Hund söker fodervärd

Bli fodervärd
Ett av de viktigaste redskapen i kampen mot IED:er i Afghanistan är hunden. Såväl Storbritannien som USA har mångårig erfarenhet på området såväl i Irak som Afghanistan. För svensk del tog det flera år innan man äntligen fick tjänstehundar på plats i Afghanistan och de är nu, precis i andra kontingenter, ett viktigt redskap mot IED:er. I Sverige är det som bekant än så länge brist på lämpliga medaljer för mänskliga soldater, men i andra länder har det flera gånger förekommit att hundar medaljerats för sina insatser i krig. Har man haft möjlighet att tjänstgöra tillsammans med hundar vet man vilka otroliga verktyg de kan vara. Hundar har använts i krig sedan långt tillbaka i historien. I modern tid har de använts i bl a de bägge världskrigen och i Vietnam.

IED:er är som bekant det mest effektiva vapnet mot ISAF och amerikanska förband i Afghanistan. Otaliga IED:er och minor har hittats av hundar och flera gånger har det hänt som även hände härom dagen, att såväl hundförare som hund stupade. Andra gånger har det hänt att hundföraren stupat, men hunden överlevt. Föga förvånande har det visat sig att även hundar drabbas av PTSD.

Alla hundar passar inte till tjänstehundar. De ska ha en mycket stark arbetsvilja och förmåga att koncentrera sig på sin uppgift. I Sverige sköts produktionen av tjänstehundar sedan flera år till stor del av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet, FHTE. I Storbritannien söker man istället framförallt bland övergivna hundar och problemhundar efter exemplar där man kan få dem att fokusera sin energi på arbete.

Försvarsmakten efterlyser ständigt fodervärdar till sina hundvalpar, vilket innebär att man åtar sig att ta hand om en hundvalp från några veckors ålder till ca 18 mån ålder. Alla utgifter för mat, vård etc betalas av Försvarsmakten. Vid ca 18 mån ålder lämplighetstestas hundarna av personal från FHTE. och risken/chansen är stor att man får behålla hunden, då i regel endast 30 % av hundarna godkänns för utbildning till tjänstehund. Sverige har en mycket hög nivå på militär hundutbildning och de militära tjänstehundarna har i regel högre klassning än polishundar. Den som genomgått utbildning i anti-hundtjänst vet hur svårt det är att bli av med välutbildade förföljande tjänstehundar. Turligt nog är det inte många andra länder där hundtjänsten når samma höga nivå som i Sverige.


4 kommentarer:

Anonym sa...
5 mars 2011 16:30  

Föreslår nytt koncept:
Bli fodervärd till en soldat.
Du får ett nyfött barn av FM och har hand om detta tills det fyller 18. Därefter tar FM tillbaka barnet, ger det en soldatutbildning och sänder ut det någonstans i världen...

Rekryteringen klar !

Anonym sa...
5 mars 2011 19:31  

...och det är faktiskt minimal chans att du får tillbaka fodertagaren eftersom FM anpassat antagningskraven. 98% skickas efter "dresseringen" till Afganistan. ;-)

Anonym sa...
5 mars 2011 22:11  

Kolla in http://www.dn.se/nyheter/sverige/utredning-svidande-kritik-mot-hemvarnet angående Hemvärnet!

Anonym sa...
22 april 2012 10:58  

kolla på: http://krokasmedenblogg.wordpress.com/

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade