Det kvoterade landslaget II

I morse kunde man på SvD Brännpunkt läsa två unga kristdemokrater, Christian Carlsson och Ebba Busch, angripa Försvarsmaktens personalrekrytering med anledning av artikeln i Helsingborgs Dagblad 19 januari om hur Försvarsmakten försöker öka andelen kvinnor (kommenterat på WW som "Det kvoterade landslaget"). De bägge unga kristdemokraterna drar sig inte för att kalla rekryteringsformen för ett "olyckligt genusexperiment" och man ifrågasätter följderna av att positivt särbehandla kvinnor och den attityd som det medför avseende kvinnor i Försvarsmakten. Man ifrågasätter också vilken kvalitet på soldaterna det medför och drar sig inte för att ge försvarsminister Sten Tolgfors en ordentlig känga: "Den minskade ambitionsnivån för kvalitén på våra soldater är visserligen helt i linje med den moderate försvarsministern försvarspolitik, men inte desto mindre beklaglig".

Inte helt förvånade var Försvarsmakten i form av personaldirektören Per-Olof Stålesjö snabb med en replik: "Vår rekrytering är inget experiment", där han noga poängterar att man handlar i enlighet med regleringsbrevet i syfte att utjämna könsfördelningen i Försvarsmakten. Alla som rekryteras uppfyller de uppsatta kraven: "det betyder INTE att vi mäter män och kvinnor efter olika skalor. Sådana påståenden är direkt felaktiga. Samtliga kvinnor och män som söker till Försvarsmakten bedöms efter en och samma skala. De som inte klarar kraven sållas bort."


Så långt låter ju allt väldigt betryggande om man inte känner bakgrunden som delvis presenteras i slutet av artikeln. Försvarsmakten använder sig av de lägsta kraven som kan ställas på soldater för att tillgodose att brett grundintag och därefter positiv särbehandling "enligt diskrimineringslagen och Försvarsmaktens jämställdhetsplan". I den ursprungliga artikeln i HD berättar den intervjuade samordnaren av GMU att dagens tester också är avsevärt lägre än förr avseende fysisk förmåga, men högre avseende värdegrund.

För en organisation vars huvuduppgift är väpnad strid, den ultimata sporten och därtill på liv och död, känns det mycket märkligt att man aktivt ska välja att inte rekrytera den mest lämpade på testerna utan den som precis klarat gränsen. Det torde vara självskrivet att man då vill ha den bäst lämpade individen på varje befattning, oavsett kön, religion, sexuell läggning eller handikapp.

Frågan är vad man tror sig uppnå med denna positiva särbehandling. Det är möjligt att det kan fungera inom andra delar av samhället, men inom organisationer där det är just kamp med liv och död som resultat är det svårt att se funktionen. Soldater är mycket väl införstådda med vad seger respektive förlust medför och granskar och väger allt i sin utrustning och omgivning extremt noga, från byxknappar till magasinsfickor och stridskamrater. Vad är den svaga länken? Vad kan jag förbättra för att öka mina överlevnadschanser? Det tävlingssinne när det är som starkast.

Vad blir då följden av Försvarsmaktens antagningstester i nuvarande form? Tyvärr tolkar de flesta detta som att det bara är en fråga om fysiska krav, men det gäller naturligtvis även andra mätområden. De bästa killarna rekryteras tillsammans med tjejer som spänner över hela skalan och där många tjejer kommer att vara de som knappt nått över grundkraven. De sämsta mot de bästa. Är det en rättvis kamp? Klämda i mitten kommer de tjejer att vara som lyckats bra på testerna, men som nu kommer att kämpa hårt för att differentiera sig från de svagare och visa att de lyckats på egna meriter. I många fall leder detta till ett olyckligt anammande av en grabbigare stil.

Att kalla det hela ett genusexperiment är tydligen inte korrekt. Att kalla det för rekrytering med väpnad strid i centrum, känns inte ett dugg mer korrekt.

I den svenska politiska korrekthetens namn ska man nu som skribent poängtera att man som officer faktiskt har massor av duktiga kollegor som är kvinnor, invandrare, homosexuella eller alla tre. Så kommer icke att ske. Det torde vara underförstått.

66 kommentarer:

Anonym sa...
14 februari 2011 kl. 22:09  

Åh herregud, även kronan alltså..

Ja vad ska man säga, grattis?

Rabsul sa...
14 februari 2011 kl. 23:15  

Du har helt rätt Wiseman! Efter snart tio år av trupputbildning och insats kan jag inte annat än att hålla med. Det är skrämmande hur låg nivå vi har på till och med vissa soldater som skickas till Afghanistan. Att få en klapp på axeln uppifrån för att man fyllt upp könskvoten verkar ibland vara viktigare än att ha soldater som fungerar.

Charlie Spartan sa...
14 februari 2011 kl. 23:20  

Bara att konstatera, de ansvariga har ingen skarp erfarenhet, ej heller någon större inlevelse förmåga att kunna förstå vad strid är. De motståndare som Soldaterna kommer att möta har som mål att döda dem.

Krigets krav måste gå före. Annars ökar risker för att vi får hem många fler döda och skadade soldater.

Sumatra sa...
14 februari 2011 kl. 23:41  

Wiseman, vad är en grabbig stil?

Är det bra eller dåligt?

Anonym sa...
14 februari 2011 kl. 23:51  

Jag blir så förvirrad av denna fanatism i att utjämna kön, åldrar,inkomster etc

Varför är det så svårt att köpa att individer har olika förutsättningar för olika saker?

Det finns massor av områden där jag är inkompetent. Tough shit! Jag lever med det och hittar min "nisch".

Förvirringen blir inte mindre av att samtidigt som denna jämlikhetsmangling sker, kan man på TV se VM i curling för herrar ELLER damer. Vad f-n är det frågan om?

Joakim Lundqvist sa...
15 februari 2011 kl. 01:21  

Även om jag inte instämmer i en del av dina uttalanden här, så har du en oerhört viktig poäng i följande:

"I den svenska politiska korrekthetens namn ska man nu som skribent poängtera att man som officer faktiskt har massor av duktiga kollegor som är kvinnor, invandrare, homosexuella eller alla tre. Så kommer icke att ske. Det torde vara underförstått." Den svenska PK-attityden landar alldeles för ofta i någon sorts toleranspedagogisk "Du är inte som jag (som underförstått tycker mig vara normal) men du får vara med ändå".

Tyvärr måste jag påpeka att FM har en olycklig vana att premiera normuppfyllnad i oavsett planer, och om man betraktat kön som en kompetens de senaste femhundra åren, varför ska man sluta nu?

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 05:31  

Sanna mina ord...FM gör sig själv en björntjänst!

Om man tror att man under en sådan kort process kan urskilja de med "bättre" värdegrund från de med "sämre" borde man byta ut vissa befattningshavare.

Jag skulle kunna satsa en stor del av mina framtida löneförhöjningar på att "värdegrunden" i FM kommer att få sig en smärre törn inom en...vad ska vi säga...en tioårsperiod kanske, när selekteringen skrämt bort dugliga, fysiskt starka och intelligenta sökanden (särskilt till markförbanden). LITEN andel av sökanden kommer att inneha FM "värdegrundsprofil" med en lön sämre än en undersköterskas som inte samtidigt är ute efter "Pling i plåten". Inget fel i sig kanske men de kommer inte vara av det virket FM tror sig vilja ha.

Min erfarenhet av brittiska huliganförband vill jag inte se i Sverige! Men, FM gör ju allt för att få det precis så!

Man handlar i god tro och anda men ack så fel det kommer att bli...Snacka om vilse...De har ju lyckats malla in terrängen efter kartan och tror dessutom på det... SUCK!

Johan
WA

Wiseman sa...
15 februari 2011 kl. 06:49  

Sumatra: :-)

I det här fallet är det negativt.

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 09:19  

Det finns en enorm bredd på tjänster inom FM och inte alla är kallade för allt. Det är så lätt att ställa kvinnor mot män och alltid påkalla "strid" som att kvinnor inte ska fylla måttet. Har råkat utför mindre bra "intellektuell" spänst i krigszon men där individen hade stora muskler och sprang fort. En fara för styrkorna. Detta var inget undantag utan en regel. Den duglige soldaten har både muskler, insikt och förmåga att tänka klart i helhet. Att generalisera (lixom jag gör i mitt inlägg) leder ingenstans. Jag hoppas FM rekryterar person för tjänst. Tror inte man behöver vara skräckslagen för kvinnorna då de i nuläget är 4,5%. Det torde innebära att 95,5% är de vi rustar för strid i främmande land såväl på hemmaplan.
Jag upphör aldrig förvånas över att retoriken fortfarande är densamma som 1980. Hur många män (procentuellt) har avskilt pga bristande förmåga mot hur många kvinnor? Kvinnor syns fortfarande som ett Unikum och får bära alla kvinnors insats på sina axlar när de tar på sig uniformen.
Jag upprepar; rätt person på rätt plats-och det innebär att inte varje tjänst kräver 45 min på milen och 30kg på ryggen-isåfall kan många ut stabsfunktionerna utgå lixom alla de som kommit upp i 40-årsålderna och har krämpor pga en utsliten kropp efter många kalla dygn i skogen. Ämnet är komplext-det finns många aspekter;-)

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 12:07  

Jag tycker att som första steg i genuskriget ska man på alla militära förband per omgående förbjuda ALLA damtoaletter!

Varför ska denna diskriminering av det manliga könet få fortsätta? Kan vi ha samma antagningskrav kan vi även använda samma toaletter!

//Kuhlaa

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 12:15  

Beror väl vilka värderingar man vill lära ut till sina soldater, mindre värdegrund, mer vad som förväntas av dem.

F.ö gör man ingen skillnad på någon, särbehandlar aldrig någon dock skall de formas till soldater värdiga för sin uppgift.

//Förste Sergeanten

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 13:46  

Det som glädjer mig är att vi är ett gott gäng som överlevt statsfeminismindoktrineringen här längst ut på linan.

Vi arbetar aktivt mot genusväldet genom att rekrytera efter meriter och fostra soldater efter militära normer och värderingar, inte värdegrunds-likabehandlings-hbt-tjafset.

Det enda bra med PRIO är att arbetsgivaransvaret ligger på plutonchefen! Det är plutonchefen som anställer de som genomfört GMU och det är plutonchefen som gör tummen upp eller tummen ner efter provanställning. Curlade tjejer med JI Jane-komplex göre sig ej besvär!

Jag känner förändringens vindar. Det mörka 2000-talets första årtionde är över och en ny tid där politiska krafter på allvar ifrågasätter statsfeminismen (KD och SD) nu kommer.

Det är härligt att veta att man stått pall i 10 år. Jag står gärna pall 10 år till i väntan på tramsförklarandet av genusvetenskapen.

mvh Den ärkekonservative

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 14:20  

I sak, kan man ifrågasätta riktigheten med den typ av kvotering som sker idag, men argumenten är, för mig, inte adekvata. Varför?

Vad är det som säger att den som springer fortast eller hoppar högst är den bäst lämpade soldaten? Alla befattningar har heller inte samma eller liknande krav. Jag ser t.o.m. en del befattningar som är bättre lämpade för kvinnor än för män – generellt sätt. Sen får man inte glömma att det finns ett otal kvinnor i detta land som är starka, snabba och mycket lämpliga även för det fysiskt krävande jobbet. (Stanford-universitetet har f.ö. fastställt att vi har orättvisande tester; man SKALL ha olika tider för kvinnor och män i t.ex. ett löptest – för att resultatet skall bli lika.) Men som en del ger uttryck för: Vi kanske har helt fel sätt att testa på? Om man t.ex. måste kunna släpa 70kg, skall man väl testas om man klarar det? Där är könstillhörighet ovidkommande. Sen borde vi kanske ha lite högre krav på det som finns innanför pannbenet… ibland? Rätt test för rätt jobb.

Men är testerna och kvotering problemet? Som en anonym uttryckte det; ” Den som har beslutat om positiv särbehandling har gjort det för att något måste göras! Det finns ett problem, och det finns en tanke och vilja om att lösa det! Sen om det är rätt väg att gå, kan man kanske diskutera.” Jag håller med.

Jag behövde inte kvoteras in men blev ändå, stundtals, ifrågasatt. Inte för min förmåga eller mina färdigheter. Men ändå. Senare förstod jag att det några gånger handlade om konkurrenshot eller att man klampade in på den sista manliga fristaden. Men mest handlade det om att man var annorlunda. Löste problemen på annat sätt. Ledde på sitt sätt. Att det faktiskt FUNGERADE glömdes, i hastigheten, bort. Det är detta, Wiseman, som leder till att man blir grabbig; inte för att differentiera sig mot de svagare tjejerna – utan för att man helt enkelt vill vara ”en i gänget”. En som inte uppmärksammas för sin olikhet, utan för sina kvalifikationer. DÄR har vi ett problem; Kulturkrockarna. Självkänslan hos kritikerna.

F.ö. tvivlar jag på att kvoteringen är så slapphänt att det skulle leda till faror eller allvarliga brister i personalstyrkan. Eller? Kan det här, som Wiseman säger, verkligen stämma; ” De bästa killarna rekryteras tillsammans med tjejer som spänner över hela skalan och där många tjejer kommer att vara de som knappt nått över grundkraven.”?
Är jag naiv? I vilket fall har jag mött tillräckligt många kvinnliga officerare, och deras kollegor, för att våga påstå att de flesta platsar i laget. Om det läget förändras med den nya soldatrekryteringen kan jag inte uttala mig om.

Sist vill jag säga något om gruppen. Den består av individer. Som tillsammans löser en uppgift. Man behöver inte särbehandla individerna – i negativ bemärkelse – men man får inte glömma bort att individen kan vara en tillgång för gruppen. Erfarenheten visar att gruppen löser sin uppgift bättre om man tar vara på varje individs kunskap och färdigheter. Också i det resonemanget är könstillhörighet en ovidkommande fråga.

Lyft era blickar högre än att stanna vid skivstängerna?

/Wisewoman

Tanja B sa...
15 februari 2011 kl. 14:32  

Morgonsur har skrivit roligt om värdegrunden:

Morgonsur om värdegrund I:
http://morgonsur.wordpress.com/2009/11/28/om-vardegrunder-och-hogt-i-tak/

Morgonsur om värdegrund II: http://morgonsur.wordpress.com/2009/11/29/om-vardegrunder-ii-forsvaret-och-bikupan/

Morgonsur om värdegrund III:
http://morgonsur.wordpress.com/2009/12/29/om-vardegrunder-iii/

Tanja B sa...
15 februari 2011 kl. 14:36  

Den treåriga satsningen Värdegrundsdialogen initerades förresten av regeringen 2008 och den ska vara klar 2011, då får vi veta vilka åsikter och beteenden som är godkända: http://www.regeringen.se/sb/d/12445/a/144231

"Ungdomsstyrelsen kommer få i uppdrag att fördela stimulansmedel till organisationer inom det civila samhället för att utveckla mötesplatser och möjliggöra dialog."

Skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03106

Jag tror att man kommer fram till att det är fel att kriga och att hela FM måste läggas ner, men det får vi veta lägre fram i år.

Tanja B sa...
15 februari 2011 kl. 14:40  

Det var förresten i mars 2006 som dåv regering antog prop 2005/06:155 där det lagstiftades om att kvinnor och män ska ha samma (rättigheter och) "möjlighet och förmåga", notera att man skiljer på möjlighet och förmåga:
http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/13/nar-lika-mojligheter-blev-5050/

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 15:33  

När jag gjorde uttagningen till specialistofficer så var det flera tjejer som blev antagna även fast de inte levde upp till de fysiska kraven. För att de sökt tjänster som det inte var konkurrens om. En av dem klarade knappt av en armhävning. Men ska man montera radioantenner? Vem vet. I skarpt läge? Vem vet?

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 16:52  

När Förvaret började yra om värdegrund för dyra konsultpengar och adjutanterna till chefer och hovet började befordras till Generaler, ja då förstod man, att det var "kört" för Förvaret.

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 17:35  

Detta är en grym peudodebatt! Löjligt att höra pojkscoutdiskussionen avseende den klassiska frågan-"HUR tung ryggsäck orkar en tjej bära"?
Lägg istället några fakta på bordet; Sveriges försvarsmakt har av västeuropas krigsmakter den lägsta andelen kvinnor. Vi har också bland de lägsta antalet insatta soldater MEN inte till närmelsevis den lägsta försvarsbudgeten....

Man kan istället lägga en annan aspekt i begreppet det kvboterade landslaget. Börjar en slags spricka skönjas mellan den blivande Basorganisationen och den sk Insatsorganisationen? Kommer det att bli ett kvoterar landslag? Kommer det att bli att B-lag och ett A(I)-lag?

Beror inte organisationerna av varandra? När brigader utbildades var det ju regelmässigt så att det utbildades ungefär en bataljon årligen MED STÖD av övrig inom brigaden varande personal. Nu synes tanken vara att Insatsorganisationen, som ständigt ska vara gripbar-här och nu-dessutom ska utbilda sig själv. Dessutom kommer bonusen att man kan spotta på de lägre kasterna i basorganisationen-jättebra med det kvoterade landslaget-eller hur? Är vi inte ETT lag inom FM? Borde vi inte vara det iaf? Med den nuvarande helt huvudlösa "planeringen" där det nya personalförsörjningssystemet får anses vara en av de absolut värsta tilltagen blir vi förmodligen aldrig mer ett gemensamt lag-FM blir istället den typ av organisation som ständigt önskar stöta ut viss personal.

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 17:43  

Det är rätt kul att så anser att kvotering inte funkar inom just det egna området. Andra områden kan det säkert funka på men aldrig inom det egna. Minns ni tex Henrik Schyffert som röstade på Gudrun som "var både rolig o smart". När Gudrun började tycke att det var bedrövligt att så få tjejer var ståuppare o funderade på kvotering tyckte Henrik Schyffert att det aldrig skulle funka just inom hans område. Andra områden men inte hans område. Tja, nu tycks det bli rätt klena soldater men upp med hakan, politisk korrekt är dom.
Tex VDV avväpnar dom på nolltid med politiskt korrekta slagord om genus, multikulti o allas lika värde.

Wiseman sa...
15 februari 2011 kl. 20:15  

Som misstänkt var det flera som fastnade just på det fysiska och helt bortser från det intellektuella och mentala.
Den fysiska biten är oftast det som får folk att se rött. Här är det dock ett stort problem över hela Försvarsmakten. Alltför få uppfyller de redan nu mycket låga fysiska kraven. Visst det finns tjänster som inte har samma fysiska krav. Se då till att dessa har välmotiverade krav precis som för alla andra tjänster.


Det är bara att se på andra västländer. USA har flera ggr så stor andel kvinnor i försvaret som Sverige och avsevärt högre fysiska krav. Det bör alltså vara något annat som brister.

Finns det andra sätt än lägre krav som kan attrahera kvinnor?

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 20:35  

@Wiseman
Kika in på en amerikansk bas så kan du se att det finns en uppsjö soldater där som inte heller skulle klara svenska fyskrav. De har ännu längre mellan ytterlägena än FM.

Wiseman sa...
15 februari 2011 kl. 21:33  

20.35: Och vet du vad som händer med dem som inte klarar fyskraven?

Cynisk sa...
15 februari 2011 kl. 21:54  

@Wiseman

Nej, det vet jag inte. Däremot har jag med flera slagits av rondören på många soldater ur olika försvarsgrenar i insatsområdet.
Du får gärna berätta.

I svenska Arméns insatsorganisation flyttas de som inte klarar fyskraven från sin befattning. AI är stenhård i det avseendet. Det är väl inte lika över hela linjen antar jag.


Ps. Jag var inte inloggad förra inlägget.

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 21:58  

Det är ju fördjävla roligt att i "feminismens Saudiarabien", Sverige, så har vi lägst andel kvinnor i hela västvärlden i FM.

Du jag har ett bra recept: Gör det tydligt att kvinnor främst är lämpade för icke-stridande befattningar. Koncentrera kvinnor på fysiskt lättare förband som träng, ledning, marin och flygförband, där kan då den trivsamma nivån av ca 30% kvinnor nås, då blir det en trivsam stämning där kvinnor inte upplever sig i minoritet.

Jag själv är för att stänga stridande förband för kvinnlig personal av stridseffektivitetsskäl (som USA, Israel och GB), men om vi skall vara snälla så kan de unika amazonerna som klarar kraven få tjänstgöra på stridande enheter kanske då, men det är otroligt få som är lämpade.

En tydlig marknadsföring att det är log, ledning, flyg och flottan som gäller skulle utradera mycket osäkerheter hos kvinnliga ansökande.

Vi har inte råd att inte rekrytera ur den kvinnliga delen av befolkningen men vi har heller inte råd att kvotera in kvinnor på olämpliga befattningar.

Vem vill vara kvoterad?

/Den ärkekonservative

Wiseman sa...
15 februari 2011 kl. 22:33  

Cynisk: Du stannar i lön och grad.

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 23:05  

Hej Wiseman,

Jag tillhör den minoritet som inte riktigt köper den upptrummade tonen om ökat hot och förmåga från Ryssland. Vad gäller de så omdebatterade Mistralfartygen visar det sig att de första två går till Stilla Havsflottan, och de två övriga - som av allt att döma sjösaätts om tio femton år - går till Norra respektiva Svarta Havsflottan.

"Leaks See NATO Not Impressed by Military"
http://www.themoscowtimes.com/news/article/leaks-see-nato-not-impressed-by-military/431065.html

"Russia's Armed Forces: The Power of Illusion"
http://www.ifri.org/downloads/ifrirussianmilitarypowermcdermottengmars09.pdf

"Norway and Sweden with highly different views on Russia’s purchasing of the French high-tech military Mistral-class helicopter carriers."
http://barentsobserver.com/index.php?id=4873495&xxforceredir=1&noredir=1

Jag rekommenderar varmt den sista sidan, Barents Observer

Mvh Max !

Anonym sa...
15 februari 2011 kl. 23:06  

Hej Wiseman,

Jag tillhör den minoritet som inte riktigt köper den upptrummade tonen om ökat hot och förmåga från Ryssland. Vad gäller de så omdebatterade Mistralfartygen visar det sig att de första två går till Stilla Havsflottan, och de två övriga - som av allt att döma sjösaätts om tio femton år - går till Norra respektiva Svarta Havsflottan.

"Leaks See NATO Not Impressed by Military"
http://www.themoscowtimes.com/news/article/leaks-see-nato-not-impressed-by-military/431065.html

"Russia's Armed Forces: The Power of Illusion"
http://www.ifri.org/downloads/ifrirussianmilitarypowermcdermottengmars09.pdf

"Norway and Sweden with highly different views on Russia’s purchasing of the French high-tech military Mistral-class helicopter carriers."
http://barentsobserver.com/index.php?id=4873495&xxforceredir=1&noredir=1

Jag rekommenderar varmt den sista sidan, Barents Observer

Mvh Max !

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 01:44  

Till den som skrev att kvotering är lösningen på ett problem så snälla svara på vilket problem? Och nej en ojämn % sats är för mig eller dom kvinnor jag känner i FM inte ett problem. Däremot blir jag rädd när dom som inte klara av kraven att vara soldat hamnar i staber och ska leda sånt dom inte själva klarar av eller någonsin har klarat av. Sånt är läskigt på riktigt.
Front officer

Officer på jobbet, kvinna privat. sa...
16 februari 2011 kl. 10:30  

Jag konstaterar att svenska folket bedömt att Försvarsmakten för att bättre kunna lösa sina uppgifter behöver ha bättre könsfördelning i FM än man haft sedan ett par hundra år tillbaks.

Jag konstaterar att FM gör det de kan för att uppfylla denna order från svenska folket, sedan kan man gilla/ogilla metoden för att nå dit...men om vi inte kvoterar så undrar jag hur vi någonsin skall kunna öka andelen kvinnor.
Det har ju hitintills inte gått av sig själv så att säga.

Jag konstaterar att det finns ett oöverskådligt stort motstånd INOM organisationen Försvarsmakten till att ta in fler kvinnor, och argumenten för detta tar tydligen aldrig slut...

Själv har jag i 20 års tid uppfyllt ALLA krav, både teoretiska och fysiska, för att platsa som officer, och dessutom gjort det bra och på ett bland mina kollegor högst accepterat sätt, men möter trots detta ett ständigt internt ett stort ifrågasättande om varför jag valt att som kvinna vilja dra mitt strå till stacken för att arbeta med att försvara vårt land.

En i längden oacceptabel situation att hela tiden bli ifrågasatt; inte för att man inte duger i sin tjänst eller sin befattning, utan för att man inte passar in i normen.

Jag önskar varje dag att jag inte skall bli betraktad som kvinna i uniform utan som den dugliga officer jag faktiskt är.
Det är inte roligt att bli ifrågasatt: inte för att jag inte gör ett bra jobb utanför att jag inte passar in i någon slags underförstådd norm.

Men det löser sig säkert...jag har nämligen resignerat och tittar mig om efter ett jobb där min duglighet beaktas, och inte det faktumet att jag inte är man.
Och jag kan bli väldigt irriterad på mig själv att det tog hela 20 år och mycket svald stolthet att komma till den insikten.

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 12:16  

Det är ju egentligen jättelätt - titta på hur USA och GB får sina 20% kvinnor till sin krigsmakter.

Det man skall göra är att ta de fysikt lättare förbanden som TrängR, LedR, alla flygflottiljer och marinförband utom amfbat och utse dessa som "kvinnoförband". Där kan man då tillse att kvinnor rekryteras och kanske till och med nå den 30% nivån som är eftersträvansvärd enligt gällande genosvetenskapliga dekret.

Då slipper vi de positivt särbehandlade som kommer till fysiskt krävande förband och sen misslyckas eller får dåligt självförtroende pga dålig prestation.

Faktum är ju att huvudelen av FM är just dessa förband som inte har så höga krav fysiskt, så varför envisas vi med att tvinga in kvinnor på de förband som står med 35-45kg utrustning på sig i Afghanistan?

Det finns även vetenskapligt stöd för att det blir problem vid stridande förband när man blandar könen i frontnära grupper.

Det finns en anledning till att de mest krigförande länderna de senaste 100 åren dvs Israel, GB och USA inte tillåter kvinnor på stridande befattningar. Varför bryr vi oss inte om dessa lessons learned?

Är jämställdheten viktigare än krigsduglighet och soldaternas överlevnadschans?

Slutligen vill jag säga att vi inte har råd att misslyckas med att rekrytera ur den kvinnliga delen av befolkningen längre, soldater växer inte på träd som förr.

/Den ärkekonservative

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 12:30  

@Front officer

Ex.vis C INS som aldrig varit på utlandstjänst...

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 12:41  

Huvuddelen av Försvarsmaktens manliga officerare är livrädda för att få konkurrens av duktiga kvinnliga kollegor. FM värld är kvinnofientlig.

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 18:25  

Jag blir så less.
Jag är officer vid ett insatsförband, jag har en planerad insats framför mig, jag uppfyller kravtabell C(som är det som krävs för min tjänst) med god marginal.
Sedan jag satte min fot i FM, vilket snart är sju år sedan, har jag sett hur folk av det andra könet blivit behandlade på ett annat sätt än jag själv .

Extra uppmärksamhet har ägnats åt dem under utbildning, de har fått gå i befattning under övningar 3 ggr så ofta som oss andra, de får ut utrustning som är särskilt anpassad efter deras kroppar, de tilltalas som grupp vid många tillfällen där kön är helt oväsentligt och där vi andra inte nämns alls vilket i längden leder till ett exkluderande.

Det är vad jag kallar positiv särbehandling.

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 19:47  

Wow - jag har kv kollegor som håller med mig! Det vågade inte många för 10 år sedan...och ännu färre före det.

Istället för att resignera, 'Officer på jobbet - kvinna privat', så upphöj din stämma än mer. Till slut finns det någon där uppe som begriper att våra problem inte huvudsakligen består av huruvida uniformen har kvinnliga former eller bh:na är flamsäkra...(Det är det enda de vågar prata om)

Jag vet att det är svårt för våra chefer att ta i de svåra frågorna, men det finns faktiskt en vilja att göra det. Det behövs bara lite vägledning - och just nu raggas det hjälp från "experterna"..;-)

(Man har nämligen glömt bort att det fanns riktig expertis som stod i startblocken för att hjälpa. Men skam den som ger sig *ler*.)

Hejja - ni som kan och orkar!

Ps @ den ärkekonservative :..."Det finns även vetenskapligt stöd för att det blir problem vid stridande förband när man blandar könen i frontnära grupper."...ÄR EN MYT. (Sorry) Jag trodde vi kommit längre i dagens informationssamhälle...*ler igen*

/Wisewoman

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 20:04  

Diskussionen är ju urballad! Det är ju helt oväsentligt vem som kvoteras. Det farliga är ju OM vi börjar anpassa krav efter person istället för verklighet. Om kraven är relevanta eller ej kan säkert också diskuteras.
Poängen är ändå att om det så är en gris i stridsutrustning som är bäst lämpad, så är det grisen jag vill strida tillsammans med. (fråga nu inte om det är en galt eller sugga)

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 22:06  

Yeeeahhh-jag stred vid stalingrad och Borodino-jag är en riktig frontkämpe-moooaaahhh!!!

Kvinnor-vad ska vi med dem till? Kolla med AI-han är the man!

Anonym sa...
16 februari 2011 kl. 22:17  

"De bästa killarna rekryteras tillsammans med tjejer som spänner över hela skalan och där många tjejer kommer att vara de som knappt nått över grundkraven."

De bästa killarna? Allvarligt talat? Det är inte precis grädden av svenska manlig ungdom som söker sig till försvaret om man säger så, även om många är duktiga. Precis som de tjejer som söker. Där finns också dem som är duktiga, och har rätt till en bra plats på samma villkor som killarna. Ärligt talat, ni diskuterar någar få individer här, den stora massan är gubbarna i försvarsmakten som är tjocka och otränade. De klara inga fys-krav alls! Vad är ni rädda för?

Wiseman sa...
16 februari 2011 kl. 23:48  

SOF Liggaren: Instämmer.

22.47: Nej, det är definitivt inte gräddan av svensk ungdom längre, men ändå väljer Försvarsmakten de bästa utav de killar som söker, medan det bland tjejerna blir hela skalan.

Anonym sa...
17 februari 2011 kl. 00:43  

Jag håller helt klart med om att bäst lämpad person ska ha platsen. Oavsett religion, hyfärg eller kön.

Vad vi dock behöver minnas är att de som sitter i toppskicket idag valdes med föregående valmetoder.

/Musse

Anonym sa...
17 februari 2011 kl. 01:20  

stäng tråden den har ballat ur!
hur som enklaste sättet att få jämnvikt är att höja löner förmåner så dom bästa vill till FM även dom kvinnor som klarar kraven.
Markstrids officer

Anonym sa...
17 februari 2011 kl. 08:35  

Tänk att just detta ämne väcker så mycket känslor...

Officeren som i andra fall är kall, logisk, analytisk och gärna vill basera beslut på fakta, blir helt plötsligt ett nervöst vrak och släpper alla spärrar mellan sitt professionella yttre och känslostormande inre.

Man undrar vad som är problemet egentligen, är det ett praktiskt problem eller har det mer med känsla och tyckande att göra. Identiteten som machoman i ett farlig machoyrke är hotad?

Av de återkommande starka reaktionerna på ämnet så kan man inte annat än misstänka det senare...

Ta det lugnt grabbar, ingen ifrågasätter er manlighet!

Anonym sa...
17 februari 2011 kl. 12:26  

varför är vi i ett insatsområde? Det korrekta svaret bör vara för att skapa fred och frihet för de människor som bor i det landet. Ca 50 % av de människorna är kvinnor. En enkel huvudräkning säger då att vi behöver kvinnor som också kan möta lokalbefolkningen, speciellt i länder där män inte får prata med kvinnor hur som helst. vi behöver också kvinnor i beslutsfattande positioner som bidrar med andra tankebanor än män så att vi tillsammans kan hitta de bästa planerna etc. för att bedriva verksamhet som har vår egen och hela befolkningens bästa för ögonen.

@ den ärkekonservative: Som svar på citatet ”Är jämställdheten viktigare än krigsduglighet och soldaternas överlevnadschans?” Det går hand i hand.

/En av alla kvinnor i FM

Unknown sa...
17 februari 2011 kl. 13:08  

Märkligt att denna diskusion kan ge så många kommentarer, men inlägg där Wiseman påvisar att vi inte har ett försvar värt namnet får en 4-5 kommentarer.

Speglar väl vårat samhälle i stort, genus frågor är stort, försvar är ointressant.

Anonym sa...
17 februari 2011 kl. 16:02  

Men nu är det ju så att det vi tror är "normalt beteende" och "likabehandling av alla" defacto är positiv särbehandling av pojkar och män. Ända från vaggan till ålderdomshemmet. Men den som är positivt särbehandlad ser sällan det åtsidosättande andra utsätts för.

Det finns gott om forskning som stöder detta, men jag är ledsen att jag inte har länkar. Jag har läst om det här i olika utredningar och böcker som jag inte har kvar. Jag har dessutom, efter att ha läst om det, kunnat se det själv. Men man måste veta vad man ska tita efter. Det är ofta väldogt subtilt. Du som vågar får leta själv.

/Mindre blind än förr

Anonym sa...
17 februari 2011 kl. 21:39  

Well jag kan hålla med om att det finns massor i böcker och uppsatser om hur likabehandling gynnar männens framfart, men allt har en gemensamnämnare och det är genusvetenskap. Denna är fantastisk då grundantagandena om könsmaktsordningen och befintliga strukturer som är patriarkala, inte har påvisats av någon.

Dessa centrala byggstenar är bara subjektiva påståenden som inte kunnat beläggas men ändå anses av dessa forskare som sanning så starkt att man väljer att basera en hel massa forskning utifrån deras existens.

Tar man bort dessa begrepp så existerar inga hållbara resultat alls utan bara en massa floskler och detta är vad de lyckats sälja in hos våra politiker som sanningen.

Bara du tittar riktigt noga kommer du att inse att allt stämmer, så länge du ser genom mina magiska glasögon....Detta är ett skämt mina vänner och ett farligt sådant då det gjorts tidigare många ggr och aldrig med ett bra resultat för någon, utom möjligen för de som får sitta vid köttgrytorna och suga ut sina medmänniskor.

/grp ch

Anonym sa...
17 februari 2011 kl. 23:58  

Grpch: Du har så rätt! Genusvetenskapens vetenskaplighet är med rätta ifrågasatt.

En av alla kvinnor i FM: Att det är viktigt med kvinnor i skyttegrupper i insatsområdet är en svensk myt, konstruerad av obegåvade "genusvetare" som vill sprida sin radikalfeministiska ideologi.

Resolution 1325 handlar om kvinnors involverande i fredsprocesser på främst högre lednings och politiska nivåer. Vårt behov av kvinnor i samverkanssyfte torde räcka med enskilda samverkansofficerare i ett missionsområde.

Vi behöver dock rekrytera många fler kvinnor till FM. Främst för att få större rekryteringsunderlag. Det vi bör inse är att mot de 10% av FM som sysslar direkt med väpnad strid kanske inte skall vara huvudarbetsområdet för kvinnor.

Jag har hittills stött på många kompetenta och duktiga kvinnor i FM, men ingen som är en riktig krigare i själen.

Tyvärr är det något med manlig samhörighet som är oerhört viktigt för stridande förband som de flesta kvinnor inte fattar.

Det finns ett fåtal fantastiska amazoner (i varje fall i filmens värld) och välkommen till stridande förband säger jag!

Slutligen vill jag återigen poängtera att det är mycket viktigt att FM kan rekrytera fler kvinnor.

/Den ärkekonservative

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 00:29  

2 citat från den ärkekonservative:

1."Jag har hittills stött på många kompetenta och duktiga kvinnor i FM, men ingen som är en riktig krigare i själen."

Svar: Oj, jag hoppas du är en god människokännare som kan göra ett sånt uttalande? I själen kan det vara kvinnan som är den värsta krigaren. Det är naturens ordning, liksom... ;-)

2."Tyvärr är det något med manlig samhörighet som är oerhört viktigt för stridande förband som de flesta kvinnor inte fattar."

Svar: Kanske det är det som är det knepiga; männen tror inte att kvinnorna fattar...? Jo - det gör vi. Men vi talar inte om det/säger det på samma sätt. Framförallt så kanske männen skulle förstå att kvinnorna kan känna på precis samma sätt? Precis samma.

/Wisewoman

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 02:23  

Fattar inte varför dena icke fråga skapar debatt! Om FM är attraktiv som arbetsgivare får vi väl både kvinnor,män och oliktänkande att söka oss därefter bara vraka och välja? Borde finnas lika stor behov av extrema akademiker,konstnärer medmera som kan se saker på ett annat sätt än bara kvinnor? = Locka alla ta russinen:)
Markstrids officer

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 08:29  

@Manbane:
Skrev: "Märkligt att denna diskusion kan ge så många kommentarer, men inlägg där Wiseman påvisar att vi inte har ett försvar värt namnet får en 4-5 kommentarer"

Bara symptomatiskt för samhället i stort. Precis samma diskussion förekommer t ex inom skolområdet, där åtgärd efter åtgärd sätts in för att säkerställa att flickor får minst liga bra betyg som pojkar.

Så är nu fallet och har varit i snart 20-års tid (sedan mätningarna startade).

...vad man ofta förtiger är att både flickor och pojkar försämrat sina resultat i internationell jämförelse. Vi har alltså en av världens "mest jämställda" skola, men den är också
en av västvärldens sämsta!

...Samma kan väl då sägas om försvaret.

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 08:29  

Det är fan fel på allt! Det är fel på gamla officerare - de är kärringar som aldrig varit i strid bakom en mur i Afghanistan och som nu bara sitter på HKV och fiser, det är fel på nya officerare - de är kärringar som inte var med under det kalla kriget, det är fel på utrustningen - den är som gjord för kärringar, det är fel på politiker - de ÄR kärringar, det är fel på antagningen av soldater - den tar fram kärringar, det är fel på kvinnorna i försvaret - de springer som kärringar, det är fel på media som skriver fel saker om försvaret - jävla pk genuskärringar, och mest jävla fel är det på folk på försvarets informationsavdelning eftersom de är kärringar som inte förstår någonting!
Men som tur var gled några praktexemplar av RIKTIGA MÄN igenom den felaktiga antagningen, som då för tillfället fungerade som den skulle, och tänk - alla har de samlats här som duktiga sakkunniga...

God ton

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 08:35  

Anonym 16/2 kl 01:44 skriver: "Däremot blir jag rädd när dom som inte klara av kraven att vara soldat hamnar i staber och ska leda sånt dom inte själva klarar av eller någonsin har klarat av".

Jag är civil (civing) och leder ett projekt med drygt 10 specialister, de flesta med över 20 års erfarenhet av sina resp kompetenser. Det är mitt jobb att LEDA dessa personer, ta tillvara deras kompetens och se till att det vi levererar är det bästa enligt förutsättningarna (tid, pengar, innehåll). Ingen (utom min inkompetenta chef) tror att JAG ska ha all kunskap som varje individ har, då skulle jag varit pensionär de senaste 180 åren;-). I den civila världen skiljer vi på specialister och projektledare (de som ska ha helheten och en förståelse för "helikoptervy"). Som exempel: Man måste inte ha arbetat i förrådet i Arboga för att inse vikten av att registrera materielen, och skulle jag tillfälligt glömma bort det så har jag en medarbetare i projektet som vet hur, när och varför.

Vad ni borde vara rädda för är alla de i staberna som skyfflar pengar hit och dit, utan den minsta ekonomutbildning eller tanke på konsekvenserna.

/Silvertärnan

Daniel sa...
18 februari 2011 kl. 10:17  

Är det inte lustigt hur många som är upprörda över att det är för många kvinnor i försvaret när 95%!!!!!! är män?? Vi måste ha de mest kompetenta säger man. Sedan att de mest kompetenta bara "råkar" vara män varje gång, ja det är ju bara slumpen.

Kvinnorna har varit majoritet på universiteten ett tag nu, fortfarande är majoriteten bland lektorerna män och männens andel blir bara högre bland docenter och proffessorer. En slump givetvis, vi har ju valt de mest kompententa.

Sverige har aldrig haft en kvinnlig statsminister. Det bara råkade bli en man varje gång! (och att det dröjde så länge innan vi fick en ofrälse (j/u)statsminster trots adelns minimala andel av befolkningen är givetvis också bara en slump)

Styrelser i börsbolag och chefer i näringslivet - samma sak där, nothing to see here!

Om kraven på en tjänst är satta så lågt att en person som når upp till de kraven ändå inte kommer att klara av att utföra tjänsten, måste givetvis kraven höjas. Det är självklart. Vi kan inte ha en massa soldater som inte orkar lyfta/springa/etc. Men alla tjänster har inte samma krav. Vad är det för fel på att ha låga grundkrav men samtidigt förklara att för tjänsterna x,y,z måste man förutom grundkraven även klara extra krav annars får man nöja sig med ett begränsat urval av tjänster?

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 10:34  

@ Daniel
Ja du har helt rätt det är ju fantastiskt bra då kan vi samla alla krav understigande i flygvapnet och marinen och högre staberna.

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 10:36  

Silvertärnan: Planerar du ofta dina civilingengörer för uppgifter där de riskerar eget liv och skall släcka andras?

Militär verksamhet (inte fredsförvaltning) är något helt vid sidan av civila samhället. För chefer för stridande enheter är föregångsmannaskap och förtroende helt avgörande. För äldre chefer är det viktigt att vi vet att "de en gång kunnat" och att de har excellerat i allla chefsnivåer dvs plutch, kompch -> brigch och därför har sin nivå.

I staber på stridande enheter måste det, med få undantag för assistentbefattningar vara officerare som känner verksamheten på marken fullt ut.

Wisewoman: Av någon anledning blev jag väldigt glad av att läsa ditt inlägg. Du har antagligen helt rätt. Men hur skall rätt kvinnor rekryteras? Särbehandling kan ju aldrig vara modellen?

/Den ärkekonservative

FM-anställd man med insatserfarenhet sa...
18 februari 2011 kl. 11:10  

Jag skulle vilja säga att problemet i FM vad avser särbehandling inte är att man använder sig av positiv särbehandling av kvinnor vid rekrytering.
Nej, det riktigt stora problemet, då som nu, är att FM bedriver en extrem positiv särbehandling av män. Vilket även många kommentarer här bekräftar.

Några exempel:

Det tog ca 20 år för FM att ta fram underkläder för värnpliktiga kvinnor.

Det finns fortfarande ingen skyddsutrustning i insatserna som passar kvinnor med bröst.

Det saknas stora mängder materiel i små storlekar, något som ofta kvinnor lider av.

Kvinnor tvingas ofta anpassa sig efter männen i myndigheten, sticker man ut straffas man.

Trots stora mängder dokumenterade erfarenheter från insatser (nationella och internationella) vägrar många inom FM att inse att vi dels gör ett bättre jobb med kvinnor i förbanden, att vi dels inte kan utföra vissa arbetsuppgifter utan kvinnor.

Sammanfattningsvis är det inte så konstigt att Sverige har jämförelsevis få kvinnor i FM, jag hade inte heller velat jobba i en myndighet som inte visar uppskattning. Sätt er in i denna situation innan ni klagar.

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 16:28  

@ God ton

Enligt ditt sätt att se är det ett stort kärringöverskott i FM.
Vi män är kraftigt underrepresenterade?!
Menar du att detta är orsaken till sakernas tillstånd?
Ska vi se detta som en "utmaning" som vi bör agera på?
(utmaning är det samma som på gammalspråk hette problem)

Min åsikt är och har alltid varit att all kvotering är av ondo och slår inte sällan tillbaka på individerna som blivit kvoterade.
Det är bara att läsa en del av kommentarerna så förstår man vad jag menar.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
18 februari 2011 kl. 18:43  

Den sannolikt absolut snabbaste och enklaste vägen att öka andelen kvinnor i officerskåren är att införa den anglosaxiska modellen för officersutbildning - akademisk examen följd av fyskravsgallring och en ettårig praktisk militärutbildning. Många fler lämpliga kvinnor i slutet av sina studier skulle då bli tillgängliga i urvalet = fler + bättre kvinnliga officerare. De flesta andra länder gör så och har större nadel kvinnliga officerare - varför går det inte i Sverige?

Daniel sa...
18 februari 2011 kl. 19:29  

Att officerarna har en civil examen är ingen "anglosaxisk modell". I storbritannien behöver du inte en akademisk examen för att bli officer och det finns andra länder förutom USA där en civil examen ingår.

Anonym sa...
19 februari 2011 kl. 01:08  

Den främsta anledningen till högre andel i andra försvarsmakter är att det är en attraktiv arbetsplats för båda könen!"FM kanske just nu inte är attraktiv för någon?" Men tidigare hadde vi allmän värnplikt för alla männen och därifrån rekryterade vi aktivt medans kvinnor själv fick ansöka, hur många år sedan var det? Vem tror att vi skall ha hunnit ikapp med rekrytering?
Ska de va så jävla svårt att förstå!
Markstrids officer

Anonym sa...
19 februari 2011 kl. 14:05  

@ den ärkekonservative:

Ditt citat ”Att det är viktigt med kvinnor i skyttegrupper i insatsområdet är en svensk myt, konstruerad av obegåvade "genusvetare" som vill sprida sin radikalfeministiska ideologi. Resolution 1325 handlar om kvinnors involverande i fredsprocesser på främst högre lednings och politiska nivåer. Vårt behov av kvinnor i samverkanssyfte torde räcka med enskilda samverkansofficerare i ett missionsområde.”

Svar på citatet: Du bör läsa på lite om 1325. 1325 handlar om att vi ska ha kvinnor på alla nivåer för att vi ska nå ut till kvinnor på ett bra sätt. 1325 handlar om att vi ska se kvinnors behov och säkerhet i ett konfliktområde.
Då räcker det inte med kvinnor i bara staberna när ingen kvinna kan se kvinnornas behov ute i området. (Och nej alla män kan inte alltid prata med kvinnorna och förmedla det)

Och att det räcker med enskilda samverkansofficerare. Kom igen! Alla soldater som är ute och möter befolkningen är mer eller mindre samverkansofficerare. Tänk Afghanistan. Det är ett stort område som ska täckas med få samverkansofficerare men fler soldater. Om fler soldater är kvinnor når vi också fler kvinnor. Att vi har kvinnor på alla nivåer visar också för lokalbefolkningen att vi accepterar kvinnor som jämlika, det sänder ut signaler. vi kan inte vänta oss att de ska acceptera sina kvinnor som jämlikar om de inte ser oss göra det.

När jag var på min första mission var jag ibland ute som soldat på ett antal patruller. De övriga var bara män. Jag kände väldigt starkt hur fort jag fick kontakt med kvinnorna på ett sätt som männen inte fick. kvinnorna verkade glada av att se en kvinna att få prata med, de kunde stå mycket närmare mig etc. Många signaler som gjorde att jag kände att jag behövdes där. Jag tillhörde inte en skyttepluton eller samverkansgrupp utan fick rycka in vid sidan av min ordinarie tjänst då det var brist på tjejer.

För övrigt kan jag nämna att min fysiska status var betydligt bättre än de flesta på min pluton, inklusive gruppcheferna och plutonsledningen.

Gällande FMs låga krav så är det är tydligt att FM har för låga krav, vad avser intelligens och värdegrund, i alla fall i ditt fall.

@ alla vettiga män som skriver här: Tack för det! Som många av er vet så krävs det ju att män står upp för oss kvinnor för att få ett tillräckligt genomslag. Så tack för det! Hoppas fler vågade.

@ officer på jobbet, kvinna privat: Jag har inte jobbat lika länge som du men jag undrar också när man ska inse hur dålig psykosocial arbetsmiljö det är för oss kvinnor i många fall. Hur länge ska man lura sig själv? vad fan vinner man på det? Jag försöker alltid vara mig själv, våga vara kvinna. Men har insett genom mina år att jag faktiskt inte alltid kunnat vara mig själv. Jag har inte försökt förställa mig eller något, utan miljön har präglat mig så pass mycket och jag har inte accepterats för den jag är. Jag vägrar bli grabbig bara för att passa in i en norm, en norm som inte jag mår bra av. Försöker hålla fast vid uttrycket. ” Att ändra sig för andra är att ljuga för sig själv” Jag vill kunna titta mig själv i spegeln efter 20 år i arbetslivet och fortfarande se mig själv i spegelbilden. Inte någon halvdan kvinna som blivit så macho eller knäckt av att leva i en miljö där man inte är accepterad, så till den grad att man inte känner igen sig själv. Ska man fortsätta hoppas eller ska vi säga upp oss på måndag?! Jag är kluven. Jag vet att vi behövs och gör ett bra jobb men hur mycket får det kosta för oss? När jag sökte till FM visste jag att jag skulle lära mig att besegra en motståndare och försvara mig mot den här motståndaren. Det jag inte visste var att jag skulle bli tvungen att försvara mig mot mina egna kollegor som inte accepterar mig för att jag är kvinna.

/En av alla kvinnor i FM

Anonym sa...
19 februari 2011 kl. 21:37  

Nu är det faktiskt så att muskelkraven generellt är höjda. Det krävs en trea i ISOKAIEN förutom till HV NS. Jag tror snittet för mönstrande tjejer var 2,1 tidigare så ni kan vara lugna, det kommer att finnas muskler att bära bort skadade stridsparkamrater, men frågan är kanske om alla muskler får rätt signaler för den psykiska funktionsförmågans krav att klara en stridsuppgift ligger kvar på en relativt låg nivå!
YVL

Anonym sa...
20 februari 2011 kl. 00:23  

En av alla kvinnor i FM: Grattis till din styrka! Konstigt att alla kvinnor som skriver på nätet alltid "är bland de starkaste i sin pluton" hoppas jag snart möter er i verkliga livet.

Jag vill inte krossa några illusioner, men den enskilda kvinnliga skyttesoldaten som når ögonkontakt eller utväxlar ett salam aleikum med en afghansk kvinna i någon by i PRT MeS gör ju absolut inget för afganernas kamp mot talibanerna. Absolut inget. Däremot gör hon hedervärd insats som soldat som alla andra. Jag menar har man inte ens kvinnliga tolkar! Snacka inte om kontakt...

Skall man ha relevant kontakt måste man ha kvinnliga samverkansbefäl med mandat och kvinnliga tolkar. Sen anser jag att svenska 1325-team är helt missriktade tyvärr.

Poängen är att kvotera in kvinnor på skyttegrupper, och det har hänt många FS-missioner, kostar mer än vad det smakar. Kvinnor som på egna meriter tar platsen från en sämre man skall självklart välkomnas.

Skyttegruppers viktigasteuppgift är att kunna utöva våld, även i Afghanistan.

En grej till: Om man vill vara riktigt 1325-ig så skall man ju ha goda kontakter med de få kvinnliga afghanska myndighetsutövarna, de är få men finns, och det är inga problem för svenska män att prata med dessa.

Vi verkar båda tycka att rekrytering av kvinnor är viktigt, jag av anledningen att rekryteringsunderlaget blir större. Är du för kvotering?

/den ärkekonservative

Anonym sa...
20 februari 2011 kl. 09:17  

@En av alla kvinnor i FM

"Det jag inte visste var att jag skulle bli tvungen att försvara mig mot mina egna kollegor som inte accepterar mig för att jag är kvinna."

Den sista delen i din kommentar fick mig att tänka efter.
Vad består icke- acceptansen i?
Är det ett grabbigt och macho uppträdande bland dina manliga kollegor, som får dig att känna dig icke accepterad? Du nämner nämligen att du inte vill behöva vara grabbig.

Eller avser du beteenden som utfrysning, sexuella trakasserier motsvarande?

Min åsikt är att ingen person ska behöva acceptera mobbning eller sexuella trakasserier.
Däremot kan du omöjligt kräva av männen att de ska sluta vara grabbiga för att du ska känna igen dig själv. Hur tror du de skulle känna sig då? Skulle de känna igen sig själva då?

Är det egentligen så konstigt att minoriteten anpassar sig till majoriteten?

De kvinnor jag har arbetat tillsammans med, vilka i sanningens namn inte är alltför många, har alltid sagt att de vill bli tilltalade och behandlade som "alla andra".

Jag har tolkat det som att de verkligen vill ha det så. Eller är det bara något man säger, men inte menar?

Anonym sa...
21 februari 2011 kl. 10:50  

@ Den ärkekonservative 18/2 kl 10.36 "Silvertärnan: Planerar du ofta dina civilingengörer för uppgifter där de riskerar eget liv och skall släcka andras?"

Tänk lite. Bara för att Silvertärnan är civing så behöver inte de i gruppen vara det. Gruppen är troligtvis en blandning av programmerare, användare (gamla fd militärer) och "vanliga" med rätt kompetens för att lösa uppgiften.
Det lär finnas massor av folk på tex FMV som planerar uppgifter där nån annan kommer att riskera någon tredjes liv, (men inte behöver riskera sitt eget). Uppgifter och framförallt utrustning som ännu inte finns framme eller används.

Det är så typiskt en vanlig "FM-åkomma": man kan inte skaffa rätt prylar om man inte har uniform.

/"Personal shopper"

Anonym sa...
22 februari 2011 kl. 00:05  

En hint till de som missuppfattat det här med grabbighet:

Tänk dig ett tomt rum. På golvet slänger man in några tusen blåbär. Och ett hallon. Du kommer in. Då ser du visserligen en massa blåbär men blicken fastnar på hallonet. Det blir, jämförelsevis, det största hallon du sett, tycker du...

Ungefär så känner sig - och blir - den dära tjejen, bland alla killar, betraktad som. Om hon nu bara vill vara en i gänget; fungera, ha kul i, slita med o.s.v. - vad gör hon då?

Svar: Hon försöker bli ett blåbär! Eller kille, då, om vi skall vara tydliga.

Så hon kommer tillbaks, trycker in den största prillan, hinkar ett stort glas pilsner, rapar och utbrister -hallå, grabbar.. får man vara med och leka nu? (Okej, okej - lite överdrivet var det, men du förstår, va?)

Hur reagerar nu killarna på detta? Ungefär: - Vad är det där för ett miffo? Så där skall väl inte en tjej vara? Hon får inte leka med oss!

Det är det som är problemet med tjejer som blir grabbiga. Inte grabbigheten i sig. Det är väl jättebra att grabbar är grabbiga och tjejer är tjejiga? Och låt det för allt i världen fortsätta att vara så. Vi skall väl inte göra oss till några neutrum - eller?

Tjejerna i firman har varken svårt att förstå eller acceptera "grabbighet". Bara hon får vara proffs som sig själv. Och får credit för det.

Och det borde väl vi alla ha tillräcklig självkänsla för?


Ps. "Hennes" egenskaper och fördelar skulle inte jag vilja vara utan i en stridssituation. Om hon kan, och vill, kriga.

/Wisewoman

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade