En skärv till de behövande

TT rapporterade idag att regeringen vill omfördela 110 mkr från försvarsbudgetens anslag för internationella insatser till övningsverksamheten med anledning av att Försvarsmakten behöver öva "mer" med tanke på Ukrainakrisen.

Om regeringen genomför förslaget är det naturligtvis välkommet. Jag föreslog för en dryg månad sedan tre omedelbara åtgärder regeringen skulle kunna vidta för att på kort sikt stärka vår försvarsförmåga med anledning av att Europas historia nu tar en mycket olycklig vändning. En av dessa var just en omedelbar överföring av medel från anslaget för internationella insatser till övningsverksamhet då Försvarsmakten i år har mycket låga ambitioner avseende övningar som följd av ekonomin. Som Skipper påpekat så har Försvarsmakten i årets budget 144 miljoner kr mindre att genomföra verksamhet för än 2013 som då ansågs vara ett "tight" år. Regeringens tillskott på 110 mkr innebär därmed att Försvarsmakten 2014 har endast 34 mkr mindre att öva för än 2013 – trots ett helt nytt säkerhetspolitisk läge i såväl närområde som omvärld. För Marinens del kan detta innebära att man kanske kan genomföra marinstridsövningen under hösten, vilket tidigare varit långt från säkert.

110 mkr är därmed inte alls vad som behövs för att nå en högre förmåga, men ändå något. Härnäst på Försvarsmaktens övningsschema står den kombinerade flygvapen och marinövningen i mitten av maj som flera gånger fått reduceras i ambition på grund av ekonomin. Med tanke på att regeringen ännu inte lagt någon proposition om överföring av anslag lär denna heller ej kunna utökas i ambition. Det är också väl så sent i övningsplaneringen.

Socialdemokraterna lade i sin skuggbudget i veckan en överföring av 400 mkr från det internationella anslaget till verksamhetsanslaget. Johan Wiktorin gick igår igenom hur de olika partiernas försvarspolitiska förslag såg ut ekonomiskt där han bland annat pekade på att Socialdemokraterna av tekniska skäl inte osannolikt kommer att underkännas av Riksdagen. 400 mkr skulle annars innebära betydligt större möjligheter för Försvarsmakten att genomföra de mer komplicerade och samordnade övningar


Regeringens överföring av 110 mkr från ett anslag där Försvarsmakten förväntas lämna tillbaka ca 1,5 miljarder kr är alltså ett fall framåt, men frågan är när och om det realiseras. Det är en av de mycket viktiga åtgärderna att vidta för att snabbt höja svensk försvarsförmåga. Av samma vikt är att annullera regeringsbeslut 5/2013 för Försvarsmakten, vilket framöver kommer att påverka svensk försvarsförmåga mycket negativt. Skipper avhandlade konsekvenserna för marinstridskrafterna nyligen och jag har för avsikt med att återkomma med ett inlägg avseende konsekvenserna för flygstridskrafterna.

16 kommentarer:

Sumatra sa...
3 maj 2014 20:55  

MP önskar föra över pengar från försvaret till miljösatsningar. Det är en bra lösning som man i Ukraina borde lära av. Kanske skulle man därstädes satsat lite mer på vind- och solkraft, så hade man nog inte haft problem med grannen.

Anonym sa...
3 maj 2014 23:14  

@ Sumatra
Du skämtar väl? Miljömupparnas vind- och solkraft kan definitivt inte ersätta den ryska gasen. Vid vindstilla och mulen väderlek räcker vind- och solkraften i bästa fall till att driva eltandborsten.

Sumatra sa...
4 maj 2014 00:20  

@ flygsoldat 113-bom

Mitt korta inlägg var nog menat att peka på det absurda i MP syn på omvärldsläget, kopplat till Försvarsmaktens nuvarande och framtida behov. Det gäller att få sina prioriteringar rätt. Det vore nog mer rimligt att föra över resurser från elcertifikaten till områden där pengarna gör nytta.

Jakob Wedman sa...
4 maj 2014 00:29  

Jag vill inte argumentera för mitt partis försvarsbudget. Däremot är det så att läget i Ukraina hade varit bättre idag om båda sidor avhållit sig från våld.

Martin sa...
4 maj 2014 09:43  

Våld har förekommit så långt bakåt vi kan se i människans historia. Den starke har tagit sig rättigheter på den svages bekostnad. Efter några hundra tusen år med våld mellan grupper av Homo Sapiens har Miljöpartiet funnit lösningen- " vi är ett icke- vålds parti". Det är ju kanon! Med ett mer lokalt perspektiv vore det i så fall logiskt att även avskaffa polisens rätt till våldsanvändning.

Unknown sa...
4 maj 2014 10:09  

@ Miljöpartist i grönt:

Om Alexander den store och Perserriket båda hade avhållit sig från våld liksom Hermann/Arminius och Varus vid Teutoburger Wald båda avhållit sig från våld hade läget i Asien respektive i Europa sett annorlunda ut. Om det varit bättre eller sämre är nog omöjligt att ens föreställa sig.

TRIDENT sa...
4 maj 2014 10:36  

mp - Självspäkarnas paradis....
Det är väl bara att stänga av strömmen under sex veckors tid med början i mitten av januari och se vad miljöpartisterna tycker om det...

Vill minnas att Sverige står för under en promille av utsläppen, ändå vill dårarna straffbeskatta nationen tills invånarna går på knäna - allt för att sänka de globala utsläppen någon tusendels promille....

Har ett svagt minne av en intervju med Åsa Domeij om JAS...
Jakt och spaning kunde miljöpartiet acceptera,en aldrig attack...

Goddag yxskaft....

Enda fördelen med att de skulle regera landet är att de skulle göra sig så ovän med väljarna att de utplånade sig själva...

Magnus Redin sa...
4 maj 2014 10:57  

En del av miljöpolitiken som har stor säkerhetspolitisk betydelse är klimatpolitiken. Vi är beroende av rysk olja, vår elexport är ett alternativ till rysk gas och den globala desperationen efter fossil energi ökar vartefter de lättpumpade källorna sinar och priserna stiger.

Vi borde bygga nya kärnkraftverk, fler vindkraftverk, mer solkraft och mer elkablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Vi borde även bygga fabriker för att syntetisera diesel, flygfotogen och kemiska råvaror av skogsflis och el.

Går politiken åt helvete kan vi då i alla fall köra blåljusmyndigheter, jordbruk, skogsbruk och livsnödvändig logistik på egentillverkat bränsle. Går det väl politiskt kan vi använda el för att raffinera en del av den vartefter sjunkande ryska oljeexporten för vidare export av specialprodukter, handla el med Ryssland och köpa världsledande Rysk kärnteknik.

Detta ersätter inte att få försvaret i god ordning men det finns ett rejält överlapp med att återskapa ett hyfsat civilförsvar.


Magnus Redin sa...
4 maj 2014 11:11  

Bo H, min favoritspekulation är att världen hade kunnat bli oerhört mycket bättre om första världskriget inte hade utkämpats.

Näst bäst vore om vilken sida som helst i konflikten hade vunnit en snabb seger. Skalar jag av propagandan hittar jag ingen nämnvärd moralisk skillnad mellan första världskrigets kombattanter. Möjligtvis var britterna värre än tyskarna men det berodde nog mest på att Tysklands koloniala ambitioner inte var uppfyllda.

De fyra största förlorarna av första världskriget var nog den ryska befolkningen som fick en historiskt blodig regim, Tyskland som fick politisk rabies och drog på sig ett utplåningskrig, USA som deformerades politiskt och ekonomiskt av kalla kriget och den globala miljön när krigsstress och ekonomiskt stressade diktaturer dikterade hur den fantastiska tekniska utvecklingen användes praktiskt.

Tyvärr finns det inga tidsmaskiner så det bästa vi kan göra är att åstadkomma stabilitet för samliv och framtidsinvesteringar här och nu. Är vi riktigt smarta får vi det omedelbara att sammanfalla med det som behövs på längre sikt.

Vi fixar inte stabilitet genom att ställa miljöinvesteringar mot energiinvesteringar mot försvarsinvesteringar. Det är andra delar av den privata och offentliga konsumtionen som behöver maka på sig.

HTKA sa...
4 maj 2014 11:46  

Miljöpartisten,

Jag hyser förståelse för att du passar på att argumentera för ditt partis förslag till försvarsbudget. Har träffat flera miljöpartister som passar även på andra politiska frågor de säger sig stå för, när man drar det till sin spets.
Jag håller med helt och fullt i din analys om att situationen i Ukraina skulle vara bättre om de avhöll sig från våld. Jag skulle dock gärna dra detta ett stycke till. Om alla avhöll sig från att använda våld skulle nog världen överlag se bättre ut.
Politiska visioner är bra. Men när de är helt frikopplade från verklighetens realiteter tenderar de bara bli ett verktyg för att slippa ta i frågan. Da capo

Sten-Erik Björling sa...
4 maj 2014 12:10  

Lite tankar kring miljöpolitik och försvar mm...

Ett funktionellt försvar (som sträcker sig längre än lite skärmytslingar över Östersjön med flyg och ubåtar) kräver ett uthålligt och resilient samhälle, något som till stora delar kommer som en konsekvens av arbetet för ett uthålligt samhälle - inte bara miljö utan även optimerad resursanvändning och minskade transporter. I nuläget så kan våra JAS och ubåtar svassa runt hur mycket som helst - det politiska skiktet kommer mycket snabbt att sträcka flagg när befolkningen inte får mat, rent vatten och under vintern värme... Vare sig piloter, soldater eller sjömän är särskilt effektiva krigare när de är oroliga för sina familjer som gradvis svälter och törstar ihjäl i sina villor och lägenheter....

Det första steget för att kunna bygga upp ett uthålligt samhälle är att genomföra besparingar - som oftast men inte alltid innebär bibehållen standard fast man använder mindre resurser. Från den lägre nivån är det enklare att genomföra lagring, lokal försörjning och logistik än om man försöker ersätta en större förbrukande (och ineffektiv) ekonomi med nya bränslen och uthålliga processer.

Framtida utmaningar för försvaret kommer att vara en multispektral utmaning - många hot kommer att uppstå innan ett rent militärt angrepp genomförs - det finns vissa negativa konsekvenser av att ha läst Operation Garbo och Midsommar-litteraturen - de vapen som slår hårdast mot det politiska skiktet kommer tidigt och de kommer att slå hårt. Allt är inte fråga om JAS, pansar och ubåtar - känsliga system som kräver mycket omfattande infrastrukturer som i sig är enkla att slå ut...

När det räcker med ett par skarpskyttegrupper för att slå ut elförsörjningen i hela landet så bör kanske inriktningen för det övergripande försvaret tänkas igenom lite mer.

Sten-Erik Björling

Magnus Redin sa...
4 maj 2014 12:54  

Skarpskyttegrupper för att ta ner elänätet? Det räcker med något dussin personer som har transportmedel och var sin riktigt stor skiftnyckel.

Jag tror det f.ö. var före WWW tiden som jag på internet läste ett till engelska översatt tyskt dokument som beskrev hur man som "grön aktivist" fäller kraftledningsstolpar inklusive antalet bågfilsblad och att komma ihåg att ta med smörjolja. Nu finns det batteridrivna vinkelslipar så "aktivister" inte behöver bli trötta i armarna.

Jag är emot dödsstraff men jag håller ändå tummarna för att sådana "aktivister" fäller stolpen över sig.

Det som går att påverka är att ha redundans i elnätet så få sabotage inte får avsevärda följder, reservkraft så det blir färre dödsfall och mindre ekonomisk skada och att vi behåller och utvecklar förmågan att reparera saboterad infrastruktur.

Det finns oerhörda mängder med olika sårbarheter och att de inte utnyttjas tyder på att de flesta människor är vettiga och har bättre saker för sig, håller viss social koll på dårar och de flesta som ändå blir terrorister är inte de skarpaste knivarna i lådan.

Det blir värre när någon part med resurser bestämmer sig för att köpa destruktivt arbete och finansierar dårar och folk som är till salu utan moraliska hämningar.

Att göra elanvändningen effektivare hjälper en del och visst är det bra att t.ex. byta till LED belysning på ett sjukhus så dieseloljan i tanken räcker ett halvt dygn till.

Unknown sa...
4 maj 2014 14:17  

Idag läste jag i GP en helsidesartikel om Pontus Hubinettes liv efter att ha skadats i Afghanistan. Då tänker jag att Sverige med sin arme av psykologer och psykoterapeuter, är så förbaskat dåliga på att ta hand om PTSD tex. Inte så konstigt egentligen. De har noll erfarenhet av krig och vad det innebär för individen. Det vi kan referera till är civila olyckor. Där olyckan varit framme. Där är vi nog bra. Men då det handlar om att människor medvetet skadat varandra, så blir det stopp. man vill inte se ondskan som den är. Som gamle Karl den 12:e sa: "Fältlivet är ett himmelrike, men krig är ett helvete"

Sumatra sa...
4 maj 2014 20:36  

Fråga till Miljöpartist i grönt: Avser MP att även driva nedrustningslinjen i EU-parlamentet efter valet? Skall också andra länder i EU svältföda sina respektive försvarsmakter intill obrukbarhetens gräns?

Om bara en sida har resurser att använda sig av militärt våld, så har vi ju minskat den militära våldsanvändningen med 50 %.

Jakob Wedman sa...
5 maj 2014 12:48  

@ Sumatra

Ur EU-valmanifest 2014, antaget av partistyrelsen 2014-02-28 (dvs dagen efter att ryska specialförband angripit flygbaser och parlamentsbyggnaden på Krim):
Fred och säkerhet
I dag ser vi en utveckling där EU går mot ett ökat militärt samarbete. Det är inte vägen för att uppnå målet om fred och säkerhet. Miljöpartiet vill i stället skapa villkor för fred och utveckling genom rättvisa globala ekonomiska strukturer, demokratibyggande, medling och diplomati. EU skulle kunna göra stor skillnad i sitt närområde genom att arbeta för en lösning i Israel-Palestina-konflikten, för mänskliga rättigheter i Turkiet och för rätt till självbestämmande i Västsahara. Det är den icke-militära kompetensen EU behöver utveckla – inte den militära. Vi vill försvara den militära alliansfriheten. Vi vill därför avskaffa EU:s militära snabbinsatsstyrkor och verka för ett kärnvapenfritt EU. EU måste också förhindra medlemsländerna från att exportera vapen till länder där de riskerar att motverka en fredlig utveckling.

För en säkrare värld vill Miljöpartiet:
1.införa en civil EU-fredskår som kan sättas in för att förebygga konflikter, upprätthålla mänskliga rättigheter och förhindra våldseskalering i länder utanför EU,
2.avveckla EU:s gemensamma militära kapacitet. Vi vill värna Sveriges rätt till alliansfrihet,
3.förhindra vapenexport till diktaturer och länder i väpnad konflikt,
4.arbeta för ett kärnvapenfritt EU och riva upp Euratomfördraget, som har som syfte att öka tillväxten av kärnkraft inom EU,
5.ta bort reglerna i Lissabonfördraget om att medlemsländerna ska stärka sina militära förmågor. Länder måste ha rätt att nedrusta.


(Alltså mer fokus på Mellanöstern och Västsahara än Rysslands angrepp på Ukraina.)

Det direkta svaret på din fråga (alltså från miljöpartiets partistyrelse, inte från mig) är att alla länder ska ha rätt att nedrusta, men de måste inte göra det.

TRIDENT sa...
5 maj 2014 13:45  

Som sagt...
Stäng av strömmen i sex veckor med början i slutet av januari, sen får vi se hur många blåfrusna eldsjälar det finns kvar i miljöpartiet....

Verkligheten är tydligen inget en miljöpartist behöver ta hänsyn till....

"Införa en civil EU-fredskår..,"
Jo, det finns åtskilliga som försökt stoppa både kulor och stridsvagnar med kroppen. Framgången har mig veterligen uteblivit samtliga gånger...
Fast Fridolin & co får väl ta med sig partiledningen och åka till någon oroshärdar och göra empiriska studier.
Men det får väl vara en oroshärd som ligger på gångavstånd från en järnvägsstation annars går ju det globala klimatet åt helvete i försöket.....

Måste vara skönt att helt kunna bortse från verkligheten och den värld vi lever i....


RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade