Det tveksamma nöjet att få rätt

Under dagen publicerades den nyskrivna Prolog - del 4 hos Frivärld Magasin. I del 4 skriver jag om den försvarspolitiska utvecklingen sedan 2009 och framförallt under det senaste året. Prolog del 1-3 skrevs inför förra årets rikskonferens i Sälen och avhandlade försvarsbesluten fram till den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2009.


På Twitter påminde under dagen Annika Nordgren-Christensen om det inlägg hon för drygt 5 år sedan publicerade på sin blogg i vilket ett antal personer verksamma eller med intresseområden inom försvars- och säkerhetspolitiken och så även jag, fick svara på en rad frågor inför framtiden. Det var med viss spänning jag läste detta inlägg och såg att jag inte hade så mycket att skämmas för i mina profetior. Däremot är det inte alltid ett nöje att få rätt i efterhand.

6 kommentarer:

Unknown sa...
8 januari 2014 01:15  

Hej Wiseman

Jag vill uttrycka mitt stöd till din blogg som ofta är både intressant och av mig uppskattad.

Det känns skönt att det finns en liten ventil där Försvarsfrågan och den uppenbara obalansen beskrivs och argumenteras.

Det är tråkigt att det inte kan utföras anonymt utan att försök att tysta ned företeelsen genomförs. Det är klart att motståndare till rikets försvar känner sig oroade då "professionen" ger uttryck för sin frustration. Det kan ju hota den pågående avrustningen.

Det känns även fantastiskt som du meddelar att dina chefer ger sitt uttryckliga stöd och att du kan fortsätta bloggen i öppenhet. Min känsla har annars varit att det för dagen är lojalitet uppåt som präglar synen på underställd personal. Uppåt tjänstevägen slutar givetvis slutligen i Rosenbad varav det kan vara svårt för mindre mellanchefer att tolerera frispråkighet i organisationen. Det kan ju slutligen hota den egna karriären om inte detta stävjas nedåt i myndigheterna.

Ser med spänning fram emot 2014 och om detta nu kommer att öppna för ett större deltagande i "debatten" av tjänstemän,soldater och sjömän.

Dina prologer är för övrigt mycket välskrivna och framkallar en del lyft i mungiporna, fast det borde kanske vara tvärt om.

Vänligen

Anders

Wiseman sa...
8 januari 2014 06:24  

Tack Anders!

Roger Klang sa...
8 januari 2014 11:12  

Ska det inte vara "Epilog - Del 4"?

Unknown sa...
8 januari 2014 18:36  

Wiesman?

Har du tagit del av denna rapport? Den ör lite alarmistisk men intressant.

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/88963/TheDevelopmentOfRussian_netti.pdf?sequence=2

Vänligen

Anders

Anonym sa...
11 januari 2014 11:50  

En nödvändig resumé för Folk och Försvars rikskonferens deltagare om det svenska värnpliktsförsvaret. Det folkförsvar som fanns för att värna vårt lands oberoende i en militärt mycket aktiv del av världen.

Flygplan, fartyg och robotbatterier beväpnade med RB15 med kapacitet att slå av fartyg av kryssarklass fanns vid flygflottiljer och marinbaser fram till förbanden lades ned.
Flygplanen kunde på någon enstaka timme vara skarpbeväpnade och lämna sina baser för att möta en angripare. Vårt försvar kunde på knappt två dygn vara fullt operativt iståndsatt och fullt verkande.
I Östersjön fanns ständigt skarpladdade ubåtar med uppgift att spana och, om så behövdes, verka med sjömålsammunition. Ett av världens starkaste och bäst befästa kustartillerisystem fanns, var väl övat och mycket väl försett med personal, ammunition, ledningssystem och logistik.

Idag har inga förband reellt högre beredskap än 90 dagar. Inget av det t ex försvarsministern, ÖB eller någon annan företrädare för t ex försvarsberedningen kommer att redovisa är praktiskt genomförbart förrän efter dessa 90 dagar-för högre beredskap har vårt lands försvarsmakt inte förmåga att ha annat än med mycket små enheter.

Markförbanden består idag av några hundra soldater som inte är samövade.( 2014-en mekaniserad bataljon sannolikt hopskrapad från flera olika förband som enligt regleringsbrevet ska få förmånen att samlat öva-men bara med den ingående personal som är rekryterade enligt det nya personalförsörjningssystemet).

Det som i övrigt finns i förbandsnumerär i regleringsbrevet för 2014 är en mycket brokig samling där huvuddelen av soldaterna ännu kommer från det i Cecilia Widegrens ögon så förhatliga värnpliktsförsvaret. Under 2014 kommer alltså, ånyo, huvuddelen av Sveriges soldater INTE att få öva.

De övriga "förbanden" i det "nya tillgängliga" försvaret är alltså så underbemannade att de knappt kan sägas existera. Exemplet kan kanske tas från luftvärnsförband där just numerären på den enda existerande luftvärnsbataljonen omnämnas; runt 100 personer finns i det förbandet. Det innebär att det är bemannat till ca 14%-och dessutom utrustat med museiföremål....

De nya Moderaterna har helt förintat det svenska totalförsvaret. Förarbetet är gjort av socialdemokratiska regeringar där Thage G Pettersson, Björn von Sydow och Leni Björklund lyckades genomföra det storspionen Stig Wennerström försökte men inte riktigt lyckades med.

Miljarder läggs på att förlama försvarets förmåga genom att implementera system som SAP PRIO. Trots att personalen under mer än tre år varnat, rapporterat och upprepat att systemet omöjliggör att arbete utförs så kör försvarsmaktledningen vidare med system PRIO. Systemet är ett direkt hot mot rikets säkerhet och borde omgående avvecklas.

Nästan 25% av arbetstiden behöver de anställda soldaterna i Försvaret idag lägga på att genomföra Högvakt på slotten i Stockholm. Det åläggs ca 20 dygns högvakt för de förband som finns kvar. Med tre veckors utbildning innan, genomförande och sedan uttag av ledighet har i praktiken tre arbetsmånader påverkats. Högvakten kostar idag ca 200 miljoner kronor för försvaret att genomföra. Är det försvarbart?

I försvaret har ett klassamhälle skapats. Där finns officerare och underofficerare. I det förhatliga värnpliktsförsvaret-som av generaler som t ex fd logistikchefen Bengt Andersson, jämförts med Nordkoreas-fanns inte det klassamhälle som nu skapats. Varför det är så mycket bättre med detta nya klassamhälle finns inga förklaringar till från de ansvariga.

Jag uppmanar alla att läsa professor Wilhelm Agrells anförande vid Rikskonferensen 2011; hans anförande har ännu inte, två år senare, bemötts av någon från Försvarsmaktens ledning eller av de politiker som varit ansvariga för förintelsen av det svenska folkförankrade totalförsvaret. Varför?

http://folkochforsvar.se/index.php/rikskonferensen.html och där klicka på rikskonferensen 2011. Där finns professor Agrells tal som en pdf.

Wiseman sa...
11 januari 2014 12:13  

Ja, Agrells anförande kan inte nog poängteras.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade