Fortsatta fördyringar inom PRIO

Föga förvånande för dem som arbetar med PRIO berättar SvD idag att problemen med PRIO fortsätter och att man har haft problem med löneutbetalningar och betalning av fakturor under våren.

Många av problemen med PRIO har varit kända, förväntade sedan tidigare. Införandet sköts upp en gång, men många av problemen kvarstod varvid man övervägde att skjuta upp införandet igen, men insåg att inte heller det skulle se bra. Istället körde man på och FMLOG som varit först ut i införandet har haft enorma problem med systemet och tvingats ta till en del "fula" lösningar för att se till att förbanden i Utlandsstyrkan får sin materiel i tid och överhuvudtaget får den.

Det som bekrymrar mig mest är oförmågan hos PRIO att hantera hemlig information (än så länge). Klarar systemet inte detta får man aldrig det helhetsgrepp på Försvarsmaktens resurser som behöver och önskar. Ackreditering av hemliga system brukar ta betydligt längre tid än vad man först tror, p g a alla de brister som ständigt upptäcks. Jag tror inte PRIO är ett undantag. Snarare tvärtom eftersom PRIO kommer att vara så allmänt spritt och ersätta så pass många gamla datasystem.

Nu talar SvD om fördyringar på dryga miljarden kr. Det är INTE riktigt vad Försvarsmakten behöver.


Jag hoppas verkligen att PRIO håller vad det lovar och att man får bukt med problemen, för de utlovade funktionerna skulle verkligen kunna hjälpa Försvarsmakten.


Man kan i alla fall återigen konstatera att det där med att köpa lösningar direkt från hyllan bara är en utopi. Det finns ytterst lite som går att applicera direkt från hyllan utan anpassning.

22 kommentarer:

TaggtrådsHawaii sa...
13 juli 2009 10:32  

PRIO-gruppen har två konferensrum som heter "SIRIUS" och "ORION".

Galghumor eller ett riktigt dåligt omen..?

Forsno sa...
13 juli 2009 10:40  

Det är tyvärr inte bara inom FM som det finns beslutsfattare som tror att "standardsystem" betyder att det kan installeras och köras direkt ungefär som Windows på en hemma-PC.

Alla verksamhetsstödjande system behöver anpassas till de processer och informationsstrukturer de ska stödja - om du nu inte råkar ha exakt samma verksamhet, organisation och IT-miljö som den förre kunden...

KristjanT sa...
13 juli 2009 11:06  

Men kan vi inte begära finansiell hjälp från amerikanerna? Vi hjälper dem i Afghanistan i deras sökande efter att lägga en pipeline för olja och gas genom Afghanistan. Det borde inte vara mer än en piss i Missisippi att bidra med några kronor till PRIO.

Anonym sa...
13 juli 2009 11:09  

Jo men problemet är väl att de funktioner de utlovat inte skulle komma förrän man realiserat alla faserna. Det som nu startats upp (till ett fast pris) ger ju inte några av dessa.

Målsättningsuppfyllnaden är helt beroende av att man lyckas med de kommande faserna (som är optioner med pris man just nu verkar vara rätt oense om).

Se Statskontorets rapport:
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2009/2009104.pdf

Där står bl a (på sidan 12):

Med utgångspunkt i vad som för närvarande kan överblickas bedömer Statskontoret sannolikheten som stor för att de fastställda målen för PRIO inte kommer att nås inom ramen för nu gällande planer.
Enligt Statskontorets bedömning kommer inte Införande 1 i sig att uppfylla något av ovanstående mål. Detsamma kan med stor sannolikhet sägas gälla även Införande 2, även om stödet för ekonomi- och personaladministrationen
successivt kan förväntas ge effekter för verksamheten när samtliga förband har tillgång till systemet. De mer betydande effekterna är i stället främst knutna till Införande 3-4, dvs. de införanden som även rymmer den
största effektiviseringspotentialen och möjligheterna till nyttohemtagning.

En viktig utgångspunkt för utvecklingen inom ramen för PRIO är Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM).

FEM-modellen utgör en väsentlig utgångspunkt för PRIO samtidigt som systemet är en förutsättning för implementeringen av den nya ekonomimodellen.

Under genomförd granskning har Statskontoret mött uppfattningen att FEMmodellen som sådan betraktas som alltför detaljerad och komplex. Vissa frågeställningar med anknytning till modellens komplexitet har också aktualiserats i samband med implementeringen av modellen inom ramen för affärssystemets funktionalitet. Dessutom har modellen uppfattas som en i alla delar given storhet som inte varit möjlig att anpassa till de förutsättningar som ges av standardmodulerna i SAP.
Det föreligger, enligt Statskontoret, därmed en risk för att ekonomimodellens
höga ambitionsnivå medför krav på systemanpassningar och därmed kostnadsökningar som, ställt till nyttan, möjligen kan ifrågasättas.


Summa summarum;
Om vi ska få ut det som utlovats måste vi beställa de kommande delarna i PRIO Som vi än så länge inte har ett fast pris på.
Och jag misstänker att leverantören inte hade tänkt sig ett fast pris på dessa eftersom de innebär ett betydligt större risktagande än de första.
Och om leverantören då ska kunna gardera sig för risken så blir nog det fasta priset ett annat än vad FM tänkt sig från början...
Sannolikt orsaken till att man inte kommer överens...

Det är nu sannolikt alltså priset på risken i de kommande arbetet som kalkyleras

Det var väl vid samma situation för drygt 10 år sedan som FM lade ner PRIO:s föregångare SIRIUS (till en kostnad som var minst vad PRIO totalkostnad nu beräknas till)?

Anonym sa...
13 juli 2009 11:40  

Nja... första införandet av PRIO levererades i tid. Fördyringarna man pratar om vore intressant att se specar på eftersom det är ett fastprisåtagande. Utlandsstyrkan omfattas ännu inte av PRIO

Gustav Wasa sa...
13 juli 2009 12:30  

Sannolikt är personaltjänst bland det minst lämpliga att automatisera med PRIO.

Ekonomisk ersättning till Försvarsmaktens personal sker jämlikt författningar och avtal. De senare har träffats lokalt eller centralt för hela myndigheten.

Förändringstakten på vad som skall utbetalas för en viss given prestation är minst sagt hög. Även för en van specialist är det svårt att hänga med i svängarna.

Därmed är det nästintill omöjligt för programvarumakare att "hinna ikapp" verkligheten. Innan nya funktioner är verifierade och validerade, så har regelverket åter igen förändrats. Om det så är i ett annat avseende, så innebär det oftast att den önskade automatiseringen går om intet.

Innan allt är klart är inget klart. Det är synnerligen grannlaga att konstruera ett integrerat verksamhetsstyrningssystem, så att det tål att godtycklig delfunktion lyfts ur utan att alltsammans kollapsar. Kravet kallas "graceful degradation".

Anonym sa...
13 juli 2009 12:46  

Det här förstod många att det skulle ske. Men jag med flera som uttryckte tvivel ansågs vara teknikfientliga och ha bristande teknisk kunskap.
Kostnaderna tycker inte jag är det värsta utan oförmågan att hantera H-info samt citatet häromsistens att "vi anpassar organisationen efter systemet".
Det tyder på fullständigt felskär när det gäller synen på stödsystem och stödfunktioner.

Man borde inte bli förvånad längre men FM tar pris när det gäller finurliga sätt att göra det som ingen trodde vara möjligt, ur ett negativt perspektiv.

Hur länge ska man orka?
En slagning på diverse sidor ger budskapet att MÅNGA FM-anställda surfar in på rekryteringssidor samt fiskar efter jobb på nätverkssidor. FM får snart anställa konsulter för att anställa konsulter. Undra på det.

/Cynisk

Anonym sa...
13 juli 2009 18:51  

När det gäller SAP så är den miljön baserad på 70-talsteknik i kärnan, mycket föråldrat system jämfört med den närmaste konkurrenten Oracle Applications. SAP-baserade system mig veterligen levereras ALDRIG i tid och inom givna funktions- och budgetramar. Det enda man kan göra är att använda vissa centrala funktioner i SAP som inte skall modifieras överhuvudtaget (för det kostar mycket pengar) och anpassningar för göras i externa system som kommunicerar med kärnan. Annars hamnar man i den positionen att man aldrig blir klar, budgeten överskrids enligt Pentagon-konstanten (3.14) och man får inte ett system som ens fungerar i den verksamhet man har.

Varför har de inte ringt upp till andra större kunder i Sverige innan de fattade detta ytterst klantiga beslut att använda SAP förstår jag inte...

uppgiven sa...
13 juli 2009 19:21  

Trots allt finns det hopp.

Jag menar, ännu så länge har ju ingen sagt att GLC ska implementeras som en modul i PRIO...

Bara nu ingen på HKV tar detta som ett förslag. :-)

goldmember sa...
13 juli 2009 19:22  

En gång för länge sedan såg jag den glädjande nyheten att tidsredivisning skule komma att ske i SAP, och inte i det jämrans hemska Palasso. Jag var så glad och såg med tillförsikt framtiden an.

Jag hade fel...

Återigen visar det sig att varje förändring leder till det sämre. Den tanken är inte kul att ta med sig tillbaka efter semestern. Då får vi ny avdelningschef, plus en inkallad problemlösare eftersom vi är så dåliga på jobbet. Det ser ut att bli en ...dynamisk... höst.

Anonym sa...
13 juli 2009 19:31  

Ikea är ett av mycket få företag som lyckats med SAP, kanske pga att man har en "snålkultur" och man först byggde en tydlig kravprofil utan "extra allt" och man höll antalet externa konsulter till ett minimum.

Att läsa FM-upplägget är som en handbok i hur man misslyckas med stora IT-projekt. Dessutom mörkas den totala kostnaden genom flera kommande mycket dyrbara "delmål". Uträkningen är väl att det då inte längre finns några alternativ.

Köp aktier i konsultbolagen, sälj ditt innehav i FM...
/Nizze

Wiseman sa...
13 juli 2009 20:14  

11.40: I beg to differ. Utlandsstyrkan som helhet berörs ännu inte av PRIO. Däremot har FMLOG haft problem med att få fram materiel i tid till Utlandsstyrkan då funktioner i PRIO inte fungerat och man fått lösa det på fulsätt istället.

Anonym sa...
14 juli 2009 08:04  

Oj, vad förvånande, att ett nytt system inte fungerar!!!
När kommer någon befattningshavare att ställas till svars för all idioti?
Men PRIO är väl akrediterat, så det är bara att köra.

Anonym sa...
16 juli 2009 12:15  

Den dryga miljard som behövs för att sjösätta systemet kan ju tas ur förbandsanslagen.
Det finns ju obegränsat med resurser där då förbanden endast är luftslott medan PRIO är verklighet
Varför inte ta och lägga ned utbildningen av nya officerarehelt och hållet för de vi har räcker i alla fall till 2020 och sen kan vi beställa nya från FMLOG.
Aaaarrgh...
Frustration
/L

Optimisten? sa...
16 juli 2009 23:23  

Vår general C LEDS kan behöva ta ett piller eller två, här finns nu det ultimata medlet
Se bilden GLC
GLC 2000 Caps
Glucosamine & Chondroitin!
Help Lubricate And Maintain Healthy Joint Function!

Sedan är det bara att läs auktorisationsbeslut PRIO B3 från 2005 (det blev nej...)

GLC i PRIO nej men däremot hela logistikkedjan (mycket svårare)

Anonym sa...
18 juli 2009 22:42  

Men hur ska man egentligen kunna bygga ett ledningssystem åt en Försvarsmaktsledning som inte kan följa sin egna beslut om hur myndigheten ska ledas?

http://www.mil.se/sv/Press/Aktuellt-i-Forsvarsmakten/Forberedelser-for-pandemi/

Trodde inryckande värnpliktiga var C Förbandsprods huvudvärk, inte C Insats. Men vad vet jag? Jag har ju bara tittat i styrdokumenten...

Som vanligt hittar man på nya lednings- och beslutsvägar så fort något händer vilket gör det nästan omöjligt att skapa strukturerade ledningssystem.

uppgiven sa...
4 september 2009 14:35  

Någon som blir förvånad?

"09-03 PRIO införande steg två senareläggs

Driftsättningen av steg två i system PRIO kommer att senareläggas ett kvartal och beräknas ske den 1 april 2010.
Senareläggningen beror främst på erfarenheter från FMLOG vid införande av steg ett. Dessa pekar entydigt på vikten av att förberedelsearbete, inklusive utbildning, vid såväl Högkvarteret som vid förbanden måste vara genomförda med fullgod kvalitet för att systemet ska fungera som avsett. Även inom Program PRIO finns behov av mer förberedelser.

- System PRIO är en förutsättning för att styra en modern och framtida försvarsmakt, säger generaldirektör Ulf Bengtsson. För att försäkra oss om att systemet är stabilt när vi går in i nästa steg, så har vi valt att senarelägga driftsättningen något."

Abrakadabra sa...
9 november 2009 21:12  

"Det norska försvarets gigantiska SAP-projekt har sprängt budget med mer än en miljard kronor, visar nya uppgifter. Projektet var en av förebilderna då det svenska försvaret inledde sitt eget SAP-projekt Prio. Nu varnar experter för ett liknande scenario i Sverige."
Se vidare:
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.267313/kritikstorm-mot-norskt-sap-projekt

Anonym sa...
27 november 2009 15:01  

http://www.youtube.com/watch?v=Rc62J6Xjbgo

Wiseman sa...
27 november 2009 16:47  

Den var ju underbart rolig!

uppgiven sa...
27 november 2009 16:53  

Kosmiskt kul!

Inte utan att man undrar...

Anonym sa...
16 december 2009 06:31  

Nu är den publicerad

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2009/2009108.pdf

PRIO STATUS DEC 2009

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade