på FM hemsida under rubriken ”Tidvis soldat och snart läkare” så har FM (Amf 1) ett antal andra anställningstyper och former för soldater.

.”Sedan kategorin med tidvist anställda soldater infördes, har förbandet anställt soldater vid tre större övningar, den senaste genomfördes på Västkusten. Utöver övningar, har anställning genomförts för kortare repetitionsutbildningar för bland annat båtbesättningar.”
” Mattias Skiöldebrand är en av 25 tidvist anställda soldater (GSS/T)”.

”Flera av soldaterna berättade att deras arbetsgivare var positivt inställda till att de under vissa perioder anställs som soldater”.

”Huvuddelen av gänget som nu deltar på vinterutbildning i Arvidsjaur, har deltagit vid alla tre övningarna, för några av killarna var det dock första anställningstillfället.”

Jag uppfattar att, som det står i texten, att man anställer soldater till större övningar på en tidvis anställning endast för den perioden? Man har även anställt soldater för kortare repetitionsutbildning?

Jag kan anta att detta sätt att anställa soldater förvirrar en del politiker och förmodligen även vissa inom FML?

Allt under förutsättning att det som står på FM;s hemsida är sant?

Suck!

Teaterdirektören.

Aktieingenjören sa...
6 mars 2013 11:34  

Magnus, problemet är att de tunga och viktiga förbanden har lägre insatsberedskap och att vi i dagsläget inte har förmåga att skydda deras uppmarsch vid en snabbt eskalerande konflikt som till exempel Georgienkriget.

Dessutom saknar vi i dagsläget en fungerande nyrekrytering till Hemvärnet. Vi kan fylla på med GMU soldater men dessa har stora kunskapshål och om vi stjäl Hemvärnspersonal så har vi ingen chans att utbilda dessa.

Magnus Redin sa...
6 mars 2013 12:28  

Aktieingenjören, ja försvaret är anorektiskt men det är ändå inte min förbandstyp som är den viktigaste även om alla behöver utvecklas och bli bättre.

Mer GMU soldater till hemvärnets bevakningskompanier där de mera ambitiösa vidareutbildar sig på fritiden och tillsammans med f.d. GSS fyller insatskompanier är det vi har att arbeta med i hemvärnet.

Det som borde vara dimensionerande är hur många som gör GMU och hur många av dessa som sedan kan kontrakteras och engageras.


Aktieingenjören sa...
7 mars 2013 09:58  

@Magnus

För att Försvarsmakten som helhet ska fungera är det vitalt att rekryteringen till GSS/T och GGS/K ska fungera. På kort sikt kan vi dölja problemen genom att kannibalisera Hemvärnsförband för att rekrytera GSS.

Men att dölja rekryteringsproblem i 2-6 år och samtidigt urholka Hemvärnet gynnar ingen. Vi vet inte hur framtiden ser ut men på kort sikt har vi inget överhängande invasionshot. Ditt förslag innebär att vi prioriterar "viktiga" förband när vi inte behöver dem samtidigt som både GSS och Hemvärn kommer att stå svaga när de kanske behövs i framtiden.

Sten-Erik Björling sa...
7 mars 2013 10:41  

@ Magnus Redin

Parametrarna som t ex en hemvärnssoldat har för sitt engagemang är inte i första hand dennes förmåga eller ambition att fungera som soldat - en viktig faktor för att många HV-soldater inte vill ansluta sig som kontraktssoldater är utlandsobligatoriet. Ett annat är att tiden inte räcker till - många är rätt hårt belastade med familj, kvalificerat arbete och olika projekt.

Det finns ett fåtal inom min egen bevakningspluton som inte skulle platsa i en insatspluton eller som kontraktssoldater - och de är mycket kapabla att snabbt sätta sig in i nya system, organisera upp sig och agera självständigt. Men knappast att de vill riskera att skickas iväg till Affe för att stötta upp Bildts behov av att vara duktig inför Nato precis. För oss gäller försvar och stöd i vårt närområde och i Sverige - inte deltagande som patrulleringsförband i Affe eller inom snar framtid för att stötta Franska och Nato-intressen i Afrika och Mellanöstern...

Att "betygsätta" soldater efter vad de har för organisationstillhörighet är i detta sammanhang helt klart missvisande. Det är inte så enkelt att "soldatkvalitet" baseras på om man är inom HV (bevakning / insats) eller kontraktssoldat. Du kanske skulle vara med på någon övning själv?

Magnus Redin sa...
7 mars 2013 12:27  

Aktieingenjören, själv tror jag på att främst värva till GSS/K och ha GSS/T som ett sätt hålla kvar de som inte längre önskar arbeta heltid i förbanden och engagera de inom hemvärnet som är beredda att vid behov göra utlandsinsats. Sedan behövs det tur för att detta skall matcha behovet av att hålla nere förbandens löpande kostnader i utbyte mot en längre mobiliseringstid.

Hemvärnet bör under oöverskådlig tid vara en reservoar för att hålla igång personal som kan komma att tänka sig att engagera sig mera. Men tömmer man den snabbt utan att den fylls på tar den givetvis slut.

Jag vet att båda behövs och hemvärnet behöver dessutom utvecklas för att stödja GSS förbanden med t.ex. enklare logistik men det är ändock så att GSS förbanden är viktigare.

Sten-Erik, då borde din bevakningspluton uppgraderas till en insatspluton och en ny bevakningspluton sättas upp med nyvärvade hemvärnsmän. De som behöver större utmaningar kan förhoppningsvis bli instruktörer.

När de akuta bristerna är fyllda och vi har säg fyra brigader med GSS/T och GSS/K med utlandskontrakt tror jag på att fortsätta sätta upp bataljoner utan utlandskontrakt med ärvd utrustning när de bästa bataljonerna fortsätter uppgraderas. Om detta då skall ses som extremt kvalificerade hemvärnsförband med utökade övningar eller en klass-b armeförband spelar ingen roll för mig så länge som den högsta statusen är kvar där det största säkerhetspolitiska värdet åstadkoms och materiel och kompetens inte går till spillo.Aktieingenjören sa...
7 mars 2013 13:38  

@Sten-Erik

Jag tror att Magnus har deltagit på mer än en Hemvärnsövning (du kan läsa om det på: http://www.sinar.nu/).

Magnus Redin sa...
7 mars 2013 18:04  

Sten-Erik, de övningar och utbildningar som jag går på rör stabsarbete och samband och på det skyddsvakt och minibuss. Jag gjorde lumpen i flygvapnet som flygmekaniker och saknar fallenhet, intresse och utbildning för infanteristrid. Jag skulle aldrig någonsin försöka avgöra om soldater passar bäst i bevakningspluton eller insatspluton men säger du att ni mer än väl är duktiga för insats så tror jag på dig.

Jag försöker hålla mitt hemvärnsengagemang enkelt och praktiskt även om jag nog skulle tro att min vana att skriva kortfattade övningsutvärderingar och funderingar på bara några A4 nog har spridit lite glädje. Jag är lite teoretisk så jag var den enda som kom till det senaste och mitt första eftersök iförd gummistövlar då jag visste att fötterna klarar en dag i dem och någon borde behöva gå nere i dikena och det vart så. Du kan känna igen mig på att jag ser ut som en muterad dolly parton när jag har stridsvästen på mig för det är enda sättet att bekvämt ha med stridsprylarna när jag gör min vanligaste syssla, att sitta på en stol i ett för litet utrymme, dessutom är det ur vägen för bilbältet när vi förflyttar oss.

På nätet och politiskt tar jag ut svängarna mycket mer och försöker hitta lösningar på både omöjliga och lösningsbara problem, det är svårt att låta bli att bry sig om tiden man lever i. I debatten är det en arena för att försöka undvika eländen, i hemvärnet kan vi bara lindra det som redan har gått illa,.

Hur det säkerhetspolitiska hänger ihop är komplext och jag har bara skrapat på ytan men jag är helt säker på att det är väldigt viktigt att vara kompis med flera kärnvapenbeväpnade stormakter då vi varken vill skaffa sådana vapen själva eller leva i en värld där varje industriland sitter med en egen avskräckningsförmåga. Sedan är nationer komplicerade väsen, våra stora vänner är inte genomgoda och innehåller illvilliga intressen, nationer som skriker ut fientlighet är inte genomonda utan innehåller många vanliga hyggliga människor. Det gäller att skapa relationer och ömsesidigt stötta de som drar i samma riktning som vi. Sedan räcker det inte med att försvara Sveriges territorium för att vi skall klara oss hyfsat igenom en konflikt och det är otroligt dyrt att klara allt på egen hand.

Att kunna hjälpa USA/UK/Frankrike/Indien med något märkbart nyttigt för dem, att kunna slå ihop sig med demokratiska stater inom FN och påverka och delta för att ballansera de odemokratiska i FN, att kunna bidra till att skydda handelspartners och handelsvägar och att kunna hjälpa våra grannar är viktigt. Det är allvarligare saker än att politiker vill glassa. Därför är GSS förbanden mycket värdefullare än förband som bara verkar på svensk mark.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade