Regeringens lilla hemliga spargris

Pengar i försvarsbudgeten  som inte utnyttjas under ett verksamhetsår går liksom fallet för andra statliga utgiftsområden tillbaka till statskassan. Det man inte använder år 1 är kvar i kassakistan att användas år 2. En sund ekonomisk tanke i grund och botten – om man inte missnyttjar förhållandet.

Inom utgiftsområde 6 och då närmast den del som utgör försvarsbudgeten har det inte riktigt fungerat så de senaste åren. Regeringen förbehåller sig rätten att besluta om alla investeringar större än 200 miljoner kr även om Försvarsmakten har budgeterat för dessa investeringar. Följden blir att allt större delar av försvarsbudgeten går tillbaka till statskassan outnyttjad eftersom Regeringen de senaste åren blivit allt mer ovillig att fatta beslut om de materielinvesteringar som Försvarsmakten sedan år budgeterat inom sin materielplan. Det senaste och mest markanta exemplet är Regeringens ovilja att fatta beslut om modifiering av två korvetter till vedettbåtar att ersätta de sju bevaknings- och vedettbåtar som inom mycket kort kommer att tas ur tjänst. Att två inte ersätter sju förstår nog vem som helst, men att noll är ännu sämre lär vara än tydligare.

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Peter Jeppsson har under hösten flera gånger satt åt försvarsministern för detta och oviljan att fatta beslut om Marinens framtid. Något som försvarsministern fått allt svårare att värja sig för. Det blev ytterst tydligt härom dagen vilket Skipper skrivit om.

Nu har dock det dolda anslagssparandet accelererat ytterligare då Syrieninsatsen är beordrad att belasta konto 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap istället för 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser. Syrieninsatsen utgörs av en Tp 84 Hercules med stödfunktioner med uppgift att stödja FN med transport av personal med uppgifter kring avvecklingen av de syriska kemvapnen. Insatsen är därtill uppkommen och inte någon insats som planerats sedan länge.

Regeringen har av flera partier, bland annat Socialdemokraterna, sedan länge kritiserats för att inte vilja överföra medel från konto 1:2 till 1:1 och 1:3 (anskaffning av materiel och anläggningar). Försvarsmakten har de senaste åren lämnat tillbaka miljardbelopp till statskassan från just konto 1:2 då antalet insatser nedgått jämfört med plan och likaså insatsernas omfattning. Nu verkar man dock ha tagit anslagssparandet ytterligare ett steg. Absurt.

12 kommentarer:

Anonym sa...
11 december 2013 20:45  

Som vanligt.. om jag skulle ägna mig åt liknande bokföringstrick i det privata näringslivet med bolagen, så skulle jag få revisorerna på mig.

Det sämsta är också att detta har pågått under de senaste 10 åren så det är en lång tradition. Jämför budget och utfallet året efter och det är ständigt besparingar.

Ocke sa...
11 december 2013 22:05  

Försvarsministern har påtalat att Försvarsmakten ska "lösa uppgiften", bla i Svar på fråga
2013/14:78 Marinens personal- och rustningsplan.

Precis som en soldat förväntas ta egna initiativ för att lösa erhållen uppgift på bästa sätt under rådande förhållanden borde våra generaler se möjligheter i varje situation och inte hänga upp sig på eventuella små hinder. Försvarsministern är tydlig på den punkten, "lös uppgiften".

Ett mycket konkret sätt att lösa uppgiften och slippa blanda in regeringen i alla småsaker, de har säkerligen fullt upp med allt vad det innebär att styra riket och småbeslut om någon enstaka korvett kan därför bli liggande, torde vara att dela upp brådskande investeringar i belopp om 199,9 MSEK.

Gustav sa...
11 december 2013 22:53  

orimlig, förnuftsvidrig, förnuftsstridig, oförnuftig, mot förnuftet, ologisk, omöjlig, galen, befängd, grotesk, barock, bisarr, snurrig, löjlig, idiotisk
(synonymer till "Absurt")
Alla kan användas för att beskriva de NyaModeraternas försvarspolitik

Skipper sa...
11 december 2013 22:55  

@Ocke

Det sker redan i dagsläget hos FMV. Det finns till och med en benämning på detta... Det kallas att "flyga under Jakobsgatans radar"

Problemet med detta är att flera "små" upphandlingar i många fall blir dyrare än om man gjort en stor. Men myndigheten har tyvärr allt för många gånger fått vänta så länge på beslut från regeringen att offerterna fått omförhandlas till en utökad kostnad.

Allt detta är så sjukt, och så fel så det är att betrakta som kriminellt. Låt FM styra över tilldelad budget så skulle många av dessa problem lösas per automatik,

Ocke sa...
12 december 2013 02:17  

@Skipper

"Låt FM styra över tilldelad budget så skulle många av dessa problem lösas per automatik."

Sveriges politiker har inget förtroende för försvaret eller dess ledning och har inte haft det sedan 1800-talet. Att försvaret då skulle få en större frihet att disponera sina resurser är föga troligt. En historisk tillbakablick över 1900-talet visar att krigsmakten/försvaret använts mycket restriktivt som säkerhetspolitiskt instrument (det har inte direkt saknats tillfällen) och oviljan att följa militära råd har överlag varit stor. Detta paradigm verkar gälla fortfarande och det är i ljuset av detta logiskt att man spenderar så lite som möjligt på Försvaret som man ändå inte har någon nytta av eller tänker använda.

Ska det bli någon ordning på den absurditet försvarspolitiken utgör vill det till att politiker och försvarsledning börjar samarbeta. Ett konkret förslag är att integrera försvarsledningen i försvarsdepartementet, något som är gjort i flera jämförbara länder.
Fram tills dess blir det garanterat mer spargris, pajkastning och förlust av förmåga för Försvarets del.

Anonym sa...
12 december 2013 14:39  

@Gustav
Det handlar inte bara om moderaterna. Regeringen består av 4 partier och alla måste vara med och ta ansvar. Visserligen är M störst men att alliansdvärgarna går med på det visar ändå att de prioriterar FM lågt.

Om någon tror att det skulle bli bättre under det rödgröna gänget misstar de sig allvarligt. I skuggbudgetarna 2014 satsade sossarna hela NOLL kr mer än regeringen, medan V och MP ville skära flera miljarder. Är det någon som tror att S i förhandlingar med stödpartierna skulle stå upp för FM? Givetvis kommer ett rödgrönt alternativ innebär kraftiga nedskärningar. Då hjälper det inte om man för över några hundra miljoner från utl insatser till förbandsverksamhet.

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
12 december 2013 15:05  

Ännu en lysande detaljkontroll av förfallet.
Men så länge FM är ointressant ur väljarrösters perspektiv kommer det att pågå. KA-ministern är ju till och med värre än Roine,säger inte lite. Han var inte ens i riksdagen när I3,I 111 I 17 fick en enkelbiljett 24 år sedan, FU88 minns ni den kombinationen? Början till slutet.
111101 OUT

MartinW sa...
12 december 2013 15:07  

StUlfsten

Så den moderata sotdöden är bättre?

Anonym sa...
12 december 2013 16:55  

Är det inte snart dags att ställa frågor om varför den stora försvarsreformen (som fortfarande befinner sig i inledningsfasen och lär göra det i ytterligare minst tio år) inte blev någon framgång?
Den har väl gått från klarhet till klarhet som ett rejält fiasko.
Numera förstår nog de flesta att det inte blir någon IO14 överhuvudtaget.
Ska vi fortsätta med att vara i början av något som inte kommer att bli något eller ska vi börja ställa de där oundvikliga frågorna.

Varför blev det ingen IO14?

FM klarade inte av uppgiften?
Den politiska viljan saknades?

Vet någon vad det blir det istället?

Hur kan vi realistiskt utveckla FM till något annat?
Ska vi fortsätta på den nedrustningsväg som nuvarande regering har slått in på?
Vart leder den isf?

Är det inte dags att börja syna alla löften, beslut och planer som delgavs före och efter införandet av det "nya".

Gäller riksdagsbeslutet?

När var det PRIO skulle ge en vinst på tre miljarder om året?
När var det logistikkedjan skulle vara hel, stark och av ypperlig kvalitet samtidigt som vi skulle spara oändligt mycket pengar på den?
När var det FM skulle vara så mycket bättre, slagkraftigare, flexiblare o.s.v.?

Varför blev det inte så?
Ska vi bara fortsätta framåt utan att ta reda på vad som gått så katastrofalt snett?
Hur kunde det uppstå ett materielberg av gigantiska mått i en så enkel planering?

Det fanns i början av året fortfarande de politiker som trodde att vi under nästa år skulle få se den "nya" FM.
Det fanns i början av året militärer som trodde att de skulle se brigaderna rulla fram under nästa år.
Hur kunde det gå så fel?
Finns det någon som har ansvar?

Är det meningen att vi skall gå vidare bakåt "i den takt budgeterade medel medger"?

För mig är många av svaren på ovanstående frågor ganska uppenbara men jag är inte så säker på att alla har samma svar?
Jag tillhör dem som i början blev kallad "vadmalskramare" och liknande.
Från dag ett och framåt har jag påstått att IO14 inte hade de förutsättningar som behövdes för att kunna genomföras.
Ibland är det inte så roligt att ha rätt!

"Vad gör vi nu, lille du"? (Kim Larsen)

Dundersuck!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
12 december 2013 17:10  

@MartinW

Ja, sotdöden är bättre än det rödgröna nackskottet. Båda alternativen är naturligtvis dåliga

Alliansen har någon vag ide om hur FM ska utvecklas men ger den inte de resurser som behövs. Jag välkomnade alliansens valvinst 2006 och såg fram emot reformerna eftersom FM då för första gången sedan kalla krigets slut skulle få en fast riktning och mål. Sedan har det visat sig att alliansen inte är ärliga och förnekar problemen och de kostnader som önskad nivå för med sig.

De rödgrönas politik är ännu sämre. Sossarna har inte ens meddelat hur de tänker agera i värnpliktfrågan. Det enda som är helt klart är att en rödgrön regering kommer inte att lägga ett öre mer på försvaret än alliansen.

Det enda partiet med seriös försvarspolitik är SD

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
12 december 2013 18:31  

Teaterdirektören sammanfattade bra. Jag skulle vilja säga att i FM kan cheferna vara helt värdelösa ändå kryper de uppåt hela tiden. Egen erfarenhet. Plånboken viktigare än yrkesstolthet

SD så länge de gör bort sig ständigt inget alternativ

111101 OUT

Anonym sa...
13 december 2013 23:55  

Även om SD fortsätter att göra bort sig, så existerar inget annat parti som driver försvarspolitiken i rätt riktning. Övriga partier har ju begått försvarspolitiskt självmord genom att fortsätta sin slakt av de återstående delar som ännu finns kvar av Försvarsmakten.

Överförfriskade gossar med järnrör skrämmer mig betydligt mindre än avskaffad Försvarsmakt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade