Gästinlägg: Återkoppling av logistikreformen

Härnedan följer ett mycket intressant gästinlägg som följer upp tidigare beslut om rationalisering av försvarslogistiken och dess innebörd för verksamhetssäkerhet. Denna gången tas avstamp i Ekonomistyrningsverket nyligen publicerade rapport som rekommenderar att Försvarsmakten och FMV åter slås samman.

Wiseman

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Återkoppling av GLoB 2 till ESV rapport om ekonomistyrning

”Steg två i reformen – överföringen av beställarkompetenser från Försvarsmakten till FMV – minskar dubbelkompetenserna men skapar istället strukturella obalanser i fördelningen av ansvar och befogenheter mellan myndigheterna” (ESV-rapporten Fungerande styrning av försvarets materiel- och logistikförsörjning 2014-05-19)

Steg 2 ovan refererar naturligtvis till den olycksaliga FSU-utredningen som inte på något sätt burit åt rätt håll om man vill ha en säkerhetspolitiskt och operativt relevant försvarsmakt snarare än en lättfotad industridemonstrator.

”Regeringen har med anledning av Försvarsstrukturutredningens betänkande ”Forskning och utveckling samt försvarslogistik i det reformerade försvaret” (SOU 2011:36) givit FM och FMV i uppdrag att genomföra effektiviseringar inom försvarets stödverksamhet. I regeringsbeslut (8 och 9, 2012) gavs FM och FMV i uppdrag att redovisa en plan för hur effektiviseringar ska genomföras. Av redovisningen, som ska ligga i linje med FSU rapport, ska framgå hur effektiviseringsåtgärder av lednings- och beställarfunktioner inom försvarets materiel- och logistikförsörjning ska genomföras.”(GLoB2)

Som vi även tidigare konstaterat, dubbelkompetens förekommer naturligtvis inom ett sakområde men ansvaret, uppgifterna och befogenheterna var snarare kompletterande. Trots gediget utredande kunde inte några rationaliseringar tas hem, tvärt om. Detta var ett faktum som accepterades i slutrapport Genomförandeprojektet Lednings- och Beställarfunktioner steg 2 (GLoB 2) 2014-01-31.

Vad jag inte kunde förstå i mitt tidigare inlägg här hos Wiseman när Cecilia Widegren presenterade denna ”satsning” i tidningsartiklar och inte heller Sinuhes Samtal på sin blogg var hur denna effektivisering var kalkylerad. Vi vet idag att FSU antagande om besparingspotential bara var just ett antagande. Inga beräkningar fanns utan man utgick från att båda myndigheterna bedrev samma verksamhet(?) och att två ihopslagna fabriker har ett nyckeltal för effektiviseringar. Att man felaktigt applicerat denna ”mellan tummen och pekfingret” modell framgick naturligtvis inte i rapporten så de påstådda rationaliseringsvinsterna kunde inte granskas innan rapporten agnad med besparing gick till regeringen för beslut.

”ESV anser med anledning av detta att Försvarsmakten inte kan leva upp till myndighetsförordningens krav på ledningens ansvar och, eftersom materielförsörjningen utgör en central del i den militära förmågan, inte heller till det samlade ansvaret för den militära förmågan i enlighet med myndighetens instruktion.”

Återigen citat från Ekonomistyrverkets nyligen utgivna rapport ”Fungerande styrning av försvarets materiel- och logistikförsörjning”. Det tål återigen att påpeka att det lika gärna skulle kunna handla om kontrollen över fortsatt luftvärdighet och därmed ansvar och befogenhet för medarbetares och tredje parts liv.


I förra inlägget refererades till haveriet inom RAF som kostade 14 människor livet och där det i rättegång kunde konstaterats att det var rationaliseringskrav, organisatorisk röra och otydliga ansvar som var huvudorsaken. Denna referens (An independent review into the broader issues surrounding the loss of the RAF Nimrod MR2 Aircraft XV230 in Afghanistan in 2006) är lämplig att påminna om när man nu i elfte timmen tillsätter ett nytt projekt (Omdaning Försvarslogistik Flyg, OFL FLYG, februari 2014) som ska vifta med trollspöt och till semestern ha förslag på ny organisation inom såväl FM som FMV som skall ta hem beslutade rationaliseringsvinster trots att GLoB2 efter noggranna analyser inte kunde finna dessa.

Bemanning och tidsramar för OFL FLYG inger inte förtroende och presentationsmaterialet med stort försäljarorerande tyder på att man återgått till molnfri höjd. Tyvärr uppvisar även förslag på principer för ledning av fortsatt luftvärdighet att man försöker formulera sig i regelverkstermer men att man inte har kompetensen. Rena felaktigheter återkommer ständigt trots påpekanden. Det är faktum att själva tillämpningen av regelverket för luftvärdighet som delas mellan två myndigheter blir så pass komplicerad och utanför praxis att det även för insatta och kompetenta människor behövde utredas särskilt vid skapandet av Försvarsmakten som en flygoperatör. På några månader ska man nu krama ihjäl 370 miljoner i årsarbetskrafter inom en verksamhet som riskerar lida brist på kompetenta resurser i en snar framtid.


Nimrodrapporten igen:

“PART IV: ORGANISATIONAL CAUSES

Huge organisational changes took place in the In-Service support and airworthiness arrangements for Defence equipment and RAF aircraft in the years prior to the loss of XV230. There were three major themes at work:

First, a shift from organisation along purely ‘functional’ to project-oriented lines, i.e. a move from having different organisations responsible for different aspects of support, to having individual multi-disciplinary bodies for each platform.

Second, the ‘rolling up’ of organisations to create larger and larger structures2 as a result of:

(a) a drive to create more tri-service (i.e. ‘purple’) organisations by the merger of single-Service Royal Navy, Army and RAF bodies; and

(b) a move to ‘whole-life’ management of equipment by merging procurement and in-service organisations.

Third, the ‘outsourcing’ to industry of increasingly more of the functions traditionally carried out by those in uniform.”


Visst går det att rationalisera verksamhet, rationalisering ska vara en naturlig del i en sund organisation, att optimera eller avveckla processer och frigöra resurser till en förändrad omvärld. Men det görs bäst inom respektive ansvarsområde, inte genom att vända upp och ned på begrepp och roller samtidigt som man blandar ihop två statliga myndigheter. Försvarsmaktens Flygoperatör optimerade den interna ledningen för luftvärdigheten 2009 först efter en noggrann utredning (FUH 2008 och dess införande- omfattande mer än 1000 dokument). Denna omorganisation har precis börjat sätta sig men skulle därför även på ett säkrare och mer tydligt riskkontrollerat kunnat ta hem ett av riksdagen beordrat besparingsmål.

Så här ute i flygunderhållsverksamheten hör man väldigt lite om införandet av GLoB2 på Mark och Sjöarenan men det skulle vara intressant att veta om man kan redovisa besparingar (- eventuella konsulter som tillkommit och gömts på materielanslaget) och om man anser sig ha kontroll på risker i verksamheten.

Flygverkmästaren

5 kommentarer:

Unknown sa...
28 maj 2014 10:01  

Det mest bedrövliga i kråksången är att i grunden regeringen i praktiken i alla sammanhang gör tvärt om mot vad man säger sig vilja satsa på. Man säger att arbetslösheten är mål nummer ett och att inga medel skyr detta mål. Ändå gör man inget annat än rationaliserar och avskedar inom alla sektorer inom stat, kommun och landsting. Man tycks fokusera på likvid och kassaströmningar och alla trimmas att hålla budget, en budget som blir mindre och mindre för varje år som går. Vad man förlorar i kompetens och kapital tar man ingen hänsyn till. Vad kostar en alltmer ökad arbetslöshet jämfört med att låta samma människor behålla sina jobb och i stället producera. Visserligen från en annan budget eller portmonnä men likväl skattemedel. Man kan säga att räknenissarna i det här landet fått alldeles för mycket att säga till om. Det finns på tok för många på kontoret och alldeles för få i verkstaden på företaget Sverige!

Flygverkmästaren sa...
28 maj 2014 11:10  

Att få loss ekonomiska resurser från en stab för att öka förbandsförmågan är vällovligt. Men hanteras bäst inom respektive organisation som behåller ansvar och har tydliga mandat.Först då kan man redovisa konsekvenser och risker. Inte genom att överföra resurser till en annan myndighet men fortfarande dela ansvar och mandat. När man samtidigt gör detta utan att egentligen kunna redovisa varför denna överföring kan generera rationaliseringar riskerar det bara att ytterligare förstärka det pågående kaoset inom logistik. Sannolikt ökar kostnaderna för t ex Over-head (komplex arbetsledning och verksamhetssäkerhet)och mer inköpta konsulter via underhållsavtal på materielanslaget. Hur detta ska redovisas hur man tjänat in detta då det påverkar hela FM, FMV och industrins resursmassa inom luftvärdighet kan man undra?

Unknown sa...
28 maj 2014 20:00  

Åter talas om en nedläggning av Marinens musikkår, så nu lär försvarsdebatten ta fart igen.

Unknown sa...
28 maj 2014 22:56  

En beordrad "rationalisering" är per definition ingen nedskärning. Que?

Anonym sa...
29 maj 2014 01:17  

Ta det nu lugnt!

Enligt Skövde Nyheter har en invaderande fiende slagits tillbaka av enheter från P4.
Invasionsförsvaret är tillbaka på tapeten.
Pendeln svänger och organisationen går runt.
Logistiken är snart ute på förbanden igen och cirkeln är sluten.
Förkortningar som ME, CUT, CUI och CÖF dyker upp igen? Bara de riktig gamla (och historienördar) vet vad detta var.

Kom ihåg att det som är bra för Skaraborg ibland också är bra för Sverige!
Rent taktiskt är det kanske lite oroande att man från FMs sida väntade ända till Skövde för att kasta ut fienden. Det är ju en bit till ostkusten ifrån den staden;-)
Motståndet var också lagt på rätt nivå. Här talar man klartext om fiendens förmåga. Museiföremål och pensionärer;-)
Tur var väl också att fiendens flyg var ledigt samtidigt som vårt eget?

Fint väder och roligt hade de!
Väl bekomme!

Teaterdirektören.

P.S. Spår av ironi kan finnas i texten.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade