Fullspäckad dag i Almedalen toppad med drönarattack

(Ber om ursäkt för långt inlägg med mycket text och lite bilder)

Ännu en fullspäckad almedalsdag i försvars- och säkerhetspolitikens tecken är till ända. Under dagen har en mängd intressanta seminarier avhandlats. Utöver Försvarspolitisk Arena och Säkerhetspolitiskt Sommartorg så höll Swedbank ett tyvärr slutet seminarium om den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen, Journalistförbundet höll ett seminarium om hur öppet försvaret ska vara och Moderaterna höll ett eget säkerhetspolitiskt seminarium kallat "Nya hot – nytt försvar". Det sistnämnda var faktiskt inte alls dåligt och Carl Bildt var i högform. Att seminariet framstod som så bra och budskapet så trovärdigt och faktiskt försvarsvänligt kan förstås ha att göra med delar publiken. Mer om detta i slutet av inlägget.


Morgonpass

Precis som tidigare dagar inledde Försvarspolitisk Arena med en halvtimmes utfrågning av två partier. Dessa var idag Moderaterna respektive Socialdemokraterna, båda intervjuade av Allmänna Försvarsföreningens ordförande Stefan Ring. Jag brukar inte tycka att dessa är så intressanta, men eftersom det nu var de två största partierna blev det undantag. För Moderaterna deltog Cecilia Widegren och Erik Bengtzboe, ordförande i MUF. Jag tyckte Widegren skötte sig rätt bra, medan Bengtzboe framstod som att han råpluggat det moderata reglementet för försvarsfrågor. Man kan undra om han ens själv förstod vad han pratade om. Den enda gången Widegren riktigt hamnade ute på hal is var när Ring började ställa frågor om PARP-rapporten, varvid hon fick göra sitt yttersta för att undvika att rakt ut säga som det var att rapporten avhandlar en målsättning och inte en faktisk status.

En positiv överraskning var sedan motsvarande utfrågning med Socialdemokraterna med Peter Hultqvist och Gabriel Wikström, ordförande i SSU. Med anledning av (s) ja till svenskt deltagande i NATO Response Force så utgjorde NATO en naturlig del av utfrågningen. Den stora positiva överraskningen utgjordes av Wikström som verkade väl påläst i ämnet och med egna teser och analyser. Det bekräftar i viss mån intrycket att från tidigare i våras att (s) satsar i försvarsfrågorna, då SSU hade en försvarspolitisk debattartikel i Uppsala Nya Tidning.


Markoperativ FN-insats i Afrika?

Säkerhetspolitiskt sommartorg inledde dagen med en diskussion mellan försvarsminister Karin Enström, Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer och FN-förbundets Aleksander Gabelic om Afrika som nästa insatsområde för det svenska försvaret och då under FN-ledning. Seminariet kom av naturliga skäl att kretsa kring Maliinsatsen. En intressant nyhet var att insatschefen talade om att det nog behövs en markoperativ insats också. Jag håller det för troligt att Försvarsmakten under FN-flagg snart antingen deltar med markförband i Mali eller på annan plats i Afrika. Den politiska viljan för liknande är mycket tydlig samtidigt som Försvarsmakten tyvärr behöver något nytt för att ”hålla igång” personalen efter Afghanistan.


Gå med, eller inte? Gå med, eller inte?

Härnäst på agendan stod ett seminarium om NATO där deltagarna var Peter Hultqvist, Allan Widman, Karl Engelbrektson och Karlis Neretnieks. Detta måste jag säga var ett av de bästa seminarierna hittills, där debatten gick varm mellan Hultqvist och Widman om varför Sverige inte ska gå med, respektive gå med NATO. Sådant behöver den svenska säkerhetspolitiska debatten mer av. Karlis Neretnieks var också oerhört tydlig och bra när han gav svar på publikfråga rörande vad ett svenskt NATO-medlemskap skulle innebära för NATO.

Mest intressant var dock moderatorn Stefan Rings direkta fråga till Karl Engelbrektson, där Engelbrektson var tvungen att kliva något utanför det normala svängrummet eftersom frågan var så detaljerad. Frågan rörde det svenska deltagandet med stridsflyg på Island där uppgiften från början var att genomföra air policing, det vill säga motsvarande incidentberedskap. Under hösten ändrades dock detta till air surveillance, vilket inte är en uppgift för stridsflyg, men där andemeningen senare ändrats till att genomföra en längre samövning mellan de norska, svenska och finska flygvapnen motsvarande de som på veckobasis genomförs i norra Sverige. Frågan som ställdes tvingade Engelbrektsson att erkänna att övningsriktningen istället för en insats kommer sig av att flera NATO-länder nu motsätter sig att Sverige ska glida med i NATO på alla fördelar utan att själv behöva göra några åtaganden. Här kan man också dra en parallell till vad NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen sade i Sälen om ett svenskt NATO-medlemskap. Sverige kan inte påräkna ett automatiskt stöd i händelse av ett angrepp och man omfattas inte av det kollektiva självförsvaret. ”Antingen är man gravid eller också är man det inte” och så förhåller det sig även med ett NATO-medlemskap. (Informerande artikel i amerikansk media om Islandsövningen)

Denna redogörelse från Engelbrektsson var intressant att ta med sig till Säkerhetspolitiskt Sommartorgs seminarium om Försvarsberedningens omvärldsanalys, där Cecilia Widegren bland annat talade om hur NATO vill bygga partnerskap. Att sammanfoga Fogh Rasmussens, Engelbrektsons och Widegrens uttalanden ger en något oklar bild. Hur mycket partner kan Sverige bli?


Det var en gång en försvarsminister, en soldat och en sjöman

och allihop deltog de i Försvarspolitisk Arenas seminarium om det nya personalförsörjningssystemet. Seminariet kom till stor del, precis som väntat, att handla just hur soldaterna/sjömännen uppfattar arbetet i Försvarsmakten, hur länge man tänker sig att stanna, rekrytering av kvinnor. Vad jag saknade i seminariet var deltagande av personal som slutat i Försvarsmakten för att få den bilden också. Nu kunde soldaten och sjömannen rätt bra svara upp på detta i alla fall, men det skulle vara ännu trovärdigare att höra det direkt. Tyvärr var det precis som väntat att ingen verkar vilja stanna de sex år som grunden för att det nya personalförsörjningssystemet ska gå ihop. Att det måste till ytterligare krafttag i personalfrågorna är tydligt.


Försvarsmakten och öppenheten

Vid lunch drog också journalistförbundet igång sitt seminarium om öppenheten i Försvarsmakten (finns att lyssna på som pod - gick tyvärr ej att bädda in). Det var väldigt synd att inte journalistförbundet gjort gemensam sak med Försvarspolitisk Arena kring seminariet om öppenhet i Försvarsmakten. Det var nämligen mycket bra och styrkan var förmodligen att Försvarsmakten inte hade någon egen representant i det utan att deltagandet var Officersförbundets ordförande Lars Fresker och Folk och försvars förre generalsekreterare Lars Ekeman. Dock måste man ändå säga det var mycket konstigt att inte Försvarsmakten bjudits in att själv kommentera. Nu hade dock Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten tagit sig dit i alla fall och kunde som frågeställare ta till orda och kommentera i seminariets slutfas.

Fresker och Ekeman tecknade under en halvtimme en bild av Försvarsmakten som en myndighet som allt mer slutit sig vad gäller information där anställda uppvisar en allt mindre vilja att uttala sig offentligt. Officersförbundet hade till och med sökt efter en officer som kunde uttala sig med anledning av en medlemsundersökning där en mycket stor andel av officerarna upplevde problem med att nå fastställda målsättningar för förbandet. Av de flera tusen som svarat instämmande var det ingen som ville ställa upp. Ekeman jämförde med sin tid i Försvarsmakten under 90-talet där han bl a både jobbade på Högkvarteret och i Försvarsdepartementet att det rådde en mycket mer aktiv dialog mellan media och Försvarsmakten samt att officerare inte räddes att skriva debattartiklar och berättade även om det så kallade översteupproret från 2001 som han ansåg vara det som definitivt satte stopp för ett starkt deltagande i debatten.

Lagersten tog som sagt till orda mot slutet och även om jag håller med honom i vissa aspekter, tycker jag att han var fel ute när han kritiserade Ekeman och avvisade dennes redogörelser med det jag skulle vilja kalla modern försvarspolitiks härskarteknik 1A, nämligen att säga att det är enorm skillnad mot idag och för 20 år sedan och därmed implicit uttrycka att vederbörande inte har de kunskapsmässiga förutsättningarna att uttrycka sig. Min uppfattning är att Ekeman i mångt och mycket var helt rätt ute. Lagersten svarade dock mycket bra på frågorna rörande sekretess och en eventuell ny sekretesslagstiftning.

Avslutningsvis kontrade Ekeman med att komma in på försvarsbloggandet och tog då bland annat upp denna blogg och såg det anonyma försvarsbloggandet som ett symptom på att något är fel i debattkulturen. Innan Almedalen och våren skulle jag ha varit mer böjd att säga att utvecklingen var på väg åt rätt håll, men efter framförallt de senaste dagarnas händelser är jag tveksam. Det känns tyvärr alltmer som att Försvarsmakten åter är på väg att glida ner i skönmålningen i syfte att inte vara politiskt kontroversiell då polariseringen inom försvarspolitiken är så hård mellan skönmålande Moderater och svartmålande Socialdemokrater (och för den delen andra partier också). Ännu en gång tvingas man ställa frågan – vem gynnar detta agerande?


Apropå svartmålning och bloggande så finns det alla skäl att understryka en kommentar från gårdagen. Som bekant har försvarsbloggarna genom åren fått utstå mycket kritik för svartmålning, negativism och andra liknande uttryck. Att verkligheten allt som oftast visat sig stämma med vad som veckor, månader eller år skrivits på försvarsbloggarna har dock allt fler blivit medvetna om. Signaturen Teaterdirektören fångade styrkan i försvarsbloggarna mycket bra:

” Jag kan dock konstatera att det nästintill är omöjligt att svartmåla eller komma med annat än riktiga fakta inom bloggvärlden. Det finns alltid någon som har de exakta siffrorna och senaste uppdateringen. Denne hör snart av sig!”

Det stämmer mycket bra.Andra citat från dagen:

Twitter:
Carl Bildt: Det har varit tidsödande möda att få socialdemokraterna att ge upp sitt motstånd mot Nato:s snabbinsatsstyrka. Men bättre sent än aldrig.

Johan Wiktorin: @CBildt: Bra jobbat! Erfarenheter? Jag och @wisemanswisdoms försöker med tidsödande möda få moderaterna att satsa mer på försvaret.


­­–––

Brigadgeneral Dennis Gyllensporre på Swedbanks seminarium om säkerhetspoltik i Östersjöområdet, återgivet på Twitter:

"Det viktiga är inte Rysslands fö-budget utan övningarna de genomför. "

Johan Wiktorin: Oj, vi som hade sista FMÖ 1993!

–––

Carl Bildt: [när Ofog-aktivister som tidigare satt på främsta bänkraden ramlat ihop framför scenen, döda i en "drönarattack". Talar om att man behöver kunskap, kontakter och kapacitet] ”… till exempel så att man kan bära ut folk, då måste man ha kontakter på ett eller annat sätt …” och lite senare till publiken som står längst bak ”… och det finns lediga platser här framme om ni vill”, samt i slutet av seminariets frågestund när en av aktivisterna återkommit och sittandes på en stol ska ställa en fråga: ”välkommen upp på stolen”.

Carl Bildt är helt enkelt fantastisk.
10 kommentarer:

Joakim Lundqvist sa...
4 juli 2013 kl. 08:42  

För en gångs skull blev jag faktiskt positivt överraskad av medlemmar i Ofog, som faktiskt lyckades förlägga en aktion till rätt nivå (den politiska) utan att störa FM verksamhet (eller trakassera våra anställda).

Per K Eleman sa...
4 juli 2013 kl. 12:38  

Jahapp, då är det torsdag och almedalsveckan har oåterkalleligen passerat zenit. Överbefälhavaren med entourage har lämnat Visby - förhoppningsvis utan magsjuka - och det är måhända hög tid för bokslut.

I vilken omfattning har de anslagna allmänna medel försvarsledningen valt att nyttja för att täcka kostnaderna för myndighetens deltagande i politikerveckan bidragit till utveckling eller vidmakthållande av förmågan till väpnad strid?

Skulle vara intressant om Försvarsmakten presenterade en kostnads-nyttoanalys. Sannolikt skulle det vara än mer intressant att i detta avseende få ta del av en granskningsrapport från Riksrevisionen...

"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket."

Anonym sa...
4 juli 2013 kl. 15:06  

Har lyssnat av såväl moderaternas Widegren som sossarnas Hultqvists bekännelser i försvarsdebatten i Almedalen.

Faktiskt tydliga budskap. Varken en moderat (allians-)regering eller en av sossarna ledd administration kommer att återuppta en på värnplikt baserad personalförsörjning till Försvarsmakten.

Det gör att jag nu bestämt mig för hur jag kommer rösta i nästa riksdagsval. Det kommer INTE att bli på ovanstående partiinriktningar.

Värnplikten SKA återupptas-det är det enda sättet som Sverige kan få soldater tillräckligt för de ekonomiska medel som våra skattemedel medger.

Anonym sa...
4 juli 2013 kl. 20:05  

Med stor sannolikhet kommer vi att gå med i NATO inom 15 år tror jag. Jag har dock en fundering som ni mer försvarinsatt skulle kunna få svara på: Vad skulle det innebära för Försvarsmakten? Skulle det bli som i Norge att Sveriges " egna" ansvarsområde blir nordkalotten, tillsammans med Norge? Som amatör i frågan ser man att det naturligtvis vore mycket lättare att få hjälp av Tyska, Brittiska, Holländska trupper, flyg, och marinsstridskrafter i södra delarna av landet. I Norge har ju till och med högkvarteret flyttat till Bodö, kanske Lidingövägen, blir Boden om 20 år!?

PangPangSWE sa...
4 juli 2013 kl. 23:52  

@Musslan,

Länge har krafter drivit FM i sank så NATO är det enda trovärdiga alternativet återstår, på den punkten har "Teaterdirektören" en skrämmande spådom som flera av oss har upplevt.

MEN..
HKV, och de galontyngda som gillar att vistas där, kommer ALDRIG att flytta upp till Boden. Östermalm är alldeles lagom, med MHS-K som finkulturell sidobas.

Undrar om just det argumentet inte är det största för att galonerna inte vill in i NATO: ingen djävel vill ju lämna Stockholm för Boden..

Den som lever får se!

Anonym sa...
5 juli 2013 kl. 03:26  

37:26 in i videon inleder en MUF:are sin fråga till panelen med att säga:
”Det finns vissa indikationer eller belägg på att Bashar al-Assads regim har använt kemiska vapen.”

I SvD Brännpunkt, "EU i otakt i vapenfrågan", 130614, skriver Sofia Arkelsten, som sitter i Utrikesutskottet, om Syrienkriget:
"Situationen kompliceras ytterligare av uppgifter i en FN-rapport om att regimen har använt kemiska vapen mot oppositionen. Redan tidigare har detta pekats ut som avgörande för USA att ingripa i konflikten."

Och eftersom utrikesminister Carl Bildt inte tillrättavisade MUF:aren utan avböjde att kommentera, så spelar uppenbarligen Bildt med i att Bashar al-Assad har använt kemiska vapen.

Vad är det för FN-rapport som tydligen valsar runt hos de Nya Moderaterna som säger att Bashar al-Assad och regeringstrupperna har använt kemiska vapen i Syrien?

Eller är anspelningen på kemiska vapen en del av propagandakriget mot den syriska regeringen?

uppgiven sa...
5 juli 2013 kl. 13:02  

@Musslan

Betydligt troligare att Sverige i ett NATO-perspektiv skulle få ansvaret för Baltikum och norra delarna av Östersjön och då i första hand med sjö- och luftstridskrafter. Så visst, då kanske HKV flyttar till Berga eller in i Musköberget.

Resenären sa...
5 juli 2013 kl. 16:24  

@Musslan mfl

Flytt av HKV till Boden kanske automatiskt ger den minskning av personal som beordrats?

Genom att SAAB sedan tar över både humorkuben och tegelhögen kan de som vill ändå ha
kvar samma kontor som nu.

TRIDENT sa...
6 juli 2013 kl. 19:19  

@ uppgiven

Flytt av hela Hkv till Muskö hade välkomnats, ett hermetiskt tillslutet bergrum med två utgående telefonförbindelser och en datalina med 33,6 kbit/s...

Tänk vad skit vi ute på roten hade sluppit!

Nu har ju idén försökts tidigare. Det fanns för inte allt för länge sedan ett förslag om att flytta hela HKV till Bålstaberget. Den som tog fram detta förslag var väl nära pension, ville hämnas på kollegorna - och skrattade sig säkert harmynt när det stoppades in i stora papperskvarnen som ett skapt förslag.

Är det förresten någon som har koll på mängden generaler och amiraler? Den senaste tiden har det utnämnts två nya brigadgeneraler, och frågan är om detta är "nya" befattningar eller gamla. Förvisso var den ena, Lena Hallins befattning ny, men den som sakkunnig på FÖ är den "gammal" eller ny?

Det är ju solklart att även med bara en ynka general så skulle vi fortfarande haft fler generaler än artilleripjäser....

Riksprototypen är ju egentligen bara en experimentverkstad så den kan knappast räknas som en artilleripjäs.

Finns det förresten något land - bananrepubliker exkluderade - som har den tätheten av generalspersoner som Sverige?

Bosse59 sa...
7 juli 2013 kl. 09:32  

Några politiker har i åratal tjatat om att det är dags för en kvinnlig ÖB, men till skillnad mot politiken där varken utbildning, kompetens eller erfarenhet är ett krav, tar en militär karriär tid. Med detta finns ytterligare en kandidat till posten.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade