Gästinlägg: Riskfritt, för vem?

Nedan följer det under natten utlovade gästinlägget av en av piloterna i det förband som är tänkt att delta i FN-insatsen över Libyen. Han liksom många andra är förvånad och upprörd över den socialdemokratiska retoriken runt det svenska deltagandet i FN-insatsen och är förmodligen precis lika undrande över vilka de begränsningar i attackbeväpningen är som Carl Bildt nämner som orsak till att man inte skulle klara av att verka mot markmål. Vore Bildts ord sanna skulle ju detta innebära en enorm blotta i det svenska försvaret, vilken borde åtgärdas omedelbart. Nu är situationen sådan att de attackvapen som inte fungerar för svenska flygplan är samma modeller som till stor del används av de övriga koalitionsländerna, nämligen GBU-12, -49 och derivativ av dessa.

Wiseman

----------------------------------------------

Riskfritt, för vem?


Jag har under en längre tid tränat på alla typer av uppdrag vi är tänkta att utföra i och runt Libyen. Att släppa en precisionsstyrd GBU 12/49 med hjälp av ett av värdens bästa laserutpekningssystem, med ett av världens bästa flygplan – otvivelaktigt det mest prisvärda – är inget som kan anses vara ute i kanten på kunskapsramen.

Men så kommer då frågan: ”Kan du vara heeelt säker på att inte skada civila eller att bomben inte träffar fel?”. Frågan kan tyckas vara berättigad men faktum är att den är helt onödig. Ställer man den frågan så har man redan bestämt sig för ett resultat av diskussionen, kanske i all okunskap. Det går så klart aldrig att vara heeelt säker på resultatet av en icke-trivial kedja av händelser som bombfällning, oavsett kvalitén på ingående delar. Styrfenor kan gå av, civila kan köra stridsvagnarna.

Jag tror ingen politiker skulle överväga att detaljstyra läkare på ett sjukhus. Vilka operationer som är att rekommendera för vilka åkommor är upp till läkaren som nogsamt väger risker för och emot. Operation innebär alltid en risk men jämför man den risken med alternativet så är kanske, eller kanske inte, den värd att ta för att rädda patienten. Men faktum kvarstår, det är läkaren som gör bedömningen och ingen medicinsk outbildad, briefade eller inte, skulle någonsin lägga sig i denna detaljprocess. Läkaren styrs av att alltid måna om patientens bästa.

När Urban Ahlin (s) nu raljant meddelar att jag inte kan avgöra om mål är civila eller militära eftersom jag flyger så högt, och dessutom insinuerar att jag skulle bomba även om jag var osäker, så blir jag lite fundersam och undrar stilla hur mycket detaljkunskap han sitter inne med? Min utbildning är i alla fall i tidsåtgång och komplexitet ganska lika läkarens. Nog för att politiker är perceptiva men har han verkligen på denna korta tid lyckats sätta sig in i alla detaljer som rör detta ämne så han kan detaljstyra på detta vis?

Faktum är att genom att ta ifrån oss möjligheten att slå ut mål på marken med en bredsida av begränsningar så kommer det troligtvis innebära samma sak som om man förbjudit en viss typ av operation, civila som kunde ha räddats räddas inte. Den nyfikne undrar säkert varför.

Man kan diskutera detta fram och tillbaka, hävda att läkare räddar liv men vi vill ta desamma, men saken hamnar alltid nere på samma fundamentala och aningen filosofiska frågeställning; är det rätt att riskera livet på ett fåtal för att rädda betydligt fler andra? Jag är pragmatisk och anser att svaret generellt är ett tydligt ja! I alla fall så länge som man har den helhjärtade intentionen att urskillningslöst rädda liv, och det har vi den helhjärtade intentionen att göra.

Urban Ahlin säger att om vi ser civila anfallas av Khadaffis militär så ska vi använda Gripens överlägsna fartresurser att åka därifrån! Jag vet inte om jag skulle kunna sova lika bra efter ett sådant beslut, även om jag så klart lyder order och gör som jag blivit tillsagd.

Nu tycker jag så klart inte att vi ska få fria händer att göra vad vi vill bara för vi är tränade för det. Faktum är att det militärt finns väl etablerade och långt testade metoder för att styra risknivån vid alla typer av vapenanvändning. Dessa kallas Rules Of Engagement, ROE, och är detaljerade nästan in i absurdum bara för att just styra egenrisk mot vådabekämpning. Men det är militära detaljer som kanske inte passar sig här.

Tas vi helt ifrån möjligheten att verka mot markmål så kommer vi avsevärt begränsas i vad vi kan göra för att upprätthålla FN-resolutionen. Det är enkelt att sitta i opposition i Stockholm och i okunskap uttala sig med bredsidor som påverkar liv lång långt bort med anledningen att det skulle bli problem medialt om en förlupen bomb träffade civila.

Någon med en skopa kurage, likt de till höger på den politiska skalan, skulle i stället läsa den prekära situationen och förbereda sig och media på att allt kanske inte kommer att gå så svensk perfekt men att de tiofaldigt, eller mer, räddade civila är tacksamma för att de fått chansen till ett liv i sitt hemland.

Duke

65 kommentarer:

Emil sa...
30 mars 2011 kl. 09:07  

Ända sedan jag gått i lågstadiet har ett visst mantra bankats in i mig: "Det enda som behövs för att de onda ska segra är att vi andra inte gör någonting".

Jag vet inte hur Urban Ahlin har tolkat det? Men tydligen gick han inte på samma lågstadieskola som jag, för det här är ju ett ordagrant bevis på att man ska inte göra något när man ser ett uppenbart övergrepp ske.

Det enda logiska jag kan se i det här är att man vill märkas i debatten och genom att sätta krokben på piloterna så framstår alliansen som svagare då de vill ha med Socialdemokraterna i beslutet.

CS sa...
30 mars 2011 kl. 09:22  

Väl skrivet. Jag hoppas detta inlägget når fram till Ahlin och Juholt.

Jag tycker att både ÖB och Flygvapeninspektören skulle varit betydligt tydligare effekterna av begränsningarna. De skall förvisso undvika att lägga sig i inrikespolitiska processer men om inte vår högsta militära ledning kan säga ifrån och rätta till politikernas skeva världsbild - vem ska då göra det?

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 09:53  

Det är ta mig f-n så man skäms för att vara svensk dessa dagar. Inte nog med att vi väntar på tok för länge innan ett beslut tas att delta eller inte, nu läggs dessutom helt stolliga begränsningar över hela insatsen. Såg Juholt stå och svamla i SVT igår och det är uppenbart att gubben inte har en aning om vad han pratar om. Grattis sossar, ni har valt en ny ledning som direkt vid tillträde skämmer ut sig. Fy f-n.

/Johan

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 09:55  

Sverige är ett litet udda land i periferin som vill men inte vågar. Kort sagt det finns alltid en litet töntigt väg att välja kallad "the swedish way" och den väljer vi i alla lägen.....

Med det här mandatet är insatsen enbart ett politiskt sätt att få en svensk flagga bland de stora pojkarna. Ambitionen att göra skillnad i konflikten är helt underordnad denna. Och! Troligen gör mandatet att dårarna i massmedia inte får något att kritisera...

Till förbandet: Lycka till!

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 11:08  

Detta blir vår tredje insats i en konflikt samtidigt nåt vettigt i det kan jag inte se. Bättre skäl än ha ha vi bombar bruna människor och må bra för att vi "hjälper primitiva (också bruna) människor att bli civiliserade" måste finnas. Angreppen på civila kan mycket väl vara icke avsedda i konfliktens gång och med Al Qaidas uttalade stöd till rebellerna får vettiga att tänka om.

Den logiska utvecklingen av denna konflikt är flygattacker i stöd till rebellernas attacker. Framtida utvecklingar som redan diskuterats är vapen till rebellerna även markinsatser under "oklart" tidsrymd.

Ska vi leka världspolis så får det vara en gräns på antalet insatser, klara mål/tidsperioder, ej stödja korrupta (knark?) regimer och ej ske på bekostnad av eget försvar/utrikespolitik för att inte tala om gengäld vi måste få ut nåt av detta inte bara kostnader och ökad terrorism risk.
/Kalle

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 11:27  

Jag förstår inte poängen med att skicka plan dit ner som bara får och kolla. Det är väl ingen sightseeing uppdraget handlar om. Tänk om alla andra länder fegade som Sverige...

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 12:07  

Jag måste tacka (s) och dess militärpolitiske expert Urban Ahlin för tipset om hur jag skall kunna behålla makten i Libyen. Det gäller uppenbarligen att se till att civila vistas nära mina militära mål och att alltid hålla massmedia med bild- och textmaterial angående verkliga och förfalskade civila förluster. Att mänskliga sköldar är förbjudet i krigslagarna berör mig ju inte eftersom jag ju redan brutit mot ett antal andra punkter.
Än en gång tack för politisk vägledning!
/Mohammar al Gh.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 12:14  

Notera ett par saker...

Resolutionen avsåg upprättandet av en flygfri zon för Gaddafis flyg, det avsåg inte operationer som stöder revoltörerna under markstrid. Direkt man går in och bekämpar mål på marken så hamnar man i gråzonen vad som resolutionen / medverkande arabiska aktörer kan acceptera.

Hela denna operationens syfte är att dela upp Libyen i två delar där den östra med sina oljetillgångar skall tillfalla en mer bekväm diktator än Gaddafi. Detta handlar om olja, inte om demokrati. Notera gärna Frankrike direkt understödde framväxandet och organiserandet av denna "frihetsrörelse" sedan minst ett år tillbaka och att Frankrike, UK och USA har planerat och övat för denna operation minst ett år tillbaka (Southern Mistral).

Att vi blåögda svenskar skall lockas in i att ge ett intryck av internationell uppslutning och tomt prat om införande av demokrati skäms jag för. Dags att växa upp och läsa lite annat än Expressen och titta på annat än CNN och FoxNews kanske?

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 12:22  

@ Duke

Du och Urban Ahlin ser världen ur helt olika vinklar. Du har en, som jag bedömer, realistisk syn på frågan baserad på vetenskapligt synsätt. U A ser på frågan ur politisk synvinkel baserad på vad han bedömer ger flest politiska röster.
Att kunniga människor ges utrymme i massmedia (dit även bloggar kan räknas) är ett bra sätt att ge allmänheten en nyanserad bild. WW är läst av många och förhoppningsvis tillförs även massmedia en del fakta som är svåra att kringgå!
Keep trying!
/bloggbosse

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 12:33  

Typiskt svenskt, det är den kalla sanningen. En av de svagheter som finns inbyggd i det svenska samhället är en genomgående feghet/ryggradslöshet och detta beslut med dess begränsningar är ett typiskt exempel på detta.

Band sa...
30 mars 2011 kl. 12:49  

Hej Duke, tack för bra inlägg.
Jag tror inte du eller någon i FM behöver ha något dåligt samvete över Hr Ahlins uttalanden. Jag kan bara trösta er med att ni ska åka iväg och göra en så bra insats som ni bara kan. Urban Ahlins uttalanden, som bara faller tillbaka på honom själv ger jag ingenting för allt sedan jag såg hur han uppträdde i Folk & Försvar förra våren där han i den stora paneldebatten omedelbart gick till angrepp på de presenterade scenariona och kategoriskt undvek att svara på någon av de ställda frågorna. Det riktigt oroväckande är att han inom sitt parti alltså är en av ”experterna” vilket för mig säger något om nivån på debatten och kunskapen inom socialdemokratin när det gäller försvarsfrågor. Särskilt oroväckande är det att partiet ger denna bild av sin inställning till hur försvaret ska användas nu sedan Håkan Juholt, som är en av de faktiskt kunniga inom försvars området , tillträtt som partiordförande. Det riktigt stora dilemmat är väl att Urban Ahlin är den sannolika försvarsministern i en eventuell framtida S-regering. Gud give att vi då inte hamnar i en situation där försvaret behöver sättas in för att rädda nationen och vi tvingas avstå från att göra det inför risken att oskyldiga dödas….

Den gröne officeren sa...
30 mars 2011 kl. 13:30  

Tycker som sagt det är dags för de blåa officerarna att sansa sig lite och inse att ni faktiskt får komma iväg på insats - för första gången sedan Kongo.
Var glada över det istället och så förbättrar vi mandatet allteftersom precis som vi gjort i Afghanistan.
Slut gnäll och förbered er på att åka istället!
Skämmas ska vi inte heller - Sverige åker dit - vilket många andra väst- och NATOländer inte gör.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 14:21  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Upandaway sa...
30 mars 2011 kl. 15:57  

@Den Gröne Officeren

Är beredda att instämma. Det blir ibland lite väl hög(er) stämning här bland mil-bloggarna.

Inte för att jag tycker vänstern resonerat så där alldeles förträffligt, men nu är vi åtminstone på väg in i ett uppdrag med viss politisk risk och med ett mycket brett parlamentariskt stöd.

Väl på plats är det väl (åtminstone teoretiskt) en smal sak att ändra ROE om det skulle skorpa till sig.

För lite perspektiv i frågan rekommenderas vad f.d. tyske utrikesministern Joschka Fischer skrivit om det egna landets agerande:

http://www.dn.se/ledare/kolumner/sveket-mot-libyerna

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 15:59  

Duke,

Väl skrivet!
Hoppas många läser detta.

Old School

Per A. sa...
30 mars 2011 kl. 16:37  

Det är lätt att skylla på sossarna, som inte direkt höljt sig i ära genom sina uttaladen, men jag tror inte regeringen varit överdrivet intresserade av ett mera långtgående svenskt mandat.

Sret sa...
30 mars 2011 kl. 16:54  

Det är inte upp till militärer att ifrågasätta de beslut som tas i riksdagen, och om alliansen har problem med sin egen uppgörelse så borde de kanske inte ha gått med den från början. Det är nämligen så att när väl ett beslut av detta slag tas i den svenska riksdagen då bör ingen som står bakom Sverige ifrågasätta det beslut som har tagits, särskilt inte flygofficerare med ungefär lika lång utbildning som en läkare, vill flygaren leka som han vill så går det bra att införskaffa flygsatsmodeller att leka med.

Lars-Erick Forsgren sa...
30 mars 2011 kl. 17:02  

Jag länkar inlägget till min blogg. Och gör en kommentar.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 17:13  

Har det diskuteras något angående FV rätt att angripa sjömål?

Eller antas det tillhöra markmål?

Börjesson sa...
30 mars 2011 kl. 17:19  

Jag trodde att alla kommentarer här förhandsmodererades? Hur kan man då släppa igenom ett lågvattenmärke som Anonym 14:21?

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 17:26  

16.54: Utmärkt inställning som definitivt har att göra i en demokrati.

Förlåt, det är lätt att glömma att ironi inte gör sig i textform.

Det är en stor skillnad på att inte verkställa beslut och att diskutera dem och försöka påverka. Kanske har du missat att beslut i Riksdagen fattas först på fredag? Även när beslutet har fattats måste det vara tillåtet för yrkesmän att förklara konsekvenserna av politiska beslut.

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 17:28  

Börjesson: Olycksfall i arbetet?

14.21: Skärpning.

CS sa...
30 mars 2011 kl. 17:37  

@ Den gröne officeren

Det kan väl knappast kallas för gnäll när man kritiserar en direkt korkad proposition. Jag ser det snarast som piloternas skyldighet att i detta fallet kritisera politikerna som är på väg att fatta ett beslut som inte bara är illa för Sverige utan dessutom kan komma att sätta piloterna själva i mycket svåra situationer. Politikerna har så pass dålig detaljkunskap att det är vår skyldighet att upplysa dem.

Precis samma skyldighet hade vi att rapportera att våra tidigare mandatbegränsningar i Afghanistan var en direkt fara för både oss själva och för andra. Där visste man det inte förrän en bit in i insatsen. I det här fallet vet vi redan i förväg.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 17:44  

Att vissa inte ser på verkligheten som vi andra och upplever saker och ting på ett något udda sätt är välkänt. Det syns också tydligt på olika sätt.
Men att dra det till att man tror sig se drogade barnsoldater köra omkring med stridsvagnar och hantera artilleri är väl skrämmande nära någon slags diagnos?
Speciellt som man i nästa andetag menar att någon annan ska bekämpa dem!?
När man lyssnar till argumenten kan man inte annat än förundras.

Det verkar på de uteblivna kommentarerna, och den tidvis totala tystnaden från vår försvarsminister, som att även han till slut insett att “här och nu” har ett politiskt “där och lite senare” perspektiv. Antar att han också inser att “solidaritetsförklaringen” luktar lite unket och att gripbart inte är det samma som användbart. Hoppas att han även har förmågan att dra några vis(s)a slutsatser angående BG-konceptet.
För det är ju tyvärr samma människor som skall göra bedömningen och fatta besluten vid dessa tillfällen.
Upplever man inte det man tror sig uppleva och ser man inte rätt saker kan man heller inte fatta rätt beslut i rätt tid.

Åker vår utrikesminister världen runt och berättar om Gripens oförmåga till att användas mot mål på marken är det väl inte konstigt att försäljningen går trögt??
Undrar vem som försett honom med dessa “fakta”? Någon av alla dessa “sakkunniga” från FML?

Vi kanske ska hålla oss till de där välkända svenska gråa filtarna?
För tvåhundra miljoner kunde vi ha gjort en filtinstallation över stora delar av Tripoli av hög konstnärlig klass! Att sprida genusgodkänd kultur och konstupplevelser måste väl vara helt i fas med vår officiella linje?
Ser ett rejält uppsving för min lilla teater. Sedan vi bytte land från Brasilien till Libyen, i Charleys Tant, så har bokningarna fullkomligt rasat in.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 18:11  

Att delta men bara på håll, häng lite bomull under vingarna kanske? Detta var det löjligaste man kunde hittat på, 200M för vad då? Vad exakt för nytta kommer vi göra?

Men beslutet är i god svensk tradition, ynkligt, sent och resultatlöst. Gummiryggen är medfödd.

Sumatra sa...
30 mars 2011 kl. 19:27  

"Åker vår utrikesminister världen runt och berättar om Gripens oförmåga till att användas mot mål på marken är det väl inte konstigt att försäljningen går trögt??"

Se där ett citat av Teaterdirektören. Hans kommentarer är spot on och visar ofta att ironi gör sig utmärkt in tryck, även om man får fundera en stund när man skriver.


Det förefaller vara på modet att stresstesta. Än det ena, än det andra samhällsområdet stresstestas. Nu när bankväsendet stresstestats och kärnkraften skall stresstestas, så föreslår jag att vår försvarsförmåga utsätts för ett stresstest. Ett rejält sådant.

Kanske kan resultatet användas i polikernas utbildning inom försvarsområdet. Själv är jag mest besviken på Bildt. Hur svårt kan det ha varit att kolla med FV-ledningen innan han dömt ut FV förmåga till insats?

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 19:39  

Sumatra: Misstänker att det ligger helt i linje med ministerns fäbless för att navigera själv när det åks helikopter istället för att låta yrkesmännen göra jobbet.Teaterdirektören har sannerligen en förmåga att lyfta en annars ganska dyster dag.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 19:44  

Den gröne officeren sa...
30 mars 2011 13:30

...blåa officerarna att sansa sig lite och inse att ni faktiskt får komma iväg på insats - för första gången sedan Kongo...

Läs på bättre !!

Och

Anonym sa...
30 mars 2011 12:14

Läs resolutionen innan du uttalar dig, det finns skrivningar utöver NFZ !!

Almagrundet

Bengtson sa...
30 mars 2011 kl. 19:52  

Kan inte säga att jag på något sätt sympatiserar med Urban Ahlins ståndpunkt, men måste ändå göra en politisk reflektion:
Är det inte Reinfeldt som är regeringschef i Sverige? Det är ju politiskt sett ytterst skickligt av honom att få det att verka som om det är en annan regering än alliansen som fattat beslutet om det svenska "mesiga" deltagandet i Libyen. Duke skrev att man på den blåa sidan på den politiska skalan hade "kurage", men jag tror man snarare får inse att det passar regeringen väldigt bra att kunna skylla på andra så att man kan hävda att man egentligen är mycket tuffare än man är...

Sumatra sa...
30 mars 2011 kl. 20:22  

En faktor som kan vara förbisedd i debatten är sannolikheten för att vad-som-helst kan hända i Mellanöstern och Afrika utan att någon ens överväger att ingripa. Ointresset för utvecklingen i Elfenbenskusten, med dithörande spridningsrisk och flyktingströmmar, är ett faktum som stärker tesen.

Yemen och Syrien är två andra länder där ingen kommer att överväga ett ingripande, oavsett utvecklingen.

Libyen, där går gränsen för viljan och förmågan, med allt vad detta innebär av osäkerheter om utgången.

Den historiskt sett mest signifikanta utgången kan mycket väl bli västvärldens marginalisering, förutom konsekvenserna för länderna själva.

Spännande tider men kanske också brytningstider.

Frågan är nog vilket som kommer först; Mellanösterns demokratisering eller nästa istid.

Simplicio sa...
30 mars 2011 kl. 20:51  

Författarens jämförelse med sjukvården är högst relevant. I storleksorningen 3000 patienter årligen avlider på svenska vårdinrättningar till följd av begångna fel, misstag och vanvård.

Vad anser oppositionen och vad gör regeringen?

Göran Mellblom sa...
30 mars 2011 kl. 22:41  

Svenska politiska klassen återanpassas till krig.

När nu (s) efter 100 år har ändrat attityd till aktivismen och lämnar pacifismen, så är det mycket stor sak.

Regeringen har förhandlat så att Riksdagen i sin huvuddel står bakom oss militärer.

Vi kan lugnt antaga att den första insatsen i Libyen kommer följas av andra - i Libyen - eller andra platser, med lämpliga mandat.

Huruvida markmål inledningsvis skall bekämpas eller ej är på sikt ointressant. Men det breda Riksdagsstödet är högintressant.

Är vi officerare beredda? Jag tror det. Riksdagen är det i alla fall.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 22:46  

Väl skrivet, Duke! Om man bestämmer sig för att delta gör man det fullt ut enligt mandatet. Det innebär att man även ingriper mot markmål.

Däremot anser jag att vi bör sätta tydliga gränser för vad vi anser FN-mandat skall användas till, och förbehålla oss rätten att avbryta vår insats om syfte och mål med FN-insatsen som helhet ballar ur.

Det finns redan ett antal sådana indikationer. Som t ex diskussionen att FN-koalitionens medlemmar kan tänka sig beväpna en av sidorna i konflikten.

Vi ingriper under FN-mandat i syfte att skydda civilbefolkningen. Det skall vi göra så kraftfullt och med alla medel vi förfogar över.

I den mån insatsen förändras till att vi blir "rebellernas eget flygvapen" är det ett helt annat beslut. Och i den mån vi skall delta i detta bör i sådant fall göra det på ett helt annat uppdrag än FN:s...

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 22:48  

Stridspiloterna är eliten bland piloter liksom kirurgerna är eliten inom läkarkåren. Bottenskrapet inom pilotkåren utgörs av fraktpiloterna och läkarkårens bottenskrap är psykiatrerna. Skillnaden är dock att de sämsta och illvilligaste bland psykiatrerna är ohyggligt mycket farligare än fraktpiloter ty en dålig psykiater kan tillfoga tiotusentals människor hjärnskador med ECT och felaktig medicinering och falskt hävda att skadorna beror på den ursprungliga sjukdomen. I och för sig kan en dålig fraktpilot krascha i ett tättbefolkat område, men det gör han/hon bara en gång. Jag har alltså större förtroende för stridpiloter än för läkarkårens bottenskrap d.v.s. psykiatrerna.

MOB_i_L

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 22:53  

Till och med jag som är en arméofficer reagerade när jag hörde Ahlin uttala sig idag. Hur kan man vara så inkompetent men ändå få påverka så viktiga beslut?
Finns det ingen militär rådgivare bland våra politiker längre?

För övrigt kryssade jag ja men menade nej. Fast en sådan här mission skulle jag gärna åka iväg på. 3 månader på Kreta...mums, och så fort man blir trött skriker man "flygsäkerheten kräver!" och så går man och lägger sig.


/Rofl

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 23:19  

Så ledsamt...så insiktslöst!

Jag tänker inte närmast på regeringen. Med den nuvarande regeringen i majoritet hade vi aldrig hamnat där vi är idag.

Gäsp. NFZ? Javisst, hyperaktuellt när resolutionen antogs - men inte längre. Det blir som en sväng runt östgötaslätten med med andra kartor. Det finns inte längre någon zon att upprätthålla utom i politiska termer.

Det som beklagligt nog behövs är vapenverkan mot militära mål. Men eftersom Urban Ahlin har låst på att Khadaffis stridsvagnar KAN vara körda av drogpåverkade civila ungdomar är en vapeninsats otänkbar. Låt oss då hoppas, Urban, att Khadaffis artilleri också betjänas av civila. Då lär de inte träffa det de siktar på - och det är väl bra?

I fem år har Sverige stått på barrikaderna i FN och skrikit om att FN-mandat också måste omfatta skydd av civila. Så kom det - rakt ner i knät på oss. Här fick vi chansen, inte direkt olikt en straffspark mot öppet mål.

Och vad gjorde vi?

Det är inte svårt att skämmas idag över att vara svensk.

Kommentar Tolgfors? (Kul förresten att du inte hade gått i ide, vi var ännasom lite oroliga över din totala frånvaro medan Carl Bildt höll på och fladdrade runt och satte myror i huvudet på resten av världen om vad Sverige egentligen menade!).

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 00:04  

När två så tunga aktörer i konflikten, som överste Khaddafi och det svenska socialdemokratiska partiet, är överens kan det väl inte vara fel att stanna upp och fundera lite?

Är det som de bägge påstår, egentligen bara en drogrelaterad våldspiral som gått snett.
Konflikten, enligt dem, verkar hanteras av drogpåverkade ungdomsrebeller å ena sidan och drogpåverkade "barn" å den andra.

Jag hade faktiskt ingen aning om att Libyen var ett så tungt drogbelastat land.
Jag har väl haft mina misstankar när jag sett överstens framträdande. Att nu få det bekräftat av två så trovärdiga källor känns oroväckande.
Kombinationen vapen och droger är väldokumenterat dålig för alla inblandade.

Vi bör nog skicka med någon typ av drogavvänjningsresurs tillsammans med de gråa filtarna!

Upproret är egentligen kanske endast ett drogrelaterat inrikesproblem för polis och sociala myndigheter!?
Gäller detta även de andra länderna i området??

Översten är i det definitiva slutet av sin långa karriär. Man kan undra om inte herrarna Juholt och Ahlin också nått vägs ände lite fortare än man tänkt sig?

Tänk ändå, vilken källa till kunskap sådana här kriser/problem är och vår ÖB får tillfälle att känna sig stolt.

Teaterdirektören.

PS.Jag vill på förekommen anledning be att få påpeka att vissa rader i kommentaren kan och skall uppfattas som ironi.

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 00:05  

När två så tunga aktörer i konflikten, som överste Khaddafi och det svenska socialdemokratiska partiet, är överens kan det väl inte vara fel att stanna upp och fundera lite?

Är det som de bägge påstår, egentligen bara en drogrelaterad våldspiral som gått snett.
Konflikten, enligt dem, verkar hanteras av drogpåverkade ungdomsrebeller å ena sidan och drogpåverkade "barn" å den andra.

Jag hade faktiskt ingen aning om att Libyen var ett så tungt drogbelastat land.
Jag har väl haft mina misstankar när jag sett överstens framträdande. Att nu få det bekräftat av två så trovärdiga källor känns oroväckande.
Kombinationen vapen och droger är väldokumenterat dålig för alla inblandade.

Vi bör nog skicka med någon typ av drogavvänjningsresurs tillsammans med de gråa filtarna!

Upproret är egentligen kanske endast ett drogrelaterat inrikesproblem för polis och sociala myndigheter!?
Gäller detta även de andra länderna i området??

Översten är i det definitiva slutet av sin långa karriär. Man kan undra om inte herrarna Juholt och Ahlin också nått vägs ände lite fortare än man tänkt sig?

Tänk ändå, vilken källa till kunskap sådana här kriser/problem är och vår ÖB får tillfälle att känna sig stolt.

Teaterdirektören.

PS.Jag vill på förekommen anledning be att få påpeka att vissa rader i kommentaren kan och skall uppfattas som ironi.

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 01:00  

Läser i SvD att vår utrikesminister får medhåll av två andra tunga experter i flyvapenfrågan.
"Vi gör det som vi klarar bäst och är mest lämpade för, säger Ohly apropå det svenska mandatet att upprätthålla flygförbudszonen, men inte attackera mål på marken."

Herr Eriksson från miljöpartiet fyller på med mer fakta.
"Han ser inget konstigt i att svenska plan ska hålla sig till uppgiften att övervaka flygförbudszonen. Det är det de är mest lämpade för och amerikanska och franska plan har en annan beväpning än vad de svenska har, noterar han."

Anar jag något mer än förmågeglapp i frågan??
Vad är det man från politiskt håll absolut inte vill veta eller känna till?
Känns som att förutsättningarna för en försäljning av planet skulle bli lite bättre om man slapp politisk uppbackning!?

Börjar kännas som en nödvändighet att ta reda på varifrån alla dessa underliga "fakta" härstammar ifrån.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 05:56  

@ Rofl 22.53

Jo då, politikerna har militära rådgivare.

Tolgfors har generalmajor Moore som depatementsråd & Bildt har brigadgeneral Bengtsson som militär rådgivare. Reinfeldt har en tjänstledig kommendör som statssekreterare. I övrigt finns cirka ett dussin överstelöjtnanter/överstar i försvarsdepartementet som "militärt sakkunniga".

Huruvida dessa väljer att tycka som politikerna i omsorg om sin egen karriär eller om politikerna väljer att inte lyssna på dessas rådgivning kan jag bara spekulera om.

Band sa...
31 mars 2011 kl. 09:34  

@ SRET.
Vad menas? Skulle inte officerare ha rätt att ha synpunkter på de uppdrag de tilldelas när de så uppenbart har sin grund i vanföreställningar om den egna militära förmågan och en politiskt färgad syn på världen utan synbar förankring i verkligheten. Att säga åt soldaterna att hålla käft, lyda order och inte ifrågasätta den förda politiken luktar av lite unket tyskt 30-tal..

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 10:06  

Blir lite förvånad över detta inlägg från en officer ingående i styrkan. Självklart finns vår demokratiska rättighet alltid där i bakgrunden men att i så kraftiga ordalag ifrågasätta insatsen innan beslut ens är fattat och så tydligt ta ställning mot det kommande riksdagsbeslutet som samtliga partier utom Sd står bakom uppfattas av mig som mycket omdömeslöst. Din liknelse med att politikerna inte blandar sig in hur läkarna opererar är häpnadsväckande dålig. Nu kanske du primärt, beroende på ditt resonemang, har studerat Douhet och "Bomber" Harris. Kriget, för det är en krigsinsats du och dina kollegor är på väg till är enligt den klassiska definitionen en fortsättning på politiken fast med andra medel. Detta gäller inte sjukvården! Därför är det helt naturligt att politiken och vår demokratiska ordning fastställer under vilka ramar militärmakten agerar. Om detta nu upprör dig så till den milda grad att du innan insats väljer att ta debatt om detta kan jag inte annat än att rekommendera dig att avböja att delta.
/Duc de Hauteclocque

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 10:46  

Det verkar som om Östra Libyen är ett Al Qaida näste enligt artikel The Telegraph http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8417850/Libya-Is-the-West-playing-into-al-Qaedas-hands.html#
en brittisk tidning som ställer allvarliga frågor om vilka som kommer tjäna på revolten och tar upp Al Qaidas stöd till rebellerna.

Resultatet av insatsen kan inte bli bra antingen så blir det en islamistisk stat eller en svag regering vars existens hänger på utländsk trupp i landet. De som tycker att Irak gick ju bra bortser helt ifrån Irans inflytande i nuvarande Shia regering.
/Kalle

Upandaway sa...
31 mars 2011 kl. 11:30  

@Duc de Hauteclocque

Kanhända vänder han sig inte så mycket mot den ställda uppgiften, men på det sätt som den motiverats?

Som det är nu verkar alla politiker rörande överens om att Svenska plan & piloter mest ska flyga högt, rakt och hålla utkik efter ett ickeexisterande lufthot.

De framförda motiven är mycket lämpliga för inrikespolitisk konsumtion, men äger ingen likhet med verkligheten. Denna sorts argument undergräver förtroendet för politikernas vilja och/eller förmåga att ta till sig -grundläggande- fakta kring vår försvarskapacitet.

Nu har vi lyxen att gå in i en operation där vi har en marginell roll rent operativt, men väl visar att vi praktiskt stödjer insatsen och är villiga att ta någon form av risk med våra piloter.

Men hur ser detta ut för folk som en dag kanske kan komma att vara beroende av oss? Vilka signaler sänder detta? Att svensk försvarspolitik styrs av en skock drömmare, lögnare och amatörer?

Trots harangen ovan stödjer jag faktiskt insatsen. Jag hoppas den går så bra som den bara kan, trots alla floskler, förbehåll och finter. På sitt eget vis kommer den se till att trycket på Khadaffi hålls uppe, och att man här hemma vänjer sig vid att vi ibland även måste vara därborta.

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 11:52  

@Upandaway
Delar din uppfattning om stödet för insatsen. Och kanske är det detta som är klon. Det breda stödet för insatsen kankse kräver en politiks kompromisslösning för att inte insatsen skall skapa en upprivande inrikespolitisk debatt. Att mandatet då inte blir fullt så fylligt som Duke (och jag också hoppats på)kanske vi helt enkelt får acceptera i syfte att ena riksdagen/nationen bakom de väpnade styrkorna. Terrorbombningarna i Madrid påvisar de katastrofala följder som kan uppstå i bakvattnen/luftströmmen (hehe) av en djup politisk oenighet.
Faktum kvarstår dock i det olämpliga (enligt min uppfattning) att som aktiv deltagare i "krigsinsatsen" kritisera det kommande demokratiska riksdagsbeslutet.
/Duc de Hauteclocque

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 13:32  

Jag vill veta vad som händer när en bärbar luftvärns robot låser på ett jas. Får jas-planet skjuta tillbaka med akan då? Eller är det bara att hoppas på motmedel och flyga hem till bas?

//Tandlös Grip

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 14:05  

Mycket väl skrivet! Önskar gärna fler inlägg i framtiden.

/Mvh Armén

Lövet sa...
31 mars 2011 kl. 14:13  

Holländarna är för lång tid framåt tätt förknippade med den politiska impotens som de uppvisade under folkmordet i Srebrenica...

...låt oss hoppas att den Ahlinska och Juholtska slakheten inte får samma vidriga konsekvenser!

(S)yltryggar!

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 15:49  

- äntligen används fv R10 förband till det som dom ska dvs insats!
- äntligen används ett NBG förband till det dom ska dvs insats!
men...
för 200 miljoner till vilken effekt? bränna fotogen över ett luftrum utan mandat att markmålsbekämpa??? till vilken nytta mer än politiska poäng när det redan råder totalt lufthäravälde!?! antalet libyska flygplan som mot all sans och förmodan skulle ens försöka starta är lika med noll.
missförstå mig inte men pengarna skulle behövas betydligt bättre i andra insatsområden. som det är nu finns det inte ett enda öre för att förstärka pågående missioner ej heller för att förlänga pågående förstärkningar.
självklart så är Kreta 01 insatsen utmärkt för att sprida insatserfarenhet även til Fv så ur det perspektivet säger jag igen äntligen och önskar de blå bröderna god jakt
/B3

Commander sa...
31 mars 2011 kl. 16:13  

@ Sret och Duc de Hauteclocque:
Beslutet fattas först på fredag. Som professionell officer har man en skyldighet att försöka påverka beslut under processens gång. När beslutet väl är fattat har man att följa den beslutade inriktningen, även om man genom beslutskedjan fortfarande kan och bör arbeta för att orimliga beslut omprövas.

http://commanderslog.blogspot.com/2011/03/att-lyda-order.html

/ Commander

Upandaway sa...
31 mars 2011 kl. 16:41  

@Commander

Helt rätt. Här är ett exempel från USA på hur viktigt detta kan vara, även om det inte alltid går vägen.

“Something on the order of several hundred thousand soldiers are probably, you know, a figure that would be required” to stabilize Iraq after an invasion, he said.

He was the target of immediate rebuke from the Pentagon leadership, in particular from Donald H. Rumsfeld, then secretary of defense, and his deputy, Paul D. Wolfowitz. Mr. Wolfowitz dismissed the testimony as “wildly off the mark.”

“It sent a very clear signal to the military leadership about how that kind of military judgment was going to be valued... So it served to silence critics just at the point in time when, internal to the process, you most wanted critical judgment.”

http://www.nytimes.com/2007/01/12/washington/12shinseki.html

Vi har politisk styrning av försvaret, visst, men om politikerna inte kan eller vill förstå vad försvaret säger så måste detta kunna komma fram i ljuset. Annars kan de (som nu) stå och påstå precis vad skit som helst.

För när sakkunskapen kvävs till förmån för kortsiktiga politiska poänger, ja då kan det genast bli mycket farligt. Speciellt för de som förväntas gå i strid! Ska dessa då inte ha någon talan, ens innan beslutet är fattat?

Existensen av bloggar såsom denna är bara ett annat uttryck för detta behov, då tidigare existerande plattformarna visat sig impotenta och säkerhetsventilerna högst medvetet verkar pluggats igen.

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 19:28  

Mycket prisande över Reinfeldt och alliansen har ni glömt deras slakt på försvaret de senaste åren? Litet krig för att bryta tristessen sen så är allt bra hm, dålig logik. Den bortglömda "insatsen" i Kosovo pågår fortfarande vilket gör detta till vårt fjärde utländska avledning från huvudsyftet att försvara Sverige pågående samtidigt.

På vilket sätt gör någon av dom Sverige säkrare, då vi är alliansfria utan allierade varför stödjer vi dessa operationer i årtionde efter årtionde med stor förslitning på materialet.
/Kalle

Göran Mellblom sa...
31 mars 2011 kl. 19:41  

Krigsinsatser är allvarliga saker.

Det verkar som flera av debattörerna underskattar eller missförstår det politiska spelet som leder fram till krigsinsatsen.

Det är lätt att enbart tala om Libyen ifrån ett militärtekniskt eller idealistiskt perspektiv.

Men att stå inför ett tveksamt, krigsovant svenskt folk och meddela att våra stridskrafter skall iväg till Libyen är en annan sak, som den svenska politiska klassen ännu inte har erfarenhet av.

Man litar nog på oss militärer, men vad leder en insats till? Vad har våra allierade lovat oss? Vad kräver vi som ersättning?

Vad skulle debattörerna kräva som ersättning? Vad vi hittills fått är en ursäkt för 1968-revolten på kasernerna från dem som föraktade oss då, och det är inte lite det.

Jag undrar vad en insats av NBG i Bengazi skulle inbringa, och jag undrar vem som är villig att betala? Förr i världen var det alltid Fransmännen vi fick subsidier av. Låt oss vänta och se.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 20:41  

Angående nyttan av insatsen;

Det Indirekta effekterna av den förestående insatsen verkar gå många förbi. Även om inga Libyska flygplan överhuvudtaget skulle starta under de månaderna den förestående svenska bidraget är på plats behöver det absolut inte betyda att det varit " helt bortkastade pengar".

Vi bör inte underskatta den avhållande effekten av att ha flyg med kvalificerad jaktförmåga. Inte heller ska vi underskatta betydelsen av att vi bidrar med den pusselbiten - det möjliggör för andra att koncentrera sig på andra pusselbitar.

Inte heller ska vi underskatta den politiska betydelsen av att vi faktiskt deltar över huvud taget.

Summa sumarum tycker jag att den förestående insatsen är alldeles perfekt för Sverige och för Flygvapnet. Den har brett parlamentariskt stöd, operationsområdets närhet medger många praktiska fördelar, integreringen med NATO ger många militära såväl som politiska fördelar, komplexitetsgraden är precis lagom för FV givet att det är första gången för alla inblandade som svenskt stridsflyg genomför insatser internationellt, och sist men inte minst: vi drar vårt strå till stacken. Om än kanske indirekt, kommer vårt deltagande vara en av de många pusselbitar som behövs för att skydda civilbefolkningen i Libyen.

Som varandes officer och pilot i FV är jag mycket glad att vi kan bidra - tillsammans med andra!

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 21:32  

Jag kan tänka mig att vara militärt sakkunnig på försvars departementet om politikerna vill ha yngre officerare med stridserfarenhet för att få lite andra vinklar på saker o ting:) /Lt

The Mighty sa...
31 mars 2011 kl. 22:16  

Nu får FM åka och göra en insats varför ska då ni piloter sitta och kritisera valet av den del ni ska bidra med? En kapten på divisionen kan prata om FN resolution hit och dit men att använda det som argument för att få ta med sig annan beväpning känns lite mycket amatörpolitiker och världssamvete för mig. Nu är det flesta gången ni åker och då tar man åt sig en rimlig del av kakan. Nästa gång kanske det blir mer. Om man är beredd att hänvisa till FN bör man nog även förstå vikten av att göra det man blir tillsagd av sin stat inte försöka skriva politikerna på näsan, dom vet nog vad dom håller på med.

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 23:53  

Jag är inte alls imponerad av pilotens inlägg, och jag är heller inte imponerad över vad som kommit från flera av våra sk försvarsbloggare den senaste tiden med hänvisning till konflikten i Libyen.

Till att börja med kan inte piloten uttrycka sig skriftligt, vilken förvånar. Inlägget är fyllt av språkfel och syftningsfel. Jag hade förväntat mig mer av det som skall föreställa försvarets elit. Den egna liknelsen med läkare blir litet märklig.

Jag begriper och håller med om kritiken mot Ahlin med fleras resonemang. Bombar inte svenska plan så bombar någon annan, är de med i operationen borde de vara med fullt ut. Det där har andra kommentatorer avhandlat utförligt. Och att civila som inte kan det tekniska (inklusive flera av oss kommentatorer/amatörexperter...) inte skall lägga sig i det militära hantverket borde envar begripa.

Vad jag inte kan förstå är pilotens raljanta, sarkastiska, hånfulla ton mot ledamoter av vår riksdag. Det är våra folkvalda beslutsfattare som utser regeringen. De är hans chefer. Jag ifrågasätter pilotens omdöme, han verkar inte på det klara med att det är hans chef och överordnade - i förlängningen svenska folket - han kritiserar. Det är oacceptabelt. Respekt och ödmjukhet hade varit på sin plats.

I Förenta Staterna är det ett brott att som officer offentligt eller privat(!) kritisera den politiska ledningen. Den som gör det får sina gradbeteckningar avslitna och ges sparken, i värsta fall fängelse.

Sedan vill jag tillägga att pilotens hänvisning till Rules Of Engagement inte betryggar mig särskilt mycket, och antagligen inte heller civila libyer. Rules Of Engagement har de senaste snart tio åren inte hindrat NATO att med jämna mellanrum bomba bort afghanska bröllopståg.

Tills sist en skopa till Wiseman mfl försvarsbloggar. När en eventuell insats i Libyen kom på tal var det som alla fördämningar brast. "Äntligen" utbrast någon, "The show is on" hette det här på Wiseman. De egenskaper som behövs då man går i krig - kyla, eftertanke och analys - lyste med sin frånvaro. Att vi skulle dit och göra en insats var alla överens om, men vad ville man sedan? Vad är tanken? Målet? Åka hem sedan, bara?

Vi vet vilka som är motståndarna, Gaddhafis styrkor. Men vilka är det vi strider för? Vilka är rebellerna? Vad står de för? Är de demokrater? Har vi funderat kring detta?

I samma veva hette det att "det här är lysande för SAAB", detta ökar Gripens exportchanser, äntligen får vi visa vad vi går för. Den sortens infantila resonemang är osmakligt och sorgligt. Det handlar om att människor skall bombas, dödas, liv skall släckas. Att i sådana sammanhang tala om exportfördelar är vidrigt.

I mina ögon har flera av de sk försvarsbloggarna förlorat i trovärdighet de senaste dagarna.

Anslutningsvis: nu verkar det till råga på allt som att rebellerna förlorar. Var vi beredda på detta? Skall vi gå in i en strid och dra oss ur som förlorare?

Anonym sa...
1 april 2011 kl. 07:54  

@Max Meles

Jag rodnar när du kallar mig för elit, även om det nog är att ta i. Men tack!

I övrigt förstår jag inte vad du syftar på .. men jag ska ta ditt råd att inte flytta till USA under seriöst övervägande.

/Duke

Commander sa...
1 april 2011 kl. 08:01  

@ Max Meles:
Jag känner inte igen mig i din beskrivning av pilotens raljanta ton.

Dock är det så att riksdagsledamöter är inte gudar höjda över all kritik. Att inte få kritisera amatörstrateger som kastar illa underbyggda argument omkring sig är inte värdigt en demokrati.

Om det i USA är ett brott att kritisera den politiska ledningen, så säger det en del om den "demokratin".

Som professionell yrkesman har man en skyldighet att försöka påverka beslut under processens gång. När beslutet väl är fattat har man att följa den beslutade inriktningen, även om man genom beslutskedjan fortfarande kan och bör arbeta för att orimliga beslut omprövas.

Om diskussionerna, innan beslutet är fattat, sker i vad du tolkar som en raljerande ton må det väl vara hänt.

Delar din uppfattning om det osmakliga att tala om exportframgångar i sammanhanget.

http://commanderslog.blogspot.com/2011/03/att-lyda-order.html

/ Commander

Anonym sa...
1 april 2011 kl. 09:12  

Argumentet att delta för att sälja Gripen hade helt motsatt effekt på mig det tycktes vidrigt och hade inget att göra med vad som borde vara ett utrikespolitiskt beslut. Det borde nog inte tas på alltför stort allvar men ändå osmakligt. Om det är iden att få Gripen i strid så är det bara att se över kraven på nationer som vi erbjuder sälja till det behöver dock inte gå så långt som Frankrike vilket ville sälja Rafale till Libyen de har inga skrupler.

Senaste nyheter talade om framstötar mot Benghazi av Khadaffi lojala trupper så tillfället att ta parti i detta inbördeskrig håller på att glida iväg, kanske lika bra om det skulle resulterar i lika dålig regim eller ockupation av Libyen.
/Kalle

JON sa...
1 april 2011 kl. 10:21  

Nu när Kaddaffis trupper har antagit rebellernas stridstaktik med snabba pickupper som stridsvagnar och lätta granatkastare, så har man skrämt rebellerna bakläges 200 km österut!

Snart är det dags för NATOS Fough Rasmusson, att sätta en NATO flagga väster om Bengasi,där flygbombningarna började dag 1 och skriva på ett plakat "Hit men inte längre"!

Kanske tror Fough Rasmusson att NBF med Informationskrig ska hjälpa! Men att informera ihjäl en fiende fungerar bara på pappret, inte i verkligheten,tyvärr!

Engström sa...
1 april 2011 kl. 10:48  

Håller med dig Max Meles, jag har också tappat förtroendet för en del av de bloggar jag besöker.

Finns dock någon som ärnågot sånar sansad.
http://morgonsur.wordpress.com/2011/03/30/om-libyen-och-fn-sanktionerat-vald/

Dock reagerar jag på en sak du skriver.

"Vi vet vilka som är motståndarna, Gaddhafis styrkor."

Om du tycker det har du valt sida, FN's roll skall aldrig vara att välja sida. Syftet är ju att skydda Civilbefolkning, så fiende är de kombatanter på båda sidor som inte följer krigetslagar och minimerar civila offer.

Göran Mellblom sa...
1 april 2011 kl. 13:15  

NBG sätts in om den svenska prislappen godkänns.

Vilket pris har satts upp? Hur låter förhandlingarna i Riksledningen? Varför bejakar (v) och (mp) insatser? Kan Fransmännen lova aktiviteter på EU-nivå: ändring av viss lagstiftning eller liknande, så (v) och (mp) blir nöjda? Det kan de nog.

De av debattörerna som är officerare lägger märke till, att NBG tar en hamn (motsv) för att möjliggöra vidare tyngre truppförstärkningar.

Vad kräver Polen, Belgien, Holland, Spanien och Tyskland å sin sida för att ställa bataljoner och brigader till förfogande, att landsättas i NBG brohuvud?

Vad skulle ni kräva?

Det offentliga utgångsläget är just nu "inga marktrupper", men det är för alla officerare självklart att Europas alla staber planerar för eventuella aktiviteter, av rent professionella skäl. Skulle inte ni det?

Låt oss hoppas att Riksledningen är tillräckligt hård, att inte låta sig luras till att ge rabatt på offererat pris för NBG.

MVH Göran Mellblom

Tomas sa...
1 april 2011 kl. 16:31  

Det är skrämmande att se hur många som seriöst tror att en officer inte skulle få uttala sig om politiska beslut.

Sverige är inte en del av USA och i Sverige har vi rätt att ta plats i det offentliga rummet oavsett om vi är politiker, civila eller militärer. Att sedan vissa individer drömmer om en "demokrati" inspirerad av USA (eller Preussen) är verdervärdigt. Särskilt när vi ser vad den typen av attityd orsakade i Irak.

Anonym sa...
2 april 2011 kl. 01:02  

Med de begränsningar, som ålagts den svenska flyginsatsen, blir förmodligen de svenska flygplanen stående avsides på någon flygplats.
Gaddaffis flyg lär ju vara utslaget och flygfotogenen behövs förmodligen till det flyg, som aktivt deltager i försvaret av civilbefolkningen.

/Åke M

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade