Kortsiktiga lösningar blir kostsamma lösningar (uppdaterat 17/7 16.10)

Ekot berättar idag om de statliga fastighetsbolagen digra arbete med att avveckla militära anläggningar och sälja dessa till företag och privatpersoner med anledning av försvarsbeslutet 2004 (FB 04) då Riksdagen beslutade att de facto avveckla det nationella försvaret och att istället satsa på internationella insatser.

FB 04 innebar dödsstöten för det svenska försvaret och det är följderna av detta försvarsbeslut som man idag har fullt upp med att försöka bromsa eller rätta till. Det blir nämligen så när man tänker alltför enkelspårigt och kortsiktigt i försvarspolitiken. Det Ryssland som i fredags inledde världens största militärövning sedan 60-talet var vid tiden för FB 04 helt uträknat och något nationellt försvar skulle inte behövas under överskådlig tid. Detta fick bland annat till följd att Flygvapnets samtliga krigsbaser avvecklades, utom två som skulle sparas för övningsändamål (Byggnader tillhörande vissa baser ser man förresten även idag på Fortifikationsverkets försäljningslista). Likaså sattes slutligt punkt för försörjningsberedskapen och de anläggningar med logistiskt stöd som skulle förenkla transporter av förband från ena änden av landet till den andra försvann också.

Idag 10 år senare är läget ett helt annat, även om det verkar ha gått talespersonen från Fortifikationsverket förbi. Det blev ett yrvaket uppvaknande i och med Georgienkriget 2008 och år 2009 fick Försvarsmakten åter order om att planera för ett nationellt försvar. Pendeln började därmed svänga tillbaka mot ett nationellt försvar. Problemet är dock att mycket av den förmåga man idag så kritiskt behöver för att kunna upprätthålla ett nationellt försvar avvecklats, sålts och som framgår av Ekots reportage, fortfarande säljs för högtryck. De kustrobotar som försvann redan i försvarsbeslutet 2000 är en förmåga som idag är hett eftertraktad och som nästintill varje politiker skulle vilja placera på Gotland. De flygbaser som behövs för att sprida flygvapnet finns inte längre. De har avrustats för mångmiljonbelopp, sålts för struntsummor och att återuppbygga dem skulle kosta mångmiljardbelopp. Att behålla dem ett tag till "utifall att" hade kostat några miljoner. När det fasta kustartilleriet avvecklades beräknas avvecklingskostnaderna ha uppgått till motsvarande 50 års driftskostnader.

Att Fortifikationsverket med flera andra statliga fastighetsbolag lyckas rädda några slantar ur konkursboet är naturligtvis tacksamt för skattebetalarna. Av investeringsvärden på motsvarande hundratals miljarder har man enligt Ekot lyckats dra in en miljard kr till staten. Det räcker sannolikt inte för att iståndsätta ens en enda krigsflygbas. Den civila marknaden för bergrum kan också sägas vara rätt mättad vid det här laget. Det går inte att ha ur många serverhallar som helst. I fallet med bergrummet i Nora har företaget redan gått i konkurs. Förhoppningsvis fick kommunen igen varenda krona man lade ut på att vara mellanhand i affären.

Självfallet är det positivt att Fortifikationsverket lyckas avveckla det som är övertaligt så det inte bär onödiga kostnader. Men hur vet vi att det är övertaligt? Historien har ju redan visat att såväl försvarsbesluten 2000 som 2004 var felaktiga. Idag är insatsorganisation 2014 den enda sanningen. En organisation som är beklagligen är illa anpassad för nationellt försvar. Vad sparas för den dag man kommer fram till att det är dags att växa ur IO 2014 på samma sätt som vi upptäckt med FB 00 och 04?

Tyvärr finns ingen sådan tanke idag eftersom inga pengar kan avsättas för omfall. Så sent som förra sommaren var avvecklingsarbetet i full gång med den sista krigsbasen för Flygvapnet trots att man år tidigare kommit fram till att just dessa behövdes. Att inte ta höjd för framtida eventualiteter och att fortsätta agera likadant idag som 2000 och 2004 kan betydligt mer kostsamt än vad underhållsdriften går på.


Nedan ett inslag ur Aktuellt efter den så kallade Järna-smällen 1987 med ett förråd som under 00-talet var helt föråldrat, men som idag åter visat sig vara i ropetUppdatering 18.30: Även i DN

Uppdatering 21.00: Uppdatering med reportage från Handelsbanken TV från det objekt som FortV nämner som en mycket lyckad försäljning, men där företaget bara ett halvår senare gjorde konkurs. Lägg märke till arealen som omtalas och lägg framförallt märke till det helhetstänkande som präglade det gamla Totalförsvaret. Något liknande existerar tyvärr inte idag.

Gamla försvarsanläggningar får nytt liv

Uppdatering 16/7 10.00: Aftonbladet hakar nu på med en artikel om utförsäljningarna
Uppdatering 16/7 14.10: … liksom Göteborgs-Posten. Verkar som om FortV får den intresseökning man sannolikt var ute efter när man "läckte" till media. Då blir det förhoppningsvis lite mer pengar in till statskassan.

Uppdatering 17/7 16.10: Ännu mer från GP.

11 kommentarer:

Malin sa...
15 juli 2013 kl. 16:28  

Vilka var de som drev fram FB1996, FB2000 och FB2004?

Anonym sa...
15 juli 2013 kl. 16:36  

Ur ekosändningen.
”Då handlade det om att försvara territoriet och nu har man ändrat så att det är ett mer insatsrelaterat försvar och det kräver andra typer av faciliteter, säger Karl-Martin Svärd fastighetsstrateg på Fortifikationsverket.”

Herrejösses, vilka krav du har WW. Det är bara fyra år sedan pendeln svängde och en omriktning påbörjades. Att Fortverket redan skulle ha uppmärksammat detta är väl ganska otroligt.(SUCK! ;)

Om ytterligare några år kommer kanske någon i politisk ställning underfund med vad du skriver. (centerpartiet verkar ha en del analyser på gång)

Att redan nu uppmärksamma dessa otroligt kostsamma misstag är inte politiskt korrekt och bör därför stoppas undan ett tag till.
Glöm inte vår firmachefs uttalande om att vi inte saknar någon/något avgörande. Avgörande för vad, uppfattade jag tyvärr inte! Jag får nog skylla på att jag inte var tillräckligt uppmärksam. Han sa det säkert med ett halvfyllt glas i handen. Det var ju dessutom säkert en positiv händelse.

Vi saknar absolut inga satsningar i miljardklassen! Här kan du fråga vilken moderat politiker som helst. Jag är övertygad om att vår FÖmin och hela hennes departement inklusive de ”sakkunniga” håller med.
Jag tror inte heller att du kan få med någon av de sittande utredningarna/beredningar med på tåget om enorma nygamla investeringar.
Osvuret är bäst, FM har redan tidigare sålt saker billigt för att sedan vara tvungna att köpa tillbaka dem svindyrt.

Om centerpartiet menar vad de skriver om att hela landet skall försvaras borde de dock vara mycket positiva till dessa nygamla satsningar. Jag uppfattar tyvärr inga sådana signaler i verkligheten. Jag hör heller inget från deras talesman om att stoppa utförsäljningarna och tillsätta några utredningar för analys och eftertanke.

Det kan tyvärr skrivas mycket om ”affärerna” i och utom fortverket under dessa år.
Mycket är sådant som vi skattebetalare inte vill veta.

Betänk också nedmonteringen av civilförsvaret.
Där verkar det dessutom ha saknats pengar till avvecklingen. Jag har varit i flera anläggningar som används av andra aktörer där delar av utrustningen ligger kvar.
I höstas var jag på en konstutställning i ett bergrum där man nödtorftigt gömt sjukvårdutrustningen bakom några skynken. Att döma av märkningarna hade utrustningen lagts dit under senare delen av 1990-talet och senaste kontrollen jag hittade hade utförts 2002. Vattenreningsutrustningen och fast monterade maskiner var provade så sent som 2005. Ägaren köpte bergrummet 2010 och hade försökt få fortverket och den närmaste delen av FMlog att hämta materielen utan framgång. Vi på teatern löste det utan särskild kostnad eller inkomst för staten genom ett telefonsamtal. Fick dock lite skäll för de skarpa autoinjektorerna och några sjukvårdsatser som innehöll diverse medikamenter av sådan typ man ej återfinner hos ICA m.fl.!

Vår redovisningsintresserade major på teatern har fortfarande inte kommit underfund med var denna materiel är redovisad. Han hittar den inte i TOR (pappersupplagan), Lift och givetvis inte i PRIO.
Någon som vet var den finns?


Teaterdirektören.

Unknown sa...
15 juli 2013 kl. 17:27  

Ja, som sagt, det som "de fyras gäng" lyckats med får Wennerströms bedrifter att framstå som rena rama dagisutflykten.

Farbveckan -86 sa...
15 juli 2013 kl. 19:23  

Inte utan att man förundras över den långsiktighet som fanns en gång i tiden.

Magnus Redin sa...
15 juli 2013 kl. 20:27  

Något som irriterade mig när skrotningen forcerades var att skrotningen prioriterades före att bygga upp den nya organisationen. Det hade varit mycket rimligare att betala årliga småpengar för värme, torrluft och bevakning och stora pengar för att bygga upp den nya organisationen.

Vi borde sedan åratal ha haft "IO 2014" och först nu vara mitt upp i skrotandet av föråldrat kustartilleri och tömmandet av förråd. Det fanns pengar till det...
Ett sådant beslut hade varit enkelt kassaflödestänkande och om man dessutom hade skrotat det sämsta först hade vi kunnat få sinksdusen att de bästa bergrummen osv funnes kvar.

Jag tolkar detta som att det i bästa fall fanns för många officerare och underleverantörer som försörjde sig på destruktionen och armbågade sig före juniorerna som skulle bygga det nya. I sämsta fall skodde de sig. Den konspiratoriskt lagda skulle tolka skeendet som en koordinerad destruktion.

J.K Nilsson sa...
15 juli 2013 kl. 21:35  

Icke kompenserade Momsredovisningsskyldighet, Tullinbetalningar, Försvarsinflation och Övermäktiga uppgifter som resulterar i begäran av beslutsunderlag för besparingar för att slippa kompensera FM för dessa utgifter.

Lägg också till en politiskt vilja att reformera Försvarsmakten med skäl som att man inte vill bekosta något som inte används. En avskräckande försvarsmakt är en onödig utgift man ville hellre vara aktiv med Försvarsmakten i enligt med en annan säkerhetspolitisk doktrin.

Jag tvivlar på att någon general i den svenska Försvarsmakten kan ha sådant inflytande på den svenska politiska nomenklaturan att man ändrar den säkerhetspolitiska kursen för inommyndighetsintriger.

J.K Nilsson

Anonym sa...
15 juli 2013 kl. 21:51  

På en rekryteringsmässa för en 3-4 år sedan råkade jag hamna i fortifikationsverkets monter. Frågade då vilka möjligheter det fanns att man skulle kunna expandera militär verksamhet och möjligheter till återtagande av gamla anläggningar och kanske rent av starta upp något nygammalt regemente. Frågade dessutom specifikt om Gotland.

Den medelålders mannen tittade på mig som om jag var en idiot när jag ställde mina frågor och var tvärsäker på att något sådant aldrig skulle komma på fråga och att många anläggningar redan destruerats eller gjorts om till civilt bruk och man var i full färd med att fortsätta det arbetet deklarerade han stolt.

Själv tillhör jag generationen som genom hela skolan och högskolan fick höra från lärare "att vi ahde råd med detta tidigare men inte nu längre" och under värnplikten var det liknande tongångar. "Du skulle varit med på ubåtsjaktens tid istället, då hade du fått öva så det räckte och blev över".

Sjukvården och tandvården är antingen mer svårtillgänglig eller dyrare än tidigare.

Jag verkar tillhöra den minoritet som upplever det som att Sverige saktar rasar ihop. Bor följaktligen mest utomlands numera. Det är det många fler 80-talister som gör i min bekantskapskrets.

Unknown sa...
15 juli 2013 kl. 22:59  

Du har helt rätt Storsvitjod. Hur man junde och fick lägga ner värden för hundratals miljarder är gåta som gränsar till uppsiktligt landsförräderi. Som någon skrev ocvan får detta Wennerström och "Getingen" och allt vad de hetat att verka som glada amatörer.

Jag tillhör också den generation och det är många jag känner som emigrerat.

En finlänsk general sa en gång att att ett land måste välja mellan välfärd eller ett starkt försvar.

Ryssland har i dagarna slagit fast -"De väpnade styrkorna först!"

Sverige valde vare sig försvar eller välfärd, utan vi valde invandring till vilket pris som helst.

Själva chittet som håller ihop samhället som kanske fanns engång är borta för de flesta yngre så att kräva, eller framför allt tro att folk skall dö för något vi har hört inte finns under hela vår skoltid istort är ganska långsökt.

Även om vi skulle vara beredda att göra det varför skulle vi göra det för en regim som satt oss i denna situation?

Nej, nu blev jag bitter och går gör kaffe.. god natt på er! ;)

Resenären sa...
16 juli 2013 kl. 09:57  

Och vansinnet bara fortsätter:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17140070.ab

Tänk så befriande det vore om någon general kunde ta bladet från munnen och faktiskt erkänna att det gått käpprätt åt helvete och att det nu är dags att bygga förband större än halvpluton.

Eftersom Gotland kan betyda Skövde får jag förtydliga att med general menas ej pensionerad sådan.

Unknown sa...
16 juli 2013 kl. 13:14  

Går det inte att ställa ansvariga inom Fortifikationen till ansvar?
Vem har gett dom mandatet att sälja ut vår gemensamma materiel (Skattefinansierat)för en spottstyver...?
I ett annat politiskt klimat finns det ett ord för det.

Malin sa...
16 juli 2013 kl. 13:21  

Namnen på de som drev igenom FB00 och FB04 bör ristas i en skampåle mitt i Stockholm för att åminnas Sveriges genom tiderna värsta landsförrädare.

En veteran dag för oss som tjänat det värnpliktiga försvaret nästan helt gratis för att försvara landet tillsammans. Vi känner oss förrådda. Våran fiende var inte Ryssen utan Moderaterna och generalerna på HKV som förintat allt vad vi byggt upp och drillat dram med svett och tårar utan att få annat än vpl ersättning.

Malin (sammanlagt två år i FM som gratisofficer dvs vpl officer)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade