En inblick i Totalförsvarets hemligaste delar (uppdaterad 21.25)

En av Kalla Krigets djupaste hemligheter är den så kallade Zonen (eller kanske rentav Zonerna). Zonen är en förkortning för Högkvarterszonen och syftar på det område dit Sveriges ledning med stödfunktioner skulle ta sin tillflykt i händelse av krig. Zonen utgjordes av ett antal mycket hemliga bergrum, vars existens var så hemliga att informationen rörande dessa klassades högre än graden kvalificerat hemligt.

Genom åren har det också existerat en stor mängd vilseledande information kring Zonens placering. I romansviten Operation Garbo valde författarna att förlägga Zonen till Tivedenområdet och Tiveden har också varit en av de mer populära platserna att misstänka. Anläggningarnas placering var så hemlig att personal med driftuppdrag dit ej fick köra militärregistrerade bilar dit och till och med lär ha tvingats byta nummerplåtar under resans gång i syfte att förvilla eventuella förföljare enligt dokument som framkommit på senare år. Från början lär antalet anläggningar i Zonen ha varit mycket stort då stora delar av stödfunktionerna till landets styrande organ även skulle inrymmas. Regering, Riksdagens krigsdelegation och den högsta militärledningen skulle därtill alla ha reservanläggningar. Alla inte bara dolda utan även skyddade mot de kärnvapenanfall man kunde förvänta i händelse av att det kalla kriget skulle bli hett.

Det svenska totalförsvaret var oerhört väl utbyggt under det kalla kriget genom andra världskrigets erfarenheter. Inte minst lade man stor vikt vid försörjningsberedskap och psykologiskt försvar. Välkända är telefonkatalogernas sidor "Om kriget kommer" där varje svensk kunde läsa de viktigaste åtgärderna var och en inom allmänheten behövde känna till. Den tilltänkta sovjetiska fienden visste man var mycket skicklig på informationskrigföring och vilseledning och det var därför av yttersta vikt att allmänheten fick ta del av svensk information genom radio och tv. För att man skulle kunna veta att budskapet var autentiskt och därtill invaggas i en viss trygghet om att vissa saker består, fanns långtgående förberedelser för att upprätthålla Sveriges Radios och Sveriges Televisions sändningar i händelse av krig. Sålunda var det viktigt att även dessa hade krigsgrupperingsplatser inom Zonen med möjlighet att intervjua landets högsta ledning samt förmedla viktig information.

Idag lär dock Zonen vara avvecklad (i alla fall delar därav eller kanske en äldre?) och så är även de omfattande förband som utbildades för att försvara Zonen. Vissa av anläggningarna är plomberade och andra säljs till allmänheten. En anläggning som säljs till allmänheten är just anläggningen som skulle användas av Sveriges Radio och Sveriges Television. För 3,9 miljoner kr kan man nu bli ägare till ett omfattande bergrumskomplex där de ej plomberade ytorna omfattar 5000 kvm och hela markområdet 18 hektar. Bilderna och ritningarna som mäklaren tillhandahåller vittnar om de enorma resurser som lades ner under det kalla kriget på försvarsförberedelser. Passa på att titta på detta då det sannolikt är den enda chansen att se något liknande. Särskilt översiktkartan vittnar om hur stor bara denna anläggning för Sveriges Radio och Television varit, även mycket nu verkar vara plomberat.

Lika imponerad som man blir av våra förfäders ansträngningar, lika fundersam blir man över vilka förberedelser som finns kvar idag. Att vi idag i Sverige närmast helt saknar försörjningsberedskap sedan alla beredskapslager avvecklats är väl känt och något som bland annat lyfts av Staffan Danielsson (livsmedelsförsörjningen). Det tål att fundera på vilka förberedelser och ansträngningar som överlevt 00-talets strategiska time-out för att trygga att landet fortsatt har sin folkvalda styrelse i funktion och därtill massmedia om nu ofreden mot förmodan skulle drabba oss.

Nedan ett tidigare länkat inslag från Handelsbanken TV om samma anläggning förra gången den såldes. Förra ägaren gjorde konkurs efter ca ett halvår. I inslaget finns också en intervju med en journalist som var krigsplacerad i anläggningen.

Gamla försvarsanläggningar får nytt liv


Kommentarer som spekulerar i varifrån krigstida ledning idag sker kommer ej att publiceras.


Uppdatering 21.25: Missa för allt i världen inte den skarpa kritik av svensk försvarsförmåga som finske forskaren Charly Salonius-Pasternak reser. Tyvärr en alltför sann bild.

7 kommentarer:

Dan sa...
29 november 2013 kl. 19:36  

Det är tydligt att försvar och förberedelser att klara krig eller avspärrning inte anses nödvändiga längre. Vilka har fattat dessa beslut och varför? Likaväl som vi haft åtskilliga spioner i landet har vi säkert haft agenter på nyckelposter vars uppgift var och är! att se dill att beslut som fattas går i en viss riktning. Enligt Diana West, American Betrayal var FDRs administration genomkorrumperad av Sovjetagenter och medlöpare, USA förde i mångt och mycket Stalins krig, ibland på bekostnad av den egna krigsmakten.
Med tanke på vårt läge är det mer än troligt att något liknande hänt och händer här.

MartinW sa...
29 november 2013 kl. 20:09  

Alla vet ju vid det här laget att svaret på den På Spåret gråga du (inte) ställer är mitt i djupaste Skaraborg! ;)

Unknown sa...
29 november 2013 kl. 21:02  

@Dan och Martin

Aha! Avvecklingen var ytterliggare en sk "Skaraborgssatsning" på landets försvarsförmåga.


Anonym FM-anställd om Skaraborgssatsning: "En sådan satsning till, och Försvarsmakten är helt avvecklad"

jmf med Phyrrus: "En sådan seger till, och jag är förlorad"

Anonym sa...
29 november 2013 kl. 23:21  

Denna berganläggning är sannolikt byggd på 1950-talet och långt ifrån "atomsäker". Den är alldeles för ytligt belägen och inslaget saknar stötvågsutsläpp, atomsäker stötvågsport samt atomsäkra stötvågsventiler.

Så det är helt korrekt att utmönstra anläggningen.

JL sa...
30 november 2013 kl. 00:01  

Med vilken rätt anser sig dagens politiker kunna avveckla all form av militär- och civil beredskap i landet? Vad tror de sig veta om framtiden och hur kan de tillåta sig vara så historielösa? Hur kan VI tillåta detta?

Upandaway sa...
30 november 2013 kl. 05:29  

@flygsoldat

Vill minnas att man vid det laget helt gett upp att försöka skydda sig fortifikatoriskt från atombombsangrepp. När vätebomben kom till ansågs dessa mycket riktigt ha blivit allt för kraftiga.

Istället var idén att man skulle försöka gömma och hemlighålla anläggningen. Allt för omfattande förberedelser var på så vis kontraproduktiva, om den blev upptäckt var det Game Over ändå.

Tveksamt om de skulle fungerat, men bättre än ingenting. Det största anledningen till att anläggningen numer är för gammal är att den inte är hemlig längre!

Resenären sa...
30 november 2013 kl. 06:20  

@JL

Politiker?

Du kan ju börja med att fråga

Johan Stedt (mannen utan heder)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade