Vikten av rätt utredningsresultat

Alla Widman skriver på sin blogg om det nära förestående beslutet om "förmågelyft" JAS 39, vilket visar alla tendenser att bli en upprepning av så många andra riksdagsbeslut på försvarsområdet. Beslut först och därefter, eventuellt, en utredning. Det nya personalförsörjningssystemet där värnplikten lades "vilande" beslutades i Riksdagen en månad innan en parlamentarisk utredning om personalförsörjningen tillsattes och ett drygt år innan utredningens resultat presenterades.

"Förmågelyftet", eller om det nu blir något annat, är ett ödesbeslut för svenskt försvar eftersom det kommer att utgöra grunden för svensk försvarsförmåga under ett antal av de kommande decennierna. Behovet av en övergripande utredning om svenska luftstridskrafter, det vill säga såväl offensiv som defensiv användning av stridsflyg, ledning, basresurser, transportflyg, helikoptrar och även luftvärn, har påtalats många gånger på denna blogg. En sådan utredning bör involvera såväl militära experter som politiker, men även representanter från industri och därutöver externt sakkunniga och opartiska personer – allt för ge utredningen bredd och kompetens i syfte att åstadkomma ett gott och trovärdigt resultat.

Flera partier har uttryckt vilja att genomföra en luftförsvarsutredning, men alla har sina egna önskemål om vilket fokus en utredning ska ha och vilken period det ska handla om. Sålunda blev det på precis samma sätt som när Riksdagen för drygt tio år sedan skulle fatta beslut om var flygskolan skulle ligga i framtiden. Resultatet då blev att man valde det enda alternativ det fanns enighet om och enigheten bestod i att alla var överens om att detta alternativ utgjorde det sämsta. Nu finns det beslut om att genomföra en luftförsvarsutredning, men för perioden bortom 2040. Att det är en period som det idag är fullkomligt omöjlig att teckna såväl avseende säkerhetspolitisk utveckling, men också teknologiskt, förstår nog de flesta..

Att få till stånd en utredning för den period man har möjligt att bedöma och för vilken ingen bedömning gjorts är helt omöjligt. I nästan två decennier har försvarspolitiska beslut fattats mer på känsla än reell grund, där förmodligen FB 04 tar priset med sin demilitarisering av det svenska territorium som i omvärldens ögon är det strategiskt viktigaste – Gotland. På materielfronten och närmare bestämt stridsflyg och luftstridskrafter har under åren ett antal viktiga beslut fattats – utan mer tillstymmelse till utredning än ett antal powerpointbildspel. Såväl lednings- som bassystem har avvecklats tillsammans med en stor andel av de få integrerade vapensystemen på JAS 39 utan någon djupare konsekvensbeskrivning eller utredning. Pricken över i var avvecklingen av den flygburna sjömålsroboten Rb 15F, vilken endast räddades kvar genom att Thailand ville anskaffa systemet och varvid den därför integrerades på JAS 39. I annat fall hade svensk förmåga att bekämpa sjömål på långa avstånd idag bestått av fyra korvetter av de äldre Stockholms- och Göteborgsklasserna i väntan på Visbykorvetterna.

Kostnaden för ett "förmågelyft" avgörs i högsta grad av vilken omfattning får och dess utformning verkar till stor del avgöras utifrån hur andra länder uppfattar sin säkerhetspolitiska situation och därför sina behov av stridsflyg. Däri ligger också bakgrunden till oviljan att besluta om en utredning om luftstridskrafter eller luftförsvar för den intressanta närtiden i form av 2020-talet. Risken är nämligen alldeles för stor att en bred utredning om luftförsvar och luftstridskrafter på 2020-talet kommer fram till ett helt annat resultat än JAS 39 Gripen – rätt eller fel. Vad det skulle innebära för möjligheterna till export säger sig självt…

Kräftgången för svensk försvarsförmåga lär fortsätta.

SvD

14 kommentarer:

Allan Widman sa...
19 februari 2012 kl. 23:03  

Amen,

Allan

jan-olov sa...
20 februari 2012 kl. 07:23  

galenaRätt i målet!
Instämmer med Wiseman.

Dessutom Beta av de uppenbara bristerna först i vårt försvar

Vad är det för mening att ha ett flygvapen som rikserar inom en timme blir utslaget av fjärrstridskrafter vid en konflikt?
Detsamma gäler marinen?

Vi har verkligen gjort det maximalt lätt för en angripare med vår aningslöshet vårt fredstida synsätt vår brist på engagemang och vilja att försvara Sverige.

Jag har höga förväntningar på er Michael Byden Anders Silwer Jan Thörnqvist och Sverker Göransson att ni snarast och innan sommar semestrarna kommer med initiativ att rätta upp detta.

Har ni det som krävs?Kan ni göra skillnad? Hoppas det.

Berndt Grundevik kan tjäna som förebild för handlande , vilja och genuint engagemang för Svenskt försvar.

Kn Jan-Olov Holm

Anonym sa...
20 februari 2012 kl. 07:32  

Wiseman

När du säger att Gripen kanske inte är lösningen kommande decenium menar du då att stridsflyg är obsolet eller annat stridsflyg?

Wiseman sa...
20 februari 2012 kl. 07:54  

07.32:

Stridsflyg lär definitivt inte vara obsolet under 2020-talet, särskilt inte om man jämför kostnader. Ett obemannat system med prestanda motsvarande ett stridsflygplan är USA några decennier från att få fram och med tanke på att de mer kvalificerade systemen idag kostar mer än nya europeiska stridsflygplan fastän de endast kan lösa spaningsuppgifter.

Grunden i en utredning är att den ska vara förutsättningslös och utgå från t ex en hotbildsanalys utefter hur vi i Sverige tänker oss vårt säkerhetspolitiska uppträdande nästa decennium och det därefter. Det vore därför mindre lämpligt att sitta och säga att JAS eller något annat vore rätt.

Vad som däremot står klart är att när det gäller stridsflyg måste något göras idag om det ska finnas på plats under 2020-talet. Ledtiden är minst 10 år från beslut till operativ status – oavsett om det är en kraftigt utvecklad version av JAS 39 eller ett köp av utländskt system.

Band sa...
20 februari 2012 kl. 12:35  

Ännu ett exempel på de politiska vansinnigheterna när det gäller försvarspolitik och synen på en realistisk sådan.

Man förstår som bekant framtiden bäst genom att titta på hur historien sett ut. Och att tro att man 2012 har en någorlunda exakt bild, eller ens en föraning, av 2014 är lika naivt som att tro att man 1912 hade kunnat göra en precis förutsägelse om hur världen och den militära verkligheten skulle se ut 1940.

Anonym sa...
20 februari 2012 kl. 13:57  

Om ni skulle fråga ÖB en sak, vad skulle ni fråga då? Kommer träffa ovan nämnd inom en snar framtid och kommer få ställa en fråga.

sofliggaren sa...
20 februari 2012 kl. 18:23  

@13.57

Vad är önskat endstate?
Hur lyder ditt beslut i stort för att nå detta mål?

eller förenklat : utan floskler, vad är syftet med Försvarsmaktens verksamhet?

Statsmannen sa...
20 februari 2012 kl. 18:35  

Jag har en stark empirisk övertygelse om att JAS39 Gripen även framledes torde vara det bästa valet för Försvarsmakten. Att en utredning skulle visa på bättre alternativ till 2020, dvs. om 8 år känns orealistiskt. Både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

I ett inlägg på min egen blogg skrev jag lite om JAS39 kontra andra plattformar påvisade jag just felet med att byta flygsystem.

http://statsmannen.blogspot.com/2012/01/luf-svensk-politisk-krasch-om.html

Men framförallt så måste man konstatera att för att ha en effektiv avskräckande effekt så måste man ha ett starkt Flygvapen och en stark Marin. Dessa ingår i motståndarens kalkyl vad gäller möjligheter att genomföra insats mot Sverige. Om antalet soldater är 400 eller 1500 bryr sig Ryssen inte om. Och resten är i R90++..

Dagens krig utkämpas i realtid...

/Statsmannen

Anonym sa...
20 februari 2012 kl. 20:32  

Luftvärnet i framtidens nationella fokus?
Mer lär ju behövas för våra nat uppgifter.
/Arm'eofficer

Anonym sa...
20 februari 2012 kl. 22:45  

Att låta ett gäng politiker styra en luftförsvars-utredning är lika befängt som att låta ett gäng analfabeter skriva en instruktionsbok.

Båda gängen saknar de kunskaper som erfordras för att utföra arbetsuppgiften. Skillnaden består i att blott analfabeterna inser att så är fallet...

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
20 februari 2012 kl. 22:53  

Wiseman du menar väl inte att det är försvarbart att byta stridsflygssystem på 20-talet? Till vad? JSF? Visst möjligt men vilken budget ska betala det?

Wiseman sa...
20 februari 2012 kl. 23:23  

22.53:

Favorit i repris.
En god utredning är förutsättningslös. Man börjar där att titta på vilken hotbild och situation man bedömer vara rådande under den aktuella studieperioden. Därefter ser man vilka resurser som är lämpliga och slutligen ser man vilka resurser som finns tillgängliga att möta denna hotbild.

Vilka pengar är en bra fråga. "Något" kommer att behöva göra till 2020-talet. 2030 är det så illa att behovet "var igår". Om nu JSF skulle vara det utredningen kommer fram till, borde det då inte vara lämpligare att påbörja anskaffningen till 2020-talet istället för 2030 om det är under 2020-talet behovet blir akut?

Som sagt – en utredning ska vara förutsättningslös. Det finns en rad mindre trevliga ord för utredningar och beslut som inte är det.

Statsmannen sa...
21 februari 2012 kl. 06:34  

Utredningar är aldrig förutsättningslösa. Det finns alltid avgränsningar. Dvs. inom gällande ekonomisk ram, gällande doktrin eller andra styrningar. Det är sådant som hör till. Om vi förutsättningslöst ska välja det bästa flygplanet/försvaret så har jag ett par gissningar för att matcha framtiden.

1. 100st F-22, förutsatt att vi har blivit såpass mycket kamratliga med USA så att de blir kraftigt subventionerade.

2. 200st PAK-FA med Volvo flymotorer och SAAB/Ericsson avionik.

3. Ett femtiotal missiler med kärnladdningar i storleksorningen 100kT till 1MT kombinerat med kvalificerat LV modell S-400/500.

Men som sagt, ovanstående är politiskt omöjligt eller svindyrt. Men som avskräckning för ett anfall mot Sverige sannolikt ganska bra... MAD- med andra ord. Och det sistnämnda är i ordets alla bemärkelser ett "existensförsvar".

Poängen är att lite ironiskt visa på vad resultatet av en förutsättningslös utredning kan få för resultat. Jag behöver nog inte gissa vilket respons ovanstående förutsättningslösa utredningsresultat skulle få på Fö ;)

mvh
/Statsmannen

Wiseman sa...
21 februari 2012 kl. 07:31  

Statsmannen:

Naturligtvis finns det ekonomiska ramar. Problemen blir när man styr utredningens metod och omfång utifrån ekonomiska medel från början, likt "det här ska utredningen komma fram till".

Frågan är då hur man får mest för pengarna? Det är i alla fall inte genom att låta bli att utreda. Tyvärr är rädslan överhängande att en utredning ska visa på något annat än "JAS 39" eller i övrigt ställa krav på resurser som redan är avvecklade eller oacceptabla, bl a till följd av det nya personalförsörjningssystemets personalramar.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade