Några lästips tills vidare

Som säkert har märkts har det inte blivit mycket till blogginlägg på sistone av en rad skäl. Framförallt för att dygnet tyvärr bara har 24 timmar. Sannolikt bör intensiteten öka något kommande veckor.


Försvars- och säkerhetspolitiken tar dock ingen hänsyn till det. Aktiviteten i Sveriges närområde fortsätter att vara hög samtidigt som NATO i Baltikum bedriver övningen Sabre Strike råkade Ryssland kränka finskt luftrum med Tu-22 bombflygplan eskorterade av Su-27 jaktplan, det vill säga samma konstellation som under "Ryska påsken". Läs gärna Observationsplatsens och Jägarchefens öppna redogörelser för utvecklingen i närområdet under våren.

Vad avser "Ryska påsken" så har justitiekanslern ännu inte meddelat sitt beslut avseende Svenska Dagbladets och Sveriges Televisions publicering av uppgifter rörande det inträffade. En konsekvens lär dock bli en ökad slutenhet inom Försvarsmakten. I det senaste numret av Officerstidningen, utkommet i veckan, återfinns en artikel med anledning av den av Försvarsmakten inlämnade anmälan. Nils Funcke, sekreterare i Yttrandfrihetskommittén, reder ut besticken avseende meddelarfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet.

Officerstidningens senaste nummer som helhet rekommenderas varmt. Ledaren skriven av Officersförbundets 1:e vice ordförande Jonas Mård, är en skarp redogörelse för konsekvenserna av försvarsmaktsorganisation 13 och de konsekvenser regeringsbeslut 5 riskerar att medföra. Jag brukar säga om Org 13 att Försvarsmakten aldrig varit så uppfylld med personal på pappret, men aldrig så tom i verkligheten. Verkligen innebär stora vakanser till följd av kommenderingar då samtliga förband lider brist på personal för att lösa sina uppgifter. Brister som avhjälps genom att andra förband och enheter, som i sin tur lider brist, beordras att stötta annan verksamhet. Regeringsbeslut 5 vill se en ökad användning av tidvis tjänstgörande personal, såväl soldater som officerare istället för kontinuerligt anställda i syfte att reducera personalkostnader. Vad detta innebär för Försvarsmaktens beredskap att med kort varsel lösa skarpa uppgifter behöver man sannolikt inte förklara.


Vidare finns i Officerstidningen en mycket intressant artikel som svart på vitt meddelar det många av oss redan vet, men inte velat omskriva av samma anledning som SvD och SVT nu anmälts – Sverige har idag inget artilleri. Det av försvarspolitikerna så haussade Archersystemet (det anses spara 400 mkr) dras med allvarliga förseningar, varvid Sveriges enda artilleriregemente om två bataljoner helt saknar artilleripjäser. Återigen har man lyckats skapa ett allvarligt förmågeglapp på samma sätt som tidigare med flygstridskrafternas stridsledningssystem och helikoptrar. Ett axiom avseende konventionell markstrid är att indirekt eld orsakar 85 % av förlusterna. Sverige står nu näst intill utan indirekt eld bortsett från granatkastarsystemen som utgör bataljonsartiller.

I artikeln beskrivs hur regementet in i det längsta dröjt med att lämna ifrån sig sina två sista haubits 77B intill att man hotats av vite från industrin, då Archer bygger på att äldre haubits 77B modifieras till Archer. Leverans av användbara pjäser dröjer dock. Den enda förseriepjäsen som levererats är belagd med skjutförbud. Företaget som levererar omladdningssystemet till omladdningsfordonet har gått i konkurs. Norge, som också väntar på leverans av 24 Archer (48 st Archer konstrueras genom att Försvarsmaktens 48 st haubits 77B modifieras), har dock inte samma problem då man behåller sina äldre M109 bandhaubitsar till dess Archer levererats. En betydligt försiktigare och klokare väg, till skillnad från den svenska där man ännu en gång har valt att såga av den gren man sitter på.

På Twitter ställde militärhistorikern och journalisten, tillika bloggaren Lars Gyllenhaal utrikesminister Carl Bildt mot väggen och föreslog sarkastiskt att landets enda artilleripjäs skulle kallas "rikspjäsen", varpå utrikesministern anklagade honom för att svartmåla försvaret.

Här ges vi åter prov på en bekymrande situation. Är landets utrikesminister av uppfattningen att Sverige i dagsläget har ett fullgott och insatsberett artilleri? Vem har i så fall gett honom dessa uppgifter? Vilken uppfattning har Försvarsdepartementet? Verkligheten sammanfattas dock bra av chefen för Artilleriregementet i Norrbottens-Kuriren som uppmärksammat artikeln i Officerstidningen: "Internationellt är signaleffekten att vi är ett land utan artilleripjäser större än vi kanske tror."

Återigen ser vi också den stora rävsaxen. Att påstå att Försvarsmakten har en förmåga som inte finns är riskfritt. Något som vissa försvarspolitiker är duktiga på. Däremot kan man inte offentligt meddela hur det egentligen ligger till då man i så fall skulle avslöja brister i försvaret som somliga anser sekretesskyddade. Vad detta i längden innebär för svensk försvarsförmåga torde det inte råda några tvivel om. Däri har vi försvarsdebattens gordiska knut som Mikael Holmström och Ewa Stenberg gjort kvalificerade försök att hugga itu. Visserligen finns det ett före och ett efter "Ryska påsken" i försvarsdebatten, men är det tillräckligt?


Läs gärna Skipper om ett land som inte har demokrati som destination. De läsare av denna blogg som ännu inte skaffat sig ett Twitter-konto rekommenderas att göra så för att följa den mycket livliga och intressanta försvars- och säkerhetspolitiska debatten under hashtaggarna #svfm, #föpol och #säkpol. Till sommaren och Almedalsveckan kommer Twitter åter att explodera i dessa ämnen.

7 kommentarer:

Cynisk sa...
13 juni 2013 kl. 22:57  

Konsekvenserna av Org 13 har inte belysts på ett tillräckligt bra sätt anser jag. Du får gärna dra ett varv (till?) på det temat. Jag är helt säker på att folk inte förstår hur illa det är, allra minst politikerna.
Och RB5 ser ut att kunna fördärva återväxten helt.

Wiseman sa...
13 juni 2013 kl. 23:06  

Ska försöka uppfylla önskemålet under sommaren. Än bättre vore det om OF gjorde det.

Anonym sa...
14 juni 2013 kl. 10:17  

Att Sverige star helt utan kvalificerat artilleri är något som verkligen oroar mig. Det är inte bara det operativa aspekterna, som inte ska underskattas, eller de signaler det sänder vår omvärld utan även på ett mer personligt plan.

Utöver att jobba heltid och lite till så kommer jag under året att lägga 28 dagar på att öva min tjänst som GSS/T och pjässoldat. Det kostar på att lägga ner så mycket tid men det är något som jag personligen tycker är både viktigt och väl investerad tid. Jag vet att jag inte var ensam som blev besviken när vi fick förklarat för oss att den pjäsutbildning vi hade i våras skulle vara på 81 mm GRK och inte Archer. Det är något som i bästa fall blir aktuellt först nästa år. När vi faktiskt kommer ha pjäser till hela förbandet vågar jag inte ens tänka på. För mig så spelade det en mindre roll då mitt beslut att bli GSS/T inte satt i vilken pjäs vi skulle få och jag hoppas att det samma gäller de flesta andra.

Men man måste ställa sig vilka signaler det sänder till de anställda både, kontinuerliga och tidvisa, när man förväntas gå till ett jobb som man knappast blir rik av, för att syssla med något annat än det man egentligen inte sökte sig till. Rekryteringsproblemen försvarsmakten dras med är allvarliga och riskerar att förstärkas om man inte kan behålla den redan anställda personalen.

Love Alm
lovealm.wordpress.com

Dan sa...
14 juni 2013 kl. 20:07  

Så illa är det nog inte med artilleriet ändå. Det finns mängder med finfina bronskanoner uppställda på slott och museer runt om i landet.
Vi ska inte måla fan på väggen när det finns resurser.

Cosmoskitten sa...
17 juni 2013 kl. 14:04  

Cosmoskitten17 juni 2013 14:02

"DEN AV RIKSDAGEN beslutade kostnaden för att bygga om haubitsarna till Archer är 1,3 miljarder."
Officerstidningen 4/2013, sid 18

Kostnade per pjäs skall alltså bli 54,16 miljoner kronor. (Eller 8.3 mUS$)

Enligt de uppgifter jag kan hitta så kostar en PZH 2000 4.5 miljoner dollar, eller 29.25 miljoner kr (vid en dollarkurs på 6.5 kr)

Är verkligen Archer 85% bättre än PZH 2000?

Till kostnaden får dessutom läggas de Haubits 77B som försvinner i och med ombyggnaden.

Extremt dyrt, helt oprövat, höga kostnader för framtida utveckling pga för små serier - svenskt försvarspolitik i ett nötskal.

Expo sa...
17 juni 2013 kl. 20:35  

Jo men du glömmer att räkna med en faktor Cosmoskitten

Vi köper ARCHER i Internationell samverkan

Du måste räkna med den politiska "goodwill" vi får av detta

Detta måste ju även ursäkta förseningen av detta projekt

I princip alla anskaffningar som sker i internationell samverkan blir ju försenade - så detta måste man ju haft med i beräkningarna från början

Cosmoskitten sa...
17 juni 2013 kl. 22:12  

Det Wiseman refererade var så korkat att jag först inte fattade som faktiskt stod.

"Det av försvarspolitikerna så haussade Archersystemet (det anses spara 400 mkr)"

Översatt till vardagen:

- Sötnos, vad kostade jeansen?
- De var jättebilliga, rabatten var 400 kronor!
- _Sötis_, vad kostade jeansen? 400 kronor i rabatt är inget pris.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade