Gästinlägg: Omgalonering på frivillig basis

Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna är nu överens om ett viktigt villkor i samband med övergången till tvåbefälssystemet. Omgaloneringen kommer att vara frivillig.

ÖB träffade i dag Officersförbundet, Saco och Seko. De ska nu tillsammans med Försvarsförbundet fortsätta arbetet med att ta fram detaljerna i övergångsbestämmelserna för att till vecka 11 ha en beslutsavsikt klar. Denna ska sedan ut till förbanden på remiss för att hämta in synpunkter och förankra arbetet. ÖB tar beslut i april.

För anställda i Försvarsmakten finns ytterligare information på Försvarsmaktens intranät.


Per-Olof Stålesjö
Personaldirektör
Försvarsmakten

----------------------------------

Säkerligen ett glädjande och lugnande besked för många.

/Wiseman

90 kommentarer:

Micke sa...
24 februari 2011 kl. 18:31  

Nu händer det igen. Vi kommer att få dras med speciallösningar för att hålla reda på varandra. Tråkigt besked för alla nya kollegor som ska dras med detta lång tid framöver.

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 18:51  

Jag tycker också att det är tråkigt att vi reservofficerare får obefintlig information (utöver det man kan läsa på internet, t.ex. FM hemsida) gällande hela organisationsförändringen och vår roll i det hela.

/RO

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 18:53  

Det här var lite intressant... då menar jag inte det faktum att ÖB verkar bestämt sig i frågan, men det faktum att Personaldirektören personligen meddelar beslutet genom ett gästinlägg på WW!

Det kan väl ändå inte vara så att WW når fler läsare än FM egna hemsida?

Hur som helst - stort grattis!

Olyckskorpen

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 19:24  

Bra med ett mindre diffust besked för en gångs skull. Fast det vore ju bra om man samtidigt kunde presentera hur löneutvecklingen är tänkt att se ut för de som omgaloneras.

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 19:42  

HALLÅ!!!
Dagens största ärende i FM är en idiotisk ickefråga om omgalonering när ryssarna tänker köpa
- 600 fpl
- 20 ubåtar
- 35 korvetter
- 15 fregatter
- 30 övriga fartyg
- 1000 hkp
- 10 S500
- 56 S400
- nya icbm
mm mm mm

http://www.defensenews.com/story.php?i=5794221&c=EUR&s=AIR

INOM 10 ÅR! (SKRIKER)

Återtagande? Någon?

/out of here

Djävulens advokat sa...
24 februari 2011 kl. 19:52  

"Säkerligen ett glädjande och lugnande besked för många.
/Wiseman"

Kanske för många men inte för egen del. Frivilligheten kanske består i samma valmöjligheter som ändringen av anställningsavtalet i somras. Omgalonering, eller DRA..!

Per definition ett eget frivilligt val, men med stora konsekvenser för den enskilde som följd. Ska bli intressant att se hur man lockar/hotar de anställda att gå med på ändringen.

...den som lever får se, och hittills har man nu sett en hel del.

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 21:26  

Något annat var inte väntat i det läge FM befinner sig just nu.
FML klarar inte en storm till.
Obligatoriet var så det räckte och blev över.

Dialog med Förb-cheferna är ju bra, dom är närmare "verkligheten" där allt "hittepå" ska tröskas igenom.

Hoppas nu Regional ledning går i graven detta totala fiasko som inte C PROD och C LEDS erkänner som helt misslyckat.

Markstridare

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 21:57  

Varför är "regional ledning" ett fiasko? Antar du menar de planerade regionala staberna? Dessa är tänkta att görs sånt vi struntat i under den strategiska time-outen: samverkan med kommuner och lsty, ledning av HV förband, säkerhetstjänst. Bättre att nån gör det än att ATS skall leda alla rikets HV-bat och alla ev nationella insatser.

/Också markstridare...

Borneo sa...
24 februari 2011 kl. 22:07  

Utmärkt att FM deltar i debatten. Fortsätt så......

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 22:25  

regional ledning lika med rädda överstelöjtnanter
leda HV-bat med ingen ammunition
förvisso no damage done

TRIDENT sa...
24 februari 2011 kl. 22:30  

Ja - det är då onekligen en intressant vändning det hela tagit....

...så sent som i december uttryckte sig gen Grundevik på en personalsamling att han hade bloggar att "hantera" - och i ett tonfallet som inte direkt uttryckte någon större entusiasm över de anställdas grundlagsfästa rätt till att uttrycka sin åsikt.

Jag undrar om man ska skicka hela generalshögen på charmkurs med en tätt påföljande kurs i vad grundlagen säger om yttrandefrihet och meddelarfrihet....

Vad gäller omgaloneringen tror jag på det först när jag ser det....

...för kan man skriva i årsredovisningen:
"Den interna uppfattningen om Försvarsmakten som arbetsgivare är mer positiv. Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda..."

...då har man inga hämningar kvar!

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 22:50  

Väldigt intressant vändning i utformandet av policyn för informationsspridande.

Texten är i klassisk "Försvarsmakten informerar"-stil; kortfattat och rent informativt.

Inlägget är även publicerat under "Försvarsmakten kommenterar", med en hänvisning till att det först publicerats på WW.

Är WW idag en viktigare (bättre?) informationskanal till de egna anställda? WW som primär kanal.. Jag lade även märke till att man hänvisar till detta inlägg för vidare debatt "då denna funktion saknas för närvarande på forsvarsmakten.se".

Det verkar onekligen som att viljan till förbättrad kommunikation finns (för tillfället?), även om det är en bit kvar att vandra.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Omgalonering-pa-frivillig-basis/

/P

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 22:52  

Så bra att FM anslutit sig till fackens, sedan länge uttalade, uppfattning.
I nuläget är det väl ingen som haft någon annan uppfattning än denna om frivillighet?


Teaterdirektören.

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 23:02  

Det här ska bli riktigt intressant! Om FML nu väljer lösningen att "godtaga omgalonering eller dra" så har de nog sabbat sin absolut sista trovärdighet om det inte följer med någon form av övergångsbestämmelser. Det finns personal som verkligen applåderar att omgalonering nu ska till men jag tycker att det finns alldeles för många frågetecken för specialistofficerskåren för att det ska kunna finnas något att välja mellan.
* Hur ser löneutvecklingen ut?
* Hur ser NU/INU för framtiden ut?

I dagsläget så har en officerskår tvingats in i en organisation som ännu haltar lite. Har verkligen alla fötter satts ner? Om en officer just nu tjänstgör på en befattning som i dagens organisation skall vara OR tvingas att omgalonera sig, vad händer då med dennes karriär när organisationen förändras igen?

Det måste finnas en övergångsperiod där officerare har en sportmössa att hinna vidareutbilda sig och besätta de befattningar som varit både Förbandets och den enskildas mål utan att få den målsättningen och allt det jobb som lagts ner kastat i avloppet för att officeren just nu bestrider en omgaloneringsbefattning!

//Pansarknäkt

Anonym sa...
24 februari 2011 kl. 23:20  

Anonym 21:57

Regional ledning är garnisons samordning på långa avstånd utan effekt.
Ett "hittepå".

Det du menar är Territoriell ledning och det anser jag behövs för MARKTERRITORIELL verksamhet.
Då kan ATS minska en del, Säksam ingår här i.
Upg leda HV, smaverka och säkerhet i 4 regioner....är ok.
Välj nu platser som passar för uppgiftens lösande och inte "hittepå-plaster" som PROD tycker är lämpliga.

Marksstridare

Sinuhe the Egyptian sa...
25 februari 2011 kl. 07:51  

Trevligt att Stålesjö dyker upp på en blogg. Jag anser att beslutet är klokt. För den som vill läsa mer kan jag hänvisa till en lång tråd på min egen blogg (http://sinuhessamtal.blogspot.com).

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
25 februari 2011 kl. 07:56  

Vilka är de stora fördelarna med en omgalonering? Vilka är vinsterna? Varför behövs omgalonering alls? Varför behövs underofficersstrukturen i Sverige? Varför?

Det som behövs är en struktur där kompetens är strukturellt definierad. Dit kom aldrig NBO-det underlät generalsnomenklaturan att göra färdigt.

När överste Johan René på FHS sedan satte klorna i "akademiseringen" av officersutbildningen var det inte då heller intressant med vad "de andra-de som inte kom nån vart i karriären"-dvs löjtnanter med mångårig verksamhetserfarenhet-de som nu förefaller vara de som ska klä skott i en omgaloneringscirkus.

"General" (karl för sin hatt??) Göransson ska omgående avbryta tjafsandet om omgalonering. Han ska vara ytterligt rädd om de kompetenser som finns inom Försvarsmakten och innan det ens tänks i nån angloamerikansk bana om NCO ska den ovan nämnda kompetensstruktureringen för svenska löjtnanter som i NBO hamnade i "specialistspåret" analyseras, utredas, definieras, förhandlas och sedan fastställas.

Det jobbet har ingen FML sedan 1983 ens bemödat sig med att tänka på-än mindre att genomföra. Tror inte att nuvarande FML klarar av det till nåt beslut i april-igen är det Göranssons "fort och fel" som tydligen gäller..... så otroligt naivt-igen.

Slutar kanske igen med Göranssons arbetsgivarhotande med anställningen som insats. Iof säger ju FM årsredovisning att Försvarsmakten uppfattas som en bra arbetsgivare med god ordning... och då är det väl så....

Läs Wilhelm Agrells bok "Fredens Illusioner" och se vad de "som inte vill vara OR-officerare" ställt till med under 15 år.

Några som borde nagelfaras ordentligt i den här "omgaloneringssoppan" är Officersförbundet. Var är facket? Var har facket varit under hösten 2010? Är Officersförbundet små möss som är rädda för den stora katten Sverker? OM det fanns ett reellt alternativ till fegisarna på Officersförbundet skulle jag välja det alternativet direkt.

Maken till lam facklig "struktur" återfinns förmodligen inte i Sverige i övrigt. Vad tänker Freskers ballerinor göra åt degraderingsivern från FML?

Anonym sa...
25 februari 2011 kl. 08:38  

Varför ständigt denna svenska "motsatsdebatt"?
Vi behöver både välutbildade (teori) off samtidigt som vi behöver skickligt (praktik) specoff längst ut på linan!
Är detta inte förenligt i Sverige?
Alla kan inte vara "chefer" och sitta bakom skrivbord, någon måste de facto vara ute också!
Jag tror att vi måste inse att OF/OR debatten lever vidare även om det blir en halvhalt just nu.
Hur genomförs ett frivilligt byte? Vad är lockbetet?
Ser fram emot v 11 när detta skall presenteras (igen)...

Anonym sa...
25 februari 2011 kl. 12:04  

Hur många läsare har denna sida jämfört med forsvarsmakten.se?

Känns som forsvarsmakten.se är långsam i sina uppdateringar-var inne och läste under "Värnplikt eller vad" på första sidan på forsvarsmakten.se där står bl a om "övergången till frivillighet-i praktiken"... om man läser där återfinns text som hade aktualitet vid halvårsskiftet i somras... känns inte det som lite förlegat att förmedla samma information 8-10 månader senare?

Om en av de viktigaste uppgifterna för alla försvarsmedarbetare är rekrytering kan man ju tycka att Försvarsmaktens hemsida borde vara ett under av spännande rekryteringsglättig information-men hela sidan forsvarsmakten.se är tråkig, genuint tråkig. Gammal information, dåliga lokala uppdateringar-förmodligen för att Högkvarterets informationsavdelning censurerar alla inlägg och till slut blir det inga inlägg alls.....

Försvarsdebatten förs ju inte direkt på FM hemsida-den förs ju i bloggosfären-också rätt typiskt. FML har skrämt bort all kommunikation på sina egna domäner vilket medfört att debatten istället förs på alternativ plats- på WW istället. Det hjärtat är fullt av pratar munnen-gammalt fikarumsordspråk....

Kort fråga; hur många unika träffar har WW med flera försvarsbloggar idag jämfört med forsvarsmakten.se på ett dygn?

Anonym sa...
25 februari 2011 kl. 13:54  

@ Anonym 8:38

Det är andan i ditt citat "Vi behöver både välutbildade (teori) off samtidigt som vi behöver skickligt (praktik) specoff längst ut på linan! som är det stora felet.

Vem f-n har sagt att en specoff inte kan vara välutbildad? Både teoretiskt och praktiskt? (Och faktiskt ÄR det idag). Och vad är "längst ut på linan"?

Hur tror du det känns att, som betydligt högre utbildad än många "högre" kollegor, bli betraktad som en andra klassens medborgare? Det här tvåbefälssystemet klassar om officerare till fint och sämre folk. Fyyyy...

Sådana slag under bältet betackar jag mig för. Det finns dock de som tror att det här inte alls skall leda till segregering och alienation... Vilket moln svävar ni på?

Jag blir så arg att jag knappt klarar av att skriva. Nöjer mig här med att gilla Anonym 07.56:s stycke: ""General" (karl för sin hatt??) Göransson ska omgående avbryta tjafsandet om omgalonering. Han ska vara ytterligt rädd om de kompetenser som finns inom Försvarsmakten och innan det ens tänks i nån angloamerikansk bana om NCO ska den ovan nämnda kompetensstruktureringen för svenska löjtnanter som i NBO hamnade i "specialistspåret" analyseras, utredas, definieras, förhandlas och sedan fastställas.

Är man inte rädd om "ryggraden" säckar den ihop, gör ont och kan leda till att man slutar fungera. Tänk på det.

/W

Anonym sa...
25 februari 2011 kl. 15:29  

Svar till 13.54:
Så fel det kan bli: jag menar välutbildade såväl OF som OR. Jag är själv placerad på en framtida OR-befattning så jag gör absolut ingen skillnad på folk och folk.
Det det handlar är om olika utbildningskrav för olika arbetsuppgifter. Vi skall mycket riktigt ha välutbildade specialister i staberna och ej endast "allmändugliga" off. En välutbildad specialist blir idag inte sedd av någon med högre grad (fråga mig...jag vet) men enda sättet att komma runt det är med lönemedel.
Så länge lönen inte taktar blir det mest tomma ord om hur viktig specoff är, tyvärr tror jag det är så.
Mjölken blir inte billigare för att din chef säger att du är duktig om det skiljer 5000:- i lönekuvertet...
OK?

Anonym sa...
25 februari 2011 kl. 15:32  

Vad är det för ord: omgalonering?

I armén är det väl bara generaler och frivilligfolk som har galoner? Är det tänkt att de skall byta med varandra, då?

De som hade galoner en gång i tiden vill knappast byta tebaks och de som har vill nog inte byta bort....

/inte ord-------

Anonym sa...
25 februari 2011 kl. 16:03  

Det sägs i årsrapporten att: "Den interna uppfattningen om Försvarsmakten som arbetsgivare är mer positiv. Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda..."

Jag skulle vilja veta hur den gått till, jag känner rätt många kollegor i FM men inte en enda har deltagit i eller hört talas om undersökningen! Den kanske var internt bland generalerna...

Jan Kallberg sa...
25 februari 2011 kl. 18:02  

Jag kan bara konstatera att Försvamakten idag är en organisation i fritt fall.

Anonym sa...
25 februari 2011 kl. 23:55  

Trident du har väl anmält dig till headhuntingbolagen?

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 00:37  

Ett bra beslut som visar att FM ändock ser nyttan av att behålla kompetens före viljan att göra sig av med erfarna officerare till FM org 14. Vilket hade blivit fallet med tvångsomgalonering.

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 00:47  

Kom med något nytt! Det har sagts sen FB00 (och kanske ännu tidigare?).

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 07:43  

Håller vi inom FM verkligen på med rätt saker kan man undra?
Verksamheten blir varken bättre eller sämre beroende på vad man har på kragspegeln.I dag speglar graderingen inte på något sätt förmågan.En nyutnämnd kapten av idag har kanske förmågån att föra grupp.Emedan en " gammellöjtnant" (med vissa undantag) utan tvekan skulle kunna föra kompani

CS sa...
26 februari 2011 kl. 10:42  

Anonym 0743 sa
"En nyutnämnd kapten av idag har kanske förmågan att föra grupp. Emedan en " gammellöjtnant" (med vissa undantag) utan tvekan skulle kunna föra kompani."

Visst har det skett en förändring om vilka nivåer som ska leda vilken enhet. Det är dock en jävla skillnad på att leda "dåtidens" krigsförband och dagens insatsförband. Jag blir uppriktigt irriterad när jag hör personer skryta med att de varit plutonchefer och kompanichefer över krigsförband under ett värnpliktsår och tror att det skulle vara jämförbart med samma befattning i ett insatsförband. Det är inte ens i närheten av jämförbart.

Göran Mellblom sa...
26 februari 2011 kl. 10:55  

Officersförbundet må anses mossigt av våra energiska debattörer, men det är det enda vi har att hantera Arbetsgivaren med. Att inte nyttja dess kanaler, rättigheter mot Arbetsgivaren och dess demokratiska struktur är i bästa fall tecken på dålig smak.

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 12:17  

@Göran Mellblom kl1055;
Officersförbundet är det enda fackförbund som finns idag för militär personal-Javisst.

Frågan är ju VAD Officersförbundet gör, och under 2010 gjort, för sina medlemmar avseende trygghet med den PRIO-storm och som drog igång 2 juli ifol? I kölvattnet blev det nya anställningar, det blev avskedanden och nu pratas det om degraderingar av officerare..... VAR ÄR OFFICERSFÖRBUNDET??? Tänker Officersförbundet vara med i degradering av officerare? Vilket är Freskers Beslut I Stort avseende OFFENSIVEN MOT DEGRADERING? Kanske inte finns nåt BIS-skulle inte förvåna mig.....

Lars Fresker är en anonym, välpolerad och tyvärr oduglig ordförande-det behövs en orädd, inte så välpolerad "TYP" som ordförande idag. Någon som vågar säga ifrån och inte mest jamsa med i debatten.

Kanske har officersförbundet idag en omöjlig uppgift. Kanske ska det finnas ett fackförbund för "arbetsgivar-officerare". Från nivå 4 och definitivt nivå 3 är man som officer mest arbetsgivare och lojaliteterna ligger sannolikt mest på arbetsgivarsidan.

För de medlemmar som inte valt att klättra i karriärsstegen blir dagens Officersförbund tandlöst och mest mellanmjölk. Mängden av överstelöjtnanter i officersförbundet blir en återhållande faktor med stor sannolikhet. För "arbetstagar-officerare" behövs mer malla i de fackliga påtryckningarna. Det grejar idag INTE Officersförbundet.

Finns idag alternativ? Officerare på lägre nivåer behöver ett förbund som vågar ryta ifrån och slå näven i förhandlingsbordet.

Pimpernell-yours truly

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 12:48  

Vem vågar ta i den heta potatisen: två fackförbund, ett för OF och ett för OR? Den verkar vara väldigt känslig men i längden ofrånkomlig!

Obertan sa...
26 februari 2011 kl. 12:58  

Håller med CS om att det är en stor skillnad att leda dåtidens krigsförband med nutidens insatförband. Jag har gjort båda.
I dåtidens förband i det nationella försvaret var man beredd att ta betydligt större risker med manskapet och man var beredd på stora förluster för att kunna försvara Sveriga.
Krigsmateriel var viktigare än liv.

Idag är inte det nationella försvaret intressant för armén.
Man förlorar hellre ett stridsfordon än en soldat nere i Afghanistan.
Detta kräver mkt större kompetens hos chefer och ledare. Jag är kapten och har varit gruppchef där nere, vilket inom min funktion krävs (inte just graden men erfarenheten, graden förenklar samverkan med andra nationer).

INGEN vpl plutonchef hade kunnat vara skytteplutonchef i Afgh.

Officersförbundet är en klubb för inbördes beundran. På flertalet förband är de fackliga företrädarna också avdelningschefer och därmed arbetsgivarrepresentanter.
Där jag jobbar för tillfället funkerar detta skitdåligt och endast de som jobbar fackligt har förtroende för facket.
Om OF inte ens kan tillgodose officerarnas behov, eller ens försöka, hur ska de då kunna ta hand om våra soldater??

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 13:01  

Snus är snus och strunt är strunt. Omgalonering är ett påhittat ord för att slippa skriva det obekväma ordet degradering vilket är vad det egentligen handlar om.

Göran Mellblom sa...
26 februari 2011 kl. 13:20  

För en tid sedan kallade Lars Fresker Officersföreningarna till en konferens om GSS medlemskap i Officersförbundet. Livgardets officerare hade meddelat Livgardets Officersförenings styrelse att man motsatte sig detta och att vi ledamöter skulle kämpa emot och reservera oss, vilket vi gjorde med kraft. Detta hade påverkan på Förbundsstyrelsens beslut. Vid tillfället visade en av oss på ett annat alternativ till lösning för GSS, och det kanske gäller även för högre officerare; "ta efter sossarna. De har under sitt paraply särskilda förbund allt ifrån metallarbetare, krista socialdemokrater till HBT-personer och HSB-föreningar. I samma förbund vore de som hund och katt, men åtskilda och ändå under samma paraply har de varit en stark kraft att räkna med". Kanske det vore något för oss? De äldsta kollegor jag känner berättar om hur Arbetsgivaren förr kunde spela ut det ena förbundet mot det andra, den enskilde militären till förfång. Särskilt otrevligt var det då han manövrerade ihop Officerare (tillsvidare anställda) och furirer (tidsbegränsat anställda) mot underofficerare (samtliga med fullmakt men rekryterade bland furirerna). Lönerna och annat kunde därigenom hållas nere mycket länge. MVH GM

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 13:31  

Du biter inte den som närmst dig...

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 13:35  

Representationen i OF styrelse lokalt beror kanske på att många som har möjlighet att engagera sig (tid, möjlighet att komma ifrån) är en bit upp i ålder och befattning. Är du i 40-års åldern är du kanske chef i någon form eller stabsmedlem. Det behöver väl inte innebära att du inte kan föra yngres talan? Varför engagerar sig inte fler yngre i styrelsen då?
Man kan själv påverka genom att ta på sig ett förtroendeuppdrag. Allt fackligt kan inte dömas ut för att det bedrivs av folk över 35. Eller?

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 14:03  

@ anonym 12:17

Du skriver:

"Officersförbundet är det enda fackförbund som finns idag för militär personal-Javisst."

Vilket är helt fel. Militär personal finns organiserad bl.a. i SACO och i Ledarna. Alternativ finns för den som vill & vågar titta utanför "Boxen".

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 14:29  

Vägra degradering! Vad är benämningarna OF och OR för nåt?

En löjlig efterapning från NATO-strukturen så Sverige-lilla kusinen från landet som vill vara bäst i klassen-ska vara mest NATO-anpassad av alla.

Inte har Norge OF och OR-inte Finland heller. Sluta tjafsa med dessa angloamerikanska termer. Läs i så fall ut orden och smaka på dem; OFFICERS-OF OTHER RANKS-OR. Snacka om klassindelning. Tänk själva vilken otrolig tyngd det kommer bli när en Other Rank uttalar sig om något... NOT.

Jag har min officersexamen. Jag är utnämnd officer i Försvarsmakten, inte utnämnd other rank.

Vem ska ta ifrån mig min examen? Vad gäller juridiskt? Vad säger vårt kära fackförbund? Har ni någon genial plan utarbetad eller ska det mesas i efterhand i nån arbetsdomstol med degraderingar också precis som med avskedandena i höstas?

Afgvet

Sliten plutch sa...
26 februari 2011 kl. 16:45  

@Obertan 26 februari 2011 12:58"Där jag jobbar för tillfället funkerar detta skitdåligt och endast de som jobbar fackligt har förtroende för facket." Dags att engera sig då istället för att bara gnälla? Själv fackligt aktiv och själv AG roll som plutonchef. Sliter hund för att hinna med allt och har inga problem att byta roll mellan AG och ATO trots bägge hattarna. Hos oss har vi ont om yngre som engagerar sig fackligt trots att vi försöker rekrytera dem. Vill man förändra något får man ju göra mer än att bara gnälla? Försök ändra fackets inriktning istället för att bara gå där missnöjd. Svårare än så är det inte....

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 17:30  

Alla ni som gnäller på facket, OF. Se då till att även ni och de yngre engagerar sig istället för att stå bredvid och gnälla. Det finns många möjligheter att påverka via facket.

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 19:09  

Jag håller till fullo med CS och Obertan. Så sant som det är sagt. Det är en jävla skillnad!

/Trupparen

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 19:34  

Det finns redan idag en icke uttalad skillnad mellan graderna, framför allt när folk blir övlt, då upphör ofta allt tidigare vanligt "hyfs" och många kan knappt hälsa längre på tidigare arbetskamrater. Spännande eller hur? Idag finns redan skillnad mellan "regoff" och övriga. Vad blir egentligen skillnaden med det "nya" systemet?
/Truppare/

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 19:57  

@anonym 12:48
Då förefaller det lämpligt att dela upp officersförbundet och kalla dem t.ex SOF och ORF där varje del tar med sig procentuellt så mycket kapital som tillfördes vid sammanslagningen av... hette de SOF och ORF kanske? Jag är med och hoppas att OR-Förbundet återgår till TCO.
YVL

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 21:58  

Angående regional ledning; med hänsyn till deras tänkta uppgifter är orterna enkla: Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Här finns de samverkanspartners som är aktuella.
Så enkelt är det!
/Trois etoiles/

Anonym sa...
26 februari 2011 kl. 23:14  

Katastrofal planering med fullkomlig förvirring som följd verkar blivit resultatet av återinförandet av tvåbefälssystemet. Jag kommer dra tillbaka min ansökan till specoff-utbildningen. Inte en chans att jag lägger ett och ett halvt år av mitt liv på en organisation som inte klarar av att styra upp sin egen verksamhet bättre än såhär.

Anonym sa...
27 februari 2011 kl. 00:12  

Trios E;

Ang Territoriella staber (inte garnisons smaordnings-hittepå-vht)
Bra orter som föreslås.
Håller helt med om samverkans platser.
C PROD har dock en annan uppfattning
Han vill ha Garnisonssamordning (som han inte kan förklara) och kopplat till detta så får Terr-ledning anpassa sig...inte uppgiften utan var C PROD tycker det verkar bra.
Precis lika dålig som C PROD tyckte på Prodseminariet 2008 om ev grundorg-ändr..då var det en mag-känsla somstyrde...
Tunga instaser
PERSS
PROD INFRA
hade en uppfattning men C PROD tyckte magkänslan var bättre.

Markstridare

Obertan sa...
27 februari 2011 kl. 02:20  

@13.35

"...många som har möjlighet att engagera sig (tid, möjlighet att komma ifrån) är en bit upp i ålder och befattning. Är du i 40-års åldern är du kanske chef i någon form eller stabsmedlem..."

Så du menar att dom som har några år på nacken eller som har blivit chefer på en viss nivå har tid att engagera sig?!
Det handlar inte om ålder. Det handlar om vad de som jobbar fackligt gör. Dvs inget. Fast där ljög jag, en av dem hade en samling där han försvarade FM agerande på senaste tiden. Frågan är vilka han representerade?
Jag är fortfarande inte säker...

Jag har då inte tid att engagera mig, eftersom jag som PC jobbat över i snitt 20h i veckan. På flex...
Jag hinner inte lösa min tjänst. På hela hösten har jag fått prioritera bort fysträning på arbetstid. Kör några pass på helgerna då jag är ledig.
Jag hinner inte arbetstidsregistrera i prio. Eftersom jag inte hinner gå på genomgågarna för att lära mig systemet. Måste prioritera. Jag har tagit upp detta med mina chefer men de säger åt mig att prioritera. Vilket jag gör...

@1645
Varför måste jag bli aktiv facklig för att få gnälla? Räcker det inte med att jag betalat avgiften i en herrans massa år? Jag försöker ändra fackets inriktning, men måste man bli aktiv för att få yttra sig?
Förresten, är du nöjd med vad du presterat som fackligt aktiv?
Du säger att du inte har några problem med att skifta mellan fackligt aktiv och AG. Håller dina medlemmar med dig??

@17.30
Som sagt, står inte bara bredvid och gnäller. Försöker påverka. Bland annat genom att skriva här. Men frågan är om ni är lämpliga att representera mig eftersom ni inte förstår att ta åt er av en medlems åsikter. Jag menar inte att ni ska ändra ert program bara för att jag tycker nåt, det krävs fler medlemmars åsikter för det, men när ni säger att jag ska bli aktiv i facket för att få yttra mig så är ni fel människor på era fackliga befattningar...

Anonym sa...
27 februari 2011 kl. 07:17  

Lägger man regional stab utanför de naturliga orterna Sthlm, Gbg och Malmö handlar det inte om effektiv regional ledning med civ-mil samverkan mm utan om andra (ej presenterade) skäl. Varför ska vi i FM alltid göra egna lösningar? Samhället i övrigt är ju koncentrerade till dessa orter.
Vad är det som jag (och andra med mig) är så dumma så att vi inte förstår argumenten?
/Trois etoiles/

Anonym sa...
27 februari 2011 kl. 08:33  

Disk om ev OF/OR fack: vet någon hur utbredd uppfattningen är om möjligheten till en framtida bodelning?
Är det enskilda uppfattningar som yttras eller fler?
Kanske en gallup med en spaningafråga kunde vara intressant?

Göran Mellblom sa...
27 februari 2011 kl. 10:40  

Engagera sig fackligt har alltid varit svårt, ja rent av livsfarligt. När underofficerarna i Stockholm 1906/07 samlade sig för att bilda fackförening, som senare blev Officersförbundet, övervägde Arbetsgivaren att åtala dem för - högförräderi - och ändå stod de på sig. Utan detta mod hade vi alla, inklusive våra chefer, varit lika illa hanterade och åsidosatta som våra kollegor ute i Europa, t.ex. i Frankrike, där man kallar Försvarsmakten "La Misère Glorieuse -Det blänkande Eländet". Att bara vara medlem är gott nog. Men numera kan alla oförhindrat skicka ett email till sin officersförenings styrelse på dess adress och därmed placera ett ärende på styrelsemötets dagordning. Mossigt - ja, men välgörande för styrelsen som helt säkert tar sig en funderare. Vår officersförenings styrelse har alltid varit lyhörd för yngre officerares uttalanden och har nästan alltid förståelse för de överord och den mustiga ton som man ofta använder sig av. Då förbundet grundades och ända fram till helt nyligen arbetade vi alla utan någon som helst arbetstidsreglering och alltid på lördagarna, liksom hela samhället. Ändå kunde en anständig motpart till Arbetsgivaren bildas, vilket nog var välgörande för denne. Bekymret för alla officerare är dock att man är tvungen att ge sig till känna om man vill bli hörd - av facket - av media - av kollegorna. Pröva att skicka din styrelse ett email och rapportera på denna blogg hur det utvecklade sig. Alla debattörerna och läsarna som tycks inkludera våra generaler och andra i FML riktar genom denna fina blogg sin uppmärksamhet mot just ditt konkreta fall. MVH Göran Mellblom

Cynisk sa...
27 februari 2011 kl. 20:29  

Bra beslut!

Äntligen ett beslut som jag kan uppskatta. Även om man inte ska ropa hej, väljer jag att ta fasta på en av få positiva händelser.

Anonym sa...
27 februari 2011 kl. 21:39  

Liten fundering:

Alla verkar ta för givet att högre chef och lägre chef i vår organisation inte bör ha samma bakgrund. Jag tycker det är dravel. I vart fall i mitt lilla hörn av FM är det en av våra duellvinnande styrkor att chefen och de underställda delar samma umbäranden och pratar samma språk!

I min idealförsvarsmakt består officerskåren av duktiga specialister och duktiga specialister som dessutom visat att de klarar av att leda på högre nivå.

Vi behöver inte broilercheferna. Vi har ett så litet behov av högre chefer att de få i våra egna led som visar rätt fallenhet och intresse räcker gott till våra behov.

Istället för att motverka organisatorisk inavel med sidorekryteringar borde vi använda oss av KRITISKT TÄNKANDE, IFRÅGASÄTTANDE och OÄNDLIG TAKHÖJD. Det är kanske där min vision spricker i kontakten med verkligheten...

Göran Mellblom sa...
28 februari 2011 kl. 08:55  

Den verkliga samhällselitens barn undviker numera att bli officerare i Försvarsmakten. Rikspolitikers, kulturskiktets, finanselitens och större ägarkonstellationers personliga intresse för Försvarsmakten tycks avta, likaså de breda befolkningslagrens, vilket är mycket farligt. "Inavel" varnade en av debattörerna för på denna blogg. Tendensen är likadan i andra ländre. Kan uppdelningen i officers- och specialistofficersgrader vända denna stadiga trend - i Sverige? Hur skall den svenska samhällseliten åter kunna bidraga till Försvarsmaktens intellektuella och kulturella utveckling? Dagens officerarnas egna nätverk tycks inte klara detta.
MVH Göran Mellblom

insatsledaren sa...
28 februari 2011 kl. 10:35  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
insatsledaren sa...
28 februari 2011 kl. 10:37  

Intressant CS

Förklara skillnaden som upprör dig med att leda krigsförband alternativt Insatsförband.

Insatsledaren

Anonym sa...
28 februari 2011 kl. 10:44  

Oerhört glädjande. Jag själv är positiv till omgalonering. Med detta beslut så finns en god grund för att det skall ske så att båda parter är nöjda med beslutet och dess möjligheter såväl som konsekvenser.

CS sa...
28 februari 2011 kl. 14:54  

Insatsledaren sa

"Förklara skillnaden som upprör dig med att leda krigsförband alternativt Insatsförband."

Det är inte skillnaden som upprör mig. Det är personer som tror att det är en jämförbar merit att leda en enhet med värnpliktiga kontra en lika stor enhet vid insats. Det gör mig irriterad. Det kan bara komma från personer som inte lett förband vid en insats.

Vari skillnaderna består skulle ta mig en avhandling att beskriva men den största skillnaden ligger i ledarskapet. Skarpa uppgifter under lång tid, 24/7, och med riktiga liv som insats ställer helt andra krav. Otaliga är de chefer som gått på en nit när de truppfört vid insats. Än värre är att vi har ett berg med officerare som inte varit utomlands, varken i ledande eller annan befattning. Jag har hellre en chef som varit utomlands och misslyckats med sitt ledarskap än en som aldrig varit ute.

Malin sa...
28 februari 2011 kl. 15:57  

Avgvet
Din examen får du nog behålla. Med examen i din CV har du förhoppningsvis större chans att få jobb som korpral (grpch), 1e sergeant (stf plutch), fänrik/löjtnant (plutch), osv. Det är så samhället fungerar utanför FM; en modell vi hoppas att FM anpassar sig efter. Också traditionellt och innan NBO så bestämdes ju grad mer utifrån krigsbefattning. Konstigare än så är det inte och bör ej heller vara.Genom NBO fick alla underbeäl och underofficerare officersgrader och det måste väl kännas riktigare och skönare att vara en stolt överfurir änn en låtsasofficer.

Malin

Anonym sa...
28 februari 2011 kl. 16:12  

CS

Vad menar ni med insatsförband? Syftar ni på vaktplutonerna i Affe? Om syftet med insatsförband är att sättas in, så är ju alla krigsförband insatsförband. Norrlandsbrigaderna var redo för insats eftet 1 dags mob, tex.

Kan Ni klargöra mer,

Malin

Anonym sa...
28 februari 2011 kl. 16:36  

@Malin kl 1557;
Vad är en låtsasofficer? Ditt resonemang saknar helt logisk följd, det saknar adekvat argumentation. I FM är det så att ingen ska genomföra en utbildning annat än mot en befattning där det saknas en uppfyllnad. Det har sedan mer än 30 år varit principen.

Den principen omhändertogs aldrig i NBO avseende specialistfunktionen-det definierades aldrig vad dåvarande KrigsHögSkolans SpecialistKurs skulle innehålla.

Däremot för KHS/AK och sedan mot dåvararande MHS(nuvFHS) definierades kursinnehåll och elever antogs på löpande band-trots att det egentligen inte fanns de vakanta befattningar för majorer och övlt
som mängden elever med dessa examina efterhand utgjorde. Ett enormt överskott på nivå 4 och 3 uppstod-och där står vi idag.

Såå-låtsasofficer-det kanske är en raketbralla till nivå 3 du avser då? En raketbralla i HKV som aldrig gjort KFÖ eller sett en repsoldat på vykort ens? Är det en låtsasofficer? Vad säger du Malin?

Anonym sa...
28 februari 2011 kl. 17:14  

Vilka är fördelarna med en degradering av svenska officerare? Vilken är vinsten? Vilka är argumenten att degradera officerare?

Vore otroligt intressant att höra konkreta sakskäl till denna degraderingshysteri. Vad är så bra med degradering?

Nyfiken.

CS sa...
28 februari 2011 kl. 17:25  

@Malin

Jag avser förband insatta i utlandstjänst och till viss del även förband i beredskap eller under utbildning för insats. Eftersom mina referensramar är inom armén så håller jag mig till markarenan. Just nu är Afghanistan mest aktuellt men Liberia, Kosovo och Bosnien dessförinnan är alla exempel på insatser där där det är enormt mycket mer komplext att vara chef än för dåtidens värnpliktsförband.

insatsledaren sa...
28 februari 2011 kl. 21:42  

CS
Är det så att du underkänner den ledarskapsutbildning som bedrevs under vpl:s tiden? Förordar du då det sätt, vilkens dagens officerare utbildas på?
Jag tror att detta är lite kärnpunkten utav vad vi har varit med om de sista åren. Är det helt olika kulturer i dessa utbildningar? och i så fall hur skall de mötas? Talar vi överhuvudtaget samma språk?
Många frågor men du kanske kan hjälpa mig att klargöra en del.

Anonym sa...
28 februari 2011 kl. 22:01  

@CS kl 1725;
jag är också nyfiken på vad mer specificerat du tycker utgör skillnaden mellan förband i missionsområden-grupps strid från lätta fordon och den traditionella värnpliktsstrukturen med förband avsedda att möta mekaniserade sovjetarméförband.

Som missionsjämförelse kan väl Kongoförbanden och de första förbvanden till Bosnien vara referens.

Jag är också nyfiken om det håller på att smyga sig in konstigheter i soldatnivån i t ex Afghanistan-att man VET BÄST-om allt från hur stridsvästar ska se ut till hur Försvarsmakten ska se ut.....

CS-har du fört befäl över repförband vid KFÖ?

CS sa...
28 februari 2011 kl. 22:27  

@Insatsledaren

Nej, jag underkänner inte den ledarskapsutbildning som bedrevs under värnpliktstiden. Där fick många möjligheten att truppföra, att öva och man tilläts göra fel och därmed utvecklas. Jag förordar absolut inte dagens officerssystem avseende ledarskap. Det är uselt och i princip utan praktik i ledarskap. Jag tillhör nog själv det "nya" systemet (det ändras ju nästan årligen) och jag är allt annat än nöjd med ledarskapsutbildningen. Det har varit det sämsta ämnet vid alla skolor hittills.

Det jag menar är att det inte är jämförbara befattningar att vara plutonchef i ett insatsområde och att ha varit krigsplutonchef under ett värnpliktsår i Sverige. Givetvis kan man lära sig massor av att vara krigsplutonchef men inte samma saker eller rätt saker i tillräcklig omfattning som vid skarp insats.

Vad ska man göra åt situationen? Se till att få ut personalen i skarpa insatser, direkt efter utbildning och med kontinuitet. Det är där vi lär oss. Övning och utbildning i alla ära, men den ger oss bara grunden, det är vid skarp tjänst vi utvecklas på riktigt.

Cynisk sa...
28 februari 2011 kl. 22:28  

Att truppföra repetitionsförband har sina klurigheter och det är många befäl som sågats av sina soldater under KFÖ. Dessa soldater har haft en hel del erfarenhet av annat än det militära och har låtit det höras.

Att truppföra förband under internationell insats har inte sällan samma problematik som under KFÖ men man får då lägga till en skarp hotbild och att längden på uppgiften är mer än 3 veckor.
Det är skillnad.

Vad som däremot inte skiljer är erfarna "gubbars" övertygelse om sin egen kompetens. Det spelar ingen roll om det är under KFÖ i Sverige, under hemvärnsövning eller skarp insats utomlands. En erfaren soldat vet alltid bättre än sin befäl.

Det fanns allvarliga problem med befälen under både Kongo- och Bosnien-missionerna. Tro inget annat. Och ja, det finns problem även idag med officerare som inte håller måttet.

Anonym sa...
1 mars 2011 kl. 00:24  

Tja inte så konstigt att befäl inte håller måtte.För det första ska alla få vara med i mellanmjölksland för det andra får befälen inte öva vilket ofta leder till att soldaterna idag oftast är bättre än sina chefer. Men alla ska vi börja någonstans.

Thomas sa...
1 mars 2011 kl. 05:30  

Är det inte dags att ta bladet från munnen: Alla dessa "äldre" löjtnanter och kaptener eller truppare som är ett vanligt tilltalsnamn, hur många tillför egentligen någonting? För varje av ovanstående kategori jag stött på har det varit en fördelning 3:1 på de som bara är äldre och de som faktiskt har gnistan kvar att bidra till en bättre FM.

Man bör beakta att en inte oansenlig del av förändringarna i vpl- samt officersskolssystemet har sin grund att FM inte klarade att rensa framför egen dörr utan lät pennalism, kränkningar av kvinnliga soldater, och undermålig ledarskap samt uppenbara kunskapsbrister passera utan åtgärd. Till slut krävdes politiska beslut för något som borde ha klarats internt.

Den skulden bärs kollektivt och en ansenlig del tillfaller de ovanstående beskrivna befälskategoriena som antingen bidrog aktivt eller underlät att ingripa pga trötthet(?)

Status erhålles genom personliga insatser inte genom att tillhöra en grupp, om det så är truppare eller insatsförbandschef.

Anonym sa...
1 mars 2011 kl. 09:10  

@Thomas kl0530;
berätta mer för oss Thomas-vilka av dessa äldre löjtnanter och kaptener tillför respektive tillför inte något. Vad vet du egentligen? Har du nåt konkret att komma med, något konkret att peka på eller är det mest brösvärme du kommer med?

Kom igen nu, konkretisera lite-vi är ivriga att få höra mer av denna vishet.

Eller så har du inget konkret alls att komma med. Jag kommer-minst en gång om dagen att påminna dig här på sidan-vi väntar på svar Thomas!

Konkreta svar. Svar som gör att kejaren kanske får kläder på sig....

Thomas kanske är en förespråkare för att ta bort allt vad historia inom Försvarsmakten heter. Han ger uttryck för det-eftersom han så definitivt hävdar att den nutidshistoria som fortfarande finns i tjänst vid olika förband enbart består av korkade stofiler som inte gjort annat än elände under hela sin yrkesverksamma tid.

Thomas är en jättebra medarbetare inom FM-en jättebra värdemätare på den snartuckenhet som nu tittar fram inom FM.

Jag LOVAR att Thomas aldrig sett en repsolat ens på vykort eller ens var anställd när de sista KFÖ genomfördes. Har du gjort KFÖ Thomas?

Media hjälp Försvarsmakten-KEJSAREN HAR INGA KLÄDER PÅ SIG!!

Anonym sa...
1 mars 2011 kl. 12:19  

@Anonym 09:10

På alla förband jag jobbat (huvudsakligen Armén) finns det ett antal gammeluvar som går och puttrar om hur bättre det var förr. Vi får väldigt liten effekt ur dessa. Dessutom finns det yngre nostalgiker som ser upp till dessa gammeluvar och som därför ikläder sig uvarnas bitterhet och heller inte levererar.
De finns där ute och det är inte fel att som Thomas påtala det.

Och försök att använda versaler med omdöme.

Anonym sa...
1 mars 2011 kl. 13:47  

Replik Anonym kl 1219;
Försvarsmakten VAR bättre förr. Om Du läser Wilhelm Agrells bok "Fredens Illusioner" får du en beskrivning kring den nedmontering av FM som skett under tiden 1998-2011. Det var i alla fall en ordning-en fungerande förvaltning.

Sedan 2004 har i praktiken försvarets omställning skett okontrollerat, en slags väg mot okänt mål-eller utan mål; och utan att man kan följa en logisk omställningsplan vilket i sig är ytterligt anmärkningsvärt för en svensk offentlig förvaltning.

Det som INTE fullföljdes i den ursprungliga idén om en försvarsreform var att ge svensk försvarsförmåga kvalite nog att kunna möta en kvalificerad motståndare. Istället har fokus under tio år varit internationella verksamheter där stridssituationerna i praktiken mest varit upp till plutons strid.

Förmåga att nationellt strida i större enheter, att koordinera svenskt CAS eller artilleri har i praktiken inte övats annat än just inom den internationella verksamheten.

De erfarenheter som de första svenska enheterna i Bosnien visade, läs gärna bloggen Morgonsur, är värnplikssystemet i tillämpning. Det fungerade i strid som i omfattning var momentant minst lika intensivt som det någonsin varit i Afghanistan för svenska enheter.

Att kategoriskt hävda att den värnpliktiga organisationen inte skulle räcka till-helt fel måste jag säga. Att räcka till hänger helt ihop med mängden träning inför en uppgift. Med ett anställt försvar kommer kostnaden för ett enda övningsdygn, bara i lönetillägg ÖVA-dygn, för ett skyttekompani vara på ungefär 120 000kr. Kostnaden för motsvarande övningsdygn i värnpliktsförsvaret var naturligtvis bara bråkdelar, knappt 15 000kr.

Med dessa enorma lönekostnader som kommer uppstå blir naturligtvis utrymmet för rättvisande övningsmateriel, t ex mörkerutrustning, rätt fordon och ammunition etc sannolikt mycket begränsade.

Det skulle förvåna mycket om en anställd stridsvagnsskytt under ett år får skjuta lika mycket som motsvarande värnpliktiga stridsvagnsskytt.

Att det idag finns de som "går och puttrar" speglar sannolikt mest att Försvarsmakten skiter i de lite mer yrkeserfarnas kompetens. Är det så en lärande organisation ska förhålla sig till kunskap? Så hävdar jag att FM gör idag-på stor bredd.

Se till att omhänderta denna enorma bank av yrkeskompetens i den lärande organisationen-det är viktigt. Det är lite samma sak som att omhänderta veteranernas erfarenheter-vänta bara annars när det kommer gå "puttrande" soldater vid förbanden......

Anonym sa...
1 mars 2011 kl. 16:52  

@Anonym 13:47

Jag var själv i Bosnien när det begav sig, ja jag till och med känner Morgonsur!
Och jag kan jämföra med Afghanistan och med soldater som varit anställda i flera år.

Tidiga BA var ett hopkok av mycket av det bästa som Armén då hade och mången särlösning gjordes för att göra det möjligt. När vi kom hem från Bosnien så räknades det inte för "det som hände i Bosnien var unikt för Bosnien och det var inte tillämpbart i Sverige", exakt samma sak som sägs lite här och var idag.

Jämfört med mina senare insatser kan jag konstatera att allt inte var bättre för. Vi har idag bättre prylar, bättre utbildning, bättre samarbetsmöjligheter och en mycket bättre syn på personalens behov.

Det finns en del som går och puttrar som inte vill bidra där det behövs, som fortfarande vill vara där de en gång var i en försvarsmakt som inte finns. Deras yrkeserfarenhet är obsolet och de har inte önskat uppdatera sig.

Mycket är galet i dagens Försvarsmakten. Det är en byråkratisk hydra i självsvängning men där ute är det inte sämre än förr.

Det var mycket som var bättre förr men långt ifrån allt. Och något som är viktigt att komma ihåg: Det som var bra då behöver inte nödvändigtvis vara bra nu.

/Anonym 12:19

insatsledaren sa...
1 mars 2011 kl. 20:40  

Intressant att läsa denna "pajkastning" mellan två generationers krigare. Den yngres frustration över den eldres lathet som inte bidrar något för den yngres otålighet. Den äldres frustration av att inte bli respekterad för just de kunskaper han äger som inte den yngre ännu gör. Själv tillhör jag de äldre och minns mycket väl vad vi yngre tyckte om dessa Adjutanter som kom ut med lunch lådan i lågskorna, fast det var smällkalla vintern.
Idag tvivlar jag inte på dessa mäns kapacitet längre. Må hända att det "bara" var värnpliktsförband som var den personal man hade att vara ledare för. Jag är lika övertygad att den adjutanten då hade klarat av situationen idag, lika dåligt eller bra, om han hade förberetts på samma sätt som dagens officerare gör i Insatsorganisationen, kanske rent av bättre, just för att han var van att stå för sina beslut och hade stöd från sina kolleger och chefer. Just för att han hade truppfört under många gånger svåra förhållanden. Dels klimatmässiga men också psykosociala där truppen inte var motiverad av att vara i skogen och ifrågasatte det mesta som var "jobbigt". Får våra nyutexaminerade officerare denna möjlighet att prövas ett antal år med ett tiotal övningar varje år.
Eller blir det mer av "learning by doing" i ett annat land.

Thomas sa...
2 mars 2011 kl. 01:37  

@1mar 0910
Det skulle kunna vara enkelt att rada upp ett stort antal enskilda händelser och bemöta de åsikter du insinuerar att jag står för/har.
Men istället kan jag inte låta bli att undra över denna raseri i vilket du skriver ditt inlägg, måhända träffad?
Jag vill under inga omständigheter göra FM historielöst men jag vill att FM går i takt med tiden och då måste alla göra det, vi ska ta tillvara den kollektiva erfarenhet som bär verksamheten framåt. Men du får gärna förklara för mig vad jag skulle ha lärt mig av min kompaniadjuatant (äldre löjtnant) som var så otrevlig att vi (då) yngre befäl fick följa med de vpl in till hans rum när de skulle hämta ut resor eller göra andra ärenden. Och om han ändå hade varit ett unikum men tyvärr.

det är också tråkigt att Du hänfaller dig åt personangrepp, som för övrigt inte är särskilt precisa. Vilken skillnad gör det om jag har sett en Rep-soldat eller inte. Det finns två vapengrenar där repsoldaterna dog ut, förutom vissa undantag, redan på 80-talet. Eller gjort en KFÖ, på vilket sätt skulle min sinnesbild som beskrevs i mitt tidigare inlägg ändras om jag har genomfört KFÖ eller inte? det får du gärna förklara.

Men jag har också stått i smällkalla vintern och jublat över de äldre rävarna som underlättat tillvaron med alltifrån en framtrollad termos kaffe till hur striden ska föras med bibehållet stridsvärde.

Jag vill inte vara sämre att använda ordspråk så varsågod:
"Tomma tunnor skramlar mest"

Göran Mellblom sa...
2 mars 2011 kl. 09:54  

"Mellanmjölkens land". Jag vänder mig emot de värderade debattörer som spontant rackar ner på Sverige - Mellanmjölkens land - på Försvarsmakten - dagens och gårdagens - med invektiver och tillmälen. Mellanmjölkens land är det enda land vi har, Försvarsmakten är en mycket viktig förutsättning, kanske den allra viktigaste, för långsiktig fortlevnad. De värderade debattörernas åsikter om hur "Mellanmjölken" i Försvarsmakten på allvar kan tvättas bort återstår att utveckla. Vi är spända på att se hur officerarna-debattörerna tänker sig att gå från ord till handling, ty det finns nu ingen annan att vända sig till. Officerare talar med andra officerare i sin ledning; i sin omgivning; på mässen; som Arbetsgivare och ATO i Arbetsmiljökommittén; vid ordergivningar osv. kanske dessa tillfällen kan användas. Om problem uppstår och man avfärdar er första gången, kan man förbereda en annan ton nästa gång, annan infallsvinkel, annat personligt uppträdande, annat möte osv. De gamla rävarna som fått mycket stryk i denna blogg kan ge de yngre råd. De yngre kan uppmuntra de äldre att bli heligt förb....de, vilket alltid respekterats i denna Försvarsmakt. Generaler har alltid äldre kamrater på förbanden som blivit kvar på trupp - ett nätverk, där flera av dem känner av stämningar osv. De är inte så blinda som en del yngre tror. Men deras befattningar är placerade i en mycket invecklad apparat som skall genomföra en mycket svår ominriktning, ungefär som Ericson för ett årtionde sedan. Är det några av er som bjuder dem till regementskalas och högtidsmiddagar eller liknande? Ber ni dem hålla kvalificerade föredrag i officerskårerna? De har alla sysslat med saker och rört sig i miljöer vi andra bara kunnat läsa om i böcker eller sett på film. Låt oss tala med varandra, så bryts förtrollningen och trollet spricker. En blogg som denna kunde vara ett utmärkt hjälpmedel. Se bara vilken uppståndelse den åstadkommit hittills.
MVH Göran Mellblom

Göran Mellblom sa...
2 mars 2011 kl. 09:55  

"Mellanmjölkens land". Jag vänder mig emot de värderade debattörer som spontant rackar ner på Sverige - Mellanmjölkens land - på Försvarsmakten - dagens och gårdagens - med invektiver och tillmälen. Mellanmjölkens land är det enda land vi har, Försvarsmakten är en mycket viktig förutsättning, kanske den allra viktigaste, för långsiktig fortlevnad. De värderade debattörernas åsikter om hur "Mellanmjölken" i Försvarsmakten på allvar kan tvättas bort återstår att utveckla. Vi är spända på att se hur officerarna-debattörerna tänker sig att gå från ord till handling, ty det finns nu ingen annan att vända sig till. Officerare talar med andra officerare i sin ledning; i sin omgivning; på mässen; som Arbetsgivare och ATO i Arbetsmiljökommittén; vid ordergivningar osv. kanske dessa tillfällen kan användas. Om problem uppstår och man avfärdar er första gången, kan man förbereda en annan ton nästa gång, annan infallsvinkel, annat personligt uppträdande, annat möte osv. De gamla rävarna som fått mycket stryk i denna blogg kan ge de yngre råd. De yngre kan uppmuntra de äldre att bli heligt förb....de, vilket alltid respekterats i denna Försvarsmakt. Generaler har alltid äldre kamrater på förbanden som blivit kvar på trupp - ett nätverk, där flera av dem känner av stämningar osv. De är inte så blinda som en del yngre tror. Men deras befattningar är placerade i en mycket invecklad apparat som skall genomföra en mycket svår ominriktning, ungefär som Ericson för ett årtionde sedan. Är det några av er som bjuder dem till regementskalas och högtidsmiddagar eller liknande? Ber ni dem hålla kvalificerade föredrag i officerskårerna? Låt oss tala med varandra, så bryts förtrollningen och trollet spricker. En blogg som denna kunde vara ett utmärkt hjälpmedel. Se bara vilken uppståndelse den åstadkommit hittills.
MVH Göran Mellblom

insatsledaren sa...
2 mars 2011 kl. 10:31  

@Göran Mellbom.

Bra talat!

Daniel sa...
2 mars 2011 kl. 22:58  

Varför kan man inte bara AVSKEDA alla dessa gamla gnällspikar?! Har de alla fullmaktsanställning eller? Det är helt sjukt att en verksamhet - som dessutom betalas med andras pengar - ska tillåtas ha tusentals övertaliga som bara går omkring och dräller! Det gäller såväl gamla löjtnanter och kaptener som majorer och överstelöjtnanter. Att inte officerarna själva tycker det är pinsamt att tillhöra en kår som har mer än 10 ggr så många övlt än normalt. Ungefär som när brezjnev ger sig själv fyra(!) sovjetunionens hjälte eller idi amin utnämner sig till "conquer of the british empire"

Anonym sa...
2 mars 2011 kl. 23:11  

Svar till Daniel kl 2258;
är underbart med en kille med koll. Du verkar ha koll Daniel. Koll på allt. Allt från Idi Amin till gamla löjtnanter.

Precis som med din vän Tomas så vore det rätt trevligt med lite precission i argumenten-det saknar du tyvärr. Är kanske sånt som kommer när du blvit torr bakom öronen.

En liten hemuppgift kan du få; läs på lite om kriterierna för att säga upp personal. Tror du det finns reglerat i någon lag? Ett litet tips är att det gör det. Ett annat litet tips är att kolla om man samtidigt kan både rekrytera och säga upp personal-kolla om det går att göra samtidigt..... eller om lagen anger att det inte riktigt går att göra så.

Sen kan du ta ditt inlägg med koll och gå till riksdagen och ställa samma specificerade fråga där. Lycka till Daniel.

Adjutanten med matlådan-och lågskor-puttrar!

Anonym sa...
2 mars 2011 kl. 23:23  

@Daniel tnr 2258
Att debattera och att få ha åsikter-det är demokrati. Daniel kanske inte är en förespråkare för demokratiska processer? Daniel kanske vill styra upp det fria ordet och kanske rentav begränsa det.

Vad vill du Daniel? Gillar du inte den fria debatten? Är den lite för svår att hantera för dig?

Kan du komma med sakliga arbument varför du tycker man ska avskeda dessa sk "gnällspikar"?

Daniel sa...
3 mars 2011 kl. 02:15  

@Anonym 2 mars 2011 23:11
tsk tsk, ska man vara spydig och nedlåtande kan det vara bra att ha koll på vad man babblar om. Det går UTMÄRKT att sparka folk samtidigt som man rekryterar, även om det handlar om samma arbetsuppgifter. Man får helt enkelt vara lite kreativ för att komma runt omplacering, omskolnings och återanställningskrav. Att säga upp ngn med hänvisning till arbetsbrist innebär inte att arbetsgivaren måste visa att det faktiskt föreliger ngn brist på arbete. Men poängen är att om arbetstagaren inte är kompetent nog eller är olämplig att upföra arbetsuppgfterna så behövs det inget trixande. Är det någon som arbetsvägrar, saboterar eller begår brott borde det ju gå att säga upp mht personliga skäl eller tom avskeda.

Försvarsmakten är INTE en plats för arbetsterapi för männsikor som inte klarar sig någon annanstans. De får väl söka sig till samhall eller socialen.


@anonym 2 mars 2011 23:23
Du har misstolkat mig helt. Jag är inte på något sätt mot debatt och vill inte begränsa folks möjligheter att ventliera sina åsikter. Det jag vill begränsa är slöseri med skattemedel och vad kan vara ett mer hårresande exempel på slöseri än att ha ett köttberg av tusentals anställda som inte tillför myndigheten något?

Malin sa...
3 mars 2011 kl. 07:30  

Så vilken grad man har har blivit frivillig.

Kommer det att finnas någon detalj eller märke på uniformen som anger OR nivån? Tex ett orange band på axelklaffen för de övlt/öv som är OR7 eller OR8 -are. Det är ju mer relevant och informativt att uniformen visar OR/OF nivå än grad, som det ser ut nu med frivilliga grader.

Malin/Tokyo

Göran Mellblom sa...
3 mars 2011 kl. 08:00  

Lönekostnader för GSS är upprörande och obehagliga att tala om, anser flera debattörer på såväl denna blogg som andra. Man känner att lönekostnaden hotar övningsverksamheten. Officerare som läser denna blogg och debatterar skall minnas att hela Sveriges näringsliv och övrig offentlig sektor, inklusive Landsting, Polis och Räddningsverk alltid har haft en professionell nivå på sina lönekostnader. Kostnaderna för lönetilläggen i Landstinget är enorma. Officerare behöver inte rädas GSS löner och tillägg. Balansen mellan dem, materiel och övningsberoende kostnader kommer att återställas av vår Ledning efter hand. Men det är svårt att överblicka dem mitt under övergången. De värderade debattörer som börjar frammana rysskräck för att hindra ominriktningen, införa värnplikt och öka försvarsbudgeten skall tänka sig noga för innan de fortsätter på den linjen. Är det ryssarna man oroas över eller är det skuggan av Sovjetväldet? Jag vore inte förvånad om vi en dag kommer att se Ryssland som en EU-medlem och rent av i det Nya NATO.
MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 08:04  

@19:42 out of here

Ett återtagande i Sverige kommer aldrig, aldrig ske förrän de första fientliga handlingarna sker mot oss eller angränsande land.
Och då blir det ju inget återtagande, utan som bäst ett brandtal.

Ser ni framför er en svensk politiker som skulle våga driva frågan om återtagande av FM?
Ser ni framför er någon svensk riksdag som skulle rösta igenom ett, låt säga, dubblerat försvarsanslag under en 10-års period?

Ha-ha-ha. Jag vill ge er cred för att ni på WW ens orkar fortsätta kampen för ett fungerande Försvar. Enligt min mening har det fungerat dåligt tidigare och sedan mitten 90-tal inte alls.

Jag har arbetat stor del av mitt liv i FM, men jag är tveksam till om den lilla effekt vi uppnår med 40 miljarder är värt det.
Vi kanske borde göra nåt annat för dessa pengar?

Ruger

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 09:34  

Replik till Daniel kl 0215;
Klarar du av att konkretisera det du babblar om?
Försök besvara följande frågor-utifrån varande verklighet i Sverige idag:

"Det går UTMÄRKT att sparka folk samtidigt som man rekryterar, även om det handlar om samma arbetsuppgifter." Hur går det till enligt gällande arbetsmarknadslagar i Sverige idag?

"Att säga upp ngn med hänvisning till arbetsbrist innebär inte att arbetsgivaren måste visa att det faktiskt föreliger ngn brist på arbete." Varför skulle Arbetsgivaren inte behöva redovisa vad arbetsbristen består i?


"Försvarsmakten är INTE en plats för arbetsterapi för männsikor som inte klarar sig någon annanstans." Vem definierar gränserna? Vad består behövd kompetens av? På vilket sätt blir detta bättre med t ex degradering av personal?

"hårresande exempel på slöseri än att ha ett köttberg av tusentals anställda som inte tillför myndigheten något? Hur definierar Du detta sk köttberg? Vilka ingår inte i köttberget? När-hur hamnar man i ditt köttberg?

Jag tror inte du förmår definiera något specificerat svar på de frågor jag ställt utifrån dina teser från inatt.

Adj-puttrar fortf eso.

Daniel sa...
3 mars 2011 kl. 21:41  

3 mars 2011 09:34
Ja anonym, du gör det lätt för dig genom att ignorera valda delar av mitt inlägg. Nej, man kan inte säga upp en person som har kompetens för arbetet och ersätta honom/henne med någon annan på en tjänst med exakt samma uppgifter/arbetsbeskrivning. Däremot kan man bli av med folk man inte vill ha kvar genom att lägga till nya krav eller på annat sätt förändra tjänsten så att arbetsbrist kan åberopas. (därför skrev jag att man måste vara kreativ) Exakt hur det laborerandet ska gå till kan jag inte säga eftersom jag inte jobbar inom FM och inte har alla detaljer framför mig. Har man anställda som gnäller och maskar och deras saboterande inte är allvarligt nog för uppsäging av personliga skäl då får man köra på arbetsbrist. Att ha onödiga personalkostnader på hundratals miljoner kr är i alla fall inget vettigt alternativ. I praktiken blir det så klart svårt för FM att få bort hela köttberget(som är så stor andel av personalen), man skulle tagit tag i problemet långt tidigare.

Angående arbetsbrist:(från AD)
Såsom Arbetsdomstolen vid ett flertal tillfällen slagit fast omfattar uttrycket arbetsbrist i anställningsskyddslagens mening inte endast fall av konkret brist på arbetsuppgifter, utan samtliga fall där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än förhållanden som är att hänföra till arbetstagaren personligen, s.k. personliga skäl. Under begreppet arbetsbrist faller alltså även sådant som att arbetsgivaren inte anser det befogat att bedriva visst arbete eller att arbetsgivaren annars av företagsekonomiska, organisatoriska eller därmed jämförliga skäl anser det nödvändigt att säga upp en eller flera arbetstagare (jfr t.ex. AD 1994 nr 140)" Det gäller givetvis att kunna svara om arbetstagaren hävdar att det egentligen är personliga skäl som ligger bakom uppsägningen.

Vilka kompetenser som behövs utifrån de av riksdagen beställda uppgifterna får ledningen bestämma och de har gjort klart att det finns helt för många motsträviga gamlingar som inte behövs.

Degradering är väl inte helt rätt uttryck, snarare en återställning till normaltillståndet efter vänsterextremistexperimentet NBO.

Köttberget definierar jag som de anställda som kostar mer i lön och andra utgifter än den nytta de tillför FM, och dit måste man räkna alla de halvpensionärer som tjurar över att invasionsförsvaret är borta och därför bara tänker obstruera och vänta ut tiden till pensionen.

Göran Mellblom sa...
4 mars 2011 kl. 07:56  

Yngre debattörer tycks lägga skulden för Försvarsmaktens bemanningsproblem på den enskilde anställde. Officerare befinner sig i ett eller annat personalförsörjningssystem, som ger dem en viss grad och en viss pensionsålder och en viss befattning. Skälet till dagens gradfördelning finns i personalförsörjningssystemet. Straffet som de yngre debattörerna vill dela ut till äldre yrkesofficerare är orättvist. När ni analyserar det gamla systemets tillkomst, ser ni omedelbart var ansvaret fanns. Skall vi yrkesofficerare återta vår hävdvunna ställning som stöttepelare, så borde vi börja TALA med varandra, snarare än att snacka. Man kan försöka koncentrera sina argument, vässa dem och sedan skriva. I Pansartrupperna morrar alltid äldre officerare: "Tänk - innan du trycker in S/M-omkopplaren". Men samtididigt bör vi betänka att de yngre frustrerade yrkesofficerarna är ett faktum, liksom de äldre frustrerade yrkesofficerarna. Antalet yngre frustrerade yrkessoldater växer för varje dag. och de enda som kan göra något åt all denna frustration är - vi yrkesofficerare. Träng tillbaka besserwissers och deras enkla patentlösningar. Skratta ut krubbitande surkart. Visa vördnad för verklig kunskap och hårt träget arbete. Många saker i det militära är varken kul eller sexiga, men resultatet av detta slit är i regel glänsande. Och ingenstans glänser militär effektivitet som i vårt land. Om vårt gnäll och snack inte ersätts med tal och resonemang kommer rent av vår allra dyrbaraste svenska hemlighet att tas ifrån oss - stridsskjutningsmetoden och den lediga hanteringen av vapen och skarp ammunition. Jag tror vi är farligt nära detta.
MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
6 mars 2011 kl. 09:00  

Vad är "Försvarsmakten" idag? Vi som arbetar i det civila näringslivet, och betalar verksamheten, undrar. Allt för mycket officerare av olika sorter och gärna höga grader. Men inga soldater! Vad är effektiviteten och kraften i ett sådant system? Det avspeglar sig också i debatten. Vad vi i världen utanför betraktar som i det stora prespektivet pseudofrågor.

Göran Mellblom sa...
6 mars 2011 kl. 10:00  

Ni som betalar kalaset, betraktar en ambitiös omställning av allt militärt, som pågår i hela Europa. Vad man kunde önska är, att Ledningen kraftfullare och begripligare för de som betalar tillkännager när något steg i denna ominriktning uppnåtts. Kanske vissa steg känns obehagliga att tillkännage eller ens nämna? Men jämför med Ericsons ominriktning. Där krävde aktiemarknaden , som betalar kalaset, total transparens. Den traditionen har inte funnits i den Offentliga sektorn. Finansminister Borg verkar ändra på den saken, helt säkert till många slutna kretsars förskräckelse, SIDA t.ex. med sina 5000 kr/anställd i internrepresentation/år och underligheter med kvitton på stora belopp i Afrika. Denne elake Borg med sina räknemetoder tycks sätta skräck i var och varannan på Generaldirektörsnivå.
MVH Göran Mellblom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade