Vändning vid botten?

Försvarsmaktens personalförsörjningssystem lär bli en av de större försvarsfrågorna under 2014, då just det nuvarande systemet kommit att bekräfta många av de farhågor som funnits kring ökade kostnader. Argument som viftades bort för fyra år sedan med att det nog skulle lösa sig. Idag har vi ett första facit och det är inte några glädjebesked direkt.

Det är därför klokt agerat av Regeringen att tillsätta en utredare av personalförsörjningssystemet. Klokare hade naturligtivs varit att genomföra utredningarna om yrkesförsvar och värnplikt innan beslut fattades i Riksdagen 2010 istället för att utredningarna kom att levereras ca ett år efter beslutet. Det skulle också dröja flera år innan nödvändiga lagrum beslutats för att möjliggöra vissa delar av personalförsörjningssystemet.

Yrkesförsvaret i sin nuvarande form är redan nu ännu en "gökunge" inom försvarsbudgeten. De ursprungliga kalkylerna som Försvarsmakten levererade inför Inriktningspropositionen 09 och belslutet om att lägga värnplikten på is i fredstid, talade om månadslön för soldater på 17 000 kr, 15 % avgångar under GMU och årliga förtida avgångar bland anställda soldater om 2,5 %.

För att frigöra medel till de ökade personalkostnaderna pekade Försvarsmakten i sitt underlag (HKV 23 383:51503 2009-01-30) inför inriktningspropositionen på att det skulle krävas förändringar i grundorganisationen som riksdag och regering var tvungna att besluta om. Som bekant har inga grundorganisatoriska förändring skett sedan 2009.

FOI uppskattade i november 2010 i sin rapport om det nya personalförsörjningssystemet (Riksdagens beslut om värnplikten fattades maj 2010) att kostnaderna mycket väl skulle kunna bli 1-1,5 mdr kr dyrare årligen än planerat. Dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors var inte värst pigg på att diskutera vad FOI kommit fram till annat än i svepande ordalag om rationaliseringseffekter som ej vägts in.

FOI konstaterade i sin rapport att variationer utifrån Försvarsmaktens kalkyl för personalförsörjningen skulle kunna bli mycket dyrbara. I känslighetsanalysen användes bland annat följande kostnadssiffror:
                                                                                               Kort sikt      Lång sikt
1 % förändring i avgångar under utbildning (GMU)  15 mkr         30 mkr
1 % förändring i årliga avgångar under kontrakt        45 mkr         90 mkr
1 år förändring i genomsnittlig kontraktstid                95 mkr         195 mkr
1000 kr förändring i månadslön (17 000 kr)              185 mkr        185 mkr

I FOI rapport redovisades ett "worst case"-scenario om 30 % avgångar under GMU, 10 % förtida avgångar per år under kontraktstid och en genomsnittlig kontraktstid på 6 år för både GSS/K och GSS/T.

I veckan kom siffrorna för 2013. Ännu har Försvarsmakten inte presenterat någon prognosticerad genomsnittligt kontraktstid. Förlusterna under GMU i form av personer som ej går vidare till anställning uppgår i snitt till 40 %. Vad gäller anställda GSS/K så sjönk de förtida avgångarna från 19 % år 2012 till 15 %. Glädjande var här att fler soldater återkom som GSS/T. Under 2012 höjdes också soldatlöner med 1000 kr till en lägstalön om 18 000 kr.

Sammantaget handlar det alltså om flera miljarder kr per år i ökade kostnader jämfört med de kalkyler som användes då besluten om det nya personalförsörjningssystemet fattades.

Konsekvenserna blir mycket kännbara. Allt tyder på att 2014 kommer att bli ett mycket knapert år inom Försvarsmakten där verksamheten kommer att gå på sparlåga likt de svåraste åren under 00-talet. Det här riskerar att späda på den redan besvärliga personalsituationen då en givande verksamhet är ett av de bästa sätten att behålla personal. Den största fördelen med ett yrkesförsvar, att ha en ständigt gripbar och välutbildad personal, fallerar också då man varken har råd att öva den och ej heller har möjlighet att öva den då personal i alltför hög takt roteras in och ut ur förbanden. Tiden rinner också hastigt iväg nu för möjligheten att implementera en effektiv och trovärdig svensk försvarsmakt när nu det säkerhetspolitiska omvärldsläget ter sig allt bistrare.


Det kan vara läge för Försvarsmakten, berörda politiska instanser och inte minst utredaren Stefan Ryding-Berg att plocka fram FOI:s nu tre år gamla rapport, som hittills visat sig slå in. Det finns nämligen ett antal rekommendationer där. Det är bara att hoppas att 2012 utgjort botten i personalförsörjningssystemet.

Jag är inte ett dugg förvånad om vi inom något år åter har ett system som till del bygger på värnplikt, om än till största delen frivillig sådan och allra helst helt könsneutral.

Som avslutning kan jag rekommendera denna ledare av Claes Arvidsson. Det är alltid lika intressant att gå tillbaka i arkiven och jämföra med faktiskt utfall.

Tyvärr ej tillgängligt på nätet är den tankeväckande artikel i gårdagens DN om en nationell samhällsplikt, bland annat i syfte att i högre grad väcka ungas intresse för nödvändiga yrken som idag har svårt att rekrytera, t ex vissa sjukvårdsyrken. Tål att diskuteras djupare.

SR, 2, SvD, DN

37 kommentarer:

Soldat F sa...
28 december 2013 kl. 14:24  

Tillägg från flanken.
Mig veterligen var 17 000 kr i månaden ingångslönen för en soldat i Flygvapnet. Armén hade 16 125 kr när jag började 2011.

Anonym sa...
28 december 2013 kl. 15:41  

Vem skall nu utredaren Ryding-Berg leta upp och plantera skulden på? Gjorde han inte sitt i Bikupe-affären?

TRIDENT sa...
28 december 2013 kl. 15:49  

@ wisemans

Jag höll på att skriva "skojare där..," med anledning av din rubriksättning. Den som hyser några som helst illusioner om en snar vändning bör nog läsa Sverkers ord i senaste numret av propagandatidningen försvarets forum. Är man fortfarande optimistisk efter den så rekommenderar jag artikeln FM vind i senaste numret av officerstidningen. Sjukdomsinsikten hos ledningen är noll!

Sverker pratar fortfarande om "utmaningar" och Salestrands tycker vi är för dåliga på att lyfta fram det som är bra....

Någon som fortfarande tror på en snar vändning...?

Försvarsmakten har med råge passerat "utmaningar" och befinner sig långt in i "djävligt stora problem!".

Antingen matas FML med skit underifrån eller så har verklighetsförnekelsen antagit sjukliga proportioner. Så länge man inte erkänner verkligheten kan heller inte problemen lösas - för de finns ju inte...

Med nuvarande bemanning i styrhytten så är hoppet ute....

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
28 december 2013 kl. 17:41  

JAS gökungen som puttade ut infanteriregementen i mängd ur boet. DN artikeln samma som jag själv tyckte som officer, jobba för landet ett år, tyvärr allt är för sent.
Out 111101

Anonym sa...
28 december 2013 kl. 18:39  

I broschyren ”Fakta om totalförsvaret 1993-1994” redovisas att värnpliktsförmånerna uppgick till 1,7 miljarder kronor, vilket motsvarade 5 % av utfallet av det militära försvaret (33,9 miljarder kronor) budgetåret 1991/92.

Andelssiffran 5 % låter väldigt kostnadseffektivt i mina öron, ty den motsvarade kostnaden för att utbilda ca 35000 man per år i början av 90-talet. Så vad väntar vi på? Återinför värnpliktssystemet om än i något begränsad form!

Resenären sa...
28 december 2013 kl. 19:22  

Blir intressant att se ifall vraket bryts sönder ytterligare när det träffar botten och hur länge folk överlever i de kvarvarande luftfickorna.

Unknown sa...
28 december 2013 kl. 19:50  

När ska folk ta till sig uppgifterna som Wiseman m.f. redovisat att JAS är mycket mycket mycket billigare än alla andra alternativ. Fattar inte hur folk fortfarande kan hävda att JAS är en gökunge.

Anonym sa...
28 december 2013 kl. 20:37  

SoulTVGaming!

Spottar man tillräckligt länge på en sten så blir den blöt!

Andelen av en antagen försvarsbudget på 45 miljarder per år som läggs på 60 Gripen E över 30 år med en budget för materielsystemet på 90 Miljarder är 90/(30*45)= 6,6%.

Bara att hoppas att det finns utrymme så att gökungen kan blir större!

Wiseman sa...
28 december 2013 kl. 20:44  

Låt oss jämföra med Norge som kommer att ha en livscykelkostnad på drygt 260 mdr kr (!) för sina 52 F-35. Det kunde med andra ord ha varit avsevärt mycket värre.

Vad avser infanteribrigaderna kom dessa i mångt och mycket att överleva endast på grund av det socialdemokratiska kravet på "allmän" värnplikt. Hade Armén fått gå samma väg som Marinen och FV hade man förhoppningsvis kunnat mekaniseras över linjen betydligt tidigare än början av 90-talet när flera brigader fick ge plats för färre men med pansar istället för cyklar och plast. Att organisationen inte kom att intas kan vi tacka S-regeringen vid FB 96 för.

Corse sa...
28 december 2013 kl. 22:54  

@ TRIDENT 13:49
Klockrent (som vanligt!)

För övrigt är jag beredd att slå vad om att när vi återinför vpl kommer det att kallas något annat! Precis på samma sätt som många av våra senaste förändringar egentligen är en (delvis) återgång till hur det var förr (tex den organisatoriska regionala indelningen). Men inte kan man kalla det vid samma namn, för då har man ju erkänt att den tidigare förändringen nog var felaktig... Och vi vet ju alla att såväl våra försvarspolitiker i regeringsställning, som huvuddelen av våra generaler är ofelbara. Det är bara vi övriga som inte förstår eller hänger med i "utvecklingen"

Anonym sa...
28 december 2013 kl. 23:21  

Den som tar anställning som GSS/K med en ingångslön på 17-18.ooo:-/mån måste ha ett stort mått av idealism. En av mina söner har fått jobb i en hobbyaffär från och med 2014-01-01 med en ingångslön på 22.000:- vid en arbetstid på 40h/vecka. Är då det FM erbjuder konkurrenskraftigt för någon utom idealister?

Anonym sa...
29 december 2013 kl. 00:29  

Jämförelsen med Norge och F 35 är intressant. Sannolikt har F 35 en LCC som är hög. Även om den är dubbelt så hög innehåller den andra stora värden för landet som flyger den. Utbildning, utveckling, uppgraderingar, underhåll, revisioner, anpassning av vapen mm mm sker tillsammans och kan delas med någon annan. Ett land som flyger F 35 har en infrastruktur som gör att någon annan med F 35 direkt kan utnyttja dess baser. Någon annan kan tom färja över fler F 35 som sedan relativt snabbt kan användas. Det blir antalet tillgängliga piloter som blir gränssättande
I händelse av ett spänt läge utgör denna interoperabilitet ett värde som nog inte ens kan kalkyleras i pengar.
Sätter man detta i perspektiv så finner man en viss logik i att Norge uppfattade JAS som för dyr.

Antar att vi i luften skall försvara Sverige tillsammans med Sydafrika, Tjeckien, Ungern, Thailand, Schweiz och Brasilien.

Håller fullständigt med den tidigare skribent som efterlyste en försvarsindustristrategi. Vilken också självfallet skall vara kopplad till den "tillsammans med andra-strategi" som antagits i detta land.


Magnus Redin sa...
29 december 2013 kl. 11:51  

Jag tror mera på att USA har sagt åt Norge att om ni vill fortsätta vara vår kompis måste ni köpa av de dyra vapen som vår industri behöver hjälp att finansiera.

Det som förvånade mig var att norska politiker och militärer förnedrade sig genom att fejka enormt överdrivna kostnader för Gripen. Det är svårt att hitta rimliga anledningar till dessa överdrifter. Månne NSA har kartlagt smetiga porrsurfningsvanor eller otrohetsaffärer och någon överentusiast inom amerikansk administration har utpressat nyckelpersoner?

F.ö. är det få länder som utbildar fler piloter än man behöver för de flygplan man har. Jag tror Finland gjorde det under kalla kriget för att kunna ta emot drakenplan från Sverige och i det fallet var det för att runda rustningsbegränsningsavtal med Sovjet.

Får man militär hjälp med flygstridskrafter är det troligt att piloter följer med och det man behöver förbereda är flygbasyta, bränsle, servicefordon med personal, vapen, osv, osv. Mycket av detta är inte speciellt beroende av flygplanstypen. Desto mer man har förberett desto lättare blir det att få över hjälpen utan gigantiska kostnader hos givaren och trafikstockning med transportflygplan hos mottagaren.

Själv tror jag att det som skulle ge Norge bäst försvarseffekt givet deras brist på personal och goda tillgång till pengar medan naturgasen flödar är att komplettera F35 med Gripen E/F där man köper in verkstadsarbeten, utbildning, osv från Sverige.

Wiseman sa...
29 december 2013 kl. 13:17  

RIktkarl,

För Norge låg anskaffningskostnaden 2011 på 10 mdr $ för 52 F-35 och livscykelkostnaden på 40 mdr $. Dessa lär därtill stiga åtskilligt om USA ej anskaffar alla 2400 F-35 som var planerade från början.

För Sverige är anskaffningskostnaden idag ca 28 mdr kr för 60 JAS 39E och livscykelkostnaden 90 mdr kr.

Det är onekligen en viss skillnad. Interoperabiliten mellan "samma" flygplantyp i olika länder är inte ett så enkelt företag som det politiskt ser ut på ett papper. Inte ens europeiska länder som flyger samma generation av F-16 är interoperabla utan drabbas av precis samma problem som om man flyger olika flygplantyper. Alla har nämligen sitt eget regelverk, bilaterala avtal med tillverkarland och inte minst egna småfixar i systemen.

Vad gäller JAS 39 är interoperabiliteten med NATO basinfrastruktur lika god så när som på bogserstången om jag minns rätt.

Vi ska dock inte glömma bort det är de stora värdena och inte de operativa som trots allt avgör stridsflygupphandlingar. Så mycket mer strategiskt att köpa in sig i USA än Sverige.

En nationell försvarsindustristrategi vore dock av godo.

Gustav sa...
29 december 2013 kl. 16:59  

@ Wiseman
Kul att se att du håller med om att vi behöver en svensk försvarsindustristrategi.

OM vi nu ska ha en svensk försvarsindustristrategi så vore det bra om de som ska besluta om innehållet i denna kommer till samma insikt som Watts and Harrison i
http://www.csbaonline.org/wp-content/uploads/2011/09/2011.09.20-Defense-Industrial-Base.pdf (på sidan 55)

"a bipartisan industrial base strategy, cannot proceed from the false belief that the U.S. defense industry operates like a normal free market."

Den nuvarande svenska materielförsörjningsstrategin och den insomnade försvarsindustristrategin bygger ju på att vi tror att försvarsindustrin och materielanskaffning kan göras på samma marknadsekonomiska villkor som all annan anskaffning...

Det är nog långt kvar till botten än...

Sumatra sa...
29 december 2013 kl. 19:25  

Framgång är hur högt du studsar när du nått botten
sa Patton; inte hon den blonda utan han, generalen

Framgång är hur högt de studsar och beror på emballaget
sa Patton; hon den blonda, inte han generalen

Men det är en annan femma, skulle Beethoven sagt om pekoralen

Gustav sa...
29 december 2013 kl. 21:30  

Apropå "den eviga freden", låg nivå, ingen hotbild, osv

Gott Nytt År
http://www.zerohedge.com/news/2013-12-29/russia-wishes-nato-happy-new-year-only-russia-can

Gustav sa...
29 december 2013 kl. 23:26  

W kan du fixa så att länken i min senaste kommentar funkar?

Wiseman sa...
29 december 2013 kl. 23:35  

Gustav,

Nej, har tyvärr inga sådana befogenheter. Kan bara publicera eller avvisa kommentarer. Antar att du menar Rogozins julkort på Twitter?

https://twitter.com/Rogozin/status/416913238807560192

Gustav sa...
30 december 2013 kl. 00:43  

Nytt försök

Gott Nytt År

Anonym sa...
30 december 2013 kl. 09:07  

Ibland känns det lite konstigt att höra och se våra folkvalda agera.

Nu dyker de frågor upp som vi här på bloggen diskuterade för många år sedan!
Verkligheten verkar sakta men säkert kommit ikapp!
Det blir dock ganska enkelt för herr Ryding-Berg att lösa ut uppgiften.

Det är bara att läsa de 126 inläggen här på bloggen, med kommentarer, under rubriken personalförsörjning.

Vill han sedan ha lite mer kött på benen och vassa argument kan de 195 inläggen, med kommentarer, under rubriken absurditeter rekommenderas.

Det underliga är att det verkar som att dessa frågor ej varit föremål för någon som helst debatt vare sig inom den politiska sfären eller FML?
Betänk att hela vår försvarsplanering grundar sig på snabba och riktiga beslut av våra folkvalda!

De ligger just nu cirka fyra år efter i tankebanorna!
FM behöver just nu flera år av framförhållning för sitt enveckasförsvar!

Antar att vi får tillfälle att damma av baksidan av våra kulisser här på teatern under senare delen av året?
Tyvärr är det enda som händer att den nya framsidan blir spegelvänd i förhållande till den gamla!

2014 var det år då de samövade brigaderna skulle rusa fram över slätterna.
(framför allt i Skaraborg)

2014 var det år då det nya personalförsörjningssystemet skulle vara i full sving.

2014 var det år då beväpning till våra plan och fartyg skulle vara på plats.

2014 var det år då försvarsplanering och övningar skulle genomsyra all vår verksamhet.

2014 skulle kanoner, helikoptrar och all annan materiel vara på plats.

2014 var det år då alla förband skulle vara gripbara,flexibla, uppfyllda av materiel och personal.

Det var mycket som skulle vara klart 2014.

Så sent som efter sommaren 2013 fanns det vissa politiker och även en del inom FML som trodde på detta!
Detta är skrämmande!

Vår försvarsmakt utvecklas nämligen i den takt som tilldelade medel medger.
Därför styr vår regering försvarsmaktens utveckling och vi befinner oss hela tiden i en utvecklingsprocess som pekar bakåt.

Om det samlade dylagret på botten är så tjockt att man fastnar kommer man aldrig upp från botten av egen kraft.
Det försvårar också en eventuell bärgning (kanske i solidaritetens tecken) med hjälp av någon annan.
Är dessutom farkosten underfinansierad redan i byggnadsstadiet och besparingar på materialet gjorts kommer den förmodligen att implodera innan den når botten.

Jag får väl hoppas att frågan om värnpliktens avskaffande kommer ikapp våra politiker om något år eller så!

Nödens och nådens år 2014 står för dörren men vi vill trots allt önska er alla ett GOTT NYTT ÅR!

Teaterdirektören med personal.

P.S. Flera av våra medarbetare går under året över till civila välbetalda alternativ.

TRIDENT sa...
30 december 2013 kl. 11:19  

@ teaterdirektören

Kulisserna kommer väl att skötas av FMV från årsskiftet, så teaterdirektionen får väl lägga nödvändig beställning i det "fantastiska" s.k. "stödsystemet"....

Skulle sedan teatern tycka att det var dags för nya kulisser så hanterar FMV även detta - nödvändigt kravdokument på "högre systemnivå" må dock teaterdirektionen upprätta...
Med högre systemnivå avses fribrev till "verket" att köpa in vad de tycker är kul...
Vad teatern behöver är underordnat så länge kulisserna är upphandlade inom ramarna för LOU, inte kostar för mycket samt beställningen är godkänd av riksstatisten - fru Amfibiekapten...
Sedan är det upp till teatern att anpassa repertoaren efter av "verket" levererade kulisser...

En försmak av produktkatalogen övervlevererbara kulisser är:
SWECCIS-kuliss
SLB- kuliss
Archer-kuliss
Ubåts-kuliss
GSS/T-kuliss

Fullständig lista kommer efterhand som upphandling sker att finnas tillgänglig i det s.k. "stödsystemet"

Teatern bör dock beakta att Papier-maché endast är lämpligt för stabsföreställningar. Kulisser för föreställningar i fält är tillverkade av annat material och har en prislapp som gör att de är beställningsbara först från år 2023...

Då även statister är en bristvara rekommenderas besök i närmsta målbod för lån av helfigurer. Halvfigurer finns enligt uppgift att låna av ledningen....

Skulle mot förmodan målbod saknas rekommenderas äldre tekniker såsom "stridsmålning" d.v.s. med kraftfulla och målande uttryck beskriva kejsarens nya kläder. Stridsmålning är ej att förväxla med den av nymoderater använda tekniken för att beskriva kejsarens nya kläder. Den nymoderata tekniken går under benämningen "lögn" och uppskattas inte av publiken.

Avslutningsvis får teaterdirektören med personal, samt övriga som råkar lösa det hör tillönskas ett gott nytt år!

Strilsäker sa...
30 december 2013 kl. 14:27  

Som Trident och Teaterdirektören nämner finns det uppsjö material att ta del av och beakta i utredningar särskilt här hos Wiseman.

Nu är det knappast så att man ska utreda fram något som fungerar angående personalförsörjningen. Utan mer som nämnda kulisser få det att se ut som att det fungerar. Lite som en artonåring utstyrslar sin första bil, grälla färger, insug och utblås utan funktion.

Vad som är det absolut bästa personalförsörjningsmetoden är svårt att säga hur exakt den ska utformas (krav, uttagning, tester). Inte mer än att den med största sannolikhet innehåller värnplikt.

Eftersom jag läser statsvetenskap på Linköpings universitet (vilket är skittråkigt, rent ut sagt). Kommer jag rycka in i finska försvaret den sjätte januari för värnpliktstjänstgöring. Med tidigare svensk värnplikt och NBG i bagaget blir det mycket material till c-uppsats, förhoppningsvis.

Detta gör nog varken bu eller bä. Då de, M & company närmast gett sig tusan på att få den fyrkantiga klotsen genom det runda hålet.

Sumatra sa...
30 december 2013 kl. 15:16  

När jag sitter och slösurfar får jag plötsligt hugg på följande intressanta sida:

http://en-sv.globaldebts.com/

Jag får ett intryck av att statsskulden rusar, så jag tror nog att FM:s personalförsörjningsförsörjning har en bra bit kvar till botten, om det bara är pengar som saknas.

Jag delar Teaterdirektörens uppfattning att det nog är mest dy och slam på botten.

Intressant är även att klicka vidare på sidan till andra europeiska länders skuldutveckling.

Det skall nog gå bra att få lite snurr på räkneverket m.h.a skattesänkningar ;-)

Vår Gud är oss en väldig Borg.

TRIDENT sa...
30 december 2013 kl. 16:19  

...eller var det

Vår Borg tror han är en väldig Gud

zeta sa...
30 december 2013 kl. 21:07  

Eftersom det råder brist på förslag på förbättringar både bland folkvalda och försvarsbloggar, så tänkte jag ge ett par, när det gäller personalförsörjningen.

Jag föreslår att en frivillig värnplikt införs, som är könsneutral. Kalla den vad ni vill. I praktiken samma system som gällde för tjejerna under värnpliktens dagar. Med skillnaden att mönstringen är obligatorisk för alla, med rättsliga följder om man vägrar mönstra.

Vidare föreslår jag att lämpliga personer på lämpliga tjänster ges möjlighet att bli kontraktsanställda efter utbildningen, i 1 eller 2 år , riktad mot främst utlandstjänst.
Dessa får bo kvar på garnisonen till kontrakttiden är slut. Även till exempel bevakningssoldater med enbart nationella uppgifter kan ingå här.
De korttidsanställdas numerära storlek och typ är flexibel och kan ändras av regeringen årligen, efter de förväntade framtida utlandsinsatserna, då alla är korttidsanställda.
Behovet av att till exempel artilleri, luftvärn, ubåtar och amfibieenheter står i beredskap för utlandstjänst är låg då de är inte särskilt efterfrågade. Deras plats kan instället tas av mer efterfrågade enheter. Vilka typer av enheter kan dock ändras av regeringen med viss framförhållning, om någon typ av enhet blir mer efterfrågad.

Vidare föreslår jag att personer med tjänster där det där det inte finns något krigstida behov att ha reserver ges fast anställning, till exempel våra musikkårer. Det finns inget behov att ha fler under krigstid.
/zeta

Resenären sa...
30 december 2013 kl. 22:10  

@zeta

Ctrl-c på det norska systemet alltså.

Gustav sa...
30 december 2013 kl. 22:52  

Om vi nu ska ”slå i botten” så brukar det ju innebära att man inser att det man gjort fram tills dess är helt fel

Detta lär ju inte vår politiska och militära ledning vilja inse – utan här gäller det ju att göra en ny ”satsning” – och det får ju inte kosta mer än det nuvarande

Så varför inte ta ett lite större grepp? Om vi inte bara ser till det militära försvaret – utan även till det civila ”samhällsförsvaret”

Då skulle vi kunna införa en ”Samhällsplikt” – könsneutral – såväl militära tjänster som civila, t ex sjukvård, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar, räddningstjänst, domstolstjänst, utbildning, barnomsorg, livsmedelsförsörjning, etc

Då skulle även andra sektorer än Försvarsmakten få tillgång till billig arbetskraft, t ex sådana som idag har svårt att få tag på personal – och våra ungdomar skulle kunna få ett tillfälle att prova arbeten de annars aldrig skulle prova

Detta skulle sannolikt även kunna påverka ungdomsarbetslöshet och integrationsproblematik i en positiv riktning...

Detta skulle sannolikt inte bara ge ett bättre och billigare försvar – utan även ett bättre Sverige

Och det skulle nog inte kosta mer - snarare spara pengar

Tror jag

Jakob Wedman sa...
30 december 2013 kl. 22:55  

@ Teaterdirektoren 09:07
Nu börjar jag faktiskt att se fram emot 2014 på allvar! När är det dags för premiär?

zeta sa...
31 december 2013 kl. 00:53  

@Resenären
Jag ska ärligt talat säga att jag kan inte så mycket om det Norska systemet, men jag ska läsa på. Om det är som du säger så har de ett mycket bra system. Värt att kopiera. :)

Anonym sa...
1 januari 2014 kl. 12:45  

Är nog inne på Gustavs linje (22:59) att vidga värnplikten till att även innefatta utbildningar för skydd/hjälp till samhället även under fredstid, skymningsläge men kanske främst efter en väpnad konflikt när stora delar av infrastrukturen är utslagen.

Med andra ord en kvalificerad civilförsvarsutbildning.

zeta sa...
1 januari 2014 kl. 22:12  

Jag minns en episod ur SVT:s Antikrunda, som var både rolig och intressant. Episoden dök även upp på "Antikrundan 25 år" som finns på SVT play.

En man visade upp en staty av elfenben. När experten sa att den var falsk och att den var gjord av plast, så trodde inte mannen honom. När experten lade fram bevis efter bevis skakade manen bara på huvet och sa nej. För manen var det en elfenbenstaty och ingen förfalskning av plast. Så slutade den episoden.

Om jag får spekulera så kanske mannen hade skrytigt för hela byn att han hade en äkta staty av elfenben. Kanske hade övriga familjemedlemar tagit efter honom och gjort lika dant. Kanske hade han bokat in en lång semesterresa för hela familjen för de pengarna en försäljning av elfenbenstatyn skulle ge. Det var budgeterad så.

Då kanske man kan förstå varför manen vägrade se bevisen från experten. För mannen var statyn av elfenben och inget annat. Något annat var omöjligt. Om man spekulerar som jag, så blir dock episoden mer tragisk än rolig.
/Zeta

PangPangSWE sa...
2 januari 2014 kl. 17:19  

"Gustav", 22:52 har mer eller mindre helt rätt i hela sitt inlägg.

Vi har inte slagit i botten ännu, det är långt kvar till dess.

Om vi ens ska inta den starkt anorektiska "IO14" som beslutades om 2009, men inte budgeterats för överhuvudtaget - måste anslagen höjas med ~10%. Så långt är alla utom politiker och delar av FML med i matchen.

Vill vi dessutom ha ett existensförsvar värt namnet, och inte bara en mindre kolonialpolis, så måste en ny modell upprättas och införas samt medel för detta tillföras.

Och jag ser inte det hända ännu på många år - åtminstone inte förrän nuvarande politiker och FML har gått vidare i livet så de kan framföra viss efterklok kritik lååångt i efterhand.

Sjukdomsinsikt saknas i de högre leden.

Botten är inte nådd ännu på länge.

GMY

Anonym sa...
4 januari 2014 kl. 02:57  

@ Miljöpartist i grönt.

Jag antar att det är nyöppningen och omtagningen av tidigare tragikomiska lustspel, komedier, farser och rena buskisföreställningar efter den 14 september, du ser framemot.
Du missade nog en rad i min text.

"Tyvärr är det enda som händer att den nya framsidan blir spegelvänd i förhållande till den gamla!"

Dasset ligger till vänster på scenen istället för som nu till höger.
Repliker och annat är tyvärr marginellt olika.

Det är nog dessvärre inte så mycket att se fram emot.
Jag vet inte vad du förväntar dig av dina partikollegor i frågan om försvaret?

@ Trident.

"Sedan är det upp till teatern att anpassa repertoaren efter av "verket" levererade kulisser.."

Detta är en av anledningarna till att vi på senare tid inte sysslat så mycket med det som jag kallar "militär verksamet".

Vi kan dock inte uppgivet slå ut med armarna och sätta upp skylten "återkom vilket år som helst efter 2020" i biljettkassan.
Vår "trossavdelning" sköter de flesta materielärenden som inte fungerar i systemet via andra (osolidariska)trossvägar som ännu fungerar.
Vi har därför också en (illegal) kulissverkstad för eget bruk.

Teaterverksamheten flyter därför på enligt plan delvis utanför och trots systemet.
Chefen ovanför är av "karriärtyp FML" och vill/kan inte förstå hur saker och ting fungerar. Han är dock nöjd så länge föreställningarna går enligt plan och han undviker att se kostnaderna.

Om ett antal steg och miljarder längre fram i PRIO kommer vi nog att se ett stort utbud av kulisser, även för "hemma på förbandet bruk".

Med en ny regering följer väl nya kringresande "klang och jubel" föreställningar ute på förbanden.
Dessutom nya politiker som måste "informera" sig på fredagarna vid hemmaförbanden.

I ett försök att rädda verksamheten har vi börjat kopiera alla papper på en spritduplikator av märket Ormig.
Papperen skickas sedan vidare med uppmaningen att inte förvara dem mörkt.
Dessa "parfymerade" skrivelser har blivit mycket populära.
Detta inte bara för sin underbara doft, utan det faktum att texten försvinner efter några månader i ljus, är mycket uppskattat.

Teaterdirektören.

Unknown sa...
4 januari 2014 kl. 17:03  

"karriärtyp FML"

Är detta någon slags kombination av FNES och "fallucka uppåt"?

TRIDENT sa...
4 januari 2014 kl. 17:56  

@ teaterdirektören

Nu är nog svartbyggda kulisser ett av de största problemen i repertoaren, lika stort som regissörer och teaterdirektioner som inte följer orginalmanus.

Varje fuskbyggd kuliss och varje icke sanktionerad ändring i orginalmanus sopar de verkliga problemen under mattan!

Så länge som det fuskas med kulisserna kommer ingen ändring att ske, för få är vi där den store magikern Sverker befinner dig - illusionsnumret med det halvfulla glaset...

Inte ens om glaset fylls till brädden med Optiksprit som helt enligt manus beställts i "stödsystemet" och svepes på stående fot kommer det att gå att trolla fram vare sig GSS/T, Ubåtar eller lvrobotar till korvetterna....

Inte förrän föreställningen får ställas in p.g.a. brist på skådespelare och kulisser kommer någon ändring att ske!
Fungerar inte manus får det skrivas om - att hålla på att fuska för att täcka upp regissörens brister är som att kissa i fickan - det blir varmt för stunden, sen blir det kallt och luktar illa!

Anonym sa...
4 januari 2014 kl. 21:21  

@ Trident.

Vår målsättning är att kunna uppföra våra verk med oredigerade orginalmanus och utan några som helst kulisser.
Vi har en bit kvar innan vi är framme vid målet.
Dock vill vi med våra lite udda och ej sanktionerade kulisser visa våra besökare hur verkligheten skulle kunna se ut.
Vi väljer därför också att fortsätta att ge våra föreställningar istället för att ge upp och sätta upp skylten i biljettkassan.

Visst finns det ställen här på teatern som är lite kyliga och inte luktar så gott. I dessa lokaler finns det en hel del plats över i pallställningarna.

De delar som håller en lagom temperatur och luktar gott av dupliceringsvätska är dock betydligt större.
Hade vi för en sekund trott att vi genom att lägga oss platt på marken kunnat framkalla GSS/T, ubåtar eller luftvärn hade vi gjort det omedelbart och stängt teatern.

Så välkommen, det finns ännu några platser lediga på läktaren.

@ Herr Topping.

För vissa är det en obligatorisk mellanlandning med öppen lucka för vidare transport uppåt i systemet. Har läst att de kallades, "guldbyxor", förr i tiden.

Teaterdirektören.

P.S. Vår kulissverkstad meddelar att mängden innehåll i ett halvtomt glas är det samma som i ett halvfyllt.
Det är dock viktigt för vissa att debattera skillnaden som inte finns. Detta håller dessutom debatten borta från verkligheten.

P.S 2 Många fick under 2013 ställa in sina planerade verksamheter av olika anledningar. Det märkbara resultatet blev väl inte någon kioskvältare, på något plan, direkt?

P.S.3 Texten kan innehålla spår av ironi.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade