Så är det

I tisdags talade utrikesminister Carl Bildt vid NATO:s strategiska partnerkonferens i Stockholm. Det var ett intressant tal som målade upp den svenska säkerhetspolitiska historien såväl som delar av Nordens säkerhetspolitiska historia. När ministern så närmar sig våra dagar blir det mycket tydligt hur dagens svenska säkerhetspolitik fungerar. Genom att ställa upp i internationella insatser hoppas Sverige att andra länder i händelse av krig och kris ska ställa upp för Sverige. Vad avser den ursprungliga insatsen i Bosnien har Bildt tidigare varit tydlig med att detta var Sveriges biljett in i EU. Med tanke på de stora förbehåll Sverige skickat sina militära insatser oavsett om det gällt FN eller NATO, får vi hoppas att inte andra länder resonerar på samma sätt.

Mot talets slut kommer den mest intressanta passagen:

"While not a member, we see the Article V commitment of NATO to all its member countries as of profound importance to the security of our part of Europe."

Även som icke-medlem ser Sverige NATO:s artikel 5 som fundamental för säkerheten i vår del av Europa. Smaka på de orden.


De är nämligen helt sanna. NATO:s artikel 5, som innebär det kollektiva självförsvaret där övriga medlemsstater åtar sig att stötta en medlem som utsatts för ett militärt angrepp, är vad som utgör den stora bufferten i Sveriges territoriella försvar och vad som ytterst verkar dämpande på den säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa. Fram till de baltiska staternas självständighet hade Sverige en lång sjögräns mot Sovjetunionen vilket ställde mycket stora krav på det svenska försvaret.

De baltiska staterna har inte tillbringat många av sin historia under självstyre och starka krafter vill se dem och deras stora andel medborgare av rysk härkomst, återinförlivade i Ryssland. Som tur var tog Estland, Lettland och Litauen möjligheten att bli NATO-medlemmar när fönstret var öpppet, dvs när Ryssland var som säkerhetspolitiskt svagast. Det är inte osannolikt att vi annars i modern tid skulle ha sett en variant på händelserna i Georgien i vårt eget närområde.

Nu verkar de baltiska staternas NATO-medlemskap som en kraftig tröskel för eventuell aggression. Territoriellt sett har Sverige sällan haft ett så säkert läge som idag där vi har förmånen att vara omgivet av NATO-medlemmar, alla förbundna att försvara varandra och i nordöst Finland med dess starka territoriella försvar.


Ja, Carl Bildt har alltså helt rätt i sitt tal avseende vikten av artikel 5 för säkerheten i vårt närområde. Det är bara att beklaga att vi själva inte har modet att själva vara en aktiv del av detta istället för snyltgäster när vi faktiskt fortfarande har möjligheten. Det är också värt att fundera över de övriga av de sista raderna i talet och vad de säger om Sveriges situation just nu. (Retoriskt är det detta som en talare vill ska fastna och att lyssnarna ska ta med sig)


För övrigt vill jag åter slå ett slag för inlägget om att försvarsbloggosfären eller snarare Försvarsmakten blivit fattigare

13 kommentarer:

Unknown sa...
28 juni 2013 kl. 09:00  

Mycket intressant.

PangPangSWE sa...
28 juni 2013 kl. 11:25  

"Intressant"?
"Tragiskt" är snarare rätt uttryck.

Svenska politiker är så uppe i sin egen karriärviktighet att de inte ens har vett att skämmas.

Unknown sa...
28 juni 2013 kl. 17:28  

Förutom att Carl Bildt säger att NATO ska ställa upp för oss så säger han även att vid ska ställa upp för NATO. Det kan bli intressant att se vad Sveriges löfte är värt vid en möjlig upptrappning av Syrienkonflikten, där NATO-grannen Turkiet kan tänkas vilja ha mer hjälp än Patriot-batterier.

Unknown sa...
28 juni 2013 kl. 18:26  

Vi kan väl ställa upp med vårt Gendercenter då!

PangPangSWE sa...
28 juni 2013 kl. 19:39  

Spännande att se hur @CarlBildt fastställer att NATO skall hjälpa Sverige i nöd - trots att C NATO precis sagt motsatsen.

*Bubbles!*

Anonym sa...
28 juni 2013 kl. 21:17  

@Wiseman

"Territoriellt sett har Sverige sällan haft ett så säkert läge som idag där vi har förmånen att vara omgivet av NATO-medlemmar, alla förbundna att försvara varandra och i nordöst Finland med dess starka territoriella försvar."

Så vad är då mervärdet med ett svenskt Natomedlemskap?

Jämför Schweiz!

Wiseman sa...
29 juni 2013 kl. 09:44  

gruelse,

Mervärdet att det går att göra faktiska försvarsförberedelser. Det geografiska läget må vara gynnsammare än tidigare men kan på inget sätt likställas med Schweiz, vilket långfredagen borde ha visat även för allmänheten.

MartinW sa...
29 juni 2013 kl. 14:11  

Schweiz har mig veterligt relativt Sverige ett närmast urstarkt försvar, och få menar jag inte klockor, utan pansarbrigader ( fler än en), osv. Detta trots sitt något obetydliga geostrategiska läge.

Anonym sa...
29 juni 2013 kl. 22:37  

@Wiseman

Den kanske något långsökta jämförelsen med Schweiz gjordes för att Schweiz gränsar till några Natoländer och ett militärt alliansfritt land (+ det relativt obetydliga Liechtenstein). Sverige gränsar ju också till några Natoländer och ett militärt alliansfritt land. På så vis finns det likheter.

Men det finns skillnader som har accentuerats under de senaste ca 20 åren.

Trots att det alliansfria Schweiz sitter säkert mitt i Europa, så har de värnplikt, allmän försvarsvilja och ett relativt starkt territorialförsvar. Precis som situationen var i Sverige under kalla kriget. Numera är så gott som allt detta bortblåst i Sverige.


"Mervärdet att det går att göra faktiska försvarsförberedelser."

Förstår inte ovanstående citat. Faktiska försvarsförberedelser kan väl göras oberoende om man är med i Nato eller inte? Eller har vår Natoanpassning gått så himla långt, så att vi inte har förmåga att upprusta vårt eget försvar?

Wiseman sa...
30 juni 2013 kl. 08:11  

gruelse,

Oavsett om vi går med i NATO eller inte så är vi beroende av NATO för att kunna genomföra ett framgångsrikt försvar – såvida vi inte bestämmer oss för att öka försvarsbudgeten till något 100-tal miljarder och militarisera landet.

Ett försvar är aldrig bättre än förberedelserna och övningen som genomförts. Utan NATO-medlemskap blir det svårt att vidta dessa förberedelser och att genomföra sådana övningar i Sverige.

Dan sa...
30 juni 2013 kl. 08:37  

Man kan undra hur stort steget är mellan att sälja försvarshemligheter och att aktivt verka för att dåliga beslut fattas och goda förhindras. Så som vårt försvar ser ut idag är det lätt att tänka sig en medveten strategi bakom nedmonteringen.
Någon brist på villiga säljare av hemligher har tydligen inte funnits, men hur vanliga har administrativa sabotörer varit?

Anonym sa...
30 juni 2013 kl. 15:02  

Det är således mycket angeläget med en ordentlig genomlysning av inriktningen på svensk säkerhetspolitik, innan Sveriges dyra Natoanpassning drivs så långt att vi inte kan bestämma själva om inriktningen, utan Sveriges ställs inför fullbordat faktum.

En folkomröstning om Natomedlemskap, där båda ståndpunkterna bereds tillräckligt massmedialt utrymme, är då att rekommendera. Anledningen är att svenska folket, om det är engagerat i frågan och får ett ordentligt och objektivt beslutsunderlag, är det bästa att fatta rätt beslut i en demokrati. (Euroomröstningen 2003 är här ett föredöme.)

Frågan om svenskt Natomedlemskap är alltför viktig för att lämnas över till några verbalt begåvade men analytiskt obegåvade politikers godtycke, som dessutom har skiftande lojalitet till fäderneslandet.

Wiseman sa...
30 juni 2013 kl. 16:13  

gruelse,

Materielmässigt står Försvarsmakten inför fullbordat faktum sedan ett decennium. Vill man ersätta den materiel som redan är NATO-anpassad och där Sverige nu är beroende av NATO och USA för krypton med mera så handlar det om kostnader på nära på en försvarsbudget

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade