Skönmålare och svartmålare (uppdaterat 14.55)

I söndags fanns SVT på plats på F 17 Gotland (den militära delen av Visby flygplats) för att direktrapportera när överbefälhavare Sverker Göranson landade in i en Tp 84 Hercules. Man kunde däritll samtidigt rapportera att incidentroten just landat in för att tanka. Det alla förväntade sig och ville ha svar på var naturligtvis om Försvarsmakten hade något nytt på gång med tanke på att det var i Almedalen förra året ÖB började ta bladet från munnen och meddelade att om försvarsbudgeten ej stärks markant efter 2015 så kan man tvingas avveckla en hel försvarsgren.

ÖB levererade dock inte några nya ”scoop” i intervjun med SVT. Istället fokuserade ÖB på två budskap. Det ena var att han har en mycket bra relation till sin minister. Det andra var att framhålla Försvarsmaktens insatta personal som gör ett mycket bra jobb såväl i de internationella insatser som Afghanistan och Adenviken, som den prövade nationella beredskapen till följd av den höga aktiviteten över och på/under Östersjön. Det var en linje ÖB höll fast vid så fort han ställdes inför andra vinklingar på frågorna.

I skrivande stund har ÖB medverkat i ett antal intervjuer i Almedalen. Vad som är ÖB och myndighetens ”media lines” är tydligt. Den ena är att gräva ner stridsyxan med Försvarsdepartementet genom att hänvisa till den goda relationen till ministern. Den andra är att visa att Försvarsmakten levererar, vilket görs genom det mest klassiska knepet i media – att hänvisa till den vanliga människan. I det här fallet görs det genom att uttrycka stolthet för och berätta hur duktig personalen i Försvarsmakten är. Det stämmer också väl överens med den ”hashtag” på Twitter som Försvarsmaktens infomationsdirektör Erik Lagersten nyttjade under våren vid referenser till verksamhet i insatser: #stolthet.

Försvarsmaktens personal i insatserna och beredskap är självklart också de som ska hyllas. Inget ont i det. Det är alldeles utmärkt och något som man gärna får utveckla än mer. Det var också oerhört skickligt att själv föra frågan om verksamheten i Östersjön på tal. På så sätt desarmeras ämnet visavi journalistkåren och risken för oönskade frågor minskar. Vad Försvarsdepartementet och Försvarsmakten minst av allt vill ha just nu är en upprepning av ”ryska påsken” – något som förmodligen slagit ner lika hårt på Försvarsmakten som nyårets ”en-veckasförsvaret”. Vare sig det ena eller det andra något som myndigheten egentligen är att lasta, utan snarare de politiska styrningarna. Så är det också så att i dagens tidevarv är det åtskilligt viktigare att framstå som effektiv än att vara det. Därav blir det också så geggigt när det visas att man effektiviteten inte finns annat än på powerpoint.

ÖB medverkade under måndagseftermiddagen i en intervju med Annika Nordgren-Christensen på Försvarspolitisk Arena i Almedalen. De nämnda budskapen upprepades återigen och det blev än tydligare att det under våren sannolikt skett någon form av taktikomläggning. Plötsligt är alla Försvarsmaktens brister och problem som bortblåsta. De som tidigare figurerat refererades till som att man diskuterar i olika tidsperioder, att det är skillnad mellan idag och om några år och det är så man ska se på ”utmaningarna”.


Det som var mest slående var ÖB:s uttalande efter ca 25 min, när materielbrister, personalsituation och den stora skillnaden berördes mellan den officiella bilden och den som förmedlas i delar av media och av förvarsbloggare.

”Saknas det materiel här och där? Ja, det gör det, men det saknas ingen avgörande materiel därför vi har också valt att prioritera därute. Alltså dom som går i skarp insats oavsett om det är i Östersjön, i Afghanistan eller utanför Somalia.”


Det är bra att Försvarsmakten vill skapa en stolthet för den verksamhet som bedrivs och hos personalen. Jag bedömer det dock som stor risk för att det blir bakslag.

Vad vi nu ser är att förtroendeklyftan återigen förskjuts från Försvarsdepartementet/Försvarsmakten till att spänna
 mellan hög och låg nivå inom Försvarsmakten. ÖB har under vintern och våren hyllats av sin personal som en sanningssägare som vågat stå upp för sin personal och sin myndighet gentemot mycket märkliga pålagor från Försvarsdepartementet. När ÖB talar om att det inte finns några brister avseende avgörande materiel är det ett påstående som är oerhört lätt att syna för personalen i Försvarsmakten som, precis som det sägs i intervjun ofta har helt andra åsikter om situationen i Försvarsmakten, men som dock viftas bort av ÖB att det handlar om andra tidsperspektiv. Visst det må vara så att det i Försvarsmaktens planerade insatser inte finns några större materielbrister.

Man måste dock skilja mellan de enstaka spjutspetsarna och helheten. Att diskutera brister inom det ÖB refererar till som avgörande materiel är helt inte möjligt av sekretesskäl, vilket därför kraftigt hämmar försvarsdebatten. För att begränsa sig till de brister som varit uppe till offentlighetens ljus så påverkar exempelvis den kompletta bristen på artillerisystem Försvarsmaktens förmåga att lösa sin grunduppgift, att försvara Sverige och indirekt att verka för svensk säkerhetspolitik, mycket negativt.

Det som jag bedömer som Försvarsmaktens nya kommunikationsplan riskerar att föra försvarsdebatten två år bakåt i tiden, där det åter blir en polarisering mellan det som departementsrådet Michael Moore på måndagsförmiddagen beskrev som "skönmålare" och "svartmålare". Som synes av debatten kring ryska påsken finns det två fraktioner som gynnas av detta. Den ena är regeringen och försvarsdepartementet som är beroende av en bild av en framgångsrik försvarspolitik. Den andra är en eventuell framtida motståndare som bara har att tacka och ta emot för alla glapp som målats upp som ifyllda. Att det även finns en politisk önskan om att hellre tala om saker och ting som fungerar istället för glapp var tydligt under eftermiddagens seminarium om hur Försvarsmakten kan göras krigsavhållande, där Johan Forssell (m) efterlyste diskussion om det som fungerar bra istället för det som fungerar dåligt.

Man måste kunna diskutera både och –framförallt vad gäller den skarpa verksamheten. Det är det man ska vara stolt över, men då räcker det inte med lite glättiga bilder och korta blogginlägg om postgången i Mazar-e Sharif. Berätta om den skarpa verksamheten som pågår. Berätta om patrullerna i Afghanistan. Berätta om operationer tillsammans med ANA och ANSF. Berätta om spaningsuppdrag i Adenviken. Berätta vad det är som händer i och över Östersjön – inte bara att något händer. Allt detta är sådant som allmänheten har rätt att få veta, för det som händer är den verkliga säkerhetspolitiken och det är utövandet av den som vi i Försvarsmakten, såväl som allmänheten, ska vara stolta över.

Det för återigen in ämnet på svagheter, svartmålning, halvtomma glas eller vad man nu vill kalla det. Allan Widman adresserade frågan rätt bra när han under seminariet sade:

”Det handlar om hur omvärlden uppfattar det”

Tyvärr är det så att omvärlden sannolikt har betydligt bättre uppfattning om huruvida det svenska glaset är halvfullt eller halvtomt än vad den svenska allmänheten har, och det är ett allvarligt bekymmer. Ett lika stort bekymmer är att våra försvarspolitiker inte har mycket mer information, vilket Mikael Oscarsson (kd) vittnar om i en intervju med Hallandposten:

"Apropå påskincidenten så framkom det uppgifter att det var första gången på elva år som försvarsutskottet hade fått en incidentberedskapsrapport från Försvarsmakten, stämmer det?

- Jag kan inte blicka tillbaka i elva år i försvarsutskottet, men jag kan blicka tillbaka femton år i riksdagen. Men jag har bara varit i försvarsutskottet i tre år.

Och du har inte tidigare fått en sådan?
- Nej.

Hur kommer det sig att ni inte har begärt att få en sådan?
- Ja, du. Det är väl som en del i försvarsutskottet har sagt, för vi var nämligen en hel del på Kungliga Krigsvetenskapsakademien, och bland annat Karlis Neretnieks som talade, och så en hel del efteråt ”men en sån här slags rapport har vi ju aldrig fått i försvarsutskottet”, så det finns ju en del förbättringspotential, om man säger så, i Försvarsmaktens tydlighet."Ute i organisationen blir det krigsförbandscheferna och de så kallade första linjens chefer (plutonchefer med flera) som får uppgiften att stå för den nya linjen, gentemot deras yngre befäl och soldater som är mycket väl medvetna om vilka brister som finns och att det inte enbart är handskar, stridsvästar och annat som gärna kastas som tillhyggen i debatten.

Klyftan förskjuts. Det man lagar i relationen mellan departement och myndighet riskerar istället att leda till en ny ruptur inom myndigheten. Det kommer inte att förbättra rekryteringen, hur mycket man än använder det nya ledordet ”stolthet”.


Vi ska vara stolta över de uppgifter som Försvarsmakten och dess personal löser skarpt, ofta under mycket stora umbäranden för såväl insatt som dennes familj och utan tillräcklig erkänsla och stöd. Lika viktigt är det dock för vår försvarsförmåga, här och nu, men även i framtiden att man är tydlig med vilka brister som egentligen finns och hur situationen egentligen ser ut.


Klockan är nu kvart över midnatt på det som är Moderaternas dag i Almedalen och som även är försvarsminister Karin Enströms första dag på plats i år. Det är 6 år sedan Anders Borg på egen hand reducerade försvarsbudgeten. Det ska bli intressant att se vad som meddelas i år.


Se även: Jägarchefen, Skipper

Uppdatering 08.15: Johan Wiktorin skriver om de halvfull glasen och konstaterar tyvärr liksom jag gjorde härom dagen på Twitter att när glaset faktiskt börjar närma sig pinsamt tomt så är det bara att såga av det upptill så närmar det sig halvfullt igen.

Förtjänstfullt tar han upp DN:s artikel om bristerna i Gotlands försvar, i vilken försvarsministern kommenterar situiationen så här:

"Försvarsminister Karin Enström (M) säger att hon ser ett behov av att höja försvarsanslagen i höstens budgetproposition, men hon ser inga särskilda behov just på Gotland.

– Vi har flexibelt rörliga förband, vi har hemvärnet, som finns på Gotland. Försvarsmakten övar i och på och runt om Gotland. Att urskilja Gotland … Jag ser inte det på samma sätt. Vi har en insatsorganisation som ska kunna röra sig mellan olika delar av landet, självklart också till Gotland, säger hon."

Ska man vara diplomatiskt korrekt kan man uttrycka det som att det märks att det var ett tag sedan försvarsministern var aktiv officer och att hon kanske glömt bort hur logistikens krav. Märk också ordvalet "ska kunna" istället för kan. Frågan är vilket datum som Försvarsmakten ska ha den förmågan (och med vilken materiel kan frågas) eller om det rentav är som så att hon anser att myndigheten misslyckats.

Glädjande nog för svensk försvarsförmåga har Socialdemokraterna nu sagt ja till deltagande i Nato Response Force. De förband som avdelas för detta kommer inte att ha någon möjlighet att falla igenom vad gäller utrustning och övning, något som därför skulle behövas för hela Försvarsmakten.

Media: SVT, DN, DN2, DN3, SR, DN4, DN5

Uppdatering 14.55: Även SvD uppmärksammar nu den livliga försvarsdebatten. Händelserik dag än så länge så det blir ett blogginlägg till kvällen.

Carl Bildt och Jonas Sjöstedt diskuterade NATO-frågan i SVT. DN, SvD

16 kommentarer:

Corse sa...
3 juli 2013 kl. 08:05  

Hur skall brister kunna åtgärdas om dessa inte lyfts fram? Om ledningen inte gör det återstår bara för fotfolket att försöka få fram sanningen genom dessa utmärkta bloggar som Wissman, Skipper mfl. Att genomslagskraften sedan inte blir större kan vi tacka vår genomsyrade röda journalistkår för, samt svenska folkets totala ointresse för sitt eget försvar. Se senast. esenastes

Cynisk sa...
3 juli 2013 kl. 09:23  

Jag tycker att det nya tonläget är mycket oroväckande. Vi riskerar att hamna tillbaka i det läge där vi var och där staten tror att allt är väl, när ÖB väljer att sopa problemen under mattan.
ILLA!

Farbveckan -86 sa...
3 juli 2013 kl. 11:34  

Snälla Sverker!
Blanda nu inte bort de trumfkort du hade i din hand. Både svenska folkets uppmärksamhet och personalens förtroende (det senare har en överbefälhavare inte haft sedan farbror Bengts dagar).

Tänk på Karl-Bertil Jonsson:
Att ljuga för sin ömma moder på julafton eller att rakryggat yppa sanningen.

Oberon sa...
3 juli 2013 kl. 11:34  

Oavsett med vad, eller i vilken omfattning, försvarsledningen väljer att fylla sina glas i det rosévinsflödande Almedalen känns frågan om ett samband mellan Roger Magnegårds (FM presschef) avgång och den 180-gradersomsvängning som kan iakttas i försvarets mediastrategi högst berättigad.

Wiseman sa...
3 juli 2013 kl. 11:40  

Oberon,

Jag håller det för högst troligt att du har rätt.

Sumatra sa...
3 juli 2013 kl. 12:51  

Själv tror jag bara på sanningshalten i sådant som är officiellt dementerat.

Anonym sa...
3 juli 2013 kl. 15:20  

Ett citat från ÖB.

”Saknas det materiel här och där? Ja, det gör det, men det saknas ingen avgörande materiel därför vi har också valt att prioritera därute. Alltså dom som går i skarp insats oavsett om det är i Östersjön, i Afghanistan eller utanför Somalia.”


Hur kan han förringa all den personal som sliter, natt och dag, som galärslavar för att köpa in, installera, bygga, fixa och trixa så att åtminstone det nödvändigaste kommer med på uppdragen.
Har han ingen aning hur mycket arbetet det finns bakom varje mission?
NBG, Kosovo, Afg, Tcad, Mali, Adenviken, Libyen och så vidare! Ta vilket uppdrag som helst och granska det som hände med materiel/utrustning innan (och efter).

För att ta några exempel.

Vad behövs för att en svensk ubåt ska kunna verka i varmt vatten?
Vad behöver köpas in, fixas till inför en NBG?
Nödvändig materiel nästan bokstavligen lastades ombord på båten samtidigt som den lade ut vid senaste uppdraget i Adenviken.
Hur mycket behöver en stridsvagn eller annat fordon byggas om inför ett uppdrag i torr och varm miljö.
Hur mycket och vilken utbildning behövs innan?
O.S.V.

Vi är nog en del som inte direkt kan skriva under på att utlandsuppdragen har känts så prioriterade alla gånger.
Det har i en del fall krävts tjat under flera år innan någon åtgärd vidtagits.

Sedan vet jag inte vad herr Moore menar med sitt utspel om svartmålning?

Jag kan dock konstatera att det nästintill är omöjligt att svartmåla eller komma med annat än riktiga fakta inom bloggvärlden. Det finns alltid någon som har de exakta siffrorna och senaste uppdateringen. Denne hör snart av sig!

Jag kan heller inte sitta på mässen och ondgöra mig över något som inte stämmer med vad alla vet.
Jag kan inte svartmåla eller skönmåla förmåga, antal båtar eller flygplan, beväpning, besättningar eller någonting annat. Alla som sitter på mässen vet det samma som jag.
Det verkar som om det finns fikabord inom FM där kunskapsnivån är på en så låg nivå att någon kan svartmåla någon annans arbete utan att de som utsätts förstår det!

Då återstår frågan. Var, när och vad är det som svartmålas?


Till slut vill jag bara säga, att om den personal som dagligen sliter med att skaffa fram materiel/utrustning i tid och till rätt plats hade resonerat på samma sätt som vår ÖB, hade våra uppdrag utomlands sett helt annorlunda ut och vissa hade inte blivit av.
Dessvärre blåser det dessutom ibland en svår motvind från HKV mot deras försök till att lösa uppgiften.

Flygteknikern till piloten vid överlämnandet inför start.
”Det saknas lite saker här och där, men du saknar ingen direkt avgörande materiel!”

Skärpning! En klädsamt förklarande ursäkt borde vara på sin plats, ihop med pudeln!


Teaterdirektören.


P.S. Vår Fömin lär ha sagt att vi övar både i bataljoner och brigader: Om detta är sant är nog en förmildrande omständighet den, att hon antagligen inte har en aning om vad dessa förband är eller hur de ser ut. För det är väl ingen som skönmålat vid fikabordet

På ett förband nära dig sa...
3 juli 2013 kl. 15:47  

Enligt en undersökning som presenterades i SvD idag avseende de viktigaste valfrågorna enligt väljarna hamnar försvarsfrågan på absolut jumboplats. Oväntat? Detta försvar som vi så gärna och intensivt diskuterar och bryr oss om har ingen genomslagskraft hos gemene man jämfört med arbetslösheten, skolan, sjukvården och integrationen.

Jägarchefen sa...
3 juli 2013 kl. 16:13  

@Teaterdirektören: Det tros säkert att kader-, fält- och stabsövning är att öva Brigad och Bataljon på riktigt...

Anonym sa...
3 juli 2013 kl. 20:04  

@ Jägarchefen.

Du menar ungefär som när 37 personer springer tre kilometer, har ett pass på skjutbanan, vapenvård och övar skyddsmask av och på.
Det kan idag kallas krigsförbandsövning!

Teaterdirekrören.

Falstaffakir sa...
3 juli 2013 kl. 23:13  

Försvaret av Gotland består idag av 454 dåligt utrustade hemvärnsmän och 14 strv utan besättning eller möjlighet till tolo. Tillskillnad från vår nyfrälsta ÖB, menar jag att glaset inte är halvfullt, det är urdrucket. Vilket skämt.

Jägarchefen sa...
3 juli 2013 kl. 23:30  

Precis :)

Resenären sa...
4 juli 2013 kl. 00:31  

14 stridsvagnar?
Är inte detta en skönmålning av läget?

roob82 sa...
5 juli 2013 kl. 14:01  

@På ett förband nära dig: Jag tänker på ett gammalt ordspråk, "Man saknar inte kon förrän båset är tomt"

Om läget börjar bli mer otrevligt, då kommer prioriteringen bland gemene man att öka. Tyvärr kanske det då är för sent, för förmågor tar lång tid att bygga upp.

Bosse59 sa...
5 juli 2013 kl. 17:07  

14 stridsvagnar?
Skönmålning -Ja! Som svartmålare/realist konstaterar jag att garaget efter 5år ännu inte är färdigbyggt och stridsvagnarna fortfarande står och rostar på en grusplan i Skövde. Inga konkreta planer finns ännu för utbildning eller lagring av materiel till systemet. Dvs "användbar här och nu" kommer inte inträffa de närmaste 5 åren.

Anonym sa...
5 juli 2013 kl. 22:06  

@ Bosse.

Ibland har jag väldigt svårt att förstå det politiska språket.

I det här fallet skall man alltså läsa/tolka Skövde när det står, eller man hör Gotland, stridsvagnskompani skall uttydas till 14 stridsvagnar utan besättning, logistik och reservdelar skall inte betyda någonting.
Ni politiker som läser detta måste förstå att det är inte lätt att hänga med i texten när man inte har tolkningen klart för sig. Kan det kanske vara så att ni glömmer den lilla detaljen om tiden när ni pratar om FM med mening.


Ett sätt att undvika problemen i framtiden skulle faktiskt kunna vara att skriva vad som menas och tycks i klartext. Debatterna skulle också bli lite mer meningsfulla om de handlade om saker ur verkligheten.
”Vi har inte, utan beräknar efter följande budgettillskott,,, och ,,,åtgärder ha materiel till ett stridsvagnskompani förrådsställt på Gotland år 20,,.

Att logistik inte betyder något har jag flera exempel på.
Skulle dock vara spännande att få veta vid vilka andra tillfällen eller texter där Gotland betyder Skövde?
Vårt flexibla försvar tar sig snabbt och enkelt till Gotland vid behov, säger vår Fömin.
Med kunskapen om att Gotland kan betyda Skövde kommer saken i en helt annat dager!

Suck!

Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade