Försvarsfrågan gäckar regeringen

På ledarplats i landets två största morgontidningar tas försvarsfrågorna idag återigen upp.

I DN skriver Peter Wolodarski om kontrasterna mellan tidigare svensk försvarspolitik och garantier från NATO gentemot dagens läge och tar även itu med den moderata försvarsretoriken där ”nedrustning blir upprustning, besparingar sägs vara satsningar och helgledigt bokförs som maximal beredskap”.

Wolodarski berör i sin artikel en förutsättning från kalla kriget som många inte har uppmärksammat, nämligen vilken avgörande betydelse Sverige hade för USA och NATO, därav det starka stöd vi kunde förvänta och det stora intresset för svensk försvarsförmåga. Tar man fram en gammal karta från 80-talet och tiden innan muren föll, ser man hur Sverige utgjorde halva den europeiska fronten mellan NATO och Warzawapakten. Ett starkt svenskt försvar utgjorde ett enormt lättat ansvar för NATO, samtidigt som det gällde att förvissa sig om att eget stridsflyg och vapen kunde passera genom svenskt luftrum. Samma intresse gällde naturligtvis för Sovjetunionen. Dels att hindra att så skedde, men även att egna resurser kunde nå fram till den norska atlantkusten. Ett officiellt svenskt NATO-medlemskap eller stöd kunde mycket väl ha lett till att Sovjetunionen sett sig tvingat att närmare kontrollera Finland och eventuellt införliva landet i Warzawapakten, varvid såväl NATO som Sverige förlorat det fördröjningsdjup som Finland utgjorde. Som Mikael Holmström visar i sin bok hade det hemliga svenska NATO-samarbetet en viss motsvarighet i Finland. Tyvärr är dock inte alls lika mycket känt om detta samarbete som om det svenska.

Samma geografiska förutsättningar som under kalla kriget gäller i viss mån även idag. När utrikesminister Carl Bildt gjorde sitt märkliga uttalande i fredags om att de ryska flygplanen inte övade mot svenska mål kan det möjligtvis vara fråga om en slamkrypare. Den djupare meningen skulle kunna vara att Bildt bedömde att målen skulle kunnat ligga vidare västerut i Norge och Nordsjön, alternativt NATO-resurser som fiktivt förts fram till Sverige för att understödja en operation i Baltikum. Resonemanget är dock långsökt. Den ryska övningen utgjorde enligt officiella källor del av den beredskapsövning för det strategiska bombflyget som genomfördes åt alla håll. Till exempel kunde man på ryska tv följa flygplan som genomförde uppdrag ut över Nordatlanten. Det skulle således kunna vara ett prov av det strategiska bombflygets beredskap att snabbt verkställa sin krigsplanering till skydd för Ryssland mot en större angripare. I så fall ingår inte helt oväntat svenskt territorium och luftrum i detta, även om målen inte i sig behöver vara svenska. Svensk alliansfrihets vara eller inte vara spelar i detta fall mycket liten roll när förutsättningarna är geografiska och inte viljestyrda.


Klart är dock att försvarsfrågorna nu börjat jaga regeringen än mer. Att döma av det mycket stora antal ledarsidor och debattartiklar som under veckan publicerats i ämnet blåser det rejäl motvind för regeringen, där ryska påsken verkar vara det som fått bägaren att koka över för media. Bara det att Aftonbladet nu kör en 16-sidig bilaga om ”rysskräcken”, där man bland annat skriver om ”ryska påsken” och om Rysslands president Vladimir Putin, visar att media nu anser försvarsfrågan vara ett allmänintresse som säljer. Att även landets största dagstidning identifierat diskrepansen mellan retorik och verklighet är inga välkomna nyheter för de moderata strategerna.

Regeringen behöver nu en seger i försvarsfrågan för att kunna återfå något av det förlorade förtroendet. En sådan går inte att lösa ”inom ram” för liggande försvarsbudget och det skyttegravskrig som sedan ett tag tillbaka råder mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten försvårar också läget. Det förlorade förtroendet dessa aktörer emellan blir mycket svårt att återuppbygga utan att nuvarande huvudrollsinnehavare byts ut. Frågan blir i så fall vilka som då ska bekläda posterna som minister, överbefälhavare och chef ledningsstaben. Att bara byta ut den ena sidan är inte heller en politiskt gångbar lösning.

Frågan är vad vi mer bjuds på i försvarsfrågorna innan Almedalsveckan – en vecka som i år mycket väl skulle kunna domineras av försvarsfrågorna. Måhända vågar man till och med ta tag i NATO-frågan, vilket skulle vara på tiden (avsikten är att under sommaren bena lite i de fördomar och fakta som finns angående ett NATO-medlemskaps innebörd och förpliktelser). Med de gångna månaderna i bakhuvudet lär vi dock i år slippa politiker som uttolkar incidentrotens start från Visby som ett spektakel från Försvarsmakten.

SvD, 2
Skipper om moderat försvarretorik
Jägarchefen om vilseledning och normalbilder

35 kommentarer:

Magnus Redin sa...
12 maj 2013 14:58  

En parallell debatt som behöver utvecklas hos försvarsbloggarna och andra är hur försvaret kan och bör utvecklas. Om det saknas kloka tankar är det risk att en budgetförstärkning går till inköpande av nya demonstratorsystem i ental, regionalpolitisk regementesutbyggnad och flyttkaruseller och i värsta fall ett ogenomtänkt återinförande av värnplikt där pengarna sedan inte räcker till materiel och stödfunktioner för att åstadkomma riktiga förband som kan användas skarpt.

Vi behöver fortsätta påminna om att världen har förändrat sig och att vi inte längre lever under en period av västlig hegemoni där vi kan avrusta och behålla enstaka demonstrationsexemplar av förband, system och förmågor medan vi litar till att våra vänner har oändlig styrka.

Jag håller med om att vi behöver en Nato debatt och att det vore bra med att Nato medlemskap. Det tycker jag även när USA:s försvagas militärt genom egen misskötsel av ekonomin och försvagas moraliskt av egen misskötsel av kriget mot terrorismen. Nato är det stora militära samarbetet mellan demokratiska stater som existerar och genom sin specialisering har en chans att fungera under dåliga tider. EU förefaller fungera sämre under dåliga tider och det är ett underverk om man lyckas åstadkomma samlad militär förmåga medan EMU krisar och allt offras för dess prestige och Bryssel bygger ut byråkrati i alla riktningar där det är möjligt.

Bara samarbeten som ger mer nytta än de kostar kommer att vara långsiktigt hållbara, övriga kommer förr eller senare att falla genom sin egen tyngd.

Kapitalist sa...
12 maj 2013 17:07  

Jo, de är medialt pressade just nu. Men jag varnar för överoptimism. Det beror nog mest på inrikespolitisk nyhetstorka, att det inte längre förekommer några skillnader mellan blocken.

När Reinfeldt talar om "förstärkning" så menar han, liksom i vårdbudgetpropositionen nyligen, en satsning om 0.3%. Det skulle betyda 120 miljoner för försvaret, eller ca 1/7 av inflationsmålets kostnadsökningstakt. På motsvarande sätt har man "storsatsat" på bl.a. polisen. Så räkna med att de kommer att pytsa ut en symbolisk summa som lurar alla journalister som inte kan matte ("Vadå, miljon och miljard, är de olika?"). De kommer att vänta ut det här mediapådraget, igen. Beklagar.

Unknown sa...
12 maj 2013 18:45  

Det finns ju sätt att åtgärda våra brister rörande försvarsförmåga så snabbt som möjligt, men det tänker jag inte avhandla här. Man önskade att man kunde få vara rådgivare till Försvarsministern. Som veteran så har man ju en viss erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar. Det man inte vet det tar man reda på och fattar beslut på kunskap/fakta.
Som det är nu så är det alldeles för mycket teoretiskt försvar i ord och dokument, men det skall ju fungera i praktiken också!
Sedan är det inte FM fel att politiker har borrat hål överallt i vårt en gång fungerande försvar, så det blivit ett skal kvar bara.

Unknown sa...
12 maj 2013 18:52  

I sammanhanget förtjänar kanske att påpekas att om ryska flygplan fäller vapen från internationellt vatten i trakten av Gotska Sandön mot mål i Norge eller Nordsjön så kommer vapnen / robotarna att passera över Sverige. Detta är enligt internationellt betraktelsesätt likvärdigt med att flygplanet fällt från svenskt luftrum och skall förhindras av Sverige.

Anonym sa...
12 maj 2013 19:18  

@Magnus Redin:

Instämmer i att det behövs en debatt om vad vi ska ha försvaret till. Det är nog viktigt att en sådan debatt kommer igång snart för att inte tappa momentum. Dagens debatt om det icke-fungerande försvaret är numera allmän kännedom för svenska folket, mycket tack vare försvarsbloggarna. Nu behöver alla, försvarsbloggare och kommentatorer, ta debatten vidare till nästa steg: vad ska försvaret klara av, vad ska dess mål och syfte vara? Hur ska det hela organiseras? Här hoppas jag på en spännande och initierad debatt framöver.

Det går nog heller inte att underskatta den demokratiska dimensionen av en sådan debatt. Till syvende och sist är det ju svenska folket som ska bestämma om det ska existera ett försvar och hur det då ska se ut. Jag skulle gärna se en landsomfattande försvarsdebatt där försvaret diskuteras av vanliga medborgare på samma sätt som skolan och sjukvården etc. Försvarsfrågan har varit död i Sverige sedan Sovjetunionens upplösning, kanske på delvis goda grunder, men nu är det dags att den väcks till liv igen. Förvarsbloggare och kommentatorer kan här fortsätta spela rollen som avantgarde.

Gronvita sa...
12 maj 2013 20:08  

Dags att svära i den här kyrkan då. Vi bör inte gå med i NATO.
Som det står i början av inlägget hade ett Svenskt medlemskap i NATO uppfattats svårt provocerande av dåvarande Sovjetunionen. Så pass att direkta motåtgärder inte hade kunnat uteslutas. Mycket troligt så.

Det nuvarande Ryssland skulle sannolikt, vid ett Svenskt medlemskap nu, känna sig tvungna att ladda än mer mot Sverige än de redan gör. Jmfr Baltikum och Polen.

Vad har vi för intresse av att escalera vår egen hotbild på det viset? Bättre fortsätta neutralt, som tidigare, vilket naturligtvis förutsätter att vi även skaffar ett försvar värt namnet. Att tro att ett NATO-medlemskap blir "billigare" är antagligen ett feltänk modell större.

Daniel Eriksson sa...
12 maj 2013 21:17  

Som alla politikerna säger finns det ingen anledning att tro att vi skulle stå ensam mot en presumtiv fiende. Därför förespråkar jag att Sverige på egen hand ska vara kapabel att möta, slå och uppehålla 10% av tilltänkta fiendens totala stridskapacitet.

Att stå för 10% av Europas försvar är en rimlig bit av kakan är min åsikt. Vad är eran?

Wiseman sa...
12 maj 2013 21:24  

Gronvita,

Genom Sveriges geografiska läge spelar det ingen som helst roll huruvida vi är NATO-medlemmar eller inte. Sverige skulle ändå bli indraget i en konflikt dem emellan.

Ett NATO-medlemskap blir inte billigare. Däremot ger det möjligheterna till en försvarssamordning värd namnet.

TRIDENT sa...
12 maj 2013 21:32  

@ Peter Lindström

"Sedan är det inte FM fel att politiker har borrat hål överallt i vårt en gång fungerande försvar, så det blivit ett skal kvar bara"

Lite naivt...

Någon matar politikerna och det är FM.

Det är inte politikerna som uppfunnit långtbortistandoktrinen, det är inte politikerna som kom med den "brillianta" idén med en strategisk time out. Det är inte politikerna som tog fram bastarden till nytt personalförsörjningssystem, det är inte politikerna som gång på gång presenterar glädjekalkyler.

Nej, FM har en stor egen skuld i sakernas tillstånd, framför allt alla karriärister som skulle hugga av båda armarna för att få eklöven.Ett välsmort munläder och en flashig PP-presentation kan sälja in vad skit som helst, är budskapet sedan även politiskt korrekt är den egna karriären räddad. Det är dessutom riskfritt att presentera glädjekalkyler - för när bajsbomben väl briserar har man hunnit byta befattning både två och tre gånger.

Tyvärr utkrävs aldrig något som helst ansvar på chefsnivå i FM, däremot så jagas gärna allmogen för småsaker. Har det någon gång i modern tid hänt att en högre befattningshavare degraderats?

Så nog är faller en stor del av ansvaret för dagens tillstånd tungt på FM!

Unknown sa...
12 maj 2013 22:13  

@TRIDENT,
Tack för informationen.
Jo tack, jag vet att det finns saker som inte fungerat särskilt bra, att ta bra hand om våra veteraner är ett exempel av många där det inte fungerar bra och inget konkret händer på den fronten mer än ord. Verkar ju otroligt om FM själv kan sitta och bestämma helt över huvudet på politisk nivå. Det viktiga nu är att ordna till ett nationellt försvar med dess operativa delar i funktion med så lite byråkrati och administration som möjligt så inget försenas mer. Den tiden har inte Sverige längre att vänta eller utreda, utan bygg en grund för nationellt försvar, det är viktigast att man startar med detta och inte väntar. Det kommer gå fort nu med utvecklingen i omvärlden!
Det är regering och riksdag som skickar militär trupp utomlands, det kan inte FM själv göra utan ok från politiskt håll hoppas jag!

Gustav sa...
12 maj 2013 22:28  

Håller med TRIDENT om att politikerna matas med mycket dumheter från FM

Men man borde väl kunna ställa vissa krav på politikerna?
Eller ska vi tolerera att de sväljer alla dumheter de blir matade med?
Tyvärr verkar det saknas politiker som kan kombinera:
1. En förmåga att sätta sig in i sakfrågorna rörande försvars- och säkerhetspolitiken
2. En förmåga att tänka självständigt och kritiskt och bilda sig en EGEN uppfattning om hur saker och ting borde vara
3. Ett taktiskt sinne för hur agera för att få önskat resultat


Unknown sa...
12 maj 2013 22:53  

@TRIDENT, Jag själv har aldrig arbetat på högkvarteret eller i de politiska korridorerna, jag är bara intresserad av att vi kommer framåt.
Bäst är om viss personal byts ut från FM som bevisligen har fört politiker bakom ljuset. Nu måste FM ledning och politiker samarbeta utan revirtänk för att lösa frågan så snabbt som möjligt hur vi snabbast återtar ett nationellt försvar. Vill man in i NATO nu så måste det går fort och gärna samtidigt med Finland med provisoriska styrkor från USA(NATO) och i gengäld återtar Sverige en kapacitet snabbt nog för att klara det mesta själv senare. Detta kommer dock vara mycket känsligt att göra. Personligen hade jag hellre sett ett starkare Nordiskt samarbete för stabilitet, istället för att öka spänningarna. Jag fick dock information tidigt inifrån FM att man skulle köra försvaret i botten för att sedan ha en färdig NATO plan som tar över, detta får man nästan se som en sorts kupp, en sak för SÄPO att utreda. Personligen är jag mycket besviken på de i ledande befattning i Sverige som inte har sett till vårt lands suveränitet och försvar först, utan blint följt NATO spåret utan en riktig konsekvensanalys vart det leder till!

Gronvita sa...
13 maj 2013 08:37  

Wiseman,
Vi kommer nog alltid ha olika åsikter om NATO-medlemskapet. Vi verkar dock överens om behovet av ett starkt eget försvar. Om det värsta händer. Skymningsläge inträder återigen. Hur vet vi då redan nu vem vi då vill kunna hålla i handen, eller ge vårt stöd?
Det är den handlingsfriheten jag vill behålla.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
13 maj 2013 09:12  

Beträffande försvarets framtida utformning, så skulle jag vilja peka på att den första grundfrågan är: Skall vi fortsätta med ett rent yrkesförsvar?
Enligt min uppfatttning var den drivande tanken bakom yrkesförsvaret att man inte kan skicka värnpliktiga på internationella insatser. Dessutom var den uttalade uppfattningen att det aldrig kommer att uppstå något militärt hot mot Sverige i framtiden. Med dessa två grundförutsättningar är det logiskt med ett yrkesförsvar.
Om vi istället inser att det inte går att förutsätta att det aldrig kommer att uppstå något militärt hot mot Sverige, så framstår lösningen i annan dager.
Jag förordar att man inför en kombination av yrkesförsvar och värnpliktigt mobiliseringsförsvar, eftersom det är enda sättet att få upp volymen på förbanden utan att det kostar mer än vad politikerna vill betala. Förband som är till för det nationella försvaret kan vara konstruerade enligt mobiliseringsprincipen, för att kunna förstärka yrkesförsvaret när situationen försämras. Yrkesförsvaret måste då vara tillräckligt stort för att kunna skydda mobiliseringen under ett inledande skede. Det skulle då även finnas en naturlig koppling mellan yrkesförsvaret och den mobiliserbara delen, där folk som varit i yrkesförsvaret kan utgöra ryggraden i mobiliseringsförsvaret när de är något äldre.

Anonym sa...
13 maj 2013 14:01  

@Peter Lindström:

Jag har ingen anknytning till FM eller politiken men min uppfattning är också att försvaret medvetet körts i botten för att snabba på ett NATO-medlemskap. De ansvariga är regeringen samt kanske högsta försvarsledningen. Jag har inga "bevis" för detta utan det är min egen bedömning utifrån hur det politiska spelet gått till i tio års tid. För tio år sedan var det inte relevant för Sverige att vara med i NATO, idag är läget annorlunda, för att inte tala om tio år framåt. Jag har alltid varit mer emot ett NATO-medlemskap än för, men nu när Sverige är ställt inför faktum har jag börjat svänga. Det kanske är bättre att gå med i försvarsalliansen och få ett bra skydd? Well played, säger jag till de ansvariga politikerna och beslutsfattarna.

PangPangSWE sa...
13 maj 2013 14:45  

@Peter Lindström:

Jag har erfarenhet från HKV, min uppfattning är att det sitter löjliga mängder revirpisseri och prestigekamp i väggarna - inte minst från överste-wannabe's och uppåt.

För att bli överste måste man bli politiskt utnämnd, ungefär där (inför utnämningen) slutar soldaten vara soldat och istället bli politiker med egen karriär i fokus.

Resenären sa...
13 maj 2013 16:39  

@PangPangSWE

Ja, det är nog svårt att hitta något som skadat och skadar Försvarsmakten mer än prestigen på högre nivå. Titta bara på PRIO som ett aktuellt fall.

Unknown sa...
13 maj 2013 21:43  

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/16768353

Kan inte någon förklara för karln att man inte bör eftersläcka med fotogen?

TobbeT sa...
13 maj 2013 22:20  

JG: Klockren kommentar och slutsats av dig. Dessvärre kan man inte säga så om moddsen numera. Jag som trodde att En (fald) ström hade prenumeration på dåliga slutsatser och bristfälliga kommentarer så kommer Carl och Fredde till hennes försvar med ännu värre grodor.
Har moddsens presstjänst tagit harrikiri? Om inte kommer de nog snart.
När kommer de få "hjälp" av Borg tro?
Otroligt. ..otroligt.
Go natt Sverige. Vart fyller man i emigrationspappren tro....

Unknown sa...
13 maj 2013 22:36  

Reinfeldt har hittills i högre grad än andra politiker åtnjutit svenska folkets förtroende. Har försvarsfrågorna blivit så stort hot mot partiets återval att han nu tvingas satsa all denna prestige i en enda äggkorg? Tidigare har han sagt att ryssarna inte vill, nu säger han att de inte har förmåga! Hans förre försvarsminister Tolgfors pekade på sin tid på att ”kriget i Georgien utspelade sig på fem dagar och avgjordes på två. Det var färre än 20.000 ryska soldater i Georgien, men de kom dit mycket snabbt. Georgien saknade luftherravälde vilket beseglade konfliktens utgång”. Är detta inte längre sanning eller menar Reinfeldt att Sverige med 4 krigsflygdivisioner i av Riksrevisionen redovisade allvarliga brister skulle kunna hålla luftherraväldet i en konflikt med Ryssland? Visst är politik spännande!

Unknown sa...
13 maj 2013 23:05  

Då handlingskraft verkar ha gått i stå, så har jag nu upprättat en
"reserv Statsminister blogg"
Detta för att få igång allt, så det blir mindre utredningar och mer handling!
http://reservstatsministern.blogspot.se/

Farbveckan -86 sa...
13 maj 2013 23:18  

Ryssland upprustar från en mycket låg nivå. Sverige står lugnt kvar på en mycket låg nivå.

Anonym sa...
14 maj 2013 04:20  

Om nu herrarna stats- och utrikesminister verkligen menar vad de säger så är nog meddelandet adresserat till de i alliansen som sitter i beredning och/eller utredning.
Det är ett tydligt budskap till vad beredning och utredning inte ska innehålla.
Dessutom är ju all övrig analys onödig.

Vi andra som har en lite mer faktabaserad analys får nog tona ner våra förväntningar på både beredningar och utredningar.
Det verkar som de skulle hamna på en väldigt låg nivå :)

Vissa ledamöter i utskott/beredning/utredning får nog känna sig träffade av inläggen.
Vår så kallade försvarsminister får nog också skriva om lite i sina manus.

Nu gäller det att kratta i manegen för kommande beredning och dess ”analyser”!

Det verkar vara en vedertagen taktik från moderat sida att tro att om man ljuger tillräckligt många gånger så blir det sanning och problemet försvinner.
Om jag inte minns fel så finns det ett psykiskt sjukdomstillstånd som har ett namn på denna diagnos!


Är man historiskt intresserad kan man lätt se det politiska mönstret som liknar det som så småningom ledde fram till att man var tvungen att låta tyskarna resa fram och tillbaka genom landet under ww2.
Undfallenhet, lismande, de naivt blå ögonen hårt slutna, ryggradslöst, skapandet av en politisk verklighet som inte hade det minsta med den riktiga att göra, avsaknad av militära muskler och hela tiden mörkläggning inför den egna befolkningen. (känns onekligen lite bekant)

Vad skulle svaret/reaktionen bli på en förfrågan om att från Rysk sida vill bevaka gasledningarna lite närmare? Vad svarar vi på ett påstående om att vi inte klarar av att försvara Gotland? De är säkert villiga att ta över och i sann solidarisk anda hjälpa oss..
Uppenbart är ju att Sverige inte har resurser till att bevaka några gasledningar eller försvara Gotland mot terrorister. Inte ens på vardagar under kontorstid.

Sedan är det givetvis så att den ryska upprustningen görs enkom för att komma tillrätta med den framtida komplexa hotbilden. Satsningarna är ju huvudsakligen inriktade på cyberhot, terroristangrepp, organiserad brottslighet och klimathot. Detta märks dessutom i de övningsupplägg som deras alltmer frekventa övningar innehåller.
Därmed ser de nästan samma hotbild som vår försvarsberedning kommer att komma fram till.

Jag tolkar det som att vi har två olika officiella analyser av ”Ryska påsken”.
Liknande flygningar är så vanliga att vi egentligen inte bryr oss!
Vi vet egentligen inte ett smack om vad de sysslar med när de rör sig in mot våra gränser!

Det känns ju sådär om vår förmåga. Undrar hur det passar in i vårt kommande enveckasförsvar.

Dubbelsuck!

Teaterdirektören.


P.S. Spår av ironi, från en mycket låg nivå, finns att hitta i texten.

uppgiven sa...
14 maj 2013 16:52  

@Gronvita

Att vi i ett framtida skymningsläge helst håller Norge och Danmark i handen eller ger vårt stöd torde vi redan nu kunna säga.

Varför tror du att länder som vi nu de facto säger "vi vill inte samarbeta på riktigt med er förrän vi blir så illa tvungna", skulle vara intresserade av att hålla oss i handen när vi står med kniven mot strupen?

Anonym sa...
14 maj 2013 21:40  

Lite mer moderata "sanningar".

Fru Widegren hos Rotary Falköping om framtiden.
13 maj 2013.
”De kommer att utökas med ytterligare 1 500 heltidsjobb och 2 500 deltidsjobb fram till år 2019 när insatsorganisationen är fullt bemannad.”

Vi har två anställningsformer för våra soldater, GSS/K och GSS/T, och försvarsberedningens ordförande känner bara till den ena ännu!!!

Man kan ju undra vad de pratar om när inte ens sådana här grundläggande fakta är kända?
Hur gör man analyser på saker som inte finns??

För det kan väl inte vara så att hon medvetet ljuger och mörkar för att inte väcka de svåra frågorna om GSS/T inför de civila arbetsgivarna??

Det förväntade resultatet av försvarsberedningen, som redan är på en låg nivå, åkte ner ytterligare en bit.


Trovärdighetsindex är redan på minusnivå och den låga nivån verkar hela alliansen vara nöjda med!?

Trippelsuck!

Teaterdirektören.

P.S. Att hon nämner 2019 och bemannad IO14 måste väl betyda att hon tillhör dem som bejakar ÖBs krav om utökade medel från 2015?
Hon kanske inte förstått att utan dessa medel bli det inget IO14 2019?

Magnus Redin sa...
14 maj 2013 23:13  

Uppgiven, poängen med att samarbeta med Danmark, Norge och Finland är inte att de är starka länder som kan rädda oss utan att vi delar samma intressen och hot samt är kulturellt lika varandra.

Rustar vi så vi kan stödja dem och vise versa kan vi alla få mera pang per peng och bättre klara riktigt svåra kriser. Vi blir även intressantare för världens stormakter att förhålla sig till när vi söker stöd för att klara stora kriser.

Magnus Redin sa...
15 maj 2013 17:31  

IO14 2019 i stället för 2014 är tämligen klent.

Vad skulle krävas för att nå IO14 2015 så man bara får ett års försening?

Anonym sa...
15 maj 2013 18:26  

I dessa tider med kommande satsningar, och Rb5 som konstigt nog pratar om minskningar av personal, vill jag att ni smakar på order "kader", som jag spår snart kommer dyka upp i sammanhang med "satsning", "insatsberedd", "här och nu".

Jag förutspår nämligen att Rb5 kommer blir en fruktansvärd satsning, dock med förstärkningsordet "kader".

uppgiven sa...
15 maj 2013 18:51  

@Magnus Redin
Ja? Jag bemötte gronvitas inlägg där han är emot formaliserat samarbete (NATO-medlemskap).

gunfjaun sa...
16 maj 2013 09:05  

Ekot berättar idag att regeringen ska råda över försvarets vapeninköp. Förra gången regeringen (Gustav II Adolf) lade näsan i blöt slutade det med ett museum på Djurgården. Går det att klämma in ett till månntro? Någon borde börja planera för en arkitekttävling redan nu.

Anonym sa...
16 maj 2013 16:26  

@gunfjaun:

Vilket museum då?

Unknown sa...
17 maj 2013 08:29  

Ett med ett fartyg....

Anonym sa...
18 maj 2013 18:52  

Marksman172:

Aha, nu kopplar hjärncellerna.. Tack! ;)

Anonym sa...
19 maj 2013 12:31  

Om grafiken stämmer, som visades i samband med den Ryska flygövningen under påsken, är det med största sannolikhet att övningen genomfördes specifikt mot Gottland. Där är stort strategiskt värde i grafikbilderna. Att fingera en anflygning norr i från, utgör man mindre målyta från Gottland, dessutom så "kommer man in" längs med startbanan.

Anonym sa...
22 maj 2013 21:00  

Så var det dags igen!

Ur ny informationsbroschyr från försvarsdepartementet, sidan 2.

”I stående förband är huvuddelen av soldaterna heltidsanställda och i kontraktsförbanden är huvuddelen deltidsanställda.
De deltidsanställda soldaterna har en civil
sysselsättning men tjänstgör i försvaret periodvis för övning och insats. För de mest krävande uppgifterna används de stående
förbanden. De kan normalt användas till beredskap och snabbinsatser samt rotationsinsatser i och utanför närområdet.”

Här finns tre alternativ.
1. En ny anställningsform har införts utan att meddela försvarsmakten?
2. Medveten lögn av någon icke definierad anledning?
3. Total okunskap om hur anställningsformerna ser ut inom FM?

Det är bara att välja mellan de olika sjukdomstillstånden!

Sidan 3.
”Insatsförsvaret i siffror
Insatsorganisationen i sin helhet består av cirka 50 000 personer
Civil personal: Cirka 5 000
Stående förband: Cirka 16 000
Kontraktsförband: Cirka 12 000
Hemvärnet: 22 000 varav 17 000 tillhör de nationellaskyddsstyrkorna”

Här har man fått till det i fel tempus. Insatsorganisationen består inte av några 50 000, långt därifrån.
Alla siffrorna är något som i bästa fall kommer att inträffa om cirka tio år och x antal extra miljarder till försvaret.
Detta förutsätter just nu en annan regering och har ingenting med detta departement att göra. Tvärtom, vill nuvarande styre sänka siffrorna rejält.

Bilden på sidan 7 ska väl visa uppgivenheten och fiaskot, att bekämpa odlingen av opium i landet.
En något vilsen soldat står ensam i ett fält med blommande opiumvallmo!

Pust!

Hela alstret verkar vara något som tillverkats av pryo/praoelever från högstadiet eller första året på mediaprogammet!

Dessvärre är departementet inte bättre än så här!
Kan bara tänka mig vad de förmedlar för skit till andra aktörer på sina resor och möten.

Hundra gånger SUCK!

Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade