Tänkvärt inför försvarsberedningens rapport

Imorgon förmiddag kl 9 presenterar Försvarsberedningen sin rapport om hur det svenska försvaret ska utformas i framtiden. Inför detta vill jag tipsa om en återblick på hur den försvarsmakt vi idag har formades och vad som då meddelades avseende organisationens begränsningar om riksdagen skulle fatta ett beslut om en sådan i försvarsbeslutet 2004.

Ur Försvarsmaktens budgetunderlag 2005 där konsekvenserna av de fyra olika politiska finansieringsalternativen presenterades:

"Samtliga planeringsalternativ bygger på förmåga att hävda den territoriella integriteten (TI) som är avvägd relativt det rådande omvärldsläget. I planeringsalternativ minus 3 är dock kapaciteten begränsad att verka i flera geografiska områden samtidigt. Denna begränsning finns i än högre utsträckning i planeringsalternativ minus 6.

Givet att förband är insatta i internationella insatser, uppstår i samtliga planeringsalternativ varierande grad av risktagning avseende förmågan att samtidigt kunna möta uppkommen kris på nationell basis (uppgift 3a). Förbandsmassan är i flera avseenden så begränsad att den inte räcker till för att täcka dessa behov samtidigt. Detta förhållande blir påtagligt i planeringsalternativ minus 3."


Minus 3 mdr kr var det alternativ som riksdagen beslutade och som Försvarsmaktens organisation bygger på idag. Konsekvenser för detta alternativ:

Hävdande av territoriell integritet: 
"Kapaciteten att hävda den territoriella integriteten reduceras, beredskapen anpassas till det rådande omvärldsläget och den positiva utvecklingen i närområdet."

Förmågan att efter successiva beslut av statsmakterna återta högre förmåga mot väpnade angrepp mot Sverige:
"Genom att antalet förband reduceras, minskar uthålligheten för genomförande av verksamheten såväl på mark-, sjö- som i luftarenan. Förmågan att kunna möta uppkommen kris bygger i planeringsalternativ minus 3 miljarder kronor på att huvuddelen av förbanden, som också är avsedda för internationella operationer, kan disponeras för nationella behov. Numerären och uthålligheten i flera funktioner är så begränsad att möjligheterna att utnyttja systemens inneboende flerfunktionsförmåga inom andra arenor i praktiken försvinner.

Förmågan att på lång sikt ≈10 år (dvs idag 2014) utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer mot Sverige:
"I planeringsalternativ minus 3 miljarder kronor avvecklas flera moderna förband, som mycket väl skulle kunna vara till nytta i framtiden."

Effekterna totalt och i funktionerna innebär främst minskad redundans, minskade förutsättningar att kunna agera på flera platser m h t numerär, uthållighet m m. Sammantaget medger resurserna möjlighet att verka i ett begränsat område, för att där uppnå förutsättningar att kunna nå gynnsamt avgörande. Förutsättningarna att i framtiden öka volymer och eller förmåga, inom vissa utvalda funktioner, begränsas av kapaciteten i den grundorganisation som kan vidmakthållas inom anvisade
ekonomiska ramar."


Efter försvarsbeslutet 2004 har inga fler försvarsbeslut fattats. 2009 antog riksdagen regeringens inriktningsproposition som föreslog att det försvar som 2004 beställts och dimensionerats för att enbart kunna hantera internationella insatser och mindre kränkningar av den territoriella integriteten också skulle kunna försvara Sverige.

Det är således lätt ur ovanstående konsekvensbeskrivningar att härleda ÖB:s uttalande om att landet endast kan försvaras i en vecka, på en plats och mot ett begränsat angrepp när organisationen är fullt bemannad och utrustad.

Konsekvensbeskrivningen för försvarsbeslutet 2004 beskriver begränsningarna för det försvar Sverige har idag. Nästa år fattas det första försvarsbeslut som kan påbörja en återuppbyggnad om så önskas politiskt. Det är det beslutet försvarsberedningen lämnar sina rekommendationer om imorgon, om man idag kan enas. Det är dock en mycket lång väg tillbaka till ambitionsnivån innan 2004.

8 kommentarer:

SKK Korpralen sa...
14 maj 2014 kl. 13:46  

Som vanligt ett bra inlägg för att få ett bättre perpektiv på debatten som förs i Sverige. Tack Wiseman! Ser fram emot en sammanfattning av FB-rapport. Blir intressant att se om den här rapporten kan vara aktuell mer än en månad den här gången...

Forsno sa...
14 maj 2014 kl. 17:48  

Det blir ingen återtagning alls; M vill inte ens gå med på att öka takten på de ynkliga förstärkningar av budgeten de själva föreslagit.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-krav-pa-mer-forsvarspengar_3558060.svd

Gustav sa...
14 maj 2014 kl. 19:48  

Det är sorgligt att de etablerade partierna är så totalt har tappat verklighetsförankringen att vi nu är i ett läge där foliehattarna i SD sannolikt är de enda som faktiskt kommer att se till att vi får någon form av återtagning

Dubbeltragiskt

Anonym sa...
14 maj 2014 kl. 20:58  

Nu ska ingen hoppas på att man kommer överens. Alliansens hela valtaktik bygger på blockpolitiken. Valet är viktigare än landets säkerhetspolitik!

Anonym sa...
14 maj 2014 kl. 22:36  

Var det någon som läste den rättframma kritiken från Öv. Bruce Acker (USAF) på DI idag? Beskt, men sant!

Rikard Hagman sa...
14 maj 2014 kl. 23:37  

Jag förväntar mig trots allt att försvarsberedningen kommer komma överens, att det sedan händer något och det snabbt! Förut har man ursäktat sig att man inväntar försvarsberedningen men imorgon går det inte längre!

Unknown sa...
15 maj 2014 kl. 10:25  

Dagens nätfråga på AB: 75% vill ge mer pengar till försvaret.
Någonting haltar betänkligt!

Sten-Erik Björling sa...
16 maj 2014 kl. 13:31  

Bara att inse...

Efter åratal av direkta lögner från försvarsdepartementet om Sveriges försvarsförmåga så kröns det hela med att Sveriges försvarspolitik har degraderats av alliansen till en valtaktisk manöver.

I fortsättningen så kommer i alla fall jag som person att inte ha något som helst förtroende för allianspartiernas politiker - och med stor sannolikhet så är deras beteende karaktäristiskt för andra politikområden utöver försvarspolitiken.

Sten-Erik Björling

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade