4 miljoner

Idag passerades ännu en milstolpe sedan räknaren i högerkolumnen slog om till 4 miljoner unika besökare sedan WW startades. Inte så illa för en blogg som mest avhandlar särintressen som försvars- och säkerhetspolitik!

26 kommentarer:

Bodis sa...
18 november 2013 kl. 20:48  

Grattis! Synd bara att trots en stor medvetenhet hos många så är det en väldigt stor okunskap hos den stora massan när det gäller försvars och säkerhetsfrågor. Därför har jag liten tro på en förändring. Men du gör en stor skillnad trots att du jobbar i motvind tack för det. Om vi får en Rysk ubåt på nått grund så kommer vågen tippa över snabbare tack vare bloggar som denna.

Skipper sa...
18 november 2013 kl. 20:48  

Stort grattis!

Fortsätt det ovärderliga arbetet du gör. Förr eller senare kommer det att bära frukt.

Dan sa...
21 november 2013 kl. 14:01  

Om en rysk ubåt strandar på kusten, vad ska vi göra då? Skicka fram några genuspedagoger?
Några ubåtsjakthelikoptrar har vi inte kvar och knappt några fartyg och ingen personal. Som skattebetalare och potentiell måltavla känner jag mig lurad.
Håll gränsen, var det ja.

Anonym sa...
26 november 2013 kl. 01:49  

Dan

På vilket sätt skulle ökat kvinnoförtryck eller homofobi stärka Sveriges försvar? Att man lär barnen att de kan bli och göra vad de vill oavsett kön STÄRKER Sverige. Ditt försök att ställa jämställdhet och försvarsförmåga mot varandra är bara korkat och pinsamt.

Dan sa...
26 november 2013 kl. 13:57  

Konstigt, men jag tycker din sammanblandning av genus, hbtq och försvar är både pinsam och korkad.
På vad sätt kan de öka eldkraften hos ett förband eller pjäs?

Anonym sa...
26 november 2013 kl. 22:43  

snälla nån Dan, vet du inte ens vad du själv skriver?

Jag sammanblandar ingenting, jag bara reagerar på din kommentar om genuspedagoger. På vilket sätt har genusmedvetenhet förstört det svenska försvaret menar du? Om du inte menar att jämställdhet är negativt för försvarsförmågan, varför tar du då upp det öht?

Graden av jämställdhet påverkar inte en pjäs men däremot kan ett jämställt samhälle ställa upp en bättre försvarsmakt eftersom begåvade kvinnor som inte tidigare fått chansen nu kan ersätta sämre män.

Lämpligheten för tjänst i försvaret beror inte på kön eller sexuell läggning. Men om man utestänger kvinnor och homosexuella minskar man talangpoolen genom att på förhand utesluta en mängd människor som kunna vara utmärkta för uppgiften.

Dan sa...
27 november 2013 kl. 08:03  

När skrev jag att jag var emot kvinnor och homosexuella? Min poäng är att försvaret ska ägna sig åt huvuduppgiften, inte sådant som ger poäng på kultursidorna.
När fartyget har ett hål under vattenlinjen är det fel tillfälle att putsa mässingen.

Anonym sa...
27 november 2013 kl. 19:00  

Dan
låt mig citera ditt första inlägg:
Om en rysk ubåt strandar på kusten, vad ska vi göra då? Skicka fram några genuspedagoger?

Du menar alltså att vi saknar ett kraftfullt försvar pga att försvarsbudgeten gått till att utbilda genuspedagoger. Men detta är inte sant. Inte ens i närheten av sant. Du har inte på något sätt lyckats förklara varför ökad jämställdhet har försämrat våra möjligheter att stoppa främmande ubåtskränkningar

Att arbeta för ett mer jämställt samhälle är inte "putsa mässingen". Det är inte någon slags bonusuppgift som vi möjligtvis kan lägga lite tid på när andra oändligt mycket viktigare mansrelaterade mål har uppnåtts. Nej, jämställdhet mellan kvinnor och män, lika rättigheter för homo och hetero är en GRUNDLÄGGANDE del av vårt moderna civiliserade samhälle. Sköter man det på rätt sätt finns det inget som hindrar att man stärker försvaret och ökar jämställdheten på samma gång.

Dan sa...
27 november 2013 kl. 21:39  

Som en avslutning för min del, vill jag säga att ett försvar i Clausewitz anda är att föredra framför ett i Schymans.

Resenären sa...
27 november 2013 kl. 22:18  

Jag som trodde att det rörde detta statligt sponsrade forskningsprojekt som avsågs:

länk

Denna "forskning" har bla kommenterats här


Lite mer (balanserad) läsning i ämnet finns också här

Anonym sa...
28 november 2013 kl. 15:16  

Resenären

Vilket samband finns mellan detta forskningsprojekt och genuspedagogik? Eller du kanske inte vet vad pedagogik betyder?

Vilket samband finns mellan genusforskning och halvering av FM budget? Har vi lagt 60 miljarder per år på genusforskning?

På vilket sätt försämras Sveriges försvarsförmåga av att tjejer i förskola-skola lär sig att de har samma rättigheter och skyldigheter som män och inte ska pressas in i en förbestämd mall om vad tjejer bör göra eller inte göra?

Resenären sa...
28 november 2013 kl. 17:40  

@stulfen

Jag har läst tillräckligt, tex här

Anonym sa...
29 november 2013 kl. 13:34  

Du snackar skit, med andra ord

Varken du eller Dan har på något sätt visat hur genusmedvetenhet i skola och samhälle leder till ett sämre försvar.

Vad jag vet har Tanja inte skrivit mycket om försvaret. Hennes patetiska konspirationsteorier misslyckas totalt med att förklara varför vi ej haft någon kvinnlig statminister, varför kvinnor tjänar mindre än män, varför trots stor andel kvinnliga studenter det knappt finns några kvinnliga chefer mm mm

Anonym sa...
30 november 2013 kl. 19:56  

@StUlften, ang "varför vi ej haft någon kvinnlig statminister, varför kvinnor tjänar mindre än män, varför trots stor andel kvinnliga studenter det knappt finns några kvinnliga chefer mm mm" så har jag mig veterigen aldrig försök förklara det. Utom i fallet studenter - för det första har du fel, 2/3 av studenterna ÄR kvinnor. Om du menar varför få är det i tex fysik och matematik så tycker jag du ska läsa rapporten "Genus och text", en rapport till Skolverket, skriven av nuvarande rektorn för Södertörns högskola och då professor i pedaggik (!) i Örebro. Och denna rapport används på landets lärarutbildningar i fysik!!

* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (sid 7)

* ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

* ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden. (sid 64)

* ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (sid 65)

Så inte är det konstigt att det går utför...

Ang "hur genusmedvetenhet i skola och samhälle leder till ett sämre försvar." så kan jag dock säga att det leder till ett försämrat mentalt försvar mot ytterligare idioti. Och pengarna går till genusvansinne istället för till det riktiga försvaret, så klart att det finns en konflikt där - vad sägs om 145 miljoner till könsbyten å bestick?

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/08/21/145-miljoner-for-konsbyten-pa-bestick-och-genusbanker-i-svenska-skolor/

Dan sa...
30 november 2013 kl. 22:05  

Tanja B- nästa statsminister? Fast hela etablissemanget skulle nog skära ihop med en SM som kan tänka i flera led och förstå konsekvenserna av beslut.

J.K Nilsson sa...
1 december 2013 kl. 15:26  

Dan och Tanja, det är en intressant diskussion men jag tror jag skulle få mejl av Wiseman innehållande en del invektiv för att jag drar diskussion utanför den här bloggens fokusområde. Men efter att ha läst igenom den rapport som anvisas jag kan konstatera att Tanja Bergkvist ägnar sig åt körsbärsplockning för att legitimera sin kritik mot genusvetenskapen.

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 december 2013 kl. 15:47  

Tanja

Du undviker frågan fullständigt. Jag vet att kvinnorna är över 50% av studenterna - det är ju min poäng. Redan för 40 år sedan var 47% av de juridikstuderande kvinnor men ännu idag är endast 13% av cheferna på advokatbyråer kvinnor. De som säger "ge det bara tid så kommer det att lösa sig" har uppenbarligen fel. Det är samma mönster inom andra områden, på låg nivå är det många, ofta majoritet, kvinnor men ju högre upp man kommer desto färre kvinnor. Sexisternas förklaring är att kvinnor är av naturen korkade, bara intresserade av moderskap, inte lika drivande som män mm. Feministernas förklaring är att det finns diskriminering som håller tillbaka kvinnor. Vilken är mest trovärdig?

Försvarsbudgeten har minskat från 2,5% på 80-talet till nära 1% idag. Vi lägger inte i närheten av 60 miljarder på genusforskning.

Du stirrar dig blind på kuriosadetaljer och ser inte helheten. En undermålig rapport är inte ett helt vetenskapsfält. Du får gärna komma med bevis på ett denna bisarra uppfattning om en kvinnlig fysik verkligen används i undervisning på universitetsnivå.

Anonym sa...
1 december 2013 kl. 15:48  

Jag noterar att Dan fortfarande inte lyckats förklara vad genuspedagoger har med ubåtskränkningar att göra

Dan sa...
1 december 2013 kl. 19:34  

Jag avslutade genustramset redan igår. Gör du sammaledes och arbeta för ett stärkt försvar i stället.

Leif X. sa...
1 december 2013 kl. 20:24  

Jag kan notera att StUlfstens ohederliga och självavslöjande kommentarer inte medger något svar från Katja. Det finns gränser för vad man kan ödsla tid på. Men låt mig bara kommentera en liten detalj. StU säger" Sexisternas förklaring är att kvinnor är av naturen korkade, bara intresserade av moderskap, inte lika drivande som män m.m. Feministernas förklaring är att det finns diskriminering som håller tillbaka kvinnor."

Vetenskapligt välrenommerade forskare som t.ex. Steven Pinker i vars verk enorma metastudier finns redovisade som tydligt visar beteendemässiga skillnader mellan könen tvärs över och förbi olika kulturer jorden runt, där kvinnor visar mindre intresse för konkurrens om social och ekonomisk status, är mindre aggressiva och risktagande och mer intresse för moderskap, social interaktion och trygghet (precis det som evolutionsteorin förutsäger) dessa forskare och deras referenter kallar StU för "sexister"! (Dessa forskare - och inte helor Katja -har dessutom förstås aldrig sagt att kvinnor är "krokade", det är en extremt låg argumentationsteknik.)

Personer som däremot tvärs emot all seriös forskning ser kvinnor och män som i huvudsak "sociala konstruktioner" ska man lita på enl. StU. Vidare följer av StUs haltande resonemang att kvinnor, (som ju måste betraktas som lika kapabla att ta livsbeslut om karriär etc som män), enl. StU:s uppfattning är och har varit allt för svaga och faktiskt korkade (där kom det tillbaks stU) för att ta sig fram till männens positioner gentemot det i bastun konspirerande patriarkatet och dess ständiga diskrimineringsattacker (i ett liberalt samhälle med lagar lika för alla). Så, vilken teori är då mest trovärdig StU? Svaret är förstås givet för alla med något förnuft i behåll.

Vad slutligen gäller genuspedagogerna och försvaret, så kan dessa förstås inte bringa något positivt till försvaret eftersom hela deras teori om könens utbytbarhet är falsk, särskilt så och uppenbart i de stridande roller som försvarsförmågan är så beroende av för att kunna fullgöra sin huvuduppgift. Här finns det också mängder med empiri för att belägga den delen. Men något säger mig att stU inte är intresserad av det. Hänger man upp sin identitet på en tro så är det mycket svårt att plötsligt bli ateist. Det riskera ju hela ens nuvarande existens, kanske också ens försörjning.

Anonym sa...
2 december 2013 kl. 16:51  

Leif,
Ohederlig? På vilket sätt?

Självavslöjande? Att jag motsäger mig själv? Vad menar du egentligen?

Du är uppenbarligen totalt historielös. Intelligens har alltid varit en manlig egenskap. Män ansågs vara rationella, lugna och intelligenta. Kvinnor var emotionella, hysteriska och dumma. Kvinnor fick inte tillträde till universiteten förrän på 1800-talet, man ansåg inte att kvinnors fysiska och mentala kapacitet var tillräcklig för att tillgodogöra sig högre studier. Det är mindre än 100 år sedan kvinnor fick rösträtt, först på fyrtiotalet kvinnor fick rätt till alla statliga anställningar mm. Alltid var det dessa unkna teorier om kvinnors underlägsenhet som åberopades för att hindra deras möjligheter.

Din teori om att kvinnor är tillräckligt intresserade för att vara majoritet på läkar-, lärar-, jurist- och ekonomutbildningarna men inte motiverade nog för att vilja bli chefsöverläkare, rektorer, byråchefer eller ekonomidirektörer är löjlig. Du har inget som helst vetenskapligt bevis för den.

De egenskaper som tidigare ansågs vara manliga anses nu vara allmänmänskliga. Detsamma gäller egenskaper som innan ansågs endast kvinnliga. Resultatet är att både kvinnor och män, men framför allt kvinnor, fått frihet at leva sina egna liv. Det har aldrig hänt att en egenskap som betraktats som allmänmänsklig återförts till det ena av könen. Utvecklingen går strikt framåt. De som idag menar att män är i allmänhet mer ambitiösa, drivande eller beslutsamma kommer att se att de har precis lika fel som de som tidigare menade att män var smartare, mer logiska eller ansvarfulla

Man kan lätt separera det biologiska könet med de reella skillnaderna från det kulturella könet - genus - genom att studera könsroller över tid och rum. Har de svenska kvinnorna genomgåt en turboevolution de senaste 150 åren eller är det kulturen som har förändrats? Är kvinnor i tex Japan, Malta eller Frankrike genetiskt underlägsna svenska kvinnor eftersom de knappast finns alls i näringslivets, akademins eller politikens toppskikt i dessa länder eller är det så att de länderna är mycket mer sexistiska och diskriminerande än Sverige?

Anonym sa...
2 december 2013 kl. 16:52  

forts.

Låt oss se på tex kvinnors deltagande i politiken. Detta har ökat i stort sett linjärt sedan införandet av kvinnlig rösträtt, för att plana ut på 50% för 10 år sedan. När kvinnosakskvinnorna på 30-talet menade att diskriminering låg bakom de låga andelen kvinnor i riksdagen sade sexisterna att kvinnorna helt enkelt inte var kompetenta nog. Man erkände att det hade varit fel att utestänga dem helt men att man nu hade uppnått den biologiskt korrekta könsbalansen. När feministerna på 70-talet konstaterade att 25% kvinnor var för lågt och diskriminering var boven sade sexisterna samma sak som tidigare, att diskriminering funnits men skillnaderna som nu förelåg enbart berodde på biologiska faktorer. Nu har kvinnorna trotsat biologin och är som sagt ungefär 50%.

Poängen är att sexisterna använt samma resonemang hela tiden - inte bara inom politiken - diskriminering har funnits(omöjligt att förneka, speciellt när den är laglig) men att det nu minsann enbart är fråga om biologiska faktorer. Min fråga är: hur kan man veta att man har rätt? Med inga bevis för vad kvinnors lägre kompetens eller ambitionsnivå skulle bottna i rent genetiskt och inga bevis för att diskrimineringen har försvunnit, hur kan man då hävda att de skillnader vi ser i dagens samhälle beror enbart på biologi? Och varför fortsätter kvinnors andel att öka inom alla samhällssektorer? Har männens evolution stannat av medan kvinnorna fortfarande utvecklas? Att kvinnors lägre deltagande i offentligt liv till stor del styrs av kulturella faktorer tycks mig svårt att förneka.

Och, som sagt, hur förklara den stora skillnaden mellan länder om kulturella skillnader inte kan användas som förklaring? I Japan är kvinnor i princip helt frånvarande från det offentliga samhället men det finns ingen skillnad i lagen mellan Sverige och Japan. Är det japanerna som gör våld på kvinnors "rätta" natur eller är det svenskarna?

Vilka följder ökad jämställdet ger försvaret är lätt att se. Det stämmer att män generellt sätt är större och starkare än kvinnor. Men individvariationen är stor och det finns en mycket stor överlappning. Särskilt som en människas fysik påverkar starkt av kost och träning. Det finns också många krigsuppgifter som inte kräver absolut toppfysik - allt är inte jägar- eller specialförband. Att på förhand stänga ute 51% av befolkningen är korkat och farligt.

Farbveckan -86 sa...
2 december 2013 kl. 18:06  

Mina personliga favoriter ur denna soppa är (den första hämtad från Tanja):

"I Irigarays essä Le sujet de la science est-il sexue från 1987 analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt social-konstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einsteins välkända formel E = mc^2 är sexistisk! Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning."

Skarpt!


Samt Jämställdhetsfeministern som framställer ett exempel på hur man kom fram till att ett företag med 67% kvinnor i ledningen är mer jämställt än ett företag med 59% kvinnor i toppen.

Anonym sa...
3 december 2013 kl. 00:29  

Vad Leif, Dan och Farbveckan inte verkar förstå är att Tanjas blogg inte handlar om genusvetenskap.
Den handlar framför allt om att Tanja inte håller med vissa politiker och åsiktsmaskiner i vissa frågor.
Jag har iaf inte hittat ngn genusvetenskaplig forskning som diskuteras på bloggen.

Det är ungefär som att jag skulle avfärda all historisk vetenskap efter att ha läst Arnstads "Älskade fascism",
Guillous "Vägen till Jerusalem" och Mobergs "Min svenska historia". Det är som att jag skulle anse ekonomi vara en
pseudo-vetenskap efter att ha läst några dåligt formulerade politiska förslag från någon LO-ekonom eller en
undermålig rapport från Stefan Fölster.

Eller ta frågan om fittfestivalen i Malmö. Arrangörerna gillar den. Tanja ogillar den. Mer än så är det inte. Vetenskap,
vare sig genusvetenskap eller annan vetenskap, har inget med saken att göra. Det är en åsiktsskillnad.

Den iver varmed vissa här lapar i sig absurditeter som att genusvetare skulle anse att fysikkunskaper i sig är
något obalanserat eller diskriminerande visar bara enligt mig på att dessa läsare på förhand dömt ut genusvetenskapen
(vilket om jag tillåts spekulera sannolikt beror på att man inte gillar det sätt på vilken denna vetenskap utmanar
gamla fördomar om vad som är manligt och kvinnligt). Åsikter eller attityder om fysik kan naturligtvis vara
diskriminerande(tex en kvinnas livmoder skrumpnar om hon studerar fysik), fysikämnet i sig är inte lika hotat av sexistiska attityder.

Detta gäller dock inte alla ämnen. Inom biologi, psykologi, ekonomi, historia eller vilken annan vetenskap som studerar (delar av) mänskliga samhällen måste man dock vara mera försiktig. Rasistiska eller sexistiska fördomar kan lätt smyga sig in. Att denna risken finns hoppas jag
även Tanja och hennes läsare inser.

Försvaret är en alldeles för viktig fråga för att kunna lämnas över till reaktionära pajasar. I försvaret, liksom andra traditionellt hypermanliga miljöer såsom idrott och polisväsende gäller det att vara extra uppmärksam på negativa könsstereotyper. Försvarsvänner borde satsa på att få fler kvinnor intresserade av försvaret och fler kvinnliga väljare att inse vikten av ett trovärdigt försvar.

Farbveckan -86 sa...
3 december 2013 kl. 09:47  

Själv tyckte jag den om Einstein var väldigt rolig. Fundera på var den studien hamnar på den här skalan.

För mig som verkar i FM och ser allt tokigt som pågår där är det en tröst att det i alla fall finns ännu större tokigheter i världen utanför.

Dan sa...
4 december 2013 kl. 08:27  

Kan du utveckla det sista stycket med konkreta exempel?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade