Sökes: Vapenför man eller kvinna med sjöben

Sveriges Redareförening har begärt att Regeringen ska vidta åtgärder för att höja säkerheten ombord på svenska fartyg som trafikerar pirathärjade farvatten, t ex farvattnen utanför Somalia. Från myndighetshåll duckar man dock för frågan och vidtar myndighetsversionen av att råka koppla ner linjen, nämligen att skicka frågan till ett annat departement. Näringsdepartementet har skickat frågan vidare till Försvarsdepartement som hänvisar frågan tillbaka till Näringsdepartementet. Det är klassisk svensk myndighetsutövning och ledarskap anno 2011. Axel Oxenstierna lär sedan långt tidigare rotera så fort i sin grav att man skulle kunna ersätta såväl Forsmark som Ringhals genom att koppla honom till en lämplig generator. Man ska bara komma överens om det är Näringsdepartementet, miljödepartementet eller något av elbolagen som äger frågan och huruvida det ska beskattas om miljövänlig el eller fossil sådan.

Skämt åsido så är detta inte en fråga som staten kommer att befatta sig med. Det är alldeles för politiskt känsligt för svensk politik. Redareföreningen gör klokare i att kontakta någon form av "skarpare vaktbolag" om man vill få resultat, såvida man inte bara vill göra ett politiskt ställningstagande.

18 kommentarer:

Verkligheten sa...
9 mars 2011 22:13  

Blackwater, f'låt Xe ska det vara numera, ställer säkert upp mot en rimlig avgift. Eller kanske den svenska motsvarigheten Vesper Group kan tillhandahålla lämpligt utrustad trupp för bekämpning av pirater.

Anonym sa...
10 mars 2011 07:15  

ÖB och försvarsminister Tolgfors; har vi nu i Sverige förband som är omedelbart gripbara, här och nu, för att skydda vår egen sjöfart och därmed vårt eget oberoende?

Eller har vi mer kapacitet att delta i nåt slags krig i Långtbortistan? Har Sverige förband att skydda vår egen handelsflotta?

Eller ska Sverige bidra till legosoldatverksamheten som t ex Blackwater representerar? Detta kommar att bli en supermarknad för såna som t ex Jackie Arklöv-typer... Kom ihåg att Arklöv, innan han mördade poliserna i Malexander, var legosoldat i kriget i Bosnien.

Är det sånt vi i Sverige vill se? Är det att Försvarsmakten, i Sverige, för svenska intressen, har monopol på den väpnade striden? Är det Öppenhet, resultat och Ansvar?

Ett svar från ÖB eller försvarsministern-eller kanske från SvD-vore väldigt intressant.

Media, hjälp Försvarsmakten, KEJSAREN HAR INGA KLÄDER PÅ SIG.

Anonym sa...
10 mars 2011 08:03  

Någon som kan utveckla vad frågan handlar om?

Jag har förstått att problemet för de svenska redarna är att det kan behövas lagändring för att tillåta dem att t.ex. anställa beväpnade vakter via säkerhetsföretag som verkar på fartygen. Korrekt?

Vad jag förstår så är detta dagens melodi. Säkerhetsfirmor med f.d. militär personal låter personalen mönstra på i någon hamn innan piratvatten för att därefter mönstra av efter passage och hoppa på nästa skorv i motsatt riktning. Finns det problem i svensk lagstiftning som hindrar detta för rederier under svensk flagg?

Någon som kan och vill utveckla problematiken?

Anonym sa...
10 mars 2011 12:43  

Det enda andra alternativet för rederierna är att undvika de vattnen men som kommentarer påpekar marknaden för "säkerhetsfirmor" ökar och de är väl det ekonomiskt bästa alternativet.

Såvida inte besättningen skulle beväpnas som gamla tidens handelsfartyg. Det gäller ju internationell sjölag ute på haven men rederierna måste ju svara inför regeringen där de är registrerade.

Att hålla 2 fartyg borta i Somalia har ju inte hjälpt ett dugg och skulle inte förvåna mig om det är en kännbar ekonomisk dränering förutom förlusten av fartygen från hemma vatten.
/Kalle

Anonym sa...
10 mars 2011 12:55  

Problematiken med beväpnade vakter på fartyg som korsar världshaven är nog lite mer invecklat än vad de flesta inbillar sig. Hur skulle det kännas om alla Polska båtar som far på svenskt vatten hade egna beväpnade vakter...?
Naturligtvis är svaret självklart...på svenskt vatten gäller svenska lagar och regler. I något annat land gäller andra lagar.

På internationellt vatten är saken annorlunda eftersom ingen "äger" området...Problematiken utspelar sig då vid tex angöring, eftersom de finns få hamnar som inte tillhör någon stat; kommer man obönhörligen stöta på just det landets vapenlagar. Dessutom avråder International Maritime Organization (IMO, 2009) att medföra beväpnade vakter utan istället nyttja andra mindre våldsamma lösningar.

Kanske kan man komma tillstånd med internationella avtal mellan olika länder, då särskilt kring sjöfarten genom det fallerade statsskicket Somalia eftersom efterfrågan av skyddad transport är som störst där. Frågan är dock om det lönar sig för rederierna och berörda stater att ta tag i det utökade administrativa åtaganden som uppkommer i och med införandet av beväpnade skyddsvakter. Internationell lagstiftning och överenskommelser är i denna fråga inte helt självklart lätt.

Även om kostnaden för ett utlösande av kapat skepp kan te sig mycket så är det fortfarande en liten del av alla skepp som blir drabbade. Vilket visar sig vid en enkel kostnads|hotmatris.

Frågan om beväpnade vakter är inte heller ny som sådan utan har tvärtom varit på agendan långt över senaste decenniet. Hade det varit politiskt och internationellt gångbart med beväpnade vakter så hade vi i Sverige inte behövt ta upp denna fråga, vi ligger bara lite i kölvattnet...

Lösningen i denna fråga ligger i grunden i ett starkare och fungerande Somalia inte i applicerade Rock n' Roll applikationer.

(ref. http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D25885/1334.pdf)

Johan
Student
Ma. Security Management
ECU, Perth

Maskinisten sa...
10 mars 2011 13:47  

Tja för dem som vill komma in i hetluften går det bra att söka anställning på www.navalguards.com svensk chef, fd svenska båtar, egna ROE, Rätt eller fel här är det i alla fall någon som gör något åt symptomen.

De bakomliggande orsakerna måste man nog ta tag i på lite högre nivå, det är tex helt orimligt att svenska fiskare ska få ta upp det mesta av fisken utanför Västsahara och där ställa lokalbefolkningen i en situation där bara piratverksamhet åtserstår som utkomst, där finns det något att bita i för svensk utrikespolitik. Bildt och Erlandsson kan ju börja med detta, så slipper vi skicka våra grå fartyg om några år för att skjuta sönder lokalbefolkningens båtar.

Magnus Redin sa...
10 mars 2011 16:22  

Den billigaste våldslösningen som kan uppstå spontant borde vara icke statlig beväpning av civila fartyg i kombination med ett moraliskt sammanbrott i räddningen av kapsejsade människor så bekämpade pirater kan lämnas att drunkna utan att det stör fraktfartygens gångtider.

Om nationalstaterna lyckas hindra piraterna från att få tillgång till tunga vapen borde piraterna ha svårt att eskalera detta.

Liv är billiga på land i många länder och det kan sprida sig till sjön. Moraliskt är en sådan desperat och snål utveckling givetvis en katastrof.

Det bästa är givetvis att få ordning på fallerade stater så deras egen polis hindrar piratverksamhet och få till en ekonomisk tillväxt så folk försörjer sig på annat. På det stora hela är det även den ekonomiskt optimala lösningen men ekonomi är en spontan process som kan fasta i andra situationer.

Den eskalerande piratverksamheten och reaktionerna på den är en av mina viktigaste mätare på hur världen mår ekonomiskt och politiskt och hur det skulle kunna falla sönder om förändringar inte hanteras på ett bra sätt.

Militärt tror jag att vi behöver förbereda oss på att tillsammans med grannarna eskortera sjöfart och ha militär kontroll över säkerheten på svenskflaggade fartyg så det inte går helt överstyr även om delar av världen skulle rasa ihop.

Då kan vi hålla på vår goda moral och bygga upp en bokstavligen schysst avskräckande faktor medan gärsgårdsserien i handelssjöfarten 9 gånger av 10 sänker pirater och låter dem drunkna och 1 gång av 10 får besättningen avrättad och lasten stulen.

Göran Mellblom sa...
10 mars 2011 21:55  

Piraterna får oss att undra om våra stater är "failed states".

Européer beskattas grundligt av sina stater, men staterna har idag mycket svårt att skydda sina medborgare-skattebetalare.

Militärens åsikter hos oss verkar gå ut på att någon annan skall göra jobbet att skydda - på riktigt - inte endast planera för att göra det och då endast om ryssarna angriper.

Men militären vill trots dessa begränsningar ha stora summor pengar av skattebetalarna-medborgarna.

Vi officerare är så starkt präglade av den tidsanda vi vuxit upp i, och vi har så små kvalificerade nätverk utanför jobbet att vi verkar oförmögna att argumentera för vår potential: hängivenhet, effektivitet, korta startsträckor.

Det skär i hjärtat när civilpersoner på bättre middagar jämför oss med Monty Python och Life of Brian: såfort ett konkret problem dyker upp så kallar vi till möten och pratar intensivt, utan synlig effekt annat än munväder.

Jag undrar stilla hur vi skall kunna vända detta? Jag önskar att vi alla kunde samlas utan inblandning av civila s.k. experter och verkligen diskutera våra egentliga problem i botten.

Jag tycker att den skickligaste av oss alla skall leda diskussionen - Informationsdirektören, och låta det hela gå för så fria tyglar att alla verkligen kommer till tals, t.o.m. tystlåtna men synnerligen förnuftiga officerare som kn Axing i Småland.

Ungefär som en Försvarsmakts-APT.
Går diskussionens vågor för höga t.o.m. för truppofficerare kan alltid Överbefälhavaren med en gest få tyst på alla.

Efter en sådan APT kanske vi kan ta itu med vår sak: att skydda medborgarna-skattebetalarna.

Om vi inte klarar ens att tala med varandra, med vår hierarki, grader och allt, hur skall vi då kunna hindra Black Water AB och andra konkurrenter att ta brödet ur munnen på oss?

Om vi vill är vi bättre än vilket Black Water som helst eller Polisorganisation: vi gör det bättre, billigare, hårdare, mera rättssäkert och kontrollerbart än någon annan aktör någonstans - om vi får göra som VI vill.

Jag tror vi alla verkligen vill, men vi törs inte komma ut ur garderoben, vi är alltför präglade av tidsandan vi växte upp i. Låt oss kasta av oss oket från 1968 och gå framåt tillsammans utan att hela tiden kuva varandra.

Försvarsmakts APT?

MVH Göran Mellblom

Commander sa...
11 mars 2011 07:59  

Sverige är helt beroende av sjöfart för sin export och import. Samhället skulle stå stilla inom något dygn efter att sjöfarten till våra hamnar avbrutits. Detta avbrott kan ske längs hela rutten som fartygen trafikerar, inte bara utanför Göteborg eller Brofjorden.

Sjöfartsskydd är en naturlig del av sjömilitär verksamhet, och en grundläggande uppgift för marina förband. Skulle Sverige hamna i krig är det en självklar uppgift för Flottans fartyg att skydda sjöfarten kring våra kuster. Så vad är skillnaden att skydda svenska fartyg i Indiska oceanen? Om de blir tagna där eller utanför Skagen spelar ingen roll - de levererar inte sin last i avsedd hamn. Att sedan ett antal oskyldiga sjömän kidnappas och tvingas utstå tortyr och skenavrättningar gör saken än värre. Det är statens uppgift att skydda sina medborgare, det skyddet gäller även anställda inom sjöfartsnäringen.

Naturligtvis skall militär personal skydda svenska fartyg på internationellt vatten, oavsett om de seglar ost Gotland eller i Adenviken. Med nuvarande hotbild räcker det med ett fåtal soldater ombord varje fartyg, vi talar kanske om 50 soldater allt som allt. Det är en liten kostnad för att skydda sina medborgare sysselsatta med för landet livsviktig verksamhet.

Hur någon kan anse att det är en fråga för Näringsdepartementet övergår mitt förstånd - hur många soldater förfogar de över?

När det gäller de legala frågorna handlar det om att teckna avtal med de länder som fartygen anlöper på sin väg in i och ut ur området, alternativt att skicka över soldaterna mellan de behövande fartygen ute till sjöss. Det är en relativt liten fråga.

Sverige har en skyldighet att skydda personalen - det är dags att ta det ansvaret, Tolgfors.

/ Commander

Magnus Redin sa...
11 mars 2011 10:48  

Det är intressant att se hur en logistisk och legal apparat som är framtagen för konflikter mellan nationalstater blir lamslagen och för dyr för att användas när den skall slåss med små hot med liten budget.

Anonym sa...
11 mars 2011 15:41  

Ett trettiotal danska rederier meddelar att man från och med nu kommer att skicka med eskort ombord på sina fartyg. Man har dessutom kommit överens med berörda departement om formerna för detta.
Tyvärr är nog detta en alldeles för svår fråga för oss även om vi kan titta hur både Norge och Danmark har löst den.
En lösning som andra har praktiserat är att ägaren till lasten skickar med eskort till denna.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
11 mars 2011 16:44  

Nu skulle det kunna te sig som att alla parter är överens och att det bara är för svenska myndigheter att köra tummen i spåret och följa nordiska grannar.

Läget är helt annat än klart.

Att tro att beväpnade medföljande vakter är en enkel lösning på vad som kan tyckas, ett till synes påtagligt och närvarande hot, är inte genomtänkt.

De är flera aktörer inblandade än bara rederiet och svenska myndigheter. Vissa rederier verkar helt ha glömt bort att de har fartyg som är registrerade under annan flaggstat vilket även de kräver vissa ställningstaganden. Även försäkringsbolagen har självklart sina egna åsikter och funderingar.

Ytterligare kan diskuteras under vilket ramverk våldsutnyttjande kan ske och vilka andra lagar och regler som gäller. Vad kommer en eskalering av väpnat försvar på fartyg att innebära? Vad händer vid en eventuell eldstrid ombord på båt...vilka sjukvårdsresurser finns då tillgängliga? Ytterst få angrepp har lett till dödligt våld hitintills, varför riskera att öka den.

Det finns andra alternativa lösningar.(Beroende på respons kan jag nämna ett par)

Jag ser det som riktigt dåligt incitament att införa beväpnade vakter på grundval av tveksamt statistiskt underlag och förvanskning och förminskande av hot och risker, ljudligt påhejandes av "bevakningsföretag" som ser en möjlighet att skifta fokus från övrig kontraktverksamhet. Det är deras business inte att tillgodose vad som är rationellt och förnuftigt från rederiernas sida.

Som sagts tidigare, debatten är inte ny som sådan och hade det varit "lätt" att införa denna kontroversiella lösning med beväpnade vakter så hade detta varit en ickefråga. Realiteten är annan och betydligt mer invecklad än vad vissa tycks tro...

Johan
Student
Ma. Security Management
ECU, Perth

Anonym sa...
11 mars 2011 23:26  

Privata aktörer finns sedan länge i Adenviken och dess närhet.
Aegis Defens Sercices, Eng, Baylon Gates, Irak, AIEE, Kuwait, The Centurion Group, Eng, Dynacorp International, USA och olika grenar av Blackwater/XE har samliga agerat eller agerar i området. För att nämna några som öppet deklarerar att de finns på plats!
De opererar både med fartyg, flyg, helikoptrar och vaktstyrkor i området. En del av dem har varit på plats sedan många år.
En del statsmakter finns också i området för att stötta och eskortera sina länders fartyg. I en del fall innefattar det även vakter ombord på handelsfartygen.
Dessutom finns det sedan några år möjligheten att köpa bevakning och skydd av olika försvarsmakter. Holland, Kina, Syd Korea m.fl. tillhandahåller dylika tjänster. Störst i branschen är dock Ryssland som kan erbjuda ett helhetskoncept.
Fartyg, ombordskydd, elektronisk bevakning och helikoptrar. Då ingår tydligen även bortforsling, domar och bestraffning av piraterna??

Åtta soldater, en nautisk officer och en sjukvårdare från den Belgiska försvarsmakten kostar 115 000 euro att ha ombord en vecka. Priser och annat kan rekvireras från den belgiska försvarsmaktens presstjänst.
Det finns fler försvarsmakter på arenan så det kanske lönar sig att ringa runt. Jag hittar inget på pricerunner ännu.

Att äga en båt är ingen enkel och kristallklar företeelse, därför är vad som är anställnings- försäkrings- och registreringsland lite komplicerat. De som köper vakt- och eskorttjänster är därför att hänföra till tre olika kategorier, båtägare, lastägare/beställare av frakt och försäkringsbolag. Detta är dock att göra det enkelt för sig, för kategorierna faller ganska ofta in i varandra.
De som får eskort “gratis” är fartyg som fraktar för FN;s matprogram av “operation Atalanta” eller av CTF-150. (Combined Task Force 150) Denna består av fartyg och andra resurser från USA, Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Pakistan, Nya Zeeland, Spanien, och Storbritanien.
Eftersom man försöker få till ett konvojsystem så ingår både de eskorterade fartygen och de som eskorterar ibland i olika kategorier i samma konvoj.

Andra länder (Ryssland, Indien, Japan, Sydkorea, Kina m.fl.) bevakar och eskorterar sina egna fartyg, laster, besättningar. Som alla förstår blir det ibland väldigt komplicerat att reda ut vem som gör vad och åt vem.

Det finns väldigt många anhöriga i Somalia och däromkring som inte håller med om att dödligt våld är sällsynt vid attackerna.

Visst kan vi fortsätta att blunda och vända oss om i den varma sänghalmen som vi gör i många andra fall. Då tycker jag också att vi rakryggat kan säga att vi överlåter detta problem till “någon annan” och tar konsekvenserna.
Skulle det vara skillnader inom detta område inom EU så bör de snarast rättas till?
Varför har vi så ofta problem där andra har lösningar?

Detta är inget nytt som ska uppfinnas utan det pågår sedan många år och nu är det upp till oss om vi vill vara med. Företeelsen kommer att leva vidare, och utvecklas, oavsett vad vi tycker och tänker. Inget fartyg med beväpnad eskort/vakt ombord har ännu blivit kapat, trots försök.
Ett system med utmärkning av "beväpning ombord" har också visat sig ha en avhållande effekt på piraterna.

Teaterdirektören.

Magnus Redin sa...
12 mars 2011 01:34  

Tack teaterdirektören. Det låter trevligare att köpa det marina försvaret av Belgien än Ryssland så vi kan väl köra på det? :-)

Anonym sa...
12 mars 2011 05:22  

Debatten är naturligtvis komplex som involverar ett brett spektra av kunskap och yrken.
Jag utgår från ett holistiskt säkerhetsperspektiv som inte definierar frågan i avgränsande block då säkerhet i sig självt är ett spektrum av gråskala.

Anledningen till den exponentiella ökningen vi idag ser av "bevakningsföretagen" beror till största del av att amerikanska myndigheter och amiraler gett sin välsignelse att låta privata aktörer skydda amerikanska fartyg. Det är samma företag som opererar/de i Irak och Afghanistan. Deras legitimitet och metoder kan ifrågasättas på många punkter och deras nyttjande är inte okontroversiellt.

Bland de större maritima organisationerna/samarbetspartners är de få som förespråkar beväpnade vakter. Ett axplock av argument som framförs är bland annat:
- Olja, kemiska och gasfartyg kan undantas eftersom det borde tala för sig självt.
- Risken för skadade/döda sjömän ökar
- Ökad våldsspiral
- Frågetecken om internationell lag och rätt (där bevakningsföretagens val av metoder, ROE och legitimitet kan diskuteras)

En fråga som annars lätt glöms bort är att naturligtvis så måste fartygets befälhavare fortsättningsvis vara allenarådande och yttersta ansvarig över fartyget och dess personal, bevakningspersonal inkluderat. Här är inte alla redare, bevakningsföretag och skeppare överens.

Teaterdirektören hänvisar till argumentet att det hitintills inte finns något angrepp som lyckats mot fartyg som använder sig av beväpnade vakter. Det argumentet väger inte blytungt mer än att det är ett populistiskt sådant.
Beroende på vilken definition av vad som menas med piratverksamhet kan man komma fram till lite olika statistik. Dock,som ett räkneexempel: Av ca 20 000 passager genom Aden med omnejd varje år, räknas ca 50 bli kapade av ca 200-300 (grovt räknat, ICC International Maritime Bureau's Piracy Reporting Centre (IMB)) rapporterade incidenter.
Jag skulle likväl kunna argumentera att inget fartyg som har preparerats med tekniska försvarsmedel och som genomfört "brandövningar" har heller kapats. För en kostnad som är en bråkdel av de som bevakningsföretag och andra aktörer tar.

Undersökningar av bla International Maritime Organization (IMO) visar att om rederier bara följde deras enkla men förebyggande direktiv/förslag på åtgärder skulle andelen kapade fartyg kring Aden minskas betydligt. Härvid finns det en stor fråga kring kommunikation och vad det är som gör att rederier inte följer de rekommendationer som ges.

Bevakningsaktörer, seriösa/oseriösa som arbetar med vad de tror är "Industrial best practice" kan tvärtemot mot vad de själva tror skall leverera ,säkerhet till sjömän och rederier, i själva verket göra situationen än värre. Vilket de gör i min mening i detta stycke.

Att använda sig av beväpnade vakter är varken kostnadsrationellt eller för den skull mer säkert, snarare tvärtom. Däremot är det som rederi lätt att köpa konceptet "bevakning" utan att själva ha tittat och kalkylerat på något mer rationellt (frågan är om de själva ens känner till de rekommendationer som ges av deras egna internationella samarbetsorgan?). Det är där ett holistiskt perspektiv på säkerhet behövs.

/
Johan

Göran Mellblom sa...
12 mars 2011 11:58  

Piratnästet Somalia invaderas verkar vara det enda verkningsfulla medlet.

Vi i västvärldens Försvarsmakter är emellertid så civiliserade numera, att vi inte längre får använda det våld och den grymhet som krävs, om det skall bli ett snabbt slut på pirateriet emot våra fartyg.

När en supermakt gör det som krävs, t.ex. i Irak eller Afghanistan, vänder sig alla emot den.

Återstår så att istället betala klingande mynt för att slippa dem, precis som vi gjorde med piraterna i Tunis och Alger i 200 år.

MVH Göran Mellblom

Lars sa...
12 mars 2011 20:20  

De enda svenskflaggade fartyg jag kan påminna mig om, som seglar genom Adenviken, är Wallenius bilbåtar. Dessa fartyg har både hög fart och högt fribord, vilket gör dem mindre sårbara. Så behovet av beväpning på svenskflaggade fartyg är knappast stort.
Det finns en väl utvecklad metod att skydda sig mot pirater utan vapen, "Best Management Practice" (BMP3). Problemet är att många fartyg inte följer denna rekommendation. Se följande artikel, http://www.tankeroperator.com/news/todisplaynews.asp?NewsID=2602

For ytterliggare infomation om BMP se följande länkar.

http://www.koms.se/ul_pdf/369_Bergqvist.pdf?PHPSESSID=rgskdvbsk2ua3vlimitdk75hd3

http://www.mschoa.org/bmp3/Documents/BMP3%20Final_low.pdf

Anonym sa...
15 mars 2011 14:55  

@ Magnus Redin.

Dessutom verkar priset vara förmånligt. Jämför man vad den svenska polisen debiterar för att bevaka en idrottsgala eller en konsert så blir det belgiska alternativet genast billigt. Polisen tar lite över 900 kronor per påbörjad timma och person!

Eftersom det är vi konsumenter som till sist får stå för fiolerna så är det väl inte mer än rätt att vi får ha en åsikt?

Verkligheten kommer att rulla vidare även om vi väljer att ställa oss utanför.

@ Johan.

Tror du inte att man skulle öka risken för de fartygstyper du räknar upp om man skulle undanta dessa från bevakning?

På vad grundar du dig när du säger att risken för skadade o.s.v. sjömmän skulle öka?

Ökad våldsspiral? Ja, dock med piraterna på den mottagande sidan.

ROE m.m. ,inte bara kan, utan SKA enligt mig diskuteras. Piraterna ska få ett likadant bemötande oavsett vilken typ eller vilket land fartyget kommer ifrån.
De skall inte få tillfälle att ha några favoriter.

Sedan undantar inte vakter ombord att fartyg agerar enligt BMP3, har elektronisk bevakning ombord, har eskort eller ingår i en konvoj.

Den stora ökningen av "säkerhetsföretag" beror nog inte på bevakning ombord på fartyg. Den delen av verksamheten är försvinnande liten.
Krigen i Irak och Afg sväljer betydliga resurser av "contractors". Ökad säkerhet i samhället i övrigt p.g.a. diverse nya och gamla hotbilder.
Nedmontering av diverse försvarsmaktsförmågor, koncentrering av resurser och strukturella förändringar bidrar till att behovet av "civil" hjälp ökar.

Sedan är det nog så att de cirka sjuhundra som befinner sig i gisslan tycker nog att femtio kapningar är femtio för många.

Vakter ombord kommer att öka. Frågan i inlägget är om vi skall erbjuda en från militär sida sponsrad resurs. Det kommer nog att bli som nu d.v.s det är föredetta militärer och specialutbildade vakter som sköter bevakningen. Som de gör på de flesta platser och i olika skepnader i dag.
Frågan från redareföreningen får nog ses med lite politiska glasögon.

Sedan är detta precis som att förbjuda kontanter på bussar m.m. Försök till att bota symtomen medan sjukdomen breder ut sig!
Detta är dock en annan fråga.

Läser man herr Tolgfors blogg kan man ana en insikt och ett försök till verklighetsbeskrivning.

Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade