Kristdemokraternas försvars- och säkerhetspolitiska rapport

Idag söndag är det kristdemokraternas dag i Almedalen och partiet kommer då även att frågas ut kring sin avsikt med försvars- och säkerhetspolitiken. Som säkerligen bekant släppte partiet under förra veckan sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport där partiets försvars- och säkerhetspolitiske talesperson Mikael Oscarsson har haft god hjälp av generalmajor Karlis Neretnieks (PA). Rapporten presenterades också av Mikael Oscarsson här på WW i ett gästinlägg.

Rapporten är ett slag i ansiktet på den av Regeringen nu förda försvarspolitiken då man starkt kritiserar den rådande situationen inom försvaret och hur dagens försvar ser ut.

Rapporten är välformulerad och strukturerad på ungefär samma sätt som Försvarsberedningens rapporter, vilkens slutsatser den av förklarliga skäl går något utanför och på ett spetsigare sätt. Det första en läsare förmodligen skulle reagera är att Kristdemokraterna i rapporten starkt förespråkar en NATO-anslutning, inte minst för att stärka det nordiska försvarssamarbetet. Det är en uppfattning jag delar. Det är svårt att se att ett djupare samarbete ska gå att realisera när två länder redan är så hårt uppbundna i dessa existerande strukturer och då det skulle krävas stora ekonomiska ansträngningar för att etablera ett parallellt nordiskt system.

Mest anmärkningsvärt är dock förslagen på en ambitiös upprustning av det svenska försvaret. Armén föreslås utökas till tre brigader och därtill separata förband för försvaret av Stockholm och Gotland om en brigadstridsgrupp respektive en bataljonsstridsgrupp. Det handlar alltså om ungefärligen en dubblering av Arméns storlek jämfört med idag.

För Marinens del handlar om en ökning av antalet fartyg så att man kan lösa stridsuppgifter på Ostkusten samtidigt som man skyddar de viktiga importhamnarna på Västkusten och därmed även håller öppet möjligheterna för en utländsk förstärkning av det svenska försvaret, vilket torde innebära en dubblering även av Marinen.

För Flygvapnet vill man behålla 100 JAS 39, vilket i så fall skulle innebära att ytterligare JAS 39E beställs. Bassystemet ska möjliggöra spridning och även skydd på marken. Transportflygsförmågan föreslås behållas på samma nivå som nu och antalet radarspaningsflygplan ökas. Vidare vill man att kvalificerade långräckviddiga luftvärnssystem anskaffas för att skydda vital infrastruktur. Man vill även överväga anskaffning av stridshelikoptrar. Mycket positivt är att man vill tillföra flygstridskrafterna förmåga till långräckviddig precisionsbekämpning av markmål (något som jag kommer att beröra i nästkommande delar av Svenska luftstridskrafter ur ett luftmaktsperspektiv).

Sammantaget ställer detta helt andra krav på personalförsörjning än IO 14 då man ser att organisationen behöver ökas från ca 54 000 personer till 65 000. Kristdemokraterna konstaterar också att personalförsörjningen idag inte fungerar och man vill för att öka attraktionen bland annat slopa kravet på utlandstjänstgöring för tidvis tjänstgörande soldater och införa en ordentlig utbildningspremie för genomförd GMU i syfte att locka fler. Man vill också se en översyn av förmånerna, veteranpolitiken och officersutbildningssystemet (vilket det för övrigt kommer att följa gästinlägg om inom en snar framtid).


Den organisation som beskrivs av Kd är förmodligen vad som skulle krävas för ett trovärdigt svenskt försvar. En gotländsk bataljonsstridsgrupp skulle till exempel reducera en stor del av den säkerhetspolitiska osäkerheten i Östersjöområdet. Man bör dock komma ihåg att det vi placerar på Gotland i händelse av krig aldrig kommer att komma därifrån och aldrig kommer att kunna förstärkas. Det är alltså av yttersta vikt att det är ett så komplett förband som möjligt med omfattande eget underhåll och luftvärn. Komplettering bör också ske med kustrobotar, vilket i så fall skulle bli ett återtagandebehov i Försvarsmakten eftersom denna förmåga avvecklades för drygt ett decennium sedan. Jag tror också på den föreslagna arbetsordningen att först satsa på ett förverkligande av IO 14 som grundplatta och därifrån gå vidare mot den föreslagna "IO 25". De utredningar som rapporten föreslår, bl a konsekvenser av ett svenskt NATO-medlemskap, ligger också helt rätt i tiden. Viktigast är förmodligen uppdraget till Riksrevisionen att årligen granska och rapportera de militära förbandens status och operativa förmåga i syfte att ge en mer rättvisande bild och att öka öppenheten. Detta bör verkställas omgående.

Rapporten nämner inga siffror på vad kostnaden uppskattas till, dock anser man att den nya organisationen borde kunna vara intagen till 2025. Min egen uppskattning är att den nya organisationen skulle kräva en budgetförstärkning på ca 20-30 mdr kr, varvid Sverige inte skulle hamna långt från NATO:s två-procentsmål.

Det ska bli mycket intressant att se hur Göran Hägglund ska dra detta i regeringen och mot de avogt inställda moderaterna. Rapporten är som sagt en skarp kritik till den hittills förda försvarspolitiken och kan utan tvivel ta en hel del gammelmoderata försvarsvänliga röster. Att döma av läget i Försvarsmakten finns det idag närapå ingen anställd som kommer att rösta på Moderaterna igen, men däremot en stor andel som känner sig partilösa där Kristdemokraterna då kan fånga de röster man så väl behöver för att hålla sig kvar i Riksdagen. Med de anställdas röster följer i regel också deras respektives. I en tid då samtliga partier placerat sig kring mitten i de stora frågorna kan det vara nog så viktigt att våga sticka ut i andra frågor.

Enligt Expressen kommer Hägglund i dagens tal att kräva ett femte jobbskatteavdrag, vilket kommer att kräva sin finansiering genom minskningar av de statliga utgifterna på andra håll. Det återstår alltså att se om Hägglund mäktar att hålla den försvars- och säkerhetspolitiska linjen i kommande budgetförhandlingar – om nu partistyrelsen antar den ovan redovisade rapporten. Det blir också intressant att se vad Folkpartiet ska komma med i sin motsvarande rapport. Vad som tydligt kan konstateras är att i regeringen blir Moderaterna allt mer ensamma i sin vacklande inställning till NATO.


 Missa inte att följa de försvars- och säkerhetspolitiska seminarierna i Almedalen via nätet. Det är dels Försvarspolitisk Arena och Säkerhetspolitiskt sommartorg som båda erbjuder livesändningar via nätet. På Twitter kan man också följa det hela, där det som utspelas och sägs på seminarierna kommer att kommenteras live av åhörarna och andra under hashtaggarna #svfm (Förvarsmakten), #föpol, #säkpol och #sommartorg.


Senare under dagen kommer också del 3 av Svenska luftstridskrafter ur ett luftmaktsperspektiv.

Media: SvD, SVT, SR, DN, GP, Aft, 2, 3

18 kommentarer:

Unknown sa...
30 juni 2013 kl. 09:18  

Använd gärna även #FPAalmedalen

Wiseman sa...
30 juni 2013 kl. 09:25  

Mycket bra Marinette!

Lägger till den hashtaggen. Jag efterlyste igår på Twitter vilka taggar som ska användas men den dök aldrig upp. Jag kör en påa där också.

Magnus Redin sa...
30 juni 2013 kl. 12:34  

Det är bra förslag. Det jag skulle vilja tillföra är dels ännu lite mer flyg för att nå 6 divisioner / 120 flygplan och de nya flygplanen bör vara Gripen F plus återtagande och ytveckling av elektronisk krigföring och nätverkstänkande med gamla och nya gripar som RPV i gruppering med benannade. Det och förslagsvis fler ubåtar bör ge en förmåga utöver självförsvar och att kunna ta emot hjälp så vi samtidigt kan hjälpa våra nordiska grannar och då framförallt Finland då vi även med en fördubblad arme enbart kan försvara oss mot luftlandsättningar och landstigningar.

chris sa...
30 juni 2013 kl. 12:52  

Fast, stod det inte i rapporten angående Flygvapnet att "vi anser att nuvarande numerär är bra"? Om jag minns rätt så gick det att tolka som att den nya beslutade numerären är ok för KD, dvs 60 plan, eller minns jag fel?!

Wiseman sa...
30 juni 2013 kl. 13:16  

chris,

Intressant fråga. Jag tolkar utifrån Riksdagens senaste beslut att Sverige ska ha en enhetsflotta om 100 JAS 39 C/D. Visserligen har Riksdagen därefter tagit ett beslut om anskaffning av 60 st JAS 39E, men frågan är om sista ordet är sagt där än.

Blir siffran 60 gällande är det inte mindre än en katastrof ur ett luftmaktsperspektiv. Då räcker inte de av Kd föreslagna 3 långräckviddiga luftvärnssystemen på något sätt för att rädda situationen.

Farbveckan -86 sa...
30 juni 2013 kl. 14:27  

@Wiseman

4 långräckviddiga system var det väl ändå.

Ska vi sedan upp i tre brigader plus fast styrka på Kalkatraz så måste vi i mina ögon gå från två till fem lvbat

Rikard Hagman sa...
30 juni 2013 kl. 14:39  

Händer mycket intressant på Gotland nu. Om jag inte helt hörde fel så hörde jag incidentroten korsa södra ön idag på en Söndag och i semestertider.. Då jag va inomhus kan jag dock inte bekräfta det.. men något annat kan det väl knappast varit? Skriv gärna om någon mer hört vilket det borde finnas möjlighet till,inte minst nu när Almedalsveckan startat.

Synnerligen otippat efter senaste tidens debatt vad gäller incidentberedskapen. Jag tycker dock man ska berömma att det ändå finns viss "helgjour" vad gäller vårt försvar trots allt - vilket är glädjande.

Wiseman sa...
30 juni 2013 kl. 14:47  

Rikard Hagman,

Incidentrote/rotar har det alltid funnits även på söndagar, Almedalsvecka eller inte. Däremot så är inte alltid roten aktiv över Gotland, Uppsala, Lerum eller var helst det rapporteras från.

Wiseman sa...
30 juni 2013 kl. 14:54  

Farbveckan -86,

Tre eller fyra långräckviddiga system spelar mycket liten roll. Det blir ändå inga resurser över att utöva luftmakt med om man är begränsad till en flygplanpark på 60 flygplan.

Rikard Hagman sa...
30 juni 2013 kl. 15:00  

Wiseman,
det är jag väl medveten om. Dock har jag aldrig hört eller sett incidentroten i luften på en Söndag över Gotland sen försvaret avvecklades härifrån. Jag bor på södra ön och rätt långt ifrån F17 i Visby.

Förr var det däremot vanligt med Viggen-rote som flög på låg höjd vilken dag som helst i veckan men det va under en annan tid när försvaret hade resurser.

Läser man på försvarets egna bloggar och även här på din blogg förstår man dock att aktiviteten i Östersjön är hög just nu - därav är det fullt logiskt med en aktiv incidentberedskap just nu även under helger.

Rikard Hagman sa...
30 juni 2013 kl. 15:14  

Min mening med inlägget var att som Gotlänning så känns det alltid positivt när man märker av att det finns aktiv försvarsverksamhet här, med tanke på Gotlands läge mitt i Östersjön. Under en tid för några år efter P18 lades ner var försvarsvacuumet totalt.

KD lyfter fram precis det som även jag tror bör finnas på Gotland - nämligen långräckviddigt luftvärn och kustrobot. Låt oss hoppas att deras förslag blir verklighet, även FP har lagt fram samma förslag sedan innan så helt osannolikt är det inte.

Malin sa...
30 juni 2013 kl. 15:38  

Vad är innebörden av att utöka antalet brigader till 3? Det skall väl heta uppsättning av 3 nya brigader eftersom det inte finns något som ens liknar brigad i org14.

Malin

Wiseman sa...
30 juni 2013 kl. 16:18  

Rikard Hagman,

Det förstår jag. F 17 övar regelbundet över Gotland och då framförallt de södra delarna. Dock lär det numera ske på sådana höjder att du inte ser det så mycket då man särskilt sommartid är mån om att reducera bullernivåerna.

Vad incidentroten har för sig går det ju tyvärr inte att prata så mycket om.

Du kan ju jämföra din egen situation med Gävlebornas där en överflygning på medelhög höjd och i lågfart med en fyrgrupp JAS 39 ledde till stora och nationella rubriker i våras. Att Försvarsmakten behöver ses mera är tydligt.

Farbveckan -86 sa...
30 juni 2013 kl. 16:22  

@Wiseman

Hellre 4 än inget alls.
Dock är det mer realistiskt med 5 lvbat än dagens 2.

Det som måste undvikas är det klassiska felet att se Lv som alternativ till fpl och vice versa.

Anonym sa...
30 juni 2013 kl. 16:47  

Osannolikt att KD får igenom ens bråkdelen av förslaget mot försvarsminister Borg. Spelar ingen roo vad de tycker så länge de inte röstar försvarsvänligt i riksdagen. Bediva opposition mot sig själv hae aldrig imonerat på mig.

Wiseman sa...
30 juni 2013 kl. 16:49  

Farbveckan -86,

Kunde inte sagt det bättre själv. Var och en för sig är de inget. Tillsammans desto mer.

Magnus Redin sa...
30 juni 2013 kl. 17:25  

Oups, bäst att vara tyst tills jag kommer hem till riktigt tangentbord och stor skärm. Poängen är att vi även behöver något att bidra med när det bränner till i närområdet.

Rikard Hagman sa...
30 juni 2013 kl. 22:25  

Wiseman,
Det stämmer, flygvapnet övar regelbundet på södra Gotland, ibland på en höjd att det går att betrakta och visst kan det bullra en del. Det är dock inget som någon boende verkar störas över vad jag märkt som själv bor här och pratar med rätt mycket folk t.ex genom mitt arbete. För min del får de öva på vilken höjd de vill och hur ofta de vill bara de visar närvaro. Gotland behöver det om man säger så.

Jag hörde rätt, vi har haft ett aktivt flygvapen Gotland idag, det gick även att se i inslaget från SVT nu ikväll. En nyss anländande ÖB kliver ur en Herkules på F17G, blir intervjuad och står på sig angående ökade anslag för att inte en hel försvarsgren ska läggas ner. I reportaget fick man även veta att en rote 39or gått ner för att tanka innan vidare uppdrag i Östersjön.

Mycket bra för allmänbildningen att SVT gör ett sådant inslag vad gäller vårt försvar.

Låt oss förövrigt hoppas att försvaret blir en valfråga och tar stor plats under almedalsveckan.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade