Mindre Östersjöflotta i framtiden?

En läsare tipsade igår om en intressant blogg, Russian Military Reform, som fokuserar på omvälvningen i de ryska väpnade styrkorna. Det senaste blogginlägget där handlar om framtiden för den ryska marinen.

Inlägget tar sin grund i en rapport för den marina anskaffningsplanen. Där visioneras fyra uppgifter för ryska marinen inom det närmaste decenniet:

  • Skydda pipelines och energirika offshore-områden
  • Skydda handelsvägar (SLOC)
  • Skydda Ryssland mot Kina
  • Visa flagg ”på de sju haven”, företrädesvis Latinamerika, Mellanöstern och Sydostasien

I och med denna plan skulle Norra Flottan sluta att vara huvudflottan och istället skulle Stilla Havsflottan inta denna roll.

Intressant är då att framtiden för Östersjöflottan beskrivs som kustnära bevakning och att flottan inom de närmaste åren ska få lämna ifrån sig alla större fartyg till Svarta Havsflottan. Uppgiften för Östersjöflottan skulle i så fall bli att huvudsakligen skydda just en viss pipeline.


Det är ett intressant blogginlägg, men det väcker också en del funderingar. Ingenstans omnämns t ex anskaffningen av de fyra-fem hangarfartygen och fyra eller mer Mistralfartygen. Var dessa passar in i ovan listade fyra uppgifter kan man fråga sig.

15 kommentarer:

Anonym sa...
1 februari 2011 09:18  

Man får hoppas att intentionen med Mistralskeppen inte är att göra utflykter för att titta på Hoburgsgubben och andra raukar.

Skipper sa...
1 februari 2011 14:01  

Det var precis den här bilden som f.d. Svenske marinattachen i Ryssland gav för någon vecka sedan. Att skydda energiresurser och en viss gasledning kommer troligen att bli Östersjömarinens huvuduppgift. Detta kommer då också sannolikt innebära att Ryska örlogsfartyg kommer uppträda mer frekvent nära vårt egen TVG och inom svensk ekonomisk zon.

Dmitry sa...
1 februari 2011 14:35  

Thanks for linking to my post. If you look back at previous posts tagged Navy, you can find my discussion of both aircraft carriers and Mistrals. In brief, Russia will not have any aircraft carriers in the next 20 years. Current plans call for construction of a carrier to begin no earlier than 2020, and we know how quickly Russia can build ships. :-)

The first Mistral will go to the Pacific fleet, followed by either the Northern or Black Sea Fleets. Mistrals 3 and 4 probably won't be built for 10 years either. I can't imagine one of them going to the Baltic Fleet, but I suppose it's possible that the last one will.

Anonym sa...
1 februari 2011 15:22  

Allvarligt talat - det ligger lika mycket i Tysklands och andra EU-länders intresse att skydda Northstream. Det enda Ryssland behöver göra som hot betraktat är att strypa tillgången på naturgas, speciellt en kall vinter… Ett eller flera Mistral-skepp har bara betydelse om man inte har någon som helst funktionell försvarseffekt kvar (vilket är den sits som vi befinner oss i nu…). Även en lite upprustning från Svensk sida skulle neutralisera detta hot - men man prioriterar tydligen kulisser och inbesparingar för att finansiera skattesänkningar för främst höginkomsttagare och finansiellt starka. Prioriteringarna är helt klara.

Gustaf sa...
1 februari 2011 16:18  

Enligt RIA Novosti och flera andra ryska media har den ryska försvarsledningen beslutat att inte anskaffa några fartyg i den plan som nu lagts fram och som gäller till 2020, innan dess kommer man inte häller att projektera några. Ifall hangarfartyg skall projekteras efter 2020 verkar vara en öppen fråga.

http://russiandefpolicy.wordpress.com/2010/12/11/no-carrier-in-gpv/

Och så vitt jag förstått från ryska källor kommer Mistral att hembaseras i Norra Flottan och Stilla Havsflottan i första hand och där efter i Svartahavsflottan.

Urban sa...
1 februari 2011 17:47  

Jag har för mig att jag nyligen läste att det bara blir ett hangarfartyg och inte så många. Av ekonomiska skäl.

Det jag noterade när jag läste inlägget i fråga var att det betonades att USA inte längre sågs som fiende och min slutsats av Östersjöns påstått minskade betydelse är att det inte längre finns nåt intressant på andra sidan. Vi får väl se.

En annan sak jag tänkte på var att det verkar som om Ryssland inte planerar för [krig i] den nära framtiden, utan snarare verkar satsa på att ha ett bra läge om 20 år.

Anonym sa...
1 februari 2011 18:42  

Det torde väl vara ganska irrelevant var större fartygsenheter har sin hemmabas? Som vi såg vid Zapad-övningen gick det på några veckor att dra samman mer landstignings- och flottresurser än vi knappt sett ens under kalla krigets kyligaste tid.
Jämför med hangarfartyg, hemmahamnen är det ställe de nästan aldrig är!
/Kölsvinet

jan-olov sa...
1 februari 2011 20:23  

Lite sakupplysning:

Nuvarande konfigurering och antal/flotta
http://en.rian.ru/infographics/20100729/159992089.html

Beslutad anskaffningsplan per fartygstyp
http://rusnavy.com/nowadays/concept/reforms/moderizationprograms-2010/

Beslut om Konfigurering av anskaffningsplan per flotta ej kommunicerad men olika analytiker i RIA Novosti bland annat säger 2+2Norra flottan respektive Stilla havsflottan.
Mot detta kan hävdas att Mistralfartygen i första hand är landstigningsfartyg och Ryssland förfogar över just 4 marininfanteriförband i hav så utgångsgruppering skulle då bli ett per flotta.
Oavsett utgångsgruppering så kan dessa omgrupperas för att lösa en uppgift någon annanstans vilket just precis övades under Ladoga2009/Zapad 2009 i ÖStersjön och under Vostok 2010 i Stilla havet.
Så skilj på utgångruppering och faktiskt förmåga i vårt närområde.

Wiseman sa...
1 februari 2011 23:30  

Dmitry: Otjen Prijatno! I will have a look at those posts later on. I also doubt that any of the Mistrals will be placed in the Baltic, but time will tell, as well as for building of the carriers. I saw that the Chinese are close to finishing construction work of the Varyag. Do you think they will go for Su-33, Mig 29K or an indigenous aircraft?

Anonym sa...
1 februari 2011 23:32  

Att man anpassar sin Östersjöflotta till den upplevda hotbilden är väl helt naturligt?
Man kan ju tycka att den är väl stor ändå, med tanke på motståndet.

Teaterdirektören.

Försvar och säkerhet sa...
2 februari 2011 07:50  

Här hittar du flera originalkällor till uppgifterna:

http://krigskonster.blogspot.com/2010/12/ryssland-storsatsar-pa-flottan.html

Mistral Stilla Havet och Svarta havet enligt min bedömning.

Staffan Danielsson sa...
2 februari 2011 10:00  

jag tycker att fokuseringen på just den naturgas som kommer att strömma genom gasledningen är väl stor.

Volymen av olja och gas som transporteras på de 2.000 - tror jag - fartyg som dagligen trafikerar Östersjön har ju växt dramatiskt på 20 år och utgör det dominerande transportflödet.

Anonym sa...
2 februari 2011 10:05  

Nu pratas det om Mistral igen och det glöms bort de 5 stycken landstigningsfartyg typ Ivan Gren(med helikopterkapacitet), 5 korvetter på G av 20 planerade, nya minsvepare, nya mindre landstigningsfartyg kapacitet 3-4 BTR med mera.

Och som flera redan nämnt skilj gärna på utgångsgruppering och faktisk förmåga.

I nuläget har varje rysk flotta 4 stycken stora landstigningsfartyg typ RopuchaI/II. Dvs på några dagar kan Norra Flottan och Svarta-Havs-Flottan ombasera 8 stycken Ropuchor till Östersjön. Samt ett gäng Tapirer/Alligatorer.

Alltså, utan Mistral och Ivan Gren kan Ryssland i nuläget lätt koncentrera 14-15 stora landstigningsfartyg till Östersjön, 2 stora landstigningssvävare samt ett antal mindre landstignings-farkoster etc.

Tillsammans med fallskärmsbrigader ur VDV blir detta en formidabel styrka som på nolltid kan hota alla slöa och dekadenta länder vid Östersjön. Och Gotland, Ösel, Åland hänger väldigt löst när Kreml vaknar på fel sida.

Magnus Redin sa...
2 februari 2011 15:04  

Skydda handelsvägar låter som ett mål där sjöfartsberoende länder som Sverige, Norge och Storbritannien och givetvis hela EU borde kunna samarbeta med Ryssland om världen blir oroligare.

Rysslands utveckling är hotfull och vi behöver förstärka försvaret men ibland delar vi intressen och där kan det vara bra att ha en förmåga att samarbeta mot pirater och fallerade stater.

Det är det enda positiva jag kan finna i detta.

erep sa...
8 februari 2011 20:42  

Om man betraktar läget från en finländsk synpunkt, kan jag, utan att ta ställning till detaljer som Mistralers distribution konstatera 2 synpunkter:

När länder västerom oss minskar på försvarsbudgeter, ökar länderna österom oss dem.

En strategibedömning ur rysk synpunkt kommer inte att gå ut på att hotet ökar i väster. Däremot ökar skillnaden mellan det överbefolkade Kina och det tomma landet norrom gränsen. Redan nu finns en omfattande illegal flyttrörelse norrut. Om jag vore rysk politiker, skulle jag fundera på om detta tarvar åtgärder, och ifall jag inte hade andra medel, åtminstone en ökad militär närvaro.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade