Regeringen godkänner kommersiellt flyg på Ärna (uppdaterat 14/12: 10.00)

JAS 39 på plattan på Ärna under president Obamas besök. Foto Försvarsmakten
Regeringen har beslutat att avslå alla överklaganden avseende Ärna flygplats och istället godkänna civilt trafikflyg.

I en debattartikel i Upsala Nya Tidning redovisar Regeringen vad man anser vara betydande samordningsvinster och att flygplatsen är strategiskt viktig ur både civilt och militärt perspektiv. Som exempel på andra liknande flygplatser med liknande förhållanden ges Ronneby, Luleå och Visby.

Regeringen genom försvarsministern och infrastrukturministern övergår sedan till redovisa andra samhällsviktiga användningsområden för Ärna flygplats som flygplatsen redan idag fyller, eller till och med har fyllts, tills den verksamheten flyttades till Stockholm.

Huvudsakligt drivande för regeringens beslut verkar vara att sprida kostnaden på flera aktörer, vilket i sig är ett gott syfte.

Att göra Ärna till en civil flygplats var en tanke som uppstod under den strategiska time-outen då flottiljen i Uppsala lagts ner och internationella insatser skulle vara Försvarsmaktens huvudfokus. Idag har dock den militära inriktningen svängt 180 grader och det nationella försvaret har högre prioritet med anledning av de allt frostigare förhållandena i Sveriges närområde, vilket allmänheten bland annat kunnat ta del av i form av "ryska påsken" och den anfallsövning som för två veckor sedan genomfördes över Östersjön mot Sverige, Litauen och Polen. Ärna, som oavsett vad ministrarna skriver i sin debattartikel, är en av Flygvapnets huvudbaser, har under de senaste åren fått en allt starkare nyttjandegrad. Under president Obamas sverigebesök skedde dygnet-runtoperationer från basen. Det militära nyttjande av Ärnabasen är sålunda på uppåtgående. Om Regeringens avsikt då är att det även ska bedrivas kommersiell flygtrafik från Ärna bör man även se över den snävt skriva miljökoncessionen så att inte civil flygtrafik i slutänden kommer att hindra militär användning för exempelvis incidentberedskap.

Vad avser Ärna varande en flygplats med möjliga samordningsvinster motsvarande Ronneby, Luleå och Visby håller jag det för att vara ej jämförbart. Ingen av dessa flygplatser har någon annan motsvarande flygplats i sin närhet varvid det fallit sig fullt naturligt för staten att samlokalisera trafiken till en flygplats. Vad avser Ärna ligger Arlanda ca 30 min bort med flygbuss och Västerås flygplats, med samma inriktning som den föreslagna för Ärna, ligger en timme bort. Får man tro prospektet från Uppsala Airport så är det just ovanstående två flygplatser samt även Skavsta flygplats som man ska konkurrera med när det gäller lågpristrafik.

Av den anledningen är på sin plats att ställa sig frågan vem som gynnas mest av konkurrensen – är det skattebetalarna eller lågprisflyget? Av alla de trafikerade flygplatser som idag finns i Sverige är det endast de största som går med vinst (med Arlanda i spetsen). Merparten av flygplatserna i Sverige är idag kommunalt ägda och här rör det sig oftast om rena förlustaffärer där kommunerna får gå in med stora belopp för att hålla igång flygplatserna och erbjuda lågprisflygbolagen mycket förmånliga villkor för att nyttja just deras flygplats. Skavsta, vars banor behöver ny beläggning, ägs idag till största del av ett spanskt bolag som inte är så värst intresserat av att betala 100 miljoner kr för detta, utan det lär bli minoritetsägaren kommunen som får gå in. Skavsta gick för övrigt med vinst för första gången i sin historia under förra året: +1,5 miljoner kr. Hur mycket av intäkterna som utgjordes av bidrag har jag ej kunnat hitta.

I Västerås är situationen snarlik. Flygplatsen är beroende av Ryanair för att hålla igång trafiken, även om flygplatsen fått ett visst uppsving när det gäller skolverksamhet sedan liknande verksamheter ej längre kan bedrivas på Bromma. I Västerås har det förekommit stark kritik mot kommunen sedan det framkommit att kommunen varje mandatperiod pumpar in ca 100 miljoner kr till flygplatsen och därtill ger Ryanair en rejäl rabatt för att man ska använda just Västerås flygplats och inte någon annan. Tittar man sedan runt på övriga flygplatser i medelstora svenska städer så är situationen snarlik, varvid det är sannolikt att situationen skulle bli densamma i Uppsala.

Att nu erbjuda även Ärna som ett alternativ för framförallt resenärer från Stockholm är att spela lågprisbolagen och framförallt Ryanair i händerna. Därmed kommer det finnas ytterligare ett alternativ att använda i förhandlingarna om var trafiken ska förläggas och den vinnande kommunen kommer att vara den som tar på sig störst kostnader själv. Frågan om vem som ska betala för Ärna flygplats blir intressant då bolaget Uppsala Airport knappast har ekonomin att stödja detta och det i så fall riskerar att bli Försvarsmakten som får stå för en stor del av kostnaderna. Pengar som i så fall kommer att tas från annan verksamhet.

Lågprisflyg lär knappast locka affärsresenärerna, då Arlanda ligger så pass nära och dessutom erbjuder lounger och möjlighet att checka in bagage till slutdestinationen – något som ofta är svårt med lågprisbolagen. För ankommande affärsresenärer lär också Arlanda förbli förstahandsvalet.


Om det är så att utvecklingen av Ärna till en civil-militär flygplats kommer att innebära minskade kostnader för Försvarsmakten och ingen negativ påverkan i form av nyttjande är det att förespråka. Jag har dock svårt att tro att så skulle bli fallet med tanke på de stora infrastrukturella investeringar som måste göras. Likaå har jag mycket svårt att se den samhällsekonomiska nyttan i att ha ännu en lågprisflygplats att konkurrera om resenärerna i Mälardalen, när trafikunderlaget på flera av de andra redan är för litet och flygplatserna redan får bäras under armarna av skattebetalarna.

UNT, DN, SR, 2
Uppsala Airports hemsida
Länsstyrelsens beslut från 2010 om Ärna flygplats (Försvarsmakten åtar sig att garantera gratis flygbussar genom kontraktsskrivande med operatör!)


Uppdatering 15/11 09.15: Även flygbranschen tror att Uppsala Airport kommer att få mycket svårt att få Ärna att bära sig ekonomiskt, särskilt med tanke på att kommunen ej tänker engagera sig ekonomiskt. (Även SVT, 2)

Uppdatering 14/12: Ryanair drar ner antalet linjer från Sverige och lämnar Karlstad helt. DN, SvD, Aft, SVT

23 kommentarer:

J.K Nilsson sa...
14 november 2013 13:22  

Ööhupp, jag undrar om man verkligen inser att i planen för civil flygtrafik från Uppsala beskriver hur man tränger undan möjligheter att uthålligt basera svenska stridsflygkrafter där?

J.K Nilsson

Gronvita sa...
14 november 2013 14:43  

Finns väl tre synpunkter på det där.
Att överetablera Stockholm med "B-flygplatser" ger väl en helt vanlig konkurrenssituation- Marknaden bestämmer vem/vilka som är bäst och sedan åker skattebetalarna på resten.
Den strikt militära aspekten. Där är väl Ärna bäst att behålla som det är och rent av tillåtas växa.
Slutligen frågan om att utöka Arlanda och/eller stärka regionen med komplement därtill. Där finns ett bättre alternativ i att satsa på Västerås och binda ihop Arlanda med Västeråsflygplatsen via ett Maglev-tåg. Restiden blir lika kort som ett vanligt terminalbyte och man slipper resonera om en fjärde bana på Arlanda.

Slutsatsen är att det politiska beslutet att göra Ärna kommersiellt inte funderat i termer av helhet vare sig för det kommersiella eller militära flyget utan med skygglapp Uppsala på. Det är inte bra för någon.

CS sa...
14 november 2013 17:56  

Wiseman skriver "Idag har dock den militära inriktningen svängt 180 grader och det nationella försvaret har högre prioritet...".

Var har du fått detta ifrån? Den politiska inriktningen ligger fast. Däremot uppfattar jag att det finns flera militära chefer som vägrar följa givna direktiv. Resultatet? En annalkande systemkollaps eftersom resurser läggs på fel ställe.

Wiseman sa...
14 november 2013 18:28  

CS,

Var har du fått det ifrån? Vad är rätt respektive fel ställe enligt dig?

Bygdemajoren sa...
14 november 2013 18:37  

Nej CS, inriktningen har svängt. Det är slut med C-IED-övningar för Hv och annat knas.

Våga släppa Långtbortistan-doktrinen.

CS sa...
14 november 2013 19:18  

Wiseman och Bygdemajoren,

Rätt ställe, det är att lägga resurserna på det som politikerna beställt. Om politikerna har rätt eller fel i sin beställning kan diskuteras med det är för det vi tilldelats resurser.

Nuvarande försök att lösa nationellt försvar med tilldelade resurser är bara patetiskt och saknar trovärdighet. Kraftsplittringen kommer leda till att vi är lika dåligt rustade inför nästa större militära insats som vi var inför Afghanistan. Det kommer kosta liv.

Vår beslutade organisation är till främst för insatser utomlands, begränsad nationell beredskap samt för att utgöra basen för återtag den dagen det sker en avsevärd försämring i omvärlden. Om vi börjar ominrikta mot nationellt försvar i den mån många internt i FM nu talar om så är varken organisationens storlek, personalförsörjningssystemet eller ekonomin ens i närheten av det som behövs. Vi kan inte börja använda organisationen på ett sätt som den från början inte var avsedd för – det kommer definitivt leda till Försvarsmaktens slutliga sönderfall.

Det är möjligt att det sker en ändring av försvars- och säkerhetspolitiken efter nästa försvarsbeslut men vi är inte där än.

Anonym sa...
14 november 2013 19:26  

Regeringens beslut för några veckor sedan om att bevilja ca 130 miljoner kronor för en omedelbar utbyggnad av Ärna flygplats får väl ses som ett led i dagens beslut, eller?

vitablixten

J.K Nilsson sa...
14 november 2013 20:17  

Flygvapnet och Marinen har fått närområdesuppgifter ifrån politisk nivå och ska lösa internationella insatser med det som blir över. Behoven för internationella insatser får inte vara dimensionerade för organisation och materiel.

J.K Nilsson

zeta sa...
14 november 2013 21:18  

Wiseman, CS, Bygdemajoren, J.K Nilsson,
Jag ställde samma fråga på den här bloggen den 30 Oktober, dock obesvarad. Därför efterlyser jag ett nytt inlägg om den här intressanta svängning av den militära inriktningen, så att det här kommentatorsfältet håller sig till ämnet. En önskan bara. :)

Till ämnet:
Bra analys av läget, Wisman.
Frågan är om en förflyttning av Ärnas millitära verksamhet till Arlanda eller Västerås samt en sanering/försäljning av marken med skulle vara ett bättre samhälsekonomiskt alternativ? I det långa loppet kommer Stockholmsområdet expandera med krav på flygförbindelse samt så kommer nog Bromma flygplats få gå i graven då den ligger lite för centralt. Ska Arlanda då stå för expansionen?
/zeta

365 sa...
14 november 2013 21:21  

Vitablixten, de pengarna är avsedda för renovering av taxibanor och plattor spetsflyg.

uppgiven sa...
14 november 2013 22:12  

@zeta

Hur skulle det vara samhällsekonomiskt lönsamt att flytta all verksamhet i Uppsala garnision till Västerås/Arlanda? Vore det inte rimligare i så fall att förbättra förbindelserna mellan Stockholm och Västerås om man vill hantera Stockholms expanderande behov av flygförbindelser?

Anonym sa...
14 november 2013 22:37  

365,

Inte endast taxibanor och plattor för spetsflyg. Investeringar i övrig infrastruktur som banljus, inflygnings- och landningshjälpmedel och förbättringar för flygtrafikledning med mera ingår i investeringen.

vitablixten

Anonym sa...
15 november 2013 00:10  

@ Nilsson.

"Flygvapnet och Marinen har fått närområdesuppgifter ifrån politisk nivå och ska lösa internationella insatser med det som blir över."

Den meningen var riktigt rolig.

Blir över?!!

Då blir det inte mycket och framför allt inte inom, det som brukar kallas, överskådlig tid.

Jag tror att ett särintresse i storlek 45 har satt foten i en potta med beslutet om Ärna.

Teaterdirektören.

Fredrik Antonsson sa...
15 november 2013 03:08  

Bara en liten petimäter-korrigering beträffande Skavsta. Ägs inte längre av spanjorer utan ett gäng amerikaner som verkar ha lite större ambitioner.

Fridens liljor / Sjätte Mannen

zeta sa...
15 november 2013 08:47  

@uppgiven
En flygplats mindre att driva bör vara samhällsekonomiskt lönsammast, långsiktigt. Att förbättra förbindelserna mellan Stockholm och Västerås eller expandera Arlanda beror på vilken typ av flygtrafik som efterfrågas i framtiden. Om det är lågprisflyg med medeldistans så ligger nog Västerås bra till.

Wiseman sa...
15 november 2013 09:27  

CS,

Politikerna har i högsta grad beställt nationellt försvar, vilket man återfinner både i de dokument du länkat till i tidigare diskussion om ämnet men även i sådana beslut och uppdrag som inte är öppna handlingar.

Tyvärr är det, precis som du vet, att man försöker koka soppa på en spik. Den organisation vi har idag är samma som försvarsbeslutet 2004 (för internationella insatser), men med skillnaden att uppgiften att lösa nationellt försvar tillkommit (inriktningspropositionen). Precis som J.K Nilsson skriver så har FV och M uppgifter i närområdet som högst prioriterade och skulle därför prioriteras i fördelningen av GSS/K för att kunna hålla en hög beredskap.

Som vanligt hänger inte uppgifter och resurser ihop.

CS sa...
15 november 2013 13:20  

@Wiseman och JK

Först en ursäkt för att jag glidit ifrån inläggets ämne. Allt hänger dock ihop eftersom de politiska beslut och icke-beslut vi ser beror på regeringens syn på vad Försvarsmaktens ska användas till. Här finns en tydlig dissonans mellan regering och FM.

Visst har flygvapnet och marinen ett uttalat närområdesperspektiv som de ska dimensioneras utifrån. Dimensionering är dock inte samma sak som att det är nationellt försvar mot ett angrepp som ska fokuseras på här och nu.

Jag upplever att man inom FM inte tillräckligt förstått uppgiftens innebörd och de politiska prioriteringarna. Delvis kan det skyllas på otydliga direktiv från våra politiker men inte enbart. Det är uppenbart att regeringen har en annan bild av vad ett insatsförsvar är än det som FM satsar på. Det syns tydligt på de politiska bloggarna. Ett exempel, även om han ibland är något raljant, är: http://samhlleochfrsvar.blogspot.se/2013/11/forsvarsmakten-och-omstruktureringen.html
J.K Nilsson sa...
15 november 2013 15:04  

CS, i viss mån håller jag med dig. Men planeringsförutsttningarna för FV och M gör att jag egentligen har svårt att se hur det ska lösas ut. Man säger en sak i den politiska retoriken men en helt annan mot FM.

Låt oss nöja oss med att konstatera att FM har Svarte Petter oavsett vad myndigheten än gör...

J.K Nilsson

Wiseman sa...
16 november 2013 14:00  

CS,

Jag håller inte med dig vad avser att det enbart skulle gälla "dimensionering". Du hittar spårbarhet för även de nationella uppgifterna i inriktningspropositionen, men framförallt i de uppdrag som Regeringen gett Försvarsmakten avseende just nationellt försvar.

Jag vet inte på vilket sätt Regeringen skulle ha en annan bild av försvaret än vad FM satsar på. Snarast upplever jag det vid diskussioner med politiska företrädare där just detta diskuteras att man eftersträvar och har förväntat ett ännu högre resultat när de får läget redovisat för sig.

Jag skulle akta mig för att ta Haglunds blogg som ett bevis för regeringens vilja eller för någon som är insatt i FM. Haglund lämnade FM under andra halvan av 90-talet. Mycket har hänt sedan dess och de strukturer han ofta refererar till. Han verkar inte heller ha den minsta aning om vilka uppgifter och uppdrag som Regeringen ställt direkt till Försvarsmakten. Är han missnöjd med dem bör han höra av sig till Försvarsdepartementet.

uppgiven sa...
17 november 2013 17:28  

@zeta

Du missar den lilla detaljen att "Ärna" är mer än en flygplats. Uppsala garnision är en väldigt diversifierad verksamhetsort.

Att flytta all denna verksamhet någon annanstans handlar om miljardbelopp bara i ny infrastruktur. Det förefaller mig inte särskilt samhällsekonomiskt. Det skulle snarare vara ännu ett beslut där de förväntade besparingarna på årsbasis är en bråkdel av kostnaden för flytt av verksamhet.

Vid en flytt till Arlanda kan man dessutom fundera på de samhällsekonomiska konsekvenserna av en beredskapshöjning som gör att civilt flyg får flytta på sig till förmån för militära förstärkningar till huvudstadsregionen.

Anonym sa...
18 november 2013 02:38  

@ Herr Wiseman.

Om det nu råder samsyn mellan regering och FM? Vad är din förklaring till alla dessa materielärenden som blir liggande på regeringens bord i åratal.

Där finns en hel del ärenden som skulle skynda på processen och generera ett högre tempo och därmed snabbare resultat. Idag är det tvärt om!

I de senaste regeringsbesluten har jag väldigt svårt att se någon större samsyn! Där finns det saker som inte direkt arbetar eller bidrar till att höja vare sig kvalitet, tempo eller annat. Snarare finns det en hel del krokben inlagda i direktiven.

Påminner om RRs rapporter.

I de uttalande som görs av diverse moderata politiker kan jag inte utläsa något större bifall från FML!

Jag tycker perspektivplanen och framför allt det som inte stod i den talar ett väldigt tydligt språk.

Sedan är ju faktiskt försvaret redan i mål hos vissa i regeringen.
Aftenposten 31.okt. 2013 14:18

- Jeg er fornøyd med at vi har et moderne, innsatsrettet forsvar med kort responstid og høy kvalitet. Dette er etter mitt skjønn et riktig svar på et endret trusselbilde, sier Reinfeldt.

I mina ögon, där är jag nog inte ensam, är det ett allvarligt tempusfel i statsministerns uttalade.
Dessutom är det bara en kvartssanning,det behöver förklaras, att med dagens förutsättningar och regering kommer inte det där försvaret
han talar om någonsin att existera i Sverige.
Med en del om (mer pengar) och men (annan regering) kanske det kan realiseras i en mindre form någon gång runt 2025!
Något sådant regeringsalternativ lär inte finnas till valet 2014 och då flyttas genomförandet minst fyra år framåt.

Att man från FMLs sida inte redovisar de konsekvenser de politiska inspelen får ska nog inte tas som vare sig som bejakande, gillande eller någon form av samsyn.
Förklaringen till detta beteende har nog ett enklare och reptilt svar.
De läpparnas bekännelser som framställs i framför allt valtider (de verkliga särintressenas gyllene era) är inte så mycket att fästa sig vid.

Jag och alla andra som läst herr Jeppsons frågor och Fömins svar kan konstatera att frågor som berör saker ur verkligheten inte kan besvaras av försvarsdepartementet.
Det underlättar inte heller samarbetet/samsynen mellan riksdag, regering och FM.
Hur ska man kunna ha samsyn när man inte har någon syn överhuvudtaget?
När någon synar visar sig visioner, tidigare beslut, målbild och budgeterade medel vara noll och intet!

Teaterdirektören.

P.S. Jag vet inte om beslutet angående Ärna är något som regering och FM har någon samlad strategi för. Jag anser dock, utan att utveckla närmare, att beslutet är taget på felaktiga grunder, möjligen baserade på ett eller flera "särintressen". Jag hoppas det finns en, icke ännu redovisad, tanke och strategi bakom beslutet!

Unknown sa...
18 november 2013 15:59  

@Teaterdirektören

Bäste Teaterdirektör,

det är väl inte så konstigt att statsministern är nöjd? Går man in på forsvarsmakten.se/en/ möts man av följande text i toppbannern: "We have a defence force that can be used immidiately when needed, in Sweden or abroad."

Hur kan man vara annat än nöjd när detta budskap sprids på myndighetens hemsida? Allt är ju redan klart.

Anonym sa...
18 november 2013 23:29  


@ Herr Andersson.

Man bör ha ett försiktigt förhållningssätt när man tolkar texterna på de officiella hemsidorna och bloggarna som drivs av FM.
Dessvärre ökar inte sanningshalten eller trovärdigheten bara för att man byter språk!
Verkligheten är densamma även om man försöker bryta lite på amerikanska.

Jag får väl hoppas att de "fakta" som uppenbarar sig i dessa alster på intet sätt används som underlag för någon form av beslut eller debatt!

Jag ser det mer som ett led i en inte allt för seriös reklamkampanj.

Verkligheten gjorde ett kort framträdande vid den s.k. Ryska posten. Den nyheten bevakades betydligt bättre utanför landets gränser än inom.

Vem som hittat på din citerade rad, vem man vill lura och varför, är något oklart.

Det kan ju faktiskt vara så att någon politiker gått på upplägget!
Med det kan väl inte vara avsikten?

Det som oroar mig, är att det tydligen finns minst en inom FML som också tror att allt är klart!

Denne/denna bör enligt mig snarast få en diagnos så att en adekvat behandling kan påbörjas ;-)

Teaterdirektören.

P.S. Jag kan garantera att en föreställning här på teatern har samma innehåll, dialog, kulisser, författare, ljussättning, biljettpris och handling oavsett vilket språk vi använder.
Dock kan längden på föreställningen variera någon minut på grund av språkens olika uppbyggnad.
Någon har påstått att det är mest prisvärt att gå på den finskspråkiga versionen! Jag vet inte om det stämmer :-))

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade