Kommenterad på Newsmill

Föregående inlägg, vilket handlade om positiv särbehandling av kvinnor i Försvarsmakten, väckte uppståndelse så till den grad att det blev en artikel på Newsmill av Folk & Försvars Sofia Tuvestad. Det är naturligtvis smickrande för bloggen att den ligger grund för debatt på Newsmill. Hade Sofia Tuvestad hört av sig hade hon naturligtvis även fått komma med sin artikel även här som ett blogginlägg.

Ovanför huvudspalten med inlägg finns en hyperlänk benämnd "Replik?". Klickar man på den finner man följande text:


"Wiseman's Wisdoms är inte främmande för att låta andra ståndpunkter komma till tals. Har du en avvikande uppfattning i ett ämne som berörs, eller vill komplettera detta och anser att det inte räcker med att kommentera inlägget - kontakta Wiseman för ett eventuellt gästinlägg eller replik.

Debatt och diskussion är det som ger utveckling och för en verksamhet framåt."


Det gäller fortfarande.Nu är en replik på Sofia Tuvestads artikel inskickad och kommer att publiceras även här så fort den publicerats på Newsmill.

13 kommentarer:

Cynisk sa...
18 februari 2011 14:30  

Även om jag håller med om att det behövs en debatt tycker jag att hon skjuter bredvid målet när hon nedvärderar behovet av att klara den väpnade striden.

Med "kommunikationsförmåga, värdegrund och kunskap om värdlandet" överlever man ingen strid och det är faktiskt striden som skiljer Försvarsmakten mot andra organ i sammanhanget. Visst behövs dessa förmågor men de är underordnade förmågan att strida. Det MÅSTE de vara, annars blir FM en statlig organisation bland andra. UD har diplomater, NGO:er biståndsarbetare, FM soldater och sjömän och så bör det förbli.

Därför bör inte kraven sänkas, i något avseende. Kraven är könsneutrala och därför bör bör inte hänsyn till kön tas.

Anonym sa...
18 februari 2011 16:34  

va?!

Hur kan männsikan inte förstå hur vi jobbar? Vi som idag är anställda i FM har inget emot kvinnor, svarta eller homosexuella.

Vi vill bara en sak: Att ha bästa soldat/Sjöman på rätt plats. Sedan spelar det ingen roll vem det är.

Faktum är att värdegrundsdebatten har utvecklats och gått till nästa steg på de flesta regementen. Det borde väll lyftas fram som positivt? men nej nej, i stället driver hon på genushetsen.

Vad vi däremot inte gillar är kravunderskridanden, kvotering eller trångsynthet. Och det verkar vara vad hon förespråkar.

Hur kan hon inte förstå? '

Förrästen skulle vi män vara sämmre på komunikationsförmåga, värdegrund och kunskap om värdlandets kultur? Hur menade hon där igentligen.

Snälla sofia....vakna

/Trupparen

Anonym sa...
18 februari 2011 16:53  

Debatten är ett luftslott av ordentliga proportioner. En lätt smidig och rättvis lösning är könsneutrala krav. För hur kan något som är könsneutralt vara diskriminerande?

Men verkligheten är ofta komplex och till synes ologisk. I sakfrågan anser debattörer att den rättvisa lösningen är, olika krav beroende vilket kön den godtyckliga personen innehar. Det vill säga att en diskriminerande lösning är rätt väg på ett jämställdhetsproblem. Fenomenet döps till ”positiv särbehandling”, den sunda tolkningen är att det finns inget positivt med särbehandling inom jämställdhet.
Då den yttersta poängen jämställdheten är att alla typer av personer ska inneha samma möjligheter. Men som vi vet att har alla personer inte samma förutsättningar. Debattörer har problem med att se skillnaden mellan de två meningarna. Och allt för ofta likställs möjligheter=rättigheter.

När jag var ung ville jag bli fotbollsproffs inte en helt unik dröm för en pojke. Jag hade alla möjligheter att träna. Jag spelade i ett fotbollslag tränade flertalet gånger i veckan. Trots det insåg jag att mina möjligheter att gå långt inom sporten var ohyggligt små. Jag saknade helt enkelt bolltekniken som behövdes. Och tro mig jag har nött bollteknik men jag saknade fallenheten. Kondition, styrka och motivation var inget problem. Men få blir fotbollsproffs för deras kondition och kampvilja.

Så därför undrar jag Sofia Tuvestad vart är mitt kvoterade landslag? För oss som vill men inte räcker till?

Anonym sa...
18 februari 2011 19:24  

Sofias artikel på Newsmil är ett lysande exempel på den gamla tesen att antingen kan man hålla sin mun stängd och bli betraktad som en i***t - eller så kan man öppna munnen och bevisa det....

Anonym sa...
19 februari 2011 01:01  

Vet inte var jag ska börja .
Vem fan är hon att uttala sig om kvinnors förmåga i FM?
Vad fan tror hon att vi män i FM är dumma i huvudet?
För övrigt låt en utrednings grupp av kvinnor inom FM utreda vilka krav som behövs inom FM sen kör vi på dom oavsett kön färg eller läggning!
Pseudo inlägg av individer med liten till ringa verklig insikt skapar inget positivt.
Markstrids officer

Anonym sa...
19 februari 2011 08:27  

Det här med genus och genusvetenskap är ordentligt marinerad i marxism-leninism. Det är som så att "könsmaktsordning" och "kvinnans underordning" ingår som komponenter i marxist-leninistisk problematisering av samhället.

Dessa begrepp har erhållit stort genomslag i såväl tidningar som statstelevisionen. Utvecklandet av en "statsfeminism" bland elitpolitiker och andra mediala makthavare har fortgått.

Och i Sverige tycks statsfeminismen fungera på likartat sätt som kommunismen i de f.d. östliga folkdemokratierna d.v.s. det ska genomsyra allt i samhället. Japp, hurra för statsfeminismen baserat på marxism:-( Och svenska skattebetalare står som vanligt för notan för alla genusstollar på olika nivåer.

Anonym sa...
19 februari 2011 09:44  

För att spinna vidare på Cynisks reflektioner.

Var har detta kommit ifrån att en krigsmakt skall vara diplomatisk och kommunikativ och så vidare?

NBG:s lejon är ett exempel på hur detta blir helt fel när vi skall tävla om att vara politiskt korrekta.
I ena handen håller lejonet svärdet och i andra en olivkvist.
Svärdet skall ju symbolisera vapenmakt och förmåga till väpnad strid och olivkvisten skall symbolisera fred, samarbete och mjuka värden.
Det är ju helt sjukt? Ett militärt förband ÄR SVÄRDET, inte lejonet som även håller i en olivkvist.
Staten är lejonet, och när diplomati, avtal och samarbeten (Olivkvisten) inte längre fungerar så skickar man sin militära förmåga (svärdet).

Att blanda ihop detta på låg nivå bli mycket förvirrande för alla. Att försöka snällifiera något som skall stå för ond bråd dödsbringande förmåga är livsfarligt eftersom det leder bort från syftet med att överhuvudtaget ha en Försvarsmakt.

En liknelse är brandmannen.
Brandmannens jobb är att släcka bränder. Han har speciella kläder som tåler värme, han har lufttuber så att han kan andas i rökfyllda utrymmen och han har en speciell bil som har stegar, vattentankar och brandyxor. Han luktar ofta brandrök dessutom.

Det är inte brandmannens jobb att bygga brandsäkra elektriska installationer, det är elektrikerns.
Det är inte brandmannens jobb att författa utrymningsplaner på arbetsplatser, det är säkerhetschefens.
Det är inte brandmannens jobb att se till att det finns brandsläckare i skolkorridoren, det är vaktmästarens.

Om brandmannen förväntas utföra även dessa uppgifter så kommer såklart hans förmåga att släcka bränder snabbt och säkert att nedgå. Han börjar bära vanliga kläder på dagarna och han tränar inte med stegar och slangar dagligen utan han måste åka runt mellan skolor, företag och byggplatser och ständigt byta uppgifter och inte bli bra på nån av dom. Stressen gör honom tjock och långsam.

När det väl brinner har han fel kläder på sig, befinner sig på andra sidan stan och han orkar inte klättra upp för stegen med lufttuberna på ryggen.


Låt rätt person göra rätt jobb. Sluta politisera saker som inte behöver politiseras.

Anonym sa...
19 februari 2011 10:09  

@Anonym tnr190944:
Att man inte kan hålla isär svärdets förmåga med olivkvistens, att soldaterna inte är klokare än så-enligt dig, blir ju ett jätteproblem.

Om Sverige har de problemen, att soldater inte kan skilja på fredsmäkleri och slakt, då borde Sverige omgående skicka hem samtliga soldater från de missionsområden där dessa fenomen kan skönjas.

Vore faktiskt intressant med en riktigt bra förklaring av vad skribenten Anonym 0944 avser med sitt inlägg. Jämförelsen med brandmannen är bland det groteskaste jag hört på länge och vittnar om en grym okunskap avseende samhällets räddningstjänst.

En av de viktigaste förmågorna, förutsättningen för hela samhällets räddningstjänst, är förmågan att just att FÖREBYGGA olyckor. Det görs genom att KONTROLLERA gjorda arbeten inom t ex byggnadssektorn. En annan förebyggande åtgärd är att kontrollera befintlighet på brandsläckningsutrustning och utbildning hos de som ska verka vid anläggningen/ inomverksamheten.

Det kallas systematiskt brandskyddsarbete och inte en MÖP-verksamhet.

Anonym sa...
19 februari 2011 10:17  

Underbart Sofia Tuvestad!!! Grottmänniskodebatten under den här tråden på WW måste synas i sömmarna. Det är den här sura stanken som sitter i väggarna i Försvarsmakten. Den finns där hela tiden.... "Alla genom samma eklut-och f-n om en tjej slår hål på macho-husar-grenadjär-amf-säk-skydds-stämpeln.

Newsmill-syna och skriv mer!!!! Det här måste sänkas en gång för alla inom försvarsmakten.

FrontFrontFrontkämpeSkarpSpräng Paxat!

Anonym sa...
19 februari 2011 10:38  

För att förtydliga:

Det är inte den ENSKILDA BRANDMANNEN som skall utföra det förebyggande arbetet eller kontrollerna, det finns det annan personal som är utbildad och avlönad för att utföra.
Brandmannen skall träna, träna , träna och göra insatser när det förebyggande arbetet har misslyckats och en brand ändå har uppstått.
Om det är den enskilda brandmannen som skall åka runt och utföra kontrollerna och det förebyggande arbetet så kommer han inte att kunna träna lika mycket på sin huvuduppgift och han kommer längre och längre ifrån den.
Det är farligt, därför att han då inte är lika effektiv, stark och snabb som han kanske behöver vara för att rädda liv och inte dö själv i lågorna.


Det var en analogi jag använde för att förklara att jag tycker att det är en farlig företeelse när man börjar tillskriva militära förband eller individer ANDRA UPPGIFTER än de de är avsedda att ha.
Militära förband har generellt uppgiften att bringa död och förstörelse så effektivt som möjligt. Det är därför dom har tunga vapen, pansar och effektiva ledningssystem.

Den förmågan kan ibland verka AVSKRÄCKANDE på stridande parter, som ibland inser att dom har mer att förlora än att vinna om dom fortsätter med det dom sysslar med.

Det är dock inte den ENSKILDE soldaten som förhandlar, det är på UD-nivå och det är civila diplomater som sköter snacket.
Militära förband med den förmåga dom har är då det slutgiltiga argumentet när förhandlingarna inte lägre hjälper.Förstår du vad jag menar nu eller skall jag förtydliga ytterligare?
Jag kommer isåfall att prata om NATO:s intervention i Serbien 1999 samt varför Carl Bildt inte bar uniform i Bosnien.


Anonym 09.44

Anonym sa...
19 februari 2011 11:42  

Funderade ett tag på om jag skulle anstränga mig och bemöta inlägget i Newsmill men insåg att människan bakom artikeln förefaller vara cementerad i sina åsikter.

Vi sätter upp en kravprofil vad en soldat / sjöman som minimum skall klara av. Om det sen är en kvinna eller man spelar i praktiken ingen som helst roll.

Men vi har satt kraven för att tjänsten kräver det. Det kan verka svårt att begripa för en oinsatt varför kraven ligger så högt för t.ex. en tekniker på en korvett. Men samma tekniker skall kunna agera rökdykare och då förväntas man ha en fysik som möjliggör att man kan få ut sin kamrat om denne skadas under en insats.

Så när vi försöker sänka kraven på teknikern säger vi i samma andetag att hans kamrat skall ta en större risk i samband med en rökdykarinsats. Är det rimligt? Den frågan lämnar jag till Sofia att besvara.

Cliff Barnes

Anonym sa...
20 februari 2011 17:54  

Jag tycker att Tuvestad hade en väldigt bra och välskriven artikel.

Bra med debatt kring frågan, eftersom det tydligen fortfarande är ett laddat ämne! Det är också skönt att vissa gamla värderingar, som ofta har en tendens att spridas obemött på internet, möter lite befogat motstånd på Wiseman och andra ställen. Det visar på behovet av ett debattforum för försvarsmakten.

Sumatra sa...
20 februari 2011 19:17  

@ Anonym 17:54

Det finns gott om debattforum för försvarsmakten. Titta i högerkanten på den här bloggen ;-)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade