Glasnost i Försvaret? (uppdaterat 10/2 12.10)

Claes Arvidsson skriver på SvD:s ledarsida idag att Försvarsmaktens glasnost endast har börjat och refererar till det gästinlägg Försvarsmaktens Informationsdirektör Erik Lagersten gjorde förra veckan på WW, vilket han välkomnar. Visst är gästinlägget och dess budskap ett positivt trendbrott, men det återstår att se om det blir något resultat. Frågan engagerar starkt, vilket man sett till antalet kommentarer till inlägget och antalet besökare som legat väl över normalbilden.

Claes Arvidsson slutfråga "Hur många krigsförband som finns gripbara här och nu" kommer aldrig att besvaras. Arvidsson känner nog till svaret ändå.


Uppdatering 14.25: SvD:s ledarblogg innehåller nu en replik från Informationsdirektören.


Uppdatering 21.00: Replik från Arvidsson till Informationsdirektören

Uppdatering 10/2 12.10: Replikväxlingen mellan Arvidsson och Lagersten fortsätter. Lagersten meddelar att det finns en rad krigsförband gripbara här och nu, inalles 27 000 man, framförallt förband som står i beredskap för eller genomför internationella insatser, Hemvärnet och marin- och flygstridskrafter. Utöver dessa kan ytterligare 23 000 sättas på krigsfot efter "förvarning och politiska beslut".


Arvidsson anser att Lagersten lever i pappersverkligheten och undrar var det är för kvalitet på förbanden, är de samtränade osv. Naturligtvis frågor som inte kan besvaras, men det behövs nog inte. Precis som tidigare känner nog Arvidsson svaren.


Av Informationsdirektörens svar kan man konstatera att de förband som är gripbara här och nu i princip utgörs av hemvärnsförband utan tung utrustning. Utöver dessa finns till sommaren Nordic Battle Group, vilken inte lär bli insatt internationellt, för att beskriva internationellt insatta förband som "gripbara här och nu" är att göra våld på historien. Georgien hade sin bästa brigad "gripbar här och nu", men insatt i Irak. Den var på plats utan någon tung utrustning under krigets sista dagar tack vare en amerikansk luftbro. De 23 000 som tillkommer kommer i mångt och mycket att vara samma personer 2008 som 2018. Inte anställda soldater utan värnpliktiga sådana. De gripbara flyg- och marinförbanden får svårt att ta sig ut i verkligheten. Inte minst gäller detta för Marinen efter genomförandet av den basorganisation som det skrivits så mycket om på de marina bloggarna där hälften av fartygen kommer att sakna besättningar till förmån för administrativ tjänst.

Den svenska militära beredskapen är kanske inte mycket att hurra för i dagsläget till följd av åratals vanskötsel. Syftet är ändå att detta ska bli bättre och det ordentligt. Man kan ju då faktiskt tycka att det inte borde vara så svårt för Försvarsmakten att erkänna hur verkligheten är utan att för den skull röja några hemligheter. Sådant brukar höja förtroendet.

118 kommentarer:

Anonym sa...
9 februari 2011 11:58  

Ledarskribenten Arwidsson antyder att det under det "centrala rekryteringsmötet" rådde en närmast uppgiven stämning.

Är det en pressanka eller hur ligger det egentligen till med FM rekrytering? Vad är det FM försöker åstadkomma?

För 15 år sedan hade Sverige gripbara förband med 24-48 TIMMARS inställelsetider. Idag-vad har vi gripbart på 10 dagar? På 30 dagar? På 90 dagar? Det professor Wilhelm Agrell beskrev vid Folk och Försvars konferens i Sälen blir bara allt mer uppenbart för varje dag.

Länk till Agrells tal; http://www.folkochforsvar.se/images/stories/agrell2011.pdf

Välkommen till VÅR verklighet!

Anonym sa...
9 februari 2011 12:10  

FM skulle inte klara att möta en motståndare som kunde "hoppa i sekvensordning". Detta var en analys som gjordes av FM efter kriget i Kuwait 1991. Med det avsågs att FM mer skulle "identifiera" sig med de irakiska problem som uppstod då en motståndare av typen den amerikanskledda koalition som återtog Kuwait hade varit den svenska generiska motståndaren.

Denna analys var en av utgångspunkterna för den försvarsreform som började genomföras några år senare. Detaljer , sammanhang etc beskrivs MYCKET illustrativt i Wilhelm Agrells tal från Fok och Försvars konferens i Sälen.

Frågan vi alla i Sverige idag bör ställa oss är ju; Har försvarsreformen inneburit att vi nu IDAG eller 2019 kan möta en motståndare som kan hoppa i sekvensordning-eller om FM knappt kan möta en motståndare alls?

Hur gripbara förband har Sverige-HÄR och NU?

Anonym sa...
9 februari 2011 12:26  

Rekryteringen är en intressant fråga. FM kan inleda sin "Glasnost" genom att på hemsidan redovis rekryteringsläget och platsuppfyllnad både avseende soldater och officerare/specialistofficerare.

Håller även med föregående kommentar om det "centrala rekryteringsmötet", VAD har förevarit?

Wiseman sa...
9 februari 2011 12:36  

12.10 En mycket berättigad fråga.

Anonym sa...
9 februari 2011 12:48  

@Anonym 12.26

Förra året hade flygvapnet ca 600 sökande till 20 pilotplatser (hkp, tp, jas). Efter normal gallring återstod 5 sökande INNAN de medicinska testerna. Där brukar hälften falla bort.

Kraven är samma som alltid förutom att tidigare skulle man ha genomfört värnplikten.

Visst går det lysande med rekryteringen...

Sumatra sa...
9 februari 2011 17:55  

Claes Arvidsson, my man.

Bra att du tog upp detta, Wiseman, för just idag har jag inte fått någon "Svenska" av någon orsaks anledning.

Anonym sa...
9 februari 2011 17:56  

Stämningen på mitt förband kännetecknas av ett icke-tillstånd. Alla vet att systemkollapsen väntar runt hörnet men orkestern spelar som vanligt!
Ny Basorg, tvång om Afghanistaninsats, degradering, fina kollegor som slutar, ja det är mycket nu...
Men orkestern spelar fortfarande och många verkar viktiga och upptagna. Ingen vill ju inse den krassa verkligheten som kommer att möta oss med kraft!

/En deltagare av orkestern/

Anonym sa...
9 februari 2011 20:36  

"Omedelbart gripbart förband"?
27000 pers?

Är det HEMVÄRNET Lagersten avser? Ett gäng personer med gröna kläder utan vapen?

"Wow"...

Anonym sa...
9 februari 2011 20:55  

Det är fullt förståeligt att försvarets glasnostinitiativ bemöts med viss skepsis och cynism.

Men vore det inte bättre att ta den utsträckta handen och hålla informationsdirektören vid hans ord.

Om det sedan visar sig att ord inte hålles, ja då är man tillbaka i samma läge som innan och har inte förlorat något egentligen.

Men om det visar sig att ord hålles, ja då blir ju alla en vinnare.

Även en omvändelse under galgen kan ju vara äkta.

Anonym sa...
9 februari 2011 21:13  

INFORMATIONSDIREKTÖR i en offentlig förvaltning som i princip försöker dra en vals hur förvaltningen Försvarsmakten sköter sitt uppdrag.

Ja Lagersten, det är redan en katastrof med FM omstrukturering. Menar du att det kommer ta ända till 2019 innan Sverige har en fungerande Försvarsmakt igen? Menar du att det under längre tid kommer vara så att Sverige saknar väpnad förmåga annat än till att jaga långskägg och småbåtar?

Jag tycker det Lagersten ger uttryck för är upprörande ur ett skattebetalarperspektiv. Representerar Lagersten FML eller sig själv i det han säger? Är det information, propaganda eller rena lögner han kommer med?

Varför ska man som skattebetalare nöja sig med detta helt undermåliga och inkompetenta svar. Nu får min själ försvarsministern snart våga sig ut på banan och berätta hur det ligger till.

Har Sverige 27000 man gripbara i förband HÄR och NU? Är det så Sten Tolgfors????? Var finns isf de förbanden just nu? Var står de?

Anonym sa...
9 februari 2011 21:14  

2-0 till Arvidsson !

Anonym sa...
9 februari 2011 21:39  

Fin-fint att Lagerstens sk "öppenhetsinitiativ" får sig en ordentlig syn i sömmarna. Det är jättebra att det även utanför Försvarsmakten nu mer tydligt beskrivs det förakt som man upplever som "knegare" i FM från försvarsmaktsledningen. Ingen, tänk nu på Chefsingenjören, är värd någonting i dagens försvarsmakt. Vi mindre "bemedlade medarbetare" vågar man ju knappt tänka på hur det kommer bli med under de år som nu följer.

Halsstarriga principer är viktigast. Någon kommentar här har beskrivit att alla generaler borde byta ut omgående. Det vore faktiskt ingen dum idé. Det gäller 45 personer som mest förefaller vara lika självupptagna som Roms senatorer en gång var. Det finns lika många generaleri dagens försvarsmakt som det fanns i 850 000-manna försvarsmakten. Behövs de alla?

Anonym sa...
9 februari 2011 21:54  

"Men vore det inte bättre att ta den utsträckta handen och hålla informationsdirektören vid hans ord."

Har försökt fatta den utsträckta handen ett antal gånger, men varje gång har den snärtigt dragits tillbaka och förts genom håret varpå det skrikits "Lurad!".

/Fortfarande lön den 25:e

Obertan sa...
9 februari 2011 22:00  

Man kanske kan samla ihop 27000 man, det kan han ha rätt i.
Men inte FAN kan man göra det i fungerande förband.

När ska det vara slut med lögnerna om försvarets förmåga från övlt (mj) och uppåt!?
Vi som jobbar här vet ju hur illa det är!

Jag önskar att "Uppdrag granskning" eller motsvarande program gör ett reportage om FM.

Eller varför inte "fuskbyggarna"?
Hur Riksdagen beställer ett luftslott till försvarsmakt med Tolgfors och FML som entrepenörer som bygger glatt men dåligt och anmäler till beställaren hur bra allt går.
Problemet är att "byggarna", de som gör jobbet, inte köper entrepenörernas beskrivning uppåt men inte förmår förmedla detta till de ansvariga...

Anonym sa...
9 februari 2011 22:42  

SvD hjälp Försvarsmakten!!!!! Vi skriker för full hals att KEJSAREN HAR INGA KLÄDER men ingen verkar bry sig i samhället.

VARFÖR HAR VI ETT FÖRSVAR??? ALLS?

TRIDENT sa...
9 februari 2011 23:07  

Man får sig många skratt i denna tragikomiska fars....

Herr informationsdirektörn sätter åter igen foten i dragspelet...

...och förmodligen begriper han inte varför eller hur...

Jag är faktiskt nog inte riktigt beredd på att hålla med Claes Arvidsson om att "Försvarets glasnost får börja om igen". Herr informationsdirektörns första fot i dragspelet eldade på under tryckkokaren och nu (äntligen!) verkar det som om den exploderat med tanke på temperaturen i debatten.

...skogen brinner och "brandkåren" i form av herr informationsdirektörn försöker släcka med bensin. Vågar man även hoppas att det snart kommer in en joker - förlåt - general i leken för att understödja herr informationsdirektörn i släckningsarbetet....

...genom att kasta napalm på lågorna...

Nu - kära kollegor - får vi ta och kavla upp ärmarna och öka tempot i debatten, visa den riktiga "verklighet" för våra uppdragsgivare - det svenska folket så att det inte råder några som helst tveksamheter över VAD de får för 40 000 000 000 kr per år.

Visst skäms man som officer över sakernas tillstånd - men förhoppningsvis går det att rädda de spillror som finns kvar genom att stoppa fortsatt galenskap.

Anonym sa...
9 februari 2011 23:23  

Det som gör mig RIKTIGT förbannad är att han påstår att de är förståligt att VI officerare blir sura av förändring!!? I HELVETE heller vi har velat ha förändring dom senast 15åren iallafall på taktisk nivå. De vi protesterar mot är att gubbarna som uppenbarligen inte tillhör "MTV" generation inte lyssnar på oss.
Det är avsaknaden av att vi inte får gehör för vilken typ av förändring som ska genomföras INTE att genomföra förändring./Markstrids officer

TRIDENT sa...
9 februari 2011 23:43  

Förutom frågan "Hur många krigsförband som finns gripbara här och nu" finns det även en annan intressant fråga som ställt otaliga gånger:

VAR är vår högste chef?

Jag undrar vilken av frågorna som besvaras först....

Jag undrar även vad som fick herr Informationsdirektörn att skiva sitt första inlägg i debatten (det som startade "brasan")...
Nu tror jag inte att herr Informationsdirektörn gjort eget "hittepå" och skrivit på egen bevåg. Jag undrar om inte inlägget var en del i en större "genial" plan vilken istället för att brisera hos fienden briserade i det egna ansiktet.

Kan det vara så att herr Informationsdirektörn är utsedd till "skylloff" och "målvakt"? Förvisso är väl detta en del av jobbet men "stödet" från övriga delar i FML måste ju vara mer än generalshänder som kommer fram ur skuggorna och knuffar en i ryggen så att man snubblar ut på pisten....

...och med ostadiga ben först sätter ena foten i dragspelet för att kort därefter även lyckas med konststycket att sätta fot nr två i ett annat dragspel...

Tyvärr lär det väl vara många "avsnitt" kvar av farsen innan ridån faller d.v.s. röken skingras och vi får se vad som överlevt förödelsen....

Erik Lagersten sa...
10 februari 2011 06:04  

@Markstrids officer

Har du möjlighet att utveckla ditt resonemang?

När jag menar förändring så tittar jag på konsekvenserna av politiskt fattade beslut. T.ex att värnplikten läggs vilande. Det som då kommer fram i tex officersförbundets undersökning är en trötthet/ilska över förändringstakten. Vid förbandsbesök är det också den nästan vanligaste frågan "varför går det så fort och inom så många områden?".

Men jag uppfattar av dig att det är annan förändring, på taktisk nivå, genomförd eller ej, som väcker reaktioner?

Vore intressant att få exempel.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
10 februari 2011 09:23  

Apropå glasnost (öppenhet) var och är det ordet intimt förknippad med perestrojka (omdaning). Men vi vet alla vad som hände med det stela och statiska system som började tillämpa öppenhet och omdaning, systemet föll ihop som ett korthus.

Länge leve systempolitrukernas omdaning och öppenhet, ljuset i tunneln är tåget som kommer.

Anonym sa...
10 februari 2011 09:33  

Officeren är i grund och botten en lojal och tålig medarbetare. Det motstånd mot förändring som infodir antyder finns naturligtvis hos varje människa. Dock uttrycker sig detta motstånd normalt väldigt tystlåtet och internt inom Försvarsmakten. Officeren går tjänstevägen och gillar oftast läget när chefen säger ifrån. Det är uttrycket för det normala motståndet mot förändringar inom Försvarsmakten.

Det vi ser idag och det som bloggandet som fenomen indikerar är något långt bortom ett normalt motstånd mot förändring hos officerarna. Utvecklingen i denna riktning med ett ständigt ökande misstroende mot ledningen och ett uppskruvat tonläge har pågått under mycket lång tid.

Nedmonteringen och förändringen av Försvarsmakten började i början av 90-talet. Att under, och efter, 20 år göra det enkelt för sig och avfärda kritik som ett uttryck för mänsklig svaghet och rädsla för förändring är verkligen att hälla bensin på brasan. Att man gör något så korkat stärker bara den gängse uppfattningen att Försvarsmaktsledningen har tappat kontakten med verkligheten, vilket är ytterligare ett självmål. Nu måste respekten återtas. Det görs inte genom makt, kraftuttryck eller andra härskartekniker, utan genom ödmjukhet och relevant handling.

Ett bra exempel är att börja kommunicera, vilket infodir föredömligt tagit initiativ till...om nu syftet är kommunikation och inte "damage control"? Jag tror inte att informationsdirektören drivs av behov att rätta till grundläggande interna brister inom FM styrning, verksamhet och ledning, det är utanför hans mandat. Därmed blir det helt enkelt ingen kommunikation. Parterna pratar inte om samma sak och har inte samma intressen.

Att diskussion förs här är ett tydligt tecken på att den interna kommunikationen och ledningen inte fungerar på ett tillräcklig bra sätt inom FM. Kanske skulle informationstjänsten vidga sitt perspektiv och inte enbart se sitt syfte som att driva den utåtriktade kommunikationen utan kanske också känna ett ansvar för att utveckla den interna kommunikationen. Då är det ett helt annat case än att locka ungdomar att söka till vår ideala och spännande verksamhet. Målen, motiven och metoderna behöver vara annorlunda när man kommunicerar med medarbetare.

Lösningen för att få FM att framstå som en attraktiv arbetsplats är dock inte ett informationsproblem. Det hjälper inte att skjuta budbäraren. För att sälja FM så måste det BLI en attraktiv arbetsplats. Som vanligt går dock yta före substans i Försvarsmakten. Sken går före verklighet. Såklart har informationstjänst fått en framträdande roll inom FM när verkligheten har visat sig bekymmersam. Så länge sådana normer styr ledningen så blir det svårt. En officer i daglig dräkt kan inte vara en riktig krigare och kan inte respekteras. Vem du är ser du på kläderna. En chef förstår mer än en underställd, det ser du på kragspegeln. En riktig krigare bär fältuniform oavsett verksamhet. Att sedan det professionella är att anpassa utrustning och kläder efter verksamhet är underordnat. Det är bara något man lär soldater under grundutbildning?

Vill du, som officer, ha en härförare, tränad för krig, prövad under insats, som din myndighetschef och högste personalansvariga? Självklart vill du det, för sådan är normen inom FM.

Tror du verkligen att det finns en trojka av onda, illvilliga och inkompetenta högre officerare som någon gång under karriären mystiskt personlighetsförändrades från att ha varit kunniga, jordnära, verklighetsförankrade krigare och föregångsmän? Nä, så enkelt kan det helt enkelt inte vara. Däremot förändrades deras ansvarsområde, arbetsuppgifter och dagliga värv när de gick från förbandet till staben...

Vad har DU gjort för att förbättra din arbetsplats?

TRIDENT sa...
10 februari 2011 09:55  

@ Erik Lagersten

Förvisso är jag inte "markstridare" men eftersom du ändå "är på tråden"...

Du kan väl inte på fullaste allvar påstå att den förändring som pågår sker med det beslutsunderlag av kvalité som grund som våra uppdragsgivare - skattebetalarna- har rätt att kräva.

De senaste två åren har det sprutat uppgifter från hkv till förbanden där det krävts in underlag efter underlag med tidsförhållanden som varit så korta att det knappt funnits tid för bläcket att torka. Uppgifter som egentligen tar veckor att ta fram om det ska vara någon kvalité att tala om har fått sammamställas på några enstaka dagar. Ny vecka - nya direktiv och uppgifter...

Lägg sedan till att ALLT ska ske samtidigt, och det faktum att det ENDAST är PERSS excelark med personalrader som styr ALL verksamhet.

Tror du på fullt allvar att kvaliten på arbete blir bra under dylika förutsättningar?

Nu är ju trots allt merparten av personalen (fortfarande!) lojal mot organisationen (märk väl - ORGANISATIONEN) och att man blir frustrerat och förbannad över att stora beslut tas på ett direkt undermåligt underlag får nog ses som ett sundhetstecken.

Hela arbeter med IO 14 är ett exempel på denna fars. Styrande för arbetet har inte varit förbandens uppgifter utan PERSS excelark. ALLA vet att IO 14 är en ren pappersprodukt oförmågen att lösa alla de uppgifter som framgår av TOEM.

När sedan också FML - våra högsta chefer - gång efter annat sätter foten i dragspelet för att de saknar den mest elementära fingerspetskänslan i ledarskapets svåra konst - då blir det bara för mycket.

Det är även snudd på patetiskt när generlarna försöker "skylla" på politiskt fattade beslut - som exempelvis i AI:s insändare i officerstidningen. Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut VEM som matat politikerna med beslutsunderlag - d.v.s. det är Försvarsmakten själva (Läs FML) som fått det de ville ha och nu inte klarar av att hantera. Alla anställda vet beslutsgången - så snälla, nedvärdera inte vår intelligens genom att ständigt skylla på "demokratiskt fattade beslut"!

En chef med ryggrad vet när planen havererat och går då tillbaks till uppdragsgivaren och klargör detta faktum. Bara för att något är "ett demokratiskt fattat beslut" och beordrat innebär INTE per automatik att det även är genomförbart.

Skulle ÖB beordra AI att krama olja ur en gråsten så kan AI krama stenen tills han är högröd i ansiktet för det kommer aldrig att komma någon olja...

...och det trots att han blivit beordrad !

Dessa - våra högsta chefer - som i läge av ofred ska leda rikets försvar - som nu lyckas med, att i djupaste fred, med "oceaner" av förberedelsetid och näst intill oändliga stabsresurser i hkv, ställa till det kaos vi nu står mitt upp i...

...då kan jag som officer inte säga annat än:

TACK GODE GUD ATT DENNA SKARA INTE FÅTT MÖJLIGHET ATT LEDA MIG UNDER KRIG!

Avslutningsvis några frågor till herr Informationsdirektörn....

Tycker DU att stämningen bland de anställda är ett problem?


Har DU diskuterat den nya "högt i tak" policyn med övriga generaler och amiraler?

Anledningen till att jag frågar är nämligen att AI tydligt deklarerat att - antingen är ni med mig eller så är ni mot mig, och är ni mot mig har ni inget i FM att göra (förvisso inlindat men budskapet var solklart)


...naturligtvis är jag som så många andra anonym - få lägger frivilligt huvudet i gilijotinen....

Lt C Johansson sa...
10 februari 2011 12:06  

tror nog att Lagerstens dagar är räknade.
att ge sig in i Wisemanvärlden ovan tg

återigen problemet är alla ja-sägare
efter 38 år som sanningssägare o lönemobbad ska det efter 111101 bli intressant att följa Titanic förlåt FM:s väg ner i djupet.
säg till politikerna att det blev fel, ta om det från början.

TRIDENT sa...
10 februari 2011 12:58  

"Enligt officerare på förband jag talat med går rekryteringen lokalt bra. En viktig sak för Försvarsmakten att följa är enligt dem att utbildningen av rekryter matchas med medel för anställning, på respektive förband. De vill alltså hindra att soldater utbildas, men att förbanden inte tilldelats medel för anställning taktade med tilldelade utbildningsplatser. Detta är en praktisk fråga för myndigheten att hantera, men nog så intressant att peka på. "

Citerat från vår försvarsministers blogg.....


Jag kan inte annat än börja tänka på bilderna från Irak när Bagdad Bob stod framför kamerorna och drog den ena lögnen värre än den andra....

Antingen finns det så många "karriärfilter" i rekryteringen att vår gode försvarsminister verkligen tror på det han skriver eller så.....

...ja, ni kan räkna ut alternativet själva.

Tydligen ska försvarsministern ut på pisten i KU efter en anmälan....

Det kommer att bli en intressant föreställning!

Anonym sa...
10 februari 2011 14:21  

Till Information direktören.
Trident säger det mesta.
Men Det som är värst är att din ton lutar mot att du tror dom ute på förbanden bromsar omstrukturering för att dom inte vill ha förändring. Det är fel vi försöker bromsa dårskap inte sunda beslut. Dessutom får förbanden knappast några direktiv vilket leder till en icke verksamhet eftersom inga chefer vågar chansa vad som ska göras eller skicka folk på utb/inriktningar vilket också skapar frustration. Med otydliga direktiv hankar verksamheten framåt det är inte en ovilja hos officerarna./ Markstrid officer.

CS sa...
10 februari 2011 17:59  

Trident, jag vet inte vilket förband du tillhör eller vilka erfarenheter du har av rekrytering. De speglar i alla fall inte rekryteringen på alla förband.

Vi har knappt några problem att få tag på soldater. Visst innebär de låga lönerna visst strul som gör att vi inte kan ta alla de bästa med det till trots så är intresset stort.

Erik Lagersten sa...
10 februari 2011 18:34  

@Markstrid officer

Tack för svaret. Intressant att du nämner frånvaron av direktiv som problemet. Vanligt förekommande kritik mot Högkvarteret är annars den stora mängden direktiv och styrningar. Styr vi rätt saker är frågan?

Jag skriver inte att förbanden bromsar förändring. Jag skriver i min första replik http://bit.ly/fhJFu1 till gårdagens SvD ledare att "Sedan tidigare vet vi att det finns en oro och t o m ilska bland en del officerare över förändringen. Något som är föga förvånande." samt "jag kan nog konstatera att Försvarsmakten har hanterat detta mindre bra."

@Trident

Du ställer två konkreta frågor till mig:
Tycker DU att stämningen bland de anställda är ett problem?
- Ja, som den kommer till uttryck t.ex här på denna blogg i en del inlägg eller i Officersförbundets undersökning.

Har DU diskuterat den nya "högt i tak" policyn med övriga generaler och amiraler?
- Ja. Den har också varit föremål för internremiss inom Högkvarteret och finns nu som öppen remiss. Du kan också lämna synpunkter på http://forsvarsmaktenremiss.wordpress.com/

Erik Lagersten
INFODIR

TRIDENT sa...
10 februari 2011 18:44  

Allt är frid och fröjd och löper enligt plan....

1,2 miljoner potentiella soldater vill inget hellre än att tjänstgöra för en ersättning lägre än den lokalvårdaren som städar logementet där de bor har....

...och på logementet lär de bo ett tag så de betalar säkert gladeligen 1000kr i månaden för en säng från nittinhundrafrösihjäl och två sunkiga plåtskåp från femtiotalet...

...och ALLA blir kvar minst 12 år så att det inte kommer att kosta något extra att fylla eventuella vakanser....

Varför ska jag ta anställning som bilmekaniker på Volvo och tjäna 22 000 kr per månad när jag istället får förmånen att tjänstgöra åt FM för 16000kr per månad...

Bagdad Bob såg inte heller de amerikanska planen i bakgrunden som tv-tittarna såg....

Anonym sa...
10 februari 2011 18:51  

Replik CS Tnr 101759;
Berätta då gärna vilket förband du representerar eller beskriver. Sedan, att rekrytera är ju en sak, att behålla personalen en annan. När väl de nyanställda får börja åtnjuta sin del av försvarsmakts-förvaltningens nycker, med ständigt minimal framförhållning och ständiga nedskärningar-då ska det bli spännande att se hur FML tar sig an den utmaningen.
CS-berätta nu vilket förband du beskriver så andra kan vidimera dina uppgifter.

Corse sa...
10 februari 2011 18:51  

@ INFODIR (06:04)
Mycket glädjande att Du har tagit Dig ut på denna sajt. Jag har under flera år funderat på om Du eller dina medarbetare på INFOS läser denna eller tex CI blogg? Nu kom beviset!

Min nästa fundering är om ni i FML diskuterar stämningen inom FM? Denna (och motsv bloggar) återspeglar nämligen PRECIS den stämning och åsikter som råder på mitt förband, från 1.serg tom övlt!
Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att acceptera att så är fallet, men inom ett slutet rum måste ni väl ändå kunna våga konfronteras med verkligheten? Eller gör den så ont att den förträngs?

Min nästa önskan är att få se en general våga sig ut på Wiseman’s, dvs ta diskussionen med oss ”där nere, som tjänar er där uppe”... Är det en för naiv förhoppning kanske?

Tyvärr också anonym… vågar inte annat, ÖRA till trots…

Anonym sa...
10 februari 2011 20:23  

Hej vill bara påpeka en sak.

Om vi har 27000 man gripbara mestadels HV och nu dessa är så dåligt utbildade att de knappt går att ha på uppställning ens, då är min fråga till alla officerare.

Varför utbildar ni inte dom bättre då?

Det är ju defacto Yoffar som står där som instruktörer, som planlägger KFÖer, som beställer mtrl, som tillsätter befattningarna i grupperna som ansvarar för utbildningens kvalitet, som sitter på regementena som tillhandahåller stöd till grupperna och instruktörer, som utför utvärderingarna över hur pass bra förbanden är.

När man inser allt detta och ser de kommentarer som säger HV suger och duger intet till, hur känns det då för er när ni sågar er egen arbetsinsats jämns med fotknölarna. Och hur tror ni att ni skulle känna er om ni själva var inom HV organisationen och fick se allt detta?

Nä vet ni vad istället för allt suck och stön vad det gäller HV, försök i vart fall den dag Ni som enskilda börjar planeringen för dessas övningar att i vart fall försöka göra dem dugliga som förband och ge dem den bästa utbildning ni kan. Vem vet ni kanske blir förvånade över vad resultatet blir i positiv bemärkelse och vi slipper gå hem med känslan av att jo det var kul men, nivån kunde ha varit högre.

/grp ch

CS sa...
10 februari 2011 21:14  

@Anonym 1851

Du har helt rätt i att det är skillnad på att rekrytera och att behålla personalen. Jag upplever för närvarande ett stort problem att behålla personalen efter genomförd mission och framförallt efter två genomförda missioner. Lönestegringen kopplad till genomförda insatser är för liten. Brister i materiel och fordon är ett annat problemområde. Jag påstår inte att allt går smärtfritt, långt ifrån, men vi har i alla fall inga större problem att rekrytera personal.

TRIDENT sa...
10 februari 2011 21:33  

@ Erik Lagersten

Tackar ödmjukast för ett KLART och tydligt svar.

Jag undrar om verkligen alla de många generalerna och amiralerna verkligen läst remissen som åsyftas i ditt svar, och om de så gjort - hur många som instämmer med innehållet.

AI är uppenbarligen av en annan uppfattning - men det är ett problem ni får hantera internt i FML.

Jag vill hävda att stämningen på den här bloggen (och de övriga bloggarna) är ganska representativ för hur det är längst ut på linan.

Du skriver i ditt gästinlägg:
"Näthat, insinuationer och en ringaktning för den egna arbetsplatsen som ibland kommer till uttryck är ett problem. Att som företrädare för Försvarsmakten läsa sådana kommentarer gör mig både bestört och bekymrad. En sund inre kritik är välgörande för Försvarsmakten men förakt och misstro är destruktivt. "

Det finns ingen ringaktning för den egna arbetsplatsen - tvärt om! Som framgår av alla inlägg är personalen engagerad och djupt orolig - för vi längst ut ser konsekvenserna av besluten som fattas i de högre luftlagren.

Det finns däremot en avgrund mellan FML och de anställda, och ett stort förakt för det sätt FML behandlar oss anställda, och dessutom en misstro av galaktiska mått.

När någon av våra uppdragsgivare - d.v.s. skattebetalarna - frågar mig hur det är ställt med FM så skäms jag nästan. Jag har för mer än en berättat sanningen, på vilket underlag beslut fattas, hur personalen behandlas med CI som ett lysande exempel på avsaknaden av ett anständigt ledarskap. Listan kan göras lång.

Välkommen till vår verklighet!

Inte någon av våra uppdragsgivare har varit imponerad över vad de fått höra.

Jag skulle aldrig med gott samvete kunna råda någon att ta anställning i dagens försvarsmakt, och jag har faktiskt avrått några som frågat. Det sätt som vår högsta ledning behandlar sin personal är INTE anständigt och det kommer att slå tillbaka. Jag har inte träffat en enda kollega som skulle råda någon att ta anställning i FM - inte en enda!

Rådande situation har inte uppkommit av sig självt utan byggts upp under lång tid av en inom ledarskapets konst totalt tondöv ledning. Situationen är långt bortom åtgärder för "damage control" - det krävs betydligt mer än så!

Avslutningsvis ytterligare två frågor:


- Är verkligen Försvarsmaktens ledning medveten om vilken stämning som råder ute på förbanden?

Och då menar jag "Vår verklighet" längst ut på linan, den osminkade sanningen som inte passerat ett eller flera karriärfilter...

-Om "JA" på ovanstående - HUR avser FML hantera detta?

Cynisk sa...
10 februari 2011 21:34  

@grpch
HV utbildas (de som fullgör kontraktet) till en anbefalld nivå. Den nivån är låg.

Det är inte upp till officerare på utbildningsgrupper eller inlånade instruktörer att ändra på anbefalld ambitionsnivå.

En bra soldat tar det månader av heltidsträning att få till. Hemvärnet är långt därifrån även om enskilda hemvärnssoldater har förutsättningarna att (återigen) bli goda soldater. De som har den ambitionen bör byta organisatorisk tillhörighet.

Anonym sa...
10 februari 2011 22:19  

@CS 2114;
tråkigt du inte är öppen med vilket förband du beskriver. Nästan fjantigt-eller så kanske du egentligen vet att det inte riktigt förhåller sig SÅ bra som du ger sken av.

Varför ska mängden missioner vara en löneparameter nu när den aldrig varit det tidigare?

Vi vet ju nu att det finns över 1,2 miljoner möjliga sökande till FM-det har infodirektör Lagersten sagt och vidhållit.

Därför är det så intressant varför inte FM formligen basunerar ut hur bra rekryteringen går och faktiskt vidimerar den med officiella siffror-varför detta hemlighetsmakeri kan man fråga sig? Ditt sätt skribent CS andas samma hemlighetsmakeri-kanske är du utsänd från FML.....

Anonym sa...
10 februari 2011 22:32  

Fråga till Infodirektören Lagersten;

Vad anser FML om professor Wilhelm Agrells redogörelse vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen? Avser FML att på något sätt kommentera det som Agrell beskrev?

Att INTE kommentera det Agrell beskrev blir ute i verksamheten en jättetydlig signal på total tondövhet och att FML inte bryr sig ett skvatt om det personalen ute i verksamheten märker oerhört tydligt-de konsekvenser alla oplanerade-jag väljer det ordet efter att ha läst professor Agrells tal-beslut får. Vore väldigt intressant med FML kommentar till Agrells tal eftersom både Salestrand och Lindström var tysta som korgossar vid taltillfället.

Erik Lagersten sa...
10 februari 2011 22:41  

@grp ch

Roligt att Hemvärnet kom in i diskussionen. Det är en del av Försvarsmakten som vi alltför lite diskuterar och som vi ska ha samma fokus på som resten av organisationen.

Jag har en helt annan syn på Hemvärnet än den du tycker kommer fram i olika inlägg. Hemvärnet kommer framöver att vara en viktig del av insatsorganisationen. Det arbete som nu har inletts med bl a ett nytt KFÖ system och tillförsel av ny materiel kommer att vitalisera en vital organisation. Rekryteringsmodeller och –resultat är ett föredöme för resten av Försvarsmakten. I vårt stöd till det civila samhället är det Hemvärnet som i allt väsentligt löser uppgiften över tid. Den styrka det är att kunna visa t ex byggandet av sandvallar vid översvämning eller snabbt komma på plats vid beredskapshöjning är lika avgörande för bilden av Försvarsmakten som andra insatser.

Det finns frågor som behöver besvaras rörande förmåga och utveckling men det skiljer inte Hemvärnet från resten av Försvarsmakten. Kravprofiler och ambitionsnivå är andra än jämfört med anställda soldater men minskar inte respekten för hemvärnssoldaten. Vi har all anledning att vara stolta över Hemvärnet, från eftersök till insatskompani.

@corse

På din (och någras till) fråga om stämningsläget diskuteras inom FML så är svaret ja. CLEDS kommenterade detta i ett inlägg på EMIL den 4 februari där han också konstaterar att det kommer att påverka det fortsatta arbetet i de frågor som oftast återkommer.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
10 februari 2011 22:58  

Att IO 14 är en produkt av PERSS personella ramar som FML fastställt är helt klar det behöver ingen tvivla på det är ren fakta.

Pinsamt blir det när man sedan försöker få till allas önskemål om förband....men resultatet blir oförmåga.

Senast krigsförband fungerade i armén var när vi hade brigadchefer med ansvar för både pers, mtrl och planer, Detta tog helt slut 1998. Därefter har vi haft ett mtrl-kaos som fortfarande är TOTALT.

Chefer blandar idag ihop vad som vi verkligen kan mobilsera med IO 14. Alla våra Mekbat idag är av Mekbat org 09 inte IO 14.
Oredan är total och chefer vet inte vilka konsekvenser belut får, för dom som lämnar underlagen förstår inte vad det blir för konsekvenser...Jag kan rada upp MASSOR av exempel i denna fråga.

Åter igen vi har chefer (formella) men f-n inga Ledare.

Senast jag såg en rakryggad insats var när Mikael Odenberg inte ställde upp som försvarsmininster längre, Bravo.
Tid att följa exemplet högt upp i FM...för där sitter många av er som drivit igenom kaoset och fortsätter göra mer kaos.

Markstridare
(anonym är bäst oavsett Infodir utspel, FM klarar inte kritik utan att slå ner på individen oavsett om den är både korrekt och relevant)

Anonym sa...
10 februari 2011 23:01  

VVäntar även jag på bemötande av Agrells tal i Sälen.
Men han har ju rätt i sak...så det blir väl inget med det , det är ju att erkänna att FML har misslyckats med mkt.

Markstridare

Anonym sa...
10 februari 2011 23:09  

@ Corse 1851
Detta stycke finns i skribenten Corse inlägg-mycket tänkvärt; "Min nästa önskan är att få se en general våga sig ut på Wiseman’s, dvs ta diskussionen med oss ”där nere, som tjänar er där uppe”... Är det en för naiv förhoppning kanske?"

...där nere som tjänar er där uppe... med den totala tystnad från generalshåll blir det bara alltmer tydligt med vilket synsätt de knappt 50 generalspersonerna i FM ser på "oss ofrälse". Man nedlåter sig minsann inte till att behöva ordväxla som en vanlig svenne-här ska minsann hela filterhovet först göra sin plikt....

Byt ut de 50 generalerna omgående. De är för belastade av vad som ställts till med under det senaste decenniet. De borde läsa det första kapitlet i FM Pedagogiska Grunder. Där står lite om varför soldaten kämpar-varför man till slut ändå kan välja striden som alternativ. Order utgör en väldigt liten grund i det valet.

Betydligt större, och viktigare faktorer är;
-Självförtroende-är den egna träningen i klass med motståndarens-eller kanske bättre?
-Socialt förtroende-tror jag på cheferna eller kommer de med PROPAGANDA och konstigheter? Har jag stöd hos mina kollegor-kamrater?
-Förtroende för organisation och vapen. IO14-hur anorektisk som helst-ändå är det ok enligt generalsklubben.... tillräckligt bra... vapen-fordon kanske inte ska resoneras om här-utvecklingsbart minst sagt iaf.....

De här grundläggande sakerna-är det oviktiga saker? Kanske är det viktigare det Corse skrev förut....

CS sa...
10 februari 2011 23:11  

@Anonym 22:15

Jag avstår från att lämna de uppgifter du efterfrågar. Det lär synas i officiella kanaler framöver vilka som har respektive inte har problem med rekryteringen. Mitt budskap till Trident var att det inte går dåligt överallt.

Angående lönestegring efter genomförda missioner så är det absolut nödvändigt om vi vill behålla soldater mer än ett par missioner. Något som vi definitivt vill eftersom de soldaterna generellt sett är avsevärt bättre.

Anonym sa...
11 februari 2011 00:13  

Med tanke på alla de frågor som InfoDir får men undviker att svara på (dock passar han på att "informera" om hemvärnet då någon här nämnde det...), så hoppas jag att det beror på att han saknar svar men återkommer när han vidarebefodrat dessa till dem som kan svara.

Och på tal om det.

Jag vill också lägga till en fråga i banken, samma fråga som Cynisk ställde på sin blogg:

Var är ÖB?
Var är vår högste chef?
Var är den individ som statsmakten utsett till att leda Försvarsmakten och dess personal?

Jag tycker det är anskrämligt att "stämningsläget diskuteras inom FML" utan att det ens hörs ett knyst från den som leder hela härket! Vad C LEDS säger spelar inte någon roll, han är i sammanhanget ointressant, jag vill veta vad CHEFEN tycker och tänker om detta. ...men tyst som i graven... Det ger inte förtroende att skicka fram "skylloffar" som någon sade, det visar bara svagt ledarskap. Kom igen nu, Gen Göransson, kliv upp på barrikaden, ta befälet och tala till massorna. (Skriv inte brev, det uppskattas inte, senast du gjorde det föll det inte i god jord). Vi vill att DU agerar och ger DIN syn på det som håller på att hända/händer, inte någon annan! Ta debatten!

/FLIR

Chris B sa...
11 februari 2011 00:31  

Håller med CS om att rekryteringen inte är katastrofal till alla förband.
Tror det beror på ett par saker...
1. Förbandets geografiska placering. Om man tänker sig att soldater som rekryteras inom förbandets närområde blir lättare att rekrytera och behålla kan ni nog dra slutsatser själva genom att fundera hur sveriges befolkning är utspridd över ytan.
2. Tror att förband som inte direkt i första läget kommer iväg på insats utomlands, med därtill kopplade lönetillägg kan få det tungt. Inom ingenjörsskrået är minröjning /EOD populärare än brosystem. Strf 90 populärare än strv......
3. Olika förbandstyper har olika "ballhetsfaktor" i målgruppens ögon.
Jägare är lite glorifierade, likaså vissa markstridsbefattningar.
Men logistiksoldat t ex har nog ganska låg faktor.
Har pysslat en del med rekrytering och även ganska mycket med individer i rekryteringsmålgruppen, så lite tror jag ligger i mina observationer.

Anonym sa...
11 februari 2011 00:43  

@ Infodirektören:
Jo visst får vi massa direktiv och pappers jobb att göra men saknar i huvudsak tydliga uppgifter vad och med vilken mtrl vi ska utbilda.
@ CS Självklart skall utlans tjänst premieras med högre lön eftersom man då går skarpt i sin beffattning bör dom betygen väga extra tungt till löneförhandling. Istället för som nu då man inte får tillgodo räkna sig varken truppföring eller erfarenheter på lön/karriär stegen(ett par hundringar räknas ej!) Kanske hadde vi inte haft dom problem vi har nu om de hadde varit krav att ha truppföring utomlands innan högre skolor? / Markstrids officer

Anonym sa...
11 februari 2011 06:24  

@Cynisk Jo jag vet att den anbefallda nivån är lågt satt men du som enskild instruktör vid ett enskilt utb tillfälle, har valet att försöka driva upp kunskaperna så mycket som möjligt eller bara lägga in en lägsta insats. Skillnaden blir att du får nöjdare och gladare HV:are som blir bättre på det dom faktiskt får göra om du lägger in lite extra arbete.

Och bara för att klargöra jag är medveten om att grupperna sitter fast mellan hammaren och städet, med både ekonomi instruktörer och intresset uppifrån.

@Lagerstedt HV en viktig del?? vad var det som sas under folk och försvar eg. FM har gjort många insatser för att stödja det civila samhället. Från FMs håll ges inte ens HV cred för det de faktiskt utför är det överhuvudtaget någon som får en klapp på axeln och ett bra jobbat, så är det yoff i slutet på ledet innan HV orgen tar vid.

Och ja jag vet att jag är cynisk men det är dessvärre den sanning jag sett i praktiken.

Och avseende byta org kan jag bara säga att jag har familj att försörja så jag skulle aldrig ha råd att bli FM anställd nu, men jag är imponerad över att de som är det orkar med all ovisshet och ändå klarar att göra sitt jobb.

/grp ch

jan-olov sa...
11 februari 2011 07:00  

@Lagersten

Tack dina ord om hemvärnet det värmde.
Som sakupplysning :
Hv består av 40 hvbataljoner och ca 22000 soldater.
2010 övades alla 40 hvbataljonerna under KFÖ ca hälften befattnings KFÖ och hälften förbands KFÖ
Samtliga Hvinsatskompanier 1- 3 st/ bataljon genomförde därutöver SÖF Särskild övning förband. Hälften av bataljonstaberna genomförde därutöver LTÖ ledningsträningsövning 4 dagar bla i Enköping undertälld delar av den skarpa insatstaben.
De som inte fullgör sina kontrakt om antal övningsdagar 4-13 dagar beroende på befattning häver vi kontrakten för om det inte finns godtagbara skäl som långvarig sjukdom,utlandstjänstgöring mm.

Den personal som tillförts de senaste 5 åren är motiverade värnpliktiga soldater och även som gått vidare och genomfört en eller flera missioner.
Deras kunskap försvinner INTE plötsligt bara för att du sätter på en annan kragspegel.
Detta och kommande år kommer HV bataljonerna att öva på sina skarpa och nu beredskapsatta uppgifter.
Det betyder att hv bataljoner kommer att bevaka,skydda,ytöverka,försvara osv flygbaser,marinbaser,infrastruktur.

Hemvärnet skiljer ut sig genom att leverera försvar av vårt land.
Nu väntar vi otåligt på att resten av försvarsmakten och IOR satta förband får upp farten också.

Varför inte börja idag och lägg energin på att bygga upp försvaret

Kapten Jan-Olov Holm 30:e Livgrenadjärbataljon

Anonym sa...
11 februari 2011 07:26  

Trident borde anmäla sig till alla headhunterbolag. En sådan insiktsfull person står företagen i kö för att få och skulle dessutom betala bättre än Försvarsmakten

Göran Mellblom sa...
11 februari 2011 07:32  

När jag läser kommentarer och inlägg på denna friska högtrycksblogg och andra, börjar jag undra om inte något slags Saltsjöbadssamtal mellan officerarna och Överhet är av nöden. Officersförbundet talar med arbetsgivaren enligt Lag och Avtal, de anställda via Arbetsplatsträffar. Men ingen verkar tala inom Linjeorganisationen? Har vi funderat över vad som händer, när denna vulkan av militär bitterhet förenas på trupp med GSS/K soldaterna? Jag frågar mig, hur de officerare som talar till sin Överhet via bloggarna om missförhållanden, mörkningar och annat sköter sitt dagliga arbete? Maskas det Fysas det? Entusiasmerar ni soldaterna och de yngre kollegorna? Stödjer ni de äldre? De mest erfarna officerarna i vår Ledning gissar jag, tänker på vilken potential denna enorma energi utgör, kunde den fokuseras positivt till den nuvarande Linjeorganisationens fromma. Vi alla tillsammans märker istället, hur energin istället fokuseras negativt till samma Linjeorganisations fromma, dvs påskyndar dess sammanbrott, för att eventuellt vändas till något positivt vid återuppbyggnaden därefter. Men erfarna officerare vet, att ett sammanbrotts förlopp, som i Kairo, Bucarest, Moskva eller Paris kantas av personliga tragedier, ekonomiska katastrofer, svinn, våld, oordning och mörka händelser. Flera officerare menar i sina inlägga att sammanbrottet redan pågår. Officerarna som skriver på bloggarna, funderar antagligen å sin sida på vad som skulle ske om de tog mod till sig och kom ut ur garderoben en masse. Man meddelade sin grad och sitt namn till Wiseman och andra på en slags lista över debattörer, som visserligen är mycket arga, men hederliga. De väljer att uppträda som officerare och kastar av sig pultronstämpeln man nu ger dem!Massavskedanden? I Sverige? Otänkbart! Informationsdirektör Lagersten skulle sannolikt ha mycken hjälp av detta i sitt otacksamma arbete för "Glasnost". Jag tror denne ämbetsman fäktar för Sveriges räkning och inte i mörka syften, som har antytts på denna och andra bloggar. Men inför en utkomst från garderoben kan officerare förstärka sin personliga position, och påräkna verksamt stöd från sin officersförening och officersförbundets Ledning med advokater, förbundsdirektör, nätverk, Niclas Simpson och allt - om man är medlem. Karaktären på blogginläggen blir alltmera hätsk, precis som förr-förra seklets pamfletter. Vi skall utgå ifrån, att de yngsta officerarna tar intryck av den hätska tonen i bloggandet och diskussionerna på mässar och befälsrum. Tempot i dem blir allt hetsigare, inläggen allt fler. Jag fruktar att de leder till en ny avskyvärd situation av typen fänrik Flink/Dalregementsskjutningarna, och har varnat arbetsgivaren centralt för detta. Vi kan inte låta det fortsätta dithän.
Göran Mellblom

Anonym sa...
11 februari 2011 08:32  

Jag är inte anställd av FM, men jobbar tidvis en hel del med organisationen och är egentligen inte särskilt förvånad över sakernas tillstånd. Inte med tanke på den kultur som finns bland officerare i de högre skikten och bland de som vill nå dit. Lite raljant skulle man kunna säga att ju mer sylt i ryggraden, desto bättre karriärutsikter.

Det är alltid klartecken uppåt som gäller, den som erkänner att han inte har kunskap eller resurser nog att lösa en uppgift får en stor prick i protokollet och ersätts snart av en fogligare kollega.

Är då någon särskilt förvånad över att generalerna har samma attityd gentemot politikerna?

/Dirty

TRIDENT sa...
11 februari 2011 09:40  

@anonym 07:26

Jag tror jag stannar kvar ett tag till - och med tanke på det du skriver så är det väl just sådana personer som behövs för att få skuta på rätt köl igen - en organisation med enkom JA-sägare blir inavlad och kommer aldrig att utvecklas.
Kanske man t.o.m. skulle gå kvar till 67 års ålder...

@ Göran Mellbom

Det finns en anledning till att merparten av skribenterna föredrar anonymitet - takhöjden i firman är redan så låg att man får framrycka hukad.

Officersförbundet har inte heller imponerat när det gäller att ta tillvara medlemmarnas intressen - reaktionen på sverkers "semestererbjudande" var milt uttryckt lam. Inte heller brydde sig förbundsstyrelsen om att ta reda på HUR medlemmarna ville att förbundet skulle agera, om man för första gången ville sätta hårt mot hårt.

Förbundet avtalade t.o.m. fram avsteg avseende arbetstiden för NBG:s slutövning - detta efter att arbetsgivaren betett sig som en bruksparton i förra seklets början. Är det att ta tillvara på medlemmarnas intressen?

Avtalet för utlandskommendering med kort varsel liknar nästan ett rent beställningsverk från arbetsgivaren.
´
Just nu är väl enda anledningen till medlemskap i officersförbundet rabatterade försäkringar....

Kan försvarsmakten säga upp personal via sms och lägga all kraft på att hitta kryphål eller kringgå gällande lagstiftning så tror jag - på fullt allvar - att denne arbetsgivare även är kapabel att avskeda personal som uttrycker kritik.

AI har dessutom flera gånger tydligt talat om att är ni inte med mig är ni mot mig - och då har ni inget i försvarsmakten att gör, delvis inlindat men budskapet har varit solklart.

VEM lägger frivilligt huvudet i gilijotinen....?

Visst är stämningen bitvis hätsk - men detta visar snarare på ett genuint engagemang FÖR organisationen. Vi längst ut på linan som drabbas av besluten är allvarligt bekymrade över läget.

Detta är ett sundhetstecken! Den dag som de anställda resigignerar och bara glider med då är vi riktigt farligt ute.

Jag kan hålla med om att fokus nu bör skifta till att bli mer konstruktivt. Jag har dock inga förhoppningar att FML skulle ta något som helst intryck av det som skrivs - men kanske våra uppdragsgivare - skattebetalarna - och deras representanter - politikerna - reagerar.


@ WISEMAN

Ett förslag - starta en ny tråd där diskussionen kan börja om på ny kula om d.v.s där ideér och konstruktiva lösningar kan diskuteras.

Kanske t.o.m. någon skribent kan producera ett litet gästinlägg fullt av idéer och förslag....

Corse sa...
11 februari 2011 12:42  

@ TRIDENT 09:40

Dina förklaringar till Göran Mellboms funderingar är helt rätta och kompletta, finns ingen anledning att upprepa dem, ens med andra ord (lätt att trilla in i den fällan när man känner engagemanget :-)

Du skriver dock:
"Jag kan hålla med om att fokus nu bör skifta till att bli mer konstruktivt".
Men enligt mig ligger problemet INTE där! Vi brottas med en flerstegsraket:
1) Först måste FML + övr generaler få INSIKT i att det finns ett gigantisk problem internt bland personalen. I huvudsak för lt-övlt (fk och 1.sg har inte hunnit uppleva problemen fullt ut än, och öv fokuserar på att bli gen och har därmed inte tid att ägna sig åt detta ;-)
2) Sedan skall insikten om problemet övergå till ACCEPTANS (jag kan ju ha fått insikten, men väljer att stoppa huvudet i sanden...) om att problemet finns!
3) Nästa steg är VILJAN att försöka lösa problemet (det är ju onekligen ett jobbigt och svårt problem)
4) Till sist krävs FÖRMÅGAN att lösa problemet

Tyvärr, men FML har inte övertygad mig om att dom ens har passerat steg 1.

Corse sa...
11 februari 2011 12:47  

@ INFODIR
Tack för Ditt svar (22:41), på min fråga från 18:51 (Att stämningen inom FM diskuteras inom FML). Hoppas Du kan följa upp med att besvara den naturliga följdfrågan:
Vad kommer ni då fram till konkret? Är det möjligen mer än "onyanserad fikagnäll"? Anser FML att det bara är ett fåtals tyckande? Och framförallt: VAD avser FML göra åt detta? Tror ni att problemet går att "informera bort"?

Faktum är att jag skulle ha respekt för FML om ni sa något i typ med ”vi inser att vi har stora problem avseende stämningen bland vår personal – men tyvärr vet vi just nu inte hur vi skall lösa det, dock skall vi anstränga oss maximalt för att tillsmmans med personal och facket hitta lösningar”.

Om jag fick höra eller läsa något sådant – då skulle en gnista av hopp tändas hos mig. Wow – dom har förstått, det kommer nog att lösa sig! Men just nu finns inget ljus i tunneln, då jag får uppfattningen att FML inte har (eller vill ha) insikten. Hoppas jag har fel…

TRIDENT sa...
11 februari 2011 15:17  

Man ska inte måla fan på väggen - men CI skriver något intressant:

"Jag satt och läste i Försvarsmaktens redovisning för personalläget fjärde kvartalet 2010. "Uppföljning av personalläget i FM totalt, Utfall - 2010-12-31, kvartal 4, 2010", HKV 16 3010:52083, 2011-01-28.....

....En intressant detalj i rapporten är att det redovisas ett antal officerare upp till överstelöjtnants nivå under kategorin specialistofficer. Ska dessa fortsätta vara OF, eller är de redan på väg att klassas om till OR i den kommande omgaloniseringen? "

Sista stycket är intressant. Jag vill minnas att när det började talas om omgalonering så skulle t.o.m. överstar få byta grad till regementsförvaltare...

...undrar om detta gäller än?

CS sa...
11 februari 2011 19:22  

Angående rekryteringskraft:

Min uppfattning byggd på egen erfarenhet och observationer är att följande punkter är synnerligen viktiga för att lyckas med rekrytering och att bibehålla personal. Jag har säkerligen missat några men här kommer en del.

Avseende rekrytering:
- Att det finns en tydlig inriktning mot internationell tjänst. Helst skall tidpunkten för första missionen kunna anges redan vid rekrytering.
- En befattning med attraktionskraft (ballhetsfaktor eller meritvärde).
- Skälig lön.
- Ett attraktivt läge för regementet (denna frågan är komplex eftersom de avgörande faktorerna är många. Exempelvis kan billigt bonde och levnadskostnader göra en plats attraktiv.)
- Tidigare kontakt med förbandet.

Avseende att bibehålla personalen.
- Tilldela bra utrustning och fordon både vid utbildning och insats (detta fallerar oerhört under utbildningsperioder).
- Ordentlig lönestegring efter genomförd mission och rättvisa avtal (det finns fortfarande fall med olika avtal i samma enheter).
- Utomordentligt ledarskap.
- Personlig utveckling/vidareutbildning mellan missioner. Dvs individualplaner även på soldatnivå.

Det går inte att behandla våra soldater som vi gjorde med de värnpliktiga. Det innebär inte att vi behöver göra avkall på disciplinen vilket man ofta ser men bryr man sig inte om sina soldater både under och efter tjänstetid så lär man inte lyckas i framtiden försvar.

Anonym sa...
11 februari 2011 21:05  

@Göran Mellblom
Svårt att baka kaka utan att krossa några ägg:)

Erik Lagersten sa...
11 februari 2011 22:19  

Som avslutande kommentar från min sida i detta inlägg vill jag svara på frågan om Agrells bok. Frågan är ställd om vad ”FML tycker” vilket tyder på en missuppfattning om vad FML är för något. Jag kommer dock att återkomma till detta i ett annat sammanhang.

Boken Fredens Illusioner är en utmärkt och relevant historiebeskrivning över ett skede i vår nutid. Den ger en bild av hur försvars- och säkerhetspolitiken har format Försvarsmakten som den ser ut idag.

Den visar att politiken styr Försvarsmakten, något som förvånansvärt ofta glöms bort i den interna diskussionen. Därmed är den också en uppmaning till våra politiker att alltid ta samtalet med våra medborgare och i grunden förklara varför olika beslut fattas då de får effekt långt in i framtiden. Förändring av Försvarsmakten måste bottna i breda analyser och inte i kortsiktiga önskningar om snabba resultat. Detta därför att beslut som fattas idag i många fall får genomslag först efter 10-15 år.

Boken ger en insikt i hur dåvarande militära och politiska beslutsfattare utifrån givna omständigheter och omvärldsanalys fattade beslut med långtgående konsekvenser. Den visar också att när politiken eller Försvarsmakten fattar beslut om avveckling eller ominriktning så tar det tid att skapa den nya förmåga som besluten syftar till att utveckla.

Och sist ett svar till @Corse

Varje mogen organisation skaffar sig kunskap om allmänhetens och personalens attityder och inställningar till ledning, organisation och verksamhet. Det görs bl a med medarbetarundersökningar, externa mätningar, platsbesök, chefskonferenser och medieanalys. Resultatet av detta kommer att påverka arbetet i en rad frågor.

Nej, det går inte att informera bort saker och ting. Information är ett stöd för chef och medarbetare men ersätter inte grundelementa som ledarskap, personligt engagemang och övertygelse vid förändring.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
12 februari 2011 07:20  

@Lagersten kl2219

Tjaaa.... en smidig kissekatt landar alltid på fötterna eller? Är du kappvändare eller kappvändare?

Ditt svar avseende kommentarer till Wilhelm Agrells bok "Fredens Illusioner" andas en enda sak-att försvarsmaktsledningen, hur den än gör, alltid gör RÄTT.

Det förefaller vara så, om man läser budskapet i ditt inlägg, att försvarsmaktsledningen alltid säger "Det löser vi" till Försvarsdepartementet när det ställs allt mer orimliga uppgifter. Att istället mata tillbaka-MYCKET TYDLIGT faktaunderlag att inom vissa "givna" ramar är uppgifter olösbara förefaller inte vara försvarsmaktledningarnas vassaste gren-det förefaller man vara inkompetent på måste sägas.

Det är ju istället så att med till visshet gränsande sannolikhet är det FM själva som blåst luftslott i ögonen på den politiska nivån och inte tydligt nog beskrivit att vissa uppdrag är omöjliga att utföra inom given resursram.

Som chef har man att lösa en uppgift med en given resurs. Räcker inte resursen till måste man rapportera det till uppdragsgivaren. Det förefaller inte försvarsmakten gjort tillräckligt tydligt. Ett tydligt exempel på det är nuvarande ÖB´s tal i Sälen om större ekonomiska ramar de kommande åren-lovvärt-men vem minns alls vad han sa? Alla kommer däremot ihåg Agrells tal-för det var så kosmiskt mycket bättre underbyggt och framfört.

Dessutom förefaller ju tidigare försvarsmaktsledningsledamöter ÄN IDAG tycka att de fattade rätt beslut, få, kan inte erinra mig någon faktiskt, har efter sin yrkesverksamma tid kommenterat att de beslut de fattade var genomkorkade-ett undantag är Syréns beslut att inte anställa en officerskurs nån gång 2004 ungefär... OCH Odenbergs avgång som försvarsminister, han insåg väl att vissa saker var orimliga att hantera....

Förstår jag informationsdirektör Lagersten rätt när han säger att det alltid är politikernas fel? Är det FML uppfattning?

Anonym sa...
12 februari 2011 07:51  

Din avslutande kommentar...
Tänkt att gå under jorden?
Hälsa Sverker när du träffar honom i så fall.

Corse sa...
12 februari 2011 07:54  

@ INFODIR 11 feb 22:19

Återigen ett uppriktigt tack för att Du finns med på bloggen och tar Dig tid att bemöta inläggen. Men tyvärr upplever jag att Du beter dig som en politiker, dvs Du svarar inte på frågorna! (Ställda i mitt inlägg från 11 feb 12:47, men även liknande frågor från andra bloggare).

Jag ställde 5 konkreta frågor. Du har valt att bara besvara den sista (”Det går inte att informera bort problem”). Det är naturligtvis ingen slump att Du valt att inte besvara de övriga, Du har gjort ett övervägande eller har ”munkavle” från dina chefer. Det går knappast att åberopa sekretessen i detta fall…

Oavsett vilket så hoppas jag att Du är medveten om konsekvenserna: Du bidrar till fortsatta spekulationer som ytterst kan övergå till respektminskning för INFOS och FML. Men Du bidrar tyvärr inte till ökat förtroende för FM.

Anonym sa...
12 februari 2011 10:22  

@Corse kl0754
Herr Informationsdirektör Lagersten hanterar frågeställningar från ofrälse allmoge udda veckor med två tisdagar mellan kl 0930 och halv tio.

Man kan därför förvänta sig svar från informationsdirektören-i sinom tid. Vid ingången av 2020 kommer du fått dina svar-var så säker. Offentliga kvarnar mal långsamt men de maler-var så säker.
Det finns gott om frågeställningar informationsdirektören inte besvarat även under andra inlägg här på ww. Läs under Lagerstens eget inlägg "Gästinlägg från FM informationsdirektör Lagersten" och kolla där-genomgående är att frågeställningar som går att vända till FML fördel besvaras men inte frågeställningar som pekar på försvarsomläggningens fel val av inriktningar.

Andra saker som också underlåts att besvara är känsliga saker för FML-som t ex utredningen om Gulftream G4-tillbudet i Afghanistan. Varför är den utredningen dragen i långbänk?

Anonym sa...
12 februari 2011 10:45  

Det måste beskrivas som ett stort framsteg att Lagersten är här och växlar inlägg med Wiseman-läsarna.

Kanske är det synd att den uppdämda frustrationen bland försvarsvännerna resulterade i ett välkomnande som måste beskrivas som 'hett' snarare än 'varmt'.

Det har ju faktiskt klagats länge på att ingen av de högsta företrädarna för Försvarsmakten vill kännas vid Wiseman's Wisdoms. Då är det ju lite synd om man jagar iväg Lagersten när han till slut har gett sig in i 'lejonets kula'.

Dialog är alltid bra, även om man inte kan räkna med att diskussionspartnern lämnar exakt de besked som man själv vill ha, eller bekräftar alla ens egna åsikter.

Man får också betänka att en person i Lagerstens ställning inte kan tycka fritt offentligt, utan alltid måste företräda Försvarsmaktens samlade ståndpunkt i olika frågor.

Ändå ett framsteg som sagt och jag tycker att FML bör uppmuntras i sin nya öppenhetslinje eftersom alla (politiker, allmänhet och FM-anställda) kommer att tjäna på att den lever vidare och stärks.

/Chris Anderson

TRIDENT sa...
12 februari 2011 11:08  

@anonym 0720


Jag är faktiskt benägen att hålla med vår Informationsdirektör - tro det eller ej!

Man ska inte vänta sig svar som "Jag vet att det vi håller kommer att totalhaverera, och jag tror inte en sekund på det jag står och säger..." av herr Informationsdirektörn. Han har en roll att spela och i den rollen är faktiskt lojaliteten uppåt och inte neråt. Det finns naturligtvis en gräns i alla sådana roller vilket vi fick uppleva när förre försvarsministern avgick med buller och bång. Något annat svar än det som Informationsdirektören lämnade hade förvånat mig...

Faktum är väl att merparten av oss någon gång drivit saker som vi inte riktigt trott på i "det egna förbandets namn".


Tyvärr har jag ännu inte läst Agrells bok, ännu ska tilläggas, men vad jag förstått är den mer eller mindre en förklaring till sakernas tillstånd idag.

Ytterst är det alltid våra folkvalda som är ansvariga för besluten - skulle det vara på annat sätt hade vi inte haft några folkvalda alls utan en diktatur.

Tyvärr är de folkvaldas kompetens inom de områden de fattar beslut inte ofta så stor som man skulle önska. Resultatet blir att de som ska styras tar fram underlaget åt de som ska fatta beslut om verksamheten. Föga förvånande är ju våra egna proddialoger, DUP och VU av samma arbetsgång - och kvalitén där känner vi ju alla till....

Frågan som istället skulle ställas till herr Informationsdirektörn, FML och våra politiker är:

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA - VAD HAR NI LÄRT ER AV DETTA?

Den frågan är den näst viktigaste av alla - och som det verkar är den just nu ställd i ett hörn i något källarvalv i humorkuben...

Den viktigaste frågan är inte heller ställd och diskuterad med våra uppdragsgivare:

VARFÖR SKA VI HA EN FÖRSVARSMAKT?

Landet pumpar i 40 000 000 000 kr per år i en verksamhet som vi inte riktigt vet vad vi ska ha den till. Som skattebetalare tycker jag inte att detta är att använda resurserna effektivt.

Den finns många svar på frågan...

Vi ha en försvarsmakt för rikets försvar

Vi ha en försvarsmakt för att kunna skicka expeditionskårer och "släcka bränder" i tredje världen

Vi ska ha en försvarsmakt för att kunna reglera statens budget

Vi behöver ingen försvarsmakt

..osv


Avslutningsvis - Jag såg faktiskt vår högste chef igår....

...på BILD i Försvarsutbildarnas tidning.....

Sumatra sa...
12 februari 2011 12:58  

"Frågan är ställd om vad ”FML tycker” [om Agrells analys] vilket tyder på en missuppfattning om vad FML är för något" skriver Informationsdirektören. Frågan som ställts är väl snarast hur FML avser att förhålla sig till beskrivningen och hur den kommer att påverka framtida agerande, nu när anden är ur flaskan.

För egen del fick tilltron till utvecklingen sig en törn när t.o.m tanken på ett återtagande utgick.

Vad vi nu kan hoppas på är ett återtagande av tilltron till utvecklingen inom organisationen och Agrell har pekat på fällorna, där ett beslut leder till nästa, nästan lagbundet, en sorts Enda Vägen-resonemang. Detta resonemang har kostat oss nästan hela vår försvarsförmåga.

På förbandsnivån fungerar systemet med informationsansvarig som det ska, men högre upp i chain-of-command förloras den rent informerande delen och en mer tendentiös och försvarsställningsinriktad verksamhet tar över.

Jag förstår direktörens vånda inför de raka frågor som ställts och som nog skulle kräva att någon militär i FML klev fram med svaren. Kanske bättre att passa och hoppas att "någon" kliver fram.

Visst har den politiska nivån haft inte så få fingrar i syltburken, men där har nog de flesta givit upp hoppet om någon form av samtal, med några få undantag som sticker ut.

Vilka intellektuellt hållbara argument finns det att tillgå, som inte kommer att mosas och analyseras sönder och samman på bloggarna? Det här är nog högre chefer väl medvetna om och som förmodligen är skälet till tystnaden. Det som gör att Agrells inhopp i debatten får ett sådant genomslag är att tankarna hänger samman i en form av system. Det som krävs av FML är att man skall leverera ett sammanhängande system av tankar som bär.

Flytta ett ingenjörskompani här, avskeda en officer där, gör av med några hundra anställda här, en reklamkampanj där. Så ser det fragmenterade "stridsfältet" ut.

För höll jag med glädje i utbildningspassen i ämnet Försvarsupplysning, för jag förstod och delade tankarna bakom verksamheten. Idag skulle jag stå mig slätt, eftersom jag själv inte begriper, i den mån det fortfarande finns några tankar bakom det som sker. Kanske är vi fångar i det som skett så här långt och att vägen ut är blockerad. Vad vet jag?

Måhända är det dags att "brassa back", lägga sig still, driva ett tag, kanske ankra och ta en s.k Time Out och återkomma med sammanhängande framtidstankar, gärna med ledordet "Delaktighet". Kunde vi ta strategisk time out, så vore det inte omöjligt att ta denna time out och få skutan flott igen. Dock måste den styrande politiska nivån ta sig samman och komma med ombord. Tiden för nyspråk är förbi. Den har närmast motsatt effekt numera.

Obertan sa...
12 februari 2011 13:30  

Även om jag håller med de flesta skribenter här om att systemkollapsen är nära, så mmåste jag ge cred till Lagersten.

Alla vi vet vem han är medan han debatterar med anonyma. Det är inte på lika villkor.
Lagersten, stort tack för att du gett oss möjlighet till detta.
Stor respekt. Önskar att fler i FML vågade ge sig ut i debatten.


@CS
Huvudet på spiken.
Jag tror att det är viktigast att lägga mest krut på att bibehålla personalen. Det är en rekrytering i sig, med nöjda medarbetare.
Nu gäller det bara att göra det också...

@Trident.
Du nämner kärnan i det hela.
Varför ska vi ha ettt försvar?
40 miljarder för vad?
Här har FML ett gigantiskt ansvar att inte bara genomföra politikernas beslut utan också lämna konsekvensanalyser.
Detta görs självklart men problemet är att folket inte får reda på hur illa det är ställt med våra förmågor. Därför kan politikerna härja fritt med säkerhetspolitiken utan risk att tappa väljare på det...

Sumatra sa...
12 februari 2011 15:17  

Segraren skriver historien, brukar man säga. Nå, nu är historien skriven av Agrell. Vill man lägga synpunkter eller presentera en motbild så är rätt tid NU. I skrivande stund ristas FM historia de senaste årtiondena allt djupare in i stenen.

OK för mig, för det stämmer bra med mina erfarenheter, men jag är inte säker på att nuvarande och kommande ledningar för FM gynnas av att denna beskrivning cementeras.

Så länge analysen står oemotsagd så gäller den.

Corse sa...
12 februari 2011 16:06  

@ Obertan 13:30
Håller helt med dig, dvs att INFODIR skall ha fullt cred för att han kommit ut på banan (jag är helt uppriktig när jag tackar honom för hans inlägg).
Men min respekt skulle bli maximal om frågorna besvaras, ÄVEN om det blir av typen:
- "vet inte svaret"
- "återkommer"
- "kan/får/vill jag inte svara på"
Att inte besvara frågor är ett alltför billigt politikerknep, som får mig att känna mig dum, underlägsen, förlöjligad eller ej tagen på allvar.

Men återigen: TACK Lagersten för att Du åtminstone vågar dig in i debatten, det är modigt! (det kan man tyvärr inte säga om övriga generaler…)

Anonym sa...
12 februari 2011 16:46  

@Corsekl 1606
Varför ska en offentligt anställd INFORMATIONSdirektör ha en massa beröm hit och respekt dit bara för att gör sitt jobb?

Jag kan faktiskt inte förstå flera skribenters eufori över att ÄNTLIGEN fått försvarsnomenklaturan att reagera på den värld som faktiskt finns utanför försvarshögkvarteret. Kom ihåg vad Grundevik sa innan jul avseende bloggande; "Jag har att HANTERA en massa bloggar"...

Jämför med de övriga namnkunniga bloggarna som ww länkar till; t ex Carl Bildt eller BgdB S Tolgfors för att nu bara nämna två. Ropar ni CRED när de lägger in en rad i sina bloggar? Njaaa-tänkte väl det.

Faktum kvarstår; finns man i den exekutiva ledningen i en offentlig förvaltning är det vardagsmat att hantera offentlighet och media-i alla dess former.

Här har vi att HANTERA(lämpligt eller olämpligt ord?) en informationansvarig i en offentlig förvaltning som glider med svar som en riktigt hal ål i en silltunna.

Frågan bör ju istället vara; Varför har det tagit så grymt lång tid att börja förstå i FML att bloggar existerar-och ger mycket mer information än t ex forsvarsmakten.se

Varför är det bara en civilanställd ledamot av FML som uttalar FML ord? Var är generalerna? Är man rädd att om någon skriv- och resonemangsduktig general sticker in näsan här kommer även stackars Gru...ik att behöva uttala sig? Då lär ju dragspelandet gå till nya galaktiska dimensioner....

Kom ihåg- "Är man inte med-är man emot" Citat okänd svensk general 2010.

Anonym sa...
12 februari 2011 16:48  

@ Sumatra

Nu har jag inte läst Agrells bok, men jag har hört, sett och läst det anförande han gav i Sälen nu senast på Folk och Försvar.

Det finns att läsa bl a här
http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/18/hela-historien-om-f-rsvarets-nedg-ng-och-fall

Jag kan inte finna några direkta sakfel i den beskrivning Agrell ger.

Agrell konstaterar bara vad som har hänt och beskriver på ett ganska neutralt sätt varför.

Om Agrells bok innehåller ungefär samma beskrivning kommer det att bli väldigt svårt att argumentera emot denna beskrivning.

Om det hade funnits någonting direkt felaktigt i den beskrivning Agrell ger så hade nog någon påpekat det redan.

Min egen personliga uppfattning om varför det gick fel är att våra beslutsfattare "tappat fokus" eller "ändrat fokus".

Många har den senaste tiden på denna blogg ställt frågan:

- Varför har vi ett Försvar (vad är syftet med FM)?

Dessutom kom ett inlägg för inte så länge sedan av en signatur Börjesson som listade FM 5 huvudsakliga uppgifter i prioritetsordning där man skulle börja stryka nerifrån när man gjorde nedskärningar.

Hade man haft FM 5 huvudsakliga uppgifter i prioritetsordning klara för sig (och inte ändrat dem) under de senaste 15 åren så hade vi inte suttit i den soppa vi sitter i nu...

Det är dags att vi sätter ett långsiktigt mål med varför vi har FM - och sedan håller fast vi det...

Wiseman
Kan inte du ge oss möjligheten att rösta på vad FM huvudsakliga uppgifter bör vara - t ex de Börjesson listade och kanske några till

Det skulle vara intressant att se vad denna bloggs läsare anser att vi ska ha FM till och vilka uppgifter som är viktigare än andra

Framförallt skulle det vara intressant att se om bloggens läsare är någorlunda eniga eller om åsikterna "spretar"

Vad tycker du Wiseman?

Wiseman sa...
12 februari 2011 18:25  

Sumatra 15.17: Kloka ord.

Wiseman sa...
12 februari 2011 18:26  

16.48: Blogger har inget direkt imponerade röstningsverktyg. Gör ett försök senare under helgen.

Anonym sa...
12 februari 2011 18:48  

Även om Agrell tycks ha rätt i mycket är jag misstänksam mot en forskare som själv definierar ämnet han forskar i. Det går inte att emotsäga Agrell eftersom han "äger" underrättelseanalys som akademisk företeelse i Sverige.

Han har en jäkla massa bra synpunkter men köp inte allt han säger, precis som ni inte köper allt ÖB säger.

Sumatra sa...
12 februari 2011 19:02  

@ Anonym 16:48

Jag har inga andra synpunkter än de du ger uttryck för.

Som välbefaren nautiker vet jag att det är bra att veta var man kommer ifrån, ännu bättre att veta var man är och bäst är att veta var man skall och hur man tar sig dit.

Just nu verkar det inte finnas en gemensam lägesbild i något av de tre förutsättningarna ovan.

Ser just att jag fick ordet "Uphil" i ordverifieringen och det är väl lite så det känns ibland ;-)

Sumatra sa...
12 februari 2011 19:11  

@ Anonym 18:48

Exakt vad i Agrells tal eller bok hänför du till ämnesområdet underrättelseanalys?

Att han själv definierar ämnet han forskar i - som du säger - antyder att han själv skulle ha utsett sig till professor, vilket skulle ha varit något helt exempellöst inom den akademiska världen.

Lite surrealistiskt inlägg, på min ära.

J.K Nilsson sa...
12 februari 2011 21:32  

Politiker bär ett stort ansvar, det sticker jag inte under en stol med men... Talesättet är att det som ligger i påse har funnits i säck. Våra politiker flyter inte fritt utan samanhang, vi har ett beredningstvång i Sverige och alla, och då menar jag verkligen alla, har rätt att svara på remisser.

Typexemplet är den väl genomarbetade planen för GRO vid Fb2004. En hemlig process som handlade arbetsplatser för tusentals anställda och därtill försvars och funktionsförmåga. När regeringen lade propositionen fick vi veta utfallet. När AG GRO senare besökte drabbade förband hyllade generalen Gunnarsson procesen och att de kunnat jobba "ostört". När man senare utvecklade bevekelsegrunderna för sitt beslut och de anställda påpekade bristerna så sade man att det var orättvist att kritisera gruppen då det var regeringen som är ansvariga för sin proposition. Försvarsministern å sin sida hävdade att regingen inte kunde klandras då man arbetade efter underlag som utarbetats av försvarsmakten.

Så när Försvarsmaktens ledning tvår sina händer blir det bara lyteskomik. Varför skulle försvarspolitiken vara undantagen det gängse sättet att bedriva statsförvaltning?

J.K Nilsson

Obertan sa...
12 februari 2011 22:15  

@anonym 16.46

Det ingår förmodligen inte i FML befattningsbesrivning att diskutera med allmänheten på olika bloggar. Att kommunicera ja, men att direktörn är i detta forumet får någ ses som en bonus.
Att hantera offentlighet är en sak som ingår i deras jobb men detta faller inte inom den ramen. Vet du någon annan myndighetsledning som diskuterar med anonyma på nätet?
Å andra sidan kanske det inte behövs eftersom det är helt omöjligt att någon annan myndighet har lägre i tak än FM.
Att övrig kommunikation från FML är helt obefintlig är vi alla nog överrens om.

Jämför inte att ha en egen blogg.
Bildt svarar sällan, nästintill aldrig på kommentarerna på sin blogg.
På vapenvägrarens blogg kan man inte ens kommentera alls. Där går jag inte in o läser av princip. Dessotom är han väldigt förutsägbar. Alltid sammma budskap i propagandeform.
Måste vara jobbigt för honom att leva i den lögnen...
Så jo, jag är tacksam för att direktören har valt att ta debatten här.
Fast jag skulle mkt hellre se att någon av generalerna gjorde det.

Anonym sa...
12 februari 2011 22:36  

@Sumatra
Jag anser att man bör vara källkritisk i alla lägen, så ock när Agrell talar.

Som vår första professor i Underrättelseanalys kunde han själv sätta ramarna. Han gör det kanske väldigt bra men bör ses i ljuset av att det inte finns några som kan granska hans arbete, på den akademiska nivån.

/18:48

Anonym sa...
12 februari 2011 22:38  

Det är inte bara ”Plutonchefen” Grundevik som måste "HANTERA" bloggar. Jag har hört betydligt gravare uttryck om bloggvärlden från en annan general.

Det känns som om det vore dags för vår kära ledare (nu blev det lite Nord-Korea!) att gå en kurs på ett RIKTIGT UNIVERSITET och få RIKTIGA UNIVERSITETSPOÄNG i ämnen som FÖRVALTNINGSPOLITIK och SVENSK POLITIK! Lite studier i JURIDIK om våra GRUNDLAGAR med mötesfrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet mm skulle nog inte heller skada.

När herr Grundevik talar om att ”HANTERA” bloggar så har han faktiskt missat VÄLDIGT MYCKET av vad våra grundlagar anger om våra fri- och rättigheter! Det känns närmast som reptilhjärne-ryckningar från en desperat individ när man måste ”HANTERA” något. Gör HR-konsulterna ingen som helst undersökning av de blivande generalernas samhälleliga och demokratiska värderingar? Eller är det enbart ”ryggkliarklubben” som förordar varandra? Ja inte vet jag hur det går till MEN resultatet är i flera fall skrämmande!

Kära bloggare; sluta krypa för herr Infodir. som på betald arbetstid bara försöker föra herrar generalers talan via WW blogg. Se till att få ut herrar generaler ur träsket istället och tvinga dem att ta sitt ansvar. DOM har dragit ner oss alla anställda i den rådande smörjan och då får DOM faktiskt se till att dra oss därifrån också! DOM försnillar dyra skattemedel på löpande band utan vare sig mål eller styrning, det är dags att dom redovisar grunderna för vad dom håller på med och ta sitt ansvar!

Avslutningsvis så måste jag konstatera att det gått ytterligare en vecka utan att något förband sett vår myndighetschef!

Corse sa...
12 februari 2011 22:42  

@ Anonym 18:48

Jag förstår inte riktigt vad du menar. Ok rent principiellt skall man inte köpa "allt" någon säger. Men den stora skillnaden med Agrell (och andra jämbördiga erkända forskare) är att deras alster bygger på kontrollerbara fakta genomfört med en accepterad vetenskaplig metod. Alltså i princip inget löst ”tyckande”. Så om hans faktaunderlag inte är felaktig (vilket går att verifiera genom hans 27 sidor med noter, referenser och hänvisningar i nämnda bok), så skulle det i så fall vara fel på de slutsatser han drar? Då ligger nog "bevisbördan" hos dig att visa det!

Anonym sa...
13 februari 2011 10:55  

@Corse

Jag har inte sagt att Agrell har fel i boken. Jag har sagt att man ska vara källkritisk.

Hans tillsättning på Lunds universitet anser jag vara något märklig men det kanske måste till oortodoxa metoder för att nå framåt?

I mitt arbete (vi jobbar inom samma verksamhetsområde)
har jag kommit i kontakt med Agrell och diskuterat med honom i korthet. I vissa stycken anser jag att han inte har full täckning. Han borde ut i den verksamhet som han granskar för att uppdatera sin kunskap. Ibland har han en föråldrad syn på det som händer.

Vad finns det där som han väljer att inte ta upp? Vad finns det för andra perspektiv?

/18:48

Anonym sa...
13 februari 2011 11:14  

@22:36

Visst kan Agrells arbete granskas som all annan vetenskaplig verksamhet. Det finns en stor forskargemenskap som arbetar med liknande frågor, både i Sverige och utomlands.

Corse sa...
13 februari 2011 11:26  

@ Anonym 10:55

Mycket intressant! Dina sista meningar kittlar min nyfikenhet.

"Vad finns det där som han väljer att inte ta upp? Vad finns det för andra perspektiv?"

Kan du ge något exempel på vad Agrell väljer att inte ta upp?

Sumatra sa...
13 februari 2011 11:51  

@ 18:48

Bra att du anger någon form av signatur, så att man vet att man kommunicerar med en och samma person. I övrigt framgår det med all oönskvärd tydlighet.

Du väljer att sikta in dig på person, snarare än sak, vilket gör ditt budskap, vilket det nu än är, lite mindre trovärdigt.

Har du belägg för att bok och tal är skrivet mot bakgrund av Agrells professur i ämnet underrättelseanalys och inte är skrivet av honom i hans egenskap av filosofie doktor i historia eller som docent i freds- och konfliktforskaning. Och du, spelar det någon roll, och i sådant fall, vilken?

Dina okvädna visor kan du nog bäst besvara själv. Prova dig på ett gästinlägg här hos Wiseman, så skall vi vikta dina argument. Håll dig dock till saken och inte personen bakom. Här är frågorna som hänger i luften och som tarvar ett intellektuellt hederligt hanterande, gärna med den vetenskapliga metoden som grund:

"Vad finns det där som han väljer att inte ta upp? Vad finns det för andra perspektiv?"

Anonym sa...
13 februari 2011 13:40  

@Corse
Jag har upplevt luckor i Agrells resonemang tidigare. De frågor och perspektiv som Agrell kanske(!) missar kan gälla Krigsplanläggning;
Samordningsvinster med andra nationer;
Förmågeutveckling pga multinationellt samarbete;
mfl.

Min poäng är att man ska värdera Agrell och andra sagesmän utifrån deras förförståelse, informationstillgång och perspektiv, vara källkritisk och prova alternativ.

Kommentatorer på bloggarna hyllar Agrell och sätter hans bild av Försvarsmakten först och främt. Det KAN vara rätt men behöver inte vara det. Det är DET jag vänder mig emot.
Precis som ÖB värderas kritiskt bör Agrell göra det.


@Sumatra
Är du moderator på Wisemans Wisdoms? Vilka är "vi" som du anger? Får man inte ha synpunkter på Agrell på WW?
Jag kan skriva ett gästinlägg på din blogg om du vill.

/18:48

Sumatra sa...
13 februari 2011 15:51  

@ 18:48

Vi är vi som läser det du skriver.

Den enkla sanningen är att det inte finns någon Krigsplanläggning att beakta, längre.

Samordningsvinster med andra nationer och Förmågeutveckling pga multinationellt samarbete kräver inte att vi (Sverige) behövt skapa ett militärt vaccum, långt som halva Europa och som vi (Sverige) överlåtit åt andra att hantera och ta höjd för. Vilka förmågeutvecklingar bedömer du pågår? Själv uppfattar jag debatten som att det är fråga om vilka förmågor vi skall ha kvar och har råd med. Den utveckling Agrell pekar på fortgår med oförminskad styrka.

De frågor och perspektiv du saknar avslutas med "m.fl". Vilka är dessa?

Kom ut ordentligt på banan, möt argument med argument, motivera dina ställningstaganden och antydningar.

Vad gäller moderatorrollen, så är nog W kompetent att handha denna själv, men han tillhandahåller ett fritt forum, för fri debatt, mellan fria människor. Bra så och högt i tak är det också och öppet för individer att föra en dialog med varandra. Som du och jag gör nu. Det är ju inte precis några väl förborgade hemligheter vi avslöjar.

Det är väl inte Agrells person vi har att förhålla oss till?

Kom ut på banan.

Anonym sa...
13 februari 2011 19:22  

@Sumatra.

Krigs- och beredskapsplanläggning sker visst, trots att vare sig du eller Agrell tycks tro det.
Vinster av Sveriges inriktning, som Agrell (och du?) räknar bort tas hem varje dag. Ett exempel på det är HKP16.

Det kan finnas fler såna områden, men jag ställde det som en fråga.

När det gäller förhållandet här på bloggen har jag följt den i flera år och vet var skåpet står. Jag har kommit med uppmaningen att folk ska syna "sanningar" bättre. Jag har dessutom ställt några frågor.
Du behöver inte komma med direktiv och nedsättande ord. Fundera i stället på om det finns en annan sanning än den du har.

Fundera också på skillnaderna mellan "föreskrivande" och "handledande".

/18:48

TRIDENT sa...
13 februari 2011 20:47  

@ 18:48

Jo - man har väl börjat krigsplanlägga igen. Minns jag inte helt fel annonserade väl hkv förra året efter någon med erfarenhet av krigsplanläggning. Det går fort att tappa en förmåga....

Frågan är bara VAD man ska planlägga - operettförsvarsmakten räcker som bekant inte till speciellt mycket....

...och de som har gedigen erfarenhet av krigsplanläggning tillhör ju den ålderskategorin som ska ut med slasken. eller redan blivit utspolade...

"Vinster av Sveriges inriktning, som Agrell (och du?) räknar bort tas hem varje dag"

Samordningsvinster har väl knappast något att göra med det vansinne vi befinner oss i...

Dessutom går det väldigt lätt att bevisa samordningsvinster på Power Point - men när den kalkylen sedan träffar verkligheten brukar inte solskenssiffrorna hålla. Att en samordningsvinst beordras är inte detsamma som att den är realistisk och genomförbar.

Det är ungefär som om Sverker skulle ge Grundevik en gråsten i handen,och beordra AI att krama olja ur stenen! Jag är alldeles övertygad om att AI tjänstvilligt skulle krama så han blev blå i ansiktet - men så f..n heller att det skulle komma någon olja...

Själv så brukar jag syna sanningar, speciellt de som kommer från koncernledningen. Jag förstår inte heller vad det finns för anledning att misstro Agrell, visst ska man vara kritisk men fakta är ofrånkomliga:

Nåden år 2011, 13 februari - och det finns inga omedelbart gripbara krigsförband i landet förutom hemvärnet - enstaka fartyg och flygplan borträknade)

Vår beredskap är god....

Anonym sa...
13 februari 2011 22:06  

NU, förstår jag vad infochefen, som kallar sig direktör menade med att gå in i debatten. WW är nu ett tydligt ett "target" för någon kommunikationsbyrå, typ KREAB. Den snabba respons man nu får, kan inte tyda på annat än att det sitter betalda kommunikatörer som förvarar den förda "moderata" försvarspolitiken. Fel av mig, nya moderater, de har inget med Moderaterna som jag känner igen dem att göra.

Ni yrkeskommentatorer - skit på er.

/Åskådaren

TRIDENT sa...
13 februari 2011 23:49  

@/Åskådaren

...och jag som trodde att det bara var (s)veavägen som höll på med dylikt...

Skämt åsido - den osäkrade handgranaten tror jag inte att ens FML stoppar i fickan. Det är en sak att spendera hundra miljoner på glättiga trycksaker som Sverker (han i plus ni vet) hade kastat i röda tunnan - en helt annan sak att idka "propagandakrig" med betalda spökskribenter. Briserar en dylik händelse i kvällspressen kommer generals- och politikerhuvuden att rulla "som spön" i backen - och så dåligt omdöme tror jag faktiskt inte att FML har att de skulle riskera något sådant.

Jag kan däremot tänka mig att en del personal i hkv blivit mera aktiva i debatter, och förmodligen är det dessa personer som även är arkitekter till den halvfärdiga kojan med stampat jordgolv som vi fick fastän vi hade beställt en mindre herrgård.

Men, men - kära kollegor!

Om 12 minuter påbörjas en ny vecka i denna tragikomiska fars, och säga vad man vill - spännande är det, och INGEN vet vad som komma skall...

Sumatra sa...
14 februari 2011 00:12  

@ 18:48

Åter vid datorn upptäcker jag att Trident hunnit framföra synpunkter som det bara är att ansluta till.

Diskussionen blir alltmer surrealistisk ju längre den pågår.

"Nedgång och fall… och sedan", är rubriken på och innehållet i talet vi diskuterar. Hur vinsthemtagningen för Sveriges del ser ut vad gäller hkp 16 vet jag ej. Det kan bero på att jag inte är insatt i alla turer i hkp-debaklet, men jag har samtidigt väldigt svårt att koppla ihop detta med FM nedgång och (för)fall.

"Åskådaren 22:06" lanserar en teori om varför diskussionen och argumentationen ser ut som den gör. Hoppas att han har rätt. Alternativet är sämre.

Anonym sa...
14 februari 2011 06:55  

@Sumatra

"Hur vinsthemtagningen för Sveriges del ser ut vad gäller hkp 16 vet jag ej. Det kan bero på att jag inte är insatt i alla turer i hkp-debaklet..."

Precis. En hel del av FM:s verksamhet är fördold för många. Det minskar förståelsen för beslut och det är en trend vi bedömt kommer att se mer av.

Återigen säger jag inte att han har fel i boken. Jag säger att man ska vara källkritisk, även när det gäller nestorer som Agrell. Allt är inte guld som glimmar.

Dina nedsättande ord bemöter jag inte med annat än att jag vet att du kan bättre Sumatra.

/18:48

Anonym sa...
14 februari 2011 09:02  

Hur menar 18:48 att Hkp16 skulle vara en vinst av en ny inriktning? Det handlar om prioriteringar där annat fått stryka på foten till för att skrapa fram de knappa 5 miljarderna som Hkp16 kommer att kosta. Detta hade man kunnat göra även utan en helt ny "inriktning". Problemet är att materiel som anskaffas för denna nya inriktning ofta har begränsad användbarhet i invasionsförsvaret. Öken- och djungeluniformer/kängor, satsningar på CAS-förmåga med JAS, pansarbilar modell Galten och Patria för att nämna några exempel. Just helikoptrar må kunna nyttjas även nationellt men den utrustning man då främst hade behövt anskaffa, ubåtsjaktutrustning, har man valt bort eftersom den inte behövs i Afghanistan.

/Martin J

Anonym sa...
14 februari 2011 18:33  

Källkritik är viktigt.javisst! Här börjar någon slags falang skönjas som förefaller vilja begrava Wilhelm Agrells budskap i boken "Fredens Illusioner" i i källkritiskt granskande.

Jag skulle faktiskt kunna tro att professor Agrell välkomnar det förhållningssättet och gärna bidrar till att en sådan källritisk analys görs.

Motsvarande noggrannhet avseende källkritisk analys borde kanske då även göras, i efterhand av Försvarsmaktens underlag till FB2004 somt nu i närtid helikopteraffärerna och inte minst det nya personalförsörjningssystemet. Vilka kostnadsberäkningar är gjorda av HKV avseende simpla kostnader som t ex ett ÖVA-dygn för ett anställt skyttekompani jämfört med kostnader för motsvarande verksamhet med ett kompani av samma typ med värnpliktiga.

Vilken uppfyllnad av riksdagsbeslutet om "Ett användbart försvar" med krav på gripbara förband "här och nu" uppfyller FM? En genomläsning av FMUP ger vid handen att de flesta förband är gripbara efter månader eller längre tid. Är det "här och nu"? Vilken källkritik tål FM planering?

Anonym sa...
14 februari 2011 19:58  

Heja Trident, du överträffar dig själv varje gång

Anonym sa...
14 februari 2011 20:22  

Och en motsvarande källkritik kan behövas avseende den nuvarande materielförsörjningsstrategin...

Vad finns som pekar på att några som helst ekonomiska eller tidsmässiga vinster kan göras avseende internationell samverkan?
Vad finns för underlag som visar att de ekonomiska bindningarna blir mindre om man följer den materielförsörjningsstrategi vi har nu? Dvs om vi köper hyllvaror och lägger ut underhållet av materielsystemen på industrin och binder upp oss "på livstid"

Finns några som helst kalkylverktyg för att göra de avvägningar mellan kostnad, effekt och handlingsfrihet i olika alternativa anskaffningsalternativ (nyutveckling, hyllvara, internationell samverkan)?

I punkt 3 står:
En alternativgenerering skall regelmässigt genomföras och en avvägning ske mellan kostnad,
effekt och handlingsfrihet. Dessutom skall ärendets påverkan på kringliggande och överordnade system klarläggas i ett helhetsperspektiv utifrån faktorerna kostnad, effekt och handlingsfrihet. Vid avvägningen mellan alternativen skall de särskiljande produktions- och vidmakthållandekostnaderna redovisas. För att ge rättvisande och jämförbara kalkyler skall tydliga kalkylanvisningar som stöds av Försvarsmaktens ekonomimodell utarbetas.


Har någon sådan "alternativgenerering" gjorts/redovisats vid någon av de senaste större anskaffningarna?

Skulle inte tro det... För det finns inga kalkylverktyg för att göra jämförelser mellan att anskaffa "hyllvara" eller utveckla nytt eller att göra något av dessa alternativ i internationell samverkan

Personligen tror jag att vår nuvarande materielförsörjningsstrategi är en av de minst/sämst underbyggda vad avser att stå på en grund som är förankrad i de teorier som gäller för Life Cycle Cost, Design for Supportability, Support Chain Managment, etc.

Läser man dessutom ett av förarbetena till materielförsörjningsstrategin - Riksrevisionens rapport Materiel för miljarder
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveItemPage____555.aspx?publicationid=799&order=ZmFsc2U=
så är det svårt att förstå hur vi kunde få en materielförsörjningsstrategi som rekommenderar internationellt materielsamarbete över huvud taget (förutom av politiska orsaker)

Skulle vara intressant att få svar på denna frågeställning (eller "mothugg") från någon som känner ansvar för materielförsörjningsstrategin

Sumatra sa...
14 februari 2011 20:59  

@ 18:48

"En hel del av FM:s verksamhet är fördold för många. Det minskar förståelsen för beslut och det är en trend vi bedömt kommer att se mer av."

Det är inte personalens fel att saker sker i det fördolda eller kommuniceras dåligt, vilket nog ger många en känsla av att det finns dolda agendor. Detta i sin tur gör att t.ex. Info-direktören får det lite svettigt, när det kommunicerade budskapet stämmer allt sämre med den varseblivna verkligheten i vardagen.

Precis som du säger så minskar detta förståelsen för besluten och det är nog något vi kommer att få se mer av i framtiden. Fast det finns alternativ.

Nu känns det som om vi är överens om något till slut ändå.

Anonym sa...
18 februari 2011 12:26  

Nu ska officerare bli vaktsoldater! Generalmajor Gunnar Karlsson, HKV tycker det är en nygammal, kanske inte helt idealisk lösning att anställda i FM nu ska vara beredda att tjänstgöra i vaktfunktionen vid sina respektive förband.

Uppgiften finns på FM-intranätet EMIL idag.

Som enskild FM-anställd kan man ju tycka en del om det här senaste pekoralutspelet från HKV;

-Underbart att få in lite extra pengar till sommarsemestern och samtidigt slippa tant Gretas sillinläggning på midsommar-jag sitter kanske i vakten det dygnet....

Som betraktare av FM omstrukturering kan man anlägga ett annat perspektiv; Frågan om ansvar bör väckas om inte säkerhetsfrågor som vakt- och beredskap har budgeterats i erforderlig mängd vid FM övergång till ett anställt försvar. Är ju uvärldens enklaste sak att inse att en anställd väktare kostar mer än värnpliktiga vaktsoldater-eller anställda soldater i vakttjänst.

Ett rekryteringsperspektiv kan också anläggas; HUR GÅR rekryteringen egentligen? Inga klara svar presenteras offentligt. Känns en smula konstigt om FM inte lyckats rekrytera fler soldater än vad som hittills krävts för att sköta bevakningen av de egna kasernområdena.....

Igen; vi i FM skriker för full hals-KEJSAREN HAR INGA KLÄDER PÅ SIG-MEDIA HJÄLP OSS!!! Det här korthuset håller på att rasa fullständigt.

När kommer någon att avkräva ansvar av FM-ledningen och av försvarsministern?

Det som händer i FM nu rimmar mycket illa med det som riksdagen fattade beslut på avseende regeringens proposition om ett användbart försvar.

Kapten på bakre bänk

Anonym sa...
19 februari 2011 15:16  

Vet inte riktigt om kommentaren hamnar i rätt inlägg men jag måste slå ett slag för Skippers blogg http://navyskipper.blogspot.com/2011/02/basorg-2013-delarna-hanger-inte-ihop.html , där C PROD MARIN kommenterat på ett sätt som faktiskt tyder på ledarskap i alla fall avseende att stå upp för sin egen personal. Sen tyder det ju verkligen på att högre chefer läser dessa bloggar...fler och fler verkar ta sig "omaket" att delta i gräsrötternas debatter. Mer sånt!

/EXC

Anonym sa...
19 februari 2011 17:13  

Rekrytering ja ett viktigt ämne

För viktigt för att scabblas bort av "förståsigpåare" som det nu är.
Sluta med att länga ut mängder med pengar
Ge varje förband löne medel och handlingsfrihet så ska ni se att det löser sig.
Den lokala kraften är stor..men begränsas av huvudets "hitte på regler". Förklar tydligt varför en soldat ska ha godkänt i Gymnasibetyg på en mänd betyg, Vilka tror ni blir skyttesold, lastbilsförare????

Nä låt resp förband rekrytera styr mindre och minska tokigheterna.

Markstridare

Anonym sa...
19 februari 2011 17:43  

Min tidigare kommentar kan raderas. Tyvärr är nu inlägget hos Skipper, där C PROD MARIN kommenterade, borttaget. Skipper förklarar varför i sitt senaste inlägg. Tyvärr är det sånt här som kväver den debatt jag trodde var på gång och som såväl behövs. Dock visar det i alla fall på att det läses bloggar på L24.

/EXC

Anonym sa...
21 februari 2011 22:25  

Var är ÖB?

Anonym sa...
22 februari 2011 09:42  

Läsvärt även för FM?

http://www.e24.se/business/bank-och-finans/storforetagens-tickande-bomber_2627641.e24

Processen som beskrivs i denna artikel har nog gått rätt långt inom FM

Anonym sa...
22 februari 2011 19:08  

ÖB är i SVT ikväll kl 2000. Såklart ska verkschefen visa en glättig yta ut i media medan han skiter i sina medarbetare inom Försvarsmakten.

Mer osynlig och tafatt chef undrar man ju om det nånsin funnits. Försvaret håller på att gå i konkurs-måtte Sverker Olofsson fråga om Wilhelm Agrells bok "Fredens Illusioner" eller Agrells tal från Sälen i januari.

Måtte Sverker Olofsson fråga om hur Försvarsmakten räknat i budgetbedömningarna kring hur det nya personalförsörjningssystemet ska kunna finansieras.

Måtte Sverker Olofsson fråga kring hur Försvarsmakten tänker hantera skadade och sjuka medarbetare-idag slängs sådana i praktiken på "tippen"-och så kommer det sannolikt vara ännu i många år.

Varför finns 45 generaler fortfarande i Försvarsmaketn? Det behövs kanske 10.....

Varför valde informationsdirektören Lagersten att bara besvara valda frågor när han gästspelade i bloggosfären? Varför vågade Lagersten inte besvara konkreta frågor som varför FM inte förberett för en återgång till värnpliktssystemet-något som ingår i riksdagsbeslutet om ett användbart försvar.

Vad har blivit bättre med det nya försvaret? Lägre beredskap och färre funktionsdugliga förband. Ingen förmåga till mobilisering-en operettarmé fastadministrerad av PRIO.....

Chris B sa...
22 februari 2011 20:41  

*
Kollade in hur det går för FM på de sociala medierna genom att besöka FM:s Facebooksida.
Att mitt i en rekryteringsperiod hitta följande inlägg gör ju inte att oron minskar!
Igår kl. 11:22
Michael skriver:
Har sökt sou i Uppsala/Enköping och undrar när man får besked om man går vidare? Mailat HR Centrum 11/2 och har ännu inte fått något svar.

för 54 minuter sedan
Magnus skriver:
Ringde till HR Centrum i fredags, det visade sig att det ligger efter cirka tre veckor med sin mail, dvs att du kommer nog få vänta någon vecka.
// Killen som väntar sedan tre veckor.

Sist jag var på FM HRC vimlade det av folk! Vad gör alla?
Tror man måste släppa tillbaks mer ansvar på förbanden. Detta centralmaktsexperiment kommer kosta oss för mycket!
Lyssnade nyss på ÖB som i tv pratade om den goda arbetsgivaren....
Vad får de sökande för bild av oss som arbetsgivare+
Tyvärr är inte det första året som SOU rekryteringen sladdar...men i år verkar det värre än någonsin!
Var finns chefsansvaret på FM HRC frågar jag mig?

Anonym sa...
22 februari 2011 22:11  

??? inga uppdateringar ikväll nu när öb varit i tv???

Anonym sa...
23 februari 2011 12:20  

Läs idag!!! -RYKANDE aktuell- FM årsredovisning. Läs den och reflektera över om skribenterna till detta "alster" och FM verksamhet ens finns i samma galax...

Årsredovisningen ligger på intranätet EMIL. Sannolikt var det för att gjuta olja på eventuella vågor avseende årsredovisningen som gjorde att Sverker G klev ur sitt gömsle igår och fanns, oemotsagd, i TV igår. Sannolikt gör inte FM sk chef något utan att ett mediabedömmande gjorts i den innersta kretsen av nomenklaturan.

Bilaga 2 rekomenderas särskilt-där står bl a att läsa hur vi inom FM uppfattar vår arbetsgivare-och genomgående är tydligen uppfattningen hos alla oss försvarsmaktsmedarbetare att FM är en av Sveriges, förmodligen en av världens, bästa arbetsgivare. Det står så i årsredovisningen-och då är det väl sant... eller?

Där står också att FM lyckats med 82,5% av rekryteringsmålen för 2010. En första blick gör att man kanske förvillas-för det står inte angivet hur man räknat-iaf inte speciellt tydligt... men OM man gör antagandet att man lyckats rekrytera 82,5% av målet 2800 GSS/T så måste man också, som läsare, göra antagandet att FM räknar in hela rekryteringen till NBG11, hela rekryteringen till FS20, kanske till FS21, hela rekryteringen till KS och till ATALANTA. Det som blir kvar, kanske 400 soldater är väl vad netto alla glättiga "Har Du det som Krävs"-kampanjer har gett i rekryteringsresultat.... kanske 400 anställda GSS/T-det är väl lite drygt 2 skyttekompanier på ett normalstort gammalt svenskt infanteriförband? Eller?

Vad har denna rekrytering kostat per anställd soldat? Siffran 100 miljoner för rekrytering hittills är kanske inte orimlig-det gör att varje anställd GSS/T kanske kostat 250 000kr i rekryteringskostnad......

Högvakten kostar ju 10 miljoner kr varje månad-och det betalar vi ju utan att blinka.....

En offentlig förvaltning i Sverige ligger snubblande nära rena propagandaförmedlingen till och med i sin årsredovisning-NÄR ska någon ansvarig redovisa hur det egentligen ligger till? När ska någon KRÄVA en redovisning för svenska folket?

Media hjälp Försvarsmakten; KEJSAREN HAR INGA KLÄDER PÅ SIG!!!!!

Anonym sa...
23 februari 2011 16:46  

Har även jag läst på emil om C FÖRBPROD uttalande om officerare i vakten.
S
Kan förbanden inplanera personal ur HKV för ett nerslag i verkligheten??
Nej såklart inte: De allra flesta har inget skyddsvaktsförordnande, ej inskjutna vapen , ingen täthetsprovad skyddsmas..så det var ju inte möjligt

Hade dock behövts lite Praktik på golbvet så kanske en hel del beslut blivit mer verklighetsförankrade.
C FÖRBPROD uttalande är ett lågvatten märke kopplat till rekrutering

Senast uppfatttade jag att FömedC inte har soldater o nu ska de anställa för vakten??.
Order TrängR: Avdela IBSS till FömedC Från...Till,,. Slut.
Nä så gör man inte då ska man anställa utanför IO 14 särskilda soldater...
Lågvattnet är totalt.

Men körkortsutb (C-berhörighet) har man nu från Motorskolan sagt att alla ska ha stridsfordonsförare som lastbilsförare, köp tjänsten var ett svar...
Sinnessjukt om vi kopplar detta till PENGAR och det måste man väl...elller???

Markstridare

Anonym sa...
23 februari 2011 17:10  

Tolgfors tycker Försvarsmakten sköts bra.... Försvarsministern som ENBART verkar se nuvarande ekonomi som styrning. Nåt om säkerhetspolitik-nej det kan Tolgfors förmodligen inte ens stava till.
Tolgfors borde till KU-omgående. Denna lösdrift på Sveriges Försvarsmakt är bland det mest vansinniga som hänt i svensk samhällsplanering. Det kommer kosta oerhörda summor och inte ge bråkdelen av effekt mot värnpliktsstrukturen.

Göran Mellblom sa...
24 februari 2011 07:45  

Kejsarens nya kläder.
Flera av debattörerna på denna blogg nämner sagan "Kejsarens nya kläder". Den rymmer mycket visdom. Minns ni att det rörde sig om listiga försäljare som under mycket hemlighetsmakeri slog sig ned i en stad, men ordnade hemligheterna så att folket blev nyfiket och småningom bättre folk och slutligen Hovet och Kejsaren. De listiga vävde i tomma vävstolar och sade till bättre folk som släpptes in att titta "tyget är mycket vackert och dyrbart, men det är bara de mest intelligenta som kan se det". Och de skröt om tygets vackra lyster, färger osv. Ingen vågade säga att de inget såg, för då skulle de ju avslöja sig som dumma. Alltså skröt de också om hur vackert och dyrbart tyget var. Alldenstund en Stor Parad händelsevis skulle hållas, förmådde de listiga Hovet att betala ett mycket stort förskott på det dyrbara tyget, efter att Kejsaren varit och personligen försäkrat sig om dess kvalitet, men intet sett - och tigit om saken - för att inte framstå som dum.
De listiga sydde Kejsarens nya kläder (som inte syntes) av tyget (som inte fanns) och klädde honom inför den Stora Paraden. Och när Paraden formerades smet de sin väg med alla pengarna. Kejsaren var illa till mods, för han kunde ju se sig i spegeln iförd undertröja och kalsonger och de nya kläderna (som inte syntes), och uppfattade sig därför som dum. När Paraden drog genom staden fnittrade folk åt detta, men diskret eftersom de annars ju var dumma. Men ett barn som inte förstod bättre ropade vad det såg "Kejsaren har inga kläder", varpå folket inte kunde hålla sig längre utan började storskratta. "Kejsaren har inga kläder". De kanske var dumma, men de fick sig ett gott skratt. Debattörerna vill ersätta Kejsaren med Överbefälhavaren och Kejsarens Hov med Försvarsmaktsledningen och kanske Högkvarteret vilket gör debattörerna, för den händelse de är officerare, till medskyldiga i denna svarta komedi. Men debattörerna vill bara framstå som offer, vilket jag anser ohederligt. Om vi ser att Överbefälhavaren inte har några nya kläder, och att Hovet inte kan eller törs säga honom det, så är den enda lösningen den demokratiska processen. Bloggarna är folkets fnitter i sagan, och det visar att det finns stöd att få såfort någon träder fram och ropar "Kejsaren har inga nya kläder. Vi ser att land efter land i Europa drabbas av de listiga och hamnar i samma elände som vi, senast våra tyska kollegor och snart våra bröder finnarna. Officerare får lön för att stå emot i farans stund och de modigaste av oss skall gå framåt. Vissa av oss kommer stupa. Striden i Europa står kanske nu och här och förs med sanningen som vapen, liksom i östeuropa och Nordafrika. Vilka är vi att inte ta upp en sådan strid? Träd fram och debattera öppet under eget namn! Hur kan ni tro att tidningarna skall ta annat än marginell hänsyn till anonyma, ehuru initierade inlägg? Nej, snarare gör ni jobbet åt dem men de får äran och lönen för er möda! En duell där den kritiske debattören väljer vapen och därmed har initiativet vore något att minnas. Öppet visir inför den misstrogna övergivna allmänheten. Det kommer att visa sig att alla officerare och ämbetsmän i Försvarsmakten står på samma sida, och att de listiga försäljarna av osynligt tyg på den andra. Bryt förtrollningen innan det är för sent. Jag tror att just vi har mod och kraft att göra detta. Och ni är skyddade av såväl Grundlagen, Officersförbundet och Äran.

Anonym sa...
24 februari 2011 12:27  

@Göran Mellblom 0745;
Det förefaller som att Du anser det viktigare att man deltar i debatten med sitt namn undertecknat än att det budskap som man förmedlar presenteras på tydligt och beskrivande sätt.

Historien om Kejsarens Nya Kläder är så signifikativ och beskrivande för den resa Försvarsmakten gjort under tiden 1997-2011. Under dessa 14 år har i princip allt försvunnit i FM. Den ansats som den Wictorinska försvarsreformen beskrev; att kunna möta en angripare som kan hoppa i sekvensordning-att ha en svensk förmåga att ligga före angriparen i OODA-loopen-HUR långt, käre Göran Mellblom, har vi kommit i den reformen tycker du?

Du anger att det är politiska förtecken för de saker som Försvarsmakten tvingats in i-det skulle jag säga är rena nonsens. I de allra flesta fall finns det militära sakkunniga inom departementen som utarbetat de förslag och propositioner som sedan ibland blivit beslut. Det är gott om överstar och generaler som suttit på båda stolarna-och ibland även på försvarsindustrins stolar....

Budskapet att Försvarsmakten-Kejsaren-inte har några kläder på sig ÄR det viktiga. Budbäraren är oviktig. Budbäraren är inte såå betjänt av att med vajande fanor och klingade spel dra lans mot den tyska draken PRIO Untergang-det ger inget alls annat än skavsår.

Den försvarsmaktsorganisation vi nu ser, med ett snart fullt utvecklat propagandaministerium, kommer finna vägar mot dem som med namn vågar stå upp för sådant som t ex ifrågasättande av den nya personalförsörjningen och den fullständiga kollaps som blir följden av anställda GSS.

FM vågar sannolikt inte öppet redovisa rekryteringsläget-att man nådde 82,5% av rekryteringsmålen under 2010 är med till visshet gränsande sannolikhet en riktigt konstruerad historia med såväl NBG11, FS20-21 och en hel massa andra komponenter inbakade. Förmodligen har FM lyckats rekrytera ca 12% av den stipulerade mängd GSS man tänkt sig under 2010. Förmodligen inte högre siffror reellt.

Att kommentera detta med sitt eget namn och ifrågasätta den inslagna vägen är att vara modig och omdömesfull. Att ifrågasätta och stå med sitt namn är rätt oviktigt i det perspektivet. Man kan kanske kalla sig något-"Kapten på bakre bänk" eller "Den Röda Nejlikan".... "They seek Him there, they seek Him here. Those frenches seek Him everywhere. Is he in heaven, is he in hell-that damn dilusive Pimpernell"

För att lugna skribent Mellblom skriver jag här ett namn-kanske mitt eget....

OCH-förresten: HUR MÅNGA soldater i förband har Sverige gripbara HÄR och NU? Nån som vet?????

Media-hjälp Försvarsmakten-KEJSAREN HAR INGA KLÄDER PÅ SIG!

Alpha Bertil

Anonym sa...
24 februari 2011 18:04  

Evigt trött på Mellbloms semantik och vurmande för officersförbundet säg nått viktigt och låt förbundet leverera eller sakta försvinna.

Göran Mellblom sa...
26 februari 2011 15:35  

Ja, det egna namnet ger oss rätt att tillsätta och avsätta riksdagsmän och regering, oavsett hur initierade vi är. Utan eget namn är vi endast pamflettförfattare, som tycks brutalisera vårt språk och förenkla våra argument till den grad att motståndaren inte kan anse oss värda att ta på allvar. Pamfletter fungerar traditionellt så att debattinläggen spontant hetsar varandra i ett slags tävling, där den hetsigaste tonen blir finast, vilket inte hjälper sakfrågan man ursprungligen är engagerad i. Det är ett slags mekanism känd av debattörer sedan århundraden. Men den debattör som kraftsamlar, som lyckas fånga all sin ilska i skärpan i sina argument snarare än i invektivens mängd, den böjer sig såväl meningsmotståndare som debattörskamrater för i vördnad. Officerares hetsiga ton på denna fina blogg och andra beror helt säkert på att vi sedan mycket länge av tidsandan tvingats tiga, men nu genom bloggarna plötsligt kan göra oss hörda. Bortse inte från styrkan i er egen person. Sätt inte ert ljus under skeppan (som man säger på K3 och P4) utan debattera som officerare! MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
26 februari 2011 17:01  

@Mellblom kl 1535; mjaa-behåller nog anonymiteten och är en "levande fegis uppe på söderåsen hellre än en arbetslös hjälte nere på B52" -gammalt ordspråk från Ljungbyhed.

Mellblom-vad tycker du om generalsnomenklaturans totala tystnad här? Deras anonymitet och passivitet i försvarsdebatten, vad tycker du om den? När Wilhelm Agrell höll sitt tal vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen då satt Salestrand och Lindström i salen-tysta som korgossar. En replik från dessa insatta sakkunniga hade väl varit på sin plats när Agrell kom med sina "ogrundade"(?) teser...

Mellblom, vad tycker du om att generalernas-våra främsta officerare-talan idag förs av en civil informationsdirektör? Kanske är Lagersten den riktige ÖB? Vem vet idag....

Ingen av generalerna har kommenterat det nästan hetska uttalande som kom från general Plutch angående att han hade att "HANTERA" bloggande...... det uttalandet är rätt otäckt kan jag som enskild liten medarbetare tycka. Vad tycker du Mellblom?

Pimpernell-the red one

Göran Mellblom sa...
27 februari 2011 08:54  

Generalerna är tysta i den offentliga debatten, precis som vi andra officerare. De har en särskild ansvarsfylld roll i varje samhälle som ledning för de starkast beväpnade krafterna, men jag tror att de, liksom vi övriga officerare är hårt präglade av den tidsanda vi vuxit upp i. Bloggandet och den Nya Officerstidningen pekar på att de, liksom vi, inte längre nöjer oss med att tiga. Generallöjtnant S. har flera gånger gått i svaromål, uppfriskande upprörd och vältalig, mot artiklar han ogillat. En härlig kraft visar sig på mediaarenan! General G, vår ÖB, är personligen helt säkert ilsken och ledsen över vissa inlägg på denna blogg, men svensk offentligrättslig tradition hindrar Överbefälhavaren att yttra sig vid sidan av sitt höga ämbete. Vi officerare är kanske inte längre rädda för - varandra - att någon skall misstänkliggöra vårt demokratiska sinnelag hos tidningar, politiska partier som inte gillar oss m.fl. Däri kanske saken ligger. Vad tror ni?
MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
27 februari 2011 20:32  

Fråga till försvarsminister Sten Tolgfors;
Är det din uppfattning att en förvaltningschef, Sverker Göransson, inte alls behöver kommentera den försvarsdebatt som förs i internetbaserad media idag?

Vilken kontakt behöver en förvaltningschef som Sverker Göransson alls ha med sin personal? Han kanske inte behöver ha någon kontakt alls-så är den reella verkligheten inom Försvarsmakten idag.

I FM Årsredovisning står i Personalberättelsen att läsa att "Internt uppfattas FM som en bra arbetsgivare med god ordning och som erbjuder bra utbildning"-sidan 10.
Det påståendet i Årsredovisningen stämmer otroligt lite med den verklighet som anställda i FM upplever idag.

Vilken är Din syn på detta Sten Tolgfors? Vilka motiveringar avseende de försvarsanställdas situation har du fått redovisade av FML?

Hoppas fler börjar ställa frågor direkt till försvarsministern-från försvarsmaktsledningen kommer inga svar alls.

Pimpernell-Yours Truly

Anonym sa...
28 februari 2011 13:42  

Generalmajor Michael Moore var militär rådgivare åt försvarsministern 2000-2004 innan han fick ansvar för långsiktiga planerings- och utvecklingsfrågor 2004-2007.

Från våren 2007 till 2010 tjänstgjorde Moore som Försvarsmaktens utvecklingschef. Från 1 september 2010 är Moore chef för enheten för militär förmåga och insatser (MFI) Försvarsdepartementet-saxat ur Wikipedia.

Moore har sedan mer än 10 år sagt att värnpliktssystemet ska bort. Vilka teser och budskap tror Ni, kära läsare, att Moore idag matar försvarsminister Tolgfors med?

Den som hävdar att det är den politiska nivåns "fel" att Försvarsmakten hamnat där den hamnat borde ju titta in lite i Försvarsdepartementet och se vilka kompetenser som verkar där. Det är gott om höga militärer som återfinns och som återfunnits vid departementet.

Tror någon att det var en slump att Moore återigen började vid Försvarsdepartementet precis efter värnpliktens avskaffande?

Undrar vilka förberedelser som vidtagits vid Försvarsdepartementet för att följa Riksdagens beslut där bl a åtgärder för att förbereda en återgång till värnpliktsförsvar var en av förutsättningarna för att Riksdagen skulle godkänna Regeringens proposition om "ett användbart försvar"?

Vore faktiskt klädsamt med ett inlägg från någon från Försvarsdepartementet här.....

Göran Mellblom sa...
1 mars 2011 17:47  

Generallöjtnant Michael Moore blev sannolikt utvald till sin position på samma sätt som VD och motsvarande chefer blir i stora företag och koncerner: styrelsen väljer en person alltefter lägets krav. Är det fråga om att krympa verksamheten (t.ex. Ericson) så väljer man en VD som visat sig bra på sådant. Är det fråga om att växa organiskt så väljer man en sådan. Vill styrelsen ha långsiktigt arbete utfört som påverkar hela affärsstrukturen eller koncernens satsning på en ny marknad, så rekryterar styrelsen en sådan person. Inte sällan beror styrelsens val på personens egna nätverk, som kan visa på säkra lösningar eller nya modeller. De yngre av våra debattörer på denna trevliga blogg känner kanske till att Regeringen i vårt land utnämner de högsta officerarna, liksom alla högre ämbetsmän i Staten, och har alltid gjort det. Regeringen fungerar ungefär som Försvarsmaktens styrelse och är ägarföreträdare inför Riksdagen- som representerar Ägaren. Och ägaren är som ni förstår de svenska medborgarna.
MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
4 mars 2011 22:45  

TV4 och rapporteringen kring dödsskjutningarna av två svenska officerare i februari ifjol bör idag kommenteras här på sidan tycker jag.

På 22-nyheterna ikväll fanns en vinkling kring de erfarenheter som ständigt (bör-borde) göras kring händelser-LESSONS LEARNED-PROCESSEN.

Händelsen i Afghanistan i februari ifjol kanske inte i nyhetsinslaget belystes speciellt mycket mer MEN just principen att gjorda erfarenheter hemligstämplas av HKV istället för att delges förband, skolor och centra är ju legio.

Alla vi som verkar i den organisation som ska stödja, utveckla och utbilda vi får ALDRIG del av kritisk information. Försvarets lessonslearnedprocess är idag ett skämt-den gamla databasen "tappades bort" i cyberspace och idag hemligstämplas allt.

Enda chansen att få koll som utbildare är att ha mailkontakt direkt med individer på plats i missionsområdet.

I åratal har det varit så här-och kommer säkert vara det i åratal fortfarande.

I morgon ska vår sk ÖB vara i TV-soffan och säkert beskriva hur bra allt med Lessons identified-Lessons learned- fungerar. Från ett verksamhetsperspektiv kan jag bara säga att det inte fungerar alls.

Idag på intranätet EMIL försökte sannolikt C INS Anders Lindström beskriva hur bra erfarenhetsåtermatningen fungerar inom FM. När jag läste det C INS skrivit blev jag bara matt-INGET konkret hur det går att få ta del av "funktionsvis viktiga" erfarenheter inget alls, bara varmluft-som vanligt.

Skärpning generalsligan-underkänt i organisationen IGEN-IGEN och IGEN.
Hur många ska behöva omkomma pga organisationens tafflighet tycker du ÖB?

NÄR-ge oss ett datum-ska LI-LL-processen fungera?

Johan Petersson sa...
1 april 2014 16:42  

Det vackraste jag hört sen jag konfirmerades. Väl talat.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade