Majorer i debatten

Försvarsmaktens Informationsdirektör Erik Lagersten har nu lagt ut en artikel på Försvarsmakten Kommenterar om personalens deltagande i den offentliga debatten. Det är ett mycket bra klarläggande som precis innan jul även gjorde ett kortare gästspel på Försvarsmaktens intranät EMIL.

Lagersten trycker också på meddelar- och åsiktsfriheten, vilket han även gjorde tidigare i sitt gästinlägg här på WW. Tyvärr behöver man påminna om dessa medborgerliga friheter då det förekommit tillfällen när befattningshavare velat efterforska vem/vilka som "läckt" helt öppna handlingar till media eller förbjudit sin personal att tala med journalister.


För att återgå till majorerna i debatten, så gäller naturligtvis detta alla anställda i Försvarsmakten. Här och där föreligger det en självpåtagen munkavle där uppfattningen är att försvarsmaktsanställda inte ska yttra sig utan låta politikerna styra som de vill. Samma problem föreligger inom Försvarsmakten som andra organisationer och myndigheter. Om inte de som sitter med kunskapen och detaljkollen yttrar sig i ämnet, vad blir då kvaliteten på besluten?

37 kommentarer:

Borneo sa...
24 februari 2011 12:49  

Det där låter bra och är det om det skulle fungera så. Fortfarande görs dock minnesanteckningar och har någon "major" en alltför avvikande uppfattning, hur rätt den än är, så ligger det vederbörande i fatet. Dessutom så blir fokus direkt på vem som sagt vad och inte själva innehållet.

Dessutom så läggs detibland ut lite försåt för att spana in vem som kanske har sagt något till media.

Anonym sa...
24 februari 2011 13:00  

Det skall egentligen inte behövas att Erik Lagersten måste markera i ett inlägg på Försvarsmaktens hemsida att myndigheten inte har någon annan uppfattning än den som reglaras i lagar och förordningar när det gäller rätten att uttrycka sig i tal och skrift för försvars-anställda.

Det som vore mer glädjande, än att diskutera formalia på olika mediainlägg, vore om Försvarsmaktsledningen bemödade sig om att kommentera eller bemöta själva kärnfrågorna på de inlägg som kommer i både i "gammelmedia" och de nya sociala medierna.


Vänligen

Peter Neppelberg

CS sa...
24 februari 2011 13:54  

Noterar att samtliga bloggar som drivs av "SOF liggaren" är borttagna under dagen alternativt sent igår. Någon som vet anledningen? Jag kan inte låta bli att vara lite konspiratorisk intill motsatsen är bevisad.

Anonym sa...
24 februari 2011 14:20  

Väl skrivet Neppelberg.

Anonym sa...
24 februari 2011 14:29  

Lagerstens PSYOPS-verksamhet är ju riktigt rolig. Konsten att komma med undanglidningar, konstruerade sammanställningar som med lite god vilja faktiskt är sanna och i övrigt mest tystnad utom när FML kan tjäna poänger för att motivera fortsatt färd mot Försvarsmaktens fullständiga kollaps.

HUR många soldater i fungerande förband är gripbara här och nu?

Varför har "Lagerstens o Göranssons" försvarsmakt LÄNGRE insatstider än den gamla svenska värnpliktsförsvarsmakten? Vilken är vinsten?

Kan LagerstanGöransson-försvarsmakten möta en kvalificerad motståndare till lands- sjöss och i luften? Hur har L-G använt den strategiska timeouten? Klarar försvarsmakten mer än att hålla 500 soldater för att jaga långskägg i Afghanistan?

Går det att få svar från "informations"-direktören eller är det fortfarande så att naiva frågor, som mina, från ofrälse allmoge besvaras först år 2020?

Anonym sa...
24 februari 2011 15:05  

Håller med Neppelberg.
INFODIR sysslar med självklarheter...

Får våra kolleger så dålig utbildng nu att detta måste kommenteras av INFODIR.

Att ledningen istället skulle kommentara något hade varit av värde (istället för INFODIR påpekande om att så o så får mna göra/integöra..blir löjligt).
Med ledningen avser inte jag INFODIR (trots att han får lova att uttala sig enl FM ARBO) utan jag menar LEDARNA om det finns några som tar den rollen.

Markstridare

Anonym sa...
24 februari 2011 15:57  

Men kan vi inte vara överens om att Lagerstens inlägg är en bra signal? Eller måste det alltid klagas för klagandets skull, Neppelberg?

200 QRZN

Anonym sa...
24 februari 2011 15:57  

@CS

Du behöver inte vara orolig i detta fall. Jag har inte blivit "tystad".

Jag ville med SOF liggaren skapa en plats med lite kreativ positivism i allt annat dystert kring FM.

Men jag upplevde intresset för svagt. Bloggen blev inte "levande" med så få kommentarer.

Så jag beslutade mig för att lägga den tiden på annat.

numera soffliggare

Anonym sa...
24 februari 2011 16:15  

Undra hur vi som frivilliga skall skriva under, vi kan ju inte bli sparkade men det är väldigt lätt utan minsta motivation att häva våra kontrakt.....och mobiltelefon har man ju, så ett enkelt SMS räcker ju för oss också....
Och hotad om att få sitt kontrakt upphävt för sina åsikter, har man ju själv varit med om, det mest spännande var att det kom från en av våra folkvalda i ett icke så okänt utskott.....


Teletekniker / Frivillig med Löjtnants grad

Anonym sa...
24 februari 2011 19:29  

@ SOF liggaren
Tror din blogg inte riktigt hadde hunnit komma igång var nog bara för få som visste om den hur somden kommer vara saknad/ Markstrids officer

CS sa...
24 februari 2011 19:33  

@SOF liggaren

Skönt att det inte handlade om påtryckningar. Jag tycker det är tråkigt att du slutar eftersom du hade en intressant nisch. Att du hade så få kommentarer hittills tycker jag inte är så konstigt. Det tar ett tag att bygga upp en läsarkrets. Jag hittade själv din blogg för mindre än en månad sedan och då är jag väldigt aktiv när det gäller att hitta nya. Läsarna och kommentarerna kommer med tiden.

Erik Lagersten sa...
24 februari 2011 20:46  

@Peter N mfl.

Det är bra att du och ni andra som är besjälad av att delta i debatten vet om era grundlagsskyddade rättigheter. Detsamma gäller förhoppningsvis resten av Försvarsmaktens medarbetare.

Problemet är dock att detta av någon anledning inte är lika känt utanför myndigheten. När en medarbetare deltar i diskussion eller med ett debattinlägg i ett ämne, det behöver inte vara försvarsrelaterat, men inom ett område som väcker känslor så ställs det frågor från aktörer utanför Försvarsmakten.

I mail till mig eller som krav till chefer vid hearings och liknande så ifrågasätts rätten att fritt uttala sin mening. ”Kan man verkligen som officer få säga detta?” eller ”Accepterar ni att detta förekommer?”. Då förklarar vi det som också framgår av min kommentar på Försvarsmaktens hemsida. Jag recenserar aldrig ett uttalande men försvarar alltid rätten att fritt komma till tals. Det tror jag att Försvarsmaktens medarbetare i längden tjänar på.

Den andra frågan som du berör är något helt annat. Rätten att fritt komma till tals innebär inte rätten att också alltid få ett svar. Även om den enskilde är engagerad i en fråga så är det inte alltid ur myndighetens synvinkel möjligt eller lämpligt att föra diskussionen utanför en beredning som pågår. Det kan tyckas trist och väcka irritation men är förvaltningsmässigt en realitet. Vi kan dock bli bättre på att förklara och diskutera före och efter beslut och jag tror att ni kommer att se konkreta resultat, i ett brett perspektiv, under året.

Erik Lagersten
INFODIR

TRIDENT sa...
24 februari 2011 21:34  

@Erik Lagersten

Eftersom herr Informationsdirektören ändå är på tråden har jag en lite fråga som jag hoppas jag kan få besvarad.

I den nyligen släppta årsredovisningen står följande att läsa i Bilaga 2 på sid 10

"Nulägesanalys av varumärket Försvarsmakten bland interna målgrupper

Den interna uppfattningen om Försvarsmakten som arbetsgivare är mer positiv. Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda och som erbjuder bra och övergripande utbildningar"Jag undrar vilka fakta/undersökningar som ligger till grund för denna skrivning?


Jag skulle också gärna se att denna undersökning publicerades i sin helhet så att vi anställda kan ta del av resultatet.Jag förutsätter att det gjorts någon form av undersökning bland personalen för att vidimera påståendet - "Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda..." - för om det INTE baseras på en bland personalen gjord undersökning är det ju inte riktigt sant - eller hur? Man skulle då t.o.m. kunna kalla det en lögn, men så hårda ord ska man vara försiktig med...

Jag gjorde själv en liten gallup på min arbetsplats - och bland ca 10 tillfrågade var det INGEN som instämde i påståendet "Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda...".

Förmodligen är det för litet underlag i min lilla egna gallup...

... så jag ser därför fram mot en publicering av den undersökning som ligger till grund för påståendet i årsredovisningen för att kunna justera min egen bild av Försvarsmakten som arbetsgivare. Kanske har jag haft oturen att hamna på en arbetsplats som inte är representativ för majoriteten av de anställdas åsikt om FM som arbetsgivare...

Anonym sa...
24 februari 2011 22:14  

Trident, välkommen till Lagerstens PSYOPSCIRKUS-a whole lot of clowns.....

Jaa-snälla goa informationsdirektören-kan vi få källgranska påståendena i Årsredovisningen avseende utsagan om "Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda och som erbjuder bra och övergripande utbildningar".

Källkritik var ju en av de viktigaste sakerna att framhålla när Wilhelm Agrells bok "Fredens Illusioner" var uppe i debatten här i bloggosfären. Var finns underlagen till utsagan i årsredovisningen?

Är påståendet alls sant? Vilken statistisk säkerhet har påståendet?

Förmodligen kommer Lagerstens PSYOPSministerium nu att besvara våra frågor med-störrrrssssta möjligggga tyyyyyyssssstttttnad.

Precis som man gör på cirkus.

Anonym sa...
24 februari 2011 22:54  

Erik L. Visst förstår jag att FML inte har möjlighet att kommentera allt och alla. Jag begär heller inte detta.


Jag undrar bara, tillsammans med många andra som är engagerade passagerare i andra och tredje klass, det som är varje fredags fråga på TV - "Vart är vi på väg?"

Första klass får (åtminstonde någon gång) gärna rycka först och svara!

Med glädje ser jag att P-O Stålesjö gjort så gällande omgaloniseringen. Säkert finns det personer som tycker det var ett bra eller dåligt besked. Oaktat detta var det viktigaste att ett besked kom som visar att FML tagit intryck av den diskussion som förts i frågan.


Vänligen

Peter Neppelberg

Erik Lagersten sa...
25 februari 2011 10:35  

@Trident mfl

Under 2009 och 2010 har det genomförts ett antal undersökningar syftande till att skapa en förståelse för vad Försvarsmakten står för externt och internt. Resultaten används bland annat för säkerställa att arbetsgivarerbjudandet är korrekt, går att uppfylla och i linje med framtida medarbetares förväntningar. Internt har undersökningarna genomförts som attityd- och fokusundersökningar i mindre form. Detta för att det överhuvudtaget skulle finnas referensmaterial som grund för arbetet.

Vi är medvetna om att detta är en grov uppskattning utifrån dessa första undersökningar. Osäkerheterna och problemen framgår av hela stycket attraktion som visar på de svårigheter Försvarsmakten står inför och som måste hanteras internt och externt.

För att ge en komplettare bild och bättre svara på ledningens behov av information så kommer Högkvarteret under våren att påbörja interna trendmätningar (s.k, tracking) som visar över tid personalens uppfattning om arbetsläget och förtroende. Vi ska också under hösten återuppta medarbetarundersökningarna. Formen för dessa kommer att förändras för att svara mot den kritik som internt riktades mot omfattning och tidsåtgång för de tidigare undersökningarna. En förändring som inte ska påverka den enskildes möjlighet att lämna synpunkter.

Den som vill ta del av fokusundersökningarna kan kontakta PERSS/ATTRAKTION för mer information.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
25 februari 2011 12:57  

Även om jag också har ett bristande förtroende för FML anser jag att vissa av kommentarerna till Lagersten är ovärdiga en svensk officer.

Jag är en stark anhängare på konceptet "firm, fair, friendly" och att det även kan appliceras gentemot FML. Trident gjorde det bra men efterföljarna var pinsamma.

Jag är inte nöjd med försvarsmakten som arbetsgivare och uppfattar att det är en sinnesstämning som delas av många på mitt förband. I den nyligen släppta årsredovisningen står följande att läsa i Bilaga 2 på sid 10

"Den interna uppfattningen om Försvarsmakten som arbetsgivare är mer positiv. Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda och som erbjuder bra och övergripande utbildningar".

Baserat på mina erfarenheter på eget förband och samordningskonferenser har jag mycket svårt att tro på denna slutsats. Därför skulle jag uppskatta om källorna till dessa påståenden offentliggjordes.

Mvh
Major Major.

Anonym sa...
25 februari 2011 16:28  

Så kom då Försvarets Forum i brevlådan..

Han är vass Ing2:aren på slutet.
Det är precis så det går till på HKV, "hittepå"-beslut utan förankring ute och sedan "ojdå det hade vi ingen aning om".

En hel del har ingen känsla för vad som är genomförbart och rimligt, bara ja-sägare , tyvärr.

Öv-övlt-mj-civila stå upp för er sak, ge RÄTT beslutsunderlag inte det som Gen vill höra utan RÄTT med konsekvenser.

Det är hög tid att se över HKV uppgifter och den våga av "marknads-anpassning" som sker utan att den behövs.

Markstridare

Anonym sa...
25 februari 2011 17:22  

"Den som vill ta del av fokusundersökningarna kan kontakta PERSS/ATTRAKTION för mer information/Erik Lagersten INFODIR"

Lägg materialet på EMIL.

Anonym sa...
25 februari 2011 18:21  

Jag gjorde samma reflexion som ”Markstridare” avseende Ing2:arns insändare i senaste numret av Försvarets Forum. Insändarsidan väcker en del funderingar. Uppenbarligen har det händ något på redaktionen de senaste månaderna eftersom de tidigare, tämligen harmlösa insändarna försvunnit och ersatts av väldigt kritiska röster. Frågan är bara om förändringen är spel för galleriet eller hur seröst det hela är, eftersom ingen ansvarig kommenderats ut för att bemöta kritiken.
Exemplet med Basorg och simulatorerna som Ing2:aren tar är nog ett av de grövsta felgreppen jag hört om på länge, men liknade ”missar” förekommer ju hela tiden. Om HKV kunde komma med förklaringar som påvisade att det hela varit ett medvetet beslut – då kan man ju köpa läget. I många fall precis som i detta exempel uppenbarligen beror på ren och skär okunskap – då blir man mörkrädd.
Än värre är nog de två reservofficerarnas artikel om projekt PRIO. Om det är som de uppger, att FM på ett tidigt stadium fått den kunskap som de två redovisar, då är detta ett av de med uppenbara fallen att ta upp i FPAN, eller varför inte till och med i närmsta tingrätt.
Sverker Göransson, Erik Lagersten med flera – det går inte att fortsätta så här!
Så länge ni inte gör en radikal förändring av era arbetsmetoder så kommer den här stackars ”firman” aldrig på fötter. Korthuset kommer att fortsätta att kollapsa.
Ni måste ha modet att dra i nödbromsen NU och i grunden revidera FM arbetssätt.
Lars Rössle, LSS

uppgiven sa...
25 februari 2011 18:33  

@Markstridare

Jo, det var intressant att läsa. Man kan ju tycka att den första åtgärden när man ska skissa på en "basorg" borde vara att ta kontakt med "baserna" och fråga vad de sysslar med...

Obertan sa...
25 februari 2011 19:18  

Först vill jag skicka en stor eloge till er alla som skriver här. Det finns ett stort engagemang ute i organisationen som visar sig i bloggarna.
Dock så önskar jag att det vore större...

Det vore ju ytterst pinsamt om HKV skulle ringa till förbanden och fråga vad de gör. Tänk om HKV skulle fråga vad förbanden tycker om sin organisation. Tecken på svaghet. Eller...?

Det är mycket positivt att direktörerna skriver på bloggarna även om det finns mer att önska, dvs mer konkreta svar.
Var är generalerna i debatten??
De är ju de som tar besluten och bereder för politikerna.

Försvarets forum är en helt ointressant tidning förrutom insändarna.
Om det finns underlag tycker jag att man borde ha ett par sidor med just insändare. De är de som faktiskt säger något. Resten är bara snömos...

Insändaren om PRIO gör bara att man får det mesta bekräftat. Jag tror inte att FML gör saker i ren okunskap, utan man får konsekvensanalyser men skiter i dessa och kör ändå eftersom det ändå inte är någon utanför FM som är intresserad varav det inte blir några konsekvenser.
Inte någon annanstans kan man missköta sitt jobb som inom FM, Det gäller från FML ner i hela organisationen. Vi vet alla en hel del som inte gör sitt jobb. Var annars är det ok??

Förbannad skattebetalare som söker sig ifrån FM!

Anonym sa...
25 februari 2011 19:51  

Problement med väl underbyggda beslut är krav på snabbare beslut och en accelererad förändringsprocess. "Snabbspåret" är alltid en önskad lösning numera. Det måste gå fortare, men då blir det ingen tid att göra jobbet. Ingen hinner bereda beslutsunderlagen.

Ett TTEM-arbete som tidigare började med en studie, tog fram ett UTTEM som underlag för systemplaner, fördjupade studier/materielförsök/org & metodförsök m.m. till PTTEM som utgjorde underlag för beslut om utveckling...ska idag kunna slängas ihop av en ensam truppkapten på tre veckor. Tro fan att man missar mer än tidigare, men det går mycket fortare. Ledtiderna har förkortats!

Alternativet är att låta jobbet ta den tid kvaliteten kräver, men också acceptera att det går faktiskt inte fort att förändra en organisation som FM.

Men, i FM är det snabba puckar som premieras, särskilt viktigt under truppföring att kunna fatta snabba beslut. Vi har ju de riktigt vassa truppförarna i HKV - den ledning vi krävt. Då går det fort (och fel).

Som man bäddat får man ligga.

Anonym sa...
26 februari 2011 13:03  

Fråga till Informationsdirektör Lagersten;

Hur många enskilda träffar har forsvarsmakten.se per dygn?
Varför är forsvarsmakten.se så långsam i uppdatering? Varför är sidan så genuint tråkig?

Varför står där aldrig nåt om när grannländer har stupade soldater? Annan mindre värdeladdad information kring t ex Danmark, Norge och Finland finns ofta med. Skulle motsvarande censurering bli än mer omfattande om Sverige var i en konflikt eller krigsliknande situation?

Varför är sidan så vinklat propagandistisk? Vilka mediala krav på objektiv information har forsvarsmakten.se att följa som offentlig förvaltning i Sverige?

Tacksam för svar-förvånad om jag får svar.

Pimpernell-Yours Truly

Göran Mellblom sa...
26 februari 2011 13:38  

"Major Björklund" sade någon snäsigt i en kommentar till ett uttalande som utbildningsminister Björklund gjort om skolan. Det har skett flera gånger under den förra mandatperioden. Av tonen i kommentaren framgick att det av vissa grupper ansågs otillbörligt av en officer att överhuvudtaget yttra sig om något. Man misstänkliggjorde Björklunds demokratiska sinnelag, ifrågasatte hans rättigheter eftersom han är officer. Förr om åren skedde detta regelbundet när någon reservofficer blev minister. Ingen svarade emot. Ingen av oss. Ingen av Arbetsgivarens folk. Ingen i Regeringen. Infodirektören ger färska exempel på samma sak. Samtidigt vet vi alla att dessa officerare, som grupper utmålar som demokratiskt opålitliga, sugs upp av näringsliv och offentlig förvaltning såfort de är tillgängliga för anställning. Vi borde börja vara karlar för våra hattar och finnas i offentligheten. Annars kan man fortsätta att misstänkliggöra oss.

Anonym sa...
26 februari 2011 18:19  

Nu finns det bara en väg kvar för ÖB.

Gå till Regeringen och se till att FM för den ekonomi som Regeringen beställer tjänster för.

Då kan man inte börja med att sätta en personal-ram först .
Utan uppgifterna defineras och kläs i pengar annars tas uppgifterna bort

Så svårt kan det inte vara.

Och om man inte får det man behöver så ta KONSEKVENSEN , markera systemfelet.

Men först städa lite i eget bo.
-Regionala ledningar avbryt jippot.
-Terr stab för MARKTERR-vht är rätt modell fortsätt.
-Se över IO14 totalt , helt vilse , hänger ej ihop för markförbanden, Faktiskt KATASTROF.
-Strv-frågan att välja bort P7 är ju vansinningt. Behåll 3 platser.
-Vad behövs i utlandet. Jo mek-förband. Utbilda då det. Nu får vi knappt ihop personal till de 4 strf 90 i Afgahnistan, snurrigt.
-Se till att bilda brigader 3 st, med ansvar för PERS, MTRL och planer. Ja så funkade det före 1998 och det funkade jävligt bra. Ta bort Teknikkontor o FMLOG ansvar för detta.
-Se till att alla i uniform har skyddsvaktsförodnande och vapen träning.
-Markförband måste utbilda på IKFN igen, trots att vi saknar ubåtshotbilden.
-Anställ särskilda soldater för IBSS-funktionen annars blir detta nästa KATASTROF.
-TA bort sånt som inte är till nytta, sticker ut hakan (jag vet), Drabanter, Hästar, Högvakt kan minskas krafigt alt tas bort och Sthlm Stad delbetala för Högvakt.

JA som ni ser det finns lite att göra....listan kan fyllas på mkt längre men om FM åtgärdar detta så ska det nog bli ganska bra igen, men skynda på.

Markstridare

Anonym sa...
26 februari 2011 19:47  

Först. Underlag för hur organisationen mår måste ju börja med att rannsaka sig själv och hur man själv för sig och bidrar till ett bra företagsklimat. Många fikarumsutvärderingar påverkar självklart sittande omgivning. Otaliga gånger har jag hört och sett missyttringar som senare visat sig vara missförstånd byggt på dålig kommunikation från ledningen. Fel från båda hållen.

Näst. En farhåga jag har är att med all välvilja att "mäta" och ta temperaturen på organisationen, gömmer eller glömmer medarbetarintervjuer av officerare som avslutar sin militära karriär. Dessa djupintervjuer torde ju kunna ge ett värdefullt underlag för fortsatt diskussion om hur FM ska vara en attraktiv arbetsplats. För om det vore just så skulle ju ingen vilja sluta.

Vad som förövrigt förvånar mig är just själva attityden till varför "Tracking" behövs. FML skulle jag tro är medvetna om att man med en del olyckliga beslut har trampat en del vindruvor, vilket sedan inte borde komma som en överraskning att personalen känner som de yttrar sig. Var är ledarskapet där man själv är ute för att träffa verkligheten utan att vilja se förinövade välkommskommittéer och tillrättalagda svar. Dessutom att kanske bara LYSSNA (utan att replikera). Låter det svårt? För personer med ett stort ego är det just det.

Vidare omöjliggörs ett jordnära ledarskap av en centralstyrd och toppauktoriserad organisation; kommer alltid att göra det svårt att känna "temperaturen" på sina underlydande oavsett om det finns välvilja eller ej. Medarbetarsamtal eller inte. Misstroende ökar med avståndet mellan ledning och enhet, oavsett nivå!

Om det inte FM slutar ta in mer vatten än vad länspumparna klarar av förordar jag att FM får sig en genomgång med Mckinsey&Co.


/
Johan
WA

Anonym sa...
27 februari 2011 00:16  

Härligt med ett extra fristående arbetspass nu på kvällen så man kan fylla på ÖT-kassan lite. I PRIO funkar detta att vfixa ihop otroligt mycket enklare än vad det var i Palasso. Lite skrivande här nu på kvällen-tre timmar redovisade i PRIO. Härligt system, borde alla ha.

Göran Mellblom sa...
27 februari 2011 10:55  

Debattörer på denna hedervärda blogg tycks fordra att Överbefälhavaren skall gå emot Regeringen och "kräva" bl.a. pengar. Debattörerna som fordrar att Försvarsmakten skall vända sig mot Regering och Riksdag måste betänka att ni förordar metoder som gav överste Ghadaffi makten i sitt land. Vi arbetar sedan länge i en demokratisk process. Den fordrar av oss att vi tar ansvar för våra åsikter. Även av oss officerare. Satta som vi har varit att leda personal som är tvingade att vara soldater medelst Lag och hot om straff, så är det kanske inte så märkligt att vi ibland tar till "kaserngårdsblommor och befälsrumston" för att understryka vår frustration. Men som debattörer kan ni väl inte på allvar mena det några av er skriver?
MVH Göran Mellblom

Göran Mellblom sa...
27 februari 2011 10:56  

Debattörer på denna hedervärda blogg tycks fordra att Överbefälhavaren skall gå emot Regeringen och "kräva" bl.a. pengar. Debattörerna som fordrar att Försvarsmakten skall vända sig mot Regering och Riksdag måste betänka att ni förordar metoder som gav överste Ghadaffi makten i sitt land. Vi arbetar sedan länge i en demokratisk process. Den fordrar av oss att vi tar ansvar för våra åsikter. Även av oss officerare. Satta som vi har varit att leda personal som är tvingade att vara soldater medelst Lag och hot om straff, så är det kanske inte så märkligt att vi ibland tar till "kaserngårdsblommor och befälsrumston" för att understryka vår frustration. Men som debattörer kan ni väl inte på allvar mena det några av er skriver?
MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
27 februari 2011 13:30  

@Göran Mellblom kl 1055;
Försvarsmakten skiter ju i att lösa den uppgift Riksdagen satt FM att lösa.
Regeringens uppdrag till FM rimmar illa med Riksdagens beslut angående "ett användbart försvar".

BagdadBob Tolgfors är sannolikt helt i händerna på sina rådgivare där många är militärer med uttalad ambition att ta bort värnpliktsstrukturen.

I Riksdagens beslut framgår att FM ska ha "omedelbart gripbara" förband-i FMUP framgår att FM syn på begreppet "omedelbart gripbara" är förband med mer än TRE MÅNADERS beredskapstid innan insättande. Denna beredskapstid, som är ungefär 20 gånger så lång som i det gamla invasionsförsvaret, är det som general Görsansson idag tycker är så bra. Han hävdar att han får mer gripbara förband med denna struktur som alltså är 20 gånger långsammare än den gamla.

Dessutom, eftersom huvuddelen av arméns förband ska bestå av GSS/T, kommer omfattande beslut som ger ingrepp i den svenska ekonomin behöva fattas innan Göransson har sina förband gripbara. Dessa beslut, som kommer att behöva fattas på regeringsnivå, kommer vara lika svåra att fatta som t ex partiell mobilisering skulle ha varit.

Vari ligger vinsten med den nya personalförsörjningsstrukturen? Jag kan inte se några egentligen. Dessutom har FM varit snubblande nära att inte följa Riksdagens demokratiskt fattade beslut.

En sak till, i Riksdagsbeslutet står tydligt angivet att FM ska förbereda för att återgå till värnpliktssystemet. Det är uttalat i texten, Vad gör man idag med t ex Pliktverket? Vilka reella förberedelser känner någon läsare här till att FM vidtagit för att förbereda för en återgång till värnpliktssystemet?

Däremot står det inget i Riksdagsbeslutet att FM ska satsa 10 miljarder på system PRIO-det som avkrävdes, sedan massor av år, var att generalerna skulle ha koll på FM ekonomi. Det klarade generalerna inte av. Det heller.

Så käre Göran Mellblom, ställ gärna frågor om demokratiska arbetssätt, men rikta frågorna åt rätt håll. Jag hävdar att general Göransson inte riktigt fullgör det Riksdagsbeslut han har att rätta sin förvaltning Försvarsmakten efter. Vi borde alla läsa Riksdagsbeslutstexten och ifrågasätta än mer den väg vi hamnat på i FM. Den leder till total kollaps.

Media, hjälp Försvarsmakten-KEJSAREN HAR INGA KLÄDER PÅ SIG!

Pimpernell-Yours Truly

Anonym sa...
27 februari 2011 13:38  

Göran Mellbom

Ditt inlägg om att gå mot regeringen är så lågt och dåligt.
Begär resurser eller klara ut konsekvenser och tala om vad man inte får för pengar man anvisar
Hur F-n kan du jämföra detta med Libyien???

Skärpning.

Eller är det så att resonemanget om Drabanter, Högvakt ochHästar som gör att du måste slänga riktiga "skit-kommentarer" omkring dig.
Tar gärna diskussion om sak frågor men inte att FM ska gör revölution, barnsligt.

Markstridare

J.K Nilsson sa...
27 februari 2011 13:52  

Göran Mellbom, nu tror jag att du drar lite för stora växlar. Själv ser jag att ÖB skall vara mer tydlig i media gentemot Försvars(finans?)departementet. Finns det inte pengar att driva runt den här cirkusen så var tydlig med det. Vill Fö ha nya helikoptrar så ser jag att ÖB är tydlig med vad det innebär.

Det är en aktiv kommunikation jag efterlyser. Att ÖB skulle bli en generalsversion av Kadhaffi är en utopi, det är mer resurser som efterlyses, inte ett alternativt politiskt styre.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
27 februari 2011 14:00  

Och Göran, snarare uppfattar jag tillmälet "Major Björklund" ett skällsord för Folkpartiledarens uppfattning om ordning och reda i skolan, hårdare nypor, rätt för lärare att beslagta enskilld egendom, m.m. Inte att Majoren tidigare varit aktiv Yrkesofficer.

J.K Nilsson

Lars Rössle sa...
27 februari 2011 18:27  

@ Göran Mellbom – jag förutsätter att dina liknelser med en viss överste i Libyen var ett sk retoriskt grepp, endast avsett att provocera. Du har uppenbarligen lyckats.

Riksdagen beslutar om FM uppgifter och tilldelar de resurser man anser FM behöver. Om beslutens riktighet kan man som enskild medborgare tycka vad man vill, men som tjänsteman är man skyldig att rätta sig efter fattade beslut.

Om Wilhelm Agrell har något sånär rätt i sin bok ”Fredens Illusioner” så följer mycket av de senare årens försvarsbeslut i riksdagen på rekommendationer som FM själv levererat. Att myndigheten sedan visat sig vara ofömögen att på ett strukturerat och genomtänkt sätt omhänderta sina egna förslag gör att man starkt kan ifrågasätta hur väl genomarbetade FM rekommendationer varit. ”Hittepå” är ett uttryck som figurerat. Jag är böjd att hålla med om att mycket verkar varit baserat på önsketänkande och maggropskänsla. Det har redan tagits många exempel i debatten på stolligheter så jag ska inte räkna upp fler.

”Professionellt” är i alla fall inte det ord som dyker upp i mitt huvud.

Att tro att riksdagen i detta läge skulle skjuta till mera pengar känns inte seriöst. Vad jag önskar, är att ÖB i egenskap av myndighetschef ska bita huvudet av skammen och gå till sin uppdragsgivare och meddela att den metod som myndigheten valt för att uppnå målen misslyckats och att den tidsplan man satt upp varit på tok för optimistisk.

Förutom att erkänna inför sina uppdragsgivare att man missbedömt svårigheterna så måste ÖB och FML lägga allt återstående krut på att återställa förtroendet mellan FML, HKV och personalen.

Inget kan vara viktigare!

Förtroende kan bara åstadkommas genom att släppa på prestigen och slå stopp på alla de undermåliga projekt som just nu forceras fram - Basorg 13 är bara ett av alltför många exempel. Något behöver säkerligen göras med vårt sätt att försörja insatsförbanden, men se till att skapa förståelse för vad ni vill, skapa delaktighet och se till att göra rätt från början. Det är lite jobbigare, tar lite längre tid och det blir inte alltid som man först tänkt sig, men det kommer garanterat att fungera!

Den nyvaknade insikten att man måste ta dialogen med sin personal är ett gott tecken på att en omsvängning kan vara på gång – hur seriöst det hela verkligen är återstår att se.

Sverker – Har du vad som krävs?
MVH/Lars Rössle, LSS

Anonym sa...
27 februari 2011 19:07  

Hade FM gjort rätt hade man redovisat vad politikerna frågade efter.
Bataljons-stridsgrupper.
Men detta tyckte FM var för svårt..

Men det var det som frågades efter...
Konstigt att regeringen inte tvinga fram detta ur FM
3 färdiga batstrigrp på varsin geografisk plats...

Men det kanske kommer med minskade anslag...

Markstridare

Anonym sa...
28 februari 2011 20:28  

Hej!
För första gången har jag fått lite reaktioner på mina insändare i Försvarets forum.
Bara positiva skall tilläggas.
Jag följer aldrig bloggar men har blivit uppmärksammad på att jag omnäms här. Nu har jag läst lite om vad som skrivs här, imponerande samling med kunskap och erfarenheter. Kul läsning faktiskt. Om ÖB:s GPS har visat honom på fel väg, så finns nog den rätta, sanna och enda möjliga vägen i kunskaperna och erfarenheterna här. Nu måste jag fortsätta fila på nästa artikel som kanske skall handla om den enormt vassa officersutbildningen ;-) eller varför vi får de chefer vi förtjänar ;-)

Vänliga hälsningar
Fredrik Erpesjö

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade