Korta kommentarer kring Studio Ett den 16 juli (uppdaterat 17/7 08.00)

Sveriges Radios Studio Ett ägnade idag tolv minuter åt den ryska beredskapsövningen och vilken innebörd den kan ha för Sverige. Medverkande gäster var Lars Gyllenhaal och Anna-Lena Laurén, moskvakorrespondent.

Att nu även Sveriges Radio och andra svenska media snappat upp vad som pågår är postivt även om det tagit tre dagar sedan Dagens Nyheter kom med den första artikeln. Jag tror dock inte man alls förstår  komplexiteten i att iståndsätta en övning av det här slaget och att flytta mängder av materiel och personal flera tusen kilometer. Bara logistikdelen av övningen sysselsätter 19 000 personer. Att få fram förnödenheter, reservdelar och inte minst drivmedel till 160 000 personer och 5000 stridsfordon går knappt att tänka sig. Det var en operation USA lade månader på att förbereda inför Irakkriget som ju dock skedde på annat territorium. Ska man översätta detta till svenska förhållanden så är det nog ingen idag som riktigt vet hur man ska göra för att förflytta en motsvarande stor andel av det svenska försvaret från ena landsänden till den andra. Det var mycket länge sedan något liknande övades och mycket av infrastrukturen för detta har avvecklats, trots att nuvarande organisation bygger på just rörlighet.

Anna-Lena Laurén skrockar i programmet åt de friktioner som man stött på under övningen, bland annat att få möjlighet att landa med militära flygplan på numera civila flygplatser. Återigen, hur duktiga är vi i Sverige och Finland på motsvarande? När man i Sverige 2009 gjorde en ansats till att kontrollera den svenska beredskapen genom att vid förra upplagan av Zapad-övningen mobilisera vad som fanns snabbt tillgängligt upptäcktes mängder av liknande problem. Beredskapskontrakt med färjebolag etc hade förfallit sedan försvarsbeslutet 2004 bestämde att något behov av nationellt försvar ej längre förelåg. Idag har Försvarsmakten i princip gjort sig av med alla militära flygplatser utom de ordinarie militära, men man är likväl beroende av de civila flygplatser som krigsflygbaser för spridning. Vad säger att vi inte stöter på motsvarande problem? Det bästa sättet vore naturligtvis att genomföra en ny mer omfattande beredskapövning. En av de största erfarenheterna från den förra var att liknande övningar måste ske regelmässigt. Tyvärr har så ej skett och förmodligen finns det ett visst intresse från Försvarsdepartementet att så ej heller sker innan valet då resultatet riskerar att inte helt överensstämma med vad som utlovats.

Det många också missar med den nu pågående övningen är att det är lika snabbt, för att inte säga snabbare, att vända på kakan. Infrastrukturen är betydligt sämre utbyggd i östra Ryssland än i västra vilket i hög grad ökar övningsriktningens lämplighet om man vill öva och pröva logistiken. Att denna övning är riktad mot Kina är inte så självklart. Vi ska också betänka att Ryssland så sent som förra veckan övade tillsammans med Kina i samma område och att Kina enligt uppgift var det första land som informerades om övningen. Som jämförelse drog sig Ryssland utan förvarning ur motsvarande övningar i Östersjön i början av sommaren. Det är också en tydlig indikator var man placerar den nyaste och mest kvalificerade materielen och det är inte i öster.

En intressant aspekt i övrigt är att såväl Sveriges Radio som nu SVT hakat på TT:s miss att övningen genomförs tillsammans med kinesiska förband. Det vore i högsta grad märkligt om nu övningen samtidigt skulle rikta sig mot Kina?

Varför då genomföra en övning av det här slaget? Med tanke på omfattningen så är budskapet till omvärlden, men även internt en mycket viktig faktor. Likaså lär övningen med tanke på storleken syfta till att öva och framförallt pröva såväl logistiken som ledningsförmågan. Den ryska militärreformen har nu pågått i ett antal år där man börjat på förbandsnivå och nu senaste året övergått mer och mer till att öva stora förband och därtill utan förvarning. Ledning och framförallt logistik är två av de mest komplicerade områden inom krigföring och är mycket svåra att öva utan verkliga förband då friktioner likt de Anna-Lena Laurén nämnde aldrig uppkommer. Troligtvis utgör också denna övning en förövning till årets huvudövning som återigen är Zapad (Väst. Nästa år är det enligt schemat Vostok som betyder öst).

Sist men inte minst berör Studio Ett återigen "ryska påsken". Att detta endast skulle vara ett sätt att öva håller jag för mycket otroligt. Vill man i Ryssland öva sina luftstridskrafter i anfall med kryssningsrobotar och eskort av verkansförband har man oerhört mycket bättre möjligheter att göra det över det egna fastlandet än i andra nationers flyginformationsregioner där man stör den civila flygtrafiken. Agerar man på detta sätt vill man skicka ett budskap på samma sätt som man nu gör när man genomför den största militärövning världen sett sedan 1967.

Det återstår fortfarande för media att intervjua Försvarsberedningen eller försvarsministern med anledning av den ryska övningen. Den förstnämnda menade i sin månadsgamla rapport på att det är långt kvar innan Ryssland kommer att nå i närheten av de övningsomfång Sovjetunionen hade. Framtiden har, precis som Försvarsberedningens ordförande omtalat, visat sig vara både komplex och oförutsägbar.


Uppdatering 17/7 08.00: SvD har nu en artikel av Anna-Lena Laurén om övningen.

10 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...
16 juli 2013 kl. 19:01  

Undrar om Putin läser Försvarsberedningens rapporter. Förra rapporten var också ungefär en vecka gammal när Ryssland gjorde precis det rapporten sa att han inte skulle kunna. Dvs invardera ett grannland. Den här rapporten skulle han inte kunna öva med Sovjet-era storlek på förbanden. Vilket han gjorde drygt veckan senare. Coincidence? I think not!

Anonym sa...
16 juli 2013 kl. 19:06  

Mycket bra inlägg av Wiseman!

För övrigt kan jag rekommendera teveprogrammet "En vecka till - Sveriges försvar" i AxessTV.

Bengt Gustavsson, Mikael Odenberg, Mike Winnerstig och Claes Arvidsson analyserar Sveriges ohållbara enveckas-försvar.

Unknown sa...
16 juli 2013 kl. 23:03  

Ni som är insatta:

Om antalet deltagare stämmer är detta den största övningen som skett över huvud taget sedan Dnepr 1967?

Film som påstås visa denna övning.

http://www.youtube.com/watch?v=33KGrInmRsY

Wiseman sa...
16 juli 2013 kl. 23:44  

Gullin kambe,

Så är det.

Falstaffakir sa...
17 juli 2013 kl. 07:59  

En kommentar från försvarsminister? Hur def hon "låg nivå", ryms 160.000 man inom denna nivå? Vet någon var hon är? Urikesministern befattar sig inte heller med frågan, utan har grottat ner sig i situationen i Egypten. Skygglappar på.

Anonym sa...
17 juli 2013 kl. 09:13  

Det tog ett tag men nu verkar större delen av gammelmedia ha fått upp ögon för övningen. Men jag hade hoppats på att man skulle ställt lite fler obekväma frågor till våra folkvalda. För att svart på vitt se vad den "låga" ryska nivå är kapabel till sätter vår egen "goda" förmåga i ett annat ljus. Eller kanske att man reflekterat över att en så stor övning egentligen skulle anmälts inom ramen för Wiendokumentet. Men kanske kräver jag för mycket.

Det skulle vara intressant att se vilka slutsatser som dras och åtgärder som vidtas inför Zapad. Känns mer och mer soma tt det inte är en slump att vi har en övning tillsammans med HV under samma period som Zapad ska hållas.

Anonym sa...
17 juli 2013 kl. 09:47  

Kan en så stor övning verkligen ha varit oförberedd? Oanmäld för omvärlden, javisst, men det måste ju finnas en rätt omfattande övningsledning och ett utarbetat övningsscenario o.s.v., som gjort att betydligt fler än kretsen närmast Putin känt till övningen i förväg. Gissningsvis - förhoppningsvis - var övningen därmed också känd i väst, även om information aldrig gavs genom öppna kanaler i enlighet med Wiendokumentet etc. Men var övningen oförberedd och okänd i förväg på förbandsnivå i övade styrkor, är det förstås ändå högst anmärkningsvärt, rent av imponerande, vad man dragit ihop med kort varsel.

Anonym sa...
18 juli 2013 kl. 10:36  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Wiseman sa...
18 juli 2013 kl. 11:16  

Peter Lindström,

Nu gjorde jag ett undantag denna gång för din bloggreklam , men det var sista gången.

Cosmoskitten sa...
21 juli 2013 kl. 19:52  

W skrev: "En intressant aspekt i övrigt är att såväl Sveriges Radio som nu SVT hakat på TT:s miss att övningen genomförs tillsammans med kinesiska förband."

Jag vet att personer från ovanstående organisationer brukar läsa vad Wiseman skriver. Vad är förklaringen till att misstaget slank igenom?

Rent militärt sett så verkar oanmälda övningar ha sina poänger.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade