Reflektioner kring en ej heltäckande jaktberedskap (uppdaterad 25/5 07.00)

Diskussionens vågor har gått fortsatt höga under dagen. Blåmärken kommer att uppenbara sig imorgon för alla gånger man tagit sig för pannan för det ena märkligare uttalandet efter det andra.

– En av dagens absurdaste åsikter är att Försvarsmakten endast publicerar denna nyhet för att få anslagsförstärkning. Menar man på fullt allvar att försvarsmakten eller någon skulle ha uppmuntrat Ryssland att genomföra övningar med kryssningsrobotanfall mot svenska mål? Sorgligt underhållande.

– Expressen står förmodligen för dagens största scoop om att regeringen med statssekreteraren Gunnar Wieslander (tidigare kommendör och chef ubåtsflottiljen) manövrerar för att bli av med ÖB och har fortsatt med en genomförandegrupp version 2 bakom ryggen på övriga allianspartier.


– En av dagens största diskrepanser är hur Ryssland plötsligt offentligt avslöjas öva något som Regeringens främsta försvarspolitiska företrädare inom Moderaterna påstår inte förekommer och inte överhuvudtaget skulle kunna förekomma.

– Dagens största besvikelse utgörs av försvarsmaktens insatschef Anders Silwers uttalanden som fått många försvarsanställda att knyta händerna i fickorna och undra vad han egentligen håller på med. Anropa flygplanen på radio? Vi startar på det som är viktigt? Titta på transpondrar för att se vad det är? (Normalt att flyga med dessa avstängda vid liknande övningar, vilket är en av anledningar till behov av incidentberedskap på Island) Mycket märkligt alltihopa.

– Dagens största "vad sysslar ni egentligen med" utgörs av det faktum att en rad försvarspolitiker i försvarsutskottet uttrycker en oerhörd förvåning över att Sverige inte har en H24-beredskap med jaktflygplan. I flera öppna dokument, bl a årsredovisningar har man kunnat läsa att Försvarsmakten upprätthållit incidentberedskap med jaktflygplan under vissa tidsperioder. Inom Försvarsmakten finns ett dokument kallat Försvarsmaktens insats- och beredskapsorder som styr vilka förband som ska upprätthålla beredskap och vid vilka tidpunkter. Detta dokument utgör grunden för svenskt försvar. Är man så dåligt infomerad och påläst om detta dokument som fallet verkar vara så är det bara att konstatera att vi inte har ett fungerande försvarsutskott som kan ta ansvar för landets kort- och långsiktiga försvarspolitik och i vissa delar även säkerhetspolitik. Hade jag vetat det för säkert när jag här om veckan intervjuades till en tidning vars nästa nummer kommer ut kommande vecka, hade jag definitivt tagit upp detta exempel. Nu handlar rådet till försvarspolitikerna mer om att man måste sätta sig in i Försvarsmaktens förmågor av idag genom att ta del av även de mer specificerade erfarenheter av de större övningar som försvarsmakten genomfört det gångna året, som t ex Flygvapenövningen, Kompass -12 och så vidare. Har man inte en korrekt och specificerad bild av dagens förmåga, kan man omöjligt fatta rätt beslut för framtiden.

Det verkar i och för sig som om inte alla i Försvarsmakten heller har riktigt koll på hur det ligger till: "Dygnet runt, året om står ett antal JAS 39 Gripen i beredskap för att avvisa främmande flygplan som utan tillstånd tagit sig in på svenskt luftrum." Falsk varudeklaration?


Slutligen är marginaleffekten en intressant fråga för diskussion. Som i princip alltid så är det de pengar som ligger närmast marginalen som ger störst effekt. Därav blir effekterna oproportionerligt stora när man genomför snabba neddragningar. Vi har sett det förut många gånger i Försvarsmakten när en finansminister lyder Göran Perssons gamla råd att den sista miljarden till en budget kan man alltid ta från försvaret. Det senaste exemplet är det amerikanska flygvapnet som på grund av för den nationen rätt modesta besparingskrav nu ställer en tredjedel av flygvapnet på marken fram till nästa budgetår börjar (oktober).

I det här fallet handlar det om den svenska incidentberedskapen och en alldeles för snäv försvarsbudget, där underskotten debatterats gång efter annan de senaste åren medan moderaterna hållit fast vid att det är en budget i balans. Det säger sig självt att man inte har råd med uppkomna utgifter och extravaganser. Annonserar Ryssland i sent skede att man genomför en beredskapsövning med sitt strategiska bombflyg, som nu var fallet måste Försvarsmakten då kalla in folk på övertid eftersom det är inom de 14 dagar som gäller för omplanering av en arbetstidslista. Det handlar inte bara om två piloter och ett par flygtekniker utan räddningstjänst, flygledare, meteorologer, fälthållning och en rad andra funktoner. Allt i allt flera tiotal anställda. I fallet med påskhelgen innebär det alla dessa personer ska ha övertidsersättning (utom de två piloterna, som har ett avtal från 1998 där övertiden och andra tillägg är utköpta). Extravaganser som detta har Försvarsmakten idag inte råd med och liknande har det heller inte sedan början av 00-talet funnits något politiskt önskemål om. En frågan man också kan ställa sig är huruvida det är värt att avsätta rätt omfattande resurser i flygvapnet för att låtsas hålla en beredskap på Island när resurserna hemma inte räcker till en heltäckande nationell incidentberedskap?


Lyssna gärna på försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren som intervjuas i P1 Studio Ett om den ryska övningen mot Sverige. Flera intressanta åsikter uttrycks. Inte minst är det intressant hur det går alldeles utmärkt att gömma sig bakom "expertmyndigheten" Försvarsmaktens bedömningar i detta läge, men när det handlar om andra frågor som behov av personal, ekonomi eller materielanskaffning så är myndigheten inte betrodd utan då styr man med järnhand som politiker. Widegren talar i intervjun om "luftberedskap". Det är förmodligen ett ord sprunget ur samma stam som "luftförsvar" och "luftslott".


Sista ordet i den här soppan är långt ifrån sagt.


Uppdatering 24/4 08.25: Uppdaterat ett antal länkar utifrån morgonens ledarsidor i landsortspressen. När man läser tidningsartiklarna slås man av att bara för att SvD skrivit om en enda händelse så utgår samtliga från att det bara handlar om en enda händelse. Låt oss hoppas att så är fallet.

Uppdatering 25/5 07.00: Ännu ett besök kan nu avslöjas av SvD. Dock rör det sig om ett av de mer harmlösa besöken. Såväl övningsverksamhet som prov- och försök med ny krigsmateriel, t ex Saabs provflygningar, är högintressant för signalspaning. Det gäller att tänka till när man signalerar i klartext, såväl tal som elektroniskt. I höstas återfanns t ex mailkonversationer mellan HMS Carlskrona och understödjande helikopterförband på ett ryskt forum för "radioamatörer", vilket bör tjäna som en påminnelse om att det finns alltid någon som lyssnar och som kan ha helt andra avsikter. (SR, Aft, SVT)


SvD, 2DN, 2, SRExpressen ledare, Norra Västerbotten ledare, Aft, 2, Kristianstadsbladet ledare, HD, Eskilstuna-Kuriren, BLT, SvD Brännpunkt, GP ledare, Norrbottens-Kuriren ledare, NWT, Corren, UNT, SN, GD, Hela Gotland – Sagan om det svenska försvaret, Folkbladet

21 kommentarer:

Np sa...
23 april 2013 kl. 23:55  

Wis

Ingenting förvånar mig längre ...


Vänligen

Peter Neppelberg

Unknown sa...
24 april 2013 kl. 00:12  

"Dygnet runt, året om står ett antal JAS 39 Gripen i beredskap för att avvisa främmande flygplan som utan tillstånd tagit sig in på svenskt luftrum."

Ungefär samma sanningshalt som årsredovisningens:
Internt uppfattas Försvarsmakten som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda.

InfoS, samma planet men i en helt annan värld.

Anonym sa...
24 april 2013 kl. 04:14  

Det som verkar som det mest oroande i hela den här affären (trots våra folkvaldas okunskap och genderfrågan) måste väl ändå vara de ”styrande” inom regering och FM och deras totala oförmåga.

Om det nu skulle ha visat sig att de ryska planen fullföljde sina attacker så är det samma kroppar som skall fatta beslut och uttala sig då som nu. Svaret vi fick vid vårt radioanrop och fråga om syfte och verksamhet var ”vi utför bombning av följande mål….”.
Dags att ta fram flanellografen och klippa till en björn och en liten orm!
Läs igenom det WW skriver och slut ögonen för en stund.

Ni kommer förmodligen ganska snart att vakna upp med ett ryck, med förhöjd puls och tendens till lite lätt svettning. Helt normal reaktion för en normal människa.

Sedan kan jag förstå att det måste kännas meningslöst att åka på en incident med i bästa fall två kanoner. (Ibland åker FV med en kanon och ett tvåsits ”pressmeddelandeplan” ).
Den dagen det blir skarpt är det ju ett självmordsuppdrag.

Tyvärr verkar dessutom flygledningen tro att de inkommande har flygtranspondrarna på vid ett sådant uppdrag. Några inom FML och regering verkar tro att de i god tid meddelar tid och plats innan anfallet.
Är detta samma människokroppar som utformar kravspecifikationer för nästa generations stridsflygplan och ställer kraven för vårt luftvärnsbehov?

En annan oroande effekt av händelsen är det förringande man kan skönja av de försvarsanställda som har incidentuppgifter.
Resultat:
Varför gå hela vaktrundan, vissa rundor går vi inte alltid, vi plockar bort lite ekon från skärmen så ser det snyggare ut, vissa larm stänger vi av för, vi åker inte på dem ändå.
Vaktsoldaterna sover hemma inatt för vi släpper ändå inte in någon på helgerna.
Brandlarmet och sprinklersystemet är bara på under vissa tider av kostnadsskäl.
Vissa larm åker vi inte på, udda veckor.
O.S.V.

Hade man inom regeringen haft förmågan att ta till sig kritiken från riksrevisionen istället för att bygga luftslott i det blå kanske saken hade handlagts lite mer seriöst.

Avslutningsvis tycker jag att det är bra att media börjar kontrollera de ”fakta” som FM och regering släpper. Man får då en helt ny förmåga att ställa de rätta frågorna. Även riksdagens ledamöter börjar inse att allt inte är som regering och FML säger.
Riksdagen kritiserade häromdagen den så kallade ”amatörernas afton”.
Vissa ledamöter (exempelvis herr Widman) försvarade in i det sista sitt agerande inom genomförandegruppen genom att rösta emot.
Något man bör ha i åtanke när vederbörande uttalar sig.

Jag vill framföra ytterligare en teori om varför de styrande i Ryssland genomförde skenattacken.

De vill slippa fler besök av försvarsutredningens ordförande. De klarar inte av att förklara bort hennes åsikter/uttalande/slutsatser om vad de skulle ha sagt, för sina överordnande.
Eller också har de helt enkelt bara skrattkramp.
Det sägs att ”ökad luftberedskap” beordras när hon lämnar Moskva. Enheter för att snabbt kunna ge syrgas till de som kippar efter andan, mellan skrattanfallen, framgrupperas till vissa myndigheter!

Dubbelsuck!

Teaterdirektören.

(För att dölja den blodiga pannan är jag idag iklädd ett svettband med texten ”Flygvapnet,så högt man kan komma om arbetstid, pengar, personal och flexibel vilja finns samtidigt här och nu”.)

P.S. Var herr Bildt har fått luft ifrån och uttala sig begriper jag inte. Sannolikheten att han skulle befinna sig i Sverige vid ett anfall är minimal.

Klart Skepp sa...
24 april 2013 kl. 05:38  

Välkommen till budgetubåtsträsket. Lite lättare dock att bevisa intrång.

Bodis sa...
24 april 2013 kl. 08:11  

Jag är så fruktansvärt besviken på alla politiker dom framstår som planetens dummaste och mest efterblivna yrkesgrupp. Det är på grund av dom som jag har så lågt hopp om civilisationens framtida problem med energi, klimatförändringar mm.

Bygdemajoren sa...
24 april 2013 kl. 10:25  

Du menar väl ändå: samma skokartong men i en helt annan värld.

Rolle sa...
24 april 2013 kl. 11:24  

Svenska folket kan vara säker på att om den här händelsen hade inträffat på dagtid eller när FM hade en incidentberedskapsrote så hade jaktstridsledaren i Stril startat så fort han hade fått första indikation på ryskt flyg på väg ut ur Finska viken.
Man blir häpen över att det finns så korkade politiker som tror att vi har jaktberedskap dygnet runt. Så här har våra svenska politiker bestämt sedan 50-talet då vi började med att organisera jaktberedskapen.
Vem har lurat svenska politiker –säkert de själva?
För att spara pengar har de till skillnad från våra nordiska bröder bara beredskap när det passar. Det har till och med varit så korkat att man har höjt beredskapen när NATO har hållit gränsnära övningar men inte när ryssarna har passerat med flera bombflygregementen med skarpa attackrobotar (kärnvapen!?) strax öster om Gotland innan de har fällt sina laster över Nidas havsskjutområde i sydöstra Östersjön. Detta skedde mycket ofta under det kalla krigets dagar.
Det har till och med ”ofta” förekommit att jaktberedskapen har lagts ner på ”avtalad tid” enligt beredskapslistan när det varit som mest bombflyg i luften över Östersjön. Det har helt enkelt inte funnits pengar för en utökning och bedömningarna från försvarsledningen om en förlängd beredskap har inte varit välgrundad. En sådan extraordinär uppgift skulle bl.a. ha belastat arbetstidsbestämmelserna. En häpnadsväckande nonchalans mot försvarsprinciperna……..
Det är inte hemligt att Danmark, Norge och NATO på Sialulia i Litauen har en 24-timmars jaktberedskap

Lotta Trouble sa...
24 april 2013 kl. 11:29  

Tur då att du skriver så att Försvarsberedning har någon chans att hänga med.

Här är en intressant artikel om att USA kan komma att överge snyltarna i EU:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10013197/America-our-great-protector-is-looking-the-other-way.html

vilket verkar logiskt från USA's sida. EU kommer inte att få ordning på sin ekonomi på åtminstone 10 år, troligtvis längre eftersom man vägrar att ge upp idiotprojektet euron. Och när vi inte har någon ekonomi, så har vi ingen handel, och är därmed ointressanta för andra.

Nu är jag inte militär eller funderar kring militära frågor, men jag undrar om det inte har stor betydelse om typ hela EU nedrustar - och Ryssland upprustar? Å andra sidan så gjorde ju inte vi något åt Ryssland när de kraschade efter muren? Om västeuropa faller ihop - ekonomiskt och militärt - så kanske ryssarna inte heller gör något, utan börja virka glasunderlägg och diskutera sina identiteter?

Rolle sa...
24 april 2013 kl. 11:29  

Vad som har varit tyst kring i händelsen på långfredagen är att Ch-22 attackrobotarna är kärnvapenanpassade. Vem som helst kan studera fakta kring robottypen på WikipediA. Om de simulerade anfallsmålen hade varit de atombombssäkra luftförsvarscentralerna Bålsta och Hästveda finns det inga andra vapen som skulle kunna ”skaka om” anläggningarna än just kärnvapen. Varför tystas den debatten?

Upandaway sa...
24 april 2013 kl. 13:20  

@Teaterdirektören

Jag tror du är inne på något viktigt. När man börjar göra kompromisser på det här viset, när man genomför beredskap "på låtsas" med i bästa fall kanon, då gör man sig en ordentlig björntjänst.

Ytterligare ett tecken på att dagens försvar i första hand är till för att "alla-länder-har-ett-försvar" och inga eller mycket låga krav finns på att det ska fungera... Ens från försvarsmakten självt.

Utöver det, finns det *någon* inblandad som kommit ur detta med hedern i behåll? Både politiker och höga officerare framstår som i bästa fall inkompetenta.

KnownUnknowns sa...
24 april 2013 kl. 15:00  

Sitter och lyssnar på Widegren, det enda jag hör är "Damage control, damage control und vieles mehr damage control" med en dåres envishet.

jan-olov sa...
24 april 2013 kl. 18:18  

http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/24/sl-ckte-ryssarna-ner-svensk-radar-under-l-ngfredagen

kn Jan-olov holm

Sumatra sa...
24 april 2013 kl. 18:31  

En bra metod att använda när larmet envisas är den så kallade TANDPETARMETODEN.

När larmet går, tryck ner resetknappen. Lås resetknappen genom att trycka ner en tandpetare i kanten på resetknappen medan denna är i nedtryckt läge. Nu blir det tyst och lugnt under resten av vakten.

Omsatt i praktisk politik kan ett helt parti vara som en tandpetare. Nya Tandpetarpartiet.

Anonym sa...
24 april 2013 kl. 20:05  

Jag har full förståelse för att svensk incidentberedskap på långfredagen var ämnad för att telefonrösta på Maria Montazami i Let's dance, om hon skulle råka ut för en liten incident och få låga jurysiffror. För hur skulle det se ut om hon blev utröstad, medan piloterna lattjade i luften över Östersjön? Några flygande skorvar från ryssen väger väldigt lätt i sammanhanget.

Att några Natoplan i Baltikum gick upp i luften får väl mer förklaras av att de inte har Let's dance där, och att de kanske kände för att ta en repa med kärran för att imponera på brudarna?

Jag är i alla fall lugn så länge försvarsbudgeten är i balans.

Och jag tycker det lovande att de nya moderaterna har sjösatt en ny säkerhetspolitik - "Pål-Inge & Kärring". (osäker på stavningen)

(Textmassan ovan kan innehålla spår av ironi.)

Unknown sa...
24 april 2013 kl. 20:16  

Är det någon som kan bekräfta ryktet att ryssarna effektivt störde ut vår luftspaningsradar på Gotland under 6-8 minuter i samband med bombföretaget?
Ryktet gör gällande att en Mainstay eskorterad av ytterligare Flankers låg strax bakom bombplanen och effektivt störde ut vår radar.
Är detta sant går vi från olustigt till otäckt.

//Jonas75

Anonym sa...
24 april 2013 kl. 20:21  

http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/24/sl-ckte-ryssarna-ner-svensk-radar-under-l-ngfredagen

Malin sa...
24 april 2013 kl. 20:36  

Folket vet ingenting och FMs rapporter säger inte mycket heller...

Jag sitter i Tokyo och läser årsrapporter från FM varje gång dessa publiceras för att försöka skapa mig en bild av hur läget är i markstridskrafterna som jag en gång var en del av. I rapporterna står det att målen i förbanden har uppfyllts och i vissa enstaka fall att de delvis uppfyllts. Det radas upp en massa bataljoner och kompanier som egentligen inte finns. Två haubits bataljoner men det finns inte en enda kanon eller haubits i hela FM, bara tre stackars GRK rör i Boden. Hur målen uppfyllts och hur det egentligen ser ut i nämnda bataljoner och kompanier hittar jag inget om?

Jag undrar verkligen vad syftet med alla dessa rapporter är. Vem riktar dom sig till? Folket?

Malin ... som suckar in Tokyo.

Falstaffakir sa...
24 april 2013 kl. 23:36  

Med påsk-debaclet i åtanke, skulle det inte förvåna mig om antalet friluftsintresserade ryska turister kommer öka explosionsartat på norra Gotland under juni-juli månad. Rosenbad kommer i och för sig att förklara detta med att den lokala turistbyrån framgångsrikt spritt information om öns förträfflighet i Kallininggradregionen och helt bortse från de strandlekar som turisterna hänger sig åt.

Anonym sa...
24 april 2013 kl. 23:41  

@ Sumatra.

Försök gjorda vid vår avdelning för försök visar att tandpetare av trä är betydligt bättre och billigare än de gjorda av återvunnen plast.
Går dessutom sprinklersystemet igång sväller trämodellen och återstart förhindras under lång tid.
Tester med tuggummi och gem har också genomförts med varierande resultat.
Med tanke på de senaste dagarnas debatt vore det nog säkrast med en politiskt tillsatt VB på samtliga platser och i alla nivåer.(exempelvis tsunamikatastrofen visar detta tydligt)
Då kan inget på något sätt bli fel!

Vi här på teatern är hänvisade till PPI i olika nyanser av grönt.
När det hettar till får vi låna fröken Larssons strumpbyxor för at reda ut vilka som är röda respektive blåa. När vi är överens om färgskalan är oftast incidenten slut och fröken Larsson fryser.

Suck!

Teaterdirektören.

Spår av ironi kan hittas i texten!

Sumatra sa...
25 april 2013 kl. 11:39  

@ teaterdirektören

När det gäller resetknappar, så håller jag med dig om att trä är bäst. När det gäller politiska tandpetare verkar teflon vara i ropet.

K4 sa...
25 april 2013 kl. 17:29  

Vad kan man förvänta sej med exempelvis waberi i moderaterna som sitter i försvarsutskottet? Någon som uppenbarligen tycker att det är intressantare att diskutera sharialagar än svensk försvarpolitik.Vi får inte vara rädda att kritisera sånt här tycker jag. Pang på problemen annars kommer man aldrig tilrätta med dem.

Det är en enda stor lekskola bland politikerna. Det är de svenska medborgarnas säkerhet man nu behandlar som om de vore en fråga i klass med att höja eller sänka skatten med 0.5%.

Jag tror inte man inser allvaret? Jag anser att de ansvariga är inkompetenta att driva sverige. Och det gäller i flera frågor.

Vad som försigår i Reinfeldts huvud vet jag inte om om vill veta.

Jag anser att det är direkt kriminellt mot sveriges befolkning att behandla landets försvar som man nu gör.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade