Den tveeggade hemligstämpeln


Idag meddelades att Försvarsmakten polisanmäler såväl Svenska Dagbladet som Sveriges Television för publicerande av uppgifter i anslutning till det som kommit att kallas "ryska påsken", det vill säga den nattliga ryska flygövning med strategiskt bombflyg som genomfördes under långfredagen i svensk flyginformationsregion och där SvD kunde meddela att Sverige inte hade någon jaktincidentberedskap tillgänglig. I fallet med SvD gäller anmälan lämnande av uppgifter till journalisten Mikael Holmström och med SVT gäller det uppgifterna att Sverige endast har incidentberedskap med jaktflyg ca 60 timmar i veckan (dagtid enligt SVT Aktuellt ikväll). I samband med anmälan har Försvarsmakten enligt SvD gått igenom en rad olika media och däribland försvarsbloggarna, så man kan nog lugnt utgå från att denna blogg är en av dem som granskats.

Att anmälan görs kommer inte som en överraskning. Jag skrev redan i det första inlägget om ryska påsken att jag höll det för troligt att en anmälan skulle komma att ske just med tanke på hur viktig den svenska incidentberedskapen är för rikets säkerhet.

Tyvärr blir ofta hemligstämpeln missbrukad. Försvarsmakten har en policy om att inte tala om incidentuppdragen, vilket är högst olyckligt då det är en oerhört central del av svensk försvars- och säkerhetspolitik. Det är genom incidentuppdragen vår säkerhetspolitik ytterst manifesteras och det är genom incidentuppdragen som Sverige bygger en stor del av kunskapen om vad som händer i närområdet och där man upptäcker förändringar i det som kallas normalbilden. Normalbilden är den verksamhet som normalt bedrivs av våra grannländer och andra aktörer som har intressen i vårt närområde – till exempel Östersjön. Vilken beredskapsgrad svenska stridsflygplan har för tillfället är av naturliga skäl omgärdat med sträng sekretess och det gäller naturligtvis också vilken beredskap man har i framtiden.

Utifrån vårt agerande i Sverige bygger våra grannländer och andra aktörer sin normalbild av Sverige precis på samma sätt som vi gör i Sverige om dem. Det sker företrädesvis genom radar- och signalspaning.

Sålunda är det ingen större hemlighet för våra grannländer, inklusive Ryssland vilken beredskap Sverige normalt har med sitt jaktflyg. Man har med största sannolikhet en mycket god uppfattning om det. De enda som inte har haft någon kännedom om hur beredskapen sett ut är de som är betjänta av den – det vill säga svenska folket. Det är ett tillstånd som är högst olyckligt.

Att döma av opinionen och det oerhörda mediala trycket efter SvD:s artikel har det också varit så att såväl allmänhet som politiker levt i fullständig okunnighet om vad deras försvar egentligen levererar och kan leverera. Uppenbarligen hade man en helt annan bild och det är sannolikt också därför frågan inte har dött. Det är också en fråga som har svängt opinionen i försvarsfrågan. Över en natt skedde mycket stora förändringar i opinionssiffrorna kring frågor som försvar och NATO. De som drabbats hårdast av detta är Moderaterna som under sin regeringstid gjort allt för måla upp en bild av försvaret som många av de försvarsanställda har mycket svårt att känna igen sig i.

Samvetsfrågan är då vilket som orsakat störst men för Sverige – att för allmänheten låta påskina att det finns en beredskap som inte finns eller att berätta det som andra länder och deras försvarsmakter redan vet – att beredskapen inte alls ser ut som man offentligt gjort gällande.

Det är en fråga som var och en bör fundera över. Likaså bör man som del i källkritiken ställa sig frågan om långfredagen var en engångshändelse eller om det är något som inträffat flera gånger. Frågan man defintivt bör ställa sig är om SVT:s uppgifter om endast 60 h jaktincidentberedskap per vecka stämmer, vilket man nog kan utgå ifrån att de gör med tanke på anmälan, vilket skydd har Sverige i så fall mot exempelvis terrordåd liknande 11:e september 2001? Min gissning är att "ryska påsken" kommer att få betydelse som Georgienkriget för svenskt försvar. Det finns ett före och ett efter i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken.


Vi får se var justitiekanslern landar i sin bedömning avseende den anmälan Försvarsmakten gjort till Säkerhetspolisen och som chefsåklagare Thomas Lindstrand lämnat till justitiekanslern. Måhända kommer även justitiekanslern fram till att det rör sig om information som framförallt varit PH. Pinsamt Hemlig.

Det lär bli anledning att återkomma i denna fråga.


Media: SvD, SvD ledarblogg, SvD LedareSR, 2SVTAft, Aft ledarkrönika GP, Resumé

Läs även Skipper om läckor inifrån Försvarsmakten där han berör vilken information man använder på försvarsbloggar. Läs även den första artikeln som beskrev att Sverige inte har jaktincidentberedskap dygnet runt.

Bloggar om anmälan: 6:e mannen, Skipper om FM anmälan

18 kommentarer:

Bygdemajoren sa...
5 juni 2013 kl. 21:35  

"Moderaterna som under sin regeringstid gjort allt för måla upp en bild av försvaret som många av de försvarsanställda har mycket svårt att känna igen sig i."

Inte bara från politiskt håll som detta sker, även vi själva skönmålar dessvärre rätt friskt.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/Lattlast-information-om-Forsvarsmakten/Standig-beredskap/

Wiseman sa...
5 juni 2013 kl. 21:45  

Bygdemajoren,

Ja, tyvärr finns det alltför många som tror att man har något att vinna på det. Tyvärr verkar frekvens och stigande grad sammanfalla.

Kanske behöver man införa i doktrinerna att vilseledning ska ske gentemot fienden och ej de egna – särkilt inte i fredstid?

Magnus Redin sa...
5 juni 2013 kl. 21:50  

Jag håller tummarna för att försvarsmakten ligger hårt på SVD och SVT för att de har spridit läckan om försvarets oförmåga och att det går till rättegång så det riktigt hoppas i klaveret...

Kim Hakkarainen sa...
5 juni 2013 kl. 23:37  

Jag har sagt det tidigare om incidentberedskapen, det kan finnas detaljer som omfattas av sekretess. Av rapporteringen i medierna kan jag inte utläsa vilka uppgifter som Försvarsmaktens menbedömning handlar om.

Klart är att en myndighet och andra, inte bara Försvarsmakten, enligt 10 § säkerhetsskyddsförordningen till Säkerhetspolisen ska anmäla ett röjande av sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet ”om röjandet kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa”.

Menbedömningar i Försvarsmakten sker i flera steg för att kvalitetssäkra innehållet (FIB 2009:1). När en anmälan når Säkerhetspolisen ser jag det som nästintill uteslutet att det skulle vara fråga om ”pinsamt hemligt”.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen.

/Kim Hakkarainen

Wiseman sa...
5 juni 2013 kl. 23:49  

Kim Hakkarainen,

Det finns åtskilliga aspekter av incidentberedskapen som är hemliga. En av de saker som är intressanta är vad som mer sagts till SvD/SVT utöver vad som publicerats. Incidentberedskapen är ett tjuv- och rackarspel inte minst när det gäller underrättelser. Avseende de publicerade uppgifterna är jag dock inte det minsta orolig – med undantag av att det skadar Sveriges anseende. Det är dock lite av att skylla våldtäkter på klädsel.

Utredningen lär bli prejudicerande.

Visningsnamn sa...
5 juni 2013 kl. 23:57  

Intressant att Försvarsmakten i sin iver att hålla allmänheten i okunskap gör en polisanmälan, som verkligen röjer hemliga uppgifter.

Hade Svt:s uppgifter om endast 60 timmars incidentberedskap varit fel har ju inga hemligheter avslöjats. Och ingen polisanmälan därför behövts.

Men nu har Försvarsmakten alltså offentligt och läsbart för alla bekräftat exakt hur många timmar incidentberedskap Sverige har.

Borde inte Försvarsmaktens polisanmälare nu också anmäla sig själva? Genom själva polisanmälan har de, mer än lite ironiskt, begått samma brott de ville ha utrett. Fast värre.

Mats Sundling

Magnus Redin sa...
6 juni 2013 kl. 00:17  

För två generationer sedan var ambitionsnivån så hög att många piloter dog och nu har vi inte råd med övertid utanför kontorstid. :-(

Visningsnamn sa...
6 juni 2013 kl. 00:28  

Intressant att Försvarsmakten i sin iver att hålla allmänheten i okunskap gör en polisanmälan, som verkligen röjer hemliga uppgifter.

Hade Svt:s uppgifter om endast 60 timmars incidentberedskap varit fel har ju inga hemligheter avslöjats. Och ingen polisanmälan därför behövts.

Men nu har Försvarsmakten alltså offentligt och läsbart för alla bekräftat exakt hur många timmar incidentberedskap Sverige har.

Borde inte Försvarsmaktens polisanmälare nu också anmäla sig själva? Genom själva polisanmälan har de, mer än lite ironiskt, begått samma brott de ville ha utrett. Fast värre.

Mats Sundling

Stig Tegström sa...
6 juni 2013 kl. 02:00  

Ja, det där med hemligtstämpeln är ju tve-eggat som du srkiver. Men är det inge även där som en central fråga finns för hela försvar- och säkerhetspolitiken?
Om vi (Sverige dvs) ska ha en öppenhet kring vår försvarsmakt detaljer såsom en del Natoländeretc har såsom Cornucopia exempelvis skrivit, då måste vi kunna "visa upp musklerna". Dvs det ska stå jtom tvivel att vi har si och så många av ngt och vi skäms inte för det. Men då kommer det kosta därefter.
Och tvärtom, om vi skall fortsätta som det hittils varit fast hemligare, innebär det inte att man då kan verka starkare än vad man är, eller i alla fall försöka använda osäkerheten och hyschandet som en avskräckningsfaktor? Det vill säga att man hoppas göra försvaret billigare genom hemlighållning och osäkra siffror?
Måste även lägga till här att det är ju nog mycket enklare att skapa intresse för försvarsfrågor om de är öppna för insyn och diskussion. Öppenhet och allmänhetens insyn/deltagande/förankring innebär ju inte att det inte kan finnas kvalificerat hemliga verksamheter.
Kan själv tänka mig att mången medborgare och tillika skattebetalare blivit rätt överraskad och kanske även känner sig sviken.."all denna skatt och ändå ingen garanti att det faller bomber på oss.".

Unknown sa...
6 juni 2013 kl. 03:46  

FM gör bort sig igen och skjuter budbäraren istället för att analysera budskapet. Efter mer än tjugo år som journalist vågar jag dessutom påstå att myndigheterna inte kommer att få ut ett enda ord från vare sig SvD eller SVT. Chefsjuristen, Stefan Lydig Berg, kommer att för evigt bli driftkucku bland kollegerna. Ja, det är han ju redan, så ingen skada skedd på den fronten.

Vad värre är, är att nu blir det uppenbart för allmänheten att hemligstämpeln i detta fall enbart är till för att dölja sakernas tilstånd inför det egna folket. Såååå pinsamt.

Jag önskar FM (Lydig Berg et consortes) lycka till. Ni behöver det, för om några månader så kommer ni att stå med rumporna bara. Med pinsamma parallella röda rapp över skinkorna. För då kommer JK nämligen att ha funnit:

1. Eftersom ingen hemlighet har röjts gentemot främmande makt så har inget brott begåtts. (Ryssen vet ju redan vad som hände)

2. FM bedriver olaglig jakt på källor.

Så lycka till! Detta kan bli början på en välbehövlig städning på juridiska staben.

Unknown sa...
6 juni 2013 kl. 10:02  

Förorter brinner. Svenska förvaret kan inte ens slå sig ut en papp-påse. Moderaterna har urholkat allt vad samhällsfunktioner heter för att gödsla en redan övergödd medelklass. Enbart för och vinna röster och behålla makten. Nu slår detta tillbaks. Hårt. Som det nu ser ut kan Sverige inte klara en allvarlig samhällskris. O sen har man mage o tala om för andra länder hur dom ska sköta sitt. Sopa rent framför den egna dörren först!

Gustav sa...
6 juni 2013 kl. 15:52  

Man kan ju fråga sig om det är FM som på eget initiativ gjort denna anmälan

eller om FM fått i uppdrag att göra denna anmälan

de som egentligen har något att dölja i denna härva är väl de som inte givit FMV uppdrag och ekonomiska medel för att hålla en högre beredskap...

Bygdemajoren sa...
6 juni 2013 kl. 17:42  

http://www.tv4.se/nyheterna

"Rikspolisstyrelsen lägger ner hela sina IT-avdelning efter att ha misslyckats med ännu ett IT-projekt. Polisens nya avrapporteringssystem fungerar inte och Rikspolischefen har fått mängder av ilskna e-post från patrullerande poliser. En del skriver till och med att de låter bli att rapportera vissa brott."


Verkar som att det andra myndigheter som törs dra i stoppspaken innan prestigen tar överhanden.

Unknown sa...
6 juni 2013 kl. 21:45  

Det finns ju tidigare ärenden av liknande typ som JK har handlagt, som till exempel detta:

http://www.iclklamberg.com/files/JK090403.pdf

Gormel01 sa...
8 juni 2013 kl. 13:44  

Whistleblower - Högförrädare - Hjälte - Skurk? I detta intressanta inlägg spetsas försvarsbloggandet till en smula.

När politisk nivå beslutar om sekretess, FÅR ingen yppa något om saken. Skälen till sekretessen är politiska, och det sköts i vårt land av Regeringen med Riksdagens gillande.

Riksdagen har stiftat lag om Rikets säkerhet och lands- respektive högförräderiet är t.o.m. fastslaget i Grundlagens Regeringsform.

Men hur skall personer t.ex. yrkesmilitärer förhålla sig när sekretessen i en fråga tycks omoralisk? Tja, ibland agerar personer som "whistleblowers" och straffas för sitt brott. Ibland straffas de inte.

Ibland har sekretessen varit inom en myndighet t.ex. Försvarsmakten och "whistleblower" agerat för att uppmärksamma politisk nivå på OMORALEN eller rent av allmänheten.

Är det då lika tydligt förrädiskt som att förråda politisk omoral i t.ex. försvarsfrågor - transiteringen under det andra världskriget t.ex? Sanningen ligger inte sällan betraktarens ögon. Och domstolen är en sådan betraktare som i vårt land fastställer den gällande sanningen.

Kan "heder" existera efter det att Gud har blivit en privatsak? Kan moral existera? Finns det en särskild militär officersmoral som bygger på att offra sig om så krävs?

Allt det här har under min tid i det militära varit på sin höjd en teoretisk fråga, då vår tänkta och planerade fiende Sovjet inte hade någon moral alls. Vi yrkesmilitärer räknade kallt med att bli skjutna i nacken av dem, precis som våra polska officerskollegor blev i Katyn 1940.

Reservofficerare och värnpliktiga officerare skulle väl skjutas av bara farten, men huvuddelen av det värnpliktiga manskapet skulle nog klara sig trots allt. Så någon NÅD av moraliska skäl stod inte i utsikt för oss med Sovjetunionen som fiende.

Men sedan det numera inte är ovanligt med ganska kraftiga sammandrabbningar mellan a-religiösa sekulära militärer t.ex. svenskar och religiösa troende krigare t.ex. afghaner, så har moral, tro osv. åter kommit på agendan.

Hur skall man kommunicera med dessa människor och hur skall man kunna KÄMPA mot dem under ordnade former? frågar sig båda sidor.

Minst en gång i närtid har en muslimsk STAT i Afrika avvisat insats av FN-trupper från vissa länder i Europa då dessa soldater ju var "GUDLÖSA" alltså inte ens kristna, vilket man iakttagit på Internet och i ländernas media. Hur skall vi kunna arbeta med dem? Vi som är starkt troende muslimer!

Och denna märkliga situation har fått påverkan på vår vardag, bl.a. i den fråga om sekretess som Br Wiseman ställer.

MVH Göran Mellblom

Unknown sa...
9 juni 2013 kl. 17:16  

@Göran Mellblom

Ditt inlägg är av det mer förvirrande slaget. Den första delen handlar om hur man skall förhålla sig till förhållanden och eventuellt tipsa pressen om desamma. Den andra delen förstår jag inte riktigt vad den handlar om.

Dock, för att återkomma till första delen i ditt inlägg så gäller för alla offentliganställda Tryckfrihetsförordningen !:1, 3 st. Det står därmed var och en fritt att lämna ut information om hur riket styrs - och , ja, hur det funkar överhuvudtaget.

I tredje kapitlet i TF stadgas också regeln om källskydd. Denna gäller - oavsett vad vissa kan tycka.

Vad som är mer intressant i sammanhanget är att den svenska TF antogs 1766. Det innebär att vår tryckfrihetslagstiftning var 25 före den amerikanska grundlagen. Och med den historian i åtanke så tycker jag att vi ska hålla på detta. Och vara stolta över TF.

Gormel01 sa...
10 juni 2013 kl. 08:02  

@Peter Andersson. Finns någon Moral? Kan någon särskild officersmoral finnas? Bör en sådan finnas? Vilka principer skulle den grundas på?

Mvh Göran Mellblom

Unknown sa...
12 juni 2013 kl. 17:20  

Göran Mellblom, jag vidhåller att ditt inlägg var virrigt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade