Mera mygg och kameler

Det är svårt för att inte säga omöjligt att genomföra besparingar och rationaliseringar utan lägga ned verksamhet och säga upp personal. Något som torde vara mycket tydligt i turerna kring de nedläggningshot mot diverse verksamheter inom försvarssektorn som nu föreligger liksom minskade möjligheter till löneutveckling, inställd övningsverksamhet och så vidare.


Härom veckan fick jag en syrlig släng i en av BLT:s ledarartiklar sedan jag skrivit om "nedläggningshotet" mot Marinens musikkår, sedan jag ännu en gång förundrat över vilka rubriker och politisk uppståndelse en musikkår kan väcka medan stora och allvarliga brister i vår försvarsförmåga går helt förbi i medierapporteringen för att inte nämna i politiken. Precis som jag förutspådde blev det också ett ramaskri bland Blekinges politiker där man började ifrågasätta Försvarsmaktens incitament för att lägga ned just denna musikkår. Att Regeringen och därmed i vissa fall det egna partiet, med sitt besparingskrav om 500 miljoner kr på Försvarsmaktens lönekostnader är upphovet till omstruktureringen verkar ha gått helt förbi – inte osannolikt avsiktligt. Tyvärr missade BLT detta helt och hållet och tolkade min referens till BLT som kritik mot tidningen när det som avsågs snarare var att lokalpolitikerna skulle komma att rasa på precis samma sätt som de gjorde våren 2008 när hälften av alla förband riskerade nedläggning, men det som man fokuserade på i opinionsbildandet och i kammaren var just nämnda musikkår.

Nu har Försvarsmakten att välja på om man vill behålla Marinens Musikkår och reducera musikkårerna i Stockholm framförallt avseende möjligheten att spela ridande vid exempelvis högvakten eller bibehålla musikkårerna i Stockholm och avveckla Mariens Musikkår. Ett tredje alternativ är naturligtvis att behålla alla tjänster vid musikkårerna och ta personalkostnaderna på ett krigsförband. Tilläggas kan att det huvudsakliga "insatsområdet" för militärmusiken är och förblir Stockholm och högvakten. Tyvärr verkar ingen ha förstånd nog att istället för att låta hästarna fortsätta bitas i boxarna, ifrågasätta regeringens beslut om att minska Försvarsmaktens lönekostnader med 500 miljoner kr. Något som redan nu på sina håll inneburit en sån inbromsning i löneutvecklingen att personal som är mycket svår att ersätta redan nu lämnar det sjunkande skeppet. En annan markant effekt är att det yrkesförsvar som av försvarsminister Tolgfors marknadsfördes med insatsberedskap "här och nu", blir ett mobiliseringsförsvar på samma sätt som under värnpliktstiden, men med endast halva utbildningstiden för personalen. Billigare och bättre?


I veckan kunde man i BLT läsa om att flygverkstaden på Ronneby garnison nu är nedläggningshotad (även SR), precis som de två övriga kvarvarande militära flygverkstäderna i Luleå och Såtenäs. Dessa flygverkstäder genomför större flygunderhåll på svenska, men även utländska JAS 39 Gripen och tillhör sedan årsskiftet FMV då stora delar av Försvarsmaktens logistik övergick till denna myndighet som ett led i Regeringens krav på att rationalisera logistikverksamhet för drygt 700 mkr. I och med rationaliseringen anses bara två verkstäder behövas i framtiden och följden för det tredje verksamhetsstället blir som för övriga användare att flygplan får flygas till en annan verkstad. Så sker redan idag då flygplan tillhörande F 17 lika gärna kan genomgå större underhåll i Luleå som Såtenäs och vice versa beroende på var det finns ledig tid. De fördyringar som påpekas i artikeln är sålunda redan verklighet idag och har alltid varit sådana.

Hittills har jag dock att se någon försvarspolitiker rasa över nedläggningshotet mot en flygverkstad på samma sätt som man gjort vad avser Marinens musikkår. Ej heller har någon tid att ta en närmare titt på reformeringen av försvarslogistiken där de drygt 700 miljoner kr som utlovades av Regeringens utredare och som Regeringen redan intecknat, inte kommer att kunna realiseras enligt Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och Riksrevisionen. Detta kommer att få mycket allvarliga följder för Försvarsmaktens verksamhet då marginaleffekten inom försvarsbudgeten som så många gånger påpekat är närmast ofattbar för en utomstående. En annan fråga som i högsta grad berör Blekinge är Regeringens mycket märkliga ovilja att fatta beslut om att de redan budgeterade ombyggnationerna av två äldre korvetter för att ersätta sju (!) andra fartyg. Här har BLT vidrört ämnet två gånger i korta ledarartiklar medan övriga media låtit det passera.

Det finns ett militärt talesätt att "amatörer diskuterar taktik medan proffsen diskuterar logistik". Det skulle säkert också gå att väva in försvarsmusik någonstans i talesättet.


Om man nu skulle vilja läsa mer om turerna kring musikkåren:
Länsstyrelsen i Blekinge
SR, 2, 3, 4
SVT

Inväntar med spänning kommentarerna kring att jag inte begriper mig på vikten av försvarsmusiken. Kanske får man till och med vara med på ledarplats ytterligare en gång i BLT?

12 kommentarer:

Magnus sa...
10 november 2013 20:53  

Hörde i veckan att FM ska spara ytterligare 3miljarder på matriel. Ett av alternativen är att lägga ner hela TP84 systemet. Besparing 1miljard. Skulle inte förvåna mig då det är lättare att lägga ner system än att skära med osthyveln. Vattenskallenblir större,lägg ner verkansförband och låt staberna växa! Vad håller vi på med?

Unknown sa...
10 november 2013 21:47  

Du är sannerligen något på spåren här Wiseman. Det är mycket märkligt hur just lokalpolitker och lokaltidningar i Blekinge stormar över alla slags hot om nedlägggningar eller besparingar i just denna region. De som minns FB04 minns att det var en hysterisk pajkastning mellan olika förband och orter. Detta var något helt naturligt då det handlade om överlevnad. Inom marinen var det en rejäl holmgång mellan orterna Karlskrona och Berga/Haninge där Karlskrona gick segrande ur striden.

Att sådana här fenomen uppstår anser jag beror på att Försvarsmakten inte har någon nationell strategi, vare sig gällandes förmågor eller i vilka regioner som Försvaret skall bedriva verksamhet.

exempel: Varför finns det inte en större marin närvaro i Sveriges två största hamnområden? Att flottan inte är mer koncentrerad till Göteborg och Stockholm är mycket märkligt. Dels ur stragetisk synvinkel såväl som ur ett personalrekryteringsperspektiv.

Varför har inte Ärna flygplats en fast stationerad division 39or? Med tanke på dess strategiska placering?

Istället tillåts småpåvar med emotinella och nostalgiska motiv arbeta för "sitt" i samverkan med olika lokala aktörer för att bevara militär verksamhet där den inte behövs eller är långsiktigt försvarbar.

Hur ska vi kunna rekrytera personal och i sin tur bibehålla eller utveckla förmågar på orter som t.ex Arvidsjaur eller Eksjö?

Försvarsmakten behöver en långsiktig strategi som bygger på reela behov, som bedrivs där det finns förutsättningar till att rekrytera personal och bedriva verksmahet med det övriga samhället.

Lokalpolitik får aldrig prioriteras högre än Sveriges och Försvarsmaktens bästa.

Unknown sa...
10 november 2013 23:45  

Det börjar bli svårt att hålla god ton i kommentarerna när sånt här kommer fram.
Vad i hela världen håller de på med??
Är regeringens dolda agenda att till slut bara ha ett modernt och effektivt uppvisningskompani kvar för att sälja svenska vapen och uppgraderingar utomlands?
Eller är det något annat?

Jag blev riktigt paff och förbannad i veckan då jag besökte ett överskottslager.
Där fanns bland annat: nya knäskydd och dumpfickor till 2000 systemet, sånt som våra befäl sagt till oss att det kommer ta ca.1 år innan det gått igenom att vi ska få ut...
(det är många som köper egna detaljer till utrustningen istället för att vänta..)
Nya moderna kokvagnar, nya M90 jackor, och byxor,nya M90 kängor, hjälmdukar, nya kamouflagenät, Nya tält m m Fanns där med.

Så vår regering säljer ut allt i våra förråd, lägger ner/säljer surt förvärvade bergrum, byggnader och flygfält, skär ner så mycket på övningar, att värnpliktiga förr i tiden hade mer övningstillfällen.
Fast nu har vi ju ett proffsförsvar istället...

Avvecklar befintliga system utan att köpa in något som täcker upp.
Ser till så att kompetens försvinner på grund av inkompetens.

Säger att de ska uppdatera och förstärka resurserna, bland annat JAS och Leopard 2:an. När de egentligen halverar förmågan.

Vilseleder det svenska folket att de ska satsa 200 miljoner årligen när de istället drar ner.

Att sen inleda en förundersökning mot ÖB: för att ha gjort sig skyldig till brott mot rikets säkerhet i "avslöjandet av enveckas försvaret"...
Den förundersökningen borde gällt några andra...

Kan vi inte ge bort Gotland också? som en vänskaplig gest, ön ligger ju ändå så nära gasledningen som utrikesminister Bildt hade ekonomiska intressen i...

Vilket annat land i världen hade lämnat en sådan stor och strategiskt viktig ö utan försvar?

Är det ingen som gör en kostnadskalkyl över hur dyrt det kommer att vara att återta förmågor, manskap och materiel?
Och hur lång tid det skulle ta?

Urban sa...
11 november 2013 06:29  

Jag vill inte påstå att det FINNS någon dold agenda. Men... man kan ju undra om planen är att Sverige ska vara en rysk delrepublik 2025 -- eller att övertygelsen är fast att det är dumt att lägga ut pengar nu, innan det finns nåt hot.

Unknown sa...
11 november 2013 09:42  

Det finns hopp. Sverigedemokraterna har visioner och idéer för ett starkare försvar.(Ej ironi)

Unknown sa...
11 november 2013 16:54  

@Peter Karlsson

http://www.expressen.se/tv/nyheter/politik/akesson-hart-pressad-av-bbc/

Unknown sa...
11 november 2013 17:48  

Soultvgaming,,,kunde ej länka. Handlade det om försvaret?

PangPangSWE sa...
12 november 2013 23:11  

Jag kan inte längre avgöra om,

a) våra politiker är så smarta som de själva hävdar och har plåtkoll på allt - och därmed har en långsiktig dold agenda att svälta in Sverige i NATO (och vårt enda bidrag är kommunikationskablar i Östersjön, några skytteplutoner i US samt några spaningsgripar)?

eller

b) Axel Oxenstierna hade rätt och våra politiker är kortsiktigt tänkande, makthungriga och mindre kloka och helt enkelt inte kan bättre.

Vad tror ni? Vilket är mest skrämmande?

Unknown sa...
21 december 2013 09:51  

Känner att du inte är riktigt insatt i läget när det gäller tillsynen på flygplan. Flytt av flygplan hålls till ett minimum för att inte lägga stora kostnader på transporter. Helt enligt de direktiv ledningen har gett. När du skriver att så sker redan idag är det rätt men i en mycket begränsad omfattning (och det är åt alla håll). Tungt underhåll ska ligga där den flygs upp. Det innebär att F17 är helt fel ställe att lägga ner på (om det nu måste läggas ner på någon ort) för det är den flottilj där det flygs mest Jas i hela Sverige. En nedläggning av flygverkstaden där är direkt kontraproduktivt. Det kommer att maximera behovet av transportflygningar. Det vore ytterst oekonomiskt för hela Jas systemet om den lilla tid som kvarvarande verkstäder kan bygga in i systemet ska användas till transportflygningar. Om det måste ske ska dessa transportsträckor hållas så korta som möjligt. Det borde alla förstå.

Wiseman sa...
21 december 2013 10:06  

Jag Hemma,

Nej, det är naturligtvis inte optimalt att lägga ned en flygverkstad eftersom det får just de konsekvenser du beskriver. Jag upphör ändå inte att förvånas över att man från politisk nivå inte kan greppa att det kommer att bli reduceringar med operativa konsekvenser när man ska genomföra en besparing på långt över en halv miljard. En stor del av denna kommer också ifrån att man flyttar en kostnad från ett konto till ett annat, vilket ju är det du beskriver.

Magnus Redin sa...
21 december 2013 17:36  

Har vi flygverkstäder på alla flottiljer ger det en möjlighet att återuppygga förmågan till krigstida reparation av flygplan.

Erfarenheter från bland annat Israel visar att skadskjutna flygplan som lyckas ta sig hem och landa ofta kan nödrepareras och nästan användas som vanligt efter en dags mekande.

När Gripen utvecklades såg man bland annat till att märka upp kablar för fältreoaration och det togs fram metoder för nödreparation av komposit.

Förmågan att reparera ansågs viktig under kalla kriget när vi hade gott om flygplan, nu har vi ont om flygplan.

J.K Nilsson sa...
21 december 2013 21:13  

Jasså Magnus, fanns det en handbok om krigsreparationer av komposit? Delserie 1 av JAS39 saknade de märkningar av kablage du beskriver då markutrustningen var i bruk i tillverkning av kablage till andra flygplan.

Krigsreparationer av flygplan har varit något av en specialitet för flygvapnet. Dock har det inte varit flygverkstäderna som stått för det utan de snabba reparationerna har gjorts av stationskompaniets servicepluton. Svårare reparationer gjordes av flygverkstäderna. Men nu när verkstadspersonalen inte längre är anställda i Försvarsmakten?

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade