Gästinlägg: Fördel JAS

Detta gästinlägg är en replik på helgens debattartikel i SvD av ett antal miljöpartistiska politiker. Gästinläggets författare, Lars Helmrich, är överstelöjtnant i Flygvapnet, tidigare chef för en JAS 39 division på F 7 och numera verksam på Inriktningsavdelningen på Ledningsstaben i Högkvarteret. Läs gärna också hans artikel om nya säkerhetspolitiska förutsättningar för Sverige i senaste numret av Vårt Försvar. Inlägget nedan är skrivet av Lars som privatperson och ej som företrädare för Försvarsmakten.

Wiseman

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fördel JAS


Gör svenska pengar störst nytta i cockpiten på JAS eller hos en organisation som kämpar för mänskliga rättigheter i S:t Petersburg? Den frågan ställs i en debattartikel i lördagens Brännpunkt av Valter Mutt (MP), Pernilla Stålhammar (MP) och Linnéa Engström (Östprogrammet Green Forum). I svaret ställer författarna svenska militära satsningar i kontrast till ökat samarbete.

Utvecklingen i Ryssland är, såsom beskrivs i artikeln, oroväckande. Den kännetecknas av en negativ demokratisk utveckling med ökande förtryck av oliktänkande, korruption och en dyster demografisk framtid kopplat till stora folkhälsoproblem. Därutöver tillkommer ett omfattande miljöproblem, ett stort beroende av höga gas- och oljepriser samt en omfattande militär upprustning. Det är självklart av största vikt att fördjupa samarbetet Ryssland och integrera landet närmare i den europeiska gemenskapen inom alla områden, inte minst när det gäller synen på demokrati och militär maktutövning. Det är dock naivt att tro att ett ökat samarbete med Ryssland kan ersätta militära medel och JAS.

Sveriges militära styrkor är till för att skydda Sverige och svenska intressen. Det kan vara i en konflikt i närområdet, Sverige har ju genom solidaritetsdeklarationen klargjort att vi inte kommer vara passiva om ett EU- eller Nordiskt land angrips. När det gäller insatser längre bort gör Sverige viktiga insatser i den FN-mandaterade operationen i Afghanistan och den EU-ledda insatsen mot pirater utanför Afrikas horn. Vid insatsen i Libyen för två år sedan bidrog svenska JAS-flygplan till att det libyska folket äntligen kunde befria sig från decennier av diktatur. JAS-systemet är extra intressant eftersom det tydligt illustrerar betydelsen av långsiktighet i säkerhetspolitiken.

Efter studier påbörjade under 1970-talet fattade riksdagen 1982 beslut om att anskaffa JAS 39 Gripen. Det var ett år efter grundstötningen av U 137 och Leonid Brezjnev styrde fortfarande Sovjetunionen. När vi nu står i 2013 och blickar tillbaka 30 år kan vi se flera viktiga händelser som i princip var omöjliga att förutse men som har haft stor inverkan på världens utveckling. Berlinmurens fall 1989, terrorattackerna mot USA 2001 och den Arabiska våren 2011 är exempel som visar hur oförutsägbart det internationella systemet är. Vi står nu mitt i Gripenepoken, då flygplanet är tänkt att tjäna svensk säkerhet de kommande 30 åren. Om den framtiden kan vi vara tämligen säkra på att vi åter kommer se händelser som vi inte räknat med och vars följder inte kan förutsägas.

Författarna från i lördags berör det som ibland kallas det vidgade säkerhetsbegreppet. Det inkluderar bland annat problem orsakade av klimatförändringar, miljöförstöring, organiserad brottslighet och hot inom cyberområdet. Framväxten av dessa hot innebär dock inte med automatik att traditionella utmaningar som maktkamp mellan stater eller militära aktioner dem emellan försvinner. Det finns inte en konstant summa av hot och utmaningar som fördelas mellan olika områden. Snarare är det så att den allt snabbare och mer sammankopplade värld som teknikutvecklingen och globaliseringen leder till, tillsammans med utmaningarna inom det vidgade säkerhetsbegreppet och traditionellt militära hot, interagerar på ett sätt som ökar oförutsägbarheten för framtiden. Därför är det viktigt att ett ökat samarbete med Ryssland kompletterar, inte ersätter, JAS.

Såsom det politiska beslutsläget ser ut nu kommer JAS att tjäna svensk säkerhet under mer än ett halvt sekel. Gripen är ett utomordentligt gott exempel på svensk tekniskt kunnande och industriell kompetens. Det bidrar också till andra nationers försvar. När demokratiska länder, som exempelvis Sydafrika, väljer Gripen istället för stormakterna flygplan är det ett kostnadseffektivt alternativ som också stärker deras oberoende och internationella handlingsfrihet.

Lars Helmrich, med över 20 år i cockpit

11 kommentarer:

Roger Klang sa...
26 mars 2013 20:31  

Som Valter Mutt (MP), Pernilla Stålhammar (MP) och Linnéa Engström (Östprogrammet Green Forum) säger; Svenska pengar gör störst nytta hos en organisation som kämpar för mänskliga rättigheter i S:t Petersburg.

Låt oss inte glömma hur pissed off detta skulle göra Putin, vid en hypotetisk tidpunkt när vi har noll försvar dessutom. Smart tänkt Mutt, Stålhammar och Engström!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Jakob Wedman sa...
26 mars 2013 21:46  

Som Oskar Jonsson skriver så har vi även problemet att Rysslands regering inte betraktar utländskt stöd till demokratirörelsen som att söka samarbete med Ryssland.

Trots att avsikten skulle vara att förbättra vår säkerhet så kan resultatet tyvärr bli det motsatta. En central fråga är ifall en majoritet av det ryska folket vill ha ett styrelseskick som de västerländska demokratierna?

Unknown sa...
27 mars 2013 08:54  

Ja, Lars, att stödja demokratikampen i St.Petersburg kan ses som en `inblandning i inre angelägenheter` och skulle t o m kunna tas som skäl, i en paranoid sitation, för åtgärder mot Sverige. Och bör därför inte diskuteras som ett alternativ till svenskt total-försvar.
Men Du tar munnen full när Du kallar dessa åsikter naiva. Det är inte möjligt att förutse effekten! Som Du ju ochså säger.
Vad som däremot är fullt klart är att när Sverige skaffar sig effektiva vapen som kan ha verkan långt in i Ryssland, så utgör det en INBJUDAN ELLER NÖDVÄNDIGHET att planera motåtgärder. Inte bara av Ryssland, utan av alla (även NATO) som vill kunna använda Östersjö-området för navigering av olika slag och kunna röra sig över sin egen yta utan att ha potentiella hot hängande över sig.
JAS är ett försvarsvapen men ochså en självmordsverktyg!
Vi ska försvara oss, naturligtvis, men på sätt som Du har sett mig diskutera i bloggen `Duke` nyligen.
JAS passar inte in i en logisk svensk försvarsparadigm (men väl i en vapen-smedje-doktrin).
åke eckerwall

Magnus Redin sa...
27 mars 2013 10:33  

Åke, dina tankar om försvar är som att försvar sig mot maffia genom att skaffa en tjock tröja i hop om att det gör blåmärkena mindre.

Sten-Erik Björling sa...
27 mars 2013 11:09  

Det största bekymret som jag personligen har med Miljöpartiet är att partiet består av ytterst kloka, förnuftiga och samtidigt ytterst blåögda och naiva personer i många sammanhang. Bland dessa personer så finns det relativt sett lite insikt om människors mörka sidor, behov av kontroll av sociala predatorer och ekonomiska exploatörer. Det verkar som förnuft och god vilja i sig skall övertyga en ytterst cynisk värld om de egna argumentens styrka och rätta sig därefter.

Inom militära sammanhang så fastnar MP rätt mycket i uttryck som "territorier är inte viktiga, människor är viktiga..." eller "krig är fruktansvärt..." eller "plikt är fel, man kan inte tvinga människor...". Att försöka debattera mot dessa argument genom att påvisa hur militära strateger tänker i form av baseringsområden, logistiska korridorer och tidsfönster mm är lönlöst, de mest basala kunskaperna saknas för att kunna förstå argumenten.

I mångt och mycket så upplever jag att MPs politik inom många områden p g a denna blåögdhet försatt partiet i samma position som uppfinnaren från Sundbyberg - "tänkte inte på det...". Exempel såsom friskolereformen ("vaddå - kommer det att locka predatorer, exploatörer och finansiella spekulanter? Tänkte inte på det..."), arbetskraftsinvandring (vaddå, kommer människohandlare och exploatörer att utnyttja människor och inte stå för lösa löften enligt enkla formulär? Tänkte inte på det...).

Bara för att man själv är en förnuftsdriven, klok och välvillig person så betyder inte detta att världen fungerar på samma sätt. Man kan inte använda civila argument för att debattera mot en Rysk eller Nato-befälhavare som utvärderar ockupation av viktiga baseringsområden för egna robotsystem, man kan inte resonera i termer av frivilliga insatser utan plikt när hela samhällets funktion och existens hotas av kriser när man inte har ledningssystem och fungerande logistik som baseras på plikt. God vilja och förnuft är inte nog...

Och man kan sist men inte minst basera sina beslut på existerande media eller nyhetsförmedling - man måste lära sig gräva utanför de givna stigarna för att finna den information och underrättelser som inte först filtrerats av externa särintressen.

Det är dags för MP att växa upp... Och detta inom ett antal olika områden...

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
27 mars 2013 12:41  

Jag tror att ryssarna har betydligt större acceptans och tolerans för vårt JAS Gripen än de skulle ha för ett långräckviddigt luftvärn på Gotland.

Roger

PangPangSWE sa...
27 mars 2013 13:55  

Har jag förstått det rätt att (Mp) vill skrota Gripen och lägga de pengarna på "demokratiprocessen i Ryssland"?

Ja det lär ju Tsar Putin m.fl. uppskatta och inte alls uppfatta som ett hot..

GMY

Jakob Wedman sa...
27 mars 2013 17:03  

@PangPangSWE
Vi har redan givit bistånd till demokratiprocessen i Ryssland, utan att det lett till krig, så det här är inte någon helt ny idé.

Det kanske är värt att påpeka att detta inte är partiets linje utan en debattartikel skriven av några medlemmar som passar bra in på Sten-Eriks beskrivning av idealistiska världsförbättrare. (Dock sådana som har betydligt mer inflytande inom partiet än undertecknad. :-) )

Anonym sa...
27 mars 2013 21:36  

Miljöpartiet är det parti som jag anser har fattat mest angående omställning av samhället, nolltillväxt etc. Dock när det gäller flum som friår och säkerhets- och försvarspolitik är de helt fel ute enligt mig, naiva på de senare områdena. Har hört debatter när de istället för militära utlandsinsatser vill skicka fredsambassadörer. Rätt i ett tidigt skede men inte när första skottet avlossats och så blir debatten helt omöjligt. Fast nu har även nya moderaterna hamnat helt fel när det gäller analys och verklighetsuppfattning. Deras syfte tycks bara vara att gynna försvarsindustrin (nya JAS) och sprida en massa snömos.

Unknown sa...
27 mars 2013 22:06  

"Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel." Vill man ha handlingsfrihet att föra en aktiv utrikespolitik i sitt närområde är det väl en förutsättning att man har ett trovärdigt totalförsvar, så att man inte med enkelhet kan påverkas genom hot och påtryckningar från de grannar som inte uppskattar förd politik. Som jag ser det är de nya JASarna (och en hel del annat som inte är beställt) därför närmast en förutsättning för det dessa miljöpartister vill göra. Det ena utesluter inte det andra så att säga, så länge någon är villig att betala för både och...

Lt M

PangPangSWE sa...
28 mars 2013 10:26  

@Miljöpartist i grönt:
Jo, jag är medveten om att det gått bidrag till "demokratiprcessen i Ryssland".
Exakt vart pengarna har tagit vägen och hur de har spenderats, vet man det med säkerhet?

I vilket fall har det hittills varit ett loppespott i havet, men den dagen Sverige lägger ned sitt flygvapen (och därmed luftförsvar) och istället lägger de pengarna på något som går helt emot Tsar Putin (och hans oligarkgäng) och hans planer - det blir något helt annat.

Då har vi inbjudit till bråk samtidigt som vi helt har blottat strupen.

Det känns inte helt genomtänkt.

@Unkown:
Har Sverige/Gripen vapen som kan nå lång in i Ryssland? Hur långt och vilka vapen är det..?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade