Norgelösning

Nyheten att norska försvaret avser degradera över tusen officerare för att sänka lönekostnaderna, får en åter att fundera över hur Försvarsmakten ska förändras från att ha en enorm övervikt av officerare till att ha en majoritet specialistofficerare.

Ekonomin blir allt trängre och löneutrymmet allt mindre. Vid värnpliktens avskaffande utgjorde lönekostnaderna nästan en tredjedel av försvarsbudgeten. I Nederländerna, som är det land man tittat mest på vid införandet av ett svenskt frivilligförsvar (frivilligförsvar innebar fram till 2008 Hemvärnet, Lottakåren, Blå Stjärnan, m fl, men avser idag det vi i Storbritannien, USA med flera länder kallar för yrkesförsvar) utgör lönekostnaderna drygt 50 % av försvarsbudgeten. Att trenden blir liknande i Sverige är inte bara troligt utan mer av ett faktum. Bara under det senaste decenniet har officerslönerna stigit med ca 35 % medan försvarsbudgeten legat still runt 40 mdr kr. Räddningen har varit minskat antal anställda. Ganska snart kommer det uppenbaras att soldatlönerna är alldeles för låga för att fungera, varvid dessa också måste höjas och då handlar det om reallöner som står sig i konkurrensen med övriga samhället.

Samtidigt vet vi att krigsmaterielen fördyras närmast exponentiellt i förhållande till utvecklingen. Sålunda kommer även materielkostnaderna att utgöra en allt större del av försvarsbudgeten. Försvarsmakten försöker ständigt sänka sina lokalkostnader, men hur man än vrider och vänder på det och försöker minska areorna är kostnaderna kvar på samma nivåer. Det som får stryka på foten blir då verksamheten som får en allt mindre del av kakan, när försvarsbudgeten kvarstår på samma nivå eller minskar. Ser man till försvarsbudgetens andel av statsbudgeten och svensk BNP, har den stadigt minskat de senaste dryga 40 åren.

Framtidstunneln blir med andra ord allt trängre och att ÖB skulle behöva gå ut och begära mer pengar för perioden bortom 2014 var endast en tidsfråga. Frågan blir i framtiden vilken förmåga vi ska stryka om inte avsevärt mycket mer pengar kan tillföras försvarsbudgeten. Vi har redan gett upp förmågan att kunna försvara landet mot ett väpnat angrepp.

Om ekvationen ska hålla framöver krävs det att man kan sänka lönekostnaderna och det finns både en och annan befattningshavare i HKV som sneglat på möjligheten med specialistofficerare med lägre löner än dagens stora berg av officerare har.

Med tanke på den stora klyfta som nu råder mellan personalen och chefsskiktet vore en Norgelösning med påtvingad omgalonering och tillhörande lönesänking det som slutligen får Försvarsmakten att implodera.

Men, någonting måste ju norrmännen göra för att få råd med sina F-35 som enligt Wikileaks redan stigit 67 % i pris sedan anskaffningsbeslutet togs.

Se även Sinuhe

24 kommentarer:

Anonym sa...
7 februari 2011 22:19  

Gärna lönesänkning, men då ska vi f*n i mej ha F-35 oxå...

Maskinisten sa...
7 februari 2011 22:40  

Omgalonering och lönesänkning är nog något som kommer vare sig vi vill eller ej. Det kommer dock att vara som när man kissar i byxorna, varmt och gott till en början med men sen när den första yran är över kommer FM personal endast att bestå av medelmåttornas eldorado, alla kan ju inte likt Sven Duva stå vid bron och tjurskalligt mota den lede fi från att komma över, nån måste tänka också. Håkan Syren sa en gång att det dummaste han gjort i FM var att stoppa rekryteringen, Syrens dumhet kommer dock att framstå som briljant i förhållande till den omgalonering och lönesänkning som nu stundar. Det känns sorgligt att ett sådant här resonemang över huvud taget kommer upp! Vart tog den vägen, den försvarsmakt jag var så stolt över.

Anonym sa...
7 februari 2011 22:49  

Den "Rolenska utredningen" hittar en del andra lösningar också!

"Utredningen kan dock konstatera att det finns vissa skäl som
talar för att i framtiden se över anställningsformen även för officerare
och för att föreslå tidsbegränsade anställningar för alla eller
vissa kategorier av officerare."

Tydligen ser man en fara i att officerare stannar kvar för länge i FM. Notera språkbruket i följande citat!

"Utredningen utgår från att specialistofficeren på flera områden
kommer att vara attraktiv på den civila arbetsmarknaden. Specialistofficeren
kommer att ha såväl specialkompetens och praktisk
erfarenhet. Någon överhängande fara för att denna grupp över lag
kommer att stanna lika länge som övrig tillsvidareanställd militär
personal finns inte anser utredningen."

Några som läst utredningen och FoI;s rapport har dragit slutsatsen att övergången till specoff är en icke föraktlig besparing!
I allt väsentligt har reformen även av politikerna presenterats som en kraftfull besparing!
HUR är dock ingen villig att reda ut ännu! Även om man är överens om att det är bråttom!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
7 februari 2011 23:07  

Omgalonering-så f-n heller. Innehållet i befattningen kanske kan bli på en underofficersnivå men min OFFICERSEXAMEN kan ingen ta ifrån mig.
Jag är utnämnd officer i FM och precis som en fil kand, fil dr eller nån annan akademisk examen har jag min examen.
Bli uppriktigt sagt URLESS på Lars Fresker och hans Officersförbunds superfega approach till hela omstruktureringen av FM.
Lite mer LO och "Byggettan" eller "Gruvtolvan" borde det nog vara än fröken Freskers balettsällskap.

Alltså; kanske mindre möjlighet påverka innehållet i arbetet-underofficersarbetsuppgifter tillhandahåller arbetsgivaren. Min officersexamen och TITEL kan arbetsgivaren inte ta ifrån mig.

Officersförbundet borde ha en tuffare approach. Vad gör det om de förlorar nån tvist i nån domstol mot att det slås lite nävar i förhandlingsbordet ibland?

Anonym sa...
7 februari 2011 23:21  

Säg en enda hållbar anledning till att en lönesänkning skulle komma till stånd?
Här vore YTTERLIGT skoj med lite fackförbundskompetenskommentarer.

Lönesänkning-aldrig i livet!!!!

Anonym sa...
8 februari 2011 07:32  

Som en gammal infanterist LT känner jag mig säker avseende en ev omgradering med ev tillhörande lönesättning.

Jag har idag ca 24 500 Före skatt och 25 års!! tjänst.

Huset är nästan betalt .. ungarna har lämnat boet.. jag är gift ( hon har jobb) jag har huuuur stor fallhöjd ekonomiskt som helst..

Gör vad faan ni vill jag slutar ändå inte... det är min "hämd" gentemot HKV personalhantering..

Det enda som skulle få mig att sluta är en förtida pensionslösning som skulle motsvara en "50/50" lösning

dvs 50% av lönen om du är 50 år ( 47-53?)...


men annars så är jag kvar till
67!!! eller senare om den nuvarande regeringen beslutar om detta. Ha Ha ha ha ha

Lt/LG/Sthlm

Anonym sa...
8 februari 2011 09:39  

@anonym 23:07
Varför är Officersförbundet så lågprofilerade i detta? En tanke skulle kunna vara den att eftersom karriär/befodran är den enda möjligheten till en vettig yrkes- och löneutveckling inom FM är det klokt att inte stöta sig för mycket uppåt. Vi är nog den enda organisationen där facket strävar mot att komma till arbetsgivarsidan. För om åren var det en och annan fackligt aktiv kollega som blev paragraf 22 befodrad i slutet av sin fackliga insats. Enligt min mening har Officersförbundet svikit sina medlemar på ett oacceptabelt sätt. När yrkes (frivillig)försvaret blir verklighet fullt ut så återstår det att se om OF överlever.

TRIDENT sa...
8 februari 2011 12:09  

@anonym 09:39

Det är kanske dags att vi medlemmar börjar agera. Personligen skulle jag inte vara främmande för att stödja ett återupplivande av gamla ORF med TCO-anslutning. Det (eventuellt) kommande underofficersskrået känner sig nog mer hemma där än i SACO och tappar OF den kategorin så påbörjas dödsryckningarna ganska snart.

Nuvarande ledning i OF med ordförande i spetsen har suttit så länge att de glömt VEM som betalar deras löner och VEMS intressen de ska ta tillvara. Det går inte att böja syltryggen varje gång arbetsgivaren beter sig oanständigt - någonstans måste gränsen gå och hårt sättas mot hårt.

Det första som bör ske från OF:s sida är att ta reda på VAD medlemmarna vill - att detta inte redan gjorts är mig obegripligt. När detta väl är klarlagt för ta mig f..n förbundsstyrelsen börja agera utifrån detta!

Anonym sa...
8 februari 2011 16:18  

Äntligen!!!


http://www.e24.se/makro/sverige/hojd-pensionsalder-ska-utredas_2600401.e24Lt/LG/Sthlm

Anonym sa...
8 februari 2011 16:28  

Själv är jag emot mer pengar till försvarsmakten av den anledning att jag tycket avskaffandet av allmän värnplikt och ändrad målsättning där försvar av landet inte ingår är ett misstag. Detta yrkesförsvar blir dyrare trots påståenden om motsatsen vilket framtvingar diskussioner och kanske även omprövning av Sveriges framtida försvar.

Anonym sa...
8 februari 2011 20:22  

@Trident
Broder, visst kan ett återuppväckt ORF vara en del av lösningen. Dock ser jag att grundproblemet ligger i att våra representanter idag inte kan göra sitt jobb utan att tänka på att en dag ska dom tillbaka till sin befattning inom FM. Det bästa vore om våra representanter inte hade sin bottenanställning i FM. Hur det skulle se ut rent praktiskt tål att tänka på, men nog kan det väl vara en klok tanke? Ja, kanske rent av en utmaning?
/Anchor

TRIDENT sa...
8 februari 2011 20:47  

@Anchor

Förvisso ett problem - men i det här landet borde det inte vara det.

Personligen tror jag att det är ett större problem att rollerna blandas. Fresker för att ta ett exempel var om jag inte minns fel personalchef på I5 d.v.s. arbetsgivarens "torped" - och i nästa ögonblick ska han axla manteln som arbetstagarnas "torped".

Jag har t.o.m. varit med om att den lokale fackordföranden i ena andetaget varit arbetsgivarrepresentant för att i nästa ögonblick vara arbetstagarrepresentant - men värst var när en medlem i den lokala styrelsen i rollen som avdelningschef uppmanade mig att ta övertid på "flexen".

Fullständigt hål i huvudet!

Jag tror som sagt att det måste till en ändring. Nuvarande förbundsledning är som en lam anka med gaffatejp runt munnen. Man guppar lite i vågorna men i övrigt händer det inget.

Först lyckas "vår" förbundsstyrelse att "förhandla" fram soldatavtalet. Soldaten 2000-talets nya statare till en lön lägre än vad en lokalvårdare har. Man lyckades ju dessutom skriva bort LAS helt utan någon som helst kompensation!

Den senaste "framgången" var avtalet rörande beordrad utlandstjänst med kort varsel.

Patetiskt och skrattretande! Ersättningen är ju rent löjlig och det hela verkar vara ett beställningsjobb från arbetsgivaren.

Att man sedan gång efter annan accepterar Hkv:s oanständiga beteende vid förhandlingar visar ju att syltryggarna hos "våra" företrädare sitter väl på plats.

Som sagt - konkurrens är sunt och för den sakens skull borde man ta tag i att försöka blåsa liv i ORF. Jag vet många som tröttnat på officersförbundet, Lares Fresker och den lama förbundsstyrelsen.

Av Freskers uttalanden att döma verkar OF inte heller ta strid för att stoppa omgaloneringsidiotin.

VEMS ärenden går egentligen Fresker och förbundsstyrelsen?

Sinuhe the Egyptian sa...
8 februari 2011 20:49  

Innerst inne tror jag att många känner att ett beslut om kollektiv omgalonering inte går att undvika. Det må så vara men i så fall är det viktigt att villkoren blir sådana att de kan accepteras av det stora flertalet.

Att EN major vid Bollnäs regemente blir fanjunkare är obra. Att 70 % av alla yrkesofficerare samtidigt dyker upp med nya gradbeteckningar måste vara en bättre lösning.

Ock snälla ÖB - håll lönen utanför!

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
8 februari 2011 21:11  

@Trident,

"Personligen tror jag att det är ett större problem att rollerna blandas. Fresker för att ta ett exempel var om jag inte minns fel personalchef på I5 d.v.s. arbetsgivarens "torped" - och i nästa ögonblick ska han axla manteln som arbetstagarnas "torped"."

Trident, ett klockrent exempel på vad jag menar. Dock utrycker du det tydligare än vad jag gjorde. Jag har väl troligen fått en "nyspråksskada" utan att märka det själv.

Nå, åter, med "fristående" fackliga rep. skulle vi slippa ifrån det fenomen som ex.vis Hr. Fresker et al. utgör. Kan FV ff vara ett exempel på hur vi kan göra?

"VEMS ärenden går egentligen Fresker och förbundsstyrelsen?"

Ja du, tror att vi båda är gamla nog att veta hur det går till egentligen ...

/Anchor

TRIDENT sa...
8 februari 2011 21:19  

@Sinuhe the Egyptian

Varför skulle det INTE gå att undvika ett beslut om kollektiv omgalonering?

Att påstå att detta inte går att undvika är ungefär när Grundevik påstår att bara för att politikerna bestämt en sak är det möjligt att genomföra. Vår käre "plutonchef" sätter även andra foten i dragspelet med sin senaste insändare i officerstidningen - förvisso är nog detta senaste alter granskat av någon annan innan publicering.

"Men en demokratisk process i riksdagen har pekat ut en ny riktning och nu är det upp till oss att leverera vad som är efterfrågat d.v.s. förband som är användbara, tillgängliga, väl samövade och som inte kräver återtagning..."

Jag vill minnas att mer än en av ledamöterna i Försvarsutskottet var väldigt tydliga med att värnplikten var VILANDE och att om nuvarande experiment" misslyckades var de inte främmande för att blåsa nytt liv i det gamla systemet.

Personligen begriper jag inte vad som blir fel i ett generalshuvud...
...bara för att en sak beordras inne det inte per automatik att det även går att utföra. Tyvärr verkar villfarelsen att allt som beordras även går att utföra vara någon som infekterar alla med överste grad och högre.

Jag undrar vad som händer om Sverker skulle ta med Grundevik upp i kaknästornet, peka med hela handen och säga:

order: flyg ett varv runt gärdet!

Skulle vår AI kasta sig handlöst ut med förvissningen om att det högre chef beordrat alltid är lösbart?

OM nu vår arméinspektör är så förvissad om att vi kommer att leverera hoppas jag att det inom en snar framtid dyker upp en rekryteringsbarometer på propagandasidan - både EMIL och forsvarsmakten.se

Det kan inte vara speciellt svårt att göra några staplar som matas från HR-centrum, rekryteringsmål, sökande och antagna.

Jag undrar om inte våra uppdragsgivare - skattebetalarna - t.o.m. förtjänar denna information. Rikets säkerhet bygger ju på att FML:s antagande går i lås, om inte sitter vi på Sveavägen i rusningstrafik med byxorna nere och ars..let bart.

En omgalonering kommer att bli sista spiken i kistan som tar den återstående livsgnistan ur organisationen. Varför anstränga sig utöver befattningsbeskrivningen när "belöningen" var lönesänkning/obefintlig löneutveckling och degradering.

TRIDENT sa...
8 februari 2011 21:33  

@Anchor


Jo - jag är gammal nog för att ha fått illusionerna krossade...


Det borde väl knappast vara svårt att hitta en driven f.d officer eller reservofficer som är insatt i verksamheten - men samtidigt helt utan band till arbetsgivaren - att axla ordförandeposten.

Kan vara värt att undersöka huruvida det:

- Finns intresse nog att återuppliva ORF
- Intresse från TCO att få nya medlemmar
- Vad som skulle krävas för att återuppliva den "döde" patienten...
- Lämplig konstellation på en styrelse helt utan eller med så lite bindningar som möjligt mot FM.


Finns intresse att starta alternativ så skicka gärna ett email på:

aterupplivaorf@hotmail.se

Anonym sa...
8 februari 2011 21:48  

Är det någon som kan förklara vad det är som är så BRA med "omgaloneringsprocessen"? Vad tillför den förmågemässigt till operativ effekt i ett svenskt perspektiv?

Ni bloggkommentatorer här som idag ärr officerare; hur tror ni att FM kommer att hantera just DIG i rollen som underofficer? Vilken löneutveckling kommer Du få? Vilken tyngd kommer din "kunskap" att ha visavi en spårljusbralla till major?

Nivåerna förvaltare och regementsförvaltare förefaller vara tänkt att finnas i mycket liten numerär vid varje verksamhetsställe, färre än antalet majorer och överstelöjtnanter på samma verksamhetsställe. Det borde ju resultera i ett synsätt där de få förvaltarna och regförv premieras och värdesätts MER än majorer och övlt. Är det någon som inbillar sig att så alls kommer att ske i den försvarsmakt vi ser idag?

Kolla in en amerikansk divisionshemsida. Där finns nästan alltid några foton längst upp och några CV. Det är på förbandsledningen. Som nummer tre eller fyra normalt finns en sgtmj. ALLTID. Är det någon som tror att motsvarande kommer ske i den försvarsmakt vi ser idag?

Hur har vår försvarsmakt hanterat de specoff som anställdes för drygt två år sedan? Har det funnits utvecklingsmöjligheter för dem? Vore intressant med reflektioner från specoff som upplevt den karriärvägen inifrån redan. Vill minnas ett reportage i officerstidningen från Skövde där specoff inte hade fått speciellt mycket till karriärutveckling.... till skillnad från "akademiseringsspåret OP/TA" där Försvarshögskolan inte gör annat än att puffa sina blivande adepter till stabsutbildning och chefsutbildning. FHS kommer aldrig att släppa klorna kring att ha fyllda klassrum-det gäller ju att kunna jämföra sig med KTH och Handels....

Såå.... VAD är så bra med en underofficersomgalonering? Hur ser ni er själva i den rollen i dagens försvarsmakt?

Sinuhe the Egyptian sa...
8 februari 2011 21:50  

Jag vill inte bemöta dina kommentarer om AI. Jag har för lite insyn i vad som händer i Hären.

Varför det inte går att undvika en omgalonering på bredden? Jag kan faktiskt inte svara på din fråga, det bara känns så.

Möjligen kan jag misstänka att regeringen inte nöjer sig med att Försvarsmakten placerar OFF på SO-befattningar - det blir ju i realiteten ingen skillnad alls jämfört med innan. Mitt intryck är att regeringen vill se en tydligare och mer genomgripande förändring.

Dessutom: Vi har ju själva föreslagit den.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
8 februari 2011 22:29  

Det verkar inte vara speciellt många fackligt aktiva som är ute på den här sidan-!!??
Jag har i alla fall hittat följande på Officersförbundets hemsida.

"Förbundets ståndpunkt och bedömning
Officersförbundet anser att:
- alla dagens anställda kan och ska användas för att bemanna kommande organisationer. Vidare att man så långt som möjligt inte ska placera personalen i förband som innebär att de måste flytta.
- det viktigaste är att individen får en acceptabel placering och därmed har kvar sitt jobb. Med hänsyn till att den framtida officerskåren i övervägande grad består av specialistofficerare kommer en stor mängd av dagens officerare att placeras på specialistofficersbefattningar.
- eventuellt byte av grad ska vara frivilligt.
- att det ska vara möjligt att konkurrera om både officers- och specialistofficers-befattningar i framtiden oavsett vilken befattning den enskilde fick i FM org 11.

Enligt rykten skulle det förekomma diskussioner kring lönesänkningar för de individer som skulle bli specialistofficerare. Inga sådana förslag har lagts av arbetsgivaren och förbundet skulle inte acceptera lönesänkningar vid byte av befattning. För att specialistofficerssystemet ska bli livskraftigt måste dessutom specialistkompetensen premieras lönemässigt."

Har det hänt något(planering,samverkan, kontrollpunkter m.m.) avseende texten nedan??

"Förbundets ståndpunkt och bedömning
Förbundet anser att:
- om FM ska kunna gå i land med omställningen i tid utan att problem uppstår för arbetstagare, myndighet och arbetstagarorganisation krävs att en detaljerad genomförandeplan utarbetas.
- samverkan är viktig för att uppmärksamma potentiella problem innan de uppstår. Detta gäller på central nivå men det är ytterst viktigt att även officersföreningarna deltar i arbetet så att underlagen på central nivå är förankrade i verkligheten.
- nuvarande planering innehåller ett stort antal antaganden. Det är viktigt att tydliga kontrollpunkter fastställs för att kunna kontrollera om antagandena håller och kunna besluta om att inriktningen måste förändras utifrån planens möte med verkligheten."

Teaterdirektören.

Anonym sa...
8 februari 2011 22:42  

Det finns siffror på nya personalförsörjningens resultat, både för GMU 1 & 2, från antal intresseanmälningar till slutligt nominerade. Kolla på FM gemensam-HKV-GMU. Behöver jag påpeka vilken ända av konens siffror Bagdad Bob använder när han talar om vilken succe det är.....
YVL

TRIDENT sa...
9 februari 2011 00:24  

@Teaterdirektören.

Vad som skrivs är en sak - det är något helt annat att leva upp till detta.

Under de mer än 20 år jag varit i firman kan jag inte minnas att OF tagit striden en enda gång - inte ens när det saknades ett utlandsavtal och man fick ta tjänstledigt från FM för utlandsstyrkan.

Det är mycket prat och ingen verkstad i förbundsstyrelsen. De lever dessutom i tron att merparten av soldaterna (de som idag är vakanser....) kommer att ansluta sig till OF. Tillåt mig tvivla!

Ska 2000-talets nya statare, med en lön lägre en lokalvårdarens, ansluta sig till det förbund som "tagit tillvara" soldatens intressen genom att "förhandla" fram detta usla avtal....?

Dream on Fresker!


@Sinuhe the Egyptian

"Men en demokratisk process i riksdagen har pekat ut en ny riktning och nu är det upp till oss att leverera vad som är efterfrågat d.v.s. förband som är användbara, tillgängliga, väl samövade och som inte kräver återtagning..."

citerat ur AI:s senaste (och garanterat INTE sista) fot i dragspelet.

Det är helt riktigt som du påpekar - Vi har själva föreslagit det, och just därför borde en vettig chef krypa till korset och med mössan i hand tala om för uppdragsgivarna att planen inte höll för kontakten med verkligheten.

Nu vet jag inte om AI förträngt det faktum att det var vi själva som sa att vi kunde kasta oss ut från kaknästornet och flyga runt gärdet bara för att någon gav order om det - för att använda min tidigare liknelse - eller om han bara inte är insatt "spelet"...


...ja, du inser ju själv hur illa ställt det är med armén! Med sådana chefer behövs det inga fiender....


AI har ju dessutom så sent som i december tydligt deklarerat att är ni inte med mig är ni mot mig - och då kan ni fara åt he...vete

Förvisso inlindat så gott han förmådde - men budskapet var kristallklart. Jag undrar om herr Informationsdirektörn pratat med sina generaler och amiraler - för herr informationsdirektörn skrev i sitt alster (läs foten i dragspeletartikel...) följande:

"Ju fler som deltar i samtalet eller som vill beskriva sin vardag med glädjeämnen och brister desto bättre. Våra nya medarbetare törstar efter information och den bästa företrädaren för yrket är de som arbetar eller är frivilliga inom Försvarsmakten och deras berättelser.

För mig är det självklart att följa debatten där den förs och att uppmuntra till denna. Det är också i mitt intresse att den är så bred som möjligt och inte ensidigt berättar en ståndpunkt. För detta behövs fler som deltar, såväl officiella företrädare som enskilda."Som sagt - Vad är farligast för riket säkerhet?

FML eller den ryska upprustningen...?

Anonym sa...
9 februari 2011 07:29  

Det är i Norge man ska sänka grader och löner!!!

Anonym sa...
12 februari 2011 18:09  

Som anställd soldat så hör man hur snacket går.. De värnpliktiga som nu blivit anställda planerar att jobba i försvaret 1-2 år för att sen läsa vidare, pga av låga löner. Alla pengar som läggs på dessa soldater vad gäller utbildningar med mera är då pengar i sjön och nya outbildade soldater anställs..och måste utbildas från 0.. Så får vi inte ett samövat och kompetent insatsförsvar, och försök göra en validering på ett kompani där folk hela tiden måste nyanställas pga av att andra säger upp sig?!

Med något högre lön, möjlighet att stiga till or:3, resp or:4, och större möjlighet att göra utlandstjänster(det är därför vi tar anställning), få fler övningsdygn, möjlighet till att gå skjutledarutb och få c-körkort, söka interna utb så att man kan förkovra sig och utvecklas så ökar man också möjligheten att få behålla sina soldater.. Så ser det definitivt inte ut på min arbetsplats. De flesta officerare har grottat ner sig i omgaloneringar och den nya organisationen. Såvitt jag vet så finns det ännu ingen som slåss för våra rättigheter. Och, nej, jag vill inte gå med i OF, de är så långt ifrån den verklighet som vi står i, just nu.

Anonym sa...
14 februari 2011 21:30  

Alla pratar om behovet av högre löner för alla från soldat och uppåt, omgaljonering med lägre lön är inte ett alternativ. Likväl skenar lönekostnaderna lavin artat då "alla" i FM skall ha en karriär och oftast inte stanna på en befattning mer än ett par år. Den årliga RALSen betraktas som en självklarhet av och till alla.

Jag har då bara en fråga! Vem skall tillföra de ekonomiska medel som denna ekvation förutsätter? Skall staten trycka mer pengar? Skall den tas från vården? Skall den tas från skattesänkningar? Skall FM reducera antalet anställda igen? Skall vi avveckla eller sluta utveckla mtrl?

Ekonomin är en verklighet, lös den frågan åt HKV och regeringen så kommer du ha bibehållen och eventuellt högre lön. Annars måste ytterligare besparingar göras. Att gömma huvudet i sanden inför verkligheten har aldrig fungerat...

//Strutsen

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade