Afghanistanveteraner om tolkarna och deras rätt till asyl

Fyra svenska afghanistanveteraner, däribland David Bergman (stundom gästskribent på WW), skriver i tisdagens SvD på Brännpunkt om de afghanska tolkarnas rätt till asyl och adresserar migrationsminister Tobias Billström i debattartikeln.

"Den största anledningen till oro är att Billström efter ett och ett halvt år ännu inte verkar ha insett vilken roll tolkarna egentligen fyller i ett militärt förband."

Veteranerna menar på att lösa problemet genom att få med tolkarna i FN:s kvotflyktingprogram är att jämföra med att banka ner en rund kloss i ett fyrkantigt hål och att detta på inga sätt lämnar några garantier om lösning nästa gång ett liknande problem uppstår. Det vill säga vid nästa svenska internationella insats.

Billström har flera gånger hävdat ståndpunkten att det skulle vara helt orimligt om en person anställd av svenska staten skulle få en förmånligare behandling. Som Johan Wiktorin redan påpekade på Försvar och Säkerhet i våras är så redan fallet inom många statliga anställningar. En polis under tjänsteutövning åtnjuter extra skydd då en våldsverkare kan åtalas för våld mot tjänsteman. Migrationsministern själv utnjuter ett livvaktsskydd vanlig svenskar inte kan påräkna, just för att han åtagit sig ett utsatt jobb åt den svenska staten.


Det är skönt att se att frågan lever vidare, för problemet kommer inte att försvinna i och med att Sverige minskar sitt militära deltagande i Afghanistan.

28 kommentarer:

Jakob Wedman sa...
6 januari 2014 kl. 23:06  

För framtida insatser så skulle en lösning kunna vara att inte ge sig in i inbördeskrig utan begränsa Sveriges deltagande till fredsbevarande insatser med FN-mandat.

Roger Klang sa...
7 januari 2014 kl. 06:50  

I detta går jag emot mitt parti, SD. Det är viktigt för Sverige att vi kan räkna med tolkar i konflikthärdar. Tolkar ses som förrädare av stridande motsatt part. Tolkar får vi bara om tolkarna kan räkna med sin egen och sin familjs säkerhet. Det är som när man var en bebis, man gav en sak till någon och fick tillbaka den bara för att upprepa proceduren. Det är för Sveriges del som jag helst ser en sådan lösning.

Roger Klang

Anonym sa...
7 januari 2014 kl. 07:35  

@Miljöpartist i grönt:

In August 2003, upon request of the UN and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, NATO took command of ISAF. Soon after, the UN mandated ISAF’s gradual expansion outside of Kabul.

While not technically a UN force, ISAF is a UN-mandated international force under Chapter VII of the UN Charter. Fifteen UN Security Council Resolutions relate to ISAF, namely: 1386, 1413, 1444, 1510, 1563, 1623, 1707, 1776, 1817, 1833, 1890, 1917, 1943, 2011 and 2069.

A detailed Military Technical Agreement agreed between the ISAF Commander and the Afghan Transitional Authority in January 2002 provides additional guidance for ISAF operations.

Men, du får gärna utveckla dina tankar kring hur ett FN-mandat ska garantera att lokalanställda tolkar inte drabbas av repressalier från sina landsmän.

Jakob Wedman sa...
7 januari 2014 kl. 09:11  

@Knäckehäxan

ISAF har inte handlat om att bevara fred mellan två stridande parter utan om att delta som en part i ett krig. Ifall Sverige håller sig borta från att föra krig i andra länder, eller delta på den ena sidan i inbördeskrig så torde detta innebära väsentligt mindre risker för lokalanställda.

Anonym sa...
7 januari 2014 kl. 09:47  

Problemet uppstår ju i de fall, där man drar iväg med svansen mellan benen.
All respekt till dem som varit på plats och försökt "göra skillnad". Ingen respekt till politiska "småpåvar" som är inne och "grötar" i stort och smått hur särintresset (bestående av flera särintressen) skall sköta sitt fögderi.

ReasonCriticism sa...
7 januari 2014 kl. 16:19  

@Miljöpartist i grönt:
Nu kan vi ju reda ut ett par begrepp som du uppenbarligen har svårt för.
Du nämnde FN-mandat, det innebär INTE enbart att passivt stå och titta på när två stridande parter skjuter ihjäl varandra och civilbefolkningen (UNPROFOR i Bosnien) eller att stå redo med kikaren vid en skiljelinje (UNIFIL i Libanon). Det kan även innebära offensiva operationer, som MONUSCO i Kongo eller ISAF i Afghanistan.
Den hypotetiska risken (som du även nämnde) för tolkarna ifall Sverige inte deltagit i ISAF är svår att avgöra, då andra nationer hade opererat i samma område och samma personer antagligen hade tolkat åt dessa. Eller om ISAF inte funnits utan vi tillåtit storskaligt inbördeskrig (vilket det inte är eller har varit i Afghanistan sedan 90-talet) och risken för våra tolkar att gå åt som civila offer hade ökat dramatiskt. Det är som sagt rena hypoteser och därför ett rätt dåligt argument.
Visst kan vi här i trygga Sverige gömma oss från omvärldens hemskheter och sätta på skygglapparna, men det är då inte andan som jag är uppväxt med i fotspåren av Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld och Överste Ulf Henricsson.
Nu påstår jag inte att Afghanistaninsatsen har genomförts på bästa sätt eller lyckats i alla avseenden. Där har funnits många bekymmer längs vägen som hanterats dåligt till mycket dåligt, inte minst bristen på soldater och övertygelse i aktion, men, Norra Afghanistan, där Sverige har opererat, har definitivt sett en förbättring även om den har varit långsam och icke-linjär.
Jag är glad att MP inte har eller kommer att ha något inflytande över svensk säkerhets- och försvarspolitik, för naivitetens och feghetens väg är ingen väg alls, det är enbart en återvändsgränd.
Jag avslutar med ett välkänt citat av Edmund Burke "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing"

och för övrigt så anser jag att Försvaret måste återbyggas...

Unknown sa...
7 januari 2014 kl. 19:52  

Varför kan inte tolkarna stanna kvar då?
En General skriver ju både här och här om hur läget i landet förbättrats.

För inte är det väl så att en General då och då skönmålar det verkliga läget...

Transportarbetarn sa...
7 januari 2014 kl. 19:58  

Jag tycker INTE det är en självklarhet att tolkarna per automatik ska ges asyl.
Jag förstår att de är en förutsättning för att vi ska nå framgång på plats, men vem är det i sin tur vi hjälper? Jo dom!

För det första så är tolkarna frivilliga och har lön, det står inte i kontraktet att de är berättigade asyl i det land vars styrkor de tolkar åt. I debatten kan man nämligen få för sig motsatsen.

För det andra så drar vi oss ur Afghanistan med förhoppningen att det land vi hållit under armarna i 13år(!) själva ska kunna stå upp mot talibanerna. Vi förväntar oss att de ska bekämpa och besegra dem genom att tro på sig själva som folk och nation. Då kan vi ju inte underminera hela det budskapet genom att signalera -Lycka till men ni kommer förlora så vi tar hem alla som hjälpt oss att hjälpa er!
Och vidare, var drar vi gränsen? Varför är tolkarna mer skyddsvärda än de ANP och ANAsoldater vi samverkar med? Kommer inte dom trakasseras efter förlusten alla ser framför sig?

Afghanerna är ett stolt folk som bara kan få slut på inbördeskriget genom att själva vinna över talibanerna och sin egen korruption, låt dom göra det!

Unknown sa...
7 januari 2014 kl. 20:06  

Miljöpartist i grönt.

En fredsbevarande insats förutsätter att konfliktparterna har skrivit på ett fredsavtal.
Ett underskrivet avtal är ju som vi alla vet bindande för alla parter och därmed faller det på sin egen orimlighet att ett behov av internationella trupper finnes!

Roger Klang sa...
7 januari 2014 kl. 21:04  

@Staffan Topping och Transportarbetaren:

Hur många tolkar kan det röra sig om? Högt räknat 10 st. Jimmie Åkesson har sagt att han vill minska invandringen från MENA-länderna radikalt. Jag vill att den ska upphöra. Men dessa personer ska vi ta emot!

Roger Klang

Unknown sa...
7 januari 2014 kl. 21:08  

Bergman med flera har fel i sitt resonemang och har missat den absolut enklaste och mest självklara lösningen.
FM har all möjlighet i världen att erbjuda de tolkar och övriga lokalanställda man vill en anställning i Sverige. Då träder lagstiftningen för arbetskraftsinvandring från tredje land in. Utan att bli alltför teknisk kan den sammanfattas med att tolkarna och deras familjer (inkl barn upp till 21 års ålder) kan få ett arbets- och uppehållstillstånd i Sverige på ca 2 veckors handläggningstid om man söker på rätt sätt hos Migrationsverket. Då kan tolken (med familj) resa in i Sverige fullt legalt och sedan mantalsskriva sig hos Skatteverket etc. Fru och barn har rätt till sjukvård, skola och andra trygghetsförsäkringar.
Arbetstillstånd beviljas normalt för max 2 år. Därefter kan tolken söka förlängning (givet att anställning fortfarande föreligger) i ytterligare två år. Efter 2+2 år föreligger läge att söka permanent uppehållstillstånd (PUT). Nästa steg är medborgarskap.
Det står tolken fritt att inom ganska liberala ramar byta arbetsgivare under den här perioden givet att det finns en alternativ anställning.
Det finns inget som hindrar tolken (och hela familjen) att söka asyl i Sverige när dom väl kommit hit. Märk väl att det vad som framgår i media endast tolkarna som fått kvotuttagning. Deras familjer är kvar i hemlandet. Efter att tolken fått asyl kan familjen söka om att få komma hit på anknytning till tolken, men det finns inga garantier att det blir beviljat. Väntetiden är dessutom över 12 månader i normalfallet.

Således har Bergman med flera missat den viktigaste poängen, och riktar sitt missnöje mot helt fel mottagare. FM har och har haft, alla möjligheter att lyfta hem tolkar med familj och erbjuda dem en riktig nystart i Sverige. Det enda som krävs är att man erbjuder dem ett jobb i Sverige.

Det är på gränsen till hyckleri från FM sida att försöka vältra över detta på andra myndigheter och inte ta det ansvar som snabbast, säkrast och bäst ger tolkarna inklusive deras familjer, en nystart i Sverige. Vill man så kan man.

Så Bergman med flera, läs på och rikta om kritiken mot den som rätteligen förtjänar det. Ni trasslar in er i en sörja av regler och lagar om ni försöker driva asyllinjen. Lyft blicken och tänk om.
Billström har gett Sverige en av världens mest liberala regelverk för arbetskraftsinvandring. Synd bara att FM inte vågar använda den - för det är vad det här egentligen handlar om.

Mj Nilsson

Anonym sa...
7 januari 2014 kl. 21:54  

@ Johan Nilsson

Klockrent, det ljuder ännu (5 min sedan jag läste det)

Transportarbetarn sa...
7 januari 2014 kl. 21:55  

@Roger Klang
För mig är inte det här principiellt en invandringsfråga utan ett förhållningssätt till anställd lokalbefolkning under insats. Vi lämnar inte dom i sticket utan dom har faktiskt medvetet tagit anställning i sitt land för sitt land

Roger Klang sa...
7 januari 2014 kl. 22:24  

@Transportarbetaren: För mig är det inte heller en invandringsfråga. Jag missförstod dig. Men jag vill inte lämna kvar folk som har riskerat sina liv för svenskars liv. Det är min syn på saken. Vi kommer nog aldrig att komma överens om tillvägagångssättet, så det är inte lönt att jag argumenterar för mn sak för det gör ingen skillnad.

Cynisk sa...
7 januari 2014 kl. 22:35  

FM måste hitta på tjänster för att kunna anställa tolkarna i Sverige. Det är inte i enlighet med god förvaltning och inget som FM ska hålla på med.

Tolkarna ska skyddas, både för att spara deras liv och för att värna om svenskt rykte för att vi ska kunna anlita fler tolkar när vi behöver.

Inget fiffel, bara sunt förnuft!

Unknown sa...
7 januari 2014 kl. 22:35  

@Roger Klang
Visst kan både tolkarna och andra få komma hit. Det jag vänder mig emot är att om man nu kört den nationella försvarsförmågan i botten och samtidigt misslyckats med Afghanistaninsatsen, så ska man kunna vara så ärlig att man törs säga det rakt ut.

Roger Klang sa...
7 januari 2014 kl. 23:21  

Jag tycker inte att andra Afghaner ska få komma hit. Möjligtvis flickor och kvinnor som omväxling. Men jag vill inte se ett litet Saigon 1974.

David sa...
8 januari 2014 kl. 14:11  

@Johan Nilsson
Hej Johan,
Visst tycker jag om enkelheten i din ”Schindler's List”-lösning, men tror inte på den som en lösning i det här fallet. Visst är det sant att myndigheter kan anställa vem de vill men då måste det finnas tydliga arbeten för dessa, exempelvis sjukhus som har brist på läkare. Att hitta på tjänster för tolkarna och flyga hem dem med underhållsflyget endast för att senare kunna ge dem asyl är därför en lika rund kloss i ett fyrkantigt hål som den nu omdiskuterade lösningen. Möjligen håller din lösning rent juridiskt, men tidningsrubrikerna om ÖB medvetet gick runt regeringen på det sättet du beskriver skulle bli minst sagt kritiska.
En annan aspekt du framför som jag helt delar, och som vi inte berört i vår debattartikel, är vad som händer med den drabbade tolkens familj om en hotbild uppstår. Denna aspekt är synnerligen viktig och måste beröras oaktat vilken lösning vi diskuterar.
/David

Anonym sa...
9 januari 2014 kl. 03:01  

Både Danmark och Sverige har deltagit med militär inom ISAF på Hamid Karzais sida i det muslimska klanstridernas Afghanistan.

Hur som helst så är Regeringens Afghanistanstrategi:

"Som mål anger regeringen att Sveriges engagemang ska stärka Afghanistans förmåga att upprätthålla stabilitet och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt erbjuda sina invånare möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor och en rättvis och hållbar utveckling."

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/95/21/c7aa7e78.pdf

Om nu veteranerna/media/"flyktinggeschäftet" går i bräschen för att Sverige ska ge PUT per automatik till de afghanska tolkarna med familj av säkerhetsskäl, kan inte jag dra annat än slutsatsen att efter ca 12 års militär närvaro till en kostnad av ca 2 miljarder kronor per år, så har inte säkerheten förbättrats i Afghanistan. Delar av Sveriges krigsmakt och vapenbrodern Hamid Karzai, är således besegrade av tämligen illitterata, lätt beväpnade gerilla/bondesoldater!!

För vore fallet tvärtom, skulle självfallet Hamid Karzai ta hand om Afghanistantolkarna, vilka skulle vara till ovärderlig hjälp i att bygga upp landet Afghanistan.

Låt Danmark, som med sin ISAF-trupp, har deltagit i hårdare strider än Sverige, tjäna som föredöme för Sverige och vår "tolksituation". Danmark ger inte sina tolkar uppehållstillstånd i Danmark.

Dessutom mår konungariket Sverige inte bra av att ta in ännu fler invandrare.

En lärdom som Sverige bör dra är att börja utbilda egna tolkar, som förr i tiden. Förtroende är A och O i krig! Svenska soldater ska kunna lita obehindrat på sina tolkar, vilket man inte kan om man plockar in tolkar ”från hyllan”.

@AmidCallis sa...
9 januari 2014 kl. 15:20  

Hej gruelse.

Huruvida ISAF och det svenska deltagandet i Afghanistan har bidragit till ett förbättrat säkerhetsläge råder det delade meningar om och här finns det goda och starkt förankrade argument på båda sidor.


Den lärdomen som du hänvisar till är däremot felaktig och saknar verklighetsförankring.

Hur hade du tänkt att Försvarsmakten skulle finansiera de ”egna tolkarna”? Kanske genom att nyttja bottenskrapet i sparbössan som utgör den ”väl tilltagna” försvarsbudgeten? Den budget som för övrigt renderat i en starkt försvagad Försvarsmakt som jag med varm hand låter WW upplysa dig ytterligare om.

De tolkarna som vi plockar ”från hyllan” har dessutom närmare tre decennier av kunskaper i seder och bruk. Hur hade du tänkt att vi skulle ersätta, än mindre utbilda i det på hemmaplan?

Som vi redogjorde för i artikeln mäts framgång inte i precisionsskyttet med diverse vapensystem utan genom Sveriges mycket goda förmåga till att samarbeta med lokalbefolkning och lokalt underställda förband.

Samverkan; möten och interaktioner mellan människor handlar om ”timing”, ”fingertoppskänsla” och förmåga att läsa av motpartens kroppsspråk samtidigt som den verbala kommunikationen processas.
De lokalanställda tolkarna har en mycket bättre förmåga till ovanstående än våra militärtolkar som vi utbildar hemmavid. Undantaget är språktolkar men dessa individer har per definition en direkt anknytning till Iran eller Afghanistan och har därför en större förståelse för lokala seder och bruk men fortfarande inte i samma utsträckning och omfång som de lokalanställda.


Konungariket Sverige, ett av världens absolut bästa länder, behöver hitta en lösning som möjliggör en bättre integration för de invandrare som finns på plats idag men samtidigt kunna reagera (erbjuda skydd) på den globala misär som är verklighet i stora delar av världen om än inte kännbar i ”bubblan Sverige”.

Tänk till både en och två gånger innan du uttalar vagt i en fråga som väldigt enkelt kan associera dig, dina argument och din trovärdig med den främlingsfientliga västanvind som blåser igenom Sverige idag.

// Callis Amid

Anonym sa...
10 januari 2014 kl. 04:52  

@Callis Amid

Så vad är din mening om säkerhetsläget?

Så här säger den danske försvarsministern Nick Hækkerup i Berlingske 2013-03-17:

”Nick Hækkerup sagde i sidste uge til Jyllands-Posten, at målet med den grundlæggende indsats i Afghanistan er at hjælpe afghanerne med at tage vare på deres egen sikkerhed i landet. Det ville ifølge ministeren være en kapitulation, hvis vi blev nødt til at konstatere, at det ikke kan lade sig gøre, og vi derfor ville tage alle tolkene hjem.”
http://www.b.dk/nationalt/afghanske-tolke-i-fare-for-at-blive-forfulgt

Så här säger guvernören i Helmand-provinsen 2013-04-21:

”Men »dele af lederskabet i Taleban er interesseret i en forsoning,« understreger guvernøren.

»En af de ledende kommandanter har forladt lederskabet og er flygtet til Tyrkiet,« fortæller Mohammad Naim Baluch, der mener, at han som afghaner har et mere realistisk indtryk af situationen i sit land end eksperter og andre, der vurderer forholdene på afstand.

Og derfor forstår han heller ikke, at den danske regering ligesom regeringerne i flere andre NATO-lande overvejer at give asyl til de afghanere, der har tjent som tolke, fordi de trues af Taleban.”
http://www.b.dk/globalt/optimisten-0

Jag delar den danske försvarsministerns och den afghanske guvernörens principiella inställning. Så om du ska etikettera mig främlingsfientlig (vilket är felaktigt), bör du i logikens namn också göra det mot dem.

Till skillnad från mig verkar du inte förstå att varumärket Konungariket Sverige, i utländska ögon, snabbt håller på att få ett annat innehåll med en tilltagande social oro i samhället och massinvandring (enligt the Economist). För en snabb uppdatering på området, rekommenderas:
http://www.economist.com/news/special-report/21570836-immigration-and-growing-inequality-are-making-nordics-less-homogeneous-ins-and
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS_Sexual_violence.xls
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Assault.xls

Tänk till både en och två gånger innan du uttalar dig vagt i en fråga som väldigt enkelt kan associera dig, dina argument och din trovärdighet med de samhällsfientliga orosmoln som blåser över Sverige idag.

”Hur hade du tänkt att Försvarsmakten skulle finansiera de ”egna tolkarna”?”

Enligt Riksrevisionen 2010 finns det öronmärkta pengar, och som ökar, till internationella insatser, vilket också Regeringen prioriterar framför territorialförsvaret.

” Mer resurser tilldelas men svårt att följa kostnaderna. Resurstilldelningen har successivt ökat och uppgick till nästan tre miljarder kronor år 2010.”
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/10853/Anpassad_11_14%20Svenska%20bidrag%20till%20internationella%20insatser.pdf Sidan 10.

Har jag förstått dig rätt, att det även följer med Sverigeutbildade (språk)tolkar i kontingenterna från Sverige till Afghanistan? I så fall får jag moderera min inställning.

Då hoppas jag även att med dessa Sverigeutbildade tolkar, som traditionellt sett under värnpliktssystemet och kalla kriget har varit relativt begåvade människor, också följer en bättre kompetens rörande krigföring på muslimskt territorium med mycket lång civilisationshistoria, än vad som är fallet med den amerikanska krigsmakten, som den svenska ISAF är underställd. (Att inte skydda Iraks museer och fornlämningar från plundrare vid den amerikanska inmarschen Irak 2003, tyder på en allvarlig kompetensbrist.)

Jag poängterar att min kommentar inte är någon kritik mot svenska utlandsbaserade soldater, som jag förutsätter är professionella.

@AmidCallis sa...
12 januari 2014 kl. 19:40  

@gruelse.

Du efterfrågar min mening avseende säkerhetsläget. Mitt svar är att det är komplicerat.

Vår närvaro och verksamhet har bidragit till en del demokratiska reformer, exempelvis framtagandet av utbildningsväsen för kvinnor, bättre sjukvårdsmöjligheter och en signifikant minskning i spädbarnsdödlighet över landet. Samtidigt har säkerhetsläget ömsom förbättrats och ömsom försämrats. Tyvärr har den försämrade faktorn gjort sig särskilt påtalande varpå bl.a. svensk trupp har hamnat i betydligt fler stridssituationer på senare år. Afghansk polis och militär har blivit mer samövade och tillförts materiel. Lokala och regionala säkerhetsstyrkor har börjat hitta en väg för att bedriva säkerhetsarbete på egen hand men ställs fortfarande inför stora utmaningar och dras med en rad barnsjukdomar.

Viktigt att ha i åtanke är att Afghanistan haft en gemensam försvarsmakt under en kort tid. Det tål att jämföras med hur länge Sverige har haft en nationell militär närvaro (flera sekel).

Det är givande att debattera med en individ som tycker annorlunda i frågor av riksintresse.

Du delar Danmarks åsikter och värderingar i denna fråga. Jag delar USAs, Nya Zeelands, Storbritanniens, Tysklands och Norges inställning i frågan om de afghanska tolkarna.

På frågan om språktolkar följer med svenska förband är svaret JA. Dessa individer har stundtals även en mer omfattande militärtaktisk bakgrund, vilket gör dem till bättre soldater än militärtolkar som också följer med svenska förband.


Huruvida Sverige mår bra av invandring eller inte kan vi debattera och sia om i evigheter. Jag vill vara tydlig med att, i enlighet med tidigare kommentar, behöver Sverige en bättre integrationsplan än den gällande.

Jag tycker dock inte att asylfrågan för de afghanska tolkarna skall likställas med det globala ansvar Sverige och alla andra världens länder har gentemot flyktingar i allmänhet.

Som jag och medförfattare har framfört i debattartikeln på SvD Brännpunkt (7/1) tycker vi att Sverige har ett särskilt ansvar gentemot tolkarna som vi har försatt i den här situationen.

Jag instämmer i att plundring av helgedomar, fornlämningar och andra nationella skatter är bedrövligt och tyder på allvarlig kompetensbrist. Vi är gäster i Afghanistan och skall respektera vår värd.

// Callis Amid

@AmidCallis sa...
12 januari 2014 kl. 19:42  

@gruelse.

Du efterfrågar min mening avseende säkerhetsläget. Mitt svar är att det är komplicerat.

Vår närvaro och verksamhet har bidragit till en del demokratiska reformer, exempelvis framtagandet av utbildningsväsen för kvinnor, bättre sjukvårdsmöjligheter och en signifikant minskning i spädbarnsdödlighet över landet. Samtidigt har säkerhetsläget ömsom förbättrats och ömsom försämrats. Tyvärr har den försämrade faktorn gjort sig särskilt påtalande varpå bl.a. svensk trupp har hamnat i betydligt fler stridssituationer på senare år. Afghansk polis och militär har blivit mer samövade och tillförts materiel. Lokala och regionala säkerhetsstyrkor har börjat hitta en väg för att bedriva säkerhetsarbete på egen hand men ställs fortfarande inför stora utmaningar och dras med en rad barnsjukdomar.

Viktigt att ha i åtanke är att Afghanistan haft en gemensam försvarsmakt under en kort tid. Det tål att jämföras med hur länge Sverige har haft en nationell militär närvaro (flera sekel).

Det är givande att debattera med en individ som tycker annorlunda i frågor av riksintresse.

Du delar Danmarks åsikter och värderingar i denna fråga. Jag delar USAs, Nya Zeelands, Storbritanniens, Tysklands och Norges inställning i frågan om de afghanska tolkarna.

På frågan om språktolkar följer med svenska förband är svaret JA. Dessa individer har stundtals även en mer omfattande militärtaktisk bakgrund, vilket gör dem till bättre soldater än militärtolkar som också följer med svenska förband.

Huruvida Sverige mår bra av invandring eller inte kan vi debattera och sia om i evigheter. Jag vill vara tydlig med att, i enlighet med tidigare kommentar, behöver Sverige en bättre integrationsplan än den gällande.

Jag tycker dock inte att asylfrågan för de afghanska tolkarna skall likställas med det globala ansvar Sverige och alla andra världens länder har gentemot flyktingar i allmänhet.

Som jag och medförfattare har framfört i debattartikeln på SvD Brännpunkt (7/1) tycker vi att Sverige har ett särskilt ansvar gentemot tolkarna som VI har försatt i den här situationen.

Jag instämmer i att plundring av helgedomar, fornlämningar och andra nationella skatter är bedrövligt och tyder på allvarlig kompetensbrist. Vi är gäster i Afghanistan och skall respektera vår värd.

Roger Klang sa...
13 januari 2014 kl. 07:50  

@Amid Callis:

"Jag instämmer i att plundring av helgedomar, fornlämningar och andra nationella skatter är bedrövligt och tyder på allvarlig kompetensbrist. Vi är gäster i Afghanistan och skall respektera vår värd."

Men det är väl inte svensk trupp som plundrar helgedomar, fornlämningar eller nationella skatter? Hur kan det då vara vår kompetensbrist? Det är talibanerna som spränger nationella fornlämningar och det gjorde dem redan före 2001, och talibanerna ska vi väl inte respektera? Dem slänger ju syra i ansiktet på småflickor.

Roger Klang

Anonym sa...
16 januari 2014 kl. 22:04  

@Callis Amid

Frågan gällde om vi hade Sverigeutbildade tolkar i Afghanistan. Det jag fikade efter var om tolkarna, utöver sina efterfrågade språkkunskaper, hade fått sin vapenträning och militära utbildning i Sverige. Det sätt du svarade mig på ger utrymme för att så kanske inte var fallet, särskilt mot bakgrund av att det uppenbarligen finns organisationer och företag knutna till ISAF eller Nato som centralt tillhandahåller olika slags tolkar till olika länders ISAF-kontingenter.

Det skulle således vara tacknämligt om du utredde skillnaden mellan militärtolkar, språktolkar och lokalanställda tolkar i Afghanistan.

För klarhets skull, vilken inställning åsyftas, då du säger:
”Jag delar USAs, Nya Zeelands, Storbritanniens, Tysklands och Norges inställning i frågan om de afghanska tolkarna.”

När jag nämnde kompetensbrist gällande krigföring på muslimskt territorium, syftade jag bl.a. på vilken grannlaga uppgift det är när militär från den kristna världen befinner sig på muslimsk mark. Muslimer betraktar nämligen kristna som otrogna, med allt vad det innebär. Som exempel så får en muslim ljuga inför en otrogen, särskilt om det har med krig att göra.

För en muslim, och i högre grad för en fundamentalistisk muslim, gäller att inga andra religioner bör få finnas som kan inkräkta på det muslimska. Islam är en missionerande religion. Detta är bakgrunden till att de fundamentalistiska talibanerna sprängde Buddhastatyerna i Bamiyan i Afghanistan.

De spår av gamla lager av tidigare civilisationer som Arabvärldens muslimska samhällen vilar på, lever således farligt. Ofta har relativt sekulära despoter, såsom Muhammar Khaddafi, Saddam Hussein, Bashar al-Assad, i mångkulturella arabiska nationalstater varit garanten för en nöjaktig fornminnesvård. När dessa despoter har störtats, t.ex. i Irak 2003, uppstår ett vakuum som inte sällan fylls av mer fundamentalistiska krafter, vilka har en mer föraktfull inställning till både nuvarande och döda icke-muslimska kulturer, till fasa för såväl kristna minoriteter som för arkeologer, religionshistoriker et cetera.

Det är nog heller ingen spridd uppfattning i det muslimska Afghanistan, att svensk eller amerikansk militär efter tolv år är där som gäster. Dessa betraktas mer som ockupanter. Det goodwill som USA hade i början då de slog tillbaka talibanerna, är nu uppenbarligen förbrukat. Talibanerna lär ju numera ha flyttat fram positionerna i Afghanistan och öppnat kontor i Doha i Qatar.

@AmidCallis sa...
21 januari 2014 kl. 23:06  

@gruelse.

JA, vi har Sverigeutbildade tolkar i Afghanistan.

JA, både militär- och språktolkar får sin vapenträning och
militära utbildning i Sverige.

Lokalanställda tolkar anställs på plats i missionsområdet.

Militärtolkar har nordisk bakgrund, får en kortare militär utbildning.

Språktolkar skall ha liknande bakgrund som aktuellt missionsområde, får en kortare militär utbildning (i undantagsfall har de genomfört en vanlig värnplikt).

Inrättandet av ett särskilt program för de afghanska tolkarna (som en grupp) är det jag åsyftar till när jag nämner länderna.


Det skulle vara klädsamt ifall du undviker att nämna egenfattade
idéer och fakta i samma andetag.

1. "Talibanerna lär ju numera ha flyttat fram positionerna
i Afghanistan och öppnat kontor i Doha i Qatar"

2. "Muslimer betraktar nämligen kristna som otrogna, med allt vad det innebär."


Vad har du för strategisk och taktisk grund att stå på i citat (1)?

Avseende citat (2) ber jag dig att objektivt granska källan till ditt påstående (dvs läs koranen) innan du författar liknande uttalanden.

Som du säkert är väl medveten om är fria tolkningar av religiösa texter starkt
korrelerat med krig och konflikter. Fundamentalister och extrema grupperingar
sprider propaganda genom att just referera slarvigt (och medvetet) till dessa tolkningar.

Var i koranen står det att muslimer betraktar kristna som otrogna?

Anonym sa...
22 januari 2014 kl. 17:40  

@Callis Amid

Jag tackar för redogörelsen angående de olika tolkarna.

Angående citat (1) så menar jag med positionsframflyttningen, inte krigsfronter på karta eller i terrängen, utan mer på ökad makt och inflytande. Afghanistan är ju ett klansamhälle. Underlaget till detta samt uppgift om Dohakontoret finns i:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-und-afghanistans-regierung-verhandeln-mit-den-taliban-in-doha-a-906850.html

Citat (2):
Vad Koranen gör är att den definierar vem/vad som är kafir (otrogen). Som kafir räknas bl.a. de som ägnar sig åt avgudadyrkan. Enligt många muslimer är Kristendomens treenighet en form av avgudadyrkan.

@AmidCallis sa...
26 januari 2014 kl. 01:34  

@gruelse.

Det du beskriver är en tänkbar och fullt legitim tolkning men ändock en tolkning.

En tolkning är inte synonymt med ett allmängiltigt ställningstagande, muslimer anser inte per definition att kristna är otrogna på grund av treenigheten utan har en religiös åskådning som avviker från Kristendomen.

Det finns heller inget formellt logiskt system i religiösa texter som möjliggör kontroll av följdriktighet i satser och predikat med hjälp av slutledningsregler, ett problem som ofta renderar i att religiösa texter uppfattas som motsägelsefulla.

Avbildningen av Jesus på korset är ett exempel. Fullt accepterat (och implementerat) världen över i kristna länder. Ändå kan man läsa följande i Bibel 2000; en svensk översättning av Bibeln utförd av Bibelkommissionen:

”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.”

- Andra budordet.


Den treenighet du hänvisar till är ett annat exempel. En del religioner (Islam bland dem) anser att Kristendomens treenighetslära sammanfaller med en polyteistisk världsbild medan Kristendomen menar att Fadern, Sonen och den Heliga anden är delar av en och samma gud och skall därmed inkluderas bland världens monoteistiska religioner.

Som sagt, tolkningar. Tolkningar som brister fundamentalt i deduktion. Något som undergräver verkens trovärdighet och fortsätter skapa huvudbry världen över.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade