30-sträckor och utbildning


Överallt läser man om hur effektiva våra svenska fartkameror är för trafiksäkerheten. De beräknas förra året ha sparat 16 liv på våra svenska vägar och det är ju bra. Hastighetssänkningar är det enda sättet att minska trafikolyckorna, om man får tro predikan.


Jag har ingenting emot själva företeelsen fartkameror som sådan. Däremot tycker jag mig skönja lite girighet i utplaceringen av dem. Hittills har jag inte sett en enda kamera utanför en större väg. De kameror som finns i orter sitter längs t ex E 4 eller andra mer trafikerade stråk. Kan det vara så att placeringen längs de mest trafikerade vägarna också ger största möjliga vinst i fråga om inkomster?


Vad jag saknar i Sverige och som man ofta ser utomlands är fartkameror längs vanliga stadsgator och liknande. Speciellt skulle jag vilja se dem utanför byggnader där det rör sig folk med minimalt trafikvett - skolor, daghem och liknande. Utanför dessa institutioner är det med rätta oftast en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Hur ofta ser man inte andra bilister som glatt fortsätter köra 50 km/h, eller kanske lättar lite på gasen och får ner farten till 45 km/h?


Själv tycker jag att våra svenska landsvägar, motortrafikleder och motorvägar generellt sett har en för låg hastighetsbegränsning. Vi har samma eller lägre gränser idag som för 30 år sedan. Jag har en känsla av att bilarna idag är avsevärt mer kapabla att säkert framföras i dessa svindlande hastigheter (Skrotbilarna får väl besiktningen i så fall sätta en maxfart på?) Jag ser inga problem med högre hastigheter på de vägar där körriktningarna är separerade av vajer eller räcken och jag tror inte bilisterna blir farligare för det. Höjer man hastigheten från 110 till 130 km/h har man höjt den med 18 %. Kör man 50 km/h istället för 30 km/h har man höjt hastigheten med 67% och gjort sin bromssträcka nästan 3 ggr längre. DET är farligt.


Något jag också gärna skulle se är periodiska förnyelser av körkortet som blir tätare ju äldre man blir, liknande de för flygcertifikat. Vid förnyelsen krävs ett nytt läkarintyg och en förnyad "uppkörning" och kunskapskontroll. De två sistnämnda borde kunna hanteras av körskolorna. Genomför man inte något av dessa tre steg förfaller körkortet. På detta sätt skulle man bättre fånga upp de medicinskt olämpliga förarna, liksom avsevärt höja kompetensen hos landets bilförare. Visst skulle det kosta, men säkerligen också förbättra trafiksäkerheten mer än 345 nya kameror. Läkare anmäler idag mycket sällan äldre människor som olämpliga att köra bil eftersom det känns kymigt gentemot patienten. Min mormor hade körkort fram till sin död vid 96 års ålder. Hon förstod dock att inte köra bil, men legalt hade det inte funnits något som hindrade henne.


Mer vett i trafiken, tack... och trafikpolitiken.
Edit (15:15)
Robert Collin håller tydligen med mig om att kamerorna på de stora vägarna mest är för statistiken. Aftonbladet

3 kommentarer:

Anonym sa...
23 juli 2007 11:47  

bor i UK och här så finns inga
fartkameror på M vägarna dvs motorvägarna.
istallet ar det som du säger oftast inom tätbebyggtområde och A samt B vägar som man hittar fartkameror
trots detta så är farterna här väldigt mycket högre än i sverige, inte inom städerna kanske. Men utanför där hastigheten övergår till bas-hastighet den är nämligen 90 här. t.ex. sa skulle många vägar inom ett område som lidingö vara 90 om samma principer hade tillämpats.

håller vidare med om att körkort inte ska vara en rättighet för livet. Man skulle kunna göra som i usa och kalla slumpvis valda kökortshållare.
Inledningsvis föra att kontrollera vad en dylik förändring av systemet skulle leda till. om detta görs så ska samtliga delar av
testerna genomföras utan att vägverkets personal vet att person har körkort redan, förmodligen innebör det att körkortet måste lämnas in innan de praktiska testet . mao testet skall vara identiskt med det som nybörjarna tar idag.
anledningen till detta är att jag inte tror att all förtstår hur svåra samt bissara testerna är idag.

Anonym sa...
13 augusti 2008 22:09  

Mycket av det du skriver om trafik är smart och genomtänkt, men i byn där jag bor, är vägarna rent av skrot. istället för att reparera en gammal 90 väg som där har varit 90 på så länge jag kan minnas så sänker de hastigheten till 70. Hålen och bulorna i vägen finns fortfarande kvar. att sänka hastigheten slutar oftast med vansinnes omkörningar som i värsta fall slutar med döden. nykterhetskontroller borde genomföras på kvällar i stället för under dagen/middagen, då är alla alkisar fortfarande sovandes... eller de som dricker "vanligt"...

Wiseman sa...
13 augusti 2008 22:13  

Kan bara hålla.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade