Ett utdöende släkte

En av de stora fördelarna med värnpliktsförsvaret och som alltid tidigare framhölls, inte minst när det gällde internationella insatser, var dubbla kompetenser. Man kunde lita på att en svensk soldat med några år sedan GU hade en ordentlig civil utbildning att plocka fram när det så behövdes. Framförallt framhölls de mer praktiska yrkena som snickare, rörmokare, elektriker o s v. När ett svenskt förband grupperat långt bortom ära och redlighet och därmed underhållsförbanden, fick problem kunde man lösa dem internt i mycket högre grad än yrkesförbanden från andra nationer.

Nu läser man återigen om fenomenet, fast på FS 20:s blogg där DQ förbättrar sin FOB och man framhåller soldaternas civila kompetenser som en fördel jämfört med brittiska och amerikanska förband. I och med att vi också går över till ett yrkesförsvar vet vi vad som väntar. In med ett gäng contractors istället. (På ett sidospår skulle inte förvåna om Saab snart etablerar sig inom detta område också. Man har ju redan börjat med en del tveksamt förmånliga OPS-lösningar till Försvarsmakten)


Kontraktsanställda då? Vi får väl se hur det går med det. Norge har tydligen redan gett upp sitt försök med kontraktsanställda soldater.

68 kommentarer:

Anonym sa...
8 februari 2011 14:13  

Hmm.. man kan fundera över hur länge den här amerikaniserade modellen av försvar, som yrkesförsvars-förespråkarna anammat, skall hålla? Den skall ju, trots allt, översättas och fungera i Sverige. Vilket inte kan (?) hålla, i längden. Speciellt inte som man missat att kopiera hela konceptet. Bara en sån enkel sak som var och hur de hade tänkt att soldaterna skall bo...?

Om det nu är så att Norge redan gett upp sitt försök med kontraktsanställda soldater, kan man ju undra vad det är som Sverige inte lyssnat på? Eller hörde vi inte? Det är ju så häftigt att kolla in de där lite längre västerut....

Och Wiseman har naturligtvis helt rätt i funderingarna om vad vi har att förlora; t.ex. styrkan i att ha dubbla kompetenser i grupperna – förbanden. Vad hade ”di höga” tänkt att vi skulle vinna på att ta bort värnpliktsförsvaret, undrar jag?

/Wisewoman

Wiseman sa...
8 februari 2011 14:57  

Andra länders erfarenheter har aldrig stoppat ett godståg. Österrike avser nu inför ett yrkesförsvar efter svensk modell. För bara två veckor sedan fick den österrikiske generalstabschefen sparken efter att han i en tidningsintervju sagt att han inte stödde en sådan utveckling och att svenska kollegor avrådit honom att välja den svenska lösningen.

Man blir ju självklart lite nyfiken vilka svenska kollegor det var...

http://krigskonster.blogspot.com/2011/01/lastips-i-en-annan-del-av-varlden.html

Anonym sa...
8 februari 2011 15:57  

Hur gjorde norrbaggarna med SAP (deras "PRIO"?), gav de upp eller fick de det att fungera?

Anonym sa...
8 februari 2011 17:27  

Nu när SAAB skall försöka etablera sig inom FM helikopterverksamhet blir det säkert återigen omfattande utveckling till ett högt pris med låg effekt.

Den svenska modellen

Anonym sa...
8 februari 2011 18:18  

Wiseman

Finns det någonting som tyder på att vi kan ändra den nuvarande inriktningen för FM?

Vi har ju hamnat helt snett avseende i stort sett allting

Personalförsörjningsstrategin är av allt att döma på väg mot någonting som kommer att bli mycket dyrare än beräknat och ge en personal med en mycket "smalare" kompetens än tidigare

Materielförsörjningsstrategin ger oss dyrare materiel som vi inte längre kan vidmakthålla själva (vi lägger ut vidmakthållandet på industrin till en mycket högre kostnad än tidigare - och även om vi skulle utföra underhållet själva så har vi inte längre de billiga värnpliktiga teknikerna...)

Internationellt samarbete ger inte heller någon billigare materiel - samarbete tar längre tid, ger mindre handlingsfrihet och riskerar leveranssäkerheten (se bara på t ex helikoptrarna)

Centraliseringen av bl a lagerhållning och datasystemen ger noll redundans och stora risker OCH verkar bli mycket dyrare än beräknat...

Finns det någonting vi gör rätt?

Ser du (eller ni) några ljus i mörkret?

Är det bara jag som tycker att vi är fel ute i princip allt vi har för handen just nu?

Wiseman sa...
8 februari 2011 18:45  

15.57: De kör på och har precis samma problem som vi. Inte minst med chefer som sitter djupt nergrottade i system som någon annan tidigare uppbar lön för att hantera på ett bättre sätt istället för någon som är rekryterad att leda en pluton i strid eller ratta en F-16.

17.27: Inget tvivel om det. Precis som det finns en rad delområden inom UAV och JAS 39 där SAAB har fått frikort att agera som "motköp" kommer så även att ske med hkp och har redan gjort med Hkp 14 i form av obefintliga ledningssystem. Vissa saker gör SAAB bra och vissa ska man inte pyssla med. Man får skilja på äpplen och päron. Att ta fram ETT ex av ett system med Försvarsmakten som enda kund och därtill provplattform hör definitivt till päronen.

Anonym sa...
8 februari 2011 18:49  

Grundevik skriver i Officerstidningen: "Om inte soldaterna känner förtroende för sina chefer så kommer dom att sluta i FM"
Alltså...antingen saknar karln helt självinsikt eller så har han en jäkla humor.

Wiseman sa...
8 februari 2011 18:52  

18.18: Ljuspunkterna är de skarpa insatser där vi i regel gör bra ifrån oss. En annan ljuspunkt är att vi fortfarande har personal som sliter hårt ute i organisationen och är mån om att göra ett bra jobb, men framförallt för att man är mån om sina kamrater och av pliktkänsla. Man gör det inte för att man tror på ett gemensamt och från högre ort uttalat mål. Den dagen vi förlorar känslan av att göra något för kamraterna och man istället glider ner i någon form av likgiltighet även där - då blir det farligt.

Materielfördyringen är inte mycket att göra något åt annat än att hitta så smarta lösningar som möjligt. På övriga områden går det att påverka saker och ting med sunt ledarskap. Tyvärr är vissa av dem inte påverkbara inom FM. Vad organisationen framförallt behöver är ett starkt, trovärdigt och närvarande ledarskap som spenderar mer tid ute i organisationen (ofiltrerat) och återknyter kontakten med personalen på stridsteknisk nivå.

Wiseman sa...
8 februari 2011 18:55  

18.49: Den attityden är mycket tröttsam. "Men sluta då" grundar sig i att personen är fullkomligt övertygad om att den egna vägen är den enda vägen alt att personen inte bryr sig.

Attityden bortser helt från att det faktiskt finns en uppsjö av mycket plikttrogna medarbetare som helst av allt vill hjälpa Försvarsmakten på rätt köl. Helt korrekt är det så att dessa slutligen kommer att just sluta. FM blir dock inte bättre av det.

Daniel sa...
8 februari 2011 19:09  

@wisewoman
Vad är det för "amerikanskt" med yrkesförsvar? USA var inte först med yrkesförsvar och i dagsläget har de flesta länder som använder sina väpnade styrkor till annat än att hålla koll på den egna befolkningen ett yrkesförsvar. Varför skulle något som funkar i frankrike, uk, italien, spanien mfl inte funka i sverige?

@wiseman
Vad är det som gör att du är tveksam till kontraktanställda (förutom Norge)? Är inte en kontraktsanställd väldigt lik en värnpliktig? Eller blir man magisk en bättre soldat av att man har TVINGATS in?

Anonym sa...
8 februari 2011 19:30  

En sak tycker jag dock förtjänar att påpekas: De insatser vi deltagit i har (i huvudsak) varit fredbevarande.

Med heltidsanställda soldater får vi en annan kvalité, soldater som med gott resultat kan reda ut mer komplicerade stridssituationer, som exempelvis i Irak eller Helmandprovinsen i Afghanistan.

Det är en annan typ av insatser, där det svenskar varit riktigt duktiga på, att samverka med lokalbefolkningen och bygga förtroende kanske inte kommer i första hand.

Nu säger jag inte att det är en eftersträvansvärd väg att gå, eller något Sverige kommer våga göra, men jag tycker ändå det ska påpekas.

Enligt min mening hade vi dock kunnat haft samma effekt med ett antal förrådsställda värnpliktsbrigader som i sin tur personalförsörjde fyra mekbataljoner plus stödförband med heltidsanställda soldater varav en bat var insatt utomlands.

/Ungdomsledaren

Anonym sa...
8 februari 2011 19:31  

Wiseman

Du skrev
"Materielfördyringen är inte mycket att göra något åt annat än att hitta så smarta lösningar som möjligt"

Jag håller oftast med om det du skriver, men inte på denna punkt

Det finns en hel del att göra åt dem materielförsörjningsstrategi vi har nu

Den pekar på att vi ska
1. Anskaffa och vidmakthålla materiel i internationell samverkan
Det finns i princip ingenting som säger att detta ger billigare eller bättre materiel. Snarare tvärtom. Dessutom styr vi inte själva över leveranssäkerheten.
2. Anskaffa på marknaden befintlig materiel (hyllvara)
Detta ger inte heller billigare materiel - i alla fall inte ur ett livscykelperspektiv. Anskaffningskostnaden blir kanske lägre, men sedan kommer alla anpassningar (när man märker att det inte alls var vad man ville ha - eller behövde...) Se på t ex Galten
3. Låta bli att utveckla egen materiel.
Detta innebär att vi avhändar oss det enda alternativet där vi verkligen kan se till att vi får det vi behöver och att det är konstruerat så att det kan vidmakthållas på enklaste sätt - i vår underhållsorganisation. Anskaffningskostnaden kanske blir lite högre än om vi köper hyllvaror men det tar man lätt hem på vidmakthållandet (om man gör rätt).

Punkt 8 i materielförsörjningsstrategin innebär att vi ska lägga ut mer åtaganden på industrin (bl a i vidmakthållande).
Och det vet vi ju hur bra och billigt det brukar bli.

Att lägga ut vidmakthållande av ett materielsystem på industrin är oftast en återvändsgata. dvs vi kommer aldrig att kunna "ta hem det igen". Detta innebär alltså att vi binder upp oss mot industrin "for life".

Själva tanken och syftet med materielförsörjningsstrategin var att minska de ekonomiska bindningarna och skapa "handlingsfrihet"

Nu har vi en materielförsörjningsstrategi som ger i princip motsatt resultat

Jag håller med dig Wiseman om att vi ska försöka skapa smarta lösningar - men följer vi den materielförsörjningsstrategi vi har nu så är sannolikheten för att vi skapar smarta lösningar ganska liten...

Ska vi få en materielförsörjning som ger oss "smarta lösningar" behöver vi en annan materielförsörjningsstrategi

Eller ett FMV med frihet att skapa "smarta lösningar"

Men då behöver vi ett annat FMV än det vi har idag (eller iaf ett FMV med kompetens att skapa smarta lösningar)

Det är ju FMV som till stora delar är ansvariga för den materielförsörjningsstrategi vi har idag...

Jag ber att få ha en annan uppfattning Wiseman

Det går att göra en hel del åt materielförsörjningen - men det skulle kräva stora insatser

Wiseman sa...
8 februari 2011 20:22  

19.09: Det är inte soldaterna det är fel på utan det är en misstroendeförklaring mot att Sverige någonsin kommer att kunna ordna till ett effektivt system som möjliggör skäliga ersättningar till kontraktsanställd personal med tjänstgöring i den omfattning som krävs i reguljära förband. För Hemvärn och övrigt frivilligförsvar blir det ju ingen skillnad mot tidigare.

Wiseman sa...
8 februari 2011 20:25  

19.31: Ansökan om annan uppfattning avslagen.

Vi är nog av samma uppfattning. Vad som menas är att krigsmateriel alltid kommer att fördyras ju mer avancerad den blir. Det är naturligt.

Smarta lösningar är samma som du föreslår. Det finns utrymme för avsevärda förbättringar, men vi kommer dock som sagt aldrig ifrån att nästa generations ubåt är dyrare än tidigare generation etc.

Sinuhe the Egyptian sa...
8 februari 2011 20:27  

Jag anser att det är alldeles för tidigt att döma ut GSS/T och systemet med kontraktsförband (snälla, kan inte någon hitta på ett bättre namn?).

Det är just nu väldigt många som har åsikter om en kategori som inte existerar. Attraktions- och rekryteringskraft döms ut, all tidvis tjänstgörande personal etiketteras som idioter innan de ens fått visa vad de kan och inte kan göra i en verklig insats.

Om vi ska raljera - har reservofficerarna varit så himla mycket sämre än yrkesofficerarna i Utlandsstyrkan hittills?

Många värnpliktskramare kramar ju även repövningarna och repgubbarna. Nåja, det finns anledning att tro att en GSS/T kommer att vara ännu vassare när han eller hon gör entré. Mer motiverad (frivillig) och dessutom flitigare övad.

GMY

Sinuhe

Sinuhe the Egyptian sa...
8 februari 2011 20:29  

Vad gäller det norska försöket så känner jag inte till det i detalj. Att ett förband läggs ned kan bero på många saker. Ett kanadensiskt förband lades ned på grund av dålig överensstämmelse mellan handling och värdegrund.

Det är många länder som tittar nyfiket på Sverige just nu. Det som intresserar dem mest är vårt GSS/T-system. Heltidsanställda soldater kan alla ha.

GMY

Sinuhe

Wiseman sa...
8 februari 2011 20:39  

Sinuhe: Man frågar sig ju hur det kan vara intressant att titta på ett system som inte ens finns?


GSS/T, kontraktsanställda, deltidssoldater eller vad man nu vill kalla det är helt beroende av lagrum och förmåner som ingen har beslutat om och hittills ingen vågar fatta beslut om. Hur ska man kompensera en arbetsgivare som ska släppa iväg en nyckelkompetens i 8 mån för uppdrag i Afghanistan? Lönen för arbetaren är en sak, men arbetsgivaren? Fixar man inte det, finns det heller inget utrymme för soldaterna att ha civila anställningar och därmed ringa intresse för soldatyrket.

Anonym sa...
8 februari 2011 20:39  

Wiseman

19.31 här

Vad jag avsåg med avvikande uppfattning var att det finns alternativ till dagens materielförsörjningsstrategi som inte ger lika stora materielfördyringar som de vi får nu

Att nästa generations ubåt är dyrare än tidigare generation etc är väl givet

Men vi behöver ju inte anstränga oss för att skapa extra kostnader eller gynna industrin i vår materielförsörjning

Tror precis som du att vi är av samma uppfattning

Men jag är av uppfattningen att vi är minst lika snett ute när det gäller materielförsörjningen som med personalförsörjningen

Ber att få återkomma med ett mer utförligt underlag senare för att förklara lite mer i detalj vad jag menar

Wiseman sa...
8 februari 2011 20:46  

19.31: Vi är helt överens.

Sinuhe the Egyptian sa...
8 februari 2011 20:58  

Wiseman

Försvarsmakten kanske har bra marknadsförare?

Jag delar din förvåning att GSS/T-systemet tilldrar sig så stort intresse. Vad jag förstår är systembeskrivningen rätt klar och det är nog den som lockar.

Rolén föreslår ju en ny enhet som bara ska jobba med att etablera goda relationer med arbetsgivare som har GSS/T och RO anställda. Det låter klart vettigt, både på mikro- och makronivå.

Jag kan känna viss oro över tanken att även GSS/T ska ha tarifflöner. Men - vi är i starten av en enorm reform och många stenar kommer att behöva lyftas på. Nya beslut kommer att behöva fattas. Det som var heligt igår är det inte imorgon.

"All we planned for never happened. This was however compensated by the fact that everything that really happened was never part of our planning".

Fältmarskalk W. I Seeman, Boerkriget

GMY

Sinuhe

Bajsgropen sa...
8 februari 2011 21:02  

Med viss erfarenhet i bagaget vågar jag hävda att värnpliktiga svenskar inte direkt skulle behöva skämmas när det blir hårigt, detta har vi fått bekräftat många gånger om på flera arenor.

Konklusion: värnpliktsystemet producerade tillräckligt bra soldater.

Den stora skillnaden mot dagens sörja är att DÅ fanns det både vilja och förmåga att kunna försvara nationen Sverige i kris och krig.

Det kan vi inte idag, och inte med vare sig IO14 eller senare.

Anonym sa...
8 februari 2011 21:54  

Finns väl stor risk/möjlighet att huvuddelen av GSS/T kommer att utgöras av personal med någon form av högre utbildning och som under studietiden drygat ut slantarna från CSN med lönen från sommrarnas KFÖ:er.
Detta medans GSS/K utgörs av folk med namn som Kevin och Liam, som inte gått ut gymnasiet med godkända betyg och som tillråga på allt ägnar den mesta tiden med att spika mål, skotta snö och sitta i vakten.
Frågan är ju vilken av kategorierna som då är bäst rustade att försvara fosterlandet...

Anonym sa...
8 februari 2011 22:57  

Att svenska värnpliktiga sköter sig väl beror kanske delvis på att FM hade ett stort urval och kunde sortera bort de mindre begåvade element som utgör basen i flera yrkesarméer.

Å andra sidan fungerade inte det svenska värnpliktssystemet efter 90-talet. Det var helt meningslöst att hela tiden köra om samma grundutbildning för värnpliktiga som inte krigsplacerades i en organisation som inte var krigsduglig.

Principen bakom IO14 är nog helt riktigt för att komma tillrätta med ett otympligt försvar som inte levererade någon effekt bortsett från några smärre, tillfälliga utlandsförband.

Det stora problemet är väl att resurserna och kompetensen inte riktigt räcker till för att genomföra IO14.

Wiseman sa...
8 februari 2011 23:05  

22.57: Om man ändå inte har råd att öva personalen spelar det inte så stor roll om den är anställd på heltid, deltid eller värnpliktig.

Den enda skillnaden är i vad man har rekryterat. Med dagens lönenivåer kan vi helt glömma att plocka ut guldkornen ur varje årskull för specialtjänster. Vi kan inte konkurrera med dessas arbetsgivare ens när det gäller tidvis tjänstgöring. Redan idag har vi svårt med många av de mer speciella befattningarna i våra internationella förband. Det saknas t ex alltid kirurger. Att åter få en (blivande) civilingenjör att sitta i en Arthur är bara att glömma.

Anonym sa...
8 februari 2011 23:34  

Sverige producerar soldater på över godkänd nivå även för hårda strider just nu är det Officerarna som brister i stridserfarenhet och kompetens. Dvs soldaterna är bättre än sina officerare så vi kan inte bli bättre på strid om inte våra Officerare får tillåtelse att öva/ strida utomlands. Ofta har vi erfarna soldater eftersom dom åker flera gånger officerarna blockas ofta av sina förband och HKV. /Strids erfaren officer

Anonym sa...
9 februari 2011 00:29  

Vilket dravel. Att skyttesoldater tvingas bygga camp när vi har så förtvivlat lite truppmassa i PRT är inte bra på något sätt. Varför inte låta lokalanställda arbetare och kontrakterade yrkesmän sköta det så vinner vi förtroende samt löser den uppgift vi är ålagda att lösa.

Alla tillfällen som skytteenheterna gör något annat än att verka med ANSF i området i syfte att jaga talibaner är helt fel.

Löjeväckande värnpliktskrameri. Dessutom består förbanden inte av hantverkare utan studenter, arbetslösa eller väktare mm löst folk...

Anonym sa...
9 februari 2011 00:31  

Ingen tvekar på att värnpliktsförsvaret producerade tillräckligt bra soldater. Det som har varit så förtvivlat värdelöst är de sk förband som vi satt upp för internationella insatser bestående av ett osamövat hopkok av befattningshavare.

Soldaterna bra - systemet med vpl och US, riktigt ohållbart kass.

Anonym sa...
9 februari 2011 00:59  

@ Daniel

Bra fråga.
Jag gestaltade bara de flesta av folket och politikerna; tittade på det system som man "hört talas om".. Jo - det är så det går till. Trevligt att du reagerade ;-)

Åh andra sidan får man inte glömma bort att även de exempelländer du räknar upp, har en annorlunda kultur än den svenska. Det är väl praktiskt att utgå från hur vi, och inte andra, fungerar?
Allt för ofta får jag signaler om att man köpt andras koncept och glömt att hoppa i våra egna mockasiner när man skulle få ihop det här pusslet. Har vi rätt bitar, är frågan?

/Wisewoman

Anonym sa...
9 februari 2011 01:28  

Det finns en vinkling på frågan om yrkessoldater vs värnpliktsförsvar som jag saknar; Allmän värnplikt är en av grundpelarna för "det goda samhället".

Långsamt, men säkert, löses samhälls-strukturen upp där år av minskade kontingenter - och nu enbart bestående av frivilliga - är en bidragande orsak.

Vart har de unga killarnas förebilder tagit vägen? Vem visar dem hur man tar ansvar för en uppgift, arbetar med människor man inte själv valt att arbeta med, lär sig ta hänsym till varandra och ta vara på individernas kompetens för att, tillsammans, lösa uppgiften? Hur skall man förmedla vikten av, och glädjen med, social gemenskap? Vem lär våra unga vad "VI" är? Hur skall vi bibehålla känslan för vårt land som en enhet där vi kommer överens om "en gemensam sak"?

Förstå hur VIKTIG och billig allmän värnplikt är för vårt samhälle och(bevarande av) den svenska kulturen?

Varför debatterar ingen detta?

/Wisewoman

Sinuhe the Egyptian sa...
9 februari 2011 07:27  

Wiseman, man måste skilja på äpplen och päron. Försvarsmakten har under lång tid haft svårt att både a) rekrytera "ordinarie" medicinalpersonal till krigsförbanden och b) rekrytera medicinalpersonal till tjänstgöring internationella militära insatser. Vad jag vet finns det tankar om att försöka lösa detta.

GSS/K och GSS/T är andra typer av kompetenser och kan nog inte jämföras med mer "civila" kompetenser. Andra verktyg behövs.

Alla värnpliktskramare borde kanske inse att beslutet att övergå till en ny personalförsörjning egentligen fattades för massor av år sedan - nämligen när vi började skära ner de årliga värnpliktskullarna. Därigenom började ju det "magasin" som försörjde Utlandsstyrkan att stadigt minska.

Magasinet omfattar nu kanske 10 till 20 000 individer, vilket inte räcker för att över tiden ha 2 000 individer tjänstgörande i militära insatser.

GMY

Sinuhe

Wiseman sa...
9 februari 2011 10:59  

Sinuhe: Visst är det skillnad, men vi har redan problem med att få loss civilt anställda till befattningar. Hela systemet med tidvis tjänstgörande bygger på att soldaterna enkelt ska kunna gå mellan sina civila arbetsplatser och att tjänstgöra över såväl kortare som längre perioder. FM och samhället kan idag inte presentera en realistisk lösning, eller snarare, man kan inte presentera någon lösning alls.

Redan nu ligger vi flera år efter schemat då första årets 3000 tidvis tjänstgörande inte rekryteras i avsöknad av lösning på anställningsformer och ersättningar. Att hela organisationen skulle vara uppfylld 2019 och alla vpl ersatta är bara att glömma. Antingen fixar man fram formerna eller också går vi tillbaka till ett vplsystem.

Och observera. Ingenting kräver vi man väljer antingen ett yrkessystem eller ett vplsystem. Det går att kombinera.

Anonym sa...
9 februari 2011 11:40  

Citerar Wiseman: "Ingenting kräver vi man väljer antingen ett yrkessystem eller ett vplsystem. Det går att kombinera."

Ingen dum tanke, Wiseman. En kombination skulle åtmindstone innebära en bättre möjlighet att fylla upp och ha kontrakterade förband. Avseende stående förband känns det tveksamt p.g.a. mentalitet, disciplin, självkänsla m.m. I alla fall om de finns på samma utbildningsplattform. Men det kanske man inte heller behöver ha...?
Jag, som halkade in på ett bananskal, har inte hört om detta annorstädes. Har jag noll-koll?

/Wisewoman (som borde byta nick)

Börjesson sa...
9 februari 2011 11:46  

Wisewoman 01:28: Håller med dig om värdet av värnplikt! Frågan handlar om så mycket mer än "bara" försvarsmaktens bemanning, men de andra aspekterna berörs sällan. Å andra sidan har ju inte bemanningsfrågan heller diskuterats särskilt mycket. Det är väl mest Svenska Dagbladet som lyft frågan lite, och självklart bloggar som den här. Men i den bredare debatten har hela avskaffandet av värnplikten gått nästan spårlöst förbi - vilket väl tyvärr säger en hel del om vårt nutida Sverige i allmänhet och svensk media i synnerhet.

Jag skrev en del om värnpliktens värde för samhället i somras:
http://svenskavisioner.wordpress.com/2010/06/23/till-forsvar-for-forsvaret/

Anonym sa...
9 februari 2011 12:26  

@Anonym 22:07

Värnpliktsförbanden fungerande utmärkt även under 90-talet för att försörja utlandsstyrkan. Dessutom brukade de vara duktiga på sin grundtjänst.

Däremot var det brist på tränade officerare som kunde leda förbanden i bataljon och brigadstrid.

Anonym sa...
9 februari 2011 12:39  

T-systemet tror jag kan bli riktigt bra. Det bästa av två världar om man sköter det rätt. Tänks reservofficerssystemet fast på soldatnivå. Vi får motiverade och duktiga soldater och den mesta tiden kommer spenderas på mission, så det kommer vara hyfsat betalt med alla tillägg, trots att merparten inte kommer gör det för pengarna.

Själv skulle jag aldrig jobba som soldat/gruppchef på heltid i och med att det är så dåligt betalt. Däremot skulle jag gärna ingå i ett förband, göra KFÖ:er och gå kortare utbildningar, och med jämna mellanrum missioner - perfekt!

Anonym sa...
9 februari 2011 13:26  

@00.29
"Dessutom består förbanden inte av hantverkare utan studenter, arbetslösa eller väktare mm löst folk..."

Ahh, vi skickar väktare för att mäkla fred...det känns ju betryggande...

För övrigt stod ju Grundevik på sin senaste rundresa och sågade vårt tidigare folkförankrade försvar som "ett gäng gamla gubbar som knappt kan klä sig, med varsin automatkarbin och som ligger och utför eldöverfall längs vägarna"

...Är det inte precis den typen av förband som nu sopar banan med yrkesarméerna i Afghanistan ??

Anonym sa...
9 februari 2011 13:48  

Tack så mycket, Börjesson!

Jag hade god behållning av din skrivning. Och så skönt att veta att jag inte är ensam om dessa tankar.
Kan det vara så att anlednngen till dumma beslut inte alls beror på att man skiter i en fråga eller vill spara pengar - utan helt enkelt på grund av okunskap?

Bevare oss - jag tror jag har rätt ;-)

Keep up the god work; någon gång måste väl syndaren vakna?

/Wisewoman

Anonym sa...
9 februari 2011 17:41  

Naturligtvis är det bättre att lägga utbildningsbudgeten på att utbilda och öva anställda soldater under flera år än att använda samma pengar för att utbilda ett stort antal värnpliktiga om och om igen, som sedan försvinner ur försvaret precis när de börjar kunna något.

Naturligtvis är det också bättre med ett mindre försvar som kan leverera skott i målet omedelbart än ett stort pappersförsvar som ligger i malpåse och inte kan göra något utan en förvarning på flera år.

Därmed är det nog egentligen inget fel på principerna bakom den pågående försvarsreformen. Det verkliga problemet är ju resursbristen som innebär att det blir praktiskt omöjligt att genomföra alla reformer som krävs för att det ska fungera.

Regeringen borde rimligen ha bett riksdagen om extra anslag för försvaret under omställningsperioden. Det säger sig självt att det inte kan kosta lika lite att bygga ett verkligt expeditionsförsvar som att underhålla ett imaginärt pappersförsvar.

Säg att Försvarsmakten hade fått en 25%-ig budgetökning under fem år. Hade det inte sett ljusare ut då?

/Chris Anderson

Anonym sa...
9 februari 2011 18:55  

Replik på Anonym 17.41, Chris Anderson;

Vore intressant med en utveckling av det här påståendet-citat-"Naturligtvis är det också bättre med ett mindre försvar som kan leverera skott i målet omedelbart än ett stort pappersförsvar som ligger i malpåse och inte kan göra något utan en förvarning på flera år."-slut citat.

Påståendet andas en avgrundsdjup okunskap om principerna för den svenska totalförsvarsidén. Förvarningstiderna under det kalla krigets era kunde, i princip, ha varit timmar-om ens det. Det svenska mobiliseringssystemet byggde på att djupförsvaret hade en stor andel anställd personal för att möjliggöra för arméförbanden att hinna mobilisera.

Tidsförhållanden var planerade i spannet 24-96 TIMMAR beroende på vilka funktioner det gällde. Mobiliseringfunktionen var genomarbetad och övad-såklart i olika omfattning vid olika förbandstyper.

Idag ser vi däremot precis det du beskriver-en funktion som inte kan reagera alls. Frågan som ställts många gånger i närtid till ÖB och försvarsministern; "Vilka förband är gripbara-HÄR och NU?" är otroligt påvisande för den totala avsaknad av gripbara förbandsenheter som existerar idag.

Vore ytterligt intressant med många utvikningar kring detta-Chris Anderson kan säkert spänna bågen en gång till.

Anonym sa...
9 februari 2011 18:55  

Chris Andersson

Sorgligt att läsa ditt inlägg. Kvalite kanske kan ersätta kvantite i Afganistan men inte i ett nationellt försvar. Att prata om manöverbataljoner osv är beklämmande. Tror ändå att 32 Brigader "på pappret" är bättre än 4 bat med mobtid på en vecka.

TWR-Man

TRIDENT sa...
9 februari 2011 19:20  

Det verkar som om många stoppat huvudet under armen och börjat rapa om samma mantra som vår huvudlösa ledning....

VAD ska lilla Sverige med ett yrkesförsvar till?

Ska vi använda våra väpnade styrkor till att åka över halva jordklotet för att projicera makt?

Nej - det ska vi naturligtvis inte. Försvaret ska vara en garant för rikets säkerhet! Kommer den patetiskt lilla operettarmén av anställda soldater att kunna lösa denna uppgift?

Svaret som varje normalbegåvad kommer fram till är naturligtvis - NEJ! På sin höjd kanske den patetiskt lilla skaran markförband lyckas försvara huvudstaden (förorterna borträknade) om vi kraftsamlar, eller möjligtvis försvara Gotland förutsatt att deployeringen sker i god tid.

KOMMER INSATSEN I AFGHANISTAN ATT PÅGÅ I ALL EVIGHET?

Även detta svar kan den normalbegåvade med lätthet räkna ut - och det är NEJ!

USA vill dra sig ur så fort det bara går och vad händer när de rycker i proppen...?

Alltså - VAD ska våra anställda soldater göra när missionen i Afghanistan är avvecklad? Ska de göra som piloterna och spela innebandy 8h per dag? Ska de kanske plocka skräp längs vägarna eller utföra trädgårdsarbete på kasernområdena....?

För den normalbegåvade kan med lätthet räkna ut hur mycket det kostar att öva dessa soldater. Vi pratar om 1000kr per övningsdygn (dygn 1-8), OB, övertidsersättning, traktamenten, hotellboende o.s.v.

En extra kvällstjänst för en pluton får en prislapp runt 50 papp!

Sedan kan ju börja räkna körmil och kostnad för dessa för våra mekaniserade förband, ammunition, drivmedel o.s.v.

Har vi nu anställda soldater måste de ju öva - annars är det ju ingen vits med att ha dem anställda. En "sketen" kompaniövning kommer att få en prislapp som inte är av denna värld....

Alltså tillbaks till grundfrågan...

VARFÖR HAR VI EN FÖRSVARSMAKT?

Det är lika mycket slöseri att utbilda värnpliktiga som att årligen betala premien på sin hemförsäkring! FOLKFÖRANKRINGEN är en parameter som inte ska förankras, och de spinoff-effekter för samhället som en värnplikt ger ska inte heller de föraktas.

Jag kan hålla med om att värnpliktssystemet behöver reformeras, men varför inte låta ALLA oavsett kön göra tre månaders GMU. Erbjud säg 10 - 15 000 per år att fortsätta och göra ytterliggare 12-18 månader i ett krigsförband.

Ha kvar värnpliktsersättningen - men locka med exempelvis betalda högskolestudier lika lång tid som man gör värnplikt.

De som sedan även vill tjänstgöra internationellt ger man ännu en morot - ett års betalda studier för sex månaders utlandstjänst.

Med ett sånt här system skulle vi nå den målgrupp vi vill ha, begåvade och frammåt ungdomar som har ambitioner och huvudet på skaft. Folkförankringen skulle finnas där - och den boost det skulle ge samhället skulle vara enorm.

Vi har varken behov av, eller råd med en yrkesarmé av den storleksordningen att den kan lösa de uppgifter försvarsmakten förväntas klara av - det är den krassa verkligheten. Det vi har råd med kommer att vara en patetiskt liten operettarmé - så liten att den inte kommer att göra någon skillnad....

Daniel sa...
9 februari 2011 19:36  

@wiseman 8 februari 2011 20:39
Hur kompenserade man arbetsgivarna för de civila(värnpliktiga) som var med i utlandsstyrkan? Eller var de alla arbetslösa?

Anonym sa...
9 februari 2011 20:03  

Som varande basse som gjort två utlandtjänst två gånger måste jag säga att det där med de civila förmågorna som flera soldater har är en x faktor som man HELT glömt i högkvarterets strävan efter förband med PersQ 5.

När vi kom till ett troophouse tog det inte lång tid innan elektrikern i plutonen hade fixat fungerande ljus och snickarna fixat till golv och trasiga fönster etc. Kom man till ett amerikanskt troophouse där de varit i flera månader såg det ut som om de kom igår... Denna förmåga att soldaterna SJÄLVA fixar för sig efter de behov som de identifierar gör att stridsvädet över tiden hålls högre.

Om det blir som en kommentarskrivare skrev att soldaterna måste vänta på en contractor som ska fixa till troophouset så kommer det bli just det... dyrt och endast the bare minumum.

I de två scener som jag själv var i (balkan) sågs svenska soldater väldigt högt av våra kollegor, i lugnare situationer såväl som mer spända. Ytterligare en faktor om man i (speciellt) utlandstjänsten har killar som har haft ett liv utanför det gröna är det att de INTE blir de robotar som många soldater tycks vara i andra länders yrkesarméer. Soldaten har kanske familj hemma, och ett yrke som gör att han har empati kvar och lämpar sig YPPERLIGT för att jobba speciellt i "blåa" scenarior.

En amerikansk soldat gör INGENTING om inte hans sergeant säger till honom. Är det en sådan försvarsmakt våra yrkesofficerare/politiker vill ha?

//Vofken

Wiseman sa...
9 februari 2011 20:16  

Daniel: Som du vet så söker man sig frivilligt till Utlandsstyrkan och göra det när det passar en och ens livssituation. Det är inte fullt ut jämförbart med att kalla in kompanier av kontraktsanställda soldater när behovet finns. Snarare är det närmast motsatsen.

Anonym sa...
9 februari 2011 20:35  

Retur till Trident, TWR-man, 18:55.

Jag har också en mycket hög uppfattning om den svenska totalförsvarsidén under höjdpunkten av det kalla kriget. Då hade vi faktiskt en hyfsad chans att försvara landet och hålla en god del av civilbefolkningen vid liv under en kort tid. Det fanns också en del svagheter, exempelvis att mobilisering i praktiken bara fungerade om den inleddes i exakt rätt ögonblick, dvs innan ett anfall hade inletts men inte heller för långt innan eftersom landet och hären då skulle gå i stå.

Men totalförsvaret dog ju för länge sedan, bland annat för att det blev för dyrt (eller snarare för att försvarsbudgeten var för liten). Därmed är det inte realistiskt att framhålla det utdöda totalförsvaret som ett levande alternativ till den nuvarande försvarsreformen.

Krigshistorien är full av exempel på att kvalitet slår kvantitet, inte minst våra egna erfarenheter av krig med grannen i öster. Därför vill jag hellre bo i ett land som har en liten, rörlig och professionell militärmakt som faktiskt levererar effekt där den befinner sig. Vi är inte där än.

Min egen önskelista till tomten innehåller precis samma sak som Wisemans mfl: ett hybridförsvar med både allmän värnplikt och en kärna av yrkesförband dit man rekryterar gräddan av de värnpliktiga. Men det skulle kräva en försvarsbudget som riksdagen inte är villig att släppa till.

Därmed står valet mellan ett medelstort pappersförsvar eller ett mindre verkligt försvar. Då väljer jag det verkliga försvaret. Inte med glädje men åtminstone en del förnuft, hoppas jag.

/Chris Anderson

Anonym sa...
9 februari 2011 20:55  

Dom Bataljoner vi skickade ut innehöll 10-7-7 soldater och ett stort antal med tidigare missionserfarenhet. Detta jämför du med utländska reguljära förband! Vi skulle kanske kallat in och skickat en normal Brigskyttebataljon till Bosnien istället, då hade man kunnat jämföra Äpplen med Äpplen. Sen är frågan vad är prioriterat, Bataljons strid eller peacekeeping och hantverk?

Vi kallade dessutom aldrig in dom bästa till Värnplikt dom senaste åren utan har spritt kallelserna socialt och geografiskt.

Så länge man inte återgår till en full, allmän värnplikt kan ni glömma att det i längden går att tvinga in en minoritet i FM med mindre att man tillåter dom som inte vill att slippa och höjer ersättningen till ca 17000 mån för dom som frivilligt gör Vpl, dvs ungefär vad man vill göra idag fast med begreppet "värnplikt" kvar.

Tyvärr har frågan haft såna politiska låsningar både inom FM och i riksdagen så att man inte kunnat reformera den långt tidigare genom att tex införa det Danska systemet eller som Tyskland hade det med anställda soldater parallellt med VPL.

Det Danska systemet är min favorit då man i första hand tog ut dom frivilliga först och sedan lottade in vad man behövde, Hade vi infört det 1995 vore värnplikten kvar idag.

Börjesson sa...
9 februari 2011 21:30  

Anonym 20:55: Ja, full, allmän värnplikt är det rimligaste. Det måste vara lika för alla, annars kommer de som utses att känna sig orättvist behandlade. Men bara en liten del av de värnpliktiga behövs i försvarsmakten, resten får tjänstgöra i andra delar av offentlig sektor. Det behövs folk överallt, inte minst i vården där vi i dag inte tycks ha råd med en tillräckligt hög bemanning för att kunna ge patienterna ett vettigt bemötande. Jag skissade lite på den här modellen i blogginlägget jag hänvisade till ovan.

TRIDENT sa...
9 februari 2011 21:34  

@Chris Anderson

"Därför vill jag hellre bo i ett land som har en liten, rörlig och professionell militärmakt som faktiskt levererar effekt där den befinner sig"

Just det! DÄR den befinner sig - vilket med största sannolikhet INTE är där den BORDE befinna sig. Krigshistorien är full av exempel på att ingen plan håller vid första kontakten - "krigets dimma" och murphys lag...


Den patetiskt lilla operettarmén gör varken till eller från - för oavsett hur mycket pengar vi än pumpar in i nya ledningssystem så kommer den att finans på fel plats när den väl behövs här hemma.

På sin höjd kan vi basera samtliga förband i Mälardalen för att öka sannolikheten för att centrala Stockholm ska kunna försvaras - men att tro att det skulle gå att göra något mer är rena fantasier.

Men det bästa av allt vore nog att blåsa liv i centralförsvarstanken. Merparten av markförbanden är redan baserade i anslutning till KARSLBORG, vår pyttelilla flotta skulle gå att basera Vättern och merparten av flyget baseras även det i KARLSBORG - flygplatsområdet är ju åter i FM ägo...

Återstår att flytta guldreserven och rikets ledning till fästningsområdet ...

Försöker man inbilla våra uppdragsgivare - skattebetalarna - att den lilla operettarmén på något sätt skulle kunna öka rikets säkerhet och försvara landet så är detta grovt ohederligt och på gränsen till lögnaktigt!

Återstår frågan - VARFÖR har vi en försvarsmakt?

Är det för att projicera makt på andra sidan jorden i ett land i tredje världen?


En kompaniövning på 8 dygn kostar mer än 1 miljon kr BARA i övningsdygnstilläg för kompaniets egna personal - och detta är för dygn 1-8!
Lägg till körmil, ammunition, övningsledare o.s.v.

Multiplicera detta till en bataljon, sedan till två, tre eller fyra bataljoner.

Ska vi gissa att det behövs tre-fem kompaniövningar per år, två-tre bataljonsövningar och minst en övning i brigad....

VOOOPS - där försvann den sista pengen från skärmen i vårt fantastiska tyska s.k. "stödsystem"...

...och den är bara midsommar....!?


Ja - då får väl soldaten spela innebandy resten av året...

...visst ja - vi har ju bara EN hall...

...det bidde visst gräsklippning, ogräsrensning och att plocka skräp istället...


Norrmännen som vi är så bra på att förlöjliga har - hör och häpna - KVAR sin värnplikt...

...och detta FÖR ATT KUNNA PERSONALFÖRSÖRJA sina få stående förband.

Ökade försvarsanslag? Det är nog större sannolikhet att det börjar snöa i helvetet än att våra folkvalda skulle skjuta till de miljarder som krävs för att rädda FML:s ansikte....

Tillbaks på ruta ett igen...

VARFÖR har vi en försvarsmakt?

Svaret på den frågan plus tillgängliga ekonomiska resurser ger HUR försvarsmakten ska se ut och personalförsörjas....

Anonym sa...
9 februari 2011 22:57  

@Chris Andersson
"Krigshistorien är full av exempel på att kvalitet slår kvantitet"

Nja, krigshistorien är förvisso full av exempel där slag avgjorts till fördel för den mest kvalitativa motståndaren. Men kriget har oftast avgjorts till fördel för den motståndare som är av större kvantitet.
Det är enkel matematik.
Även där finns mängder med exempel.

/Jan

Anonym sa...
10 februari 2011 08:49  

@ Trident, Jan

Tyvärr kan jag inte se något praktiskt sätt att inrätta Sveriges försvar så att vi kan vinna ett krig mot en stormakt på egen hand, vare sig i nutiden eller framtiden. Vi har helt enkelt inte resurserna.

Min egen slutsats av detta är att vi borde ha gått med i NATO, för länge sedan. Ett NATO-medlemskap skulle också innebära ett tvång att ställa i ordning på vår egen försvarsmakt. Men allt detta tycks vara en politisk omöjlighet.

Visst kan man kalla IO14 för ett operettförsvar, men det gäller i så fall i ännu högre grad för den Försvarsmakt som vi nu har sedan ett decennium. Jag tror inte heller att vi skulle ha varit nöjda om vi hade bibehållit totalförsvaret från kalla kriget eftersom det helt enkelt inte är verkningsfullt i en modern miljö.

Idag kan vi varken vinna några slag eller några krig. Därför tycker jag ändå att det blir bättre om vi får en krigsmakt som kan vinna slag åtminstone. Sedan får vi allt fundera på alliansfriheten kontra ”solidaritetsförklaringen”, eftersom det är det verkliga problemet.

/Chris Anderson

CS sa...
10 februari 2011 10:49  

Vi är på väg mot rätt mål även om vägen dit är allt annat än spikrak. Det är inte längre rimligt att tro att Försvarsmakten skall försvara Sverige från ett fullskaligt angrepp. Den möjligheten försvann för många decennier sedan och kommer inte att komma tillbaka. Så sluta argumentera utifrån detta.

Vår Försvarsmakt skall numera främst försvara svenska intressen och eftersom det i huvudsak görs internationellt så är en yrkesarmé helt rätt väg att gå. Upprättandet går dock i långsammaste laget. Det kan man kritisera. Bra avtal saknas. Det kan man kritisera. Materiell och fordon saknas. Det kan man kritisera.

Men, det för oss knappast framåt att en stor del av officerskåren krampaktigt håller fast vid vad som gällde under kalla kriget. Världen förändras - dags att vakna!

TRIDENT sa...
10 februari 2011 11:44  

@ CS

Sverige ska alltså skaffa en yrkesarmé för att projicera makt på andra sidan jordklotet...

... är detta vad verkligen vad våra uppdragsgivare vill ha?

Jag är synnerligen tveksam!

Det du beskriver har en prislapp som vida överskrider det som våra folkvalda är villiga att anslå - och som sagt, jag är synnerligen tveksam till att det är detta som våra uppdragsgivare beställt och vill ha.

Hur världen ser ut idag vet vi - hur den ser ut om 10, 20 elelr 30 år vet vi inte. Hur fel det kan gå visar den stora förbandsslakt som skedde 1925 - men i vanlig ordning har vi inget lärt oss. Märkligt är också att våra närmsta grannländer gör en helt annan analys av situationen än vad vi gör....

Eftersom det enligt dig inte ens är lönt att ha en försvarsmakt för att försvara riket så måste det bästa vara att lägga ned hela rubbet. Det kan knappast vara av intresse för skattebetalarna att ha en patetiskt liten operettarmé enkom för att göra små insatser i andra länder.

40 000 000 000 kr per år kan användas betydligt bättre än till att skräddarsy en expeditionskår för uppträdande i tredje världen.

Den som dessutom påstår att den patetiskt lilla operettförsvarsmakt som blir kvar ens i en power pointpresentation förmår uppfylla åtagandena vi gjort i vår högtidligen deklarerade solidaritetsförklaring är antingen totalt okunnig om det mest elementära eller så blåljuger personen i fråga.


En obehaglig fråga att ställa i sammanhanget är - VAD gör vi när ISAF avvecklats?

Jo - ISAF kommer att avvecklas - och vad gör vår för ISAF skräddarsydda operettförsvarsmakt då?


Det är som du själv säger "dags att vakna", vakna upp ur de våta drömmar som kräver ekonomiska resurser vi inte aldrig kommer att få, sluta fantisera och fråga oss VARFÖR vi har en försvarsmakt och VAD våra uppdragsgivare ställer för krav!

Börjesson sa...
10 februari 2011 13:01  

Det där som Trident tar upp är förstås en helt central frågeställning. Varför har vi en försvarsmakt?

Som jag ser det är uppgifterna, i fallande prioritetsordning (i den mån man måste göra avkall på något skall man alltså börja skära nedifrån, i det minst viktiga):

1. Att försvara riket
Oavsett hur mycket vi hinner bygga upp vår styrka innan ett anfall kommer så kan vi inte förvänta oss att ensamma kunna slå tillbaka en tillräckligt stark och beslutsam angripare. Men det bör vara så kostsamt att angripa Sverige att det i de allra flesta situationer helt enkelt inte skall vara värt det. Det skall dessutom ta så pass lång tid att slå ut det svenska försvaret att (eventuell) hjälp hinner fram.

2. Att bistå det civila samhället
Försvaret, med sin numerär och utrustning, skall kunna bistå civila organ med sådant som t ex flyg- och sjöräddning, skallgång, hjälp vid naturkatastrofer, akuta transporter, extra sjukvård vid krissituationer, och även sådant som t ex IT-säkerhet. Väpnat bistånd till polisen vid hot mot samhället är ett kapitel för sig och behöver noga utredas och tänkas igenom.

3. Att fostra ungdomar
Försvaret skall genom den allmänna värnplikten varje år slussa ett försvarligt antal ungdomar in i vuxenlivet. De skall få lära sig saker som ansvar, självdisciplin, grundläggande överlevnadskunskaper och krishantering, samhällsmedvetande och inte minst de demokratiska värderingar och den etik och moral som är en helt nödvändig beståndsdel i en demokratis väpnade styrka. Samtidigt skall de ungdomar som gör sin värnplikt i försvaret utgöra en bra rekryteringsbas till inte bara yrkesmilitärens behov (utlandstjänst etc) utan också sådant som brandförsvaret, polisen och liknande.

4. Att stödja inhemsk vapenindustri
Försvarets materielbehov skall utgöra basmarknaden för svensk militär industri. Det är av stort intresse för rikets säkerhet att vi själva kan framställa åtminstone en försvarlig del av den materiel som krävs för vårt eget försvar. I ett stort globalt krisläge kan vi inte förvänta oss att kunna köpa vad vi behöver från andra, oavsett ingångna avtal.

5. Att kunna ingripa internationellt
Försvaret skall ha kapacitet att kunna delta i fredsbevarande eller fredsframtvingande insatser utomlands i samarbete med andra länder. Deltagande i sådana operationer måste alltid vara på frivillig grund och avlönat, dvs inga värnpliktiga.


Jag utgår ifrån att det finns avvikande uppfattningar om dessa uppgifter, och inte minst om prioriteringsordningen. Det verkar dessutom finnas de som hävdar att punkt 1 överhuvudtaget inte är möjlig att uppnå utan en kraftigt utökad försvarsbudget, oavsett bemanningsmodell. Är expertisen här enig om detta? (Själv är jag inte i någon position att bedöma det, utan diskuterar från rent lekmannaperspektiv. Hoppas att det ändå är OK att jag är med och leker!)

Daniel sa...
10 februari 2011 14:39  

@Trident
Du håller uppenbarligen inte med Chris om att en liten yrkesarme som kan göra något är bättre än en nästan lika liten värnpliktsarme som inte kan göra någonting.

Vad är din lösning på problemet? Hur ska vi undvika i att hamna i den sämsta av världar men en liten otränad värnpliktsarme och ett jätteberg av övertaliga majorer och övlt så som försvaret har sett ut de senaste 10-15 åren? UTAN att höga budgeten för som du själv skriver det kommer politikerna aldrig att göra.(eftersom väljarna i stort skiter i försvaret)

Anonym sa...
10 februari 2011 15:37  

Replik Daniel Tnr101439:

Vad avser du med "en värnpliktsarmé som inte kan göra något"?? Det är ju en sådan struktur, tillfälligt anställd-typ den norska Telemarksbataljonen- som just nu sopar mattan med långskäggen i Afgh.

Vad avser du med att värnpliktsstukturen inte kan göra något?

I den "nya" försvarsmakten ska HUVUDDELEN av arméns förband vara tidvis tjänstgörande.... vilken är den reella skillnaden mot KFÖ-förbanden från "gamla försvaret"?

Tjaa... utrutningen, inställelsetiden-vsar kortare förut samt att det i båda fallen behöver finnas väl uppsmorda beslutskedjor..... nivån upp till försvarsdepartementet kommer med rätt stor sannolikhet att behöva vara med i beslutskedjan även i det "nya" försvaret-precis som man skulle behöva vid anbefallande av beredskapsnivåer över givakt förut. Vilken är skillnaden nu mot förut???? EttKFÖ-förband med typ tre månaders extra träning-precis som vi idag ger vid missionsutbildning skulle förmodligen varit bättre än det vi nu kommer att se med GSS/T-struktur.....

Obertan sa...
10 februari 2011 16:26  

@Daniel.

Det finns många av oss som inte tror att det förhåller sig så som du säger. Dvs att vi vet att en yrkesarmé inte är bättre än en vpl-armé.
Jag har jobbat med både vpl skyttesoldater (med några år i det civila) i utlandsstyrkan och med yrkessoldater i min egna enhet som inte gjort något annat i livet. Yrkessoldaterna är bättre på vissa saker i striden men jag skulle alla dagar på året välja det gamla systemet.

Det bästa enligt mig hade varit att ha kvar ett vpl-försvar med krigsförband, vissa kontrakterade förband likt de vi haft under 2000-talet.
Vpl måste ha KFÖ:er för att upprätthålla kompetens. En krigsplanläggning måste till. Naturligtvis!
VPL-försvar ÄR billigare.

Detta bekostas med riktiga rationaliseringar. Skapa större garnisoner utan att ta bort några befintliga.
Avbryt outsourcing som gjort vht sämre men dyrare!
Avbryt idiotprojekt likt PRIO, GLC/NOC mm som bara kostar pengar!
Se till att bli av med alla som faktiskt inte gör ett skit på jobbet i FM. Det finns alldeles för många som inte producerar ett skit!
Se till att få in lite sunt förnuft i FML och de styrande politikerna.

Anonym sa...
10 februari 2011 21:43  

Wiseman

Det Börjesson skrev ovan var bland det klokaste jag läst på länge på denna blogg och i debatten om FM över huvud taget

Varför kan vi inte lyfta diskussionen till denna nivå?

Det är väl där vi måste börja?

Har vi inte denna tingens ordning klar för oss blir all annan debatt/diskussion väldigt rörig - eller hur?

Wiseman sa...
10 februari 2011 21:55  

21.43: Det är svårt att styra diskussionen i kommentarerna. Prioriteringen framstår dock som rätt sund.

Anonym sa...
10 februari 2011 22:12  

Apropå tingens ordning och prioriteringen i Börjessons inlägg...

Om våra beslutsfattare haft denna prioriteringsordning - eller iaf haft fokus på frågeställningar på denna nivå under det förra decenniet så hade vi sannolikt inte behövt summera 2000-talets säkerhetspolitiska utveckling på det sätt som Agrell gjorde i Sälen...

Jag tror att en majoritet av det svenska folket ställer upp på (eller hade förväntat sig) den prioriteringsordning som Börjesson beskrev

Tyvärr tappade våra beslutsfattare detta fokus för lite mer än tio år sedan, vilket beskrevs rätt träffande av Agrell

Daniel sa...
11 februari 2011 09:16  

@anonym 10 februari 2011 15:37
Det jag menar med "kan inte göra något" är att värnpliktskramare som trident hela tiden skiker att avskaffandet av värnplikten gjort att vi inte har 800000 man att försvara sverige när ryssen anfaller i nästa vecka. Men det har inte med avskaffandet av värnplikten att göra utan snarare med neddragning av budget. Hade försvarsmakten haft 100-150 miljarder att leka med hade man nog kunnat få en kraftfull yrkesarme också.

Vi kan konstatera att den värnpliktsarme vi har haft i slutet på 90-talet och under 2000-talet var undermålig. 10-30 tusen vänpliktiga som aldrig fått öva. De kan inte försvara sverige. De kan inte heller användas utomlands.(förutom den lilla del som anmäler sig frivilligt)

Om värnpliktsförsvaret sköts på rätt sätt, dvs med FLER meniga än överstelöjtnanter och med återkommande övningar för soldaterna då kan de säkert göra något. Jag säger inte att ett yrkesförsvar automatiskt ger bättre effekt, om yrkessoldaterna aldrig får öva kommer de inte heller kunna göra så mycket.

Däremot tror jag det är effektivare för landet som helhet om folk gör de de kan och vill göra, att de som tänkt studera kan göra det direkt att de som tänkt yrkesarbeta kan börja så fort som möjligt utan att mot sin vilja dega runt i kasernerna ett år. Utgångpunkten måste vara att alla ska ha så mycket frihet som möjligt och den inskränks bara med mycket goda skäl. Jag tycker inte att försvaret är viktigare än brottsbekämpning, sjukvård eller utbildning. Varför skulle det vara rätt att tvinga folk in i försvaret när ingen vill tvinga folk att bli väktare, undersköterskor eller lärarassistenter?

Jag hoppas man kan få det nya förvaret att funka. Grundiden att ha en kärna av heltidsanställda som kan rycka ut med kort varsel utan att ta hänsyn till civila jobb kombinerat med reservister som har fördelen med en civil karriär kompletterad med hemvärnssoldater som kan ta hand om volymuppgifter som inte behövs för utlandsinsatser verkar god. Om resten av den civiliserade värden kan sköta detta varför ej sverige?

Ett orosmoment är dock pengarna. Om man under 2000-talet inte hade råd att träna de värnpliktiga, som ju inte får någon lön, känns det som det kan bli svårigheter att träna yrkessoldaterna som inte kan jobba gratis. Som obertan skriver gäller det att man avskaffar miljardslösande idiotprojekt som glcnoc, att man gör vettiga upphandligar och inte små korta experimentserier typ visby som efter x antal miljarder och 20 år fortfarande inte har ens sin huvudbeväpning på plats.

Börjesson sa...
11 februari 2011 17:45  

Anonym 21:43: Stort tack för berömmet. Du gjorde min kväll! :)

Wiseman: Det är förstås fritt fram att lyfta prioriteringslistan, eller en egen på samma tema, till ett inlägg om du skulle ha lust. Jag är enig med Anonym om att det skulle kunna bli en intressant diskussion.

Anonym sa...
13 februari 2011 13:58  

Du har inte helt rätt Chris Andersson.
"Krigshistorien är full av exempel på att kvalitet slår kvantitet, inte minst våra egna erfarenheter av krig med grannen i öster."
Du har rätt vad gäller enskilda slag och perioder i konflikter. Men för att vinna hela kriget, har alltid kvantitet slagit kvalitet.

Jag har under många år följt försvarspolitiken och under 00-talet började det föras en debatt "smalare och vassare", det sattes fokus på utlandsinsatser till förmån för nationellt försvar.
Grunden för hela denna process har inte haft något som helst med vad som ger bästa försvarseffekt. Så att föra diskussionen i dessa termer är döfött.
Grunden för denna process är en helt politisk. Oavsett partifärg har partierna reellt och unisont skurit ner försvarsanslaget. För att motivera detta har de varit samfällt på klara med att inget hot existerar mot nationen. Däremot skall vi till synes vara mer involverade i expeditioner långt hemifrån (inte kvantitativt) . Ett mindre försvar behöver inte kosta så mycket.
När "Försvaret" började anamma och också driva och aktivt lyfta denna ensidiga inriktning så var det kört för "Försvaret" och därmed också dess trovärdighet.
Att så tacksamt ta emot Svarte Petter utan att tänka på konsekvenserna säger en hel del om FML oförmåga till långsiktighet - ens i förmågan att tänka dito.

För att dra en i dagsläget nära liggande parallell. Helt plötsligt vräkte snön ner. Hela samhället blev taget på sängen. 1 miljon blev direkt berörda av att bussarna i Stockholm inte körde. folk gnäller, snubblar och bryter ben. Ansvarig minister knystar något om att vädret kommer att bli mildare och då smälter ju snön!!!

Nu skall vi då veta att vädret inte har någon större baktanke med att det är som det är. Hemska tanke om landet hamnar i en konfliktsituation, där det faktiskt finns någon som både tänker och har sina syften klara för sig.

Anonym sa...
13 februari 2011 16:28  

@ Anonym 13:58

Sverige har i modern tid inte haft kapacitet att 'vinna kriget' på egen hand. Invasionsförsvaret byggde på grundförutsättningen att vi skulle göra gemensam sak med Nato och ingå i deras östfront. Sverige skulle vinna några av slagen så att Nato kunde vinna kriget.

Den uppgiften har vi väl i realiteten inte klarat av under de senaste 25-30 åren.

En del av problemet är att politikerna 'befriade' Försvarsmakten från uppgiften att försvara landet. Istället beställde man 'politiskt godis'
, såsom insatsstyrkor att ställa till FN:s, EU:s och Natos förfogande.

I praktiken levererades väldigt lite av den varan, men större delen av verksamheten ställdes ändå på huvudet för att uppnå detta syfte.

Skulden för den svenska försvarskollapsen är väl delad mellan flera olika instanser men det viktigaste är att vi nu har politiker som försöker hitta en realistisk väg till ett försvar som faktiskt fungerar i något avseende.

En återgång till det gamla invasionsförsvaret är inte praktiskt eller ekonomiskt genomförbart. IO14 kan dock vara ett första steg på en möjlig väg till bättre försvar.

Men det kräver att alla arbetar åt samma mål, istället för att streta emot.

Om militären skulle göra uppror mot oönskade politiska beslut så skulle de väl ha gjort det under 90-talet medan det fortfarande fanns något att rädda.

Som det är idag kan det knappast bli sämre med en försvarsreform, bara bättre.

/Chris Anderson

Anonym sa...
13 februari 2011 20:32  

Chris Anderson "Som det är idag kan det knappast bli sämre med en försvarsreform, bara bättre."

Håller nog inte med dig där heller. Vi har haft ett antal sk försvarsreformer de senaste decennierna och jag kan garantera dig att för varje reform har det bara blivit sämre och sämre. Varför skulle nu en reform helt plötsligt göra det bättre? All erfarehet talar emot det.

Beträffande om att Sverige inte haft förmåga att vinna kriget de senaste 25 - 30 åren. Ja det beror väl på vilken typ av konfliktnivå du åsyftar. Då under kalla kriget, var utgångspunkten för försvaret den sk marginaldoktrinen. Sverige var geografiskt en region som förmodligen kom att beröras i samband med europeisk konflikt mellan stormakterna. Huruvida någon västmakt hade ställt resurser till förfogande för försvar av Sverige ter sig ganska osannolikt, då de förmodligen fanns mer trängande behov någon annanstans. Så Sverige fick klara sig med det de hade. Om detta var tillräckligt vet varken du eller jag, för det hände dessbättre inte.

Har man ett "försvar" som inte har till huvuduppgift att försvara nationen (och därtill nödiga resurser), så har man per definition inget försvar. Man saknar helt enkelt en "kärnaffär".

Din slutsats att vi nu har realistiska politiker som "befriat" Försvarsmakten från uppgiften att försvara landet får mig verkligen att undra.
I Näringslivet skulle det innebära: Arla sluta sälj mjölk, Vattenfall sluta gör el etc, Offentligt: Polisen ni skall bara göra fartkontroller. Brandkåren ni skall bara tillse att branden inte sprider sig etc. Det billigare så, ni behöver inte så många anställda etc.
Kom inte och säg att dagens försvarspolitiker drivs utav något som helst annat än att minska utgifterna för Försvaret. Effekten struntar de högaktningsfullt i och de lever på den fromma förhoppningen att det inte inträffar något under den tid de har mandatet.

Sluta sedan och säga att en återgång till invasionsförsvaret inte är praktisk eller ekonomiskt genomförbar. Då blandar du ihop försvarsstruktur med hotbild på ett onyanserat sätt. I det du kallar invasionsförsvaret fanns det funktioner och strukturer som än i dag är oöverträffade i både enkelhet och effekt.

Jag är ganska förbluffad över den historielöshet och okunskap som präglar en del debattörer. Företrädesvis borgliga män i åldern 35 till 45 år. Det är också bland dessa som effekterna av utebliven värnplikt är mest uppenbara. Tolgfors och Borg är väl två slående exempel.

Anonym sa...
14 februari 2011 08:50  

Problemet med den nuvarande skiljedragningen mellan det tidigare "invasionsförsvaret" och den nuvarande röran är att man inte skiljer på volym och struktur.

Det som skiljer ett fungerande minskat försvar mot ett tidigare invasionsförsvar är volymen - mindre antal brigader, mindre antal enheter i resp. huvudfunktion. Strukturen hos de förband som var del av invasionsförsvaret medgav att de kunde fungera inom ramen för ett stort antal hotbilder och de representerade den förmåga man behöver för att möta en kvalificerad motståndare i vårt närområde.

Det som nu har skett är att man inte bara tagit bort strukturen utan även volymen. Man har inte minskat volymen och bibehållit strukturen för funktionella förband - man har både tagit bort all väsentlig volym och raserat strukturerna totalt. Det finns vare sig förband att sätta in eller förmåga att leda dessa i större enheter än i bästa fall minimerad bataljon. Basenheten för ett fungerande förband i modern strid, brigaden, finns inte längre. Svenska försvaret består i stort sett av ett antal bevakningskompanier av modernt snitt och ett antal produktdemonstratorer....

Anonym sa...
14 februari 2011 21:19  

@ Anonym 20:32

Ursäkta om min senaste kommentar förutsatte att läsekretsen känner till innehållet i de senaste försvarsbesluten.

Försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 innebar en gradvis nedrustning som "kulminerade" i det formella avskaffandet av nationell försvarsförmåga 2004.

Dessa politiska beslut var inte alls realistiska utan grundades på samma fria fantasier som 1925 års försvarsbeslut, som ju var legendariskt korkat.

Men gjort är gjort och resultatet är att vi idag står utan nationellt försvar. I det utgångsläget är det inte realistiskt att prata om det gamla nedlagda invasionsförsvaret som ett existerande alternativ.

Istället har regeringen lagt fram IO14 som är en ansats till ett försvar som faktiskt existerar i verkligheten och inte bara i andevärlden.

Svagheten med försvarsbeslut 2009 är alltjämt att resurserna är för små för att klara omställningen från fantasiförsvar till faktiskt försvar.

Men att återigen bygga upp den värnpliktskoloss som existerade under kalla krigets höjdpunkt är ännu mer ekonomiskt och praktiskt omöjligt och det skulle heller inte ge avsedd försvarseffekt.

Om vi får IO14 att fungera så finns det åtminstone en grund att sedan bygga vidare på.

/Chris Anderson

Anonym sa...
14 februari 2011 21:57  

Värnpliktskoloss...

Det jag skulle vilja se är en lösning som baseras på plikt för både män och kvinnor med vissa obligatoriska inslag...

3 mån civilpliktsutbildning täckande respons vid kris, både personlig och i samhället runt omkring.

3 mån GMU för alla - alla behöver inte bli godkända men det kommer att introducera alla till det militära systemet och kommer att ge bra rekryteringsgrund för dem som vill och får gå vidare.

6 mån fri vald tjänstgöring - de som vill kan gå in i den militära delen som kan formera grunden för kontraktssoldater / mer avancerat hemvärn. Andra kan gå in i förstärkning av skola, vård, omsorg, lokal matproduktion, lokala system för energiförsörjning mm. (Detta kommer att behövas mycket tidigare än vad ni tror - globaliseringen är i praktiken död eftersom peak oil inträffade 2007 enligt tyska försvarsdepartementet och därmed så kommer lokal försörjningsförmåga att snabbt bli mycket viktigare). Många vitala verksamheter för samhället kan inte räknas hem kortsiktigt företagsekonomiskt - bra bas för visst inslag av plikt.

En del av deltagarna i pliktsystemet kan ev. använda den valda tiden för att komplettera upp ev. brister i studier mm.

Ett fungerande försvar inbegriper inte bara militära delar i ordinarie specialiserade förband. Det inbegriper även en förmåga hos samhället att hantera kriser och snabbt kunna organisera sig inför utmaningar som vi idag inte kan se klart. Basen för dessa viktiga förmågor bör ingå i ett totalt täckande försvar, inte bara ett militärt...

Stene

Anonym sa...
18 februari 2011 10:39  

@Stene
gillar din idé tror bara inte att individerna i samhället är beredda att betala kostnaden avseende egen tid och pengar vi har blivit alldeles för självcentrerade och vana att staten löser resten.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade