Fortsatt tystnad

Fortfarande har inget hörts från Regeringen eller Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren avseende den mycket stora ryska övning som genomförts under veckan. En övning som helt vänder upp och ner på många av de uttalanden Regeringen tidigare gjort och delar av Försvarsberedningens rapport.

Helt tyst är det dock inte. Det sänds på andra kanaler. Cecilia Widegren har idag en debattartikel i GT där hon beskriver hur "Regeringen satsar 122 miljoner kr på förvaret i Västsverige". Vad dessa 122 mkr handlar om är en renovering och anpassning av flygplatsområdet i Karlsborg. Karlsborg hade fram till mitten av 90-talet en flygflottilj då den lades ned. Flygplatsen har sedan funnits kvar för att möjliggöra transport av framförallt fallskärmsjägarförbanden och specialförbanden och senare även den luftburna bataljonen och för flygning med UAV. (För övrigt avvecklas den luftburna bataljonen under innevarande år för att uppgå i manöverbataljon lätt tillsammans med enheter ur Livgardet. Debattartikeln ger inte riktigt den bilden)

Liksom övriga flygflottiljer och militära flygplatser har det under de gångna decennierna ackumulerats stora behov av renoveringen av infrastrukturen. I Ronneby har det handlat om hangarer och ett nytt flygledartorn där det i år hade gått så långt att lokalerna inom kort hade blivit obrukbara enligt lag. I Luleå har det handlat om renovering och utbyggnad av en transportplatta för att bland annat kunna ta emot de transportflygplan som försvaret numera är beroende av för sin rörlighet.

Detta är investeringar som Förvarsmakten i flera år budgeterat för, men där Regeringen ej fattat beslut. Resultatet har då blivit att pengar årligen återlämnats till statskassan – en klar vinst för Finansdepartementet. Förvisso har Försvarsmakten ofta fått tillbaka delar av anslaget längre fram i tiden, men likväl blir resultatet ett lägre försvarsanslag. Samtidigt får Försvarsmakten år efter år budgetera för samma renovering samtidigt som verksamheten blir lidande liksom andra budgetposter får skjutas på framtiden. Resultatet av renoveringarna och tillbyggnaderna blir ju som Widegren skriver i sin debattartikel att "nu kan det övas och utbildas mer och fler verksamheter". Hade inte Regeringen väntat med att fatta beslut om redan budgeterade investeringarna hade dessa fördelar kunnat nås för flera år sedan.

Frågan blir då, är det satsningar som Regeringen genomför när det handlar om projekt som i flera i år budgeteras inom redan angiven ram?

Vad avser det sista stycket i debattartikeln blir det skäl att återkomma senare. Vi får tydligen också fortsätta vänta på att få höra Regeringens och Försvarsberedningens åsikter om hur den stora ryska övningen ska anses påverka försvarspolitiken.

55 kommentarer:

Falstaffakir sa...
21 juli 2013 kl. 17:30  

"Nu kan det övas och utbildas mer och fler verksamheter". Hur menar hon nu då? Den luftburna bataljonen läggs ner - den har väl i och för sig aldrig funnits. Vilka enheter ska tillföras och utbildas? Vad kan göras mer och för vilka pengar?

Anonym sa...
22 juli 2013 kl. 00:36  

@ Falstaffakir

Hon måste mena att moderaterna ger möjligheter till en annan regering som tillsätter mer pengar.
Nästa regering KAN se till att det övas mer, utbildas mer och andra verksamheter tillkommer.

Dessutom är många av åtgärderna av den naturen att de är en förutsättning för att få använda fältet som start-och landningsbana och skulle behövts göras för flera år sedan.
Man kan heller inte vara säker på att hon menar att det är i Karlsborg som verksamheten skall övas mer o.s.v.
Det kan vara i Skövde eller på Gotland!
Överhuvudtaget skall man vara försiktig när man tolkar uttalanden från fru Widegren.
Hennes utsagor överensstämmer inte alltid med verkligheten utan speglar ibland drömmar och önsketänkande från partiet i stort.

Teaterdirektören.

Resenären sa...
22 juli 2013 kl. 10:04  

Förvisso en fortsatt tystnad, men då ÖB deklarerat att Sverige "absolut" kan försvaras och att "ingen avgörande materiel saknas" kan väl politikerna inte annat än att luta sig tillbaka i hängmattan och till och med börja fundera på om det kanske går att göra ytterligare nedskärningar.

PangPangSWE sa...
22 juli 2013 kl. 10:42  

Widegren tror jag inte har intellektuell spänst nog att inse att hon är både grundlurad och felmanövrerad.

Bildt vägrar nog bara erkänna att är helt fel ute. Att erkänna egna tillkortakommanden existerar inte i hans universum.

TRIDENT sa...
22 juli 2013 kl. 12:44  

@ Teaterdirektören

"Utsagor"...?

fru Widegren beter sig väl som resten av det nymoderata anhanget d.v.s. "utsagorna" är egentligen fritt fabulerande, även kallat sagor.

I folkmun får nog dessa "sagor" benämningen lögner...

...vilket är närmare sanningen!

Falstaffakir sa...
22 juli 2013 kl. 13:17  

Widegren talar i tungor.

Gustav sa...
22 juli 2013 kl. 15:49  

@ Resenären
som skrev "...kan väl politikerna inte annat än att luta sig tillbaka i hängmattan och till och med börja fundera på om det kanske går att göra ytterligare nedskärningar"

Jag tror ju att många så kallade ”försvarspolitiker” och många i FML ser det som sin främsta uppgift att ” fundera på om det kanske går att göra ytterligare nedskärningar”

Att komma med kreativa förslag på nedskärningar i Försvarsmakten och dess "stödmyndigheter" har ju varit ett av de bästa sätten att göra karriär de senaste 20 åren – så det är ju kanske inte så konstigt om den ”intellektuella spänsten” att kunna fundera på något annat – eller ens föreställa sig att man kan fundera på något annat – inte finns där längre

Unknown sa...
23 juli 2013 kl. 23:09  

Vi har nu sedan 2006 sett hur mycket Alliansen bryr sig om försvaret. Dessförinnan såg vi i omgångar vilken vårdslös kapitalförstöring en S-regering med stödpartier ( V, mp och även C) ägnade sig åt. Finns det så mycket att förlora på att lägga sin försvarsröst på SD 2014?

Johan J sa...
24 juli 2013 kl. 09:45  

Jag tror att alliansen, eller iallafall moderaterna i regeringen, helt enkelt tiger ihjäl Försvarsmakten och bara hänvisar till ljug, det som faktiskt är bra/fungerar eller vad som är avsett att vara hur det borde vara.

Så, ingen röst för mig nästa val, då heller.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
24 juli 2013 kl. 13:08  

@ Peter Karlsson

Det stämmer visserligen att det har varit en tveksam resa med Alliansen sedan 2006 vad gäller försvarsfrågor, men jag tror ändå att det är en god idé att titta närmare på de mindre partierna i Alliansen har en annan inställning än de dominerande "nya" moderaterna. Om de får en större relativ mandatfördelning nästa gång, så kan förhoppningsvis denna fråga få en bättre behandling. Det finns tydliga budskap både från FP och KD som pekar i en annan riktning än vad moderaterna framhärdar med. Men om dessa partier försvinner bakom moderaternas dominans, så blir det inte mycket gjort.
Titta närmare på FP och KD!

Unknown sa...
24 juli 2013 kl. 17:29  

Bekymrad fritidspolitiker,

KD och i synnerhet FP har ju då och då tagit upp försvarets brister i debatter under de sju åren de har haft makten.
När de väl har suttit i budgetförhandlingar med Borg och Reinfeldt har de aldrig drivit frågan om mer pengar till försvaret.
Det kommer de inte göra 2014-2018 heller.
En röst på C, KD eller FP är en röst på de NYA moderaterna.

Jonas75

Anonym sa...
24 juli 2013 kl. 21:10  

@ Peter karlsson

Om man vill rösta försvarsvänligt så kan man självfallet inte rösta på något annat än SD. Det har de övriga partierna med all önskvärd tydlighet visat de fyra senaste mandatperioderna. Det finns ingen som helst trovärdighet kvar i försvarsfrågor. Det enda vettiga motargumentet jag hört mot SD är att deras NATO-motstånd är problematiskt. Själv anser jag att NATO ger en falsk trygghet. USA är en pågående ekonomisk härdsmälta i slow-motion och de kommer sannolikt minska sina intressen i Europa de närmsta två decennierna. För att inte tala om resten av västeeuropa med en pågående implosion av euron.

Det enda som återstår är att återuppbygga ett invasionsförsvar med stark skalförsvar och "sega gubbar" i mitten. Dvs SD-politik.

MartinW sa...
24 juli 2013 kl. 22:49  

Ja, precis! Ett "försvar" med tongångar från det gamla hederliga - och intet förpliktande - är vad som är framtiden an! En Försvarsmakt iklädd folkdräkt eller karolinerdräkt. En Försvarmakt som utövar anfall häst intill häst i täta ärovärdiga led. En Försvarsmakt där infanteriet är fruktat över sitt tysta anfall genom stridens damm och svartkrutfyllda dimma. En politik - eller försvarspolitik - som aldrig någonsin är menad att behöva omsättas i praktiken.

Anonym sa...
25 juli 2013 kl. 10:38  

Ett försvar, baserat på värnplikt för vårt lands befolkning. Ett försvar som har förmåga att genomföra insatser som BA01 1993 eller Gazabataljon 8 1961.

Ett försvar som har förmåga att öva ett fungerande nationellt försvar med kombinerade vapen på brigaders, divisioners och flottiljers nivå.

Ett försvar med förband som har förmåga till omedelbar insats för det nationella försvaret-det hade det militära försvaret inom det svenska Totalförsvaret.

Ett försvar som har en tydlig folkförankring och som på samma sätt som i Israel, Ryssland, Finland och Norge bidrar till en nationell stolthet.

Ett sånt försvar har Sverige haft. 1982-1993 övade Sverige med 15-25000 man i Försvarsmaktsövningar och Totalförsvarsövningar. Det var en naturlig del av det militära försvaret inom Totalförsvaret. Det fanns snabbt gripbara förband att tillgå-förbandet som 1993 sedermera blev BA01 visar just på denna förmåga. Idag finns inte den planeringsförmågan. Idag finns i praktiken inga gripbara förband alls.

Är det någon som kan peka på vad som är bättre med detta "insatsförsvar"?

Riksregaliet sa...
25 juli 2013 kl. 12:51  

Martin W: Istället för att förlöjliga SD försvarspolitik ( vilket är både finansierad , detaljerad och slagkraftig) kanske du kan komma med ett alternativt förslag som inte är IO 14

Bygdemajoren sa...
25 juli 2013 kl. 14:37  

Nu ska vi väl ändå inte slå oss för bröstet alltför hårt.
Huvuddelen av den dysfunktionella skit vi nu står med upp till öronen (PRIO, NBF, OPS, personalförsörjning mm mm) har ju sitt ursprung i glättiga ppt-presentationer tillverkade av kortsiktiga karriärister i uniform.

Släpp prestigen!
Ta ansvar!
Utkräv ansvar!
Gör om, gör rätt!

Gormel01 sa...
25 juli 2013 kl. 15:52  

De av de värderade debattörerna som tror att Riksdagen åter kommer medge Tvång vid rekrytering av svenska soldater misstar sig.

Många av oss äldre yrkesofficerare skulle emellertid vinna mycket på Tvångets återkomst. Är det månne därför vi återkommer till det i denna fina blogg?

Mvh Göran Mellblom

Bygdemajoren sa...
25 juli 2013 kl. 20:08  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...
25 juli 2013 kl. 21:30  

@Gormel01

Det är egentligen ganska oproblematiskt för en regering att återinföra värnplikten då man inte förlorar röster på det eftersom rekryterna oftast inte hunnit rösta innan värnplikten är över.

@ Martin W suck...

Bygdemajoren sa...
25 juli 2013 kl. 22:02  

Göran!

Hur ser ditt förslag på lösning ut?
Jag tror att det gått upp för tom Tolgfors att nuvarande system haltar betänkligt.

Resenären sa...
25 juli 2013 kl. 22:13  

Fast det gick väldigt fort för poliktiker från alla hörn och kanter att kommentera Lars Ohlys penis, fast det kanske är ett mer överskådlig ämne än den ryska jätteövningen.

Staffan Danielsson verkar också inse vilken soppa som uppstått och vägrar, trots direkta frågor, att kommentera övningen eller att svara på vilka det är som kommer att komma till Sveriges undsättning när det krisar.

MartinW sa...
26 juli 2013 kl. 00:26  

Tack! Jag tar alla SD-suckar som komplimanger!

MartinW sa...
26 juli 2013 kl. 00:30  

Ingenting är finansierat föränn pengar betalas ut via riksgälden till FMs mottagarnonto. Det som avses ovan är bara fagra löften som aldrig kommer behöva intecknas. En viss skillnad.

Riksregaliet sa...
26 juli 2013 kl. 12:36  

Det är tråkigt att Martin W ej presenterar ett alternativt förslag så vi har något att diskutera. En röst på SD är en röst för ett starkt försvar. SD visar på bred kunskap i frågan och vi anser självfallet att det är en grund i det svenska samhället.

Mot 2 % av BNP, 6 mekB, 3 KAB och 100 Gripen NG plus BAS 90 och värnplikt börjar vi få en org som fungerar.

Anonym sa...
26 juli 2013 kl. 14:22  

Med tanke på med vilken brist på skärpa och snabbhet våra politiker reagerar på vår omvärld kan jag fundera på varför vi skall lägga ner skattepengar på en FM som skall vara gripbar här och nu?
Är det inte bättre med förband av den här modellen.
Ur Parp.
”Fyra mekaniserade infanteribataljoner och ett stridsvagnskompani kommer att hållas i låg beredskap med en plan för aktivering under en treårsperiod efter eventuellt politiskt beslut om detta.”

Här räcker det med en sticka med en bra PP-presentationsplan för aktivering.
Jag kan ju också undra var man tänkt hitta det ockulta, politiska fenomen som skall beordra aktivering av dessa förband tre år innan de behövs.
Dessa förband kan inte kosta många kronor och med tanke på att det skall till ett politiskt beslut innan aktivering så kommer varken planen eller förbanden att behövas i verkligheten.

Det kan väl inte vara så att någon inom FM bibringat våra politiker de uppgifter som ligger till grund för den något fatala omvärldsanalysen.
Jag såg/hörde inga protester från FML/Must när beredningens rapport kom. Har jag missat något?
Jag såg inte heller några upprörda kommentarer från de s.k. ”sakkunniga” på departementet. Missat även detta?

Det kan väl inte vara så att någon av de uppräknade inte kände till den ryska förmågan?
Gud förbjude, då är vi riktigt illa ute!
Vi får hoppas att det bara var de ”samsynta” politikerna i försvarsberedningen som inte riktigt förstod vad de blivit underrättade om.

Till slut vill jag bara påminna vår fömin om att det tar lite tid för vårt nuvarande och kommande lilla luftvärn att ta sig till uppmarschområdet för återtagandet av Gotland.(ön i Östersjön)
I dagsläget kommer de först 2023! Har vi lite tur kommer även artilleriunderstödet fram under samma årtionde!
Man får inte glömma att dessa förband, i vissa önskedrömmar, räknas in i de som finns här och nu!


Suck!

Teaterdirektören.

P.S. Vi vet ju alla vad förre fömin skulle ha sagt om den ryska övningen.
Han hade förklarat för dem och oss andra att de hade gjort fel, fel, fel.

Resenären sa...
26 juli 2013 kl. 14:49  

@Teaterdirektören

Nu svartmålar du väl ändå läget!
Enligt väl initierad källa är dessutom de ryska turisterna som ser på vaktparaden både glada och trevliga.

#stolthet

MartinW sa...
26 juli 2013 kl. 16:13  

Alternativt förslag? Ni missförstår mig! Jag bara utryckte min åsikt att jag inte litar på något som SD lovar!

Anonym sa...
26 juli 2013 kl. 17:28  

@ Resenären.

Från rysk sida hävdar man att det man ser vid slotten i huvudstaden är bataljon "lätt" som gör en insats. Detta följs noga.

Kan din initierade källa vara densamma som gett beredningen ingångsvärdena för den något underliga omvärldsanalysen?

Teaterdirektören.

Riksregaliet sa...
26 juli 2013 kl. 17:36  

@Martin W
SD har inte ännu suttit i regeringställning, det har dock både de rödgröna ( som ställt till med röran och alliansen ( som har haft 7 år på sig men har inte gjort något för att åtgärda det)

Varför skulle SD vara sämre alternativ?

Unknown sa...
26 juli 2013 kl. 18:07  

Eftersom det var jag som yttrade SD i denna tråden så är jag tacksam för era åsikter. För närvarande ligger nog min röst hos SD, även om det är glädjande att se det nyuppväckta intresset hos såväl KD, som FP. Detta gäller även i viss mån S. Sedan kommer det an på oss själva, att hålla debatten vid liv.

Anonym sa...
26 juli 2013 kl. 22:58  

@ Martin w

Alltid bra med en sund skepsis, men jag tror nog man kan vara ganska säker på att SD kommer att verka för sina kärnfrågor om de får inflytande 2014. Dvs minskad invandring, utträde ur EU och kratigt ökade försvarsanslag.

Men som alltid vid väl måste man ju själv prioritera vilka frågor som man tycker är viktigast. Anser du att en hög invandringsnivå är viktig för Sverige är viktigare än att ha ett försvar så ska du självklart rösta på ett annat parti. Men jag tror inte du behöver oroa dig för att de skulle prioritera ner försvaret i ev budgetförhandlingar då det som sagt är en av deras kärnfrågor som de ensamma drivit långt innan de ens kom in i riksdagen.

Anonym sa...
26 juli 2013 kl. 23:06  

@ Martin w

Visst sund skepsis är alltid på sin plats. Men jag tror inte du behöver oroa dig för att SD skulle vika ned sig i frågor som tex minskad invandring eller kraftigt ökade försvarsanslag om de fick inflytande 2014. Men sen måsteman ju som väljare prioritera kring vilka frågor man anser vara viktigast. Om du tex anser att en hög utomeuropeisk invandring till Sverige är viktigare än försvaret ska du självklart inte rösta SD eftersom man ju får förutsätta att de knappast kommer svika sina löften om en minskad invandring.

MartinW sa...
26 juli 2013 kl. 23:30  

Jag är övertygad att SD likt alla västerländska missnöjespartier omedvetet mest är interesserat av att inte få reel makt och i viss mån förstöra för sig själva (auktoritära ledare i ickedemokratisk stil, järnrör och en allmän kvinnofientlig syn). Jag skulle hellre tugga på mina egna tarmar än rösta på SD som står för nästan allt det jag föraktar, men så tillhör jag inte SDS målgrupp heller. Vallon, högutbildad och invandrare.

Gormel01 sa...
27 juli 2013 kl. 11:27  

@Bygdemajoren

Rekryteringen av reservister GSST kommer ta sin tid. De skall bli ungefär tre gånger så många som GSSK. Hur denna utvecklas ser vi ännu i framtiden. Jag tror den kommer gå bra. Och varför inte egentligen? Har vi brottom?

Kanske finns en omorganisation av hemvärnet någonstans i framtiden. Kanske erbjudanden till GSSK som slutar att fortsätta som GSST.

Krävs det så kommer ytterligare bataljoner ställas upp.

Vi äldre yrkesofficerare känner oss obekväma med allt det nya, och vi är således sura. Ungefär som Våra föregångare var för hundra år sedan då värnplikten infördes.

Då precis som nu marginaliserades de av oss som motarbetade det nya eller ej hittade vår plats genom organisatoriska åtgärder, pensionserbjudanden och naturlig avgång.

TVÅNGET tas efter hand bort i alla länder t.o.m. i Kina. Det tycks vara uträknat som rekryteringsmetod av politiska makthavare, nu när krig skall föras långt hemifrån igen.

Mvh Göran Mellblom

Martin sa...
27 juli 2013 kl. 12:54  

Intressant, MartinW, att du inte "litar" på SD. Det är ungefär som att du har en dödlig sjukdom och har att välja mellan tre mediciner. Två är etablerade och väl beprövade men har visat sig inte alls fungera utan gör snarare att sjukdomen förvärras. Den tredje är ny och oprövad. Du väljer hellre att äta gammal icke fungerande medicin och gå mot en säker död än att ge det nya preparatet en ärlig chans innan du ev. avfärdar det i september 2018 eller 2022.

Att de nya, vitala och i många fall enda riktiga oppositionspartier du kallar för missnöjespartier inte skulle vilja ha någon makt är förstås rent nonsens. Tvärtom har ju t.ex. Dans Folkeparti redan inflytande i den danska politiken. Likaså är det märkligt att invända att "ingenting är finansierat förrän pengar betalas ut". All politik bygger ju på att de olika partierna presenterar en grundsyn på hur man vill prioritera skattepengar, lagar, regler och annat. Det torde inte råda något tvivel om SD:s politik och övergripande prioriteringar. Sedan är det förstås så att ingen budget någonsin har varit, eller kommer att vara, exakt rätt på kronan, inte heller SD:s skuggbudgetar. Spelar det någon roll då? Nej, givetvis inte. Det viktiga är de stora huvuddragen, sen om det är 20 miljarder mer till försvaret under kommande fyraårsperiod (som det står i SD:s budget) eller om det bara blir 17, eller kanske till och med 22, i slutänden är totalt ointressant.

Gormel01 sa...
27 juli 2013 kl. 13:59  

Tio årsklasser? Är det tiden som åtgår för att fylla upp kadrarna med GSST? Så lång tid tog det med TVÅNGET som rekryteringsmetod.

Mvh Göran Mellblom

Bygdemajoren sa...
27 juli 2013 kl. 15:23  

Göran.

"...nu när krig skall föras långt hemifrån igen."

Mjo, fast nu har ju pendeln just lämnat det ändläget och svänger med rasande fart tillbaka mot folkförankring och territoriell integritet.

Det är helt enkelt slut med korstågen (i alla fall för tillfället).

Resenären sa...
27 juli 2013 kl. 15:54  

Jag kan då inte komma fram till annat än att den mängd krigsförband som skall sättas upp tar två år att utbilda med plikttjänstgöring. Med det nya systemets "utmaningar" tar det 13 år.

Gormel01 sa...
27 juli 2013 kl. 17:26  

@ Resenären
Vilket är ditt eget skäl för Tvång vid rekryteringen? Är krigsfaran överhängande? Saknas frivilliga?

Mvh Göran Mellblom

TRIDENT sa...
27 juli 2013 kl. 19:20  

@ Göran Mellbom

Tvång...?

Skatt, tv-avgift, trafikförsäkring, fordonsskatt, grundskola....

Listan kan göras lång över statens "tvång" och frågan är om vissa tvång egentligen är tvång eller om de är en uppoffring för det gemensammas bästa - solidaritet skulle man väl även kunna kalla det även om man inte har några socialistiska böjelser.

"Det gemensamma ansvarets krav" är en fras som genomsyrat mina mer än 20 år i firman, och i fråga om landets försvar så borde det vara i allas intresse och allas skyldighet.

Ja, Göran Mellbom - det saknas frivilliga! Varumärket "Försvarsmakten" är inte så hett, faktum är väl att man kan säga att rekryteringen går på kryckor om man ska uttrycka sig milt. Katastrof skulle nog vara det ord som ligger närmare sanningen. Sedan ska vi inte nämna rekryteringen till officersyrket eller kvalitén på "materialet" vi får in, kraven har sänkts otaliga gånger enkom för att kunna fylla platserna.

Jag är alldeles övertygad om att vi inom en femårsperiod åter igen börjar planera för en form av värnplikt. Som parentes kan ju nämnas att många "gamla" kända begrepp börjar dyka upp igen...

Trupplv
Fria kriget
Mobilisering
Krigsplanläggning

Undrar hur många i firman som varit med och övat mobilisering av ett helt förband....?

Ja - det som var normalförfarande vid inryckning till KFÖ under det "värdelösa" invasionsförsvarets tid.Resenären sa...
27 juli 2013 kl. 19:24  

Bra fråga Göran!

Nej, hade krigsfaran varit överhängande hade vi väl befunnit oss i någon form av mobiliseringsskede nu. Här gäller det ju att vara långsiktig, som med ekarna på Visingsö som någon tog upp.

Först måste vi ju vara överens om vad försvaret/samhället skall ha för huvuduppgift.

1. Genomföra krigsliknande operationer runtom i världen.
Här funkar det med anställda soldater, IO14, centralförråd i Arboga och ett högkvarter där mångdubbelt fler jobbar med genderfrågor än med mobilisering.

Eller
2. Ett militärt försvar som är en integrerad del av samhällets robusthet mot elände och kriser. Ett försvar med huvuduppgift att ingen svensk inom landets gränser skall utsättas för det helvete som krig innebär.
Här krävs folkförankring. Förutom skolplikt osv har vi mönstringsplikt för alla 18-åringar. Sedan ett års värn/civil/samhällsplikt och krisutbildning för flertalet.
Att de utbildade förbanden INTE används är INTE att betrakta som ett misslyckande eller slöseri med pengar.
Vi stöttar också världssamfundet med anställda förband som på 90-talet.


Nu har det dessutom flyttat in en pyroman i kvarteret, så jag föredrar alternativ 2.

Alltför länge har vi som kramat mobförråden setts som bakåtsträvare och förlöjligats.

Jag säger som Kennedy:
Ich bin ein invasionsförsvarsofficer!

Gormel01 sa...
28 juli 2013 kl. 09:49  

@Resenären
Skall något nytt byggas upp så är det således rätt tid nu: ingen överhängande krigsrisk osv.

I mobförråden fanns mycket oanvändbart skräp bokfört som prima Vara om sanningen skall fram. Och det visste Riksdagen. Och vi yrkesofficerare också.

Riksdagens beslut om att avskaffa Tvånget måste ses som ett försök att ÖKA folkförankringen. Likaså syftar officerssystemet till detta.

Mvh Göran Mellblom

Resenären sa...
28 juli 2013 kl. 10:07  

"Riksdagens beslut om att avskaffa Tvånget måste ses som ett försök att ÖKA folkförankringen."

Struntprat, de blev lurade av en ppt-general som påstod att det skulle spara pengar.

Och om det nu var "ett försök" hur tycker du att utfallet blev?

Gormel01 sa...
28 juli 2013 kl. 10:45  

@Resenären
Förankringen i svenska folkets bredare lager har ökat avsevärt, i det att ytterligare flera tusen svenskar valt det militära som sitt yrke. Flera av dem hade avvisats i den gamla Försvarsmaktens logik, men välkomnas i den nya då dessa svenskar är Utmärkta gruppchefer, soldater och sjömän.

Officerssystemet gör att den militära förankringen i den svenska Samhällseliten kan återställas, vilket är avgörande för dess ställning i varje samhälle.

De som skördar frukter av vårt arbete i miljardklassen borde känna det Förpliktande att bidraga med sitt ledarskap och sociala nätverk i en så avskärmad men ack så viktig sak fõr vårt land som dess Försvarsmakt.

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
28 juli 2013 kl. 12:19  

@Trident
Folkförankring av din och dina kamraters modell kräver Tvång vid rekrytering av svenska soldater.

Folkförankring av Riksdagens modell gör det inte.

Om du som officer förordar Tvånget, så förvandlas därmed Försvaret till ett Särintresse, från att ha varit ett Allmänintresse. Precis så som statsministern uttryckte det.

Om det är större förbandsvolymer du förordar, så borde det nya få samma chans som det gamla. Speciellt nu när ingen överhängande krigsrisk råder.

Mvh Göran Mellblom

Riksregaliet sa...
28 juli 2013 kl. 13:40  

@Göran Melbom: Om vi ska ha brigader och kunna strida i brigadform behövs det värnpliktiga också.

Man kan absolut mixa och fokusera på det nationella försvaret.

Gormel01 sa...
28 juli 2013 kl. 18:02  

@Riksregaliet
Skulle det enligt din mening vara möjligt att Tvinga svenskar att vara hemvärnssoldater, poliser eller brandmän?

Mvh Göran Mellblom

Riksregaliet sa...
28 juli 2013 kl. 20:55  

@Göran Melbom
Jag ser det inte som tvång utan en samhällstjänst, en slags skatt.

Kan mycket väl tänka mig en civilplikt där man utbildas till ex trafikpolistjänst(MP) eller viss brandmanstjänst ( R3 ex ) Hv bör ju förbli frivilligt.

Vi skall ha ett folkförsvar byggt på värnplikt/civilplikt i grunden. I vårt förslag i riksdagen är ju första bataljonen i varje brigad anställd.

Även återtagande av nedlagda regements och flottiljeområden bör påbörjas.


TRIDENT sa...
28 juli 2013 kl. 22:28  

I det här landet går det t.o.m. att TVINGA en innehavare av en surfplatta att betala tv-avgift, så vari skulle det konstiga vara i att solidariskt ställa upp för rikets försvar.

Något mer pårökt än att folkförankringen skulle öka för att det skapats ett nytt låglöne/lågstatus yrke som kallas soldat har jag aldrig läst!

Göran M - jag avstår från vidare kommentarer då jag inte är helt säker på att vi befinner oss på samma planet, eller ens i samma universum....

Gormel01 sa...
28 juli 2013 kl. 23:12  

@Riksregaliet
Innebär din modell att ni alltjämt vill Tvinga svenskarna att låta sig utbildas, men att du inte vill låta dem användas här och nu för skarpa insatser som polisman, brandman eller soldat.

Varför skall just Hemvärnssoldater rekryteras utan Tvång?

Varför skall utlandsinsatser av soldater vara frivilliga, men Tvång för officerare och tjänstemän?

Finns skäl att antaga att svenskar inte frivilligt och utan Tvång kommer anmäla sig som soldater och fylla upp brigadernas kadrar?

Litar du inte på att svenska officerare förmår hålla de Tvångsrekryterade soldaterna i schack när det blir fråga om skarpa insatser som polis eller brandman här hemma eller soldat i Afghanistan?

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
28 juli 2013 kl. 23:25  

”Tvångstrådens” debattörer.

Jag vill bara påminna om att pliktlagen endast är vilande och inte på något sätt borta ur systemet.
Stora delar av vår kommande ”krigsmakt” kommer att innehålla pliktsoldater.

Dagligen pliktas soldater in i krigsförbanden. Alla som genomfört GMU med godkänt resultat, slutat i förtid eller efter avslutad tjänstgöring krigsplaceras genast in i systemet.

Jag vet inte om de tillfrågas och har ett val eller om de ”tvingas” in i sitt krigsförband. Frågan är av underordnad betydelse då de endast kommer att användas då pliktlagen tagits i bruk igen.

I ”dagens” krigsförband är den överväldigande majoriteten av typen pliktsoldat av den gamla ”urusla” sorten. Detta kommer att fortgå till dess att det finns nya soldater av den bra modellen (genomfört godkänd GMU) att stoppa in på raderna.

Så länge vi missbrukar systemet och tar in GSS/T-soldater för att hjälpa till vid semestrar, sitta i vakten, sitta beredskap, hjälpa till på skjutbanor/skjutfält, agera B-styrka eller hjälpa till att gå högvakt m.m. tar det längre tid att fylla upp krigsförbanden.

GSS/T används på en del förband som extraanställda och kan tjänstgöra i månader vid förbanden utan att tränas en enda timme i sin krigsuppgift.
Detta var inte meningen med GSS/T.

Varför man på en del förband valt att blanda GSS/K och GSS/T är för mig en gåta då förbandet på detta vis aldrig blir uppfyllt eller övat?
Det kan väl inte vara för att kunna kringå något och på så sätt skyla över lite personalbrist i den dagliga fredstjänsten?

Se gärna FM hemsida för exempel i hur man utnyttjar GSS/T.
Där kallas dessutom soldaterna ofta felaktigt för deltidsanställda.
Några rader från LG.

”Av de totalt 928 anställda soldaterna är 275 deltidsanställda, vilket betyder att de har ett civilt jobb och bara arbetar som soldat under vissa perioder. Sommaren är en sådan period eftersom Livgardet då behöver hjälp att bemanna högvakten på de kungliga slotten.”

”Ett bra exempel på det är vårt framgångsrika arbete med deltidsanställda på Livbataljonen, säger Joakim Martell.”

”I mitten av juli uppnådde Livgardet sitt rekryteringsmål för 2013, både vad avser antalet heltidsanställda och deltidsanställda soldater.”

Ännu en sensation! Det verkar finnas ett rekryteringsmål för deltidsanställda soldater på LG?
Jag tror de ljuger! Varför?

FM verkar inte klara av den här delen av personalförsörjningssystemet heller.

Suck!


Teaterdirektören.

P.S. Tyvärr Wise så får jag vara oförlåten ett tag till.

Wiseman sa...
29 juli 2013 kl. 08:27  

Teaterdirektören,

Illa. Det kan innebära att jag inte når årets rekryteringsmål.

Gormel01 sa...
29 juli 2013 kl. 09:32  

@Trident

När jag summerar blogginläggen låter det mycket konstigt. Hör här:

Folkförankring är liktydigt med Tvångsrekrytering av svenskar till soldater för nationellt försvar.

Riksdagen är ej representativ för folkviljan.

Regeringen har ej kompetens att leda landet.

Enskilda Höga officerare har lurat dem alla att avrusta och nu är Ryssen i faggorna.

Det enda Hoppet står nu till att rekyteringen av frivilliga skall misslyckas, och alla rättrogna yrkesofficerare bör göra allt de kan för att detta skall ske.

Det märkligaste av allt är att yrkesofficerare från de flesta länder jag möter, t.o.m. kinesiska, säger samma sak. Så nog är vi på samma Planet.

Mvh Göran Mellblom

Riksregaliet sa...
29 juli 2013 kl. 13:00  

@Göran Mellblom
Vi har flera stående anställda bataljoner som kan nyttjas här och nu, med rätt utrustning. Vi skall absolut ha en beredskapsreserv utöver mobilisering.

Varför skall just Hemvärnssoldater rekryteras utan Tvång?

Hemvärnet är en frivillig organisation som ger folkförankring även för de som vill sysselsätta sig inom försvaret men inte på heltid. Hemvärnet är en enorm resurs för den civila beredskapen likväl den militära.

Varför skall utlandsinsatser av soldater vara frivilliga, men Tvång för officerare och tjänstemän?
SD vill avskaffa tvånget i dess nuvarande form för utlandsinsatser för samtlig personal.

Vi har idag enorm rekryteringsproblem, vi har ett yrkesförsvar som inte fungerar och saknar folkförankring, slagkraft och personalbredd.


Svenska officerare är mycket kompetenta men behöver kunna öva att leda större förband och öva gemensamt för nationellt försvar, mindre fokus på insatser långt utanför rikets gränser.

TRIDENT sa...
29 juli 2013 kl. 20:57  

@ Göran M

Det gäller att hålla rätt på besticken...

Riksdagen är folkviljan, och minns jag inte helt fel så gjordes värnplikten VILANDE med tre (3) rösters övervikt. Sviker mig inte minnet helt skulle nuvarande personalförsörjningssystem utvärderas och om så krävdes värnplikten åter aktiveras.

Är Kina ditt mönsterland? Jag undrar hur mycket som är "fritt" i Kina...?

Förresten vad är det alla yrkesofficerare i andra länder säger, och inkluderar även detta finländska officerare eller norska?
Jag vill minnas att både Tyskland och Holland har vissa problem med rekryteringen, och minns jag inte helt fel så avrådde en dansk general å det bestämdaste att vi skulle avskaffa värnplikten.

Om regeringens kompetens...

Denna fråga avgörs vart fjärde år, och jag tror att nästa år kommer det att visa sig att svenska folket inte tycker att nuvarande nymoderata anhang har den kompetens som krävs för att leda landet. Om detta kan man tycka, men vi lever i en demokrati.

Att rekryteringen skall misslyckas är inget man behöver hoppas på - för det har den redan. Med det taffliga förarbete som gjordes innan beslutet om den vilande värnplikten stressades genom riksdagen så fanns det aldrig några förutsättningar för annat än en katastrof. Sedan kan man hålla på och förneka denna katastrof, men förr eller senare börjar högen man sopat under mattan att börja lukta!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade