Illaluktande upphandling

Skärmdump från FMV hemsida
SvD fortsätter att förtjänstfullt följa den svenska-norska lastbilsanskaffningen, där uppköpsmyndigheterna verkar ha misskött sitt uppdrag så pass att den slutligen utvalda leverantören, MAN, i slutskedet kunde höja sitt bud med 1,5 mdr kr. Ett förfarande den med gott minne känner igen från anskaffningen av helikopter 14 där NH Industries kunde göra samma sak i slutskedet. En faktor som sannolikt bidrog till att endast 18 helikoptrar anskaffades och inte 25 som var tänkt från början.

Allt fler komprometterande fakta framkommer nu rörande lastbilsanskaffning som man väl närmast kan beteckna som en härva. "Svenska" Scania, som var ett företagen som förlorade upphandlingen var tidigare i veckan starkt kritisk till hur upphandlingen gått till, inte minst att MAN sedan man fått veta att man var ensam kvar ostraffat kunde höja sitt bud och därmed vara dyrare än Scania. Igår kunde dock SvD berätta att Scania nu dragit tillbaka sin överklagan av FMV:s beslut, även fast Förvaltningsrätten gett företaget rätt i sin anmälan. Något som Aktiespararna förklarar med att Scania till 62 % ägs av Volkswagen som även äger MAN till 100 %. Volkswagen gör därmed en mycket större vinst på att MAN säljer lastbilar med högre avkastning till Försvarsmakten än det smärtar att Scania går miste om en stororder.

En av aspekterna som gör affären synnerligen illaluktande är det faktum att en svensk officer med mycket god insyn i upphandling mitt under upphandlingen sökte tjänstledigt från Försvarsmakten och påbörjade sedan en ny anställning hos ett bolag i samma koncern som just MAN.

Vi kan alltså konstatera att Sverige i lastbilsaffären kastar bort 1,5 mdr kr, det vill säga samma summa som en ubåt kostar och dessutom en inte oväsentlig del av den hiskeliga summa som Försvarsmaktens materielanslag är tjockt de kommande tio åren. Vad vi kan vara helt säkra på är att beredande och beslutsfattande personal i detta ärende sitter helt säkert. Tjänstemannaansvaret är ju avskaffat sedan snart 40 år och att tappa bort skattepengar i detta omfång är ointressant jämfört med soldater som skjuter vådaskott eller felaktiga reseräkningar.

En intressant fråga är också vad som gjorde att Försvarsmakten för ett år sedan plötsligt beslutade sig att ändra sin kravspecifikation till ett enklare och billigare fordon. En ändring som dock ej kom att påverka anskaffningen. Vad föranledde ändringen och på vems initativ skedde den?

Kan då Regeringen nu ha fortsatt förtroende för FMV:s generaldirektör Lena Erixon efter att myndigheten nu förlorat 1,5 mdr kr ur försvarsbudgeten utslaget på ett antal år? Regeringen har ju varslat om att järnnypor krävs i materielförsörjningen för att hålla ordning på ekonomin och meddelade i somras att man ser över möjligheten att direktstyra all Försvarsmaktens (ej FMV) materielplanering/anskaffning. Varken anskaffningen av lastbilar eller Archer har heller löpt smärtfritt rörande samarbetet mellan FMV och dess norska motsvarighet FLO.

Regeringen, liksom flera andra försvarspolitiska företrädare, har sedan länge lanserat nordiskt samarbete kring materielanskaffning som en starkt kostnadsbesparande åtgärd, där Archerprojektet alltid framhållits som det goda exemplet där 400 miljoner kr sparats (på vilket sätt och på vad har aldrig deklarerats). Att nu en gemensam lastbilsanskaffning med Norge i syfte att sänka anskaffningskostnaden renderat i en rejäl prishöjning är klart besvärande och kan säkerligen förklara försvarsministerns ovilja att idag kommentera det hela till SvD.

Rekommenderar starkt SvD Näringslivs artikel om hur upphandlingen gick till och vad som skedde vid olika tidpunkter.


Tyvärr genererar nu FMV:s sida felkod 404 (sidan saknas) för flera av artiklarna rörande lastbilsupphandlingen. Dock finns en ny artikel på förstasidan som under rubriken "Prestanda till rätt kostnad – FMV upphandlar hjulfordon i samarbete med Norge"


SvDN

19 kommentarer:

MartinW sa...
14 december 2013 kl. 19:44  

Själv är jag mest intresserad av exakt vad av vikt dessa fordon egentligen ska transportera? Potemkinkulisser?

MartinW sa...
14 december 2013 kl. 19:47  

Tjänstemannaansvar? Vad exakt avses? Offentlig skampåle? Armhävningar? Tjänstefel finns vad jag vet fortfarande kvar som möjlig påföljd?

TobbeT sa...
14 december 2013 kl. 20:58  

En riktigt stor eloge till Wiseman och Skipper att ni orkar. Själv blir jag bara grymt trött och besviken på politikerna, FMV och FM. Att Kongsberg verkar vara den enda vinnaren hela tiden med sin PROTECTOR gör att man känner ännu större avsky. Norrmännen börjar kännas som det där skräpet som fastnar under skon...

Anonym sa...
14 december 2013 kl. 21:03  

"Härvan" är hårresande, men jag vill bara komma med en litet inlägg avseende ett påstående i texten. Ingalunda att sverige kan bygga en ubåt idag för 1.5 Gkr, inte ens om produktionen i Malmö varit kvar.
Bedömer att det skulle kosta 2-2.5 Gkr (och närmre det senare). Lägg där till att man i Karlskrona inte har byggt en ubåt på drygt 40 år. Inte en hel iallafall utan enbart förskepp och akterskepp, och det var för ca 20 år sedan. Vilket antagligen gör att priset närmar sig 3 Gkr istället.

Wiseman sa...
14 december 2013 kl. 21:33  

Divello,

Du har säkert rätt. 1,5 mdr kr är väl i underkant.

TRIDENT sa...
14 december 2013 kl. 22:27  

@Divello
Det förutsätter ju att Kockums tyska ägare verkligen vill att Kockums ska bygga ubåtar....

Man får lätt intrycket art Kockums tyska ägare hellre ser att Kockums försvinner från marknaden....

Likheterna med lastbilsupphandlingen är skrämmande...

uppgiven sa...
14 december 2013 kl. 23:32  

Det mest idiotiska är att man verkar har gått enbart på anskaffningspris utan att ta hänsyn till TCO.

Scaniaverkstäder finns i princip varenda håla i Sverige. MAN? De ska tydligen bygga upp en serviceorganisation... Lycka till med att få tillgänglighet på dessa lastbilar om några år.

Anonym sa...
15 december 2013 kl. 01:53  

Som lekman kan man tycka att FMV har hamnat i en besvärlig sits när ett annat land, som ingår i försvarsalliansen Nato med dess lojaliteter, ska sköta en försvarsmaterielupphandlingen, enligt detta lands upphandlingsregler, åt det militärt alliansfria konungariket Sverige.

Som jag har fattat det så kostar externa konsulter 2 ggr mer än de anställda på FMV, vilket tyder på en kompetensutarmning på myndigheten, och som kanske kan ha inverkat på det dyrare utfallet i lastbilsanskaffningen. Vad vet jag?

Enligt FMV Årsredovisning 2012:
http://www.fmv.se/Global/Dokument/Om%20FMV/Informationsmaterial/%C3%85rsredovisningar/2012/FMV%20%C3%85R-2012%20FullVer%20(slutgiltig-just).pdf

* Antal fast anställda, genomsnittsvärden under året (sidan 24) = 1 529 (1 532 år 2011)

* Personalkostnader (sidan 20) = 1 139 mnkr (1 126 mnkr år 2011)

”Den totala volymen köpta tjänster för perioden 2012 uppgår till 6 373 mnkr varav de externa konsulttjänsterna uppgår till 2 292 mnkr.” (sidan 43)

* Förhållande Externa konsulttjänster / Personalkostnader 2292 / 1139 = 2,0.
------------------------------------------

Det verkliga syftet med den konstiga lastbilsupphandlingen torde vara att Alliansregeringen vill tvinga in Sverige i Nato på parademokratisk väg (= shunta riksdagen och det svenska folket)?

Archer, lastbilar - nu väntar vi med spänning på vad som händer med nästa bilaterala samarbetsavtal med Norge och FLO – ”Nato Codification System” (NCS), där:

”Avtalet skapar även en möjlighet för Sverige att registrera sig som brukare på redan Nato-kodifierad materiel och därmed automatiskt erhålla deskriptiva data på förnödenheter som sedan kan tjäna som underlag för nationell kodifiering i Sverige.” (sidan 33)

Anonym sa...
15 december 2013 kl. 10:58  

Detta är väl det mest skarpa (riktiga pengar)och konkreta som vi sett av solidaritetsprincipen.
Redan här går det på röven.

Anonym sa...
15 december 2013 kl. 11:16  

@Trident
Givetvis är det så. Dock tänkte jag inte gå in på den "härvan" då den har så många parametrar att jag kan fylla en nästintill oändlig mängd med kommentarer.
Det räcker nog med att konstatera att det var statsmakten som godkände en försäljning av Kockums och "som man bäddar får man ligga". Man skall ha klart för sig att allt är inte TKs fel, dem har att ta företagsekonomiska hänsyn också...

Vader sa...
15 december 2013 kl. 12:27  

Ursäkta brutna länkarna på FMV:s hemsida.

Det var artikeln
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Slutforhandlingar-om-tunga-lastfordon/
som hade en bruten länk till den tidigare artikeln från 2012 http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2012/Tung-upphandling-till-norska-och-svenska-forsvaret/?p=1.

Toni Eriksson
Kommunikationsdirektör FMV

Resenären sa...
15 december 2013 kl. 20:24  

Vi kan ju konstatera att varken försörjningen av personal, ny materiel eller reservdelar till befintlig materiel fungerar särskilt väl.
I andan av "det halvfulla glaset" undrar man ju om det finns något som faktiskt fungerar i FM?

uppgiven sa...
15 december 2013 kl. 20:43  

@Resenären

Högvakten. I stort sett...

Resenären sa...
15 december 2013 kl. 20:54  

@uppgiven

Nja

TRIDENT sa...
15 december 2013 kl. 21:08  

Nästan.....

Förbanden bryter ryggen av sig för att få ihop personal...

Det plockad t.o.m. ur staberna för att få ihop tillräckligt med personal....

Så jag vet inte pm man kan påstå att högvatten fungerar...

Man får vara glad över att få lön i rätt tid, och dessutom rätt lön...

För det är det inte alla som får...

Jag undrar vad man måste hälla i sitt halvfulla glas för att bli lyrisk över sakernas tillstånd...?

Optiksprit måhända...

Förutsatt att vårt fantastiska "stödsystem" klarar av att effektuera beställningen...

uppgiven sa...
15 december 2013 kl. 21:26  

@Resenären

"I stort sett" ;-)

Med tanke på hur läget är, är det så konstigt att de anställda dricker?

johan sa...
19 december 2013 kl. 00:39  

Fyfan vad förbannad man blir när man läser om hur Volkswagen beter sig. Jävla tyskar. Scania är nog snart ett minne blott.

Mats L sa...
21 december 2013 kl. 17:19  

En detalj, men många verkar har missuppfattat den och dragit fel slutsatser:
Att förvaltningsrätten skulle ha "gett Scania rätt" är galet. Visst beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm att FMV inte skulle få avsluta upphandlingen. Men såna beslut fattas med automatik när det kommer in en överklagan. Ofta är det bara timmar kvar av överklagandetiden när rätten tar emot en överklagan. Då tar man ett beslut bums och meddelar den upphandlande myndigheten, annars kan det bli för sent - överklaganden får bara prövas så länge upphandlingen fortfarande pågår.

John Metreus sa...
5 maj 2014 kl. 23:59  

Har vågorna lagt sig som vanligt, eller blev det några som helst konsekvenser av detta avslöjande?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade