Svenska konsekvenser av Gripen-försäljning till Brasilien 2

JAS 39NG demonstrator
Copyright SAAB AB

Fler detaljer har klarnat jämfört med när gårdagen inlägg "Svenska konsekvenser av Gripen-försäljning till Brasilien"skrevs. Inlägget nedan bör därför läsas i kombination med gårdagens.

SvD Näringsliv berättar under kvällen att Regeringen, inte oväntat, öppnar för att hyra ut JAS 39C/D till Brasilien till dess nya flygplan kan levereras. Vidare berättas i artikeln att Flygvapnet nu disponerar 87 JAS 39C/D och att ytterligare 11 ska tillverkas för att fylla F100-programmet (modifiering av JAS 39A till JAS 39C/D). Vad SvD inte nämner är att JAS 39 D inte byggs från JAS 39B utan av två stycken JAS 39A och att modifieringen prioriterade anskaffning av tvåsitsiga JAS 39D framför JAS 39C (Försvarsmakten gick på den internationella trenden att ha en kvalificerad baksits där en operatör skulle assistera piloten vid exempelvis komplexa attackuppdrag. Dock fanns aldrig några pengar att anställa eller utbilda sådan personal, varvid det blivit en återvändsgränd)

När nu de sista 11 flygplanen ska modifieras är det flygplan som Flygvapnet aldrig kommer att se eftersom Schweiz har blivit lovat 12 flygplan från och med 2015. Flygvapnet kommer med andra ord aldrig att nå de i Riksdagen beslutade 100 flygplanen utan kommer sedan i höstas bara att bli mindre. En process som Brasilienaffären kan accelerera.

Visserligen kan man utnyttja ytterligare ett antal JAS 39A till att bygga JAS 39C och 39D, men vem ska betala för dessa modifieringar? Svenska staten, SAAB eller Brasilien? Vem ska stå med svarte Petter när flygplanen gjort sitt i och med att leveranserna av JAS 39E/NG börjar rulla?

Vidare kommer det att vara mycket bråttom i affären med Brasilien då man just i dagarna fasar ut sin enda moderna stridsflygplanstyp (franska Mirage 2000B/C från 80-talet) och vill kunna flyga JAS 39 för att bevaka OS 2016. Slutleveranser till svenska flygvapnet av F100 lär av den anledningen inte heller bli aktuellt. Snarare blir det som med AJS 37-modifieringarna på 90-talet att de sista flygplanen kördes direkt från den upphandlade modifieringen till skroten, även om det i det här fallet kan handla om ytterligare modifiering till JAS 39E.

Till Brasilien ska också läggas Slovakiens intresse att leasa 6 st JAS 39C/D under motsvarande period samt det faktum att redan inom kort kommer flygplan att börja tas ur tjänst i Flygvapnet för att modifieras till JAS 39E.


Inte en lovande utveckling för svensk försvarsförmåga i ett allt kärvare säkerhetspolitisk läge i närområdet när man redan innan ett nytt försvarsbeslut reducerat Försvarsmaktens stridsflyg med över 30 %. Det här är en fråga som Försvarsutskottet måste ta sig an så fort som möjligt.

51 kommentarer:

Bygdemajoren sa...
23 december 2013 00:15  

Här har vi väl en ny tumregel:
Inget truppslag får ha fler kvalificerade vapensystem än det finns generaler.

Marinen - klart
Artilleriet - klart
Luftvärnet - inom kort
Pansartrupperna - räcker pengarna till 42 st modifierade strf 122 eller blir det färre?


Så varför skulle inte detta fungera på FV?

Skipper sa...
23 december 2013 00:21  

En beklämmande utveckling.

Är det således redan nu dags för Flygvapnet att före de 60st 39E levereras, få känna på vad en moderat satsning innebär? Kommer halveringen att ske tidigare än planerat i ett läge där omvärldsutvecklingen talar för något helt annat?

En helt annan sak. Om man tar delar från gamla plan, ett eller två, så kan man väl knappast sälja det som ett nytt till Försvarsmakten eller andra kunder? inte heller verkar det gynna FM att man tvingas lämna ifrån sig fullt fungerande flygplan.

Det är som att jag skulle tvingas lämna in båda min egen och fruns bil till den stora bilfabriken utan att jag får en krona för någon av dom. Sedan får jag köpa EN "ny" där mina gamla stolar, framrutan, karossen m.m. har återanvänts. För detta får jag givetvis betala en enorm summa?

Grannfamiljen fick ingen bil alls tillbaka när biltillverkaren tvångsinlöste hans båda, som dessutom var mycket fina och hade gått få mil. De återanvända delarna från hans två bilar sålde man istället till någon i grannkommunen och gjorde en bra förtjänst.

Hela processen känns minst sagt märklig!

Anonym sa...
23 december 2013 07:56  

@ Skipper.
OBS. Lite utanför ämnet men ändå inte...

Det hände sig vid den tiden då alla skulle skattskrivas att förbandet ansåg sig behöva en liten målbod långt ute på övningsfältet.
Det fanns vid den tiden värnpliktiga soldater som var utbildade snickare och tjänstgjorde vid målverkstaden på förbandet.
Då det på den tiden nästan alltid fanns pansar med i målspelet vid i stort sett alla övningar, så fanns det mycket materiel som kunde användas till målboden.
Plåt, spik, skruv, olika typer av trävirke och annat.
Dessutom fanns kunskapen om, till vad och hur, dessa saker kunde användas.

Sagt och gjort! Ett påbud utgick till kasernkompaniet och arbetet påbörjades och avslutades inom samma dag.
Resultatet, ett litet plåtskjul på cirka 12-15 kvadratmeter har sedan dess stått i sin ensamhet på skjutfältet.
För detta skjul har förbandet ÅRLIGEN debiterats en kostnad vida överstigande anskaffningskostnaden (som förbandet bekostat helt själv)av Fortverket under de följande 37 åren.
Den senaste chefen för skjutfältet lät riva målboden och ställde dit en container istället. Besparing, ca 25000 kr per år!
-Märklig process, sa Bull.

Med denna lilla julsaga ur verkligheten vill jag önska dig och alla andra en fröjdefull JUL!

Teaterdirektören.

P.S. Under rådande omständigheter råder jag dig att försöka köpa två fordon. Det ena får bli "garagedrottning" och stå för PRIOriterade reservdelar.
Ett alternativ är att göra en deal med grannen och "stjäla" ett av dennes fordon.
Det enda han behöver göra är en avvikelseanmälan!

Positivhalaren sa...
23 december 2013 08:47  

Vem som får betala?
Tja - den enda lösningen som finns tillgänglig utan större kostnader är väl att de svenska divisionerna utrustas med 39A så att de nyare planen kan lånas ut.

TRIDENT sa...
23 december 2013 09:34  

...och det finns de som förvånas över att vi för 42 000 000 000 kr per år bara får en liten borttynande operettförsvarsmakt som knappt kan bemanna högvakten.

Nu är det bara att se fram mot nästa års stora begivenheter - PRIO införande 5-6 och konsekvenserna av LoB 2....

2014 kommer då sannerligen att bli ett spännande år!

God jul på er alla!

Staffan Danielsson sa...
23 december 2013 09:38  

Låt mig göra en julkommentar på "Nya Wiseman"! Att Sverige och Saab i hård konkurrens lyckats sälja sitt moderna stridsflygplan till Brasilien är mycket positivt. Även om Schweiz skulle tveka - vilket jag inte tror - blir volymen JAS Gripen E betryggande. Min tro är att det kan handla om betydligt fler än 36 till Brasilien på sikt, samt att chanserna till nya order från andra länder är stora. Visst kan denna ökade efterfrågan motivera olika flexibla lösningar,vilket diskuteras i inlägget. Min bedömning är att dessa med öppet sinne bör kunna diskuteras, dock givetvis att Sveriges försvarsförmåga på området alltid ska upprätthållas.

Anonym sa...
23 december 2013 09:41  

På kort sikt kanske det är negativt men på längre sikt måste det otvivelaktigt vara bättre. Fler plan, fler användare, fler utvecklare och mer kapital till detta. Det leder till ett bättre flygplan, fler flygplan i Sverige. En gynnsam utveckling för Sverige. Fler partners är bättre.

TobbeT sa...
23 december 2013 09:42  

Varför kan inte Brasilien använda sig av 39A utan måste prompt ha 39C? Om dessa skall byggas om måste SAAB stå för kostnaden då affären är mellan dem och Brasilien.
Staten Sverige säljer ju inte planen denna gång.
Med tanke på SAAB's ökade börsvärde de senaste dagarna tack vare försäljningen borde de ha likvida medel att från försvaret inköpa och modifiera ex antal 39A för att ha i sin egen "hyresflotta". Det kan SAAB ha användning av vid senare presumtiva affärer.

Skipper sa...
23 december 2013 09:44  

@ Herr Teaterdirektör

Man vill gärna tro att det du skriver bara är en rolig historia uppdiktad i ett dikarum någonstans i Sverige, på en av få platser som fortfarande kan stoltsera med militär närvaro,

Dessvärre anar jag att du har helt rätt, och att allt är sant.

Önskar dig en riktigt God Jul och hoppas att ni på teatern kan koppla av från all målning av kulisser etc.

Wiseman sa...
23 december 2013 10:03  

TobbeT,

JAS 39A är inte särskilt användbar utan Nordeuropa då den har en rad delsystem som är begränsade till just detta område, allt ifrån presentationsytor till klimatanpassning och inte minst att det idag inte finns några aktuella attackvapen till flygplanet. Jag tror heller inte Brasilien är villigt att avstå lufttankningsförmåga, med tanke på hur man idag opererar och landets yta.

För att råda bot på detta kan man naturligtvis genomföra en modifiering, men jag är tveksam till att det skulle gå snabbare eller bli billigare än att genomföra en den modifiering som redan är beprövad.

Ovanstående argument gäller till stor del även Sverige.

Unknown sa...
23 december 2013 11:40  

Funderar på varför inte leveranstakten från SAAB blir högre nu när orderingången ökat så markant. Har man lagt så lågt pris att man inte har råd med fler "lines" ?

Anonym sa...
23 december 2013 12:48  

Om det stämmer det generaldirektören för FMV att flygplan kan bli stående flera månader då man väntar på oringar blir man oroad över ledarskapsförmågan i försvarsmakten. I alla organisationer där man prioriterar produktionen skulle någon kliva fram och lösa problemet!. T.ex ringa tillverkaren och be dem skicka produkten omedelbart!. Varför kliver ingen fram???? Har byråkratin blivit viktigare för ALLA än produktionen??

Magnus Redin sa...
23 december 2013 13:11  

Min uppfattning om framtiden är att vi lokalt, regionalt och globalt kommer att drabbas av fysiska resurskriser och politiska kriser när löften som t.ex. pensioner och sparade pengars värde inte kan hållas. I bästa fall sker detta i en mild process av investeringar och global utjämning av levnadsstandard, i värsta fall genom olika kollapser och konflikter där konkurrerande länder eller folkgrupper upphör som resursägare eller ännu värre som konsumenter.

Säkerhetspolitiskt kan gripensystemet användas på olika sätt för att under decennier hantera sådana skeenden så vi minskar risken för att vi eller andra utsätts för lebesraumpolitik.

Gripen är del av vårt skalförsvar som gör det mindre lönsamt att angripa oss och svårare att utpressa oss. Med skalförsvar kan vi även hinna ta emot hjälp från våra vänner.

Om vi förstärker flygvapnet kan vi även vara solidariska med våra grannar och hjälpa dem om det hettar till i regionen. Den ö av fred och frihet som vi med kraft kan bidra till blir större.

När vi säljer effektiva och driftsbilliga vapensystem till andra nationer får de det lättare att göra aggressioner olönsamma. Det bidrar till den globala situation som vi önskar för vår egen överlevnad och omsorg om andra människor, en värld där lebensraumpolitik inte lönar sig.

När andra nationer har stor nytta av Svenska vapensystem blir vi säkerhetspolitiskt viktigare för dem, det är bra att ha vänner som även har ett egenintresse av att hjälpa oss.

Under en skakig period i ekonomin är det oerhört viktigt att ha exportprodukter som är hårdvaluta så vi kan köpa råvaror, komponenter och förnödenheter som vi måste ha för att vårt samhälle skall fungera. Stridsflygplan är utmärkt hårdvaluta.

Det vi borde göra för vår säkerhets skull är att utöka försvarets budget samtidigt som vi stöttar gripenexporten.

Bygg om alla A/B till C/D. Bygg Gripen E utan att skrota C/D och flytta några komponenter. Med fler C/D att hyra ut och sedan slutförbruka får vi nya möjligheter. Gripar är värdeföremål som även kan drar in pengar!

Höj målet för antalet divisioner från fyra till sex med en rejäl överlappning i driftstid mellan Gripen C/D och E. Vi borde även beställa Gripen F.

Genomför mer stöd för våra exportkunder och etablera långa relationer med utbildning, vapenprovning och taktikutveckling.

Acceptera att uthyrning av Gripen C/D skadar vår beredskap och kompensera för det genom att utöka luftvärnet och med kraft lösa alla brister på reservdelar, ammunition och andra förnödenheter samtidigt som det rekryteras och utbildas för en utvidgning av flygvapnet.

En kris som är del av en nedåtgående trend är något helt annat än en kris som beror på växtvärk!

J.K Nilsson sa...
23 december 2013 13:25  

Musslan, leverantören har gått till att använda SAP... Vilket har inträffat i något fall om O-ringar och lite annat.

Lycka till att köra med lite management och ledarskap mot en "sole source"-leverantör.

J.K Nilsson

Tryggve sa...
23 december 2013 17:29  

Blir det inga Gripenplan exporterade så kommer det väl inte att bli några Gripen E för svensk del. Därför så får man nog leva med att det hyrs ut av det svenska beståndet, om man vill ha några nya flygplan.

Med tanke på vårt långa och intima samarbete med USA/NATO (delning av FRA-data, kalla-kriget planering, att vi nu är med i NATO:s snabbinsatsstyrka) så är det väl ändå tämligen troligt att ryssarna ser oss som NATO-medlemmar i praktiken, och planerar för det.

MartinW sa...
23 december 2013 18:06  

Staffan! Och hur detta ska gå till givet alla dimensionerande faktorer övergår mitt förstånd? Fast det kanske är så avhängigt av hur man definierar "försvarsförmåga". Om det endast innebär att visa flagg så misstänker jag att tjugo maskiner kan göra jobbet mycket mer effektivt än dagens antal! Med dagens besättningar borde vi då enkelt kunna uppnå 24/7/365!

adde sa...
23 december 2013 20:29  

Sverige har ju nu 4 divisioner plan i krigsorg och en skolningsdivision.

Sverige utbildar ju med SK-60 (som fungerar både som första skolningsplan och övningsjet) och sedan Gripen. Ett ganska speciellt system unikt för Sverige.

Andra länder startar med ett propellerplan (eller ett lättare först och ett lite tyngre och snabbare sedan) och därefter med ett övningsjaktplan), och därefter med jaktplanet.

Övningsjaktplanen är en hel del billigare än ett fullfjädrat jaktplan och möjliggör en hel del träning före man kommer in på det egentliga jaktplanet.

Jag förstår att USA har särskilda skolningsdivisioner för sista skedet, d.v.s. jaktplanet, men att ett land med under 100 jaktplan håller ca 1/4 av sina jaktplan utanför sin krigsorg har jag svårt att förstå. Genom att införa ett övningsplan mellan SK-60 och Gripen skulle en hel del av övningarna kunna göras med billigare plan och endast slutskedet med Gripen, vilka kunde föras in i krigsorg. Gripen marknadsförs ju med short turnaround time, vilket skall betyda att planen kan flygas av piloter som redan är i krigsorg och piloter som är i Gripen skedet av utbildningen. Piloterna i krigsorg utbildar sig kontinuerligt i yrket.

När plan nu skall leasas till Schweiz, Brasilien och eventuellt Slovakien, kunde ju en större del av övningarna genomföras med billigare inköpta övningsjaktplan.

Wiseman som nu är avslöjad som expert på området kunde ju kommentera ;-)

-------

PS.

Det inverkar en del på hur man läser Wiseman inläggen, nu när man vet Wisemans identitet och militära inriktning.

Trots det har jag alltid läst Wiseman på grund av analysen och det breda kunnandet i inläggen.

Mvh anonyma adde

jan-olov sa...
23 december 2013 21:11  

Staffan,
Du skriver:
" Min bedömning är att dessa med öppet sinne bör kunna diskuteras, dock givetvis att Sveriges försvarsförmåga på området alltid ska upprätthållas"

Wisemans inlägg var väl rätt klart att antalet JAS39C/D riskerar nedgå .Då upprätthålls ju inte försvarsförmågan på nuvarande nivå-tvärtom den sänks.
Riksdagens försvarsbeslut var 100 JAS C/D.

Jag vill inte att vi sänker den siffran och de verkar vara en bedövande majoritet för det åtminstone här på bloggen.

Staffan jag förstår fortfarande inte logiken hur alliansregeringen kan besluta om en minskning av vårt flygvapen från 100->60 fpl när närområdet ökar.
Alliansregeringen talar om en förstärkning av försvaret men jag kan inte få det till en förstärkning.
Kan du berätta för mig och bloggen hur det här går ihop?
Försvarsmakten sa vid JAS beslut att är nivån 60 JAS39E krävs betydligt fler lv förband än idag.
När kommer det beslutet och hur många ytterligare lvbataljoner och kompanier blir det då?
Ryssland anskaffar 100 ggr fler kryssningsmissiler enl plan än 2013.Påverkar det hastigheten i ny uppsättning av lvförband tycker du och alliansregeringen?
Tänker du lägga några förslag i vår riksdagen?
Tänker du lägga något förslag på lv beväpning av korvetterna?
Tycker du det är bra att vi har ett Pearl Harbour koncept idag med betydande risker att de flygvapen vi har idag och i framtiden riskerar att slås ut de första timmarna i bas?. Samma för marinen och nyckelförråd för arme materiel?
Vi i hemvärnet saknar överhuvudtaget lv såvida inte ett enstaka hv förband grupperar under något av våra 2 lvbataljoner:s paraply.
Spelar det någon roll för dig ?

Tack för att du trots allt skriver här. Fundera och återkom med svar på frågorna.

God Jul på dig och alla andra här.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Resenären sa...
23 december 2013 21:14  

@Musslan

"Om det stämmer det generaldirektören för FMV att flygplan kan bli stående flera månader då man väntar på oringar blir man oroad över ledarskapsförmågan i försvarsmakten."


Här kan du ju också fundera på vilka väntetider det är inom materielsystem som inte är lika prioriterade som spetsflyg...

Resenären sa...
23 december 2013 21:20  

Skulle för övrigt också vara intressant att få höra Staffans kommentarer på riksrevisionens rapport.

Anonym sa...
23 december 2013 23:06  

Wiseman!

Du hävdar att det åtgår två 39A-maskiner för att bygga en 39D. Du kan mycket väl ha rätt i detta men vad blev ”restprodukten” av denna modifiering (och varför valdes detta modifieringskoncept)? Förmodligen en 39A utan katapultstol samt några delar av avioniksystemet som nu används i baksits i D-flygplan. Har dessa plundrade flygplan malts ner (tror inte det, vet ej)? Men denna typ av modifieringar visar att det är dyrt att vara fattig.

Om det nu visar sig att det blir efterfrågan på C/D över ett antal år, vad är det som hindrar att ett icke oansenligt antal A-flygplan (inkl plundrade) skulle kunna bli ekonomiskt intressanta att modifiera till 39C/D. De leasingavtal som tecknats (Cz/Hu) är ju inte direkt några gratisavtal och vad säger att brasilianarna förväntar sig att vi bara "lånar ut" ett antal C/D-flygplan. Ingenting skulle jag vilja säga, tvärt om finns det väl knappast något som talar mot att dessa flygplan rimligtvis bör kunna leasas ut till full kostnadstäckning, t.o.m. med rimlig vinst.

Det är mycket som hänger i luften just nu som diskuteras bakom stängda dörrar. Vem vet, i Brasilien saknas mer än 36 plattformar fram till 2023 och de verkar nu ha gått ”all in” när det gäller Gripen med deltagande i OS 2016 (har dock inte förstått i vilken gren :)). Samtidigt finns det fler flygvapen med ganska risiga flottor som har visat intresse för Gripen E där C/D-leasing kan vara både en katalysator och en interimslösning. Men visst, mycket spekulationer här (men det var inte jag som började)...

Att lyfta och belysa frågan gällande tillgängliga plattformar framgent inom FM som konsekvens av alla utlandsaffärer tycker jag är bra. Men hur stora konsekvenserna kommer att bli och vilka möjligheter som öppnar sig även för FM vet nog ingen just nu, men de positiva borde väl rimligtvis väga tungt. Politiska beslut borde fortsättningsvis underlättas av att kostnaderna för utveckling och produktion delas av fler nationer.

Om det sedan blir antalet plattformar som begränsar förmågan inom FM att möta upp mot kraven på nationellt försvar är en annan sak, men o-ringar etc. verkar vara ett större problem. Ser svårligen att just ett minskat antal plattformar på kort sikt skulle vara av avgörande betydelse för FM:s förmåga som läget ser ut just nu och i en nära framtid.

adde sa...
23 december 2013 23:08  

Med närmare eftertanke, och hänvisning till mitt tidigare inlägg om övningsjaktplanen, så kan ju noteras att Sverige inte behöver skaffa sådana.

Finska flygvapnet har Hawk övningsjaktplan och det finns kapacitet att ta till elever tille de planen. Genom att hyra kapacitet här, kan mellanskedet hanteras utan inköp av plan till Sverige.

Magnus sa...
23 december 2013 23:20  

Staffan!

#dock givetvis att Sveriges försvarsförmåga på området alltid ska upprätthållas."

Du är försvarspolitiker! Har du inte insett hur du och dina kollegor sänkt Sveriges försvarsförmåga de senaste åren?

Jag har följt dig sedan du höll ett oinitierad anförande i matsalen på Malmen för Östgöta hemvärn. Du är i försvarsfrågor illitterat. Jag har hela mitt 50-åriga liv röstat borgerligt. Du med kollegor gör mig skrämd avseende er okunskap om omvärlden samt Sveriges oförmåga till försvar.
Jag avser ej längre rösta på pacifistiska krafter som den så kallade högeralliansen.

/Magnus

Wiseman sa...
23 december 2013 23:28  

Musslan,

Tyvärr styr inte Försvarsmakten över sin logistikförsörjning. Sedan årsskiftet ligger detta under FMV och den nybildade enheten FSV (Förråd, service, verkstäder). Saknas det o-ringar eller andra reservdelar och utbytesenheter handlar det i första hand om hur mycket som upphandlas för lagerhållning och i andra hand om hur mycket tillverkaren klarar av att leverera och i tredje hand hur leveranstiderna till Försvarsmakten. Leveranstiderna är den absolut enklaste parametern och näst intill försumbar.

Tyvärr är en följd av alla exportåtaganden "government-to-government" att leveranser till utländska kunder är prioriterade över leveranser till den svenska kunden så att inte viten ska behöva betalas. Inträffar en allvarlig säkerhetspolitisk kris blir sannolikt prioriteringen en annan.

Precis som du antyder så skulle ett vanligt vinstdrivande företag aldrig kunna operera under de här premisserna utan gå i konkurs, men så här blir det när ingen kravställer någon egentlig förmåga hos Försvarsmakten (och i det här fallet stödmyndigheterna) annat än i luddigar termer.

Wiseman sa...
23 december 2013 23:52  

Brasklappen,

Varför man valt att modifiera två 39A till en 39D ska jag låta vara osagt, dock kan jag konstatera att det inte är mycket från ett äldre flygplan som överlever till det nya. Såväl skrovmässigt som internt är det mycket stora förändringar som sker när man går från 39A till 39C, t ex lufttankning, klimatanpassning för "world-wide climate", och en rad interna hårdvarusystem. På samma sätt är det med mod till 39E från 39C.

Går leasing till Brasilien igenom liksom Slovakien och Schweiz, kommer Flygvapnet att bli sittande med ca 50-60 JAS 39C/D. Av en flygplanpark disponerar man över tiden ca 30 % av flygplanen, då resterande befinner sig i antingen kortsiktiga eller långsiktiga underhållsåtgärder. Tillfälligt kan man kraftsamla och nå ett högre antal disponibla flygplan, men på bekostnad av lägre tillgänglighet såväl före som efter kraftsamlingen.

I fallet med den nu diskuterade leasingen kommer Flygvapnet i så fall att disponera ca 15 flygplan till vardags. Detta kommer i så fall att räcka till hålla incidentberedskap och genomföra pilotutbildning för utländska piloter och några få svenska piloter. Att upprätthålla en normal daglig övningsverksamhet med stridsflygdivisionerna kommer det inte att finnas resurser till.


Att exportaffärerna för positiva aspekter med sig tror jag inte någon tvivlar på. Det är därför det är så oerhört viktigt att finna en lösning på just interimsbehoven som inte drabbar Sverige. Vi kan inte ha ett svenskt flygvapen som inte ens kommer att klara av att reproducera sig självt.

Strilsäker sa...
23 december 2013 23:53  

@Teaterdirektören
Har sagt det förr, du borde ha en egen blogg.

Wiseman sa...
24 december 2013 00:02  

Adde,

Short turn-around betyder kort tid på marken mellan flygpassen. Redan idag handlar detta om 30-40 minuter vid fredstida flygövningar och med ett minimum av personal. Dock är dygnet begränsat i antal timmar och mer så när man ser till de stränga miljökoncessioner som finns avseende militär flygning (8.30-1600).

SK 60 kommer att utgå ur organisationen innan 2020 och ersättas av nytt skolflygplan, troligtvis propeller som motköp till Schweiz eller Brasilien. Behovet av skolning på Gripen kommer förmodligen inte att påverkas. Redan idag har SK 60-skedet förlängts maximalt för att reducera utbildningen på Gripen till ett absolut minimum, en bråkdel av omfånget för tio år sedan. Att reducera denna ytterligare samtidigt som uppdragsbredden ständigt ökas är inte realistiskt. Införande av ytterligare en flygplanstyp kommer inte att rendera i bättre piloter eller skapa mer tid i Gripensystemet, däremot bli kostsamt. Det man behöver öva går helt enkelt inte att öva på ett mindre kvalificerat skolflygplan då dessa varken hanterar BVR-strid, lufttankning, precisionsbekämpning, svensk spaningskapsel, länk-uppträdande, telekrigföring, eller någon annan av de kvalificerade förmågor som utgör stommen i det som en Gripenpilot måste bemästra.

Anonym sa...
24 december 2013 07:36  

Wiseman!
En situation där FM disponerar ca 15 flygplan dagligen är givetvis oacceptabelt, ett minimum borde kanske vara den dubbla kvantiteten för kontinuerlig daglig verksamhet.

Men det var inte det som var poängen med min inlaga, snarare det du undvek att svara på. Frågan var hur många 39A finns det som med förändrade ekonomiska förutsättningar kan modifieras till 39C.

Tror inte att någon av oss har svaret på frågan (jag har den inte), men jag dristar mig till att påstå att det nog inte är så statiskt som det framställts till/tolkats av FM (som man frågar får man svar). Därför tycker jag att det är bra att du lyfter frågan, har själv en (kanske naiv) förhoppning om att frågan beaktas.

Skulle farhågorna besannas att efterfrågan är större än tillgången får väl FXM höja leasingpriserna för att undvika att alltför många C/D hyrs ut. Även FM/FXM borde klara av att tänka lite marknadsekonomiskt.

J.K Nilsson sa...
24 december 2013 14:19  

Det finns knappt 30 st 39A kvar som ska demonteras. Utöver det finns det ett antal satser med vingar och fenor att använda för att bygga 39C/D ifrån om flygplanen inte hade så mycket gångstig vid demontering. Förmodligen är det inte möjligt att bygga mer än 15 till 20 stycken 39 C/D av de vingar vi har kvar. Styrspakar, raketstolar, växellådor och lite annat ingår ändå i lagret av reservdelar som används.

För övrigt är det en absurd känsla att titta på ett nytt flygplan men se att loggkortet för motorn säger att motorn redan flugit 800 timmar och ha ett i sammanhanget fåtal timmar kvar till större underhåll.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
24 december 2013 15:16  

Gångtid ska det vara, finns inga promenadstråk i flygplan.

J.K Nilsson

Anonym sa...
26 december 2013 02:31  

Det är väl bara att outsourca hela försvaret till SAAB. Sedan att vi då bara har "Vapnet" kvar att försvara detta land med blir ju bara en naturlig konsekvens. Ändan sedan jag en gång jobbade i de högre sfärerna har SAABs tillverkningslinje av JAS varit överordnad alla andra militärstrategiska avvägningar. Nu börjar JAS affären bita tom "Vapnet" i ändan. Kvarstår ett försvar i fullständigt operativ obalans. Har aldrig fattat varför inte "Vapnet" ens övervägt att flyga vassare och direkt interoperabla flygplan än JAS, där man också har ett tydligt köpare - leverantörsförhållande. Förvisso hade nog inte "Vapnet" varit lika stort om vi inte haft en egen "monteringsverkstad" av flygplan i detta land. Men nu verkar den delvis flytta till Brasilien. Nils Sköld hade rätt. Det blev en gökunge, fast med mycket mer omfattande konsekvenser han anat.

Thure sa...
26 december 2013 13:26  

Läser, förundras och blir rädd! Men ni får alla ha en god jul!

uppgiven sa...
26 december 2013 17:47  

"Har aldrig fattat varför inte "Vapnet" ens övervägt att flyga vassare och direkt interoperabla flygplan än JAS, där man också har ett tydligt köpare - leverantörsförhållande. "
Det gjorde man inför anskaffningen av Gripen. Eller ja, eftersom detta var på 70-talet så handlade det om att utvärdera försvenskade versioner av F-16/F-18. FMV utvärdering visade att för den volym som man då planerade för så var Gripen det billigaste alternativet. Vi ska nog vara glada för det också, för annars hade vi nog idag suttit med antingen ett antal slitna F-16 eller F-18 som inte varit kompatibla med någon annan eller också hade vi fått betala dyrt för att få dem avsvenskade. I bägge fallen hade våra driftkostnader varit betydligt högre och nu hade vi suttit i samma dilemma som de flesta andra - hur tusan ha råd med F-35?

Anonym sa...
26 december 2013 20:37  

Uppgiven!

Ja, nu sitter vi ju faktiskt med ett jämförelsevis angenämt problem när flera nationer rycker i våra stridsflygplan samtidigt som vi har pågående utveckling av ett nytt som väcker stort internationellt intresse med flera potentiella kunder.

Om sedan kostnaderna för F-35 känns som ett stort problem att finansiera, hur utmanande hade det inte blivit för FM att bygga en taktik för att möta SU-35 och en och annan PAK-FA med två AMRAAM och två JDAM. Detta i ett för övrigt obsolet koncept beaktat de motmedel i form av radarsystem som tagits fram och nu utvecklas vidare...

De alternativ som skulle stå tillbuds skulle i så fall vara EF eller Rafale. Svårt att hävda prestanda mot kostnad för dessa när Schweiz och Brasilien gjort sina val av Gripen grundat på just detta.

Skulle mörkret inom FM vara mindre i denna situation? Skulle inte tro det...

Gustav sa...
26 december 2013 22:06  

En ny försvarsindustristrategi?

Så här skrev regeringen 2008:
"Sverige behöver en gemensam strategi för den svenska försvarsindustrin. Omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar innebär stora förändringar även för materielförsörjningen och därmed för försvarsindustrin. Därför har regeringen...
http://www.regeringen.se/sb/d/10834/a/109156

Men av detta blev det ju ingenting (officiellt i alla fall)

Ett konspiratoriskt sinne skulle kunna komma fram till att vi ändå har haft en inofficiell försvarsindustristrategi (som vi nu ser resultatet av)

Försvarsindustrin (SOFF) har ju denna uppfattning (som verkar rimlig):
"Avsaknaden av en nationell strategi innebär att det saknas vägledning för såväl myndigheter som industri om vad vi skall satsa och var vi skall behålla våra styrkeområden. En vägledande nationell försvarsindustristrategi, s.k. DIS, är enligt vår uppfattning en nödvändighet för att vi på ett konstruktivt sätt skall kunna delta i samarbetsdiskussioner med andra länder inom EU, Norden eller andra internationella fora."
http://www.ipage.se/projekt/soff/2009/3-09/ledare.htm

En offentlig Svensk försvarsindustristrategi skulle ju även kunna omfatta hur vi ska ha det med försvarsindustrins medverkan Internationella materielsamarbeten...

Exempel på officiella försvarsindustristrategier:
https://www.gov.uk/government/publications/national-security-through-technology-technology-equipment-and-support-for-uk-defence-and-security-cm-8278--2

http://dsdbi.vic.gov.au/our-department/strategies-and-initiatives/securing-the-future-victorias-defence-industry-strategy

http://www.csbaonline.org/wp-content/uploads/2011/09/2011.09.20-Defense-Industrial-Base.pdf

Unknown sa...
28 december 2013 19:09  

Hej
De blivande exportkunderna är en fantastisk framgång för oss i det lilla landet.
Därför ska vi hitta pragmatiska lösningar som klarar kundernas behov av övergångslösningar samtidigt som vi behåller ca 100 JAS i vårt försvar.
En enkel och billig(?) lösning skulle kunna vara följande.

Ta den mest erfarna divisionen på F21 eller F17 och ombeväpna den tillbaka till JAS A/B med specialinriktning på jakt och sjöattack med befintliga vapen. Ev. kan det behövas en liten utbildningsorganisation på F7.

Denna division blir sedan den första som får JAS E från 2018 och framåt.
Fördelar.
Vi frigör ca 30 C/D individer för kortidsleasing utan ombyggnder av befintliga maskiner som kanske inte har någon marknad bortom 2020.
Vidare ger vi våra nya viktiga kunder Schweiz,Brasilien och Slovakien(?) tillgång till moderna enheter för smidig övergång till sina beställda enheter från 2018 och framåt.
Vi behåller ca 75% av flygvapnet intakt med JAS C/D under hela perioden till ca 2026 när E versionen är slutlevererad.
Vi får bara ca 25%, dvs 1 division som efter 2018 kan koncentrera sig på inskolning,mm på den nya versionen.
Hur vi än gör kommer vi ändå att flyga 2 versioner av Gripen efter 2018 och jag utgår från att det finns ca 25-30 maskiner tillgängliga av A/B modell enligt en kommentar tidigare. Vidare borde det finnas aktiva flygförare och tekniker tillgängliga som enkelt kan "skola tillbaka" till A/B systemet.Det avvecklades ju bara för något år sedan.
Tycker en glad amaör

J.K Nilsson sa...
28 december 2013 21:06  

Uffe amatör, tyvärr har mycket reservdelar och annat gått ur tiden för A/B. Det blir inte en billig historia.

J.K Nilsson

Magnus Redin sa...
28 december 2013 22:38  

Ja det gäller att bränna de gamla broarna så snabbt som möjligt så ingen får för sig att använda dem i konkurrens med nya broar eller färjor.

Men är det definitivt säkert att försvaret skall fortsätta krympa är det givetvis helt rätt agerat.

Och kom ihåg, glöm inte att slänga snöskyffeln när våren kommer!

Wiseman sa...
28 december 2013 23:06  

Magnus, Uffe Amatör

Dessa broar brändes för flera år sedan. Att återta 39A/B är inte längre görligt av flera skäl.

J.K Nilsson sa...
29 december 2013 00:04  

Handlar inte om att bränna broar, det fanns en sund tanke om att göra A/B så C/D - lik utan att göra om skrovet. Men vid Fb04 omöjliggjordes dessa planer. Det var helt enkelt mer ekonomiskt för Försvarsmakten att föreslå F100 istället för att ha något 60-tal C/D och ett 80 tal C/D - lika A/B.

J.K Nilsson

Magnus Redin sa...
29 december 2013 12:02  

Ja, att göra A/B mera C/D lik var en sund tanke. Jag antar att det skulle innebära samma elektronik, mjukvara och vapenbalkar odyl men ingen lufttankning.

Jag var mestadels sur på den allmänna skrotningsivern. Materiel och svårrivna berganläggningar har avvecklats till kostnader som vida överstiger lagerhållnings- och driftskostnader. Det är en brådska som har slösat bort penningflöde som hade behövts för att bygga upp det nya insatsförsvaret. Kanske var det en fråga om att sysselsätta entreprenörer, kanske var det en vilja att göra omställningen definitiv genom att utplåna möjligheten att backa den som skar in i möjligheten att omställa, kanske var det galloperande inkompetens? Försöker man hitta logik i det är det lätt att bli konspiratorisk.

Nu när efterfrågan på Gripen ökar internationellt och absolut borde göra det nationellt borde vi forcera nyttiggörandet av gamla flygplan och bygga C Gripar av A Gripar och ge 17 i att skrota C Gripar.

Anonym sa...
29 december 2013 12:27  

Magnus Redin!

Det som nog kräver minst är att gå vidare på inslagen väg d.v.s. fortsätta att genomföra modifiering A till C på befintliga underlag utan några förändringar. Allt annat (även "förenklingar") kostar förmodligen mer både i tid och pengar.

Magnus Redin sa...
29 december 2013 13:06  

Sant, att skynda på det som man redan gör och gärna göra mer av det går nästan alltid snabbast.

Jag håller med om att forcerad ombyggnad av A till C Gripar borde vara ett bra sätt för flygvapnet att växa och stödja säkerhetspolitiken genom vapenexport.

J.K Nilsson sa...
29 december 2013 13:18  

Vid uttagningen av flygplan i F100 programmet så var man till och med tvungen att demontera en 39B då det tydligen inte fanns tillräckligt med A flygplan som hade så låg gångtid att man kunde genomföra A2C modifieringarna.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
29 december 2013 13:27  

Efter Fb04 så fanns det fler flygplan än hangarplatser i Flygvapnet och nu med avvecklande av F17.s flottiljverkstad så minskar utrymmet än mer på flottiljerna. Med leasing/utlåning till Schweiz så kommer kvarvarande flygverkstäder att beläggas i högre grad av utländska jasar, vilket kommer att ställa högre krav på fler tekniker i Flygvapnet om inte tillgängligheten ska minska ytterligare.

J.K Nilsson

Unknown sa...
11 januari 2014 15:26  

Såg i Corren att det kan bli fråga om leasing till Slovakien och korttidsuthyrning till Brasilien och Schweiz och kanske totalt ca 30 C/D maskiner, I mitt tidigare inlägg föreslog jag att ta tillbaka motsvarande antal A/B maskiner för att under en överbryggningsperiod behålla numerären i flygvapnet.
Jag fick övertygande svar att det inte skulle fungera i praktiken.
Som pensionerad företagsledare med
erfarenhet att nöjda kunder vet jag hur viktigt det är att hitta bra lösningar som i största möjliga mån tillfredsställer de nya kunderna utan att det drabbar våra egen numerär alltför hårt. Fick idag följande ide efter att ha läst artikeln i Corren.
Behåll våra 4 stridsdivisoner med Jas 39 C/D kanske med något minskade antal per division och låt våra 3 potentiella kunder få sina önskade enheter, Det är bra med nöjda kunder för framtida affärer.
Sedan borde det väl gå att bygga om ett antal A/B till C/D-light, och då tänker jag mig maskiner med C/D avinonic men utan luftankning, ingen CPU och ingen anpassning för alla nya vapensystem, ingen maxviktshöjning, etc. Dessa maskiner skulle då anvämdas till flygutbildningen på F7 och frigöra de fullvärdiga C/D maskinerna där till kunderna. SAAB borde väl kunna bygga om med befintliga skrov som det gjordes till Ungern och dessuton låta totlalvikten vara kvar på ca 12,5 ton utan all ny utrustning som inte behövs i denna "lightversion" . SAAB borde väl kunna ta en del av denna kostnad med som en "övning" i sitt kommande skolplansprojekt med Boieng.
Är amatöruffe helt ute och cyklar i mina tankegångar, Egentligen önskar jag kreativa lösningar för att dels ha nöjda kunder i dag och i framtiden och dels göra så lite skada som möjligt för flygvapnet.

Unknown sa...
11 januari 2014 15:49  

Hej Såg i Corren att det kan kan bli fråga om att leasa och hyra ut kanske 30 C/D maskiner till Slovakien, Brasilien och Schweitz.
Som pensionerad företagsledare vet jag hur viktigt det är med nöjda kunder och samtidigt att försöka behålla vår numerär i flygvapnet med 4 stridsdivisioner,

Att ta tillbaka motsvarande A/B enheter som jag föreslog i tidigare inlägg har jag fått klargörande svar att det inte låter sig göras kostnadseffektivt och fick då följande tankar efter tidningnsartikeln.

Låt de 4 divisionerna får ett något mindre antal C/D maskiner.
Frigör de som finns på F7 och de från divisonerna och lös problemet så.
Bygg om ett antal befintliga A/B masikiner till C/D-LIGHT enheter för i första hand utbildningsverksamheten. Keep it simple. Ingen lufttankning inga CPU,inga nya vapensystem som meteor etc, ingen maxviktsökning utan fokusera på vad som behövs för flygutbildningen.

Man borde kunna använda befintliga skrov som man gjorde till Ungernmaskinerna som dessutom fick full ombyggnad med okad maxvikt.

SAAB borde väl vara intresserade med av att ta en del av kostnaden som övning på skolplansprojektet i USA och för kommande affärer med Gripen.
Kanske är jag även denna gång ute och cyklar men det behövs kreativa lösningar för att klara både kundernas förväntningar och flygvapnets behov.

Anonym sa...
11 januari 2014 23:34  

Uffe Amatör!

Det finns en mycket enklare lösning än så, vilket du som företagare begriper (men det skall nog f-n till att få en politiker till att begripa).

Leasa ut C/D-flygplanen istället för att plundra dessa från några få subsystem för användning i produktionen av Gripen E. Intäkterna från leasingen kommer (rimligvis) vida överskrida merkostnaden för att bygga "nya" flygplan.

Ok, jag skall vara lite mera rättvis mot våra politiker. De förstår nod det här, det är bara det att de har målat in sig i ett litet hörn bestående av en stor portion prestige.

Det enda de kan klandras för är att de inte förstår att de kan ta sig ur detta dilemma, ty förutsättningarna har ändrats relativt tidpunkten då beslutet togs (då var det nog ett korrekt beslut).

Johan M sa...
19 januari 2014 02:06  

Dom har med all sannolikhet redan lovat bort hela Gripen flottan gratis.

J.K Nilsson sa...
19 januari 2014 11:22  

Det Uffe föreslår var redan planerat som uppgradering av A/B i ett omfattande modifieringspaket. Det man fick avstå var färgskärmar och OBOGS då dessa system kräver en omfattande ombyggnad av framkroppen.

Dagens fyra divisioner reducerades peronalmässig till motsvarande tre divisioner redan i inriktningsbeslutet år 2009.

J.K Nilsson

Johan M sa...
19 januari 2014 15:50  

Läste lite om Ungerns stridsflyg och om hur deras 14 gripenplan hade som mer eller mindre enda uppgift att kunna bistå nato med att kunna skicka upp 2 plan när som helst. För att med säkerhet klara detta har men ständigt 8 plan servade och klara.

När det nu ser ut som att vi endast kommer att ha ca 15 plan till vår eget förfogande, så verkar det som om det enda vi med säkerhet egentligen kan garantera är en rote till incidentberedskapen.

Från att vi haft ett mycket kompetent och slagkraftigt flygvapen för sin storlek, så har vårt flygvapen mer eller mindre förvandlats till en storsäljorganisation för SAAB.

Vore så extremt roligt att se den P A N I K E N som skulle bryta ut på försvarsdepartementet om våra stridspiloter skulle gå ut och strejka lite.
Går ju liksom inte att hyra in andra gripenpiloter hur som helst ; )

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade