Det satsas friskt – eller … (uppdaterat 12.20)

 … hur en fördyring och försening kan framställas som en satsning…

Cecilia Widegren är synnerligen produktiv även om hon inte alls vill kommentera den mycket stora ryska beredskapsövningens konsekvenser för svensk försvarspolitik. Det går knappt en dag utan att man kan läsa nya debattartiklar av henne i landsortspressen även om det ofta är samma artiklar som publiceras på olika platser. Idag lyckades hon med att samtidigt få publicerat en artikel om ”miljardsatsning på försvaret i Västsverige” i Göteborgs-Posten såväl som Hällekis-Kuriren samt ”miljardsatsning på försvaret i Norrbotten”. Den sistnämnda fick även den norrbottniske moderate riksdagsledamoten Johan Johansson vara med och underteckna för att understryka den lokala prägeln.

Vad är det då för miljardsatsning det handlar om? Läggs det en ny öronmärkt miljard på försvaret i Västsverige respektive Norrbotten då det talas om miljardsatsningar på bägge platserna?

För syns skull kan man jämföra nyss nämnda miljardsatsning med denna drygt 70 år gamla miljardsatsning på försvaret i Västsverige. Då handlade det mycket riktigt om en satsning på förmågor som tidigare inte fanns. Modernt för sin tid. Idag handlar det om av försvaret redan budgeterade renoveringar – som ofta legat budgeterade och väntat på beslut som Regeringen hållit inne med.

Vad det handlar om idag är att Regeringen slutligen fattar beslut om att genomföra de renoveringar och uppgraderingar som Försvarsmakten redan tidigare avsett genomföra. De ”satsningar” som Widegren och Johansson nu marknadsför har legat i röret länge för att inte den svenska stridsvagnsförmågan ska bli helt obsolet. En stor del av renoveringen och uppgraderingen utgörs också av ett nytt ledningssystem för stridsvagnarna.

Denna renovering och modifiering omfattar endast 48-56 av de 120 stridsvagn 122 som Sverige har. Det är nämligen allt vad den internationellt inriktade Insatsorganisation 2014 har. Detta trots det ökad fokus på nationellt försvar och trots det kostnadsneutrala förslag förre arméinspektören Berndt Grundevik lade förra våren där Arméns slagkraft skulle ökas betydligt, bland annat genom att antalet stridsvagnar i organisationen ökades till 110. De facto får alltså Armén bara hälften av sina stridsvagnar livstidsförlängda på samma sätt som Flygvapnet bara får strax över hälften av sina JAS 39 moderniserade.

Vad varken Widegren eller Johansson vill ta upp är att såväl renoveringen och modifieringen av stridsvagn 122 som ledningssystem utgör två av de 32 projekt som den av regeringen tillsatta och av Håkan Jevrell ledda ”genomförandegruppen” beslöt att stryka våren 2008 på mycket lösa grunder. Den information man hade om respektive projekt var i princip en bild och en kortfattad beskrivning om en halv A4-sida. Försvarsmakten tilläts inte ge sin syn på det hela. Idag har nästan samtliga projekt återupplivats, till dyrare kostnader och med förmågeglapp som följd. Just den av Widegren och Johansson marknadsförda ”satsningen” är ett projekten som fördyrats och där resultatet har blivit förmågeglapp. Regeringen fick förra året svidande kritik av Riksrevisionen för ”genomförandegruppen” vilken jag tidigare har kallat ”amatörernas afton” för den högst amatörmässiga processen som kostat skattebetalarna såväl pengar som försvarsförmåga.

Somliga tror dock på allvar att det rör sig om satsningar. Såväl Skövde Nyheter som Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens-Kurirens TV-kanal har fallit för detta, där den sistnämnda därtill intervjuar Johan Johansson framför en stridsvagn på I 19. Enligt intervjun med Johansson i Norrländska Socialdemokraten är kostnaden för uppgraderingen en försvarshemlighet, liksom vad som ingår i uppgraderingen. Den som vill veta vilka summor det rör sig och ungefär vilka uppgraderingarna är behöver dock bara läsa sidan 17 i det öppna dokumentet Försvarsmaktens materielplan.

För den som vill ta del av fler av Johan Johanssons debattartiklar i försvarsfrågor rekommenderas debatten mellan honom och löjtnanten Daniel Vikström från i vintras (del 1, del 2, del 3, del 4). Den uppmärksamme lägger märke till att några av de materielsystem som räknas upp är sådant som ingick i ”amatörernas afton” respektive den affär som gjort att Försvarsmakten sedan i vintras inte har en endaste haubits.

Härnäst skulle man kunna gissa sig till att vi kommer att få höra om hur Regeringen gör ytterligare en ”miljardsatsning” på försvaret när motsvarande renoverings- och modifieringspaket för Stridsfordon 90 offentliggörs. Dagens debattartiklar fortsätter enbart den sorgliga traditionen att presentera nödvändigt underhåll som ”satsningar”. Som vanligt tar man heller inte upp att den siffra för materielbudgeten som nämns är för såväl anskaffning, vidmakthållande och avveckling och att anskaffningsdelen stadigt sjunkit under Alliansregeringen när man istället valt att skjuta problemen framför sig. Istället har man byggt på det så kallade materielberget i form av materielsystem som inom en tioårsperiod når slutet på sin livstid och där idag ingen finansiering finns att tillgå. Däri ligger ett av de absolut största problemen för det svenska försvaret och Regeringen gör tyvärr fortfarande ingen som helst ansats att rätta till problemet. Hur stora delar av dagens ”satsning” som återfinns i budgetposten för ”vidmakthållande” av materiel respektive ”anskaffning” framgår inte.

När statliga infrastruktursatsningar presenteras kan en satsning kan vara att göra en motortrafikled till dubbelfilig motorväg med höjd hastighet till 120 km/h. Hade man tillämpat samma definition på satsningar som inom försvarspolitiken hade den dubbelfiliga motorvägen, som nu fått djupa hjulspår och potthål, gjorts enfilig och fått hastighetsbegränsningarna sänkta till 60 km/h. Det är ju dock inte möjligt att presentera som en satsning eftersom allmänheten direkt skulle klara av att syna bluffen. Tyvärr är så inte fallet inom försvarspolitiken.


Idag publicerades på Försvar och Säkerhet den andra delen i följetongen ”Korridoren till Kaliningrad”. Lika läsvärd som tidigare del samt prolog och därtill intressant att läsa i anslutning till president Obama val att besöka Sverige när besöket i Ryssland nu ställts in. (DN, 2, 3, SR, SVT, SvD, 2, Aft)

Bloggat om miljardsatsningen: 6:e mannen, Skipper (där man för övrigt kan läsa mer om renoveringens innehåll)

Uppdatering 8/8 06.35: Nu är tydligen Försvarsmakten uppgraderad när de olika stridskrafterna fått var sin "uppgradering". Från Sveriges Radio Skaraborg:

"Det här är ett framtidsinriktat beslut där Alliansregeringen fortsätter att modernisera Sveriges försvar. Flyget har fått sin uppgradering, marinen har fått sin uppgradering och nu får också armén sin uppgradering."


Man häpnar.


Uppdatering 12.20: SvD intervjuar Cecilia Widegren om miljardsatsningen.

Uppdatering 18.00: SR Norrbotten talar också om "jätteinvesteringen" som görs på försvaret. I Skövde Nyheter får Cecilia Widegren mothugg av löjtnant Daniel Vikström, som även var den som gav Johan Johansson svar på tal i vintras. Skipper har också producerat ytterligare ett inlägg i ämnet med den talande rubriken "Fortsatt desinformation".


23 kommentarer:

uppgiven sa...
7 augusti 2013 kl. 23:06  

Ska börja kalla vår verksamhet för "satsning" i kommande veckorapporter. För det är alltså innebörden numera av att man genomför anbefalld och budgeterad verksamhet inom ekonomisk ram...

Positivhalaren sa...
8 augusti 2013 kl. 00:01  

Många är de idiomatiska uttryck som den Ny Moderata hegemonin ger uttryck för inom det säkerhets- och försvarspolitiska området. När ska dess företrädare komma till insikt om det förakt för den demokratiska ordningen som denna diskurs odlar. Den förvrängning av ordens innebörd som de nya Moderaterna använder får den mest entusiastiske demokratiförespråkaren att misströsta (och säkert även språkvårdare).
Själv förväntar jag mig att oppositionen axlar ansvaret att balansera bilden av sakområdets tillstånd så att en mer verklighetsnära beskrivning synliggörs för medborgarna, men det verkar som om de Nya Moderaternas diskurs får dominera relativt obestridd. Försvarsmakten ska inte och får inte ge uttryck för politiska åsikter men i detta fall verkar det endast vara Försvarsmakten som kan ge en någorlunda rättvis beskrivning av verkligheten.
Detta skapar ett demokratiskt problem och dilemma – för de Nya Moderaterna har väl inte för avsikt att underminera demokratin – eller?

Anonym sa...
8 augusti 2013 kl. 08:25  

Detta är inte politik som de nya moderaterna bedriver. Det är ohederligt och manipulativt. Kanske den typ av politik som numera mest skapar politikerförakt i breda lager...

Valdeltagandet kommer att bli rekordlågt. Oddsen är låga.

Här avslöjas också den trend som funnits länge inom journalistiken. Det granskande samhällsuppdraget, där tid tas för granskning och svåra frågor, får stå tillbaka för kortsiktiga vinstintressen i form av att bli en ren förmedlare av tillhandahållen information. Billigt när andra skapar nyheterna åt redaktionerna. Något som skapat en ny spinn-industri med informationskonsulter som skapar spännande budskap och berättelser åt sina kunder och redaktionerna.

Vad skiljer vår informationsomvärld från gamla bespottade "Pravda"?

Kanske någon seriös journalist kunde ta tag i frågan med den nymoderata skönmålningen och deras ohederliga användning av begreppet "satsningar"? Oppositionen? Det är ju öppet mål med en enkel faktakoll... Kanske t.o.m. kan leda till en nyhetsvärd avgång i den högre politiska ledningen?

Sneaky Pete sa...
8 augusti 2013 kl. 08:36  


http://vlt.se/asikt/debatt/1.2153053-det-sager-kras-i-det-moderata-glashuset

Även västeråsarna har "drabbats" av massutskicket av nymoderata debattartiklar om Försvaret. Där var det Hans Wallmark som fick underteckna tillsammans med Cecilia Widegren. Eftersom Västmanland inte längre har något försvar var vinkeln att angripa (v, f.d. pk)
En f.d. moderat fick en replik införd men den har Widegren naturligtvis inte bemött.

Falstaffakir sa...
8 augusti 2013 kl. 08:58  

Ofta framhåller både försvarsmakten och de nya moderaterna att Sverige har världens modernaste och slagkraftigaste stridsvagnar. Det talas sällan om att dessa köptes in 1994 och att renoveringen av dem kommer att i stort sätt bara inbegripa byte av batteri - vilket i min värld knappt kan kallas service.

Anonym sa...
8 augusti 2013 kl. 14:30  

Cecilia Widegren är en politiker som verkligen låter som en politiker när hon intervjuas. Hon är hal som en ål och svarar inte på frågor hon får utan istället på nån fråga hon ej fått men gärna velat ha.

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
8 augusti 2013 kl. 19:42  

så var det ju det här med ammunition.. finns inget i ladorna eller???

Anonym sa...
8 augusti 2013 kl. 21:04  

@ Herr Sheriff of the universe.

Vilka lador?!?
Du menar väl bildligt eller efter ordspråket "att samla i ladorna".

Några verkliga lador finns inte längre i FMs regi.
Ammunition är det en Norsk firma som handhar åt vår försvarsmakt.
(Nordiskt samarbete)

Teaterdirektören.

Kribba! sa...
8 augusti 2013 kl. 21:29  

Ammunition finns så det räcker just nu men den tekniska livslängden är 15-25 år beroende på typ. Dvs det kommer behövas mer ammunition för både Strv 122 och Strf 90 under perioden 2018-2025.

Sedan är ju frågan om ladorna skall fyllas som förr i tiden eller om det skall vara en mindre mängd. Det är svårt att anskaffa mindre än ca 5000 skott och kostnaden kan ligga på 30-40 kkr per styck (120mm), dvs höga kostnader.

Mvh Kribba!

Kribba! sa...
8 augusti 2013 kl. 21:33  

Hmm, Nammo tillhandahåller inte kvalificerad stridsammunition till Strv 122 eller Strf 90. KMW godkänner 120mm am och H-B Utveckling AB gör detsamma avseende 40mm am. Är starkt kopplat till kraven avseende systemsäkerhet.

Mvh Kribba!

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
8 augusti 2013 kl. 21:53  

Nej FM äger ju inte ens huvudladan ...
Det är väl som med livsmedel vid kris, typ ett dygn räcker våra kulor resten är en papperstiger

VikstromD sa...
8 augusti 2013 kl. 22:21  

Bra inlägg, jag har bara en kommentar. Enkelt V i mitt efternamn! ;)

Wiseman sa...
8 augusti 2013 kl. 22:31  

VikstromD,

Ber om ursäkt. Annars kan du ju tolka det som användning av härskarteknik eftersom det nu använts flera gånger.

Unknown sa...
9 augusti 2013 kl. 10:26  

Egentligen ska man inte säga "rösta på den eller den"..Men jag vet en sak. Och det är att Socialdemokratera håller måttet vid kriser. VK 2 och kalla kriget. Sånt är viktigt inom soc..det är en del av Arbetar-rörelsens historia. Som man faller tillbaks på då det bränner till..Vet att Per-Albin o Wigfors sa att nu får vi lägga pengarna på kulor o krut 1939. Folkhemmet får vänta. Historia är bra att falla tillbaks på i osäkra tider. Då har man en aning om framtiden. Peter Hultvist(Soc)är väl medveten om detta.

TobbeT sa...
9 augusti 2013 kl. 11:33  

Jag tror att vi svenskar som, i motsats till nymoderaterna, är oroade för försvarets status måste ta till ett nytt språk för att maktens generaler skall förstå.

Moderaterna verkar ju vara otroligt imponerade över allt som USA gör och säger, trots amerikanska ambassadens något nedvärderande uppfattning om Carl Bildt;
Medium sized dog with a big dog attitude!
För att använda deras vokabulär så att Widegren, Enström och Göran Pettersson mfl skall förstå hur illa FM ser ut idag 2014;
Small sized Chihuahua with a big Grand danois attitude!

Om nu FM 2014 ens skall betecknas som en liten hund, det kanske bara är ett gosedjur...

Kan varmt rekommendera torsdagens inlägg av den sjätte mannen!

Unknown sa...
9 augusti 2013 kl. 14:50  

Läste i SVD om att Japan sjösatt sitt första hangarfartyg, sen VK2. Systerfartyg planeras. Eftersom Japan inte får ha såna efter kriget, så kallar man det "Jagare". Och ska vara helikopterbas. Detta hade man aldrig kunnat göra utan USA:s tysta medgivande. Då spänningen ökar globalt, blir även vi i norra flanken intressanta. Tror att vi kommer o gå mot en period med ökande rustningar. Mycket tyder på det. USA:s budgetnedskärningar och prio mot Stilla Havet ,gör nog att länder som Kina o Ryssland ser chansen att utmana USA. Ryssland har inte glömt NATO bombningarna mot dess tidigare allierade Serbien och Libyen...Tex..Hur maktlösa dom kände sig..
Hur tänker då vår regering?Nåt tänker dom väl? Eller går allt via USA numera?

Gormel01 sa...
10 augusti 2013 kl. 11:21  

@Thomas
Japans hangarfartysprojekt är känt i åratal före SvD artikel.

Tyst medgivande har nog även vi i det mesta vi gör t.ex JAS.

MVH Göran Mellblom

Unknown sa...
10 augusti 2013 kl. 12:39  

Tack Göran!
Jag visste inte o troligen 98%av Sveriges befolkning. Får ju tankarna på "Tora,Tora, Tora....
Sånt som får en o fundera på informationsflödet i Sverige..Saker som är viktiga för oss dränks i "Lotta på Liseberg"..
Personligen tror jag att hela Svenska folket är utsatt för desinformation...
Tigandet om den ryska övningen är ett exempel bland flera...Kanske nu Moderaterna funderar på om man kan strypa flödet här på nätet o kalla det "Hatbrott" eller nåt...Känns olustigt. Påminner om kriget och den censuren som var då.....

Gormel01 sa...
10 augusti 2013 kl. 14:15  

@Thomas
Jag håller helt med dig. Lotta säljer reklamtid men det gör inte japansk försvars och säkerhetspolitik.

Mediaarbetet är en huvudaktivitet för varje politiskt system. Att tiga är ett sätt att tala, kanske i synnerhet om flera är överens.

Mvh Göran Mellblom

Falstaffakir sa...
11 augusti 2013 kl. 20:58  

Allt går inte via USA Thomas. Kan inte tänka mig att admin på andra sidan Atlanten är särskilt imponerade av FMs ambitionsgrad och att Pution utan större ansträngning kan skaffa sig ett stationärt hangarfartyg mitt i Östersjön - såvida inte Rosenbad redan lovat bort ön till Nato, skulle den konspiratoriskt lagde anta. Jag vet inte, men anar ugglor i mossen.

LIE-mannen sa...
12 augusti 2013 kl. 09:49  

Ja, jösses.

Snart lär man väl kunna läsa "Satsningar på försvarets personal" = Avtalad höjning av lönen, även om denna är minsta möjliga och långt under marknadsmässig höjning.

Om/när jag i framtiden skadar ett fordon eller någon maskin ska jag kalla det för besparing eftersom det/den under reparationstiden inte förbrukar bränsle, drifttid och inte utsätts för slitage.

LIE-mannen sa...
12 augusti 2013 kl. 09:58  

Ja jösses!

Snart lär man väl kunna läsa "Satsningar på försvarets personal" = Avtalad höjning av lönen, även om den är minsta möjliga och långt under marknadsmässig höjning.

Om/när jag i framtiden skadar ett fordon eller en maskin ska jag kalla det för besparing, eftersom det/den under reparationstiden inte förbrukar bränsle eller utsätts för slitage.

En stilla undran: Är det ingen som bemöter dessa "fina omskrivningar" på de platser och i de medier där dessa lögner(?) publiceras? Så att skattebetalarna får en chans att se en annan sida av myntet.

TRIDENT sa...
12 augusti 2013 kl. 14:38  

Vårt fantastiska s.k. "stödsystem" sparade väl runt miljarden förra året när det blev totalstopp i reservmaterielförsörjningen.....

Vet inte om det kan kallas satsning ....

Vår arbetsgivare vill även "satsa" på oss anställda t.o.m.göra en riktig nymoderat satsning d.v.s. sänka lönerna.

Vet inte, men personligen tycker jag att det börjar bli lite Fermenta-varning på varumärket Försvarsmakten....

Det är kanske ändå dags att damma av pop-Doppings ishockeylogga som står och samlar damm i tre vapens källare, och börja på ny kula....

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade