Den livliga försvarsdebatten fortsätter

Svenska Dagbladet skriver idag om finska försvarshögskolans rapport om den ryska militära utvecklingen och upprustningen och beskriver det som en massiv upprustning syftande till "förmåga till blixtattacker". Förvånande nog fick SvD:s artikel till och med eko i Aftonbladet, vilket inte hör till vanligheterna. SvD:s artikel fick även kommentarer från försvarsminister Karin Enström och oppositionen och det genomfördes också en chat med tidningens försvars- och säkerhetspolitiske reporter Mikael Holmström där han balanserat svarade på läsarnas frågor.


I söndags togs den finska rapporten upp här på WW, liksom en mycket intressant artikel av en journalist från The Economist rörande Rysslands upprustning och kraftsamling av den mest kvalificerade materielen till gränsen mot Europa. Framförallt berördes också höstens stora övningar i närområdet där Ryssland, Vitryssland och övriga stater ska öva "försvar mot NATO:s robotsköld", vilket man tidigare utfäst kommer att motivera insättning av kärnvapen och förmodligen i ett anfall mot Polen. NATO å sin sida kommer att öva förstärkning av och försvar av de baltiska staterna.

Försvarsminister Karin Enström ser dock inga problem med utvecklingen i Ryssland. Som bekant delar inte Regeringen in stater i demokratier och diktaturer och tydligen är det lite si och så med indelningen på upprustning och modernisering. Som vanligt beskriver också Enström skeendet som att det "sker från en låg nivå", ett uttryck som är ständigt återkommande i retoriken. Vän av ordning har dock problem att förstå hur den ryska upprustningen som skett sedan Putins tillträde som president och tagit verklig fart sedan Georgienkriget fortfarane kan handla om låga nivåer, medan det svenska försvaret från samma håll beskrivs som smått sensationellt när det, också från samma håll var närmast sönderslaget år 2006.

Klart är i varje fall att i takt med den ryska upprustningen så har den ryska statliga retoriken också hårdnat mot såväl grannländer som NATO. Visst kan man instämma med såväl försvarsministern som övriga att Ryssland idag inte utgör ett hot mot Sverige. Hade så varit fallet skulle försvaret vara mobiliserat. Det förstår nog vem som helst. Dock måste man göra skillnad på förmåga och avsikt. Precis som Oscar Jonsson beskriver på sin blogg går det mycket snabbt att byta avsikt, men att skaffa sig en förmåga tar mycket lång tid. Det svenska försvaret är fortfarande i sin linda vad avser att återta de förmågor till nationellt försvar som förlorades under 00-talets strategiska time-out, även om avsikten med ett återtagande (en regelrätt helomvändning) fastställdes politiskt år 2009.

Igår kom också det första beskedet från regeringen avseende regeringsbeslut 5 2012, där regeringen vill se en neddragning på Högkvarteret med 200 personer, varav 150 officerare. 30 av dessa 200 är därtill anställda på MUST, vilket får en att höja på ögonbrynen. Det svenska försvaret blir av ekonomiska skäl  allt mindre kontinuerligt verkande och alltmer byggt på beredskap liknande tiden med värnplikt. Ett sådant försvar blir i än högre grad beroende av förvarning för att kunna återta förmåga. Likväl genomför nu regeringen en kraftig bantning på den militära underrättelsetjänsten.

Kravet på bantning av Högkvarteret har funnits i många år nu och ända sedan kravet kom så har omorganisation på omorganisation genomförts utan att större förändring skett i antal. Var man än tittar ser man personalbrister. Det gäller även på den operativa sidan, det vill säga de delar av Högkvarteret som ska leda Försvarsmaktens insatser, vilket nyligen uppmärksammades av Riksrevisionen i en rapport. Regeringen ansåg dock att rapporten inte var med sanningen överensstämmande för nuläget. De uppgifter som löses av de 200 tjänster som nu försvinner från Högkvarteret kommer dock inte att försvinna. Istället lär det som vanligt bli så att dessa får lösas av konsulter som kan försvinna i statistiken. Som kristdemokraternas Mikael Oscarsson uppmärksammade 2011 så har Försvarsmakten en kostnad för konsulter för över 700 milj kr, vilket till exempel är mer än årsbudgeten för en flygflottilj.

Frågan bör ställas om regeringen sysselsätter sig med rätt saker i försvars- och säkerhetspolitiken. Istället för att hantera de stora skeendena ger man sig in i och grottar i detaljer som man förefaller ha ringa förståelse för konsekvenserna av. Detta torde vara ett tecken på bristande kommunikation mellan regeringen och Försvarsmakten. Ett förslag som tidigare framförts för att avhjälpa detta har varit att flytta Högkvarterets ledningsstab, vilken utgör den militärstrategiska nivån, till Försvarsdepartementet (lägsta politisk-strategiska nivå) likt situationen i många andra länder. Detta skulle förmodligen bidra till en bättre kommunikation mellan departement och myndighet och förhoppningsvis också ett bättre handhavande med ekonomiska medel kontra uteffekt i form av försvarsförmåga. Det skulle också bli precis vad som av många eftersträvar – en reducering av Högkvarteret i antalet tjänst, fast precis som nu  bara på pappret.

Till sommaren publicerar försvarsberedningen sin första rapport. En av rekommendationerna från försvarsberedningen återfann vi förmodligen idag på Newsmill. Det lär bli skäl att återkomma till denna senare. Intressant blir som sagt att se vad beredningen anför om situationen i närområdet och Ryssland. Blir det regeringens linje eller blir det den som många säkerhetspolitiska bedömare verkar ense om?

En spaning är att regeringen inte osannolikt blir tvungen att ändra sin försvarspolitiska linje till valet 2014. Debatten i sin kritiskhet börjar bli lite för allmän för att det ska vara hälsosamt för röstsiffrorna och Jan Björklunds ord är nog inte tillräckliga i detta fallet. Försvars- och säkerhetspolitik är måhända inte det första svenskarna tänker på när de går och röstar, men kan mycket väl utgöra tungan på vågen när om en röst ska lägga si eller så. Hittills har inte regeringen klarat av att visa handlingskraft i dessa frågor. Den livliga försvarsdebatten är nu väl inne på sin fjärde månad, vilket är något av ett rekord. Förmodligen helt omotiverat, anser regeringen.Barometern, BLT

30 kommentarer:

Bollibompa sa...
11 april 2013 kl. 21:35  

Jag tycker det var vansinne att avskaffa värnplikten i vårt land. Det fanns ju fler bra saker med denna förutom att kunna mobilisera ett försvar av hela Sverige inom några dagar, såsom att lära ungdomar lyda order, bädda sin säng, städa och äta näringsriktig mat. Dessutom minskade arbetslösheten med ca 50000 ungdomar under ett år. Då man fick lära sig att klara sig på 15 kr per dag för snus eller cigarretter eller om man nu inte nyttjade sådant lägga på hög.

Wiseman sa...
11 april 2013 kl. 21:52  

Bollibompa,

"Det civila meritvärdet" i att lära sig samarbeta med och lära känna människor man aldrig annars skulle ha valt att träffa, från alla håll av landet och ur alla samhällsklasser, kan inte nog understrykas. Även om det bara skulle röra sig om delar av befolkningen skulle det i hög grad bidra till samhällets förbättring.

Bollibompa sa...
11 april 2013 kl. 22:14  

Självklart är dem aspekten också väldigt nyttig. Detsamma gäller ju även universitet och högskolor även om man normalt slipper umgåsmed sina studiekamrater under nätter och helger. Dessutom skapar man ju genom värnplikten en vikänsla gentemot slavdrivarna som plutch och kompch vilket stärker gruppkänslan till gagn för alla. Det finns ju fortfarande en chans att återskapa ett folkligt försvar så länge det finns gamla värnpliktare i livet. Vi gamla 60 och 70 talister som genomlidit detta kan ju fortfarande lära curlingbarnen hur man sköter en kulspruta.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
11 april 2013 kl. 22:31  

Regeringen beskrivs som en homogen enhet, men består i själva verket av en allians. Den linje som M och försvarsministern driver i försvarsfrågan är uppenbart annorlunda än hos övriga medlemmar av alliansen. Jag, som anser att M har en helt verklighetsfrämmande och farlig attityd, hoppas därför att det faktum att försvarsbeslutet har lagts efter valet 2014 kommer att leda till att övriga partier i alliansen får fler röster från dem som prioriterar försvarsfrågan, så att balansen tippar bort från M linje.
Då kan vi förhoppningsvis få en mer ansvarsfull försvarspolitik som kommer till uttryck i försvarsbeslutet efter valet.
Om M får bestämma, så kommer vi inte att ha ett fungerande försvar inom överskådlig framtid. Så kan vi inte ha det. Det är extremt oansvarigt att agera på detta sätt, samtidigt som omvärldsutvecklingen pekar åt fel håll.

Gronvita sa...
11 april 2013 kl. 22:41  

"Civila meritvärdet"? Ja, det kan man skriva mycket om. Det är något som hela samhället verkligen skulle tjäna mycket på att "återta" från värnpliktstiden.

Att gnuggas ihop i formbar ålder är oerhört lärorikt för att skapa en gemensam grund. Precis vad ett samhälle behöver. Curlingbarnen tvingas ju gå särskilda kurser numera i "teambuilding" för att lära sig de mest elementära grunderna för samarbete, diciplin och respekt för att åstadkomma något gemensamt.

Anonym sa...
12 april 2013 kl. 00:50  

Håller verkligen med er om samhällsnyttan. Det finns ytterligare en aspekt med med att avskärma sådan stor del av folket från en situation som kan komma att bli verklighet i linje med försvarsviljan är det viktigaste vi har. Jag ska skriva ett inlägg om det så fort de andra ämnena att sinat ut. Bra inlägg!

Unknown sa...
12 april 2013 kl. 03:27  

Från åke eckerwall: Putin pratar blixtkrig....och Sverige bygger tryggt vidare på ett försvar som, när det blir klart, (om inte blixtkriget kom innan) redan är föråldrat när det är färdigt. Putin och `vapensmedjorna` skrattar tillsammans./ åke eckerwall

Bodis sa...
12 april 2013 kl. 07:16  

Det var under andra världskrigets beredskapsår som under, medel och överklass lärde känna varandra och klyftorna minskade rejält ett kvitto på de enorma fördelar ett värnplitsförsvar har för ett samhälle. Men om vi återinför det skall så klart kvinnor mönstra och de mest lämpade tas ut oavsett kön självklart skall man ställa frågan om hen vill göra värnplikt och ta med det i beräkningarna om vilka som är mest lämpade.

Engströms nickedockebeteende gör mig lika upprörd varje gång snacka om att ta befolkningen för idioter. Hon saknar ryggrad totalt. Hur länge kan det vara från en "låg nivå"?

J.K Nilsson sa...
12 april 2013 kl. 08:48  

Men herrejösses med tanke på Newsmill-artikeln. Vi klarar inte ens av att enas om ett vettigt upplägg av "Islandsövningen" med flyg tillsammans med Norge och Finland.

Det här blir en intressant nöt att knäcka, dela luftläge är en sak men att stridsleda och ta insatsbeslut är en annan.

Bäddning för NATO-medlemskap?

J.K Nilsson

Unknown sa...
12 april 2013 kl. 10:08  

För att komplettera ditt resonemang om att ersätta personal med konsulter.

Av regeringens beslut 2013-03-14 framgår att "Lägre lönekostnader ska inte leda till att det uppstår andra personalkostnader, kostnader för tjänster eller konsulter."

En sådan metod är alltså inte möjlig utan det fortsatta arbetet kommer att behöva identifiera vilka konsekvenser för myndighetsutövningen den personella neddragningen i Högkvarteret och i övriga Försvarsmakten får.

Erik Lagersten
INFODIR

Die Dumme Schwede!!!! sa...
12 april 2013 kl. 10:20  

Vilken nation törs anfalla ett land med mottot; "Max tillåten tomgångskörning i 1 minut:"
Månne bäva den "lede fi"!

Sumatra sa...
12 april 2013 kl. 11:46  

Lös ekvationen

Växande förmåga=Inget hot
X=Hot

K4 sa...
12 april 2013 kl. 12:20  

Jag håller med många ovan.

Sverige skulle få en moralisk boost om man återinförde värnplikten.Känslan att vara delaktig för gemene man/kvinna ska nog inte underskattas? Ungdomar i dag har inte en susning om hur sveriges försvar fungerar eller varför man har ett försvar.

Man skulle även få känslan tillbaka att man faktiskt har ett försvar även om inte en lätt utrustad värnpliktsarme skulle vara tillräckligt i längden.Men det är en väldigt bra början.

Efter fullgjord värnplikt skulle jag även tro att många unga skulle ha en helt annan syn på försvaret och en helt annan inställning till vuxenlivet och ha mycket lättare att ta sej an det.

Sverige i dag är en stor skyddad verkstad. Vi måste inse att vi inte lever i en värld där allt gott kommer gratis. Det håller inte i längden och det är det vi i dag ser i samhället.

Förövrigt måste vi få folk till försvaret som förstår försvarsfrågor och sedan ta beslut. Som det är nu så kan man lika gärna byta ut försvarsministern mot valfri vikarierande dagisfröken.
Och med det sagt vill jag samtidigt säja att det även finns massor med god kunskap som arbetar i motvind.

Sverige i dag känns som ett skepp på havet utan besättning.

K4 sa...
12 april 2013 kl. 12:50  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Riksregaliet sa...
12 april 2013 kl. 15:13  

Mönstringsplikt för alla män, dock frivilligt för kvinnor av den enkla anl att kvinnor i större utsträckning inte är intresserade och de som är söker frivilligt.

Det blir också dyrt med båda könen, då tar vi den som är mest intresserad och för vissa tjänster lämpad

Anonym sa...
12 april 2013 kl. 17:02  

@ Herr Lagersten.

Liknande skrivningar har inte hindrat FM tidigare!
Var har kreativiteten tagit vägen?
Lite nya, käcka förkortningar och nya skyltar utanför kontoren brukar hjälpa till att lösa liknande fraser!

Herrejösses, vilket missmod, det finns ju blomstrande utbildningsplattformar som är politiskt nedlagda sedan länge och dessutom flera gånger!

Tänker man efter lite så finns det rätt mycket som pågår trots att det är stoppat, nedlagt, avbrutet och politiskt uttryckligen inte ska finansieras med en enda krona.

Personligen ser jag inte några problem med den politiska ”avsiktsförklaringen”.
Att som WW uttrycker det, få uppgifterna att ”försvinna i statistiken”, tror jag inte behöver bli några större svårigheter.


Här på teatern har vår medhjälpare Cybersoldaten (som dagligen jobbar med det nedlagda och omdöpta NBF) tillverkat ett nytt kassaregister som undantar vissa saker (popcorn !?) från ”statistiken”.
Se inte problemen, se möjligheterna, var det någon som sa!


Teaterdirektören.


P.S. De nygamla regionala MDstaberna och deras säkkontor ser lite underbemannade ut!
Dessutom behöver man inte nödvändigtvis sitta i Skövde för att lösa uppgifterna. Man kan lika gärna sitta i ett tomt kontor (med en duktig PPP, kanske rent av kostnadseffektivt) i Stockholm.
PPP; Power Point Presentatör.

Unknown sa...
12 april 2013 kl. 17:15  

Håller med "Bollibompa"Av många skäl var det rent vansinne att avskaffa värnplikten.Tänker på erfarenheterna från WW1 o WW2. Först Kitcheners arme till jänkarnas upprustning i WW2. Som tur var hade bägge länderna en yrkeskärna att bygga runt. Så skulle vi kunna fungera med. Sen för en politiker: Vilket bra integrationsinstrument det skulle vara? Lite patroitism skulle vara bra?

uppgiven sa...
12 april 2013 kl. 17:38  

@Riksregaliet

Jag förstår inte alls ditt resonemang. Om kvinnor i "större utsträckning inte är intresserade" är det väl just de som ska omfattas av en plikt, om syftet är att vi ska få tag i de som är bäst lämpade.

Att i dagens samhälle göra skillnad på könen när det gäller mönstringsplikt ser jag ingen anledning till. Vill du minska kostnaden kan du lika gärna föreslå att plikten bara omfattar de som är födda på udda datum...

Unknown sa...
12 april 2013 kl. 18:19  

Tillägg:
Var det nåt som gjorde mig förbannad i vinter, så var det Fredrick Reinfelds kommentar om förvaret som ett "Särintresse"....Som om Londonborna under Blitzen 1940, såg luftvärnet som ett "särintresse"...Skärpning va!!

Riksregaliet sa...
12 april 2013 kl. 18:33  

@uppgiven: Att ha mönstringsplikt för alla kvinnor för att öka intresse är dumt, bättre då med mer info i skolorna, studiebesök etc.

Självfallet handlar det om prioriteringar, varför mönstra en stor mängd folk som ändå inte kommer göra värnplikt medans den andra gruppen är det en väsentlig större del som vill göra värnplikt. FM uppgift är inte att vara en 50/50 arbetsplats. Kvinnor i FM som är idag har sökt på frivillig basis och en stor del har varit lyckad.

uppgiven sa...
12 april 2013 kl. 19:00  

@Riksregaliet

Så varför ha mönstringsplikt för någon? Om det nu är bättre med information i skolorna och studiebesök?

Även en hel del män har sökt sig till Försvarsmakten frivilligt...

Nej, FMs uppgift är inte att vara en 50/50-arbetsplats. Men det är inte heller att skapa konstlade gränser i onödan.

Upandaway sa...
12 april 2013 kl. 20:52  

@Riksregaliet

Du får ursäkta, men en sådan ordning vore enormt dumsnål. En könsneutral och allmän mönstring sänder signalen att detta är en angelägenhet för alla i samhället, och att det i slutändan handlar om individer och inte om kön.

Dessutom, slutresultatet kommer *aldrig* att bli 50/50 utan kvotering (som vi inte ska ha).

Jag vet att SD är obekväma med feminism, men dagens samhälle kräver att vi håller 2 sanningar i huvudet samtidigt: 1. Alla människor är i första hand individer. 2. Men *genomsnittsindividen* är i allra högsta grad påverkad av sitt kön.

Ergo: Våldsutövning kommer alltid vara en i första hand manlig sysselsättning, men det betyder inte att vi ska ta för givet att alla män och kvinnor i första hand är produkter av det kön de tillhör.

För att kunna engagera de män och kvinnor som av olika anledningar inte har en plats inom det militära försvaret kommer civilplikt vara en viktig del av det framtida försvaret, och vad är väl bättre än att ta hand om detta samtidigt med mönstringen?

Detta är också ett steg mot att göra frivilligorganisationerna mer livskraftiga, även hemvärnet.

Om SD ställer sig emot allmän mönstring skjuter man sig själva i foten, och visar att man är fången i ett föråldrat samhälles syn på individer.

TRIDENT sa...
13 april 2013 kl. 00:06  

Bäste herr Informationsdirektör!

Jag ska försöka att inte skriva i affekt men:

"Av regeringens beslut 2013-03-14 framgår att "Lägre lönekostnader ska inte leda till att det uppstår andra personalkostnader, kostnader för tjänster eller konsulter."

är inget annat än snömos!

Jag ser nästan dagligen hur konsulthorder bestående av f.d. officerare gör jobb som skulle skett "in house" men tyvärr har ju firman dränerats på kompetens tack vara ett antal icke så väl genomtänkta beslut av både FML och politiker. Sedan ska vi inte prata om "verket" som snart inte har någon som helst egen kompetens kvar utan sitter helt och hållet i knät på konsultkohorterna. Inte ens en så banal sak som en underhållsberedning klarar vi längre av att göra utan konsultstöd.

Redan idag så har FM svårt att styra FMV och följa upp samt KONTROLLERA de beställningar som görs - resultatet blir ofta att FMV levererar någon som inte uppfyller FM:s kravspec. Ibland försöker dessutom FMV att pådyvla FM materiel som inte ens beställts - eller utveckling som inte är behövd - konsultkohorterna ska ju gödas!

Minns jag inte helt fel så ligger väl den normala timpengen för en konsult runt tusenlappen. Förvisso har väl ÅF pressat priset till strax under 700, men den upphandlingen överklagades och är väl i rättsmaskineriets kvarnar fortfarande.

Den nya "geniala" idén är att sätta både beställare och leverantör i samma organisation - d.v.s. alla MSA:er placeras på FMV. Tanken är så dum att den inte behöver kommenteras....

Det absolut viktigaste målet för FM verkar vara att skära i Excel-arket med befattningar. För det en konsult kostar skulle FM säkert kunna anställa 1,5 personer och ändå få pengar över...

...och arbetsuppgifterna försvinner ju inte för att Persstaben bestämmer att en befattningsrad ska tas bort. Vi har med råge passerat den kritiska massan när det gäller personal och kompetens inom FM.

OPS är inget annat än hål i huvudet!

Unknown sa...
13 april 2013 kl. 05:29  

Från Åke Eckerwall

Putins blixtkrig --- Sveriges val
VISION 1 --- Året är 2019
Sverige byggde sitt försvar enligt ide`er från 2009. I en alliance mellan vapensmedjorna, militären och regeringen har man dessutom adderat långskjutande luftvärn som når en bra bit in i Ryssland. SAAB Försvar gör mediokra vinster som mellanhand i teknologitransfer.
Närmandet till NATO har fortsatt och det ryktas om att ett avtal är i görningen.
Kapital från central Europa har välkomnats för att snabba på utvinningen av värdefulla jordmetaller och en uranexport har startat , till Frankrike.
En smått paranoid regim i Ryssland beslutar att...nu får det vara nog med NATOs `erövringar` och beslutar sig för att markera `den röda linjen` beträffande kontrollen Östersjö-området.
Svenskarna har nog märkt vissa varnande tecken (drönare) men politisk vilja att `mobilisera` saknas. Man vaknar till en ruelsefull midsommardag när överlevande nyhetskanaler berättar att Sverige är under attack. Det visar sig så småningom att mer än hälften av JAS systemet förstördes under den inledande attacken... och resten strax därefter. Liksom, naturligtvis, de mycket känsliga luftvärnsbatterierna. TV- och radionäten skadades allvarligt. Krigshistorikerna presenterade efter någon månad en bild av vad som hade hänt: 40 st helikopter kommandos om ca. 5 helikoptrar var + logistik och drönar/attackflyg-understöd hade korsat Östersjön under tidiga morron timmarna. När de svenska markstridskrafterna hade blivit operativa visste man inte ens var fienden befann sig. De ryska kommando grupperna rörde sig snabbt mellan målen och snart var kritiska delar av den svenska ekonomin söderslagna: ledningssystem, broar, elförsörjningen, kommunikationsnät, livs- och drivmedels-försörjningen. Flyganfall hade dessutom förstört väsentliga anläggningar i den nya blomstrande gruvindustrien.
När NATO så småningom hade beslutat att ingripa var de ryska kommandona redan tillbaka på rysk mark.
Och Sverige var varnat och dess ekonomi hade lidigt allvarliga skador. Ett antal hemvärnsmän hade stupat men ingen soldat.

PS. Ryssland visade kanske prov på en viss välvilja genom att inte välja tidpunkten för attack mitt i vintern.

VISION 2
Året är fortfarande 2019, men under 2013 ändrade Sverige försvarsdogm....startade använda sunt förnuft i stället för att `tänka i boxen` och lyssna på myterna från vapenindustrien.
Stora delar av JAS skrotades, långskjutande luftvärn hände aldrig och hela det militära försvaret konstruerades om till ett modernt ÖBs Giftiga Igelkott - försvar (efter ideer äv General Nils Sköld, ett halvsekel tidigare).
Innebörden av detta var att 1000tals punkter av betydelse för svenskens väl- och överlevnad nu var försvarade av välutbildade och väl motiverade personer med tillgång till det senaste inom vapentypen: bärbara, målsökande raketer. Mobilisertingstid: inom timmar. Att röra sig i helikoptrar över svenskt land och mot viktiga mål blev därmed ett företag typ självmord.
Inga närmanden till NATO gjordes och svenskarna utvecklade sina naturtillgångar med eget kapital och gjorde bra affärer.
Svenskarna satsade på en icke-provokativ linje som emellertid samtidigt var mycket effektiv i att demotivera angrepp från externa `intressenter`. Eftersom man hade råd att kontinuerligt omsätta sina lager av raketer och använda den senaste teknologin (i stället för att satsa på typ JAS utvecklingar som tog dekader att förverkliga och var omoderna när färdiga).
AVHÅLLA FRÅN ANFALL ÄR FÖRSVARETS UPPGIFT NUMMER ETT! (Inte att anfalla och slå en landstigen fiende)
Försvaret bler ochså mycket billigare. Men SAAB Försvar gjorde stora vinster genom att utveckla och tillverka alla raketerna.)
OCH I MOSKVA INSÅG MAN ATT DET BÄSTA MAN KUNDE GÖRA VAR ATT LÄMNA SVENSKARNA I FRED.K4 sa...
13 april 2013 kl. 12:09  

Det största hotet i dag mot sverige anser jag inte kommer primärt utifrån. Det kommer snarare innifrån. Så länge vi har människor som uppenbarligen sitter och motarbetar landets väl kan det aldrig få en sund utgång.

Detta är en lite äldre artikel från aftonbladet. Men den lär vara aktuellare än någonsin. Jag vet att man inte vill blanda in politik för mycket på denna sida. Men det blir samtidigt svårt att diskutera svenskt försvar utan att ramla in i politik.
Men jag har lovat att göra mitt bästa för att undvika det.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article11450153.ab

Magnus Redin sa...
13 april 2013 kl. 22:58  

Åke, varför är du så begränsad i ditt tänkande?

Om en stormakt vill slå till snabbt och hårt mot ett land som Sverige kan jag komma på fem genomförbara sätt att göra det på, med ballistiska robotar, kryssningsrobotar, attackflyg, helikopterförband och med störst risk för egen personal sabotageförband.

Varför vill du att vi skall satsa allt på ett eller två av dessa hot och ignorera attackflyg, kryssningsrobotar och ballistiska robotar?

Ett försvar som höjer angreppströskeln gentemot en stormakt som vill slå till snabbt och hårt för att sedan dra sig tillbaka behöver både kvalificerat luftvärn, flygstridskrafter så inte hela landet måste täckas med en matta av robotförband, billigt lågpresterande luftvärn och trupp över hela landet som försvårar sabotage.

Dina tankar är lika korttänkta som att sälja mössan och jackan och köpa dubbla byxor när man fryser om benen.

Unknown sa...
14 april 2013 kl. 02:58  

Åke Eckerwall till Magnus Redin
Vad Du tycker om kvalite`en av mitt tänkande är inte av intresse...bättre om Du kunde presentera något som liknar ett försvarskoncept?

Magnus Redin sa...
14 april 2013 kl. 10:16  

Åke, vad är ditt koncept för att hantera hot genom ballistiska robotar, kryssningsrobotar och attackflyg när du vill skrota det mesta av flygvapnet och undvika att skaffa tungt luftvärn?

Jag föredrar en mindre rustning av det lätt utrustade yttäckande försvaret, en rejäl rustning av skalförsvaret där flygvapnet och ubåtsvapnet förstärks så mycket att de under pågående konflikt kan hjälpa våra nordiska grannar och att vi putsar upp det övriga.

Att kunna försvar det egna territoriet är nödvändigt men det räcker inte, vi mår även kasst om våra grannar råkar illa ut och om vi samarbetar kan vi klara av att få ihop ett tillräckligt försvar samtidigt som vi får pengar kvar till investeringar för att anpassa samhällena till kommande resurskriser. Jag önskar att vi rustar men inte att vi rustar jättemycket.

När det gäller att irritera och oroa Ryska intressen vill jag att vi skall ha en förmåga att sträcka fram hakan och förstärka baltstaternas försvar, det sveps lätt bort vid en Rysk attack men det politiska priset för en sådan attack stiger. Vi kommer även att ha förmågan att begå utvidgat ekonomiskt självmord genom att stänga handelssjöfarten i Östersjön, det är det närmaste vi kommer konventionell MAD.

Jag tror att dessa förmågor är bra för ryssarna som folk då de förlorar på att ha ledare som kivas om makten genom att starta angreppskrig, stabilitet och handel mättar munnar och kanske kan de arbeta sig ur den ineffektiva maffia/oligark ekonomin. Tvärt om tror jag att militära vacuum lockar fram de sämsta sidorna inom deras politik.

Även en fullt utvecklad nordisk försvarsunion skulle knappast ha en förmåga att angripa Ryssland och definitivt inte ha intresset. Det största hotet som de kan uppleva är nog Svensk och Finsk natoanslutning då Nato som helhet har förmåga att angripa Ryssland, Svensk svaghet och Rysk rustning vallar ironiskt Sverige mot en formell natoanslutning då det är det rationellaste sättet att öka vår försvarsförmåga.

Egentligen delar vi intressen med Ryssland när det gäller att skydda handelsvägar och frihandel och vi vill båda att de rysktalande befolkningarna i baltstaterna skall ha det bra men visst finns det en aggressivitet mot maffia, oligarkvälde och korruption i att få Baltikum att funka så bra att det inspirerar Rysk utveckling...

Unknown sa...
15 april 2013 kl. 09:57  

Försvaret är inget man kan lägga ut på enterepenad enl. nyliberal anda. Så slipper man ta i skiten.
För mig är det självklart, att trots professionalism, bra materiel osv. Så måste man börja i rätt ände. Det handlar om försvarsviljan. det är där det börjar. Har inte landet det, så kan vi lägga ner direkt.

K4 sa...
16 april 2013 kl. 14:48  

Thomas du har helt rätt. Finns inte viljan bland våra politiker så försvinner även viljan hos medborgarna.
Jag tycker det är rätt skrämmande att det finns bara ett part i riksdagen i dag som tar vikten av ett försvar på allvar?
Att man kan komma undan med hur situtionen ser ut i dag är ganska fantastiskt. Svenskarna verkar köpa argumentet särintresse och somna om?
Hela landet behöver en nytändning och uppryckning. Så här kan vi inte fortsätta det blir ohållbart.

Med rätt prioriteringar ekonomiskt skulle försvaret kunnat ha en budget på 100 miljarder. Om man sedan ser över
kostnadseffektiviteten är vi på rätt väg.

Jag räknade lite på kostnaden av ett värnpliktsförsvar.
Man utbildar 50 000 personer per år i 200 dagar. Om kostnaden skulle vara 2000kr per person dag skulle detta kosta 20 miljarder om året. På tio år skulle man ha 500 000 utbildade värnpliktiga.

Jag har då räknat med lätt beväpning.Men vet ej om 2000kr/dag är realistiskt? Sen kanske utbildningen skulle kunnat vara 150dagar. Men kring 20 miljarder bör det hamna på? Om då min önskan på budget ovan skulle infrias har man 80 miljarder kvar till tyngre utrustning och ett mindre yrkesförsvar.

Låter det som inkompetent svammel för er mer insatta?

/K4

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade