Bättre, men fortfarande illa

Idag blev det så klart att av 2011 års anslag på dryga 40 miljarder kronor så har ca en och en halv miljard inte utnyttjats. En halv miljard av detta är till följd av lägre kostnader än beräknat avseende internationella insatser, men 400 miljoner kronor är ur förbandsbudgeten och det är mycket illa.

Redan i början av maj 2011 kom det uppgifter om att Försvarsmakten riskerade att dra över budgeten med 300 miljoner kronor och krafttag sattes in för att undvika detta. Sålunda kom flera mycket viktiga övningar att utgå som Arméns brigadledningsövning och markstridsdagar samt Marinens slutövning. Dessa övningar var i mångt och mycket grundplåten för att ha möjlighet att få en grundläggande förmåga i Insatsorganisation 2014 klar till just 2014. Under hösten såg det fortsatt mycket mörkt ut ekonomiskt för 2012 och det ansågs tveksamt om övningsverksamhet och anställningar skulle kunna genomföras. Tidigare under vintern talades det om ett betydligt större överskott än de 400 miljonerna kronor, men "som tur var" blev det bara denna summa. Det är ett fall framåt från tidigare års underutnyttjande i miljardklassen.

Det kan tyckas att  400 miljoner kronor ur en budget på 40 miljarder inte är så mycket att orda om. Det är dock inte hela sanningen eftersom det handlar om 400 miljoner kronor under förbandsbudgeten som utgör ca hälften av försvarsbudgeten. Därtill ska man veta att marginaleffekten i förbandsbudgeten är mycket stark. Det är toppen i budgeten som utgör just den övningsverksamhet som bygger Försvarsmakten och möjliggör lösande av de uppgifter som myndigheten förväntas lösa – ytterst landets försvar. Övar man inte kan man ha hur mycket personal och materiel som helst, man kan ändå inte lösa några uppgifter på riktigt när så behövs.

1993 genomfördes landets sista försvarsmaktsövning, Orkan. Det var sista gången armé-, marin- och flygstridskrafter samövades på allvar. Utöver dessa skedde även samövning med övriga delar av totalförsvaret. Denna övning sysselsatte drygt 20 000 personer under några veckors tid och kostade då 350 miljoner kr, en dryg procent av dåtidens försvarsbudget. Nu har Försvarsmakten tagit med sig 400 miljoner kronor in i 2012 att användas i förbandsbudgeten. Förhoppningsvis får vi i närtid se en försvarsmaktsövning som avstamp för en återtagning av det nationella försvaret, vilket är väsentligt om den nationella försvarsförmågan någonsin ska resa sig från att vara den papperstiger det varit det senaste dryga decenniet.

Försvarsmakten måste bli mycket, mycket bättre på att hantera ekonomin så att man kan undvika dessa överkorrigeringar. Generaldirektörsposten i Försvarsmakten inrättades en gång huvudsakligen för att bidra till den ekonomiska styrningen av myndigheten och viss förbättring har skett under åren. Det är dock snart tre månader sedan den förre meddelade att han lämnar Försvarsmakten för Arbetsgivarverket och någon ny har ännu inte utsetts.


DN
Bloggar: En nöjd försvarsminister

15 kommentarer:

DD sa...
16 februari 2012 kl. 19:54  

Vem är Förvånad? Vi får den försvarsmakt vi förkännar!

Anonym sa...
16 februari 2012 kl. 20:56  

Tolgfors propagandasekreterare (han som har den befattning som på andra departemenet benämns pressekreterare) drar som vanligt på sin husses blogg fel slutsatser. Men, han har rätt i en sak:

"Det finns trots avsevärda förbättringsåtgärder inom Försvarsmakten fortsatt anledning att förbättra ekonomistyrningen, så att man än bättre fortlöpande kan bedöma det ekonomiska läget."

Och som WW konstaterar, trots en GD från finansdepartementet som skulle göra FM till en "Mönstermyndighet" så har det inte blivit särskilt mycket bättre under hans ämbetstid...

Anonym sa...
16 februari 2012 kl. 22:00  

Ursäkta min djupa okunskap: Finns det inte någon övergripande funktion i PRIO som visar upparbetade kostnader i förhållande till budget?

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
16 februari 2012 kl. 22:27  

Vad blir egentligen output av 40 miljarder skattekronor?
Några hundra man i Afghanistan, ett antal icke samövade arm'ekompanier, några fartyg? Nog borde det väl gå att "kräma" ur mer av FM för 40 miljarder?
Vi kan inte spara oss till insatsförmåga och nationell beredskap.
/Halmstadknekt

Galileo sa...
16 februari 2012 kl. 22:54  

Saxat från Tolgfors blogg:
"Försvarsmakten redovisar för 2011 ett positivt ekonomiskt resultat om ca 1,5 miljarder kronor.

För 2012 betyder 2011 års ekonomiska resultat att försvarets övningsverksamhet kan utökas jämfört med tidigare plan. Det är genuint positivt för kvaliteten i verksamheten."

Jippie, Försvarsmakten går med vinst!

Försvaret har själv genererat en betydande andel av sitt anslag för innevarande år.

Så fantastiskt duktigt - eller?

Anonym sa...
17 februari 2012 kl. 08:08  

Det är magstarkt av en försvarsminister att prata om "Starkt ekonomiskt resultat 2011 för Försvarsmakten".

Vi lever i en planekonomi och har i princip inga intäkter, FM ekonomiska styrning äger rum i en låtsasvärld där vissa tror att det går att leka affär. Bedrövligt. Dessutom är uppenbarligen vårt ekonomiska redovisningssystem fullständigt havererat.

Anonym sa...
17 februari 2012 kl. 09:17  

Men inte var väl försvarsbudgeten 3,5 miljarder kr 1993?
/Jakob

Anonym sa...
17 februari 2012 kl. 18:02  

Skulle inte PRIO ge FM:s chefer: "...till en känd kostnad"?

Wiseman sa...
17 februari 2012 kl. 19:18  

Jakob:

Nej, det var den definitivt inte utan den var 33 mdr kr. Det är ändrat nu. Tack.

Henriksson sa...
17 februari 2012 kl. 22:31  

Förut hade vi tre verktyg för att sköta ekonomin. Ett som vi planerade i (FM PUB), ett som vi redovisade i (Tellus) och ett som vi fick utfallen (FS+). I FS+ kunde man gå in och se vad enskild indvid anskaffat på t ex förrådet. Det var tröga och sega system men man fick de svar man önskade.
I PRIO får man en summa vad förbandet förbrukat. T ex vi vet ej vad grp/plut förbrukar. Lägsta nivå verkar vara komp/motsvarande. Detta ger en trubbighet i verktyget som skapar dubbelarbete.
Man får ta budgetplanen och överföra den till ett exceldokument. Där får man samla information vad som genomförts, ej ska genomföras och vad som tillkommer. Med den modellen blir det många arbetstimmar som måste läggas på analys istället för kärnverksamhet.
PRIO ger för dålig information och för sent.
Skaffa ett annat system innan FM havererar!

Henriksson

Anonym sa...
18 februari 2012 kl. 07:41  

Hävdar Tolgfors att Försvaret gått med vinst under 2011? Är affärsidén "att inte göra något-då förbrukar man inget"?

Tolgfors får gärna motivera sitt lite naiva inlägg. Statsrådets inlägg verkar faktiskt riktigt korkat-och så in i märgen halsstarrigt.

Kejsaren har inga kläder på sig. Försvaret har totalt havererat-som nån beskrev här; stora steg nu verkar vara att skapa lite stabsbefattningar för överstar så de slipper bli fanjunkare... staber som det "detachement" som Grundevik nu beskriver ska upprättas på Gotland.

Förband? Verksamhet? Försvarsnaktsövningar?????

Tolgfors!!! Weikie-weikie!!!

Anonym sa...
19 februari 2012 kl. 20:37  

Henriksson: FM håller redan på att kapsejsa, det går bara inte så fort för somliga att begripa, alt. bry sig.

Att FM's anslag inte ens är inflationsskydat är märkligt i min värld.

Anonym sa...
20 februari 2012 kl. 08:09  

Känns lite ledsamt/ sorgligt !
Frågan är inte längre om eller ens när "skutan" sjunker, utan hur fort det går......
Även om alla på HKV försöker stoppa sina pekfingrar i det läckande hålen, ungefär 4700 pekfingrar, så går det nog inte att komma upp i "styrfart".

Man kan hoppas att Prio räddar FM

Ej knäckt knekt.

Anonym sa...
20 februari 2012 kl. 11:37  

Det avgörande problemet med försvarets ekonomi är att man avstått från att isolera avvecklings- från utvecklingverksamheten.

När man har stora förändringar i ett företag är det vanligt att man isolerar avvecklingen och dess kostnader i en separat organisation utanför bolagets driftsbudget. Kostnaderna skrivs sedan bort direkt och belastar inte den nya ledningen.

Detta gör man av två skäl, övertaliga tjänstemän kan inte negativt påverka den framåtriktade verksamheten och de kostnader de oundvikligen genererar bara genom att finnas på plats belastar inte driften och framtidsplaneringen.

När det nu är så att vi har ett stort antal duktiga officerare, erfarna men i en ålder som inte är fältmässig och vars erfarenheter inte kan tas till vara i försvarsplaneringen. Så är det en otjänst både mot dem, mot försvaret och inte minst skattebetalarna att inte sätta upp ett separat "utvecklingprojekt" där dessa kan placeras ges nya intressanta och vettiga uppgifter eller skolning för nya arbetsuppgifter i näringslivet, kommunal eller statlig verksamhet.

Denna "disponibilitetsorganisation" skall inte vara en del av försvaret och heller inte belasta försvarsbudgeten, vilket skulle vara totalt kontraproduktivt.

Det så kallade "köttberget" kan säkert göra stora insatser för samhället på andra områden än inom försvaret. Vi har ju ex. ännu inte en fungerade organisation för katastrofinsatser.

Men viktigast, det är totalt destruktivt och demotiverande för individen att tvingas syssla med uppgifter som inte efterfrågas.

Anonym sa...
27 februari 2012 kl. 00:22  

Att incidentberedskapen regelmässigt går upp utan någonting under vingarna p.g.a. kostnadsskäl!
Att man på armebloggen uttrycker lättnad över att äntligen, delvis iallafall, fått medel för mörkerstrid (år 2012)!
Att man av kostnadsskäl väljer bort lvsystem både på mark- och sjöarenan!
Ska detta och "hundra andra saker" tas som ett tecken för en försvarsmakt i ekonomisk balans år 2011?

En försvarsmakt i större obalans i förhållande till sin uppgift får man leta länge efter.
Vem försöker man lura??

Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade