Grundproblemen med försvarsutskottet

Den nu pågående debatten kring att det inte fanns någon jaktberedskap att möta de ryska bombplan som flög oanmält i svensk flyginformationsregion* under långfredagen illustrerar ett av grundproblemen med försvarsutskottet. Gång efter annan anser sig ledamöter inte ha fått information för att i nästa sekund anse sig ha "all information" efter att ha gjort ett enda förbandsbesök, sett några powerpointbilder och pratat med några soldater som ställts upp.

Det duger inte.

Förra gången något liknande var på tapeten var i höstas då ett antal ledamöter ansåg sig ha fått undermålig information om uppgraderingen av JAS 39 till JAS 39E. I själva verket hade Försvarsmakten lämnat över ett omfattande underlag, men som Försvarsutskottet beslutat låsa in oöppnat för att uppgifterna inte skulle störa pågående förhandlingar med Schweiz.

Gången dessförinnan var allvarligare och rörde den svenska insatsen över Libyen där det var först när utskottet besökte förbandet på plats på Sicilien som man insåg de begränsningar som det politiska mandatet innebar och som gjorde förbandet bakbundet och verkningslöst. Därefter gick det snabbt att ändra mandatet.


Försvarsutskottets ledamöter måste bli bättre på att informera sig själva och se till att få djupare kunskaper i det område de är satta att som experter för respektive parti i Riksdagen hantera. Som jag uttryckte till den intervju med mig som finns i nu aktuellt nummer av Försvarets Forum, måste ledamöterna sätta sig in i det faktiska läget i Försvarsmakten idag om man ska ha någon som helst möjlighet att fatta korrekta beslut om inriktning och investeringar som påverkar svensk försvarsförmåga under 20 år framåt. Bäst informerar man sig genom att ta del av de erfarenheter (inte genom någon slätstruken och överslätande powerpoint utan i form av faktiska resultat) som det senaste årets mer kvalificerade övningar medfört, t ex ledningsövningen Kompass -12 och flygvapenövningen som bägge syftar till ett återtagande och prövande av försvarets nu aktuella förmåga.  Dessa övningar ger en mer sann bild av svensk förmåga idag och nära framtid än den så ofta av moderater använda utvärderingen av långsiktig svensk försvarsinriktning, vilken är och förblir en renodlad pappersprodukt.

Uppryckning Försvarsutskottet!


SvD, DN, SVT, 2, SR

*Världen över är luftrummet uppdelat i olika flyginformationsregioner. Dessa är inte överensstämmande med nationellt luftrum då det senare endast sträcker sig till landgräns eller territorialvattengräns, medan FIR handlar om att ansvara för flygtrafikledning inom luftrummet. Det är alltså ingen kränkning av en stats suveränitet flyga in oanmäld i annan stats FIR, men det ställer till det för flygsäkerheten, särskilt när det handlar om flygplan som inte använder transponder (vilket militära flygplan ogärna gör när de flyger på t ex spaningsuppdrag i annat FIR) och som inte svarar på anrop. Detta föranleder oftast stater att starta sin incidentberedskap för att identifiera vad det är som flyger. Just detta förfarande är en anledning till att Island behöver hjälp med just incidentberedskap och air policing, vilket dock Sverige inte kan ställa upp med av politiska skäl. Att ryska flygplan flyger i svenskt FIR är alltså ingen kränkning mot svensk suveränitet. Däremot är det en avsevärd provokation om man uppträder på ett hotfullt sätt. Utan tvekan hade det ansetts som mycket provocerande om svenska JAS 39 anflugit på lägsta höjd i ryskt FIR och genomfört en sjömålsrobotövning mot ryska fartyg.

10 kommentarer:

Unknown sa...
25 april 2013 kl. 23:28  

Verkligheten enligt InfoS:
"Dygnet runt, året om står ett antal JAS 39 Gripen i beredskap för att avvisa främmande flygplan som utan tillstånd tagit sig in på svenskt luftrum."

Den verkliga verkligheten:
"Tidigare kunde planen lyfta mellan 80 och 90 timmar per vecka, men i dag finns endast beredskap att snabbt lyfta med Gripenplan endast 60 timmar i veckan dagtid."

Är det då konstigt att de politiska besluten blir som de blir?

Anonym sa...
26 april 2013 kl. 08:35  

Det är lite komiskt att läsa vad ledamöterna i samma utskott har att säga så fort det kommer upp en fråga från verkligheten.

-Några vet ingenting och blir väldigt upprörda!
-Andra blir mest förbannade och skyller på dålig/felaktig information!
-Enstaka säger sig veta precis har allt hänger ihop!
-Några trodde sig veta men anser sig lurade av någon!
-Någon har ingen aning och kräver utredning!
-Någon vet precis vad alla andra ledamöter har för åsikt i frågan men ingen egen!
-Några förstår inte riktigt frågan!
-Någon vill inte förstå frågan, då den inte passar in i partiprogrammet!


Hur kan dessa sitta vid samma bord och diskutera någonting med så olika ingångsvärden?
Har de någonsin träffats på ett och samma möte?
Är de aldrig samlade för gemensam information?
Inte ens när man vet att de fått gemensam information kan de enas om tolkningen och slutsatserna?
Pratar de aldrig med varandra utanför utskottets väggar?
Vad gör på alla sina förbandsbesök?
Får de inte ens ta del av all öppen information?
Varför är det ingen av ledamöterna som upptäckt hur illa det är ställt med kunskaperna?
Detta beteende inträffar t.o.m. vid enkla sakfrågor som lätt kan kontrolleras?

Dessutom hjälper det föga att FM och politiker använder felaktiga och hemmagjorda ord och beteckningar på skeenden och saker.
(tidvis anställda, luftberedskap är två exempel)

De stora penseldragen i grälla färger, på grisen, av t.e.x Fömin och fru Widegren gör att vissa blir rädda om sin plats i hackordningen och skyndar till med glada tillrop. Oftast vet dessa inte vad de hyllar! Trovärdigheten rasar!

Hade vi haft samma förhållande i vår vägförening hade vi fått parkera våra fordon några kilometer bort vid den allmänna vägen.

Det finns hjälp att få i utskottsarbetet!!??

”Jag är glad att Försvarsmakten, liksom andra myndigheter, nu får ett insynsråd. Insynsrådets främsta uppgift är både att ha insyn och att ha en rådgivande funktion, säger försvarsminister Karin Enström.”

Med viss förvåning läser jag insynsrådets medlemmar! Det verkar vara något som inte stämmer? Det verkar saknas insyn eller förmåga att inse!

Cecilia Widegren, riksdagsledamot
Staffan Danielsson, riksdagsledamot
Peter Hultqvist, riksdagsledamot
Thomas Rolén, kammarrättspresident
Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör
Catharina Lagerstam, konsult.

Teaterdirektören.

TobbeT sa...
26 april 2013 kl. 10:09  

Kan det bli på nåt annat sätt än pannkaka av försvarutskottet när Bagdad-Bobs syrra Cecilia Widegren är ordförande? Hon som åker på semester när Folk och Försvar hålls.
Det är som Smålandsposten skrev om detta utskott-försvarets malajer.

Anonym sa...
26 april 2013 kl. 12:19  

Det som stör mig mest, är att försvarsministern säger att dessa "hemliga uppgifter" inte ska diskuteras offentligt. Men publicerades inte dessa uppgifter(incidentberedskap) offentligt under kalla kriget?

Orsaken till att försvarsministern vill ha denna information hemligt, är väl snarare politisk än militär?

Detta, samt ÖB:s tidigare uttalande, visar väl för våra "allierade" att Sverige försvar och därmed våra försvars"försäkringar" till andra mest är luftslott? Och därmed förlorar Sverige/regeringen inflytande i internationella frågor?

För vem vill hjälpa någon som inte ens vill hjälpa sig själv?

Sumatra sa...
26 april 2013 kl. 14:34  

PEKORAL I BLOMNINGSTID

De vise män som styr vårt land
Till var sanning; de fann en variant
De akta ej på rätt och sant
med sina lätt förvridna samband

Nu båtar föga gnäll och gny
Efter Påskanatt och Dag-ny
Nulli paratus, vår nya devis
Allt i ett enda cirkelbevis

Vi kom, vi såg, vi somna om
Ibland, ibland inte, liksom ömsom
Likt skalden Wennerbom jag sover ganska gott
det är skönt för skalder att få sova

Unknown sa...
26 april 2013 kl. 15:17  

Vi är ju åter vid pudelskärna som ingen verkar bry sig om att ta tag i, vi är för lite personal!!!
Alla tror det handlar om pengar eller materiel, men sanningen är ju den att om vi ska ha H24 krävs det ganska mycket personal, som vi inte har.
Varför uppmärksammar ingen det?

Unknown sa...
26 april 2013 kl. 16:36  

Som vanlig medborgare är det inte alltid lätt och bilda sig en uppfattning om det verkliga läget. Sekretesser och sånt.
Men det finns bra exempel i historien om hur man ska agera.
Som när Torbjörn Fälldin under U-137 krisen gav ÖB order: "Håll gränsen". Jag är inte centerpartist, men sånt väcker respekt.

Anonym sa...
29 april 2013 kl. 09:32  

Jag läste med intresse intervjun med dig i Försvarets Forum. Du säger där att du skulle implementera en svensk version av Natos valideringssystem om du var ÖB och att du ansåg att de valideringsvärden som används idag är för subjektiva.

Ska det tolkas som att du anser MARTA inte är att anse som en svensk version av Natos valideringssystem, att det ger en för snedvriden bild av bedömda förband?

Wiseman sa...
29 april 2013 kl. 10:14  

Peter,

Jag är inte helt insatt i MARTA, men utifrån det lilla jag vet verkar det vara ett steg åt rätt håll. Det verkar inte heller användas på alla förband.

Det viktiga är att det valideringarna är rättvisande och utan avgränsningar. Det är inte trovärdigt att KDU-värden får en helt ny siffra på vägen från förbandet till att de publiceras i årsredovisning.

Skipper sa...
29 april 2013 kl. 20:37  

Peter.

MARTA är vad jag förstått en "särlösning" som enbart används inom Armén. Jag vet dock inte vad det innebär då jag inte hört talas om det tidigare, så jag ska inte uttala mig om det systemet.

Inom Marinen och Flygvapnet använder man sig uteslutande av NATO:s ytterst eminenta valideringssystem OCC E&F, och där själva databasen benämns "OCC EF Tool Database".

Inom NATO:S OCC program validerar man i fyra olika nivåer SEL1+2 (Self Evaluation Level)och NEL1+2 (NATO Evaluation Level).

Programmet möjliggör att genom ett extremt beprövat koncept validera såväl enskilda enheter som hela förband till olika fastställda nivåer. Ett ovärderligt verktyg som ger ett kvitto på den aktuella statusen, men även olika förmågor.

Om MARTA motsvarar detta, så är det jättebra, men då är det samtidigt svårt att förstå varfö Sverige har utbildat, och fortfarande utbildar ett relativt stort antal "evaluators" för att kunna evaluera både egna och NATO-enheter om motsvarande system redan finns i Försvarsmakten?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade