Gästinlägg: Avslöjandet och applåderna

Den som noggrant följer försvarsdebatten på Twitter kunde igår se att Ofog gick ut med ett pressmeddelande att man avslöjat vem som står bakom pseudonymen Wiseman. En relativt välkänd hemlighet inom delar av Försvarsmakten och jag är på sätt och vis förvånad över att ingen gjort det tidigare. Min syn på saken kommer jag att delge imorgon. Till dess erbjuds detta gästinlägg från Boatswain, känd gästbloggare hos Skipper. (Intervju hos SvD)

Wiseman

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avslöjandet och applåderna

Det antimilitäriska nätverket Ofog har avslöjat försvarsbloggaren Wisemans identitet.

Om Ofog kan man tycka mycket, vems ärenden de egentligen går och även sättet de bedriver sina aktioner på. Det tänkte jag lämna därhän.

Man har valt att avslöja identiteten på bloggaren p.g.a. att han, enligt dem, utgör en så stark maktfaktor och att människor med den typen av inflytande ska kunna granskas. Vad de då missat är att flera tusen personer granskar hans blogg dagligen och är fria att bruka kommentarsfunktionen för att framföra avvikande eller för den delen liknande uppfattningar. Ofog framhåller ofta sin kamp för demokratiska värderingar men glömmer då bort t.ex. trakasserierna av en Försvarsmaktsanställd under Pridefestivalen 2011 och även Wisemans uppenbara vilja att nyttja sin yttrandefrihet genom det anonymt skrivna ordet på sin blogg. Man avslutar sitt avslöjande med en något hårresande jämförselse; ”Boforsaffären, Sydafrikamutorna och Saudiskandalen är alla klara bevis på vilka som gynnas av hemlighetsmakeriet i försvarsfrågor” ( Lisa Behrenfeldt, aktiv i nätverket Ofog). Nog ordat om det, gjort är gjort och kan inte återkallas.

Jag lider dock med Wiseman som inte fick chansen att själv välja när, var, hur och framförallt om han ville presentera sig själv.

Utan att på något sätt förhäva mig, eller för den delen jämföra mig med Wiseman, så tror jag att vi drivs av samma faktorer; Vi vill förändra, förbättra, debattera och genomlysa den verksamhet som Försvarsmakten bedriver och därmed även indirekt den politiska styrningen av myndigheten. Att jag valt att publicera mina gästinlägg (på en annan försvarsblogg) är helt enkelt för att jag aldrig skulle nå ut med mina åsikter på så bred front på något annat sätt.

Därvidlag har Ofog rätt, Wiseman har blivit en maktfaktor som påverkar beslutsfattare och även visar på vikten att fatta genomtänkta beslut då allt förr eller senare kommer upp till ytan.

Avslöjandet väcker sannolikt funderingar i många kretsar kring huruvida det faktum att skribentens identitet numera är röjd kommer rendera i t.ex. repressalier eller stoppad karriär för vederbörande.

Något sådant ser jag som helt otänkbart.

Försvarsbloggare i allmänhet och Wiseman i synnerhet, p.g.a. att han var först och är störst, har oss kollegors fulla stöd och uppskattning! Något annat har jag aldrig hört ens knystas ett ljud om. Att han, väl underbyggt, har trampat på en del ömma tår i vissa sakfrågor kan inte förnekas men vem ska granska försvarspolitiken och Försvarsmakten annars då gammelmedia i väldigt stor utsträckning kastat in handduken i dessa ämnen.

Den enda sunda reaktionen från menig till general borde rimligen bli ryggdunkningar, applåder och stående ovationer. Något annat vore ett tecken på att man inte delar Wisemans vilja att förbättra vår myndighet och dess försvarseffekt. Sen behöver man inte alltid hålla med i alla ämnen som lyfts upp på bloggen genom åren men det hästjobb och den ambition som uppvisats under åren är inget annat än djupt imponerande. Jag vill drista mig till att säga att det finns ingen annan kollega, som under de åren Wiseman varit aktiv, så brett har strävat efter förbättring och upplyst såväl politiker som Försvarsmaktsanställd om viktiga frågor som han gjort. 

Till er alla som läser försvarsbloggar har jag en uppmaning: Fundera och forska inte så mycket efter vem/vilka som döljer sig bakom anonymiteten bland bloggskribenterna. Det tjänar ingen på förutom att det stillar den egna nyfikenheten. Deltag istället i debatten genom kommentarer och egna inlägg, först då kan vi driva Försvarsmakten åt rätt håll. Skribenterna bör få välja själv huruvida de ska vara anonyma eller inte och skälen till varför de vill vara det är i sammanhanget ointressanta. Läs istället innehållet i texterna och fundera över vad som står där istället för vem som står bakom det.

Om viljan att förbättra sin arbetsplats och dess kollegors tillvaro genom tusentals timmar av arbete på obetald fritid bestraffas så är Försvarsmakten inte en arbetsplats för mig. 

Wiseman: Ta åt dig av berömmet du kommer få, det är du värd!


/Boatswain


Wiseman kommentar: Tack för de vänliga orden, Boatswain!

60 kommentarer:

PangPangSWE sa...
18 december 2013 kl. 23:20  

Varför är det viktigt att avslöja vem Wiseman är?

Han, om någon, har ju verkligen varit en nagel i ögat på FML och politiker - och har till skillnad från trotsåldersynglingarna i Ofog ett kommentarsfält där vem fasen som helst får kommentera och ifrågasätta.

Ofog borde, om något, HYLLA Wiseman för det han gör - INTE motarbeta och trakassera honom.

GMY

Wiseman sa...
18 december 2013 kl. 23:26  

PangPangSWE,

Ofog har en Facebook-sida där man fritt kan kommentera – om man skulle känna för det.

Sgt Dahlborg sa...
18 december 2013 kl. 23:57  

Hoppas på mer bra läsning på din blogg Wiseman. Du behövs mer än någonsin för att överrösta de politiska röster som säger att allt är väl inom vår försvarsmakt. En starkt lysande stjärna som visar vägen på den annars väldigt mörka natthimlen...

Sgt Dahlborg

Forsno sa...
19 december 2013 kl. 00:08  

Jag misstänker att de med ömmast tår i myndighetsledning och på departement redan hade tagit reda på vem Wiseman var, och det är otänkbart att reaktionen från de kollegor som inte redan gissat kan bli annat än positiv.

Så även om Ofog är avskum och det här blev överrumplande för dig så kan slutresultatet bli positivt eftersom det öppnar upp för deltagande i debatter på ett nytt sätt (om du nu är intresserad av det).

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 01:23  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...
19 december 2013 kl. 02:39  

Keep it up oavsett.

jan-olov sa...
19 december 2013 kl. 06:17  

Wisemans

Du skall veta att du har mitt stöd i det gör och bedömmer att de gäller från de flesta.
Du är en närmast unik tillgång ty du representerar det bästa av försvarsvilja.
Du kombinerar en mycket uthållig sakligt försvarsupplysning med ett djup/bredd på militärt kunnande och även ett bredare politiskt kunnande.
Du fyller en lucka som inte etablerade medier lyckats fylla på ett bra sätt SVD undantaget.

Försvarsmaktens kanske viktigaste tillgång just nu.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Simon sa...
19 december 2013 kl. 06:51  

Jag applåderar för en mycket välskriven blogg som är seriösitet långt över många svenska tidningar

Mvh Simon soldat i19

Simon sa...
19 december 2013 kl. 06:52  

Jag applåderar för en mycket välskriven blogg!

Nicklas sa...
19 december 2013 kl. 06:53  

Bra jobbat.

God jul och gott nytt år.

Tyvärr är jag själv inte kvar i den gröna verksamheten men väl i den ljusblå, Civilförsvarsförbundet.

* omg 911 vpl 212 Odh tråd/radiotelefonist F7
* DB11 Asst CJ7/trg/ Swe NSE Sgt Odh
* Hv Insats Bohusdal

Corse sa...
19 december 2013 kl. 07:31  

Det är bara att ställa sig i kön till hyllningskören. Din insats Wiseman i försvarsdebatten kan inte övervärderas. Efter avslöjandet hoppas jag nu (för FM skull) att:
- Du både vill, får, kan och orkar fortsätta ditt viktiga jobb
- Att det inte får några negativa konsekvenser för din karriär (för min del tycker jag du skall bli C Infostaben imorgon!)
- Att du (om du vill) får framträda i offentliga debatter

Hur som helst: tack och lycka till!

Fredrik Andersson sa...
19 december 2013 kl. 08:27  

Tack för knivskarpa analyser och din oförtröttliga vilja att förbättra.
Fortsätt arbetet!

Förvaltare Fredrik Andersson P4

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 08:51  

Det positiva med detta avslöjande visar vad en "ledare" (chef) tillika stridspilot på fältnivå kan tillföra. Det är därför viktigt för våra politiska representanter att förstår hur viktigt det är att lyssna på de chefer som kan sitt område, nu har detta berört försvarsmakten. Det blir stora förluster för samhället då politiker detaljstyr områden utan fälterfarenhet eller erfarenhet inom respektive myndighet.
WIseman du är en "ledare" ett gott betyg. En ledare gör det man vet är rätt för att möta upp framtiden baserad på sin erfarenhet. Det är stor skillnad på att vara ledare och chef.

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 08:58  

Hoppas du fortsätter ditt utomordentliga arbete med WW. Misstanken har funnints att det va du men nu vart det bekräftat.

Fk Agnäs

Flygverkmästaren sa...
19 december 2013 kl. 09:07  

Ofog har i alla fall ett passande namn. Att demokrati inte är någon drivkraft hos Ofog har alltid varit ganska tydligt. Själva revolterandet är nog det viktigaste drivkraften för individerna. Vems ärenden Ofog går som organisation kan bara spekulera i men nog känns mönstret igen.

Vad skulle det egentliga målet med att frånta en skribents rätt att uttrycka sig anonymt då vara; jag kan inte se något annat än att man vill försöka tränga bort Wiseman från debatten och som försvarsinformatör i syfte att påskynda försvaretssystemkollaps.

Jag hoppas Wiseman istället orkar ta ytterligare ett steg fram och använda de nya möjligheter det innebär att uppträda under eget namn.Det skulle den lilla snuttiferade debatten i gammelmedia må bra av!

Nu borde Wiseman få retroaktiv övertidsersättning från försvarsmakten för allt viktigt försvarsutbildning/infoarbete som genomförts ideellt.

Jag är numera så gott som aldrig inne på FM infosida då där intet funnits att hämta någonsin, men däremot på Wiseman sida både morgon och kväll alla dar i veckan.

Tack Carl!

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 09:09  

Breda kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig och arbetskapacitet att parallellt sköta två fulltidsjobb. Jag är stolt över att det även idag finns sådana människor i Flygvapnet och FM.
God Jul och, framför allt, en god fortsättning Wiseman!

Sten-Erik Björling sa...
19 december 2013 kl. 09:31  

Hoppas du kan fortsätta att fungera som nav för en viktig och inflytelserik försvarsdebatt. Vill även gratulera för ett väl genomfört arbete under alla år.

Sten-Erik Björling

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 09:47  

Wiseman, en sann svensk hjälte som bara jobbar för en god sak, att säga sanningen (otroligt många obehagliga gällande försvarets tillstånd) och därigenom förbättra!
Att Ofog anser sig ha rätten att att bestämma över andra och därigenom försämra demokratin (som de faktiskt gör i det här fallet) är skrämmande och en oroande utveckling i vårt samhälle. De sätter sig själva på höga hästar och agerar någon slags domstol.
Wisemans blogg har varit fantastisk för oss övriga okunniga och oinvigda att få insyn i hur det politiska spelet kring det viktiga svenska försvaret fungerar, samt hur FM själva fungerar, både historiken, nutid och konsekvenser av relegeringars agerande om vårt försvar. Jag personligen har lärt mig oerhört mycket av Wiseman (och även av hans kollegor som ex.vis Skipper och Jägarchefen).
Jag tillhörde den grupp som trodde på den berömda repport som Sten Tolgfors delgav oss om Natos goda utlåtanden om svenska försvaret,att det så starkt, det kom ju en till helt nyligen som var lika illa ett ur nuläges synpunkt.
Nu kan man bara önska att Försvarmakten, "gammelmedia" och framförallt politiker tar till vara och på all den kunskap Carl Berqvist har att delge. Nu om något finns chansen (med tanke på försvarsberedningen inväntade rapport)att "gör om, gör rätt" med denna misshandlade försvarsmakt.Och kanske däörmed ständigt dessinformerande Moderatledda regeringen kan bidra med att tala sanning om sakernas tillstånd och anpassa sig till verkligheten.

Karlberg sa...
19 december 2013 kl. 09:59  

Jag sällar mig till skarorna som applåderar den insats som Wiseman har gjort för försvarsdebatten. En mycket intressant blogg med välstrukturerade argument. Många har följt efter. Wiseman har som första och största blogg fått ett stort inflytande över vad som debatteras i medier och även internt i FM. Anonymiteten har varit nödvändig men jag håller med om att det också finns ett problem. När någon har inflytande, oavsett hur stort eller litet, får den personen makt. Eftersom jag erkänner mig till ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt tycker jag att det är problematiskt med anonyma maktpersoner. En normal kritisk granskning av källan och dess bakomliggande bevekelsegrunder omöjliggörs av anonymiteten. Jag hoppas att fler nu kommer ut i ljuset och att debattklimatet har förbättrats i försvarsmakten.

GMY
/Kn Fredrik Karlberg
2. amfibiebataljonen

Karlberg sa...
19 december 2013 kl. 10:04  

Jag sällar mig till skarorna som applåderar den insats som Wiseman har gjort för försvarsdebatten. En mycket intressant blogg med välstrukturerade argument. Många har följt efter. Wiseman har som första och största blogg fått ett stort inflytande över vad som debatteras i medier och även internt i FM. Anonymiteten har varit nödvändig men jag håller med om att det också finns ett problem. När någon har inflytande, oavsett hur stort eller litet, får den personen makt. Eftersom jag erkänner mig till ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt tycker jag att det är problematiskt med anonyma maktpersoner. En normal kritisk granskning av källan och dess bakomliggande bevekelsegrunder omöjliggörs av anonymiteten. Jag hoppas att Wiseman fortsätter sitt utomordentliga arbete under eget namn och att fler nu kommer ut i ljuset. Debattklimatet har förbättrats i försvarsmakten mycket tack vare försvarsbloggarna och Wiseman, debatten måste fortsätta på alla nivåer.

GMY
/Kn Fredrik Karlberg
2. amfibiebataljonen

Gustav Lundström sa...
19 december 2013 kl. 10:07  

Försvarsvänner!

Ofog påminner oss om vilka våra egentliga meningsmotståndare är när det gäller arbetet för ett tryggt, säkert, fritt och öppet samhälle vilket ytterst måste garanteras med vapenmakt.

God jul Wiseman med hopp om fortsatt inflytande.

Gustav Lundström
militärmusiker

Martin sa...
19 december 2013 kl. 10:10  

Jag är lättad över det faktum att Wiseman inte visade sig vara en tankesmedja/ lobbygrupp vilket ryktet ibland gjort gällande. Att det visar sig vara en person med förankring i verkligheten utrustad med ett vasst och rörligt intellekt ger i mina ögon ytterligare tyngd åt bloggen. Sen är det ju så, vilket mina egna erfarenheter tydligt visar, att det är lättare att få gehör för åsikter, argument och ideér utanför Försvarsmakten än när man är verksam i den. Ett tråkigt dilemma i organisationen, eftersom mållåsning vid grad ofta hämmar de bästa och viktigaste tankarna i Försvarsmakten.
Wiseman, låt nu inte byråkrati och hierarki inskränka din viktiga gärning!

Commander sa...
19 december 2013 kl. 10:47  

Lånar Kn Holms uttalande: Försvarsmaktens kanske viktigaste tillgång just nu.

Initierade inlägg och knivskarpa analyser gör WW till den viktigaste och mest tillförlitliga informationskällan och debattkanalen i Försvars- och säkerhetspolitiska frågor!

Hoppas detta innebär nya möjligheter för dig att fortsätta ditt viktiga arbete!

FF LK!

/ Commander

Dan sa...
19 december 2013 kl. 10:53  

Vilka ingår i nätverket Ofog? De är väl inte -flämt- anonyma?

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 11:08  

Tack Wiseman!

Skulle det funnits en duglig säkerhets och försvarspolitik i Sverige, så skulle du och de andra försvarsbloggarna antagligen använt eran fritid till "roligare" saker än att driva opinion och folkbildning inom just ovannämnda område.

Så ett stort tack till dig och och de övriga opinionsbildarna är definitivt på sin plats.

Ha det bäst!

Lt Stefan Planstedt Hemvärnsbefäl

Magnus Redin sa...
19 december 2013 kl. 11:10  

En av mina hjältar har fått ett riktigt namn! Det skedde på fel sätt men jag är ändå glad.

Polsakk sa...
19 december 2013 kl. 11:55  

Wiseman, du är en stor förebild för mig och för många andra! Det heter ju: don't kill the messenger... något som de nu på ett sätt har gjort. I din blogg har fokus legat på budskapet och inte på "the messenger". Jag har full förståelse för om du inte kommer att kunna fortsätta i samma öppna anda som tidigare. Stort tack för allt du gjort, för den debatt du skapat och för den upplysning och information du givit oss samt för att du delat med dig av dina kloka tankar, åsiker och argument. Stort lycka till i framtiden!

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 12:20  

Wise, även jag sällar mig till hyllningskören. Ge inte upp pga tokarna i Ofog. Din röst behövs och du fyller din roll på ett exemplariskt sätt.

God Jul!

/Peter A.

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 13:22  

Kan förstå om luften går ur dig, för stunden...
Men jag tror att den inspirationen och glöden som du visat kommer tillbaka.

Det som är "tragikomiskt" i situationen är att vi som jobbar inom FM är den sista "försvarslinjen" som säkerställer att människor har yttrandefrihet, religionsfrihet, rätten att vara anonym m m, så även ofog..

Men, dags att gå vidare, ge inte ofog uppmärksamheten de vill ha.

Med en önskan om en fridfull Jul!
Och ett nytt vist år.

Pierre

Patric Norrå sa...
19 december 2013 kl. 13:30  

Applåder och busvisslingar. Du gör ett superbra jobb!

Patric Norrå
Militärhistoriker

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 13:43  

Det känns som en viskning från 70 talet...Eftersom jag var med då, så vet jag att många inte visste vem som var pappa till deras åsikter...Nu igen? Vad trött jag blir...

Carl sa...
19 december 2013 kl. 13:56  

Tråkigt att bli uthängd så här. Hoppas att det inte påverkar publiceringen av dina klarsynta inlägg allt för mycket.

Bra jobbat!

Joey Red sa...
19 december 2013 kl. 14:09  

Bra jobbat Carl, synd att du jobbar så långt bort bara. Annars så hade jag kommit och TACKAT för det mesta du sagt de senaste åren, men framförallt för att du finns. DU BEHÖVS!

Cynisk sa...
19 december 2013 kl. 14:49  

Som jag skrev till dig så hoppas jag och tror att din avanonymisering för något gott med sig.

Fortsätt framåt!

/C

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 14:50  

Du löser verkligen en vital uppgift i rådande klimat.

Hoppas detta tilltag inte påverkar ditt framtida arbete.

Jan-Otto sa...
19 december 2013 kl. 15:19  

Jag tycker två saker:
1. Det är bedrövligt att avslöja vem som finnas bakom en signatur/nick när den så uppenbart bär fram´sunda åsikter.
2. Det är bedrövligt att en person måste skriva under signatur/nick för att inte riskera sin karriär eller för att få sin trovärdighet ifrågasatt.

Simon sa...
19 december 2013 kl. 15:31  

Fortsätt som hittills Wiseman! Ditt arbete med bloggen är ovärderligt!
#jagärWISEMAN

Sgt O sa...
19 december 2013 kl. 15:38  

Ställer mig i kön att få hylla och berömma dig för det du gjort. När man själv jobbar inom incidentberedskapen (sjö-sidan) så är det ibland mycket svårt att få ihop de uttalande som våra politiker gör med den verklighet som vi lever i. Då behövs dessa bloggar för att få mer balans.

Tyvärr så verkar gammal media mer intresserade att skriva om identiteten på vissa försvarsbloggare än hur det står till med vårt försvar och framför allt vad det innebär att inte ha ett “trovärdigt” försvar. Och önskvärt kanske det hade varit om media belyste varför vi har ett försvar och varför det är viktigt. Tror att de flesta svenskar inte skulle drömma om att inte försäkra sina hem.

Såg en liten sammanställning från senaste FM Vind hade varit intressant att höra din (Wiseman) analys och reflektion över denna undersökning. Tror att man kan läsa av en hel del i detta vad gäller hur verksamheten mår och vad bristen på information och materiel samt medel påverkar medarbetarna. Det pratas rätt mycket om “tekniska problem” och med de materialberg som skjuts framför oss så är det klart en stor sak i debatten men man får inte glömma bort de som jobbar med gammalt materiel och oklar information men ändå måste lösa uppgiften.

Bravo Zulu Wiseman

Sumatra sa...
19 december 2013 kl. 15:42  

Wiseman, tack för att du informerat och skapat struktur i högt och lågt som är försvarsmaktsrelaterat under många år. Jag är djupt imponerad av bredden i ditt engagemang och djupet i dina kunskaper. Visst vet vi lite till mans hur tillståndet är lokalt och inom eget verksamhetsområde, men du verkar ha kapacitet över hela spelplanen.

Imponerad och tacksam över din insats.

Din vän

Sumatra

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 16:16  

Hoppas att du kommer kunna fortsätta din verksamhet, har varit väldigt intressant läsning.

Bra jobb!

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 16:30  

Ofog - Direkt aktion för fred är ett svenskt nätverk som arbetar mot militarism och kärnvapen och för en fredligare värld med icke-våldsmetoder och civil olydnad.

Läste lite slarvikt i wike men såg " De har också hänvisat till lagens stadganden om nödvärnsrätt som de påstår motiverar gruppens handlingar som de påstår kan rädda liv i fattiga länder. "
Så man hävder att det är skillnad på folk och folk, de goda och de rättänkande och dom andra. Oaktat mitt tyckande om försvar osv så om man vill stoppa/minska/påverka vapenanvändningen i världen så inte är Svensk vapenexport/vapenanväöndning väsentlig i världsperspektiv, tvärtom. Länder med störst militär kapacitet finns annorstädes. Många länder har passerats av ett Sveige på väg ner. Dvs hela Ofog´s debatt är i Sverige ganska så onödog.....vår regering har sedan många år satsat på en gigantisk neddragning såväl som fördyring iom avskaffandet av värnplikten....från typ 140Miljarder årligen till en tredjedel kostnadsmässigt. Så tipset från Pappa är: Bliv vid din läst för det är i många tycken/syften inte absolut fel men driv frågan i de länder och regimer där försvaret växer oxh utvecklas och det kan vara brukligt med hårda straff för denna typ av åsiktsspridning.

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 16:57  

Carl,

Förbannat bra jobbat.
Du borde ha medalj av finaste valör.

God jul och ett gott nytt år!!

//Jonas

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 17:00  

Agerar Ofog enligt devisen "Leva som man lär" eller ?

Jag hittar inte en enda person på deras blogg/sida som namnges...kanske finns förteckningen/ansvarig någonstans....annars är väl detta ett nästa scoop en "sittande fågel" nästan död jämfört med Wiseman dessutom....det är jubara och skriva jag är . . .

Strilsäker sa...
19 december 2013 kl. 17:44  

Wiseman, jag hoppas att du fortsätter med ditt bloggande precis som tidigare. Det behövs verkligen!

Jag hoppas och tror på öppenhet att man ska få tycka som man vill oavsett namn, grad eller ursprung. Att man inte heller ska tystas på grund av dessa.

mvh
Henrik Lindberg
en simpel furir/sergeant.

Fredrik sa...
19 december 2013 kl. 17:55  

Tror att din avanonymisering kan föra något gott med sig eftersom det kan bidra till en kultur där man faktiskt kan beskriva saker som dom är (även om valet av perspektiv självklart kan ge olika verklighetsbeskrivningar).
Detta har i 60 år varit en bristvara i svensk säkerhetspolitik. Uppmununtra gärna dina bloggarkollegor att "komma ut".

/Fredrik

alritz sa...
19 december 2013 kl. 18:15  

Hoppas du fortsätter föra fram frågor om tillståndet inom Försvarsmakten

Kn Stofil sa...
19 december 2013 kl. 18:39  

Intressant att en del kollegor fått MSS från Ofog om att du är ute ur garderoben.

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 19:32  

Det spelar ingen roll vad Du heter, Wiseman. Vi har alla - från gräsrötter till högsta politiska ledning - lärt oss respektera Dig för den Du är. Vilket har bevisats genom dina ord.

Anonymiteten står som garant för att orden och argumenten - och inte titel, position eller tillhörighet - håller hög kvalitet.

Att nå den position som Du gjort som bloggare är ett direkt resultat av enbart visdom, omdöme, vältalighet och klockren no nonsense-argumentation.

För mycket energi går åt till att lyssna på vem som säger något, och för lite till vad som sägs. Du har bevisat att det inte behöver vara så. Tack!

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 20:11  

Wise, om det har kommit något gott ur Ofostollarnas "avslöjande" så är det mönster som syns ovan; allt fler har börjat skriva under eget namn istället för pseudonym. Och det är bra. Ju fler som gör det, desto svårare bilir det för högre makter att bestraffa enskilda som utnyttjar sina medborgerliga rättigheter.

Vem vet? Ofoget kanske för med sig det goda att kritik plötsligt kan framföras öppet. Då har Ofoget fört med sig en för dem helt oväntad och positiv effekt. Det blir inte lika längre så lätt för vissa höga herrar och två damer att ljuga och ignorera all kritik.

Wise, jag hoppas att du mår bra trots det som hänt och att du om det känns mörkt tänker på att vi är många som hyser den största respekt och beundran för dig.

Stående i enskild ställning säger jag bara: Hatten av för dig!

Rekodelig sa...
19 december 2013 kl. 20:33  

ETT STORT TACK Wiseman. Jag har passerat mer än 40 års tjänstgöring inom FM och de senaste 15-20 åren led jag av frustration, är det bara jag som ser/märker att det håller på att gå åt he…..
Fick tips för ett antal år sedan om Din blogg och Pandoras ask öppnade sig. Började läsa var o varannan dag din blogg eller de andra som Du tipsade om Skipper, Jägarchefen m.m. Såg att det var flera och bra mycket bättre än vad jag är att uttrycka mig av det skrivna ordet. Trodde då att nu kommer det att hända saker men som vi vet så är ju verken massmedia eller det politiska etablissemanget med riktigt på banan. (HKV också för den delen)
Nu är frågan om det går att vända avslöjande av din anonymitet Carl Bergqvist till din och FM fördel. Jag efterlyser inte någon typ av revolution eller något liknande men någon typ av manifestation så att Svenska folket vaknar (som vanligt måste massmedia nappa).
Så är det något som Du kan tänkas att Vi som följer och håller med dig i ditt resonemang på bloggen kan hjälpa dig med så ställer i alla fall jag upp. (namninsamling eller dylikt).
Låt Budkavlen gå!!!
Hoppas att Du har ork att fortsätta! I vilket fall som helst En God Jul o Gott Nytt År.

Np sa...
19 december 2013 kl. 20:39  

Wis

Det är vad du skriver som är det intressenta inte vem du är!

Np

Unknown sa...
19 december 2013 kl. 20:53  

Mitt i prick, Np.

Gormel01 sa...
19 december 2013 kl. 20:54  

@Käre Stridbare Wiseman,

i Dig kan alla och envar uppleva Dygder som egentligen alla svenska militärer kunde må bra av att tillägna sig: Tystlåtenhet, Försiktighet, Måttlighet och Barmhärtighet.

Jag gratulerar Dig, Du tappre!

När Du angriper ovärdiga representanter för Vårt Höga Kall som värst, tänker jag ibland på en listig vers som författaren och humoristen Albert Engström skaldade för länge sedan, och som aldrig varit så aktuell som nu när i stort sett vem som helst kan skriva vad som helst i en myndighetsskrivelse och av oss tarvliga militärer i linjen måste behandlas som Försvarsmakten:

I Paris schangtila salar,

värsta buse franska talar.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 22:39  

@ WISEMANS WISDOMS.

Vi här på teatern vill på detta sätt önska dig en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Vi citerar en annan arme "håll grytan kokande".

Vilken signatur som finns under en text har inget med innehållets trovärdighet att göra.

Detta borde vissa av våra folkvalda lärt sig vid det här laget.

Vi här på teatern ser Wisemans Wisdoms mer som ett begrepp än en person. Vi kommer förmodligen inte märka någon skillnad med anledning av den uppkomna situationen.

Ser ett stort behöv av dina inlägg under det som verkar bli nådens och nödens år 2014!

Teaterdirektören med personal.

Jakob Wedman sa...
19 december 2013 kl. 23:29  

Jag vill också passa på att tacka för många välskrivna och tänkvärda blogginlägg, men även för att du genom din blogg och blogglista skapat ett väl fungerande forum för försvarsdebatt.

Flygvapnet verkar vara en försvarsgren där det är högre i tak så jag både tror och hoppas att du kommer att kunna fortsätta som bloggande officer.

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 23:42  

Jag tycker det är tråkigt att du inte fick välja själv utan någon valde för dig att avslöja din identitet.

Det borde vara viktigare vad du bidrar med i debatten än vem du är.

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 23:59  

En vis man sa: Konsten att kriga är av yttersta vikt för staten.
Det gäller fortfarande oavsett om staten kommer ihåg det eller inte.

Använd uppmärksamheten väl för rampljuset i skvallerpressen är intensivt men kort.

Se till att få backning ifrån högsta ort. Den stora massan har nu fått en hjälte att följa och försvara. Nu behövs bara en riktning och ett mål.

Anonym sa...
20 december 2013 kl. 00:58  

@Wiseman
Trots avslöjandet av din identitet, skulle jag önska att du tuffar på som vanligt med din blogg. Den är välskriven och mycket viktig i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten till gagn för konungariket Sverige. Ett Sverige, som tyvärr blir mer och mer åsiktsmässigt inskränkt, och med ett ruinerat försvar.

Vem som ursprungligen ligger bakom avslöjandet och varför, vet jag inte. Men uppenbarligen trampar du med din blogg, inklusive kommentarsfältet, några på tårna.

Så, trampa på!

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 15:40  

Ser fram mot fler och givande blogginlägg även under det kommande året. Tack för en fantastisk bra blogg och stort lycka till framledes.

chall sa...
22 december 2013 kl. 16:27  

Jag hade missat det här (borta en vecka) men jag hoppas på att du låter ett utlopp finnas kvar med möjlighet för kommentering. Det har ju varit en av glädjepunkterna ned denna blogg, dina insiktsfulla inlägg o den efterföljande diskussionen i kommentarerna så väl dom följdeffekter irl (riksdagen o försvarsutskottet bl.a.).

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade