Fortfarande rödgrön röra

En annan bloggare hävdar att Lennart Olsen, författaren till dagens Brännpunkt kommer att kritiseras för att han är miljöpartist. Inte otroligt och det kan ha att göra med att det just är miljöpartiet som har den sämsta kollen på Försvaret och försvarspolitiken.


Olsens debattartikel handlar om "det politiska systemets" mycket dåliga koll på vad försvarsbudgeten används till. Olsen koncentrerar sig på att kritisera framförallt personalkostnaderna och den stora mängd stabsofficerare som är kvar inom Försvaret trots alla förbandsnerdragningar.

Det borde inte vara obekant för Olsen att en central del i den svenska arbetslagstiftningen är LAS. Efter var och en av socialdemokraternas nerdragningar i det senaste decenniets galna försvarsbeslut har Försvarets enda möjlighet att göra sig av med personal varit att antingen sparka de senast anställda (enligt LAS...) eller att erbjuda de äldre så förmånliga villkor för att säga upp sig att de väljer att göra detta. Det säger sig självt att detta inte direkt är gratis.

Kostnaden för att därför göra sig av med äldre personal borde inte komma som någon överraskning för Olsen som ska ha varit "politiskt sakkunnig" på Försvarsdepartementet och därför rimligtvis borde ha hört talas om detta. Om inte och och för den som i övrigt inte är bekant med detta rekommenderas denna länk.

Efter FB04 anhöll ÖB om att få göra avsteg från LAS eftersom han ansåg att Försvaret inte mäktade med ytterligare en snurr med särskild pension och avgångsvederlag. Att sparka folk gick bara genom att göra sig av med de yngsta, mest behövda officerarna. Så fick det också bli eftersom beskedet från regeringen blev att LAS gäller.

Det krävs inte större analytisk förmåga heller för att förstå att den som lämnar en trygg tillvaro i Försvaret på statens kaka, är den som ser sig ha en möjlighet på den öppna arbetsmarknaden. Detta är inte den medelålders eller snart medelålder stabsofficeren, som Olsen undrar varför det finns ett sånt överflöd av, utan snarare den yngre som har en större chans att starta om på nytt och inte har hunnit slå ner en eventuell familjs bopålar alltför djupt.

Det enda jag vet säkert med nerdragningarna är att försvarseffekten minskat samtidigt som vi ackumulerat mer kostnader för själva nerdragningen.


Vad Olsen istället skulle koncentrera sin ilska på är det statliga systemet med interndebiteringar som gäller även inom Försvaret. T ex står FMLOG och Fortverket för över 10 % av försvarsbudgeten. Fortverket som handhar Försvarets byggnader har ett avkastningskrav och skall ta ut marknadsmässiga hyror av Försvaret. Överflödet går sedan tillbaka till finansministern. Ett fullständigt idiotiskt system, gjort för att sysselsätta fler byråkrater. Det förstår ju var och en vikten av att Försvaret ska betala hyror för kaserner som Försvaret byggde i början av seklet på egen mark i en stadskärna. Eller hur tar man ut en marknadshyra på ett bergrum i ödemarken? Systemet med FMLOG är också fantastiskt. En glödlampa som ska bytas i Luleå, får ej bytas av personalen i byggnaden det gäller. Den måste felanmälas till FMLOG i Arvidsjaur, som sedan ska skriva en arbetsorder till FMLOG i Luleå som ca en månad efter att lampan gått sönder byter den. Läs gärna mer i mitt inlägg "Putin och CFE-avtalet".

Ett alternativ som jag starkt förespråkar, men som Olsen och hans partikamrater, liksom hans kollegor i den förra regeringen anser för magstarkt (säkerligen också den nya regeringen) är att ge ÖB fria händer med Försvarsbudgeten, istället för att som nu låsa den i olika konton med vattentäta och orörliga skott och sedan detaljstyra förbandsplaceringar från Helgeandsholmen och Rosenbad. Människor tenderar att vara som mest effektiva i sitt arbete om man ger dem så fria händer och så stort förtroende som möjligt under förutsättning att det är en uppgift de brinner för. Följaktligen anser jag att Försvaret, som rimligtvis borde ha bäst koll på hur försvaret av Sverige sköts effektivast, efter uppgifter givna av Riksdagen, självt skulle få disponera försvarsbudgeten och bestämma placeringen av olika förband.


Försvaret av det egna landet är en stats viktigaste och mest grundläggande uppgift. En försvarsmakt är direkt att jämställa med ett landslag. De mest lämpade för uppgiften skall få bästa möjliga medel och träning för att säkerställa en seger i en landskamp. Därför anser jag att man inte kan hålla på och dalta med kvotering, LAS och liknande. Landets mest lämpade personer skall lösa uppgiften oavsett om de är män, kvinnor, homosexuella eller mörkhyade.


I en sak håller jag dock med Olsen. Man kan definitivt ifrågasätta försvarseffekten vi får för vår stora försvarsbudget. Dock verkar det inte bättra sig eftersom statsministern i sitt första uttalande efter Borgs utspel inte dementerar en ny budgetnerdragning. (mil.se om samma sak)

10 kommentarer:

Annika Nordgren Christensen sa...
31 juli 2007 12:27  

Har mp sämst koll på försvaret och försvarspolitiken? Man kan ha olika synpunkter på försvaret och försvarspolitiken, men man skall nog inte döma andras "koll" efter vad de har för politisk uppfattning.

Wiseman sa...
31 juli 2007 12:33  

Av de politiker jag stött på i yrket och i försvarspolitken måste jag säga att generellt sett har jag upplevt miljöpartisterna haft sämst koll. Då menar jag självklart på Försvaret. Vad det rör andra områden är jag försiktigare med att uttala mig.

Dock är jag imponerad av vad du tidigare skrev om Borgs utspel.

Wiseman sa...
31 juli 2007 12:58  

Förresten kanske jag skulle påminna om din partikollega som i tv-nyheterna sa att hon valde försvarsutskottet eftersom det var det hon kunde minst om. En aktningsvärd inställning att vilja lära sig mer, men att göra det i Riksdagen där man ska ansvara för att fatta vitiga beslut, kanske inte är riktigt rätt plats?

Anonym sa...
31 juli 2007 14:53  

Du har många poänger Wiseman. Dock kan man aldrig ursäkta dålig ekonomisk redovisning.

Wiseman sa...
31 juli 2007 15:37  

Tack!

Läste lite på din blogg. Du har helt rätt i ekonomin bör granskas. Jag vill bara förtydliga att jag naturligtvis inte anser att personalfrågan lett till all misshushållning i försvarsbudgeten. En annan stor post är självfallet den s k flyttkarusellen där förband efter varje försvarsbeslut flyttas runt från ena änden av riket till den andra. Sedan finns det andra områden också. Jag får ta det i ett senare inlägg.

Anonym sa...
31 juli 2007 17:49  

Du har rätt i att LAS var ett problem vid personalneddragningen. Dock klarade man detta relativt bra inom försvaret med olika slags åtgärder så att man nu är nere i ca 9000 officerare. Det jag vände mig mot var att även detta är för mycket, när insatsorganisationen bara kräver 5800. Efter försvarsbeslutet 2004 minskade insatsorganisationen med omkr 50 procent, grundorganisationen med 30 och antalet officerare bara med med 10 procent. Det innebär med alla ekonomiska mått en kraftigt försämrad effektivitet.
Lennart Olsen

Wiseman sa...
31 juli 2007 18:44  

Jag håller fullständigt med dig om att åldersstrukturen i Försvaret är felaktig, liksom proportionerna stabsofficerare kontra officerare "på trupp". Jag håller inte med om att personalproblemet klarades av relativt bra. I nästan två år saknades officerare i de lägsta nivåerna. Inom många områden var det redan akut brist på yngre officerare, t ex stridspiloter. Det är svårt att motivera personalen att tro på Försvaret och framtiden när folk först sparkas innan skolgången är klar, för sedan eventuellt återanställas några år senare. Tiden däremellan måste man gå arbetslös.

Som sagt, vi är nog helt överens du och jag om den ekonomiska ineffektiviteten inom Försvaret. Vad vi sen har mål med att få den tillrättad må skilja. :)

Anonym sa...
23 november 2009 21:19  

Tja, Allan!!

Kul att din identitet är avslöjad. Du är alltså Wiseman...

Wiseman sa...
23 november 2009 23:25  

:)

Anonym sa...
7 april 2011 14:09  

Nu resonerar ni som om den tänkta organisationsstorleken är den rätta. Och det går jag inte med på. Officerare och soldater, som jag, tillhör en av de få långsiktiga delarna i verksamheten: Försvaret kommer att ha personal, liksom troligtvis arméförband, båtar och flygplan under överskådlig framtid. Till skillnad från diverse vapensystem, mjukvaror och liknande som byts ut med viss frekevens. Så när man rekrytera så söker man ofta långsiktiga lösningar, inklusive svar på hur livet kan te sig efter man gjort sitt för kung och fosterland. Även i fortsättningen så kommer huvuddelen av de uniformsklädda ha en lång karriär som börjar med grundläggande vapenutbilding, vilket verkar störa våra HR-specialister. Så att avskeda och nyanställa i hög slavtakt är inte hållbart för ett fungerande försvar. Dessutom ifrågasätter jag försvarets storlek och budgeten: Vi måste rimligtvis befinna oss nära ett minimum om man ser till vårt lands storlek, rikedomar och internationella ambitioner. Att påstå att vi får för lite för "det dyra försvaret" är att böja lite väl mycket på sanningen. Gör en europeisk jämföresle och se då att vi ligger i nivå med våra NATO-bröder och systrar, men utan medlemskap i "Neighbourhood Watch". Slutligen: Även moderaterna tycker LAS är bra.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade