Rekrytering del 3: En rekryteringsinformatörs personliga perspektiv (gästinlägg)

Nedan följer ett gästinlägg med en rekryteringsinformatörs personliga tankar kring Försvarsmaktens gångna och pågående rekryteringskampanjer. I mina ögon mycket tänkvärda och kloka tankar som myndigheten bör ta till sig.

Wiseman

___________________________________________________När Wiseman lyfter frågan om rekrytering så vill jag passa på att lyfta mina egna, högst personliga tankar och reflektioner.

Den personalomsättning som följt med det nya personalförsörjningssystemet kräver större, aktivt arbete av Försvarsmakten i allmänhet och de enskilda förbanden i synnerhet. Intresset och kunskapen om FM är på många håll svagt. FM som arbetsgivare är ett relativt okänt begrepp.
Liksom de flesta stora arbetsmarknadsförändringar så kommer det att ta tid att implementera konceptet "Arbeta som soldat/sjöman". Information är källan till kunskap och det största arbetet går ut på att finna så många kanaler som möjligt - ut till den breda massan - för att bygga kunskap och efterfrågan.

För att förstå ett sammanhang är det alltid enklare att ha en bakgrund därför väljer jag att dela med mig de delar av min bakgrund och erfarenhet som kan vara till gagn för läsaren.

Jag genomförde min vpl som PB 05-06, då tillhörde jag ett marint förband. Efter vpl har jag studerat, arbetat och drivit eget. Jag har erfarenhet av olika företag och en utbildning inom marknadsföring. Jag har bott utomlands, senast i Förenade Arabemiraten. Innan dess i England.

Jag har aktivt sökt mig tillbaka till FM och har sedan mitten av 2011 varit civilt anställd i en OR-6 befattning med uppgift som rekryteringsinformatör på ett markstridsförband.

Delar av mina uppgifter är att möta gymnasieungdomar – både som föreläsare på skolor och som deltagare i gymnasiemässor. Det som slår mig är bristen av både kunskap och intresse för hur det egna rikets försvar ser ut. Även om man anser att vi klarar oss utan försvar så måste väl ändå frågan “Varför har vi en Försvarsmakt?” väckas? Under våren 2012 genomförde jag och min kollega en serie föreläsningar, främst riktade mot SYV och samhällskunskapslärare inom regionen – totalt fem stycken tillfällen. Målet var att öppna en ny informationsportal till oss och bygga en kontaktväg för frågor och information. Utfallet var delvis lyckat men har inte fått den effekt vi hade hoppats på vad gäller den kontinuerliga kontakten. Förhoppningsvis har vi låtminstone lyckats att öka på kunskapen till dem som lär nästkommande generationer varför Försvarsmakten finns.

Vi jobbar även till stor del med Arbetsförmedlingen och deltar i de flesta av deras mässor. Detta är i sig bra – men i princip fel. Med det menar jag att det är att angripa problemet från fel håll. Jag hade hellre sett att Manpower eller annan rekryteringskonsult var vår närmsta samarbetspartner. Att arbeta inom FM bör vara en karriärplan och ett önskejobb från start till mål, inget andrahandsval. Kunskapen om möjligheten bör generera ett aktivt val tidigt. Vi skulle dessutom tjäna på att förankra kvaliteten hos våra medarbetare även inom det civila.

Frågan är – varför är kunskapen om FM:s arbete och yrken så pass liten? Vi verkar i ett land som varit förskonat från krig under en väldigt lång tid. Sanning att säga så tror många att vi fortfarande är neutrala och att värnplikten lagts i vila är..-inte så förankrat som man skulle vilja tro. (Under genomförandet av onställningen år 2010 följde jag svensk media via web från FAE. Jag uppfattade inte någon stor debatt eller skriverier om FM:s övergång från ett personalförsörjningssystem till ett annat. Att värnplikten “togs bort” var snarare en notis än rubrik.)

Med jämna mellanrum kommer man uppifrån med nya PR-kampanjer – som enligt min ringa mening – är långt ifrån förankrade i vår dagliga verksamhet. Men det är det resultat man ställs inför när man ålägger en uppgift på dem som saknar insikt.

Missförstå mig rätt: jag tror inte att det handlar om nonchalans eller ignorans, utan bara det problem som är oerhört intressant att finna i FM av alla ställen – nämligen bristen på samsyn.

Det tycks mig som om vi lever och verkar i olika verkligheter – där det är vår lott att göra det bästa utav de riktlinjer som sänds till oss uppifrån. Men det blir som att bygga både räls och tåg på samma gång som man eldar på utav bara den för att fortsätta framåt. Förr eller senare så når man en punkt som kräver handling för att inte tåget skall spåra ur.

Om ett vinstdrivande företag skulle genomföra omorganisationer i den storlek som FM gjort, gör och kommer göra, så skulle det INTE ha fungerat om man inte först förankrat dem inom de egna leden. Det handlar dels om att bibehålla tilltro till den egna arbetsgivaren, dels till “the cause” och framförallt tilltro till framtiden.

Återigen tillbaka till personalförsörjningen. Som idag – och framförallt framöver – handlar om att få in rätt individer på en GMU och sedan behålla dem som soldater/sjömän och/eller SOU/YOP. Men då måste man börja tänka till. Jag vet ingen annan arbetsgivare som medvetet velat sälja in sig som ett “testa-på”-projekt. “GMU är bara tre månader.” Var förmedlas det att det är ett aktivt val om en karriär? En väl genomförd och godkänd GMU är första steget till fortsatt tjänst inom Försvarsmakten – vars unika kompetens är väpnad strid. Är det verkligen något man “provar-på”?

Jag har, senast på rekryteringsseminariet i höstas, ställt frågan till InfoS “Är ni medvetna om att ni inte kommunicerar ut att soldat/sjöman är ett yrke?” och fick då det enkla svaret “Ja”. För mig är detta helt verklighetsfrånvänt eftersom personalförsörjningen är vad verksamheten är baserad på. Nu ska man ju tillägga att detta skedde i ett privat samtal med en enda individ – men jag förfasas ändå. När jag och mina kollegor är ute så jobbar vi aktivt med att beskriva FM som arbetsgivare och GMU som vägen in för den som ser en framtid inom verksamheten. Vi trycker på viktiga faktorer som att sökande bör tillskansa sig all information de kan – eftersom antagningsprövningen de facto är en anställningsintervju. Vi gör oss så tillgängliga som vi bara kan – genom både genom sociala medier, mail och telefon. Jag stänger sällan av min jobbmobil och fel eller ej så är min ambition att ta alla samtal och att svara på alla frågor. För det är viktigt. Det handlar om min, mina kollegors och verksamhetens framtid.

Det går inte att blunda för verkligheten och tro att vi kommer fortsätta serveras ur den stora skålen med värnpliktiga. Den tiden är förbi och en av de viktigaste aspekterna i mitt arbete har varit att förankra rekryteringens och informationsspridningens betydelse internt – på det egna förbandet. Som civilanställd har jag haft fördelen att komma och gå “utom ramen” bland alla. Jag berättar om vad jag faktiskt gör och hur jag gör det. Det finns fortfarande en upplevd tveksamhet mot funktionen och ja – vi jobbar stundtals i oerhörd motvind – men det är en kamp jag gärna tar om det leder till förändring. Nu, efter 18 månaders anställning syns resultaten komma smygande. Vi har stöd ifrån vårt eget förband och får tilldelat soldater vid stöd på event och annat. Detta är guld värt eftersom det är DE som kan berätta om sin tjänst och vardag långt mycket bättre än någon annan.

Jag önskar att alla FM anställda fick en dag att gå ut på närmsta skola, arbetsförmedling eller ungdomsgård och berätta om sitt yrke, sin vardag och sina erfarenheter.

Jag hade förmånen att prata med vår informationsdirektör då han besökte vårt förband. Ja – jag förstår att där finns ett syfte och ett koncept som följs gällande aktuella kampanjer. Jag verkar efter det – för det är de verktyg jag har. Det ändrar inte min egen önskan om att FM skulle kunna marknadsföra sig på annat sätt. Men – vi får väl sitta lugnt i båten och se tiden an. Förr eller senare kommer resultaten av de investeringar som görs nu. Så småningom kommer vi kunna gå ner i kampanjernas omfång och kostnad och då rikta direkt mot yrken och tjänster. Vägen dit är krokig men målet tycks vi alla var ense om. Däremot gläder det mig oerhört att vi är rörande överens om att kampanjernas utformning och budskap måste förankras internt inom organisationen. Trots allt är det vi medarbetare som får stå till svars för vad familj, vänner och bekanta ser på reklam.

Istället för de reklamer som går så skulle jag vilja se en som heter “Vad tror du att jag jobbar med?”. Vi måste nå ut i verkligheten med verklighet. Våra kollegor har alla tagit ett aktivt beslut att kämpa för demokratiska och mänskliga rättigheter med sitt eget liv som insats. Våra anhöriga lever med det beslutet. Jantelagen kan inte förtrycka FM och vi måste börja ses som en attraktiv arbetsplats och framförallt – att när en FM anställd lämnar för civilt arbete så ska deras utbildning och tjänstetid vara meriterande inom näringslivet. Utbytet måste förankras.


Jag tror på Sverige, Försvarsmakten och vårt behov av att finnas till. Vi är ett av få företag som arbetar för att inte behövas och vår kamp mot detta mål bör stöttas av alla och envar. Men för att bibehålla kvalitet och kontinuitet bland våra medarbetare så måste vi marknadsföra oss på rätt sätt. I dagsläget får vi fortsätta efter de förutsättningar vi har tillhanda – men förr eller senare vore det utopiskt att bli fristående från det politiska spelet.

 Hanna

12 kommentarer:

Skipper sa...
5 mars 2013 kl. 18:27  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Skipper sa...
5 mars 2013 kl. 19:11  

Lysande gästinlägg!

Det märkliga är att man hör samma sak överallt, på förbanden, men även av civila ute i vardagen. D.v.s. att budskapet från FM när det kommer till rekrytering allt för ofta är oklart och missvisande.

Försvarsmaktens rekryteringskampanjer må väcka intresse och skapa en livlig debatt som "vad håller du på med" gör.

Men hur många är det som lockas till att verkligen ta en anställning som GSS i Försvarsmakten p.g.a. just den kampanjen? Hade de som rekryterades under/efter perioden för kampanjen kommit ändå? Och hade en annan mer rättvisande kampanj där man rekryterar personal till Marinen, Flygvapnet och Armén istället för till Försvarsmakten genererat fler ansökningar?

Jag och många med mig är helt övertygade om det!

Dessvärre vill FML inte ens prova det greppet, om ens vid ett enda tillfälle och därefter utvärdera, trots att förslaget tagits upp flera gånger från olika håll.

Mitt förslag är att varje försvarsgrenschef (medveten benämning) med hjälp av en reklam/film-byrå ta fram sin egen rekryteringskampanj med Tv-reklam, trycksaker m.m.

Gör detta på prov och försök en gång och utvärdera resultatet. I tider då rekryteringen haltar så mycket som den för nu så måste det vara svårmotiverat att inte ens försöka med ett sådant alternativ!

För övrigt så anser jag att FM borde byta till en annan PR-byrå. Titta på framgångsrika långkörare som ex. ICA-reklamen, men även LOTTO-reklamen. De har förstått vad som fungerar.

Bjarne Grankvist sa...
5 mars 2013 kl. 19:40  

Just detta med central rekrytering med brist på lokal förankring tror jag är värt att ta fasta på.

Det torde vara betydligt lättare att rekrytera individer mot en viss tjänst än att köra på det centrala spåret som gäller just nu. 80- och 90-talister har betydligt högre krav på sitt yrkesval än att de skall tvingas in i en generell grundutbildning för att sedan inte veta vart den leder.

PangPangSWE sa...
6 mars 2013 kl. 09:42  

Det är skrämmande att någon ska behöva förklara varför Sverige skall ha en försvarsmakt, ok möjligen för skolungdomar som fått allt gratis och inte behövt förstå de stora sammanhangen - men för vuxna människor..

Nuvarande inriktning fungerar inte. Jag beundrar skribentens lojalitet och fantastiska ambitioner, samtidigt önskar jag att FML och politikerna besatt en ynka bråkdel av dessa istället för att enbart fokusera på egen karriär.

GMY

Anonym sa...
6 mars 2013 kl. 10:03  

En modell som skulle kunna testas är att se till att ungdomsverksamheten som bedrivs med stöd av respektive förband knyts direkt till förbandet, genom att det sköts lokalt under hemvärnsungdomen och inte centralstyrt från Stockholm.

Då skulle förbandet under den tid som ungdomen är aktiv (upp till fyra år) på en mer förbandsanknutet sätt kunna visa upp sin verksamhet och skapa ett band som består till efter GMU.

Man är aldrig så formbar som när man är 15 år gammal.

Malin sa...
6 mars 2013 kl. 10:06  

Ett problem kan vara att de som befinner sig i 20 års åldern satsar på något som ger dom ett riktigt yrke. Var ger 6 år som GSS/K för en framtid? Informationen som sprids är rent ut sagt bedrövlig och folk förstår ingenting vad det innebär att vara GSS/K.

Magnus Redin sa...
6 mars 2013 kl. 10:55  

6 år som GSS/K borde ge mycket mer än det vanliga karriärvalet utdragna högskolestudier inom ett område utan arbetstillfällen. Jag förutsätter dock att man får plugga och öva befattning så både kropp och knopp hålls igång.

davz sa...
6 mars 2013 kl. 12:03  

Det största problemet med rekryteringen har varit att man har styrt för mycket centralt. Lokala förband bör få mer att själva säga till om och det är ju vad som sker nu med de lokala samordnare som anställs. Men det borde skett tidigare. Ett annat problem är att förbandens rekryterare bara är fokuserade på få in gss/k och gss/t. En guf kan vara en börja på ett senare engagemang i försvarsmakten. Ett hv-avtal kan också vara en början. Vi har inte råd att bara utbilda för att sen se folk hoppa av.
Håller inte med när det gäller reklamen. Den är tänkt att attrahera de som överhuvudtaget aldrig tänkt sig ett engagemang i FM och den funkar. Det behövs inga reklamfilmer för grabbarna som vill åka båt eller åka till Afghanistan. Dem kommer att söka ändå.

Sumatra sa...
6 mars 2013 kl. 19:22  

Tillåt mig att presentera mitt senaste poem, som jag vill tillägna vår försvarsminister. Som vanligt stjäl (”inspireras av”) jag lite från andra. I det här fallet från Den nya skapelsen av Johan Henric Kellgren

Du som af skönhet och behagen
en ren och Himmelsk urbild ger
Nu får du ta dig själv i kragen
för jag tyar inte mer

I dina spår af minnet dragen
jag endast dig i verlden ser
Av andra kanske lätt bedragen
i din värld av fariseer*

Jag gick att visdomsdjupet spörja
Din tanka ref mig ur dess famn
Vad är det för en djävla smörja
vi hör från ytlighetens djupa hamn

*fariseer ”de avsöndrade” eller ”de avskilda”.

Gustav sa...
6 mars 2013 kl. 21:29  

@Hanna
Du frågar: – varför är kunskapen om FM:s arbete och yrken så pass liten?

Den kunskapen kommer nog att bli ännu mindre om vi fortsätter vår irrfärd med långtbortistandoktrinen

Om man går tillräckligt länge på den vägen så kan det gå som det gjort i USA där det en gång folkförankrade försvaret nu irrat så länge på denna väg att soldaterna nu är helt isolerade från "folket"

Iaf om man får tro Rachel Maddow som i sin bok Drift reflekterar över vad som hänt med det amerikanska försvaret och folkförankringen sedan Vietnamkriget

http://www.youtube.com/watch?v=Y9xoM7TMiTA

adde sa...
6 mars 2013 kl. 22:58  

Sveriges folk tappade förankringen till försvaret när Sverige införde den kvalificerade värnplikten där till slut endast ca. 15 % av en manlig årsklass utbildades. Där tappade försvaret mammorna, papporna flickvännerna och släktningarna.

GMU har dock en positiv sida som Sverige inte hade undervärnpliktsystemet: alla börjar med lika villkor.

I USA kan försvaret komma med fördelar som balanserar den låga lönen och livsfaran, dvs. studiestipendium. I Norden är utbildningen gratis. Vad ska då ges i stället? Sänkta skatter i lika många år soldaterna och gruppbefälen tjänstgjort? I Finland föreslog redan försvarsmakten kommendör det (motsv. ÖB). I annat fall får nog lönerna höjas ordentligt och dagslönerna för GSS/T ändras från 1/30 till 1/21.

adde sa...
6 mars 2013 kl. 22:58  

Sveriges folk tappade förankringen till försvaret när Sverige införde den kvalificerade värnplikten där till slut endast ca. 15 % av en manlig årsklass utbildades. Där tappade försvaret mammorna, papporna flickvännerna och släktningarna.

GMU har dock en positiv sida som Sverige inte hade undervärnpliktsystemet: alla börjar med lika villkor.

I USA kan försvaret komma med fördelar som balanserar den låga lönen och livsfaran, dvs. studiestipendium. I Norden är utbildningen gratis. Vad ska då ges i stället? Sänkta skatter i lika många år soldaterna och gruppbefälen tjänstgjort? I Finland föreslog redan försvarsmakten kommendör det (motsv. ÖB). I annat fall får nog lönerna höjas ordentligt och dagslönerna för GSS/T ändras från 1/30 till 1/21.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade