Gästinlägg från Försvarsmaktens Informationsdirektör (uppdaterat 6/2 09.30)

Som flera säkert har sett har Försvarsmakten på sista tiden börjat uppmuntra sina medarbetare att delta aktivt i försvarsdebatten och att använda sociala medier. Försvarsmaktens Informationsdirektör, Erik Lagersten, kommenterar behovet av diskussion om Försvarsmakten och myndighetens inställning till social medier i ett gästinlägg.


/Wiseman

-------------------------------------------------

VI BEHÖVER DISKUSSIONEN

Är Försvarsmakten ett ämne som engagerar? Som informationsdirektör skulle jag gärna vilja svara ja på den frågan men tvingas tyvärr se sanningen i vitögat. Debatten går stundtals het och känslorna svallar till exempel på denna blogg och några till, eller på Svenska Dagbladets ledarsida och nyhetsplats. Men det är inte representativt för allmänhetens syn eller våra politikers uppmärksamhet. Försvars- och försvarsmaktsdebatt är ofta introvert, navelskådande och utan att väcka ett bredare intresse.

Under de senaste 20 åren visar mätningar att förtroendet för Försvarsmakten och vår förmåga stadigt minskat. På senare tid kan jag dock se en förändring bland män där förtroendet saktar ökar. Hos kvinnor är det fortsatt negativt.

Är detta ett problem? Pliktsystemet gav oss lyxen att inte behöva fundera över rekrytering och samhällets stöd. Vi kunde betrakta både ett vikande förtroende och ett lågt allmänintresse med en viss flegmatism. Våra soldater och sjömän kom till grinden vad Försvarsmakten än gjorde. Nu är förutsättningarna helt annorlunda. Vi konkurrerar på en öppen marknad och synen på Försvarsmakten (eller för den delen vårt eget inre liv) kommer nu att vara en fråga som kanske avgör vår attraktionskraft.

Vi behöver gemensamt positionera Försvarsmakten som en naturlig del i samhället och skapa jordmån för att känna och visa stolthet som anställda i Försvarsmakten. Vi behöver väcka försvarsfrågan och intresset för vår verksamhet. Ett sätt att nå detta är en ständig, livaktig debatt som berör fler än de som i dag känner starkt för området. Våra kommande medarbetare och de som nu finns inom Försvarsmakten behöver kunna läsa om vad som händer inom organisationen. De ska kunna kommentera vad som händer och tillåtas föra en dialog.
För detta har Försvarsmakten nyligen skickat ut en remiss för användandet av sociala medier. Den innehåller både myndighetens inställning till området och förhållningsregler och stöd för våra anställda.

Ju fler som deltar i samtalet eller som vill beskriva sin vardag med glädjeämnen och brister desto bättre. Våra nya medarbetare törstar efter information och den bästa företrädaren för yrket är de som arbetar eller är frivilliga inom Försvarsmakten och deras berättelser.

För mig är det självklart att följa debatten där den förs och att uppmuntra till denna. Det är också i mitt intresse att den är så bred som möjligt och inte ensidigt berättar en ståndpunkt. För detta behövs fler som deltar, såväl officiella företrädare som enskilda.

Är anonymiteten ett problem? Nej, inte i sig. Relevanta texter påverkas inte om det är anonymt. Däremot skulle jag gärna se att fler uttalade sig under eget namn, både för att jag tycker att det ger en bättre argumentation och för att de skäl som framförs för att göra det anonymt är besvärande för myndigheten. Påståenden som risk för repressalier, hot om efterverkningar etc. Sådant är inte förenligt med Försvarsmaktens demokratiska uppdrag och något som jag med kraft kommer att ingripa mot.

Inlägg och diskussion ska alltid föras med hänsyn till de råd som säkerhetstjänsten ger. Sunt omdöme, tydliga handlingsregler och stöd från myndigheten är den bästa metoden att närma sig användandet av sociala medier. Det är myndighetens anvisningar i direktiv och instruktioner som är vägledande för namn- och bildpubliceringar samt vilken information som betraktas som skyddsvärd. Enskilda befattningshavares uppfattningar eller tyckanden utgör inte grund för ställningstaganden eller kan användas som argument för att begränsa möjligheterna att använda den grundlagsfästa rätten till yttrande- och meddelarfrihet.

Näthat, insinuationer och en ringaktning för den egna arbetsplatsen som ibland kommer till uttryck är ett problem. Att som företrädare för Försvarsmakten läsa sådana kommentarer gör mig både bestört och bekymrad. En sund inre kritik är välgörande för Försvarsmakten men förakt och misstro är destruktivt. Detta måste tas på stort allvar och Försvarsmaktens chefer oavsett nivå behöver hitta sätt att på arbetsplatsen ta diskussionen kring detta. Problem löses bäst genom handling och dialog, inte genom att låta bitterheten rinna osedd och ohörd i anonyma inlägg på internet.

Framöver kommer vi att skapa utrymmen för diskussion och kommentarer inom Försvarsmaktens officiella kanaler. Vi uppmuntrar debatt och kommer själva att vara närvarande i såväl nya som traditionella medier. Försvarsmakten kommer inte att kunna kommentera allt, utan jag väljer när Försvarsmakten officiellt deltar i samtalet. Det betyder inte att en åsikt är mindre värd, men ibland är det svårt eller mindre lämpligt att myndigheten tar del i just den diskussionen.

Den som vill kan lämna kommentarer eller förslag med namn eller anonymt på remissen rörande sociala medier på http://forsvarsmaktenremiss.wordpress.com/.

ÖB följer vad som skrivs i sociala medier med intresse och med respekt för det som där kommer till uttryck. Det är i dag minst lika relevant som den traditionella mediebevakningen. Vi ska inte blunda för svårigheter och utmaningar. Det ska berättas men behöver kombineras med den goda berättelsen. Detta uppmuntrar ÖB alla våra medarbetare och frivilliga att bidra till.

Erik Lagersten
Försvarsmaktens informationsdirektör


Uppdatering 6/2 09.30: Väpnaren skriver om Informationsdirektörens gästinlägg och lämnar ett antal iakttagelser.

103 kommentarer:

Anonym sa...
3 februari 2011 kl. 23:43  

Ett korrekt och till synes klokt inlägg från vår informationsdirektör. Och han har förstås rätt i sak på alla välregisserade punkter.

Men... fakta kvarstår, innan FM ledning och chefer på olika nivåer tar diskussionen i vardagen och agerar på den information som delges kommer den att uttryckas här till allmänhetens förnöjelse.

Och ringaktningen och föraktet växer ur just denna jord.

Jag upplever själv att avståndet mellan HKV och förbanden med dess officerare aldrig har varit större och när vi gång på gång skriker oss hesa utan att man till synes höjer på ögonbrynen växer avståndet för varje dag. Övergången till förakt smyger sig på sakta men säkert.

När vardagen ter sig som en sida i "kejsarens nya kläder" och chefer och politiker pratar om det insatta insatsförsvaret kan det inte resultera i något annat än förtroendekris.

Jag tror att de flesta med mig vet att vi måste igenom ett nålsöga med många svårigheter. Men resan där igenom kan inte ledas av chefer som inte ens vågar ta ordet problem i sin mun utan måste säga "utmaningar".

Cheferna måste dessutom dra slutsatser av fakta som ligger under näsan och svälja stoltheten mot politikerna. Annars får officerarna på förbanden bryta ryggen för att bygga denna papperstiger helt förgäves.

Jag tror det går att få till vårt insatsförsvar men under realistiska tidsförhållanden och med balans mellan uppgift och resurs. Men först måste en oberoende haverikommission utreda ett antal konstruktionsfel sen kan vi bygga något nytt utan att folk bränner ut sig eller på annat sätt skadas i onödan på vägen.

Så visst bäste Informationsdirektör ska vi snygga till tonen i de sociala medierna men det är det minsta problemet Försvarsmakten har idag.

Majoren

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 00:02  

Känns som FM är påväg till en förhoppningsiv ljusare framtid iom detta och andra saker som ligger i röret.

//Ny kollega.

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 00:47  

Utmärkt, FM!

Bra jobbat och det skall bli intressant att följa utvecklingen.

Tyvärr tar det emot att kommentera i eget namn. Jag har sett för många exempel på att det är lågt i tak hos mellanchefer, men vem vet? Tiderna kanske ändras där med...

Anonym tillsvidare

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 06:16  

Det är fantastiskt med sociala medier och kommunikation...faktiskt.
Men, det får ju inte ta över traditionella värdet av Ledarskap där mål och syfte delges med tagna beslut för att få personal informerad och få förståelse. Alldeles för många gånger skakar man på huvudet och ställer sig frågan "Hur tänker dem nu??". Prov på Ledarskap existerar knappt längre då det i flertalet fall rinner ut i ""så här ska det nu vara "punkt" och ifrågasätt inte nu för då kan du glömma din femårsplan!""
Ledarskapets kärna är ju så urgröpt att man inte längre får arbetare att dra åt samma håll.

Det nya sociala medierna är ett Komplement till diskussion, bra, men det skulle knappast behövas om man lyckades förmå med Ledarskap att låta FM arbeta som En entitet.

/"Luttrad"

Cynisk sa...
4 februari 2011 kl. 06:40  

Bra tankar Lagersten. Hur blir det med genomdrivandet?
Och vad hände med J-O i DR Congo som har bloggen "Far, Far away..." egentligen?

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 07:21  

"Sent skola syndaren vakna". Högt i tak är det väl bara om man är limbodansare. Jag håller med Majoren i det han säger, när småchefer och liknande inte ens vågar säga "problem" utan talar om utmaningar, då inser man hur illa klimatet i FM är. Särskilt om man kan sin svenska och förstår den semantiska skillnaden mellan "problem" och "utmaning".
Nåja, bättre sent än aldrig kära informationsdirektör, jag vill minnas att det inte var så längesedan som den gode Wiseman hade en säkanmälan på sig. Men men, nu kanske vi äntligen får den Öppenhet som ÖRA hycklat om i många år.

//Kn Stofil, och kommer så att förbli, har sett alltför många bli straffade för att de försökt föra fram sanningen ograverat.

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 07:50  

De kan ju börja med att öppna diskussionsforumet på Emil,
där det bara är blankt nu?
En knapp för diskussionsforum o man kommer till en tom sida, det ger onekligen intrycket av att man inte vill ha några diskussioner, iaf i mina ögon.

Borneo sa...
4 februari 2011 kl. 08:05  

Det är nog många som inte tänkt på möjligheten att det bakom ett bloggnamn kan stå en hel grupp människor!

Wiseman sa...
4 februari 2011 kl. 09:03  

@Borneo: ;-)

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 09:14  

Bra initiativ!

Det känns bra att informationsavdelningen uppfattat att vi måste göra något åt takhöjden i firman!
Vi får väl se om debatten kommer att föras på lika kritisk nivå som den gör på detta forum! Jag är skeptisk!

Om jag personligen identifierar problem som för mig är helt uppenbara och kostar organisationen resurser så anmäler jag naturligtvis detta uppåt i systemet! Där det tas omhand!?
Om det då inte händer något i detta ärende så påpekar jag det naturligtvis ännu en gång!!!
Organisationen orkar inte ta hand om ärendet då det inte är prioritetat för tillfället! Fortsätter jag nu att påpeka så är jag en "j-a" idiot som inte förstår hur organisationen fungerar!!!!!

Visst är detväl så att mina "småproblem" kanske inte blir prioriterade men när detta gäller alla funktioner, stöd och system!! Då är det väl dags att kavla upp ärmarna och börja jobba! Men naturligtvis i rätt ända!

Kritiken kommer fram alldeles utmärkt på denna blogg och andra liknade och att de positiva kanske inte får lika mycket utrymme kanske inte beror på "näthatande" utan på att det kanske inte finns någon positivism eller något hopp därute längre!!?

Se för f-n till att få till utlandsavtal, stöd till anhöriga, arbetstidsavtal och löneavtal innan vi börjar internblogga på Emil och FB!
Jag har inte tid att Twittra bort min arbetsdag!

Ja jag är ledig idag!!!!

MVH

Henrik

"Jag lämnar efternamnet osynligt då det fortfarande är 1.65m till tak!"

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 11:53  

Fina ord och säkert helt rätt men sedan en tid går ord och handling inte hand i hand. Allt fokus ligger på rekrytering och skapande av utrymme för GSS. Vad personalen som redan är anställd känner, tycker eller tror är det ingen som verkar bry sig om. Än så länge knyter de flesta näven i byxfixkan och jobbar på, även med rekrytering men hur länge till? Dagen då man får nog närmar sig ganska snabbt och den dagen kommer rekryteringen att gå käpprätt och skogen oavsett hur bra och prisbelönta anonnskampanjer FM genomför. Den bästa rekryteringsgrund som finns är nöjda anställda som trivs med och tror på sina arbetsuppgifter och den organistation de arbetar i. Att ett förband sedan slutet på förra sommaren förlorat 7 st tekniker är inte ett bevis på att personalen trivs. Att vi inte har något förtroende för att vi kommer att lyckas lösa våra uppgifter med de ramar som finns för Bas org 2014 är inte heller något som främjar rekrytering. Lösningen att överföra uppgifter till IO låter kanske bra i teorin men i IO finns inte heller ett överskott på resurser och prioriteras "gammla" produppgifter riskerar IO att få svårigheter att behålla GSS som kommer att kräva meningsfulla uppgifter som fyller dagarna.

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 12:02  

"Vi ska inte blunda för svårigheter och utmaningar. Det ska berättas men behöver kombineras med den goda berättelsen."
Mycket intressant skrivning av Informationsdirektören...
Jag tolkar den som att:
Skriv inte fler negativa saker i en artikel än du gör positiva.
Slutsats: Har du inget positivt att säga, så håll klaffen!

Jag ber härmed Herr Lagersten att hjälpa mig hitta den "goda berättelsen" så att jag kan kommentera den i en blogg.

Tyvärr, Herr Lagersten, jag kan inte skriva mitt riktiga namn, eftersom jag vet att det inte funkar i FM... Men jag förstår varför du vill att jag ska göra det. Din öppna och demokratiska värdegrund följs inte i FM, även om det hade varit trevligt om den gjort det.
Å andra sidan har jag skickat ett antal mail till dig från min arbetsplats, av vilka du svarat på de flesta vilket jag tackar för.

/Luttrad FM-anställd

Klart Skepp sa...
4 februari 2011 kl. 13:09  

http://www.defensenews.com/mobile/index.php?storyUrl=http%3A%2F%2Fwww.defensenews.com%2Fstory.php%3Fi%3D5605470%26c%3DPOL%26s%3DTOP

Defense News rapporterar om att Finska medier har slagit upp denna nyhet.

Om FM menar vad den säger så är detta ett gott tecken. Vill dock vänta och se om man kan gå från ord till handling.

/Klart Skepp

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 13:27  

Att delta i debatten där den förs är ett bra beslut från Informationsdirektören! Trots att jag är luttrad ser jag fram emot fortsättningen med förhoppningar.

Ja, tonen i debatten på nätet kan stundtals bli väl onyanserad, även om jag uppfattar att det endast sker undantagsvis. Vi kan alla bli bättre.

När det gäller anomymiteten är det för egen del inte hot om repressalier som gör att jag skriver anonymt, utan främst möjligheten att få någon att lyssna (läsa). Vem läser vad en löjtnant på ubåtsflottiljen skriver eller en kapten på Livgardet? Inte många.

Skriven under pseudonym är det texten som talar, inte personen eller graden.

Mvh

Fortsatt anonym

Statsmannen sa...
4 februari 2011 kl. 14:43  

Ett intressant inlägg i försvarsdebatten. Dock så är det så att Informationsdirektörens uppdrag är ju att i olika former och sammanhang "sälja" Försvarsmakten. Inte att skapa en effektiv FM som är trovärdig inför politiker och väljare.

Jag skulle vara mycket mer intresserad av inlägg från t.ex. C PROD, som belyste hur "hemtagningsvinster" skall ske med PRIO och hur det ska förbättra vår effektivitet. Jag skulle också vilja se ÖB:s kommentarer till varför man inte är MYCKET tydlig gentemot Fö att det behövs MER PENGAR och inte mer OSTHYVLAR för att få en fungerande Försvarsmakt i framtiden.

Jag är synnerligen intresserad av hur man tänkte sig att en extremt slimmad IO14 ska klara av alla uppgifter. För att inte nämna de löften som har getts till Fö att Prodorg14 kan reduceras avsevärt.

Det är frågor som personalen vill ha svar på och från ansvariga generaler/amiraler. Inte positiva tillrop från Infodirektören.

Bara funderingar...

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 14:46  

Erik Lagersten skrev: .."En sund inre kritik är välgörande för Försvarsmakten.."...men samtidigt uttrycker han sin oro för att man kan komma att "gnälla för mycket".
Måhända rätt, men varför har man inte fixat en plats där FM anställda kunnat prata av sig internt, då? En forumplats i emil hade kanske varit smart?

Jag tror många skrikit efter en möjlighet att ge uttryck för sina tankar - internt, men då ingen verkar begripa detta kan man ta del av allehanda offentliga uttalanden som varken gagnar rekrytering eller förtroende för firman. Ett Forum hade kanske t.o.m. hade lett till en mer effektiv personalstyrka (som slapp låsa på sånt som gör en upprörd..).

Nå. Visst är det bra att hänga på.
Men att bara vara med för att det verkar vara "det som gäller" är inte lukrativt om det inte finns en själ bakom. Fundera på det...

/Wisewoman

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 19:45  

Fina ord, herr Lagersten. Men du är INTE herr general eller herr ÖB eller herr Tomhylsa. Så ALLT du säger har egentligen inget värde... eller rättare sagt, dina ord är värd din vikt i guld, MEN i generalens gemene ofelbara värld, med dess upphöjda pedistal där en generals order är perfekt i dennes verklighet (har ingenting med den verkliga verkligheten att göra...), så är tyvärr dina ord INGENTING värt.

För att SKYDDA oss själva måste vi vara anonyma när vi för fram fel, brister och kritik. Tyvärr ÄVEN när vi för fram BERÖM på ett sådant forum som detta!

Som någon nämnde, taket är tyvärr inte högre upp än 1.65 m över golvet i FM idag! Snarare lägre...

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 19:48  

Måste bara tillägga att du, herr Lagersten, är BARA en budbärare! Du har INGENTING att säga till om. Tyvärr....

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 19:48  

Intressant inlägg. Skall bli spännande och se hur detta bli. Tror dock att Col Jessups omdöme kan bli besannat
"You can't handle the truth!"

Staffan Dopping sa...
4 februari 2011 kl. 20:34  

"Ett till synes klokt inlägg" skriver en av de anonyma. En misstro grundlagd i många år skiner igenom i de flesta av kommentarerna. "Statsmannen" tycks anse att informationsdirektören skulle ha ett annat uppdrag än övriga i Försvarsmaktens ledning. Fel, en trovärdig Försvarsmakt är det högsta strategiska målet för samtliga i ledningen.
"Vem läser vad en löjtnant på ubåtsflottiljen skriver", undras det. Det är bedrövligt att läsa. Varenda kotte i Försvarsmakten har ett ansvar för att en sådan attityd förpassas till skräphögen. Det är inte bara en plikt på generals- och direktörsnivå - den värdegrundskampen måste alla ta. Även ni som kommenterar på den här bloggen. Om jag jobbade kvar i Försvarsmakten skulle jag inte vilja stanna kvar med hjälp av strategin "inte stå öppet för mina åsikter". Hur går det då med självrespekten?

TRIDENT sa...
4 februari 2011 kl. 20:46  

Kan det måhända vara så att man i humorkuben insett att situationen glidit ledningen ur händerna....

Någon skrev ett inlägg under förra helgen och tyckte det var mycket gnäll - men jag upplever bloggvärlden som mycket representativ för stämningen i fikarummen.

Där jag jobbar har i veckan diskuterades i fikarummet diskuterats stämningen i FM och de inte alltför smickrande tillmälen som används om den högsta försvarsmaktsledningen. INGEN kunde dra sig till minnes att det någonsin varit någon ens i närheten av nuvarande förakt för Försvarsmaktens ledning - och då har vi ändå en medelålder på runt 45 år!

Inte ens Johan Hederstedt som var så impopulär mot slutet fick dylika tillmälen.

Ledarskap är en konst och den konsten verkar inte vara någon urvalsfaktor för befordran till högre nivåer. Ett slående exempel är ÖB:s osynlighet de senaste månaderna. VAR är karln? Har han insett att bajsbomben redan briserat och håller sig undan för den sakens skull - eller finns det något annan skäl?

En sak är då säker - det är ingen förtroendeskapande åtgärd att som högste chef göra sig osynlig. Det är NU som chefen behövs på barrikaderna för att gjuta mod i truppmassorna och inget kan vara viktigare än just detta.

Personligen tror jag dock att detta skulle skett för många månader sedan - nu är det för sent. Skutan har seglat på isberget, hela sidan är uppsliten och vattnet forsar in. I styrhytten pågår festen för fullt, dörren är låst och i dimman av fantasier kliar kaptenen och hans underhuggare varandra på ryggen och låtsas att de ligger vid kaj i ett varmt land. Besättningen hoppar i livbåtarna eller bankar resultatlöst på styrhyttens stängda dörr...

...och tror herr informationsdirektör verkligen att någon ens i sin vildaste fantasi skulle sätta ut sitt riktiga namn efter att general efter general tydligt deklarerat - antingen är ni med mig eller mot mig, och är ni mot mig kan ni fara åt hel..vete. Förvisso har budskapet varit inlindat men innebörden har varit solklar!

ElBarajag sa...
4 februari 2011 kl. 23:03  

Vad Lagersten säger egentligen:

VI BEHÖVER DIKUSSIONEN
[NU FÅR DET VARA NOG]

Är Försvarsmakten ett ämne som engagerar?

[Varför är det ingen som lyssnar på mej?]

Som informationsdirektör skulle jag gärna vilja svara ja på den frågan men tvingas tyvärr se sanningen i vitögat.

[I egenskap av ansvarig för skönmålning och spridning av halvsanningar och propaganda erfar jag dessvärre att jag fullständigt misslyckats med mitt uppdrag.]

Debatten går stundtals het och känslorna svallar till exempel på denna blogg och några till, eller på Svenska Dagbladets ledarsida och nyhetsplats.

[Sanningssägare som Wiseman, Chefsingenjören, Widman, Arvidsson och Holmström fördunklar ständigt min tillvaro och gör mitt liv surt. Jag hoppas de trillar framför tunnelbanan.]

Men det är inte representativt för allmänhetens syn eller våra politikers uppmärksamhet. Försvars- och försvarsmaktsdebatt är ofta introvert, navelskådande och utan att väcka ett bredare intresse.

[Tack och lov begriper svenne och ledamöterna i försvarsutskottet inte mycket i sak, men generalernas i försvarsmaktsledningen oförmåga att begripligt uttrycka sig i tal och skrift är ändå ett stort bekymmer.]

Von anonym sa...
4 februari 2011 kl. 23:04  

Lagersten gör här ett tappert försök till att stilla de missnöjes yttringar som byggds upp under senare år. Om FM önskar goda ambasadörer för framtida rekryteringar, så är detta inte en framkomlig väg. Klyftan mellan FML och vissa yrkeskategorier är avgrundsdjup. Kom inte här och tala om hur och vad bloggare skall göra och vara. Vill någon vara anonym, låt då han eller hon vara det. FM har de senaste åren inte på något sätt behandlat "mjuka" frågor på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Obligatorium, oklara avtal, förhalande av ALFF avtalet mm. Är några exempel på hur AG misshandlar och missbrukar skatteinvesteringar. Samtidigt ska vi vara goda ambasadörer. Jag säger bara kyss mig i arselet !

Anonym sa...
4 februari 2011 kl. 23:51  

Bra Lagersten. Äntligen en nyanserad röst på detta gnällmedia

Lars Rössle sa...
5 februari 2011 kl. 00:26  

Jag önskar Erik och resten av FML välkommen in på banan och hoppas att det inte var en engångsföreteelse utan att det är ett seriöst och långsiktigt engagemang bakom inlägget.

Du har helt rätt i att vi inte längre har ”lyxen” att kunna rekrytera ur en stor värnpliktskull utan måste av egen kraft marknadsföra oss för att kunna konkurrera om personalen (soldater, sjömän, civilanställda och officerare). Du har också helt rätt då du konstaterar att vi gemensamt behöver positionera Försvarsmakten som en naturlig del i samhället och ”skapa jordmån för att känna och visa stolthet som anställda i Försvarsmakten”.

Men, kokar man ner det du skriver uppfattar jag budskapet i ditt inlägg som att ”debatt är ok, så länge det inte stör rekryteringen”.

I så fall har ni inom FML inte förstått vad det här handlar om.

Debatterna förs inte för att sabotera rekryteringen! De förs av ett antal ytterst engagerade individer som är djupt oroade över vad som håller på att hända med en Försvarsmakt som vi känner stark lojalitet med. Flertalet av oss förstår och accepterar att tiderna förändras och att FM måste förändras för att vara relevant. Men, debatten har sina rötter i en frustration över beslut (och ickebeslut) som inte stämmer med den verklighet vi upplever ”längst ut på linan”. Den handlar om beslut (och ickebeslut) som uppfattas som ologiska eller till och med kontraproduktiva i förhållande till det vi uppfattar som Försvarsmaktens uppgift!

Är den debatten önskvärd?

Den är uppenbarligen besvärande, men definitivt nödvändig för att skapa den jordmån du efterlyser, så att vi ska kunna känna den stolthet du skriver om. Om ni inom FML inte ser det sambandet är vi riktigt illa ute.

Hur vi ska kunna vända på skutan då många, inklusive mej själv, känner att jordmånen eroderar mer och mer för var dag som går. Ett nyckelord du använder är ”gemensamt”. För mej betyder det ett lagarbete där var och en känner delaktighet. För att jag ska kunna vara delaktig krävs att jag förstår min del i helheten, men också att den som leder faktiskt lyssnar och tar till sig mina synpunkter. Jag är väl medveten om att jag inte alltid har rätt, och att det som är rätt för mej kan vara väldigt fel för någon annan. Men så länge jag upplever att den som leder tar in, lyssnar och för en saklig och transparant argumentation så kan jag acceptera ganska stora förändringar – bara målet är klart och att jag ser att det vi gör leder mot målet.

… och där har du sannolikt roten till problemet. Flertalet av debattörerna upplever en frustration över att systemet hindrar oss från att utföra det vi på vår nivå upplever leder till målet. Och, eftersom det inte finns något internt ”Försvarets Forum” med högt i tak där man kan ta upp diskussionen och få bra svar så återstår bara ”bloggosfären”.

Genom det extremt höga tempot i genomförandet av förändringsarbetet och den okänslighet för personalens frustration som FML uppvisat har man faktiskt sig själv att skylla för den situation som vi nu befinner oss i. Det håller inte längre att bara ”sända”, man måste också lyssna och ta till sig det man hör innan man agerar.

Ibland måste man till och med stanna upp och ifrågasätta det man gör. Det gäller mej men det gäller också för dej och det gäller även för Sverker (och alla på linan mellan honom och mej).

Om ni inom FML bara är intresserade av att skapa en snygg fasad så kan vi lägga ner diskussionen här och nu.

Om ni istället är ärligt och uppriktigt intresserade av att reda ut den här härvan vi befinner oss i igenom att skapa en sund och väl fungerande organisation bakom fasaden, så är ni hjärtligt välkomna in i debatten, men det kräver både ödmjukhet och prestigelöshet från alla inblandade.

Som avslutning tänkte jag syna ditt påstående om att du eftersträvar en öppen debatt, fri från repressalier, genom att underteckna.

Med vänlig hälsning

Lars Rössle, LSS

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 08:00  

Dopping skriver:
"Ett till synes klokt inlägg" skriver en av de anonyma. En misstro grundlagd i många år skiner igenom i de flesta av kommentarerna.

Sällan har väl någon prickat så rätt i ett uttalande! Det ÄR en misstro som skapats under många år. Titt som tätt är det någon som skriver att detta är ett gnällforum. Ja, kanske det är så, folk vet att skriver man här så är det i alla fall någon som läser. En tidigare FVI sa en gång på ett möte -"de gnälls så mycket på flottiljerna".
Min ingen verkar fråga sig varför det gnälls. Jag har småbarn hemma, de är gnälliga ibland, jag har dock noterat att om jag tar mig tid att lyssna till gnället och förklarar vad som händer just nu och vad som skall hända framöver så minskar gnället markant.
Kanske vore något för L24 att prova på, lyssna och förklara, så skall ni också märka att gnället minskar.

- Dopping, självrespekten är naturligtvis viktig, men som med utlandsobligatoriet så är det så att väldigt många i FM har inte en högre utbildning som är gångbar på den civila marknaden, amorteringar måste betalas. Så man får kämpa på efter bästa förmåga, för man har inga andra alternativ.
Och trots gnäll och gny så kan det vara så att många fortfarande känner en stark lojalitet, inte mot FML, utan mot den nation man en gång tog anställning för försvara mot den lede Fi.

Kn Stofil

Statsmannen sa...
5 februari 2011 kl. 09:22  

@Staffan Dopping.

Självklart har informationsdirektören samma uppdrag som FML. Men inte samma möjlighet att påverka verksamheten internt. Informationsdirektören har inte heller den verksamhetserfarenhet som finns på förbanden, och kan därför inte heller alltid göra en korrekt analys av effekterna av FML:s beslut.

Ett exempel är utlandsobligatoriet. Många skrev på för att inte bli av med jobb, då den civila efterfrågan på växelvis framryckning under eldgivning är låg. Och att man kanske bor på orter där arbetsmarknaden i övrigt är ganska begränsad. Men ute på förbanden ser vi att obligatoriet tillkom då IO14 kommer att medföra en såpass slimmad organisation att många MÅSTE åka på internationell mission oavsett personlig livssituation. Det hade t.ex. varit mycket bättre med morötter än piskor. T.ex. inga nivåhöjande utbildningar är aktuella förrän man har gjort utlandsmission.

Det andra bekymret ser vi framför oss inom en relativt kort tid. IO14 och Prodorg14 kommer INTE att leda till utlovade hemtagningsvinster genom lägre lönekostnader, då dagens personal finns kvar i organisationen och fyller upp de kvarvarande vakanserna. Och då kommer det ett erbjudande till dagens personal att både OMGALONERA sig och SÄNKA SIN LÖN.

@Staffan. Om du är HELT säker på att jag har fel, vänligen kommentera, då du säkert har större insikter i FML:s inre liv än jag.

Fast helst vill jag ha det löftet från Tolgfors eller ÖB. Och då inte ett tillfälligt fram till 2014.

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 09:32  

Jag måste bara hitta och läsa denna auktorisation och de berörda dokumenten...

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 09:33  

Kanske kan vi lösa alla förtroendeproblem om vi skaffar en ny logotype för FM?
Vad tror du om det Dopping?

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 09:47  

Ska man skratta eller gråta när man läser Lagerstens och Doppings ord om öppenhet och samtidigt läser om turerna kring rapporten om GIV:an på Marmal, senast i kommentarerna hos Borneo 3 februari?

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 10:28  

@ Lagersten
Det genomförs ju ett försök ifrån FML att åka runt på förbanden för att LYSSNA på personalen. Vad jag fått mig till livs så har det inte gått sådär lysande för våra Generaler att just LYSSNA. Jag skäms å deras vägnar när jag hör hur de går i försvarsställning i sin argumentation med anställda och jämför förhållanden och arbetssituation med kalla kriget!? I din yrkesroll borde du se det som viktigt att våran högsta ledning inte argumenterar som inför en separation.....lyssna, lyssna, lyssna.... annars går det ju inte förstå varandra. Det andra är ju att FML i sen argumentation förhåller sig till relevanta jämförelser. Klarar man inte av att förhålla sig till de förändringar som skett i samhället under de senaste 30-40 åren så skall man nog inte uttala sig alls offentligt...... det verkar man paradoxalt nog ha fattat generellt då de är helt frånvarande "i debatten" .
I vilket fall som helst så tycker jag att du skall ta ett snack med våran FML gällande hur man kommunicerar med sin personal, det blir ju annars lite kontraproduktivt om personalen går ifrån mötena tittandes frågande på varandra och undrar från vilken planet de på podiet kom ifrån....

Som så många andra förblir jag anonym så länge jag har lån att betala av på...... (30-60 år) ;)

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 10:39  

"Är anonymiteten ett problem? Nej, inte i sig. Relevanta texter påverkas inte om det är anonymt. Däremot skulle jag gärna se att fler uttalade sig under eget namn, både för att jag tycker att det ger en bättre argumentation och för att de skäl som framförs för att göra det anonymt är besvärande för myndigheten. Påståenden som risk för repressalier, hot om efterverkningar etc. Sådant är inte förenligt med Försvarsmaktens demokratiska uppdrag och något som jag med kraft kommer att ingripa mot."

Låter bra men som någon nämnt innan så funkar det inte så i FM.
Jag har erfarenhet av när kolleger agerat rätt, helt i enlighet med avtal osv men sedan fått en kniv i ryggen av högre chefer.
Informationsdirektören kan ju börja agera i Chefsingenjörens fall, där finns det rejält med signaleffekt att hämta...

Och hur skulle det gå till om jag nu verkligen skrev mitt riktiga namn och uttalade mig om något känsligt. Hur skulle JAG kunna få rätt mot högre chefer?
Att så många är anonyma när man yttrar sig borde vara en väckarklocka.....

Lt C Johansson sa...
5 februari 2011 kl. 11:06  

alla är bara intresserade av sin månadslön, FM är bara en plånbok för huvuddelen av dess anställda.
allt är ödelagt av karriärister utan
intresse av uppgiften
t.ex vem kom på att FMCL skulle ägas av en privatperson o därefter hyras till FortV som sedan hyr ut till FM
Game over bröder o systrar

Sumatra sa...
5 februari 2011 kl. 11:37  

VI BEHÖVER DISKUSSIONEN.

Se där rubriken på inlägget. Efter 33 kommentarer har den som skrev inlägget inte behagat delta i den diskussion som inlägget startade.

Alltför van vid enkelriktade budskap är det nog svårt att ställa om och verkligen ta en diskussion med FM personal. En sådan diskussion är nog åratal bort.

Vem skall nu svara på de kommentarer som riktar sig direkt till nuvarande Info-direktör? Den förre?

Är skälet möjligen ÖT-stopp i HKV och att Lagersten av detta skäl är förhindrat att delta i debatten?

Bajsgropen sa...
5 februari 2011 kl. 12:19  

Som jag tidigare har påpekat så har det funnits - i flera år - diskussionforum på eMil, där alla deltar med eget namn.

Men det har aldrig blivit något av det. Gissa varför?

Även om deltagarna på sidan vore anonyma kan man alltid koppla IP-nr till FMID, och *poff!* så var den anonymiteten borta.

Så länge FML - och alla andra olika chefer - uppvisar en närmast diktatorisk ovilja att bli ifrågasatta, och 'obekväma individer' (ex "Chefsingenjören") blir utfrysta och sparkade, så kommer det ALDRIG bli några bra diskussioner i nivå med vissa bloggare och forum.

"Ledarskapet" måste uppvisa äkta självinsikt och bli ledare/föregångsmän på riktigt för att återställa förtroendet för dem.

Och dit, gissar jag, är det långt kvar.

GMY

TRIDENT sa...
5 februari 2011 kl. 13:16  

@Sumatra

Herr Informationsdirektör torde ha chefslön och således är ÖT-stopp inget giltigt skäl.

Brist på argument, bristande intresse eller ren ovilja att trassla in sig i saker som man inte kan redan ut själv torde nog vara mer verklighetsnära skäl.

Apropå förslaget med ny logotyp som någon tog upp så finns väl den ratade (och väääldigt dyra)logga i humorkubens mörka källarvalv, och herr Dopping har ju behagat kasta sig in i debatten - så varför inte vrida tillbaks klockan några år och starta om på ny kula....


...kanske t.o.m. väcka liv i värnplikten igen och sedan ta det lugnt, välplanerat och med eftertanke därifrån....

...och den som har minsta tanke på att det ens finns hopp till en diskussion om nuvarande situation borde gå på en av AI:s genomgångar - då försvinner den villfarelsen blixtsnabbt. Är ni inte med mig är ni mot mig och då kan ni fara åt he...te för då har ni inget i FM att göra. Nu lindar ju generalen in budskapet så gott han kan - men innebörden är självklar.

Nä - kära kollegor, hoppet är ute och nu hjälper inte ens skademinimering som facebook, twitter och egna bloggar längre. Det som krävs för att det ska bli bättre är att det först blir ordentligt mycket sämre och hela skutan totalhavererar. Först då - kanske - våra kära folkvalda börjar ta sitt ansvar och kanske t.o.m. funderar innan de trycker på "ja" knappen.

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 13:18  

Bästa FML! Lyssna och fixa till bristerna så slipper ni gnället! Skapa en logisk struktur där personalen är med så blir det mycket bättre. Varför inte börja BasOrg 14 arbetet med att klara ut vilka uppgifter som skall lösas istället för hur många individer som skall in i de dysfunktionella rutorna...

Varför inte se till att dom olika "jätteLEGO-bitarna" i PRIO fungerar var och en för sig innan man klistrar ihop dom...

Varför tvinga PRODORG att kryssa i JA-rutan, det är väl ändå INSATSORG som skall åka eller har jag missuppfattat det!
När ni ändå körd er er "kryssruteövning" i somras så hade det varit mycket trovärdigare med en enhetlig behandling av "nej-personalen", dvs avskeda alla som kan avskedas, placera alla fullmaktare motsv. i övergångsorg. Nu blev det ju massor av olika lösningar, det gäller att välja om man skall äta kakan eller spara den...

Ert synnerligen inkonsekventa och ologiska beteende skapar förvirring och misstämning, vi som jobbar i FM till vardags blir tyvärr inga bra rekryterare med ert nuvarande uppträdande.

Till sist måste jag instämma i andra inlägg; VAR ÄR ÖB??? Fullkomligt osynlig och tyst är historiskt sett ingen framgångsrik ledarstil. Kom ut på "catwalken" och visa upp dig och stå till svars för dina handlingar och förklara dig.

Anonym? Absolut, no doubt! I just det avseendet har vi anställda lärt oss läxan!

Erik Lagersten sa...
5 februari 2011 kl. 14:09  

Har med intresse läst reaktionerna på mitt gästinlägg. Känner mig styrkt i att den väg Försvarsmakten väljer när Direktivet för sociala medier formellt fastställs är den rätta. Många röster behövs för Försvarsmaktens utveckling.

Noterar att de som tidigare på denna blogg utgett misstro mot ledningen inte direkt ändrar uppfattning. Jag ifrågasätter inte era känslor men kan konstatera att för min del så finns det ingen skillnad mellan det jag skriver och det som är det faktiska verkställigheten. Jag har rykte om mig att faktiskt säga vad jag tycker och tänker till mina medarbetares förskräckelse och tiden får utvisa om inriktningen enbart blev ett luftslott eller en faktisk byggnad.

Några kommentarer till enskilda inlägg:

Lars R – jag håller med dig om förändringstakten. De reformer vi genomför går snabbt och är upprivande. Det kommer också till uttryck i Officersförbundets undersökning häromdagen. Det är en av de frågor som ständigt diskuteras inom FML och som också kommenteras av CLEDS på Emil ang nämnda undersökning.

Wisewoman mfl – frånvaron av diskussionsforum inom Försvarsmakten. Det stämmer. Nuvarande plattform Emil saknar fungerande forum, både teknik och replikering är antika. Inom HKV pågår ett arbete att ersätta Emil och forsvarsmakten.se med ny teknik. I kravprofilen för detta finns dialogforum och interaktivitet. Jag ser tiden an med tillförsikt avseende detta då jag delar er uppfattning att det behövs för en modern organisation.

Sumatra – förutom att jag har förmånen att ha oreglerad arbetstid så ingår det inte bara att skriva i dialog utan också att läsa och reflektera vad som skrivs.

Alla anonyma som ger skäl för anonymitet. Som jag skrev påverkas inte relevanta texter av anonymitet men jag är inte helt hundra på att era skäl håller. Har ni själva utsatts eller är det hörsägen? Om det som ni skriver stämmer så krävs det att fler vågar pröva om vi i grunden ska förändra en kultur (utbredd eller ej).

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 14:12  

Vem behöver lyssna på Lagersten eller Dopping ? Väger deras åsikter tyngre än ett anonymt inlägg ? Svaret på frågan är självfallet nej. Det enda man kan vara säker på är att det luktar illa, även när dom sitter på skithuset.

TRIDENT sa...
5 februari 2011 kl. 14:24  

...och efter att ha läst alla inläggen drar jag slutsatsen att bumerangen som herr Informationsdirektör kastade ut har roterat varvet runt och träffat dess naive kastare i nacken med kraft, - aj!

När ska ni i FML förstå innebörden av ordet "ledarskap"?

...eller var inlägget i debatten bara "läpparnas bekännelse" för att den politiska nivån flåsat er i nacken?

Gör man ett sånt inlägg som herr Informationsdirektör har gjort för man även vara med och följa upp det. Bloggvärlden är snabb och man har bara en chans....

Någon tog upp rekrytering - och i det avseendet får jag erkänna att mitt samvete är rent. Jag har inte "blåst solsken i ars...et" på någon - däremot starkt avrått några som hade lite intresse. Jag kan även erkänna att jag inte heller mörkat nuvarande situation för våra uppdragsgivare - skattebetalarna. När någon frågar säger jag som det är - och när man berättar den pågående tragikomiska farsen med CI:s uppsägning då tror de inte att det är sant.

Vad får våra uppdragsgivare för 40 000 000 000kr per år? En amöba oduglig till allt annat än administration!

Herr Informationsdirektör bör nog ha tillräckligt med förstånd för att förstå att det spelar ingen roll hur mycket pengar som spenderas på glättiga trycksaker och usla reklamfilmer - kan inte de som redan är anställda med gott samvete rekommendera någon att arbeta i samma företag - då kommer rekryteringen att sk*ta sig å det grövsta.

Jag ser med spänning fram mot nästa vecka och de stolligheter som då kommer att brisera...

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 14:26  

@ Sumatra

Jag tror att Infodir inte deltagit i debatten av den enkla anledningen att han inte förstår hur ett deiskussionsforum på en blogg fungerar (att det är en 2-vägs-diskussion)

Jag tror att Infodir, Försvarsministern, m fl i ledningen tror att det räcker med att det gör ett uttalande och sedan har de gjort sitt

De anser nog sig stå över den diskussion som förs i forum som detta

Tyvärr

Wiseman sa...
5 februari 2011 kl. 16:09  

Som synes finns det tre repliker efter informationsdirektörens replik och det beror på att kommentarsgodkännandet inte sker kontinuerligt utan när det passar.

Freddy Lundmark sa...
5 februari 2011 kl. 16:46  

Det är i alla fall positivt att man från FM sida börjar en dialog... sen får vi väl se vad som händer.

Jag blir mest skrämd när jag inser hur lågt (det i alla falla upplevs - vilket är det viktiga) taket blivit i FM på den 11 år som gått sedan jag lämnade 2000.

Jag får innerligt hoppas att det kan komma till dialog på riktigt, sen måste nog kanske delar av den nuvarande FML lämna för att skadorna skall kunna börja repareras.

Det ligger något i diskussionen om anonymitet - lätt för mig att säga jag har ju inget att förlora - men om fler vågar träda fram så gynnar det procsessen. Sedan har jag full förståelse för att många tvekar, jag hade troligen inte vågat ta det steget om jag varit kvar!

Freddy Lundmark
RO/Lt Fd YO KA2

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 17:01  

Ja du infochefen du har med all önskvärd tydlighet klargjort att du inte begriper hur människor fungerar. Din företrädare som synts på forumet har dessutom svart på vitt på detsamma. Vad gör han idag förresten?

Självklart anonym (för jag saknar förtroende)

Staffan Dopping sa...
5 februari 2011 kl. 17:13  

En kort andrakommentar: Det är sannolikt så att FML kan bli bättre på att lyssna. Tonen i de flesta kommentarerna här antyder att en ytterligare ansträngning från ledningens håll bör ske.

Och vad gäller Erik Lagerstens närvaro på den här bloggen: jag tror att ni underskattar signalen i att informationsdirektören medverkar här (och inte avstår från kommentar som många tycks utgå från).
Om ni undrar varför jag tog till orda här så hänger det helt enkelt samman med att jag har en stark övertygelse om att samtal och (offentlig) diskussion är oerhört viktigt för att utveckla verksamheter och möjliggöra legitimitet. Och då finns det en poäng med att agera i samma anda, tänker jag.

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 17:17  

@ Herr Lagersten.
”allmänhetens syn eller våra politikers…”. Deras uppfattning av verkligheten kallade din företrädare för spökbilder. Nu är det nog så att allt som inte ser ut som i rekryteringsfoldern inte är spökbilder. Verkligheten finns hos betraktaren.
Välkommen in i vår.

Att vi som arbetar inom firman är viktiga för rekryteringen av de nya medarbetarna är en bra och viktig insikt. Där finns en del att jobba på!

”Påståenden som risk för repressalier, hot om efterverkningar etc. Sådant är inte förenligt med Försvarsmaktens demokratiska uppdrag och något som jag med kraft kommer att ingripa mot.”
Okunskapen om detta beteende säger mer om hur bra filtret uppåt fungerar än om verkligheten?
Rekommenderar bloggarna Strilaren och Far Far Away….

”Enskilda befattningshavares uppfattningar eller tyckanden utgör inte grund för ställningstaganden…”
Här behövs en ensad uppfattning och faktaspridande av de olika befattningshavarna som reser omkring och svarar på diverse frågor. Deras enskilda ”tyckande” framställs inte sällan som fakta och FM;s åsikt.

”Problem löses bäst genom handling och dialog, inte genom att låta bitterheten rinna osedd och ohörd i anonyma inlägg på internet.”
Jag vill påstå att de flesta problem som behandlas på bloggarna har varit i säck innan de kom i påse. Oftast är det problem som varit kända, välkända och i vissa fall ökända i många år. Jag hoppas att det även gäller vår nuvarande och tidigare infodirektörer.
Att ta tag i det som nu kallas ”utmaningar” genom handling och dialog välkomnas.
Det finns massor av sådana att hitta här på bloggarna!
Att FML är informerad om vad som står på bloggarna är både jag och creeper övertygade om.

En ”god nyhet” är väl att ni skall se svårigheter och utmaningar som de uppfattas av oss, nämligen som problem.
Du skriver dessutom att ni skall börja ta tag i dem och handla! Jag väntar med att definiera den nyheten till dess jag sett resultat!

Välkommen och lycka till!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 18:39  

@ Wiseman

Jo vi kan notera att Infodir har gjort återkommande inlägg

Men notera att Infodir skriver "Noterar att de som tidigare på denna blogg utgett misstro mot ledningen inte direkt ändrar uppfattning."

Trodde han att det skulle räcka med ett blogginlägg för att att alla skulle ändra uppfattning?

Missnöjet gäller ju i grunden i inte brist på kommunikation

Missnöjet gäller ju i grunden en mängd (miss-)förhållanden i FM

En fungerande kommunikation skulle kunna vara ett sätt att komma fram till hur dessa (miss-)förhållanden skall åtgärdas - men kommunikation i sig löser ju inte särskilt mycket

Det krävs lite "verkstad" också...

Jag tror att det är därför vissa efterlyser andra än Infodirs röst på detta forum, dvs de som är ansvariga för "verkstaden" (PROD bl a)

TRIDENT sa...
5 februari 2011 kl. 18:45  

BÄSTE HERR INFORMATIONSDIREKTÖR....

Såsom varandes anställd i Försvarsmakten har ja en fråga som jag hoppas att herr Informationsdirektör kan besvara...

Var är vår högste chef - ÖB?

Skulle inte vår högste befälhavare vara av åsikten att det är dags att utöva lite ledarskap?

Personligen kan jag bara tänka mig två skäl som är viktigare än den egna sönderfallande organisationen - egen sjukdom eller anhörigs sjukdom. Eftersom ingetdera kommunicerats kan jag såsom anställd i Försvarsmakten inte dra annan slutsats än att vår högste chef prioriterar andra saker före att ta tag i den egna sönderfallande organisationen.

Om det är andra saker som prioriterats högre är detta allvarligt - beror det sedan på att informationen som når ÖB passerar så många "karriärfilter" att verklighetens problem försvinner på vägen då är det katastrof.


Så - Herr Informationsdirektör:

Var är vår högste chef?

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 19:06  

@ Dopping
"Det är sannolikt så att FML kan bli bättre på att lyssna. Tonen i de flesta kommentarerna här antyder att en ytterligare ansträngning från ledningens håll bör ske" Vilken slutledningsförmågsa du har. Du sparkar in öppna dörrar. Det som dock är mer beklämmande är den totala frånvaron av ÖB med anhang.

Lars Rössle sa...
5 februari 2011 kl. 19:48  

Tack Erik att du återkom för att följa upp det du startade. Jag vill också tacka dej för det svar du riktade direkt till mej men tyvärr var det inte så mycket substans i ditt svar som man kunde ha hoppats på.

Hade ni INTE diskuterat personalens missnöje över förändringstakten hade jag blivit riktigt upprörd. Det som skulle vara intressant att veta är hur de diskussionerna förs och ur vilka perspektiv som problemen belyses. Det finns nämligen ett antal perspektiv som skulle kunna få mej minst lika upprörd som om frågan inte diskuterats överhuvudtaget.

Om detta fick vi dock inget klarläggande.

Det omedelbara syftet med ditt första inlägg och det senare svaret verkar vara att ”pusha” för den nya policyn avseende sociala medel. Dessutom får vi nu också reda på lite om vilka planer ni har för att ersätta EMIL-plattformen med någon annan och mer interaktiv plattform. Dessa initiativ verkar vara frukten av de nyss nämnda diskussionerna i FML men syftet är fortfarande oklart. Handlar det enbart om att skydda rekryteringen eller handlar det om en mer grundläggande och seriös förändring hos FML att ta in, lyssna och föra en saklig och transparant argumentation?

Om detta får vi heller inget klarläggande.

Det är väl i och för sig bra att nyttja nya media, men oavsett vilka verktyg ni än använder så är det ändå bara verktyg. Man blir inte automatiskt en fenomenal snickare bara för att man har verkstaden full med de finaste verktygen.

Framgången hänger på hur verktygen används och om det skriver du tyvärr ingenting.

Du har helt rätt i att det behövs många röster för Försvarsmaktens utveckling. Problemet är att många av debattörerna, välgrundat eller ej, inte längre litar på budskapet i ÖRA. Att under sådana förutsättningar lansera ett FM-debattforum, oavsett plattform, kommer garanterat inte locka till konstruktiv debatt. I stället riskerar du att få det fyllt med inlägg på temat ”Tycker som chefen fast mer” och det stärker ju inte direkt trovärdigheten, eller hur?

FML största utmaning ligger inte i att få basorganisation och insatsorganisationen i balans. Det handlar heller inte om att rekrytera tillräckligt många sökande till GSS, SOU och OP och det handlar heller inte om att få Excel-arket med budgeten för 2014 i balans. Dessa är stora utmaningar och kanske tillsynes omöjliga men det är faktiskt inte det viktigaste ni har framför er.

Det absolut viktigaste som FML har framför sig är att återskapa förtroendet mellan personalen och ledningen. Om ni misslyckas med det så spelar det ingen roll om ni lyckats med allt annat, FM kommer ändå att fortsätta att implodera.

Jag är övertygad om att FM fortfarande en chans att undvika den totala härdsmältan, men för att det ska lyckas bygger inte bara på att jag ska anpassa mej till vad ni vill, det bygger i minst lika stor grad på att du, Sverker och övriga medlemmar i FML anpassar er till mej och resten av FM personal. Jag är villig. Är ni?

Med vänlig hälsning

Lars Rössle, LSS

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 19:53  

Hade FM varit en god, modern och attraktiv arbetsgivare hade infodirektören, ÖB, Grundevik m.fl sedan länge varit aktiva i bloggsfären helt utan något floskelsprudlande policydokument.

/Mackan

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 20:34  

Om inget görs åt förtroendefrågan med blixtens hastighet så är det kört tror jag.

Senast rasar korthuset när BasOrg 13 blir verklighet. BasOrg 13 är den totala katastrofen för FM då balansen mellan uppgifter och personal har havererat fullständigt. Många tror att InsatsOrg kan stödja. Men då både ProdOrg och InsatsOrg är oerhört underdimensionerade i förhållande till nu kända uppgifter så blir det som att en armlös som leder en benlös i de blindas oupplysta korridor...

Hela företaget påminner om det Romerska imperiets fall. Alla vet att Rom fallit utom de styrande för de var upptagna av annat...

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 20:56  

Det finns några personer som borde ut på pisten.

1)Öv Johan Fölstad du drev på denna yrkessoldat och värnpliktens lämnade sen mitt när det skulle startas blev du sur för att du inte blev stf Pers dir och "flydde" från persstaben...Gick det som du tänkte dig.
Jag tycker det gått FÖR FORT, inga avtal, Värnplikten borta, i juni blir det kaos på många förband avseende IBSS då förbanden inte har soldater i IO 14 som täcker detta, obligatorium till alla inte bara IO....; Kommentera gärna listan kan göras MKT längre !!!

2) Genlt Jan Salestrand du förordar saker på gammal vpl-försvarskunskap i synnerhet avseende armén. Nu hävdar du bara ditt gamla underlag som tidigare C PROD i din nya befattning för du kan ju inte ha gjort något fel när du var C PROD.....som C LEDS nu skulle behöva justera...Du var mkt kritisk till beräkningar om hemtagningar som inte var realiserade men ändå så bara kör vi på...???

3) Genlt Göran Mårtensson. Det är väl så att beslut om Territorriella staber där har redan fattas av dig och C INS dock har Rikshvch ej redovisat sin utredning, delaktighet trovärdighet, för dig har jag inget förtroende LÄNGRE. Och man undrar vad du lovat marinen för nu ska MarinB leda markförbanden i söder (logik saknas) men om ex-vis P7 ska övervaka Öresund så förstår man att du tänkt fel konsekvent...
Skärpning... Markterritoriell verklsamhet ska väl naturligtvis ledas av Armeförband, inte räkna pengar vad som är billigast (som INGEN kan visa att det är så) ..KOMPENTS i första rummet tack.

Och hur är det med FHQ och brigadstaber förutom att det är rent snurrigt...vem ska ansvara för vad och hur säker ställs kompetensen....att kompetens är underordnat ekonomi förstår jag.
Vad tror du att regional ledning skall ge ??
Se på Försvarshälsorna...Samordningen ökar...Fel väg, självmål.

IO 14...nu snurrar den igen..i armen..
Förklara hur vi framöver ska producera mekförbands Strf 90 och Patria..på olika platser och sedan skicka dessa utomlands. Ska materielen i insats områden omsättas varje gång lätt mekbat ersätts av mekbat....? För att utbilda anställda soldater på ett annat systen som inte finns på orten ger dyra reskostnader. Nä gör 6 likadana mekbat de borde C PROD vara intresserad av, billigast.

suck vad mkt det är som har kommit igång HELT FEL.
Vi har dom chefer vi förtjänar eller ??? Undrar när vi får LEDARE.
Är det för sent att RÄTT TILL ALLA TOKERIER?

Markstridare

TRIDENT sa...
5 februari 2011 kl. 22:00  

@markstridare

Kunde inte uttryckt det bättre själv. Instämmer till fullo med dina åsikter!

I tidernas begynnelse när undertecknad utbildades var ledorden chef-ledare-fackman. Det var på den tiden då det hette "allt för krigsförbanden" och "personalen är vår viktigaste resurs".

Var det gått fel i urvals och befordringssystemet kan man nog göra en doktorsavhandling på - men att något spårat ur på vägen går inte att sopa under mattan.

Själv tror jag att avsaknaden av personligt ansvar för besluten är en av kortslutningarna i systemet. När degraderades en överste eller general senast i Sverige? Har det överhuvudtaget hänt i modern tid?

Ansvar utkrävs av "allmogen" som fifflar med reseräkningen, tar tjänstebilen hem eller tankar 20 liter av kronans bensin.

När man fattar beslut som slänger 100-tals miljoner av investerade skattekronor rakt ut i slasken, eller köper in ett undermåligt tyskt s.k. "stödsystem" som kräver horder av konsulter för att ens klara de mest basala funktioner som att betala ut lön till de anställda (observera lön - inte rätt lön)- 4 MILJARDER har pumpats in i detta s.k. stödsystem arbetstidskostnaden exkluderad. Har något ansvar utkrävts för denna cirkus?

Det ska bli synnerligen intressant att se om det rullar några huvuden när kommande katastrofala rekryteringssiffror träffar verkligheten. NÅGON är ANSVARIG!

I ett civilt företag är det inte ovanligt att både vd och styrelse åker ut med slasken när målen inte uppfylls - men att detta skulle hända i ryggkliarklubben är knappast troligt.

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 22:58  

TRIDENTs fråga är bra... VAR ÄR DU, SVERKER?

Varför skickar du din budbärare? Och dessutom ex-budbärare med samma budskap?

Shit, FM idag är en skuta på väg mot undergången... INGEN tar något ansvar, allra minst våran högsta chef! För att inte tala om Herr Tomhylsan!

Båda gömmer sig eller flyr bakom.... lyssna nu... "FLOSKLER"... känner ni igen det...? men har inget att komma med i en "verkstad" och dess verklighet. Bara prat, prat, ord, ord... Ingen verkstad!

Apone sa...
5 februari 2011 kl. 23:03  

Ang. diskussionsforum i eMil: det existerar alltså redan ett sådant (inte helt klart hur mycket alla ser, beror på rättigheter i FMLAN).

Forumet må vara ålderdomligt (blir lätt så när man tar ett gammalt system och tar bort alla bra funktioner för "säkerhets" skull), men det är inte därför ingen skriver.

Det finns, om jag minns rätt, EN ganska livlig: den om anonymitet. Och den började för länge (åratal) sedan.

Den som inte känner till detta har haft huvudet någonstans där solen inte skiner, LÄNGE.

Den som inte känner till att FM är en hård arbetsplats där personalen är "expendable" har också haft huvudet långt upp i ...där solen inte skiner.

Jag är GLAD att jag lämnade FM efter ca 12 år på olika arenor.
FM idag är en djävla kass arbetsgivare, och vems fel är detta? Anyone som tar åt sig?

Trodde väl inte det..

Ingen förbättring kan ske, förrän ansvariga börjar TA ANSVAR och agera med FÖREDÖME. Agera inte egenintresse, agera i nationens intresse.

Ska det vara så svårt?

GMY

Apone sa...
5 februari 2011 kl. 23:11  

@Trident,

"Någon" har slutat, gått vidare snett uppåt och kan inte lastas för tidigare beslut.

Ingenting förändras i detta.

Det är inte EN persons fel, det är en lång rad beslut från olika regeringar i samförstånd med en karriäristisk officerkårskultur.

Efter major är man inte officer längre, man är politiker.

Gällande SAP så är det ett galenpannabeslut av galaktiska mått. Var det ingen som frågade en TEKNIKERS uppfattning? (retorisk fråga, svaret är ju "nej")

Skit in - skit ut.

GMY

Anonym sa...
5 februari 2011 kl. 23:12  

@Dopping,

Dppng säger:
"Om ni undrar varför jag tog till orda här så hänger det helt enkelt samman med att jag har en stark övertygelse om att samtal och (offentlig) diskussion är oerhört viktigt för att utveckla verksamheter och möjliggöra legitimitet. Och då finns det en poäng med att agera i samma anda, tänker jag."

Om man ställer ovanstående - fullt rimliga - uttalande i relation till vad Dppng de facto presterade i detta avseende under sin period som informationsdirektör i försvaret, framstår det faktum att han inte längre innehar denna post fullt begripligt.

Men nu förhöll sig de realiteter vilka ledde till nuvarande ordning möjligen något mer komplexa än så - eller?

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen...

/LW

Sumatra sa...
5 februari 2011 kl. 23:19  

Nu blev det lite mycket olika och spretande :-). Här gäller det att avgränsa.

@ Markstridare.

Markterritoriell verksamhet är en arméuppgift. Det begriper t.o.m en gammal sjöbuse.

@ Info-företrädare i debatten.

Jag är rädd att de flesta i debatten uppfattar er som "spin doctors" och inte så mycket som pålitliga samtidsskildrare inom försvarsområdet. Däremot tycker jag inte att debattörerna anklagar er för att vara skyldiga till Den Stora Oredan som vi nu ser i Försvarsmakten.

Informationstjänsten i FM har - enligt mig - förfallit till en form av Psy-Ops, riktad främst mot de anställda och den egna befolkningen.

Demokrati, och för den delen ett moraliskt förhållningssätt - är för mig inte en propagandateknik. Den har konkret substans och fläckvis absoluta värden. För mig finns ett direkt samband mellan information och någon form av påvisbar sanning; så dum är jag.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur – 'Världen vill bedragas, må den då bedragas', sa en gång Petronius på 00-talet e.kr. Han var hovman och rådgivare hos kejsar Nero. Var detta världens första informationsdirektör?

Grunden för varumärkesskapande är att det finns ett samband mellan varan och det varumärke man försöker att skapa kring varan. Det räcker inte med "information".

Att allting går att sälja med mördande reklam är en myt. Det gällde förr, när informationen inte färdades så snabbt och inte avslöjades ännu snabbare.

Det är nog inte SvD eller bloggosfären som ligger bakom de trångmål som Försvarsmakten hamnat i. Däremot oroar det mig, den låga trovärdighet som FM info-tjänst åtnjuter bland det egna corpset. Detta borde oroa fler.

Om de problem som Försvarsmakten hamnat i, informeras bäst av de som orsakat problemen. Endast den fege knuffar fram någon annan att ta stötarna; på den politiska nåvån och på nivåerna därunder.

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 01:41  

Bäste herr informationsdirektör, det vore ytterligt klädsamt att få några kommentarer till när Ni nu stoppat in näsan här.

-Varför tror du inte diskussionsforumet på EMIL blivit något alls? Där är fortfarande helt tomt. En inte alltför nogräknad analys här på Wiseman "med omgivningar" ger vid handen att minst 100 kommentarer eller inlägg skrivs varje dygn. Sannolikhetetn att hälften av dessa skribenter även har tillgång till Emil är RÄTT stor. VARFÖR, Lagersten, tror du att man väljer att skriva på en blogg istället?

-Plutch Grundevik sa vid en genomgång i Halmstad innan jul att han hade att "HANTERA" bloggar. Det ordet brukar användas när man pratar om oppositionella, om motståndare och andra mer eller mindre illvilligt inställda. Tycker Du, Lagersten, att Grundeviks ordval var lämpligt? Vad tror du Grundeviks uttalande kan få för konsekvenser för öppen dialog inom FM?

-Wilhelm Agrell höll ett mycket intressant anförande vid Folk och Försvars konferens i Sälen. När Agrell höll sitt tal satt även Saletrand och C Ins Lindström i salen. Sannolikt var även andra generaler närvarande. Talet var en fullständig torpedering av hur några ÖB och försvarsministrar hanterat det svenska försvaret. INGEN av den samlade nomenklaturan vågade replikera på Agrells anförande. VARFÖR Lagersten, vågade inte våra generaler visa Agrell att han har fel i sina teser? Eller har Agrell rätt? Bifogar en länk till professor Agrells tal här. http://www.folkochforsvar.se/images/stories/agrell2011.pdf

-Nästa fråga är en kärnfråga i ämnet ledarskap. Gäller inte längre den gamla devisen att "när uppgiften är svår och läget svårt är det viktigt att chefen är synlig och närvarande"? VAR ÄR SVERKER GÖRANSSON? Vår högste chef har varit synlig på arbetsförmedlingen får vi besked om. Man kan ju faktiskt undra om han kör karriärväxlingsprogrammet själv..... synlig som chef har han inte varit sedan halvårsskiftet i somras.

-Nästa fråga gäller den inslagna vägen för personalförsörjning. Var är idag de tidigare så pådrivande förepråkarna. Översten Johan Fölstad som för tre(?) år sedan reste runt och med fina bildspel beskrev hur fint all rekrytering skulle fungera. Samme Fölstad som vid flera sådana genomgångar blev svarslös när initierade ställde relevanta sakfrågor. Förhållanden som förutsades av kritiker och som totalt negligerades av Fölstad och de omkring honom.
Fölstad var vid den tiden också kopplad till FM ledarskapsutveckling på FHS. Samtidigt drev han eget ledarskapsföretag-Green FieldManagement Agency. Tillåten bisyssla-mjaaa kanske. Etiskt och moraliskt lämpligt? Tjaa, vad tycker du Lagersten? Rimmar det mot ÖRA?

-För många år sedan sa man alltid; inom Warzawapakten är officerarna så rädda för sina överordnade att de inte våga ta egna initiativ. Under hösten 2010 tog en spaningspluton från I19 bladet från munnen och vägrade arbeta när arbetstidsavtal inte hade följts av arbetsgivaren. DIREKT basunerades det ut från FM ledning att nu skulle det minsann bli FM Personalansvarsnämnd. Vad blev det i slutänden av "myteriärendet"? Kan du redogöra för det Lagersten? Vem hade gjort vad och när? Vad tror Du att hot om FPAN etc kan innebära för initiativförmågan i insats såväl som i huvuddelen av vår tid-PRODUKTION?

-Utlandstjänstgöringsobligatorium utan att ha ett komplett avtal. Beordrande av personal för tjänstgöring utomlands utan att den är tillräckligt utbildad-är det något vi nu ska vänja oss vid? Det som nu sker vid Helikopterflottiljen är en skam. Pga för lite helikoptrar har det blivit för lite flygtid och därmed för lite färdighetsträning för besättingarna. Behöver inte besättningarna den stipulerade flygträningen? Under 2006 kritiserade Statens Haverikommision FM och helikopterflottiljen för bristande ledarskap. Detta bristande ledarskap hade då, under tiden sedan 1998 när helikopterflottiljen sattes upp förorsakat 14 människors död i helikopterhaverier. Tycker du, Lagersten, att helikopterbesättningarna till Afghanistan mest gnäller? Har de fått den träning de behöver?

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 02:02  

Bäste herr informationsdirektör, det vore ytterligt klädsamt att få några kommentarer till när Ni nu stoppat in näsan här.

-Tycker du, Lagersten, att FM stödjer kn Pontus Hubinette tillräckligt i hans konvalecens? Vad gäller för skadade medarbetare inom FM? Tänk om man får en skada som inte syns lika tydligt-men en skada som ändå omöjliggör vissa arbetsuppgifter? T ex en smäll i huvudet som gör att jag sedan inte kan hålla koll på SäkI. Blir man uppsagd då? Eller omplacerad till en skitbefattning i en annan del av landet? Vad gäller, Lagersten? Med vilken insats är det som FM personal åker till Afghanistan?

Liknande exempel finns t ex i Halmstad där en fd soldat i dåvarande utlandsstyrkan 2000 skadade sig vid arbete med et fordon. Han har ännu idag inte fått någon ersättning.... Lokaltidningen skriver med jämna mellanrum om dettaärende-men FM verkar inte bry sig det minsta. Man häpnar. Förhållandena i filmen "Född den fjärde juli" verkar existera på riktigt-i Sverige-idag. Så lågt, så uruselt. Omvårdnad om trupp, Grundeviks käpphäst-vad är den värd???? Omvårdnaden gäller kanske bara när det är Grundevik som tjänar nåt på det hela???? Är kanske inte så sexigt att behöva ta rätt på invalider...... "det kan försäkringskassan fixa" Se för F-n till att ordna fram ett fungerande utlandsavtal illa kvickt. Eller det kanske ligger utanför FML kompetensområde? Eller utanför FML intresseområde? Vad säger du Lagersten? Blir det nåt utlandsavtal med ett fungerande veteranstöd? Sverige har idag västeuropas sämsta ersättningar vid tjänstgöring utomlands, har vi det sämsta veteranstödet också? Vad säger du Lagersten? Hur ligger det till om vi jämför oss med länder som vi annars jämför oss med?

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 10:17  

Min enkla reflektion efter att ha läst informationsdirektörens inlägg och alla kommentarer är att FM är som en tryckkokare just nu, fylld med massor av frustrationer kryddat med allmän ilska över de senaste decenniernas neddragningar. När Lagersten gläntar på locket får han, som representant för FML, detta i ansiktet. En del kommentarer kanske har ett lite väl raljant tonläge.

MEN, det jag hoppas är att Lagersten går tillbaka till FML och säger ungefär följande: "Situationen är kritisk, det finns ett djupt missnöje och utbredd frustration hos personalen. Detta kan inte hanteras med kommunikationskampanjer eller generaler som besöker förband med färdiga budskap och argument för att "övertala" eller "förklara beslut". Det kan bara hanteras genom att vi ger oss ut hos personalen och verkligen lyssnar och tar till oss deras oro och synpunkter, utan att hamna i försvarspositioner eller argumentera ner "motståndet"."

Skapar ni en sådan dialog så kommer ni inte bara att få en oändligt mycket större kraft i förändringsarbetet, utan också kanske förslag på hur vi på bättre sätt kan nå uppsatta mål. Behovet för personalen att anonymt kritisera FM på bloggar skulle minska (visst skulle det fortfarande finnas missnöjda som "gnäller" men de skulle bli färre och bloggar som wisemans skulle kunna bli mer av forum för konstruktiv dialog om försvarspolitikens och Försvarsmaktens utveckling snarare än forum för kritik.).

Våga släppa loss kraften i organisationen!

/Karl

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 11:46  

Det är bra att man släpper rinken och går ut på isen för kunna vara med i spelet.

Jag har vissa farhågor att info vill få in diskussionerna innanför garnisonsgrindarna genom att öppna upp för en diskussionsplattform i eMils efterträdare. Det skulle än mer fjärma myndighetens arbete från våra uppdragsgivare, den skattebetalande allmänheten. Då skulle diskussionerna bli ett ordentligt navelskåderi, utfört endast på arbetstid, av anställda och för anställda...

Genom avsaknaden av detta blev resultatet en mer öppen debatt i ett underfrånperpektiv, och det är därifrån lojalitet och arbetsglädje kommer ifrån.

Sedan verkar man glömma en personalkategori när man pratar om medarebetare och frivilliga. Vad hände med de värnpliktiga som än så länge är krigsplacerade i insatsorganisationen? Än är det inte 2018...

På min enhet har vi slutat att använda uttrycket bajsmacka. Istället får vi muggar med diarré...

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 14:22  

FPANiseringen (nytt ord?) blir bara tydligare och tydligare.
Och nu när resten av samhället (och andra länder) börjar ta efter vårt DA-system så börjar FM ersätta DA med FPAN.....
Vem tror att det kommer att komma nåt bra ur det?

Anonymist, javisst!

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 17:18  

@ Anonym 01.41

Allt du räknar upp framstår ändå som en piss i Nilen jämfört med Tp 102-utredningen. Frågan är om vi någonsin får läsa den och i så fall hur tillsnyggad den blivit?

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 18:42  

Ungefär som att påstå att det är högt i tak när man hela tiden trycker på att gå tjänstevägen med tyckande...i detta fallet är det inget annat än CENSUR!

Borneo...bra där!

Dr Blå

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 18:51  

"Däremot skulle jag gärna se att fler uttalade sig under eget namn, både för att jag tycker att det ger en bättre argumentation och för att de skäl som framförs för att göra det anonymt är besvärande för myndigheten."

Jag tycker nog att Lagersten försöker lösa problemet från fel ände.
Börja inte med att kräva att bloggarna ska sätta ut sitt namn. Börja med att se till att taket lyfts så att bloggarna själva upplever att de inte riskerar repressalier. Om man börja lösa problemet uppifrån, med det goda exemplets makt kommer resten att lösa sig av sig själv.

Detta är ett ledarskapsproblem liksom många andra som genom årens försökt lösas genom att de anställda ska gå diverse olika utbildningar, jämlikhet, trakasserier, m.m. Utbildningar som cheferna alltid haft tusen skäl att inte gå. Inte har alla dessa dyra projekt hjälpt. Enligt min uppfattning skulle enbart cheferna gått dessa utbildningar. Och då menar jag inte mellanchefer på förbanden, utan FML. När dessa har genomgått, FÖRSTÅTT och börjat PRAKTISERA vad det handlar om, då skall utbildningen genomföras av nästa nivå under. Om det då behövs.
Det är min fasta övertygelse att om högre chef praktiserar gott ledarskap och ansvarsfulla ställningstaganden så kommer detta att trilla neråt och så småningom genomsyra verksamheten.

Inom FM har det inte gått till såhär, utan ett helt annat ledarskap än det utbasunerade har genomförts. Gissa då vilket klimat det är som trillar ner i organisationen.....

Ingen jämförelse med familjer i övrigt, men:
Barn gör som pappa gör, inte som pappa säger.
Ledarskap är föredöme. Bra föredöme -> bra ledarskap -> bra klimat i organisationen. Sedan får var och en räkna ut vad dåligt klimat i organisationen beror på.

Alltså, BÖRJA visa gott föredöme UPPIFRÅN. Så lovar jag att de allra flesta kommer att följa. (Det finns de som även skulle gnälla och vara motvalls i Utopia, men de är ytterst få.)

Och det om egen erfarenhet av behovet av anonymitet: jodå den finns. Jag ställde en gång en enkel fråga, inte kritik och inte ens en kritisk fråga. Både jag och mina chefer fick på fingrarna för det. Så jag är anonym, inte bara för min egen skull, utan även för att inte skada dem runt omkring mig.

TRIDENT sa...
6 februari 2011 kl. 19:02  

HERR INFORMATIONSDIREKTÖR!

Jag kom precis på en alldeles genial idé som i högsta grad rör edert ansvarsområde.

Varför inte införa en "rekryteringsbarometer" på den av vår arbetsgivare tillhandahållna informationskanalen - EMIL.

Några enkla staplar på EMIL startsida som visar rekryteringsmål och i hur utsträckning dessa uppfyllts. Lämpligt vore nog månadsvis uppdatering.

Vill man ytterligare förtydliga skulle det mycket väl gå att bryta ned även förbandsvis. Detta skulle kanske t.o.m. utgöra en extra sporre för förbanden - för vem vill vara på jumboplats i rekryteringsligan.

Denna information torde dessutom vara av intresse för ALLA som är anställda i Försvarsmakten.

Avslutningsvis en fråga som ställt tidigare men som fortfarande är obesvarad:

- VAR ÄR ÖB?

Göran Mellblom sa...
6 februari 2011 kl. 20:52  

I Informationsdirektörens utmärkta inlägg gör denne klart, att han kommer ingripa om chefer försöker kväva debatt genom sanktioner mot underlydande. Vår Informationsdirektör går i Försvarsmaktens tät in i framtiden, och vi truppofficerare är stolta över honom och hans mod. Varför chefer är rädda att debattera eller diskutera med sina officerare är intressant att fundera över och har sannolikt att göra med den yngre militära traditionen från tiden. Men vi måste ha förståelse för chefers situation, och seriösa karriärhänsyn måste ibland tas. Men en officer av vilken grad som helst kan och bör emellertid lugnt åhöra underlydandes argument och åsikter, eftersom han när som helst med order kan starta verksamheten igen och skjuta upp diskussionen till senare. Truppofficerare agerar ofta just så med sina soldater. Och så måste det vara i en Försvarsmakt. Debatt får inte innebära att lydnadsplikten upphör. Tror chefer detta av fruktan för sina underlydande, eller brist på etablerade forum på förbanden, så kanske en väl känd historia från Bibeln kan stärka dem: I såväl Lukasevangeliet som på andra ställen beskrivs, hur en romersk officer resonerar med Jesus med anledning av en underlydandes smittsamma sjukdom. Officeren anser det opassande, att Jesus personligen vårdar den underlydande, och att officeren hellre kunde använda egen personal. Officeren säger: "Jag är en sådan som står under befäl, och jag har soldater under mitt befäl. Jag säger en av dem: Gå, och så går han. Jag säger en annan: kom, så kommer han. Sådan är disciplinen i vår Försvarsmakt." Jesus, som är civilperson, förvånades storligen över detta förhållande, och talade länge om saken efteråt med många människor: "Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit så stark tro".

Bravo Informationsdirektören!

Göran Mellblom

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 20:54  

Milforum.se stängdes ned för något/några år sedan för att det var för få besökare.

Milforum.no och milforum.com verkar fungera bra. Vi kan säkert skapa en svensk tråd där men det skulle kännas bättre med ett forum med svenska administratörer.

Milforum./M

Unknown sa...
6 februari 2011 kl. 21:29  

Stimulerande att följa diskussionen och de frågor som ställs. Karl sätter fingret på spiken när han konstaterar att det är som en tryckkokare. Liknelsen är bra, i alla fall för stämningsläget på denna blogg.

Jag inser att ett första inlägg från min sida är som Pandoras ask och det låter sig ogörligt att besvara alla frågor som ställs i synnerhet om utgångspunkten för den inledande diskussionen var om och hur Försvarsmakten ska delta i det samtal som förs på sociala medier. Här varierar uppfattningar från en bra början - nu upp till bevis, till att jag lagt näsan i blöt på fel ställe. Jag ska i en sista replik på detta inlägg från min sida kommentera delar av diskussionen.

Frapperande är att väldigt få av er berör det breda perspektivet utan är fokuserade på Försvarsmaktens inre svårigheter. För mig ligger utmaningen att få en målgrupp om 1 250 000 potentiella medarbetare medvetna om Försvarsmakten som arbetsgivare. Då krävs det att vi gör allt rätt, från det som engagerar er i olika frågor, utan ett fungerande inre liv och verksamhet ingen attraktion, till reklamfilmer som väcker intresse. För mig är det inga motsatsförhållanden utan allt behöver göras samtidigt. Att lägga locket på är ingen lösning, däremot att ta oro och bekymmer på allvar. Formerna behöver utvecklas.

Många frågor leder till eftertanke. Alltifrån en uppfattning att ÖB inte syns ned till frågor om Försvarshälsan. I de flesta fall ligger uppfattningen i betraktarens ögon men kräver uppenbarligen en bättre förklaringsmodell eller angreppsätt.

SvD redovisade framgångsfaktorer vid förändring http://bit.ly/euQm5J. Den är fokuserad på kommunikation som är mitt huvudengagemang. Det är troligt att vi behöver använda oss av alla de exempel som anges för att kunna svara på de frågor som ställs i era kommentarer. Jag delar dock till fullo de som skriver att ledarskapet kommer att vara avgörande. Detta, och det som ingen nämner förutom Lars R, nämligen medarbetaransvaret.

Det går inte att utläsa om ni som skriver är militärer eller civila. Jag dristar mig dock av språkbruket att tro att det huvudsakligen är ”militära” synpunkter. Var är alla civila röster? FMLOG t.ex. har de senaste åren gått igenom en massiv omställning, var finns era synpunkter? Är er oro och frågor detsamma eller är det en annan kultur som slår igenom.

Mackan tyckte det var onödigt med floskeldokument, det är bara att vara ”aktiva”. Vi skjuter inte ett skott utan regelverk och för detta likaledes. En statlig utredning har ägnat manår åt det offentligas förhållningsätt och remissen som nu ligger ute ger grunden för t.ex. mig att kunna skriva här. E-delegationen och Datainspektionen har i sina remissvar lämnat synpunkter som kommer att påverka slutgiltiga skrivningar i vårt dokument. Försvarsmaktens förhållningsätt till närvaro är inte okomplicerat förvaltningsmässigt.

Teaterdirektören – uppskattar analysen och kommer att följa några trådar.

Lars R – det är riktigt att mitt inlägg syftar till att pusha för direktivet och markera starten på Försvarsmaktens ”formella” närvaro. Jag delar dock i allt väsentligt det du skriver i din replik förutom en sak. Den viktigaste uppgiften är inte att skapa ett förtroende mellan ledning och personal i den mån detta saknas. Det centrala är att allmänheten ska känna ett förtroende för Försvarsmakten och vår militära förmåga. För att nå dit behöver vi åstadkomma allt som du pekar på, som förtroende för ledningen och värdegrunden. Allt krävs för att få allmänhetens stöd. Rekrytering är en bieffekt av en fungerande organisation och den externa synen på oss. Det handlar inte heller om att anpassa sig internt till någon. Det handlar om att anpassa Försvarsmakten till riksdagens inriktning. Det är, för att använda ett nött ord, utmaningen för ledning och alla anställda.

Erik Lagersten
INFODIR

J.K Nilsson sa...
6 februari 2011 kl. 21:40  

Göran Mellbom, att inte pausa verksamhet bara för att ta diskussionen kan jag hålla med om. Problemet med att säga att det där skjuter vi upp till senare är att det sällan kommer upp till diskussion igen. Tempot är för högt, tid för reflektion är ringa så det verktyget bör användas restriktivt.

Jag har upplevt att chefer friserar och säger: "Det ordnar sig" när man vet att det aldrig i helvete kommer att ordna sig. Men av någon underlig anledning så kommer det ifrån högre ort att man till slutet av utbildningsåret sänkt kraven och soldaterna skall bedömmas efter det. Alla är nöjda och glada, soldaterna är godkända, cheferna får sin uppmärksamhet och gillande ifrån högre ort. Kvar står gnällspiken som vill ta en ordentlig diskussion om hur man skall göra för att få upp nivån på soldaterna. Cheferna vill ha tyst i leden.

J.K Nilsson

TRIDENT sa...
6 februari 2011 kl. 22:15  

HERR INFORMATIONSDIREKTÖR....

"Många frågor leder till eftertanke. Alltifrån en uppfattning att ÖB inte syns ned till frågor om Försvarshälsan. I de flesta fall ligger uppfattningen i betraktarens ögon men kräver uppenbarligen en bättre förklaringsmodell eller angreppsätt."


Ska man skratta eller gråta....

Det minsta problemet är nog HUR saker och ting förklaras.


"Frapperande är att väldigt få av er berör det breda perspektivet utan är fokuserade på Försvarsmaktens inre svårigheter. För mig ligger utmaningen att få en målgrupp om 1 250 000 potentiella medarbetare medvetna om Försvarsmakten som arbetsgivare."

Man kan inte bygga ett hus genom att först anlägga trädgården och måla ytterväggarna som inte finns.

Jag har inte träffat EN ENDA officer som skulle kunna rekommendera någon att ta anställning i FM, inte en enda! ...men kanske jag umgås i fel kretsar

Så länge inte den redan anställda personalen själva trivs och tror på verksamheten så kommer kommer inte heller rekryteringen att lyckas.

..och tillbaks på ruta ett...

"Den viktigaste uppgiften är inte att skapa ett förtroende mellan ledning och personal i den mån detta saknas. Det centrala är att allmänheten ska känna ett förtroende för Försvarsmakten och vår militära förmåga. För att nå dit behöver vi åstadkomma allt som du pekar på, som förtroende för ledningen och värdegrunden. Allt krävs för att få allmänhetens stöd. Rekrytering är en bieffekt av en fungerande organisation och den externa synen på oss. "

I den mån det saknas förtroende....
Betvivlar herr informationsdirektör detta faktum?
Om svaret på den frågan är "JA" skulle jag rekommendera att ta i lämplig konsultfirma (Bikupan lär väl vara exkluderad...) och göra en undersökning bland medarbetarna hur det står till med förtroendet.

Så länge som stolligheter som bl.a. Chefsingenjörens uppsägning florerar i media kommer förtroendet aldrig att kunna bli speciellt högt. Nu uppstår ju inte händelser som denna av sig själva - utan någon orsakar dem....

Jag trodde ett tag att patienten kommit till sjukdomsinsikt....

...men det hoppet släktes fort!

Anonym sa...
6 februari 2011 kl. 22:27  

Bäste Broder Informationsdirektör, menar ni på fullaste allvar att någon vid sina sinnens fulla bruk skulle rekomendera någon "nära och kär" att tjänstgöra i den Försvarsmakt vi idag ser "inifrån"?

Jag ser att vi förefaller ha diametralt olika uppfattningar om vad som är goda värden inom FM, vad som är karaktäristiskt för ett bra arbete inom den offentliga sektorn idag.

Du skriver att de flesta som replikerar här i den "alternativa försvarsdebatten" fokuserar på FM inre svårigheter. Hmm... menar du på fullaste allvar att jag som medarbetare i FM, ska rekommendera FM som en bra arbetsplats med de inre svårigheter som FM har att brottas med idag? Menar du det på fullaste allvar?

Jag ska alltså rekommendera någon i "högskolestudentåldern" att söka anställning i en FM som är ett totalt fallfärdigt konkursbo och vars chef ingen sett till på ett halvår.....

Istället BB, borde du börja besvara sakfrågor. Eller kanske själv uppleva soldatlivets fröjder med 16380kr/mån och boende på logement.

Kanske du borde prova en utlandsmission inom OMLT. Kan inte det vara nåt Lagersten? Prova vårt varumärke från verkstadsgolvet lite-kanske köra en Brubaker? Kanske får du en annan syn åp vad som är FM inre svårigheter och vad man som medarbetare gärna eller inte gärna rekomenderar till andra-speciellt yngre personer som ska söka arbete.

1 250 000 potentiella medarbetare-mjaa... någon skribent föreslog en rekryteringsbarometer på EMIL. Det tycker jag är ett lysande förslag. Vips kan vi alla få se hur bra det går att rekrytera från denna otroliga målgrupp på 1 250 000 möjliga sökande. Kom igen nu BB informationsdirektören-något konkret borde du väl kunna komma med?

Varför undviker du att belysa FML förhållningssätt mot invalidiserade medarbetare? Är det något du tycker gagnar rekryteringen att FM saknar ryggrad avseende sjuka och skadade medarbetare? Berätta i så fall varför du undviker att besvara dessa, som jag nu förstår det, i dina ögon helt oväsentliga frågor. Berätta så vi andra förstår.

Ett konkret svar angående rekryteringsbarometern vore trevligt-så enkelt ordnat med Emil-nästan värt några pinnar i FM förslagskommite-eller hur?

Per A. sa...
6 februari 2011 kl. 22:28  

"Det centrala är att allmänheten ska känna ett förtroende för Försvarsmakten och vår militära förmåga."

Varför skulle allmänheten känna förtroende för nuvarande försvarsmakt?

FM syns knappt alls i samhället, och då FM syns så är det alltför ofta för att man för dyra pengar misslyckats med något.

Sedan så måste allmänheten både ha en hög acceptans för syftet med insatsen och en tro på en slutgiltig framgång för de utlandsmissioner FM deltar i. Detta är extra viktigt om missionerna har hög profil, tar lång tid och involverar mycket trupp.Kort sagt så måste allmänheten vara förvissad om att FM gör saker rätt, _och_ att FM gör rätt saker.

TRIDENT sa...
6 februari 2011 kl. 23:33  

@ Per A

Vad finns det att känna förtroende för?

FM idag är en till allt annat än administration oanvändbar amöba som lever på reserven (läs gamla kullar värnpliktiga). Vi klara idag knappt av att bemanna en styrka om 600 man i Afghanistan - och frågan är hur det är om ett år. Hur många tvångskommenderade har vi då på plats i Afghanistan?

Jag var i Norge för ett tag sedan och naturligt vis kom diskussionen in på det "experiment" som vi ägnar oss åt. Norrmännen trodde inte riktigt på idén.

Nä, de kloka norrmännen hade kvar sin värnplikt för att säkerställa personalförsörjningen till de (få) anställda förbanden de har.

I Norge hade man även prövat idén med kontrakterade soldater - nu ska man skrota detta för att det inte fungerade.

Det ursäktas mycket från högre makter (läs FML) att det är politiska beslut som ska genomdrivas....

VEM har matat politikerna med beslutsunderlag? Är allt deras eget "hittepå"?

Självklart är det FML som matat politikerna - politikerna har varken kompetens eller intresse av att klura ut dylika idéer.

Om man nu ser att det hela håller på att gå överstyr - och det kan ingen ha missat - så är det väl för f..n en skyldighet att göra den beslutande nivån uppmärksam på detta.

Det jag läser på bloggarna och det jag hör i fikarummet är ett genuint engagemang FÖR Försvarsmakten. De anställda är bekymrade för verksamheten och det som levereras, och de som tror på hela den nuvarande idén är lätträknade. Det är varken fråga om "förklaringsmodell eller angreppsätt." som herr Informationsdirektör tror - det är betydligt allvarligare än så.

Apone sa...
7 februari 2011 kl. 00:10  

@Erik Lagersten,

Jag kan till viss del besvara din fråga om FMLOG'are: dessa måt troligen ÄNNU SÄMRE än de "grönklädda".

Lönen är skit, arbetsklimatet är skit, inget utrymme ALLS för ifrågasättande, eviga omstruktureringar och konstant rädsla att bli av med jobbet.

Många BLEV av med jobbet efter "OPS-prövning", eller blev anställda i det civila företag som tog över ruljangsen. (hur mycket billigare blev när SAAB eller bemanningsfirmorna tog över? HAHA!)

Som svar: det finns FMLOG'are här, men precis som de flesta VÅGAR de inte gå ut med namn eller enhet.

När ska "ledarskapet" ta till sig och förstå den totala BRISTEN på ledarskap och FÖRTROENDE?

Sedan nämner du, Erik, "näthat" mot FM/FML i din text, ett uttryck jag trodde bara skvallerpress använde sig av.
Var finns detta näthat? Ge mig ett enda konkret exempel.

GMY

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 08:49  

Slående i alla kommenterer till Lagerstens gästinlägg om Informationshantering är bristen på ledarskap. Under mina 35 år i FM har jag upplevt massor av bra ledarskap på många olika nivåer men under de senaste 5-10 åren så har förmågan fullständigt fejdat ut, de goda ledarskapet har upphört att existera.

Sanningen är ju att vi gör som chefen gör och inte vad han säger att vi ska göra, föredömets ledarskap är oöverträffat. Med det i backspegeln är det med förvåning jag förstått att vår generalskår INTE personligen nyttjar PRIO! Det sker tydligen via någon utpekad handläggare. Hur skall de någonsin förstå hur illa det fungerar när de själva inte behöver nyttja systemet? Tacksam om någon kan bekräfta eller dementera detta.

Herr Lagersten. Jag har uppfattningen att FM saknar Informationstjänst överhuvudtaget. Däremot har FM en väldigt överdimensionerad Propagandaavdelning av närmast Sovjetiskt snitt som konstant väljer bort allt som kan tänkas vara negativt för FM. Flera exempel har givits i kommentarerna. Skall det så viktiga förtroendet återupprättas så krävs det att FM även vågar ta i sådant som är obehagligt. Försvarsmakten fungerar mycket dåligt idag och förtroendet för FML är lågt till obefintligt om man lyssnar i fikarummet. Det krävs faktiskt att ni lämnar propagandastadiet och blir en riktig informationsavdelning. Det är väl alldeles uppenbart att i en organisation med 10-20 000 medarbetare så kan inte allt fungera till 100% MEN se till att belys även det och framför allt LYSSNA på personalen.

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 09:02  

Vi tränade hårt - men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganiseras.


Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.


Gaius Petronius

(död år 60 e Kr)

Obertan sa...
7 februari 2011 kl. 09:43  

Det är beklämmande att en företrädare för FML inte alls ser kärnan i det hela.

40 miljarder. För vadå?
Exempel på missförhållanden och lågpresterande förmågor är oändliga.

Det centrala måste vara att faktiskt ha en militär förmåga för alla skattepengar.
Av det kommer sen ett förtroende från allmänheten. Vi kan inte börja i den ände direktören vill.

För att ta ett ytterlighetsexempel så är Google överst i alla undersökningar om populära arbetsplatser. Personalen där stortrivs, känner delaktighet och har stor frihet under stort ansvar. De måste prestera.
Utan reklamkamanjer för nyrekrytering hade de 75 000 som sökte till dem under en vecka.
Som sagt ett ytterlighetsexempel men slutsatsen är glasklar.
Börja med att få de nuvarande anställda nöjda och få oss att känna förtroende för vår egna verksamhet igen så kommer rekryteringen gå bättre, den igenom oss som redan jobbar i firman.

Jag vet många (i princip alla) i mitt förband som avråder bekanta att inte joina FM. Folk man inte känner är ok att lura in!

Hur kan man som AG tro att man kan behandla anställda och verksamhet hur som helst?
På DO ställdes det krav på ledningen. När är det FMLs tur att ta sitt ansvar??

Nej, Direktörn, jag är inte imponerad....

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 09:51  

En rektyteringsbarometer på EMIl, toppenidé !
Och om FML inte lyckas skapa en sådan på det interna nätet, så kan vi väl skapa en egen här. Vore ju av intresse att alla skattebetalare kan se hur det går för oss.

Vi här på Lv6 genomför ju ett pilotprojekt med en kfö nu vecka 32-33, och det ser faktiskt ut som att detta kommer att funka.
Den valigaste reaktionen bland de vi ringt runt till har varit: Visst vill jag komma och träffa lumparpolarna, men jag skriver väl inte på något som gör att jag måste åka till Afghanistan också?

Fortsatt om rekryteringsresultat:
FM torde ju med ganska kort varsel kunna redovisa siffror också för genomförda omgångar av AspU (antal intresserade, hur många som dök upp, hur många som slutförde och hur många som nu läser SOU).

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 10:28  

Kära vänner och kollegor!
Låten hoppet fara, när infodirektören inte ens förstår det svenska språket till fullo, hur skall det då gå?
Jag citerar -" Det är, för att använda ett nött ord, utmaningen för ledning och alla anställda." Likt alla som nyligen stöpts i högre utbildningar så är det "nysvenska" som gäller. Han skriver utmaning när det i själva verket rör sig om ett problem av sällan skådat slag. Så länge man inte förmår kalla saker vid sitt rätta namn så kan man inte heller lösa dem. För att få en förändring till stånd måste man först kunna se PROBLEMET i vitögat, lägga upp det öppet på bordet för alla att se. Först därefter kan man med gemensamma krafter finna en lösning. Först efter det vidtar UTMANINGEN att genomdriva lösningarna.
Lita aldrig på en Chef som säger utmaning i stället för problem, för den chefen vågar inte se verkligheten som den är, och vem vill ledas av en sådan.

Jag tror att ÖB borde ta efter Cheferna på MAX, de står vid stekborden med jämna mellanrum för att komma ihåg vad det är som driver koncernen framåt.

För övrigt frågade några yngre blivande kollegor om sin framtid i FM förra veckan, jag kunde bara sorgset skaka på huvudet...

Kn Stofil
Fortfarande jävligt anonym.

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 10:30  

Rekryteringsbarometer är klockrent!

Nu är det upp till bevis herr informationsdirektör!!

...och det ska redovisas individer som söker, inte sökande till varje befattning som görs nu. Det är i hög grad missvisande statistik om en individ söker flera befattningar


/Kalle K

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 10:44  

ÖB har varit synlig!!!!! Tydligen var han synlig på Filmstaden på Hötorget i Stockholm härförleden. Han har lagt ut följande dekret till alla oss i FM i vår gärning som rekryterare; ""Vi lämnar nu devisen "Har Du det som krävs" till förmån för den ny sloganen "Välkommen till vår verklighet"". Rekryteringskampanjen sägs kosta ungefär 148 milj kr. Någon som var på Filmstaden Hötorget och kan vidimera dessa uppgifter?

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 11:53  

Ärligt talat LÅT ALLA GENERALER GÅ! Starta om med ny ledning när vi behöver Generaler om 5-10 år enligt dom själva så har de kommit fram nya som kan axla manteln. Förändring NU.
FM känns som Egypten just nu. Officer

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 12:37  

En organisation som FULLSTÄNDIGT saknar insikt i sin egen sjukdomsbild går aldrig att bota!

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 13:00  

@Anonym 10.44

Kan inte bekräfta ÖB, en jag såg faktiskt förre Övlt Gunnarsson smyga omkring i Åhléns bokavdelning häromdagen..

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 15:53  

@TRIDENT ang förslag om rekry-barometer: *fniss*... eller eg; he he. Har du fler sådana beten?

@Anonym 7.febr 10:44 ang FM nya(?) slogan: Ha ha ha ha ha ha ha ha......seriously?

/Wisewoman

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 17:56  

Jo, ÖB var på plats och inledningstalade på INFOS "kampanjstart" inför rekryteringen till GMU 3 den 25/1. Dock var han bara synlig i tio minuter innan han försvann mot Bryssel.
En sammanfattning av dagen är att det kommer hända mycket i marknadsföringsspåret under 2011.
Huvuddelen av underlaget från dagen finns att återfinna på EMIL för er som har tillgång.

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 19:11  

"Välkommen till Kafkas verklighet" kanske vore en mer väldefinierad och precis slogan för FM nya rekryteringsampanj. Känns som den träffar mer mitt i prick liksom. Eller kanske man kunde få nåt som rimmar med PRIO.... eller med skadade veteraner....

Undrar om vi får nya almanackor nu med den nya sloganen på? Några sådana planer kanske gästskribenten Informationsdirektör Lagersten kan svara på.... han hur ju hittills varit ett underverk till informationsspridare här på sidan-nästan som ett schweiziskt precisionsur!

Tänk om FM inte har det som krävs? Bara en tanke....

Skattebetalare sa...
7 februari 2011 kl. 19:12  

Jag håller med Obertan om "40 miljarder".

Även en skattebetalare kan föredra att vara anonym.

TRIDENT sa...
7 februari 2011 kl. 19:24  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Wiseman sa...
7 februari 2011 kl. 19:33  

Var vänliga att försöka höja nivån på kommentarerna.

Lars Rössle sa...
7 februari 2011 kl. 20:16  

Erik Lagersten, liknelser som tryckkokare eller Pandoras ask stämmer inte bara med stämningen på den här bloggen, tyvärr är stämningen på samma nivå i stora delar av organisationen.

Trots att du inte varit intresserad av att diskutera FM egentliga problem tänkte jag ändå drista mej till att ge några avslutande kommentarer kring det.

För det första - Vilka signaler ger det när chefer ”måste hantera bloggar” eller personalen får reda på att man kommer att utsättas för en ”förklaringsmodell” eller bli föremål för ett ”annat angreppssätt”? (uttryck du själv använde i din senaste kommentar)?
Och vilken probleminsikt och engagemang signalerade C LedS text på EMIL avseende Officersförbundet undersökning? Nada, noll och intet! Tonläget var lika urvattnat och känslolöst som om han läst upp sjöväderrapporten i P1! Det var ett solklart ”härtill är jag nödd och tvungen”-brev och därmed fullständigt meningslöst.

Ni behöver definitivt göra en total genomgång av ordval och på vilket sätt ni kommunicerar.

För det andra – Var ligger fokus? Det är frapperande – för att låna ditt uttryck - den totala fixeringen vid rekryteringen, varvid lösandet av FM inre problem hamnar i skymundan. Dyra reklamkampanjer kan säkert locka stora skaror intresserade, men hur många stannar kvar tror du då de börjar uppleva de stora interna problem FM har?

Lös de inre problemen så ska ni se att rekryteringen tar fart igen och dessutom till en lägre kostnad.

För det tredje - Jag får känslan av att FML bestämt sig för att följa den första av Marco Smedbergs ”Krigföringens grundprinciper” – Sätt upp ett mål och håll fast vid det.

Det är i och för sig berömvärt, men det finns gränser för när principfastheten övergår i halsstarrighet och besatthet. Jag skulle föreslå att ni fortsätter läsningen i Smedbergs bok genom att ta del av hans beskrivning av slaget vid Verdun 1916 (sid 138-139). Det vi upplever just nu är exakt det som beskrivs i texten.

Det är hög tid att avbryta, reorganisera och anmäla till högre chef att uppgiften inte gick att lösa enligt den plan ni gjort upp.

Min vädjan till er i FML är att visa verklig handlingskraft och genuint mod. Dra i nödbromsen och stoppa slakten och rädda det som finns kvar av FM, även om det svider illa i självförtroendet.

Med vänlig hälsning/Lars Rössle, LSS

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 20:39  

Sloganen "Välkommen till vår verklighet" finns tyvärr på riktigt och kommer snart att lanseras stenhårt.. Anledningen till att man valt denna slogan är att man vill locka samhällsengagerade ungdomar till FM. Är det bara jag som inte ser kopplingen? Dessutom tycker jag den distanserar Försvarsmakten från samhället i övrigt, tvärtemot FM's strävanden att göra den mer folkförankrad. Lever FM i en låtsasvärld som skiljer sig från "det verkliga livet"? Ja, det är så jag tolkar sloganen i alla fall.

Tillsist vill jag säga att jag inte hört en enda person som tycker att den nya sloganen är bra, allt från regementschef till anställd soldat "antyder" motsatsen.

Det skulle vara mycket intressant att höra informationsdirektörens förklaring till nya sloganen.

/H

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 21:55  

@ anonym 20.39

Inte kan Du väl mena att den nyinrättade befattningen "FM marknadsdirektör" med 148 friska rekryteringsmiljoner kan ha valt fel slogan för att fylla luckorna i GMU-vaccumet .... ;-)

Biet sa...
7 februari 2011 kl. 22:21  

Mycket surrande om vart och hur FM är på väg.

Väntar med spänning på Regleringsbrevet för 2011 för att se hur mycket verkstad det skall bli. Regleringsbrevet för 2010 är daterat 2009-12-21, nya ser försenad ut av någon anledning.

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 22:56  

Den som inte läst regleringsbrevt 2011 kan hitta detta på ESV-portal.
Har läst finns där.

Nyutkommet är nu FMUP..ta del.

Hoppas någon kan förklara varför det är så FML tomt på svar här.
Denna klubb är oftast helt fartblind och många ggr "lurad" av handläggare inom HKV som ser till "sitt bästa" många ggr.

Det är lite därför det blir fel
Stå upp mot beställda utredningssvar.
Visa fakta inte tyckande.
Gen mår bättre av att möta "motstånd" och inte bara ja-sägare.
Besluten har tendens att bli bättre om man vågar framföra kritik.
Ex-vis IO 14 är en sån dålig lösning på marksidan så det är katastrof.
Att inte AI få bestämma inom sin ram är totalt huet under armén, här ska J0 kommam med styrningar.

Alla på HKV har en förmåga att lägga sig i allt som händer oavsett om de ska göra det eller ej gäller särskilt på LEDS-INS (LedS, J-nivån, Taktisk stab alla ska på samma fråga bara för att det är den enda fråga som syns, ta vilket ex ni vill. Då får vi Generaler som tar plutchefsbeslut.

Markstridare

TRIDENT sa...
7 februari 2011 kl. 23:46  

@markstridaren

AI är väl ganska mycket av plutonchef...

Eftersom Wiseman påbjöd en högre nivå ska jag inte utveckla det vidare.Nu vet vi åtminstone att vår högste chef varit synlig. Tydligen finns det viktigare ärenden i Bryssel än att ta itu med den egna sönderfallande organisationen - men vad vet jag som "sketen" bygdemajor om vad som är viktigt...

Jag hade en liten, liten förhoppning att informationsdirektörens inlägg i debatten var starten på något nytt - men den villfarelsen har jag kommit ur nu. Det är bara att bita i det sura äpplet och inse att bättre än så hör presterar inte "gräddan" av den svenska officerskåren, de som klarat nålsögat och fått eklöven....

För egen del försvann illusionerna kring urvals- och befordringssystemet för många år sedan, men man vill ju gärna fortsätta att tro....

...tro därför att det är dessa befattningshavare som ska vara garant för att landet ska kunna försvaras. Det är de som ska leda landets försvar....

...och i djupaste fred, med oceaner av förberedelsetid och 1200 tjänstevilliga officerare i karriären, sittandes i humorkuben väntandes på uppgifter, till sitt förfogande....

...åstadkommer man det här som vi nu står mitt upp i.

Tack gode gud att dessa gentlemän inte lett mig i krig...

Anonym sa...
7 februari 2011 kl. 23:48  

Klart dom tar beslut som plutonchefer de var väl på den nivån dom fick sin sista erfarenhet av praktiskt ledarskap. Utom ett par av dom men dom blev oftast obekvämt ärliga och deras karriär stoppades.
Markstridare

Anonym sa...
8 februari 2011 kl. 00:21  

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKLIGHET!!!! Så här är det i FM varenda dag numera. Ingen som vet nåt och en massa konstiga halvbeslut baserade på oklara grunder. Välkommen kära rekryt, till VÅR verklighet.

Anonym sa...
8 februari 2011 kl. 21:52  

Ursprungs tack till NBO -83 !
Anonym förståss.,

Zorrzo sa...
11 februari 2011 kl. 12:11  

@Apone


Gällande SAP så är det ett galenpannabeslut av galaktiska mått. Var det ingen som frågade en TEKNIKERS uppfattning? (retorisk fråga, svaret är ju "nej")

Skit in - skit ut.


Det var ju det som gjorde att det sket sig, att man frågade tekniker och inte vanliga användare - därav skit in - skit ut.
//Z

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade