Den enda vägens försvarspolitik

Den nya försvarsministern Enström har startat sin bana på ett sätt som kanske inte var det man hoppats på, nämligen med att fortsätta beskrivningen av situationen i Försvarsmakten helt i samma anda som sin föregångare Sten Tolgfors. Enligt Enström är ekonomin i balans och länderna runt Sverige sker ned sina försvarsbudgetar till skillnad från oss. Det är egentligen ingen idé att orda mycket mer om detta eftersom Försvar och Säkerhet redan tagit upp detta på ett utmärkt sätt. Likaså har Peter Hultqvist (s) en klarsynt debattartikel i ämnet på Newsmill, där han angriper Enströms skönmålning.

Vissa moderatpolitiker talade innan valet av Enström om att det var att göra den kommande försvarsministern en stor björntjänst när moderata försvarspolitiker fortsätter sin skönmålning av situationen inom försvarsområdet. Tydligen fortsätter man att måla Potemkinkulisser på Försvarsdepartementet. Ett exempel är konsekvenserna på logistikområdet av införande 3-4 av PRIO som ter sig allt allvarligare och frågan är hur man ska göra för att kunna reparera de skador som åstadkommits. Redan nu står det klart att det kommer att få efterverkningar som innebär nedskärningar av verksamhet. Denna måste sedan tas igen senare och vilken inverkan detta får på tidpunkten för intagandet av IO 14 återstår att se, liksom de ekonomiska efterverkningarna.

Någon gång kommer Alliansregeringen att bli tvungen att ta tag i de problem som man nu försöker sopa under mattan och med varm hand överlämna till den regering som tar över 2014 och som då ska hitta finanser för att köpa in nya luftvärnssystem, ubåtar, renovera stridsfordon, köpa nya stridsflygplan, ersätta transportflygplan och mycket, mycket annat. Det påminner rätt mycket om hur ett visst sydeuropeiskt land har hanterat sin ekonomi. En sak är säker – det kommer inte att bli vackert.

Att få verkligheten i Försvarsdepartementet att överensstämma med verkligheten i Försvarsmakten och verkligenheten i omvärlden kommer att vara den stora utmaningen för försvarsministern.Se även Skipper

75 kommentarer:

Patrick Sellman sa...
20 april 2012 23:24  

Är inte detta för patetiskt? Hon vet ju hur det är ställt. Ändå ställer hon sig och ljuger rätt ut.

Inte underligt att politikerföraktet breder ut sig.

J.K Nilsson sa...
21 april 2012 00:17  

Tyvärr är det inte mycket annat att vänta. Min favorit till Försvarsministerposten skulle nog inte kunnat agera på annat sätt.

Dessutom har Karin Enström med en druckens envishet förklarat att det inte finns en parlamentarisk majoritet att höja försvarsbudgeten. Så vad kan man göra?

J.K Nilsson

Von Klarsynt sa...
21 april 2012 06:00  

Allt handlar om att stanna vid makten efter valet. Vad som är bra eller dåligt för Sverige och försvarsmakten, är underordnat.
Politikerförakt = Ja

Anonym sa...
21 april 2012 08:57  

Peter
Min gissning är att vi kommer att se de största förändringarna i försvarsmaktens historia efter 2014 om inte en "kraftig" höjning av anslagen kommer till stånd.

Man kommer likt Danmark och Holland att tvingas till prioteringar om vilka förmågor som skall vara kvar i framtiden. Kan mycket väl tänka mig att luftvärnet försvinner helt liksom marinens korvetter. Väldigt sorgligt men ett mycket troligt scenarie.

Sambandsadjutanten sa...
21 april 2012 10:35  

SÅ här blir det när det utfärdas "stallorder". Ingen vågar stå upp för verkligheten och riskera sin nyvunna position.

Daniel sa...
21 april 2012 12:25  

Och Peter Hultqvist tror att läget i FM blir bättre av att minska budgeten med ett par miljarder? MP och V vill skära kraftigare än så och sossarna har inte presenterat några detaljer på flera år. Vill man återinföra värnplikten? Hur mycket pengar är man beredd att lägga på försvaret? Vad ska försvaret satsa på?

Det är inget lönt att ställa Enström mot en fantasifigur som är beredd att ge resurser för att lösa alla problem.

J.K Nilsson sa...
21 april 2012 13:03  

Daniel, allt det här underutnyttjandet av budgeten ger ju (S) ammunition i att hävda att försvarsmaktens budget kan sänkas. Vi utnyttjar ju inte hela så varför i hela friden håller vi på att äska mer pengar när vi inte gör av med de pengar vi får tilldelade?

Kanske vi skall ha koll på kulorna själva?

J.K Nilsson

Anonym sa...
21 april 2012 13:58  

Tror att luftvärnet är bland det sista man överger. Det är en viktig del av luftförsvaret och samtidigt krävs det för att skydda en av de exklusivaste resurserna FM förfogar över, nämligen JAS samt dess baser för utgångsgruppering.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
21 april 2012 14:24  

@JK Nilsson 13:03

Väl talat! Generalerna borde faktiskt börja med att sopa framför egen dörr. Så länge de inte visar prov på att kunna förvalta tilldelade medel på ett vettigt sätt så blir det inga höjningar (och varför skulle det bli det när HKV spenderar som en drucken kasinospelare?). NBF-snurren (5-6 mdr) och PRIO (4 mdr, kanske mer) visar tyvärr inte att man lägger pengarna på kärnverksamhet som skapar både pang och användbarhet.

Dock går det inte att komma ifrån att det krävs att den politiska ledningen visar riktningen. Men ska det styret fungera så måste uppenbarligen ministern peka med hela handen och tala med hög röst. Det kräver i sin tur att hon/han:

1. Genomskådar generalernas skönmålning.

2. Inte skönmålar själv, utan har kuraget att se sanningen i vitögat och sedan tala öppet om den bistra verkligheten.

Tyvärr tror jag inte att generalerna är kapabla att sopa upp sin egen smuts. Jag tror i och för sig att Karin Enström genomskådar bluffmakeriet, men hon är däremot uppenbarligen inte beredd att ta konsekvenserna av det. Hennes uttalande i SVT:s morgonsoffa visade att sanningen inte står så högt i kurs.

Då hamnar vi återigen hos generalerna. Det är kanske där ansvaret måste ligga för att det ska bli någon ordning. Men det kommer inte att gå med nuvarande ledning, eftersom de är så djupt insyltade i allehanda misslyckanden och framförallt tycks de i första hand tänka på sina egna karriärer.

Kanske är den enda lösningen att alla över majors grad i HKV sparkas och sedan bygger man upp en ny försvarsmaktsledning?

Upandaway sa...
21 april 2012 14:31  

@Daniel

Du har en poäng vad gäller tilldelning av resurser, men inte när det gäller själva utformandet av politiken.

Sossarna har inte mycket att vara stolta över när det gäller Försvarspolitik de senaste decenniet, men det är Moderaterna & Co som suttit vid ratten under det senaste åren av irrfärder.

Sossarna verkar iallafall vilja beskriva vissa av problemen med den nuvarande politiken, något som Moderaterna *bevisligen* inte har!

Enström har under de senaste dagarna gett gott om skäl att anta att ingenting kommer att bli bättre så länge borgarna sitter vid rodret: de är allt för insyltade i diverse puckade beslut som tagits de senaste åren genom det informella ministerstyre som florerat. Och tack vare det sätt som Borgarna valde att avskaffa värnplikten på så äger de det nuvarande systemet. Ingen annan.

"Planen" nu verkar att hålla de svajande kulisserna stående tills nästa val, för ingenting är ju mer heligt än att behålla makten.

Kommer saker och ting att bli bättre under en vänsterregering? Vem vet, men det kan i varje fall inte bli sämre. Kanske att vi kunde få en minister som inte känner sig så förbannat tvingad att ljuga för att skydda partiet.

Upandaway sa...
21 april 2012 14:51  

"Endret verdensbilde

I tillegg til farer som terroranslag og cyberangrep mener regjeringen at det klassiske trusselbildet er i ferd med å endre seg. Det er ventet at USA flytter fokus fra Europa over til Stillehavet for å stagge Kina som stormakt, i tillegg til at landene i Europa bygger ned sine styrker. Spania kommer til å redusere sitt forsvarsbudsjett med 8,5 prosent umiddelbart, mens Tyskland og Storbritannia er allerede på vei ned til et historisk lavmål.

– Europa vakler og klarer ikke å fremstå koordinert i sin forsvarspolitikk. Selv ikke når Gadhafi slaktet sine egne innbyggere, klarte Europa å komme med en samlet respons, sier han.

Samtidig satser Russland 4000 milliarder kroner militæret i løpet av de neste 10 årene. Regjeringen venter at Kina kan komme til å rette fokus mot nordområdene hvor det fins både mat og energi til en voksende befolkning.

– Det er helt naturlig at Kina vil rette fokus dit. I tillegg har Russland legitime stormaktsambisjoner. Deres nye våpensystemer, inkludert missilsystemer, kommer til å endre balansen for hvordan vårt forsvar må operere i en konfliktsituasjon. Derfor blir et sterkt norsk forsvar minst like viktig som for 30 år siden, sier han til Nettavisen."

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3378046.ece

"Det finns orsak att följa med satsningarna Ryssland gör på sin armé de närmaste åren, säger försvarsminister Stefan Wallin (SFP).

Wallin var gäst i TV1:s aktualitetsprogram Morgonettan på lördagen.

– Ryssland har meddelat ganska tydligt att landet kommer att göra omfattande satsningar på sin armé de närmaste åren, sade Wallin och nämnde siffror som 500 miljarder euro fram till år 2020.

Huruvida det är faktiska siffror eller en målsättning är dock svårt att bedöma.

– Och det är en viss skillnad på det, tillade Wallin.

Han påpekade också att man i bedömningarna bör väga in från vilken nivå den ryska armén startar sin upprustning.

Försvarsministern upprepade också sin analys av vad som kan följa på ogenomtänkta sparåtgärder inom försvaret. Ett för omfattande eller felaktigt sparpaket kan leda rakt in i Nato, anser han.

Wallin sade att den allmänna värnplikten förblir Finlands modell även i framtiden.

– Den är kostnadseffektiv och med hjälp av den kan vi upprätthålla en tillräckligt stor reserv för att försvara hela landet, sade ministern."

http://hbl.fi/nyheter/2011-10-29/wallin-skal-folja-med-upprustning-i-ryssland

"Från SVT Gomorron Sverige, med vår nya försvarsminister Karin Enström.

Tidsstämpel 08:15 och framåt kommer bland annat följande dräpa: "Det är länderna runt omkring oss som drar ner sina förvarsbudgetar"."

http://cornucopia.cornubot.se/2012/04/forsvarsministern-man-nedrustar-i-vart.html

Tre Nordiska Försvarsministrar.

En ska bort.

Anonym sa...
21 april 2012 15:18  

Man behöver inte höja försvarsbudgeten för att finansiera materielinköp och därmed avlasta försvarets budget så att förbandsverksamheten går ihop.

Nu har ju Reinfeldt sagt att han inte vill ge sido-finansiering det men jo det går alldeles utmärkt. Och vi har precis fått ett exempel på ett grannland (eftersom vi tydligen alltid måste jämföra oss!) som gjort det. Norge som förutom att öka försvarsbudgeten också lägger till ca 25 miljarder under perioden då F-35 köps in.

Norge har förresten redan köpt in nya transportflyg och i fredags beslutade man om nyinköp och uppgradering av stridsfordon 90.

-KP

Anonym sa...
21 april 2012 16:37  

Är ju bara att inse att den nuvarande svenska regeringen inte på något sätt kommer bry sig om den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närhet förutom lite smålarvigt materielsamarbete med Norge.

Det kommer att kunna vara 10 försvarsministrar som (tyvärr att säga) marionetten Enström.

Det är inte försvarsminister Sverige behöver byta, det är statsminister.

gruelse sa...
21 april 2012 17:15  

Är det inte så att av Riksdagens 8 partier är det bara Sverigedemokraterna som seriöst satsar på försvaret av Sverige innefattande värnplikten?

Anonym sa...
21 april 2012 19:58  

,nya ubåtar och flygplan,,,?
ja detta låter vänta på sig.
FM måste tyvärr börja att rätta mun efter massäck och inse att det är slut på projekt med otaliga uppgraderingar och utebliven operabilitet...

Alla former av upprustningssiffror i omvärlden kan precis som all annan statistik nyttjas utifrån egen ståndpunkt. Att analysera tex Rysk och Kinesisk upprustning måste göras över en längre tidsperiod för att ge sanningen. Ryssland måste ses i ljuset av från 89 med nedåtgående kvantitet och kvalitet för att få en median.

Eller är vi där igen att vi bara tillåter vissa nationer att upprusta medans andra länder är förpassade till den eviga bad boy boxen. Omvärlden bör nog lite noggrannare följa nationer som Nordkorea istället för att kräva att en av världens största nationer Kina inte får ha några hangarfartyg. Jag har inga problem med att US Navy försöker att skapa en högre budget genom att konstruera ett hot från Kina men vi behöver faktiskt inte alltid följa USAs policy.

Just det ..så var vi här igen med statistik...jag uppfattar att debatten i europa handlar om minskade resurser för olika försvarsmakter för att spara pengar och rätta till fundamentalt felbyggda organisationer. Man skall ej vara förvånad över Norska alarmistiska tankar o ideer om Ryssland eftersom att Norge länge kämpat med uppmärksamheten från både NATO och USA. Först omfokusering från kalla krigets nordkalotten till kriget mot terrorn och nu ännu längre bort till asien. Detta svider i den Norska självbilden. Många färre attache jobb i Washington om detta fortsätter ett tag till. Kanske då lite större ödmjukhet för ett utökat nordiskt samarbete,

jan-olov sa...
21 april 2012 20:20  

Peter Hultqvist S klarspråk är mycket bra.

Jag har läst samtliga partimotioner detta riksdagsår 2011/12 inom utgiftområde 6 Försvar och säkerhet.

Socialdemokraterna har samma siffra på utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap som regeringen men vi lägga mer på förbandsverksamheten och materiel anskaffning och ta från det internationella anslaget bla.

Anser att den omfördelningen är rätt.S röstade också emot avskaffandet av värnplikten och det gjorde V också. SD vill också ha värnplikt igen vilket är en säkrare och billigare personalförsörjning enl min mening.
Bifogar länk
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forsvar-och-samhallets-krisber_GZ02Fö228/?text=true

Kn Jan-olov Holm

J.K Nilsson sa...
21 april 2012 21:06  

Skall vi ta SD-debatten ett varv till?

J.K Nilsson

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
21 april 2012 22:55  

@JK Nilsson 21:06

NEJ! Låt inte detta bli ett forum för invandringsdebatten. Låt oss hålla oss till FM och säkerhetspolitiken. Oavsett vad man tycker om invandringen.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
21 april 2012 22:57  

För övrigt anser jag att alla över majors grad, med tjänstgöring i HKV, bör sparkas.

Goldmember sa...
21 april 2012 23:40  

En ren kunskapsfråga: Om vi gick tillbaka till, säg 20 000, värnpliktiga per år - skulle vi spara pengar på det?

För mig som inte har satt mig in i det ekonomiska med anställda soldater så KÄNNS de bra mycket dyrare.

Men som sagt, jag är igång och tycker igen, och har inget på fötterna. Så klä på mig vänner här! *L*

J.K Nilsson sa...
21 april 2012 23:57  

Besviken Reservofficer, fd moderat. Då kanske det duger att citera Johan Forsell?

"Enligt SD:s egna uppgifter skulle det krävas 6-8 miljarder extra per år för att kunna täcka de extra kostnader som partiets försvarspolitik medför. Men i sin egen budget tillförs endast 948 miljoner extra till försvaret per år. Sverigedemokraterna säger också nej till de effektiviseringar i stöd och logistik som regeringen vill göra."

Duger det?

J.K Nilsson

Anonym sa...
22 april 2012 10:25  

Anonym 19:58, klart Ryssland är berättigat att ha ett modernt försvar. Men de ideologier som åtnjuter störst popularitet där borta bådar inte gott för grannstaterna, särskilt baltstaterna och Polen (som solidaritetsförklaringen handlar om i klartext). Googla t ex på Dugin, Zjuganov, Zjirinovskij, Navalny och Kvatjkov.

Dessutom, varför satsa så frenetiskt på snabbinsatsförband, marininfanteri mm?

Mvh,

observatör

gruelse sa...
22 april 2012 16:44  

@J.K. Nilsson och Besviken reservofficer, fd moderat

Vad riksdagspartierna gör, styr försvarsmakten. Än mer så då försvarsmaktsledningen väljer att inte protestera mot dåliga försvarsbeslut, som drabbar konungariket Sverige.

Rätta mig om jag har fel; jag förstår att er munhuggning om invandringspolitiken på denna försvarsblogg är föranledd av min fråga i kommentar 17:15.

Av detta drar jag slutsatsen att ni också är av åsikten att varken Sjuklövern (Allianspartierna + de Rödgröna) eller SD har en seriös försvarspolitik. Gott så!

Jag håller med er angående Sjuklöverns försvarspolitik, eftersom det är ett beprövat kort som åtskilliga gånger har synats i försvars- och säkerhetspolitiska sammanhang under de senaste två decennierna då det svenska territorialförsvaret har nedrustats till obefintlighet. Istället har resurserna satsats utan störande riksdagsdebatt på militära utlandsinsatser i enlighet med den säkerhetspolitiska långbortistandoktrinen och Lissabonfördragets Solidaritetsförklaring, i en drömvärld, omhuldad av åtminstone Allianspartierna och Socialdemokraterna, av rosa tyll, vita fluffiga moln, barfotalek och där den eviga freden råder i vårt närområde.

Under socialdemokratiskt styre 1994-2006 i denna drömvärld, har vi därför sett många inte alltför genomtänkta försvarsbeslut samt en destruktiv omformning, både mentalt, materiellt och organisatoriskt, av Försvarsmakten.

Det länder dock socialdemokraterna till heder att ha röstat emot Allianspropositionen, vars innehåll var ett skrotande av värnplikten, men uppväger inte på långa vägar Socialdemokraternas bekräftade negativa inställning till ett starkt, svenskt territorialförsvar.

Alliansens försvarspolitik är globaliseringsbejakande och påfallande antipatriotisk samt går ut på att sätta upp en expeditionskår bestående av yrkessoldater/legoknektar. Expeditionskårens främsta uppgift är uppenbarligen att delta, varhelst USA/Nato behagar gå in med trupp, i globalt förekommande konflikthärdar.

Jag har heller inte fått några positiva signaler, som appellerar till mig rörande försvaret, i samband med att en ny försvarsminister har tillsatts först efter 21 dagars planerat försvarsministerbyte. Tidsutdräkten kan inte bara bero på att eventuella lik, som har hittats i Karin Enströms garderob, ska begravas i antingen Nybrovikens ståplatsläktare eller vigd jord, utan snarare har att göra med oklarheter i inriktning, ansvarsförhållanden och finansiering på försvarsdepartementet.

Dessutom har jag inte hört någon ledande moderat sedan 2008, inklusive Karin Enström och Mikael Odenberg, favorisera ett värnpliktsförsvar framför ett yrkesförsvar.

Däremot är SD ett oprövat kort i försvarssammanhang, vilket sticker ut i högen av slaskkort från två decenniers Sjuklöverutspel, som jag enligt uteslutningsmetoden är beredd att satsa på. Då jag också är anhängare av den demokratiska, suveräna nationalstaten, är deras signalerade försvarspolitik (upprustning av territorialförsvaret på utlandsstyrkans bekostnad samt en återgång till värnplikten) den som mest överensstämmer med min inställning.

Det finns dock anledning att förutsättningslöst skärskåda SD:s försvarsfinansiering, och inte bara nöja sig med vad politiska motståndare säger.

Anonym sa...
22 april 2012 17:10  

För övrigt är man tacksam att fd reservofficer och fd moderat är en just före detting

Anonym sa...
22 april 2012 19:05  

@Anonym 17:10

Varför är man tacksam för att den besvikne reservaren är före detta moderat?

Jag tycker att han eller hon inte är helt ovettig.

Anonym sa...
22 april 2012 21:20  

20 000 värnpliktiga per år?

De skulle definitivt sysselsätta en hel officerskår under oöverskådlig tid för att utbilda individerna under ett år för att sedan börja om utbildningscykeln igen på årlig basis. Ekonomi är självfallet en viktig faktor men hur år det med faktorn att nyttja produkten? För det första så skulle det kännas som att utbilda 20 000 brandmän varje år för att sedan sända hem med två krav. Vänligen inställ dig igen om 4 år för en repetitionsutbildning om inget händer men om vi får en större nationell katastrof så hör vi av oss tidigare.
För det andra så bedömer jag att huvuddelen av de yngre befälen kommer att söka sig till de förband som har kvar yrkessoldater eller att säga upp sig eftersom att de har en helt annan syn på begreppet officer än vad som fanns under kalla kriget.

Malin -- VO/NB19 sa...
23 april 2012 01:11  

Annonym sa 22 april 2012 21:20

Vad vill du komma med "faktor att utnyttja produkten"? Produkten utnyttjas då det blir krig och vad är det för vits att ha yrkessoldater under fredstid som bara sitter på luckan och upptar lön utan att bidra till samhällsekonomin? Att ha ett yrkesförsvar som blir så dyrt att det bara kan bekämpa två fientliga kompanier duger inte. Vi måste ha ett försvar som klarar av att slå ut flera brigader och divisioner vilket bara är ekonomiskt möjligt med ett värnpliktsförvar.

På min tid var officer den som ledde krigsförband eller agerade stabsofficer. De som utbildade trupp var i huvudsak överfurier, sergeanter och fanjunkare kanske även fänrikar och löjtnanter. Vad kommer de yngre befälet att ha för syn på officerare som gör att dom inte vill utbilda värnpliktiga? Det låter absurt det du säger? För att tala för mig själv så tyckte jag att det var underbart att utbilda omotiverade med begåvade rekryter till hårt sammansvetsade team med extremt motiverade soldater och chefer. Det måste vara klart mer stimulerande än att utbilda extremt motiverade stridisar fast obegåvade rekryter som sedan tappar lusten ock orken eftersom det inte var så häftigt och coolt som de drömt om under pojkåren.

Anonym sa...
23 april 2012 09:02  

För att återknyta till inläggen rörande 20000 vpl per år:

Avsikten att utbilda en relativt stor mängd soldater torde ju vara ett bedömt behov i krigsorganisationen.

Som Malin VO/I19 också påpekar finns ju skäl att fundera över syftet att ha yrkessoldater drällandes på kaserngårdar, jämfört med att ha värnpliktiga drällandes på samma gårdar.

Beträffande att vissa officerare vid återinförande av värnplikt skulle söka sig till de kvarvarande yrkesförbanden kan man väl se en viss farhåga i detta. Min bedömning är dock att när dessa yngre officerare vaknat upp och insett yrkesförsvarets oanvändbarhet i det nationella försvaret, kommer merparten att uppfatta det som både relevant och stimulerande att utbilda värnpliktiga.
Yrkesförsvarets oanvändbarhet, som jag lite provocerande uttrycker det, bottnar naturligtivs i den ringa numerären. Att försvara landet med 8 manöverbataljoner (utan bataljonsartilleri), två artbataljoner, två lvbataljoner etc etc. Även den mest nykläckte officer, som ju dessutom är akademiskt utbildad i kritiskt förhållningssätt, inser ju det orimliga i att fördela dessa obefintliga resurser över ytan.

Värnpliktssystemet är oöverträffat om det får vara ifred för budgetsaneringsåtgärder.

Patrik Lander

Upandaway sa...
23 april 2012 17:58  

@Patrik

Bra inlägg. Jag skulle vilja lägga till ett par saker på listan:

En av de största fördelarna med värnpliktiga är att det är både mindre press och högre tröskel till att skicka iväg dessa på insats. Yrkessoldater å andra sidan behöver insatser för att vara fortsatt motiverade, äventyrslusta är en av de viktigaste ingredienserna till varför man står ut med de usla villkoren i det nuvarande soldatyrket.

Ska det vara någon poäng med att ha yrkessoldater måste man investera långt mycket mer pengar än vi idag gör, eller begränsa våra ambitioner och i princip dumpa en försvarsgren. Nuvarande förhållande, där vi försöker tvinga in allting i en kostym som inte passar, kommer bara göra att ingenting passar.

Gör vi inte det kommer vi inte kunna behålla soldaterna tillräckligt länge, eller träna dem tillräckligt mycket, eller utrusta dem i den utsträckning som behövs. Om varje soldat bara stannar 2-3 år och inte övas intensivt har vi inte vunnit ett dugg.

Med andra ord, man göra yrkesförsvar rätt (och det går) så blir det *dyrt*.

Anonym sa...
23 april 2012 21:19  

Yrkesförsvaret har funnits i 2-3 år. Det finns stora utmaningar men man bör nog vara lite försiktig med att spekulera kring framtiden.

1. Antagandet att soldaterna endast kvarstannar under tider när det finns insatser som tex ISAF är just nu oemotsagt eftersom att vi är mitt i förändringen. Redan nu börjar soldaterna så sakteliga att rota sig på vissa orter och att försöka skapa sig ett normalt familjeliv med relationer och fritidssysselsättningar. Dessa soldater är ej intresserade av 3 kvällstjänster per vecka.

2. En del av huvudpoängen med yrkesförsvaret är ju att soldaterna ej skall stanna till de är 61 år. De skall i samförstånd med FM utvecklas och lösa stimulerande uppgifter. En normal personalrotation är viktig.

3. Officiellt så har nu yrkesförsvaret funnits i 2-3 år men innan dess så fanns det ett dolt yrkesförsvar baserat på s.k. FN yxor. Skillnaden var att de tvingades ut i det civila i några månader innan nästa insats.

Avslutningsvis återigen...begrepp som ...att drälla på luckan,,,,eller att drälla på kaserngården....visar på tyvärr en stor avsaknad av hur den moderna försvarsmakten ser ut och vad soldaterna gör under sin anställning.

Tror knappast att någon skulle benämna räddningstjänsten eller polisen i termer av att de dräller på stationen? Jag har inga som helst problem med att argumentera om för- och nackdelar med värnpliktsförsvaret men vänligen skapa er insikt i dagens verksamhet. Skulle aldrig bemöda mig med att sänka debattnivån på denna utmärkta blogg i termer av att beskriva KFÖer som fylleslag eller cykelskyttebataljoner som hade besvär med att utgångsgruppera under sin slutövning när många värnpliktiga gjorde allt de kunde för att sjukskriva sig. Vänligen åk till ett regemente på deras uppvisningsdag och prata med några yrkessoldater och skapa er en relevant uppfattning om hur se ser på sin yrkesroll. Observera ordet yrke vilket innebär att man behandlas med respekt och åtnjuter samma villkor som övriga anställda och ej enkom är ett nummer i ett krigsförband i väntan på det stora slaget.

J.K Nilsson sa...
23 april 2012 23:26  

21:19, snarare beskrivs det en realistisk syn på vad vi just nu har råd med. Om vi inte hade råd med mer avancerade övningar än "fast försvar av rastplats" med inneliggande omgång, inte har råd att göra någon KFÖ med krigsplacerade soldater. Hur skulle vi då kunna ha råd med övningar som ger soldaten stimulerande arbetstid efter ett år?

Så nej, räkna in mig i gänget som ifrågasätter vad soldaterna skall göra för att bli bättre än tidigare års värnpliktiga när man inte vill tilldela mer i budget än man gör samtidigt som man i princip ordersätter ditt tidigare "dolda yrkesförsvar". Titta på hur regeringen ville ha fördelningen mellan K- och T-tjänstgörande soldater. Inte är det helt olikt dina FN-yxor som nu får återhämta sig hemma samtidigt som vi har ett antal soldater som skall grundutbildas varje år, omsättas in i förband och där tidvis övas i KFÖ.

Jag säger som Stefan Sauk; jag är skeptisk...

J.K Nilsson

Malin -- räven i Norrlandbrigad NB19 sa...
23 april 2012 23:29  

Annonyn 23 april 2012 21:19
Som ett brev posten på repliken beträffade yrkessoldater som sitter på luckan så undrar jag, och säkert alla andra fd KFÖ o SÖB rävar, vad yrkessoldaterna ska pyssla med på regementet när det inte finns några pengar att öva med, annat än att just det, hänga på luckan. Jämför inte med räddningstjänsten som rycker ut dagligen för att rädda och släcka. Det är ju inte alls så att det uppstår krig här och dar dagligen för yrkessoldater släcka ner.

Anonym sa...
24 april 2012 07:35  

@ 23 april 2012 21:19

Jag ser yrkesförsvaret på mycket nära håll, varje dag. Jag har utbildat kadetter vid såväl SOU som OP.
Vad som ingår i varje soldats arbetsuppgifter vet jag inte, men jag ser en del "tillbringa tid med sysselsättning av ringa militär anknytning" - och jag har inga egentliga problem med det. Som du nämner kan man inte förvänta sig att brandmän över tid skall släcka bränder, lika lite som att soldater städse skall vara insatta.

FN-yxorna var i högsta grad frivilliga, men de bemannade inte någon krigsorganisation, och det viktigaste av allt - de var civila människor med civil kompetens och civila yrken.

Vad gäller att soldaterna skall "utvecklas i samförstånd med FM..." har jag tyvärr hört det till leda, men ingen har ännu efter 2-3 år kunnat exemplifiera hur denna utveckling, meritvärdering och normala personalrotation skall se ut. Det är FM skyldig soldaten, oerfaren av arbetslivet som han/hon ofta är.

Fakta kvarstår också vad gäller yrkesförsvarets oanvändbarhet annat än för "handelsresandeverksamhet i krig". Krigsförbandens personella numerär rymmer inga reserver eller redundans, krigsförbanden är för få till antalet och är inte utrustade för det värsta tänkbara - krig i Sverige, utan för "handelsresandeverksamheten".

F ö var nog inte heller den värnpliktige soldaten särskilt intresserade av kvällstjänster, men det var att ta hand om tilldelad tid och fylla den med verksamhet som ändå skulle utföras. Jag tror inte att soldaten led några större men av dem. Men jag håller med - kvällstjänsten behövs inte för yrkessoldaten - han/hon är ju på plats år efter år, och skall naturligtvis medges ett socialt liv, mellan "handelsresandeverksamheterna".

Patrik Lander

Anonym sa...
24 april 2012 18:19  

Men det är ett tag sedan du hade förbandstjänstgöring Lander. Ni är några kommentatorer här på bloggen som inte är riktigt uppdaterade.

De professionella soldaterna har i många avseenden en mycket högre duglighet än den värnpliktiga motsvarigheten. Det är bra och det som Upandaway ser som positivt ang insatströskel är en av huvudanledningarna till en anställd del. Det ska vara lätt att använda.

Insatsorganisationen är när den är intagen en blandning mellan yrkes- och reservistförsvar. Skillnaden mellan tidvis tjänstgörande personal och värnpliktiga är att de förstnämnda är frivilliga. Tanken är att de ska in och tjänstgöra likt det gamla systemet, dock med annat lagstöd.
Den kontinuerligt tjänstgörande delen av FM möjliggör högre PersQ och snabbare responstid.

Grundtanken är god men numerären är alldeles för liten.

Anonym sa...
24 april 2012 20:47  

Att räddningstjänsten skulle rycka ut varje dag är jag ytterst tveksam till men bloggaren förefaller vara övertygad om detta så då får jag väl vika ned mig. Uppfattar att i Skövde så rycker de ej ut varje dag för då skulle det stå i tidningen dagen efter med anledning av nyhetstorkan i regionen.

Att det ej finns pengar att öva för förefaller också vara en sann övertygelse som jag själv måste medge att jag ej känner igen. Jag får väl beklaga att ditt förband inte har budgeterat rätt under förra året men det går faktiskt att tillåta dra över budgeten under väl motiverade skäl. Tex NBG slutövning där flera förband ej hade budgeterat mot den genomförda målbilden. 4 veckor med förbanden på övning var inga som helst problem att genomföra med sakliga motiv.

Slutligen så kan jag väl nämna exempel från ISAF där amerikanska förband roterar hem efter 12 månaders insats och innan dess 3-4 månaders förberedelser att dessa är lediga under juli och därefter genomför stridsteknisk utbildning, kompletteringsutbildning, återhämtning, omutbildning och materielvård. Första större förbandsövningen genomförs tidigt 2013. Detta är helt accepterat efter en lång insatstid och det finns inga som helst ambitioner att genomföra någon form av större övning. Ja vi har långt kvar att vandra efter 100 års soldatfabrksmentalitet.

Malin -- VO/NB19 sa...
24 april 2012 21:48  

Annonym 24 april 2012 18:19

Varför skulle en yrkessoldat vara mer duglig än en värnpliktig? Hur har du kommit fram tid den slutsatsen med tanke på att värnpliktiga tas ut bland de mest dugliga i hela befolkningen och övas mer och mer realistiskt än motsvarande yrkessoldater? Dessutom blir materielen betydligt bättre i värnpliktiga förband. Det hela bevisas busenkelt med enkel matematik: I ett yrkesförsvar går allt till löner och reklam, i ett värnpliktsförsvar till övningar och materiel.

Det påstås en hel i kommentarerna men var är bevisen?

Anonym sa...
24 april 2012 22:20  

@Malin
Det finns några års erfarenhet av anställda soldater nu och den erfarenheten visar att dugligheten är betydligt högre än i vpl-förbanden.
Varför? Jo för att de har längre utbildning och träning.
Och ja, jag och mina kollegor var även med förr.

Din sk matematik ger jag inte mycket för. Låt mig vara tydlig: Jag har inget behov av att försvara HKV eller Regeringen men jag tycker att folk har rätt att få veta att det finns fördelar med anställda soldater. Det vore på sin plats att debattörer kunde lyssna och inte bara sända på.

gruelse sa...
25 april 2012 01:38  

Ur politikersynpunkt är yrkessoldater framför värnpliktiga att föredra, om rådande säkerhetspolitik går ut på att en vänligt sinnad global krigsorganisation ska vara garanten för Sveriges säkerhet i händelse av krig.

Men med denna garanti följer också förpliktelser. Vi måste troligen ställa upp med militär när den globala krigsorganisationen krigar i något konfliktområde på vår jord.

Moraliskt sett och samvetsmässigt, har svenska politiker och beslutsfattare då lättare för att beordra en yrkessoldat än en värnpliktig att riskera sitt liv i någon obskyr konflikthärd på andra sidan jordklotet, dvs. som inte har med försvaret av fäderneslandet att göra.

Anonym sa...
25 april 2012 08:21  

Bäste 24 april 2012 18:19

Ja, det är ett tag sedan jag hade förbandstjänstgöring. Det betyder inte per automatik att jag är tappad bakom en vagn.
Min tilltro till systemet fick sin första skarpa törn vid slakten kring milennieskiftet. Därefter har törn på törn levererats...

jag lämnade förbandsverksamheten för att den inte längre var trovärdig, och de senaste åren har mina främsta uppgifter varit teknik- och systemutbildning av kadetter, där jag hoppats kunna förmedla ett kritiskt förhållningssätt - vilket i sanning behövs idag.

Idag tillför jag inget till insatsorganisationen, och skulle vara totalt oanvändbar där.
Som kanske framgått är jag inte vän av det "handelsresande i krig-försvar" med desperat sökande efter allt mer fjärran konfliktområden att engagera sig i.

Till dina synpunkter:

För det första kan man med rätta fråga sig vad som avses med att försvaret skall vara lättare att använda. Försvarets gripbarhet var mycket större förr än nu. För "stöd till samhället-insatser" fanns dels en större GU-numerär spridd på fler orter, dels ett numerärt större HV (även om kvaliteten varierade).

För det andra kan man fråga sig hur mycket snabbare dagens förband är gripbara, då de består av både GSS/K och /T. Faller inte konceptet då på eget grepp?

För det tredje ifrågasätter jag din tes om att yrkessoldaten skulle vara bättre. Jag kan till del hålla med, men till syvende og sidst handlar det om utbildning. Stridsteknik, taktik mm hade troligen förändrats även med bibehållen värnplikt.
Jag är tveksam till stridsvärdet hos yrkessoldaten som, av ekonomiska skäl, inte fått delta i någon mission, eller övat i större förband. Jag tror personligen att de värnpliktiga, med sina civila kompetenser bygger långt starkare krigsförband, förutsatt att de inte används som budgetregulatorer...

Patrik Lander

Anonym sa...
25 april 2012 11:36  

@Lander
Du TROR att en vpl soldat är bättre. Jag VET att den anställde soldaten är bättre eftersom jag har haft förmånen att föra bägge kategorierna.

Det är i stort sett samma människa men den sistnämnde har längre militär utbildning.

uppgiven sa...
25 april 2012 14:42  

Att en yrkessoldat borde vara bättre än en värnpliktig dito kan vi nog vara överens om.

Men är en yrkespluton bättre än en värnpliktig bataljon? För det är väl där vi hamnar, vi kommer med yrkessoldater att hamna i så små förbandsvolymer att det blir svårt att se att vi klarar av att vara trovärdiga i det nationella försvaret.

Att vi kan skicka dugliga plutoner och kompanier till valfri oroshärd utomlands (förutsatt att NATO/USA är där och drar det tunga lasset med luftherravälde och grundläggande logistik, vill säga) är det nog ingen som ifrågasätter.

Däremot om det är det enda vi ska klara av.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
25 april 2012 15:16  

@Anonym 11:36

"Den anställde soldaten är bättre", skriver du. Avser detta GSS/T eller GSS/K? Arméns personal ska ju huvudsakligen utgöras av GSS/T och då är det ju relevant att fråga sig hur lång deras utbildning är.

Så, anonym, hur lång är GSS/T-utbildningen jämfört med utbildningen till den gamla tidens menig F eller menig E?

Nästa fråga, mig veterligen ska GSS/T inte delta i mer än tre KFÖ under en åttaårsperiod. Hur dramatisk är skillnaden jämfört med kalla krigets inkallningar till KFÖ? Och då avser jag verkligen kalla kriget - inte den urvattnade organisation som fanns på sent 90-tal och som försämrades radikalt under 00-talet.

Det är fullständigt irrelevant att jämföra dagens yrkessoldater med de värnpliktiga som fanns t ex 2003. Det enda relevanta är att jämföra med den tid då det fanns en hyfsat fungerande organisation.

Och bara för att förebygga; nej, jag vill inte ha tillbaka cykelskytte eller m/59.

Anonym sa...
25 april 2012 17:10  

Bäste 25 april 2012 11:36 (konstigt att tilltala någon med datum och klockslag)

Naturligtvis tror jag. Endast idioter vet säkert.
Min uppfattning bygger inte på en värnpliktigt soldat fyra eller sex månader in i grundutbildningen, utan det KFÖ:ande förbandets inneboende förmågor.

Jag är den förste att erkänna att det fanns brister i vplsystemet också. 7,5 månads vpl är i kortaste laget, men genom att utnyttja tiden effektivt tror jag ändå att förutsättningarna var goda. Inställda KFÖ undergrävde naturligtvis förmågan, men vid de förband där såväl KFÖ, SÖB och SÖF genomfördes var kvaliteten god - låt märka, med den tidens teknik och metoder!
Jag tror att även GSS/T utan kvalitativ övning ganska snabbt tappar förmåga, ja för den delen även GSS/K utan kontinuerlig övning. Skillnaden är att dessa sällan för med civila yrkeskompetenser till krigsförbandet.

Men jag hävdar inte att yrkessoldaten skulle vara dum, obildbar och MÖP bara pga dennes yrkesval. Jag tror säkert att denne kan bli en utmärkt soldat, men kostnaderna för att hålla dessa i trim är ju bevisligen så höga att förbanden inte kan bestå enbart av GSS/K, vilket ju skulle inneburit en mycket hög beredskap, och som kunde motivera ett yrkesförsvar.

En del hävdar att det är omöjligt att skicka värnpliktiga förband på "handelsresande i krig-verksamhet" (HRiK), och det kanske det är med nuvarande lagstiftning. Men eftersom HRiK anses som ett väsentligt nationellt säkerhetsintresse kunde man lika gärna ändrat lagstiftningen så att även värnpliktiga förband kunde sändas utomlands.

Patrik Lander

Anonym sa...
25 april 2012 17:33  

Replik till kl 1136; HUR vet du att de anställda soldaterna är bättre? Vilket är ditt kvalitetsmått? Vilken organisation har du utgått ifrån?

Kompetens handlar om träning inom given organisation och mot adekvat motstånd.

Inbilla inte någon att Israels armé som består av värnpliktiga skulle komma ut som förlorare gentemot de svenska anställda soldaterna.

Värnplikt är överlägset som personalförsörjning för nationellt försvar. Träningsmängden måste naturligtvis anpassas.

Anställda soldater kan aldrig, med svensk ekonomi, bli en mer kostnadseffektiv lösning för ett nationellt försvar.

Malin -- VO/NB19 sa...
25 april 2012 19:22  

Anonym 25 april 2012 11:36
Vilka vpl förband har du fört och när?

Först och främst består förbanden fortfarande till större delen av fd värnpliktiga och för det andra så måste du jämföra med värnplitiga under tidiga 90 tal eftersom de var selektivt uttagna värnpliktiga till skillnad från soldater under 2000 som i praktiken var frivilliga med sikte på tjänst i US och att de därför inte övats seriöst i Sverige. Jag tror inte ett dugg på att det är samma typ av folk i vpl förband som i yrkesförband. Större delen av de som verkligen visade framfötterna och påvisade duglighet var de som absolut inte ville göra lumpen eller bli militärer. Jag ville det inte och många av de som blev uttagna och gick vidare till ROK efter KadS ville det inte heller. Vilken med toppbetyg från N-linjen väljer att utbilda sig till soldat? Hittar du civilingenjörer, matematiker, lärare, samer, bönder, akademiker, snickare som soldater i framtida yrkesförband? Kan du påvisa statistik över vad för typer som går GMUn nu?

Vad menar du med utbildningslängd? Likställer du en månad på luckan i yrkesförvaret med en månads realistiskt brigadstridsövning i värnpliktsförsvaret? Det är KFÖer och graden av realism i KFÖerna som utvecklar soldater, befäl och förband. I det avseendet kommer aldrig någonsin ett yrkesförband upp på samma nivå som ett mots. vpl förband (tidigt 90 tal) givet samma budget. Felet i din ekvation är att yrkessoldater inte upptar lön och att PRIO o reklam är gratis. Vad jag hört så har det inte övats speciellt mycket de senaste åren för att spara pengar inför det svindyra yrkesförsvaret. Presentera gärna vilka yrkesförband som genofört KFÖ och graden av realism i dessa.

Anonym sa...
25 april 2012 22:01  

Det är väl ingen idé att försöka komma med erfarenheter inifrån förbandsverksamheten (>20 år nu) eftersom "experterna" i kommentarsfältet på denna blogg vet bättre än jag? Att flera av er inte har relevanta fakta och erfarenheter från dagens FM tycks inte röra er i ryggen.

Fortsätt leva med era skeva minnen av Sveriges värnpliktsförsvar. Jag och mina yrkessoldater och reservister jobbar för att ni ska fortsätta få uttrycka att vi suger.

Det är inte undra på att försvarsdebatten håller på att dö sotdöden.

//Less på läktarexperter

Wiseman sa...
25 april 2012 22:05  

Det man ständigt förundras över i den kontinuerliga debatten om värnplikt kontra yrkesförsvar är att det ständigt ställs upp som varandras motsatser.

Yrkesförsvaret erbjuder fördelar som ett värnpliktsförsvar aldrig kan erbjuda och vice versa. Samtidigt måste man ha i åtanke att dagens personalförsörjningssystem med gällande kollektivavtal aldrig kommer att kunna försörja organisationen med den personal som behövs.

Både och-lösningen är att föredra.

Anonym sa...
25 april 2012 22:27  

Myter?
Den värnpliktiga soldaten var bättre som soldat eftersom att han hade en yrkeskompetens.
Den där villfarelsen blev jag av med redan under 1999 på Balkan när huvuddelen av skyttesoldaterna inte alls behärskade någon form av yrkeskompetens som kunde bidra.

Vilken NA elev vill bli yrkes soldat?
Jaha,,,som sagt åk ut till ett förband och fråga om skolutbildning och framtidsvisioner. Du skulle bli mäkta överraskad om bakgrunden.

De ovilliga värnpliktiga såg ljuset i tunneln under värnpliktstiden och blev därefter perfekta yrkesofficerare?
Finns inga belägg för detta utan det är kvalificerat tyckande. Därtill kan jag bara meddella att de driftiga och duktiga söker olika vägar in i FM. Prova och kolla på FM hemsida hur man nu kan bli officer. Du behöver ej vara pansarskyttesoldat i 8 år.

På min tid var vi värnpliktiga officerare med endast 12 månaders utbildning och vi truppförde pluton eller kompani?
Dagens system med högre befälstäthet med officerare ned till gruppchefsnivå ger en helt annan kvalite. Går ej att jämföra.
En VO kunde managera förbandet från mobplats till en första handsuppgift och därefter göra sitt bästa. Spelar ingen roll att utländska militärattacheer år efter år låtsades vara imponerade. Går ej att jämföra med dagens system. Som natt och dag.

Anonym sa...
25 april 2012 22:36  

@VO Malin
Vilka yrkesförband har genomfört KFÖ med hög grad av realism?

Måste tyvärr förundras över hur felfokuserad frågan är. KFÖ är idag förknippat med GSST soldater eller förband i en mix av GSSK och GSST. Yrkessoldaterna om det nu är det du refererar till övar kontinuerligt med en mycket hög grad av realism. Tex komplexa stridsskjutningar direkt efter utgångsgruppering eller annan typ av verksamhet. Den enda realismen som man kan säga var bättre under kalla kriget var kanske då att man övade mitt inne i storstäder eller annan typ av terräng. Reflektion: Detta görs fortfarande till stora delar och där det ej går längre måste jag tyvärr meddella att det ej skulle gå idag heller genom att sätta på soldaterna en namnbricka som det stod KFÖ på. Tiderna har förändrats o beredvilligheten har inget inget att göra med om transformering till yrkesförsvar utan acceptansen för uppträdande i vissa geografiska områden är ett utslag av nya tider.

Anonym sa...
26 april 2012 09:28  

Anonym:

"Officerare på gruppchefsnivå..."

Ganska signifikant fakta för att förstå huvudproblemet med dagens FM. I den FM där jag var krigsplacerad höll YO till på kompani och uppåt.

Jämför nu och då

Då övades regelbundet brigader - nu övas ibland kompani.

Då fanns fördelningar i varje MILO - i IO14 finns ett antal bataljoner (gripbara 2019 enligt aktuell plan)

Anonym sa...
26 april 2012 14:18  

Varför behåller Israel värnplikt? Därför att för nationellt försvar är det världens bästa soldatsystem.

Så enkelt är det. Ingen av "yrkessoldatsivrarna" här har vågat bemöta den enkla frågan; varför behåller Israel IDF med enbart värnpliktiga soldater?

Det som svenska armén gjorde under 1990-talet var att kraftfullt våldföra sig på de krigsplacerade förbandens möjligheter att adekvat krigsförbandsvärderas och utvecklas. Med en adekvat träning och utrusting är det inget som skulle slagit det svenska krigsplacerade värnpliktsförsvaret.

Däremot fega generaler som t ex när det under tidigt 1990-tal provades med den ryska stridsvagn T-72 och stridsvagnens förmåga att forcera försvarsförberedelser i övre Norrland.

I media kommenterades försöken som häpnadsväckande och att försvarsplaneringen sannolikt behövde göras om i grunden....

OM samma svenska generaler hade velat veta lite mer om stridsvagn T-72 lite tidigare, kanske 8 år tidigare, när kalla kriget var som kallast, hade det varit en relativt enkel sak att göra. Stridsvagnen fanns nämligen att tillgå i Finland.

Denna strutsmentalitet som svensk försvarsledning visat upp är det vi alla skördar frukt av idag.

Värnpliktssystemet är aldrig ifrågasatt i Israel, varför ska det ifrågasättas här i Sverige?

Värnplikt är oslagbart-men samma mängd träning behövs oavsett värnpliktig eller anställd soldat.

Joakim Larsson sa...
26 april 2012 15:26  

J.K Nilsson 21 april 23:57:

Jag blir nästan lite generad av att agera partimegafon här, men jag blir ju tvungen när det här tramset dyker upp igen gång efter annan. Såhär såg vårt budgetförslag ut jämfört med regeringen:

2012 +948 miljoner
2013 +2295 miljoner
2014 +5786 miljoner
2015 +5622 miljoner
Titt här (sid. 197): http://data.riksdagen.se/fil/F4EB6C7B-3F0C-487E-B049-00013AFABCFE

Ser du? Forsell valde att bara redovisa det första året i budgeten eftersom han som politisk motståndare vill förminska de satsningar på försvaret som vi ville genomföra. De besparingar som vi ville göra tar några år för att få fullt genomslag och därför blev det inte så mycket år 1. Forsell ljuger alltså.

Det är helt ok att ifrågasätta besparingarnas premisser (jag vet att du och andra har kritiserat att vi kan dra in så mycket), men det är en annan sak. Att slentrianmässigt hänvisa till Forssells lögner är bara svagt.

Vad gäller VPL-frågan så måste jag säga att jag har svårt att se att man ska kunna ha tillräckligt stora soldatvolymer för ett försvar av Sverige med något annat än värnplikt och sen må det vara hur det vill med vilken enskild soldat som är bäst utbildad. Det behöver dock inte betyda att man måste ha det ena eller det andra. Det finns tänkbara kombinationsmöjligheter.

STAGECOACH sa...
26 april 2012 17:54  

Tröttsamt med denna svart eller vitt diskussion.

Fem myror är fler än fyra elefanter, vilket på ren svenska innebär att det krävs en viss köttmassa för att hantera en landyta som Sveriges. I den delen fungerar värnplikten. Men, sedan finns det förstås områden där yrkessoldater fungerar bäst. Jag skulle t.ex. kunna tänka mig att stora delar av flygvapnet (inklusive markpersonal) var fast anställda eftersom det är en så pass avgörande och tekniskt avancerad del.

Jag har sett både ris och ros när det gäller värnpliktiga soldater. Jag har sett både ris och ros när det gäller yrkessoldater (inte i Sverige dock, det var i ett annat lands krigsmakt). En ordentlig försvarsutredning hade kunnat borra djupare i denna fråga, helt klart.

Upandaway sa...
26 april 2012 18:58  

"Då övades regelbundet brigader - nu övas ibland kompani."

"Värnplikt är oslagbart-men samma mängd träning behövs oavsett värnpliktig eller anställd soldat."

"De professionella soldaterna har i många avseenden en mycket högre duglighet än den värnpliktiga motsvarigheten. Det är bra och det som Upandaway ser som positivt ang insatströskel är en av huvudanledningarna till en anställd del. Det ska vara lätt att använda."

Har samlat ihop dessa kommentarer ifrån det här kommentarsfältet för att belysa följade skillnad i debatten. Yrkessoldatsförespråkarna verkar anse att små volymer inte spelar någon som helst roll eftersom vi ändå aldrig kommer behöva slåss i något som är större än t.ex. Nordic Battle Group (d.v.s. ungefär en bataljon) och att vi aldrig kommer behöva ha större uthållighet än att vi kan ha den aktiv ett par månader i sträck.

Enligt denna teori ska Sveriges framtida konflikter aldrig behöva utövas på svensk mark och helst vara mot en motståndare utan förmåga att slå mot kritiska funktioner (ett ord: Enköping). Därtill kommer Nato (läs USA) alltid att stå som garant för att alla högre typer av funktioner finns att tillgå, sådant vi har en eller ingen av.

På ett sätt har jag sympati för detta synsätt, om vi hade varit Nederländerna, Irland eller Portugal. Det är vi inte, vårt territorium är allt för stort och allt för nära en viss storväxt granne* med oklara avsikter för att detta ska ske. Därtill är jag inte allt för nöjd med antagandet att USA (för Nato existerar inte utan USA) för all framtid kommer vara kapabelt och/eller villigt att garantera kritiska funktioner såsom de gjorde under exempelvis Kosovo-krisen eller nu senast i Libyen.

Jag frågar alla yrkesförsvarsförespråkare: Om det skulle ske att Ryssland preventivt besätter Gotland för att hindra väst (exklusive USA, i detta scenario är de inte med. Kom ihåg, enligt Obama är Europa numera producent av säkerhet, inte en konsument.) från att ingripa i Baltikum eller Vitryssland, vad har vi att sätta emot då? Den försvarsmakt vi bygger just nu skulle vara i princip maktlös att på egen hand ta tillbaka ön om något sådant skulle ske. Att stå emot det första övertagandet är i nuläget totalt uteslutet.

Faktum kvarstår: Oavsett lämpligheten hos den individuelle yrkessoldaten eller värnpliktige (som utöver motivation även handlar om den utrustning och träning man får råd att utföra), kunde vi tidigare regelbundet agera på brigads storlek, numera på sin höjd som bataljon. Därtill är jag starkt kritisk till det oerhörda beroende på USA som finns idag i Europa. Vi kan INTE vara säkra på att de kommer finnas kvar om 10 år.

*Avstånd Stockholm / Kaliningrad: 520 Km

Anonym sa...
26 april 2012 19:18  

Israel är inte Sverige. IDF är inte FM.
Israel har HÖGT tidsuttag på sina soldater och nyttjar dem skarpt. Sverige hade en tredjedel av utbildningstiden och ingen skarp tjänst. Äpplen och päron helt enkelt, trots benämningen Värnplikt.

Om vi skulle ta och anamma IDF:s förutsättningar så skulle vi också kunna få bra effekt av ett värnpliktsförsvar. Det finns inte på världskartan att det skulle gå igenom politiskt så det är lika bra att sluta drömma. Hudik är bara runt hörnet.

Anonym sa...
26 april 2012 19:20  

@0928

Kolla på FM hemssida så kan du studera olika moderna begrepp. En av de sakerna är bland annat vad som definierar en officer. En annan är på vilket sätt verksamheten genomförs och vilka kvalitativa förband vi har i dagens FM. 15 min på hemsidan och lite studerande innan påbörjat tyckande skulle sannerligen nyansera debatten och framförallt utveckla den.

Israel har minsann till viss del en imponerande FM/KM. Då bör man dock lyfta fram vissa skillnader mot sverige.
1. Enbart inriktat mot nationellt försvar. Både av egna intressen och för att ingen nation/konflikt eller region överhuvudtaget skulle vilja beblanda sig med Israels FM.
2, Nästan helt och hållet subventionerat av USA. Vilket är helt ok om man ej har några som helst ambitioner att verka inom internationella organisationer.

Alldeles för stora skillander mot säkerpoltiska läget. Det var lite inne att studera Israels FM under 80-talet men det dog snabbt ut när olikheterna var för stora.

Däremot gentemot AIs utspel om Brigadsystemet så är det intressant att se hur Gen Grundevik använder argument om hur dåligt Israels FM fungerade inom ramen för Brigadstriden under den senaste konflikten i Libanon som hävstång för att utveckla svensk Brigad strid.

Göran Mellblom sa...
26 april 2012 20:53  

Undras varför alla de européiska makterna går över till frivilligt rekryterade arméer? Kan det röra sig om politik?

Européerna verkar inte acceptera att TVINGAS offra liv och lemmar för sina regeringars krig i främmande länder och världsdelar.

Åtminstone tycks Europas politiker uppfatta saken så.

De som vurmar för värnpliktiga officerare bör tänka sig för. Det NEW SPEAK som socialismen har skapat i vårt land gör att ni inte vet vad ni talar om när ni säger "värnpliktig officer".

Av denna fina bloggs kommentarer att dömma är inte ens de flesta svenska yrkesofficerare egentligen OFFICERARE, eftersom officerare egentligen är personer som driver igenom sin regerings vilja och ytterst dess vilja till våld.

"Officer" betyder "ämbetsman" eller "övervakare". En person som står i samklang med regeringen.

En "värnpliktig officer" är en person som har TVINGATS rent av hotats bära officers gradbeteckningar, men vars lojalitet och stridsvilja måste ifrågasättas av detta skäl.

De stora européiska makterna avskaffade dessa tvångsofficerare redan efter det första världskriget.

Vi svenskar däremot har inte gjort deras obehagliga krigserfarenheter av sådant, och har lyckligt och naivt kunnat hänge oss åt drömmar som nu är slut, som tur är.

Vad bra att vi slapp vakna upp ur drömmarna under ett krig, och rent av förlora kriget, bli ockuperade och deporterade till Sibirien eller skjutna i huvudet i en grop, som de polska reservofficerarna vid Katyn 1940.

I Frankrike säger man "Alla soldater sjunger med i marschvisorna, men alla soldater räknar dagarna till utryckningen".

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
27 april 2012 08:41  

Mellblom, dina inlägg är intellektuellt stimulerande, men främst för att det åtgår mycket intellekt för att finna den röda tråden i dem – så även här.

Officer må betyda vad som helst – det är vad som läggs dessa till uppgift som är intressant.
Försvaret av det egna landet och dess väsentliga säkerhetsintressen, familj, hembygd, samhällsbygge – ja, det kan låta som unken folkhemsretorik – men är det inte därför varje land håller sig med väpnade styrkor? Försvaret av dessa värden bör vara hela folkets angelägenhet.

Och Mellblom, tänk på alla de tusentals värnpliktiga officerare som gjorde det möjligt att överhuvudtaget skapa en krigsorganisation under andra världskriget. Tänk på de tusentals värnpliktiga officerare som gjorde det möjligt för Finland att överleva som självständig nation under samma krig.
Naturligtvis gick dessa inte ut i krig med ett leende och ett ”äntligen!” över läpparna, men förringa inte vad dessa gjort, genom att påstå att de tvingats, ja t o m hotats att gå ut i krig.

Ja, vi officerare (räknar mig, kanske felaktigt, fortfarande som en sådan) skall genomdriva regeringens och ytterst riksdagens beslut om att använda våld. För dessa folkets demokratiska beslut vill jag ha folkets kraft – politiker skall veta att det är det är deras egna söner och döttrar de väljer att skicka ut i krig, och inte yrkessoldater – i framtiden kanske t o m inhyrda utländska krigsfirmor. På det viset tvingar vi våra folkvalda att noga överväga varje krigsinsats.

Jag vill ha folkets delaktighet, ända från beslut till genomförande av så allvarliga saker som krig – och det har inte någonting med socialism att göra!

Patrik Lander

Anonym sa...
27 april 2012 08:45  

Göran, Göran, Göran...

Det är just därför att värnpliktiga officerare är inkallade från civilt liv som en av de verkligt stora hoten mot Sveriges demokrati kan hållas stången - att ett fåtal yrkesofficerare med tveksam lojalitet mot riket kan överta makten med relativt små medel... Ett värnpliktssystem är en av de mest kraftfulla verktygen för att motverka statskupper - speciellt om denna värnpliktsarme har nära tillgång till sin utrustning á la Schweiz.

Som det nu är så har hotet mot Sverige ökat drastiskt eftersom Sverige inte har något fungerande försvar längre - och detta i ett landområde som både öst och väst anser vara vitalt för sina strategiska intressen och planer. Genom att inte ha militär kontroll över vårt område så ökar stressen hos omgivande parter att agera i preventivt syfte för att säkra baseringsområden, exportrutter och möjliga positioneringsområden för framtida kriser.

Ett gigantiskt problem är att axeln USA-UK håller på att tappa sin maktposition genom de processer som förekommer inom BRICS-länderna, främst genom deras insatser för att minska betydelsen av USD som reservvaluta - utan den positionen så tappar USA helt sin inbillade roll av att vara en supermakt.

Ett sätt för USA-UK att slå tillbaka, förutom aktiviteterna i Asien, är att slå ekonomiskt mot Ryssland genom blockadaktiviteter mot olje- och gasexport. En övervägande del av denna export går via Östersjön nu när North Stream sätter igång. En basering på Gotland av trupp från USA-UK är fullt möjlig för att förhindra att Ryssland hinner först för att säkra upp North Stream och minska möjligheterna att supporta Baltikum som Ryssland fortfarande ser som en del av Ryssland.

Om vi inte sätter Svensk trupp på Gotland kanske EU sätter Tysk trupp där för att säkra North Stream för Tysk del.

Vi befinner oss i en allt mer känslig och instabil situation nu som inte kan jämföras med när muren föll. Hoten mot Svenskt territorium kan i praktiken komma från både väst, syd och öst när nu Sverige som territorium helt har öppnats upp som ett blankt spelkort på planen.

Engström sa...
27 april 2012 08:57  

Jag tror alla har missuppfattat syftet med den Försvarsmakt som vi hade i Sverige. Märk väl inte Krigsmakt, den gjorde vi om till Försvarsmakt. Men nu har vi till allt utom namnet skapat en krigsmakt igen.

En Försvarsmakt primära syfte är att verka så jobbig att tampas med så det helt enkelt inte är värt besväret att anfall denna. Primära syftet är alltså inte nödvändigtvis att vinna ett eventuellt krig, bara göra det oacceptabelt dyrköpt.

Försvarsmakt => Du är den lilla spinkiga killen på skolgården. Men alla bullies vet att om de vill ta dina lunchpengarna så kommer du slås in i det sista och de kommer gå därifrån med fläskläpp och sönderrivna kläder. De kommer kunna ta din lunchpeng, men kommer inte vara värt det.

En krigsmakt primära syfte är det vi gör idag, dvs krigar till det i Libyen, Afghanistan mm. Men en krigsmakt måste man vinna de krig man ger sig in i. Syftet är att påtvinga andra sin vilja.

Krigsmakt = Du verka vara en hårding, alla vet att du kan slå ett hårt slag. Men att du saknar uthållighet. Du kan tvinga av en annan spinkig kille hans pengar, men du kommer inte kunna klara dig så bra i en stort slagsmål.

Så om vi skall ha en Krigsmakt, då är yrkesförsvar helt rätt väg.

Skall vi ha en Försvarsmakt, så har vi valt fel väg. När våra egna försvarsintresserade förlöjligar vårt försvar och säger att det är för litet och inte duger nått till. Då man ge sig på att de potentiella fiender som skall bedöma om målet är tillräckligt försvarat anser samma sak.
Försvarsmakten har redan misslyckats med sitt syfte.


Så idag har vi en Försvarsmakt till namnet men som är en Krigsmakt.

Direktiven de senaste åren från våra politiker, ivrigt påhejat av ett folk som inte bryr sig har varit att skapa en Krigsmakt.

Så debatten handlar mer om vad vi skall ha Försvarsmakt eller Krigsmakt.
Skall vi försvara våra värderingar (Sverige), eller skall vi tvinga på andra länder våra värderingar.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
27 april 2012 10:42  

@Lander 08:41

Jag skrev i arla gryning en hyllningsdikt till Mellblom. Tyvärr ville tydligen Wiseman inte publicera den. Den kanske var för underdånig i tonen. Vad vet jag?

Wiseman sa...
27 april 2012 10:57  

Bemöt åsikterna – inte personen.

Anonym sa...
27 april 2012 11:40  

@Engström 08:57

Tycker du har en hel del poänger och pedagogiska grepp i ditt inlägg. Man kan mycket väl ifrågasätta om namnändringen till "Försvarsmakt" fortfarande är rimlig inom en helt ny säkerhets- och försvarspolitik.

Håller med om att det alltför lättvindigt uttalas kritik om det "gamla" försvaret, som då jämförelsen görs mot samma politik och omvärld som styr dagens Försvarsmakt leder till slutsatsen att det försvar som de facto bidragit till mer än 200 års fred i Sverige, helt enkelt var skit och bortkastade pengar. Naturligtvis helt fel! Det var väl investerade pengar så länge vi som nation hade råd att lägga dem.

Tyvärr har omvärldens ändrats i flera aspekter. Två av de viktigare är 1) den materiella kostnaden för att upprätthålla en operativt relevant förmåga har ökat i högre utsträckning än statsmakternas vilja att prioritera och finansiera Försvarsmakten. Viljan och verkligheten har varit en successiv reduktion av försvarsanslagets belastning på BNP. Behovet har snarare varit en successiv ökning, minst att bibehålla nivån, för att vidmakthålla försvarsförmågan. 2) Världen består inte längre av suveräna nationalstater som agerar oberoende av varandra. Världen består av allianser av nationer som agerar med gemensamma intressen för ögonen, så även gemensamma intressen om fred och säkerhet.

Sammantaget har detta lett till att den tidigare utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken har blivit ohållbar. Den tidigare "Försvarsmakten" med värnpliktiga soldater är inte bortvald för att alla tyckte att det var ett dåligt alternativ, utan för att det inte längre var ett alternativ överhuvudtaget. Framförallt av ekonomiska skäl. Vad skulle Sverige ha valt bort istället? Försämra sjukvård, sjukförsäkring, skola, omsorg polis, rättsväsende? Har man inte redan gjort det också bortom skammens gräns? Vad ska vi egentligen spara på?

Syftet med den nya utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken behöver dock inte vara offensivt och krigshetsande som du antyder. Syftet är fortfarande att skapa fred och säkerhet. Vi gör det inte själva längre. Svenska intressen är inte bara svenska utan delade med våra allierade inom bl.a. EU. Doktrinen är inte längre att verka avhållande mot militär aggression, då hotet mot våra, och våra allierades, intressen bedöms vara så mycket mer än enbart militära. En politik med syfte att avhålla från militär aggression och angrepp mot nationella territorier, i en omvärld där detta är ett minimalt hot, verkar då meningslöst (förutom att det inte längre är ekonomiskt möjligt). Politiken och doktrinen har skiftat till en annan nivå. Man försöker istället se till att hot om militär aggression och angrepp mot egna territorium fortsätter att vara låga och inte tillåts utvecklas. Genom att agera inom flera politikområden. Genom att samarbeta och skapa transnationella beroenden snarare än oberoende nationalstater. Dagens "krigsmakt" är utformad och dimensionerad utifrån detta perspektiv. Syftet är inte att skapa krig utan att försvara svenska OCH europeiska intressen om fred, stabilitet och säkerhet i Europa. Det görs genom att bl.a. aktivt och förebyggande agera gemensamt och använda militära stridskrafter för att dämpa konflikter och oroligheter som annars kan leda till en eskalerande hotbild i vårt närområde. Det innebär en högre grad av risktagning med våra förband och soldater. De används mer aktivt för att projicera hot och påtvinga motståndare vår, och våra allierades, vilja. Detta är dock inget mål utan ett annat medel än den tidigare avhållande säkerhetspolitiska doktrinen. Syftet och målet är detsamma. Svenska intressen. Svensk säkerhet.

Det är lika fel att kritisera dagens Försvarsmakt ("Krigsmakt") på fel grunder, som det är att kritisera gårdagens Försvarsmakt på fel grunder. Vi ska inte jämföra äpplen och päron.

Anonym sa...
27 april 2012 15:26  

@Engström och anonym

...och därmed måste man ifrågasätta värdet av en debatt om Sverige ska ha dagens eller gårdagens typ av försvar. Alternativet till dagens försvar kan aldrig bli gårdagens igen. Utvecklingen gjorde gårdagens försvar både irrelevant och omöjligt. Ingenting har förändrat detta, utom möjligen att det sker en upprustning i vårt närområde. Det gör möjligen gårdagens försvar mer relevant igen, men egentligen inte. Även om vi hade råd, vilket vi inte har, så är inte Sverige ensamt berört av omvärlds- och hotbildsutvecklingen. Vi måste agera gemensamt och i samförstånd med våra allierade. Vår nationella handlingsfrihet är inte längre obegränsad.

Att vurma för svunna tiders storhet och fördelar är trevligt och intressant, men när förutsättningarna är i grunden förändrade så är borde det vara viktigare att titta framåt. Hur bör morgondagens Försvarsmakt utformas? Vilken är den dimensionerande omvärld som bestämmer Försvarsmaktens uppgifter och utformning i morgon?

Jag skulle gärna kunna ta en cigarr efter maten på restaurangen, köra en mullrande V8till jobbet, isolera med effektiv asbest, bestraffa mina värnpliktiga med armhävningar, med mera, men världen har förändrats. Jag får avstå cigarren, eller röka den utomhus. Jag får prioritera pengarna till annat och välja en mer bensinsnål bil. Behovet av isolering kvarstår, men jag får välja något annat än asbest. Jag får inte bestraffa mina värnpliktiga utan välja ett annat ledarskap. Och så vidare...

Att med sådan emfas debattera huruvida värnpliktiga soldater är bättre än yrkesanställda, eller inte...vad ska det vara bra för? Förändrar det något till det bättre?

Cynisk sa...
27 april 2012 16:56  

Så ett bärande motiv till värnplikt är att förhindra militär statskupp?
Mycket intressant!

Tvång kontra frivillighet...


Generellt tycks många ha svårt att diskutera principer för kompetensförsörjning utifrån ett effekt/förmågeperspektiv. Det vore intressantare om diskussionerna kunde föras med olika infallsvinklar på problemen istället för sammanklumpningar av dessa vilket medför osaklig debatt.

Om man diskuterar effekt enkom så är inte ekonomi-värdet relevant utan det blir det först när man sammanslår storheterna (pang för pengar). Men även den sammanslagna storheten är irrelevant om den inte sammanslås med den politiska viljan (som i sig är en sammanslagning av Nödvändighet, Ekonomi och några till).

Mållåsningen i debatten är också frapperande. Bara för att man hittar fel i delar av systemet behöver det inte innebära att allt är kasst. Kejsaren är faktiskt inte naken utan iklädd en jättefin Mankini!

Anonym sa...
27 april 2012 19:09  

OK, ett försök...

Framtidens försvar kommer att behövas byggas på en kombination av ett effektivt mark-baserat luftvärn spritt till de delar av landet som innehåller känslig infrastruktur typ större bebyggelser, känsliga installationer för el och energi mm. Detta skydd kan inte garanteras av flyg eftersom detta relativt enkelt slås ut av mass-attacker av kryssningsrobotar mm.

En kärna av ca 4-5 brigader av värnplikts- och kontraktsförband (mekaniserat och med avsevärt starkare artilleri) avsedda för att slå tillbaka enskilda intrång via luft eller sjö.

Ett antal fristående artilleribataljoner med det modernaste snabbrörliga artilleriet vilket kan använda precisionsgranater och granater för fjärrbekämpning av pansar mm.

Ett avsevärt förstärkt hemvärn / lokalförsvarsförband utrustade med moderna robotar både för pansarvärn och korträckviddigt luftvärn. Om ett antal talibaner kan lära sig Stinger så kan våra hemvärnssoldater snabbt lära sig antingen Stinger eller Strela.

Det som en modern angripare i framtida resurskrisernas verklighet fruktar mest är en långvarig konflikt med "lågtrycks" men permanent motstånd. Ungefär som Afghanistan / Irak men med modernt utrustade, oberoende och mindre enheter med kapacitet att bekämpa starkt pansrade mål.

Ett citat...

"A couple of weeks ago we had a presentation from a former tanker. he told us about tanks and there enemies and threats, and he told us that on the current battlefield a tank doesn't stand a change anymore. tanks can be taken out by Attack aircraft and helicopters without having the possibility to defend itself. undetectable, cheaply made en moving mines can take out a tank with ease. AT teams (light infantry and mechanized) can destroy tanks without being detected and SF could take down a entire batallion by just blowing up the fueling stations. There easy to spot, difficult to maintain, costly to operate and easy to destroy nowadays and the only advantage they have is that they have a big gun."

Ett försvar som hotar med långsiktig blockering av resurser kommer att bli allt mer respektingivande framöver. Man kommer inte att kunna binda mycket trupp i ockupationer och i fruktlösa rensningsaktioner mot en fiende som är lätt men effektivt beväpnad.

Varför inte låta SAAB utveckla en variant av RB70 som kan bekämpa drönare på hög höjd? Varför inte låta delar av HV och lokalförsvarsförband bli specialister på målutpekare för modernt långräckviddigt artilleri?

Hur mycket robotar och moderna artilleripjäser med ammunition får man för 150 miljarder (vilket motsvarar det som uppgraderingen av Gripen kommer att kosta de närmaste 15 åren?). Ett Gripen-system som mycket enkelt slås ut genom att förstöra landningsbanor och inte minst bränsleförråd...

Göran Mellblom sa...
27 april 2012 21:15  

Att med hot om våld från Statens sida tvinga personer att leda andra.

Det är en FARS.

I idén med värnpliktiga tvångsofficerare finns en tydlig uppfattning att TVÅNGSOFFICERARNA kommer se ljuset när sovjeterna kommer, och då driva fram DE TVÅNGSUTSKRIVNA PRIVATPERSONERNA mot pansarmassorna.

Det TVÅNGSUTSKRIVNA manskapet antas vidare acceptera sitt öde och ta upp striden.

Striden, som förutsätts bli framgångsrik, kommer förädla dem antar man, och därmed kommer vi segra.

Hör ni inte hur enfaldigt det låter, mina kära meddebattörer?

Vad skulle dessa TVÅNGSUTSKRIVNA skriva på Face book? eller på Twitter?

Tänk om några av dem är akademiker, eller ingenjörer eller kultiverade personer? Vad skulle ni göra då? Hota dem med - ja med vad?

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
27 april 2012 22:34  

Mellbom-det går precis lika bra att hota alla i Försvarsmakten med FPan för superlöjliga saker-som t ex att inte följa resepolicyn.Det funkar lika bra med akademiker som fattiga och outbildade specialistofficerare.

Däremot gäller det inte för OF7-9 och CF7-9, dvs för generalerna. Där har vi idag ett frälse som kan bete sig hur omdömeslöst och värdegrundsvidrigt som helst-utan att nån ingriper.

Mellblom, dina inlägg är tyvärr riktigt frikyrkliga-om uttrycket tillåts-och får betraktas utifrån detta. Dina inlägg låter ungefär som " Bransyn i laga ordning" från Delblanc´s Hedebyborna.

De inlägg som du kommer med Mellblom blir rent ut sagt fjantiga; sovjeter, tvångsofficerare-rena nonsensinläggen.

Man frågar ju sig-är du exempel på en officer-då bör svenska samhället i n med stormsteg i FM-för såna pajasar som du Mellblom ska inte hålla i ett statligt vapen-du förefaller omdömeslös, ursäkta ordvalet-men nu har du gått så grymt för långt.

Du har trampat på flera generationers slit inom värnplikten och spottat på de gärningar som utförts. Skämmes Mellblom-sök avsked. Du har inget i försvaret att göra. Stick till Afghanistan och se om du duger nåt till-här har du gjort bort dig för all framtid.

Anonym sa...
27 april 2012 23:56  

Enligt en skrivelse från FM till regeringen är det FMs åsikt att det från 2015 behövs ytterligare 3 och från 2019 1.2 miljarder extra för att omorganisationen skall kunna genomföras.

Detta står att läsa på dagens texttv.

Nu kan man börja undra vilket som är mest sannolikt? Fler miljarder eller mindre FM?
"Den enda vägens försvarspolitik" välj själv!

Teaterdirektören.

Wiseman sa...
28 april 2012 00:00  

Teatedirektören:

Det blir förhoppningsvis ett inlägg om detta imorgon samt om kvartalsrapporten.

Göran Mellblom sa...
28 april 2012 12:34  

@Argast idag@
När jag läser det etterbittra- ja hatiska kommentarerna på denna viktiga blogg, undrar jag hur framtidens OF/Officerare skall kunna vara föredömmen för erfarna SO/specialistofficerare och dito soldater.

De kan vara det genom sitt föredömme: träna hårt, läsa mycket vara socialt och kulturellt högtstående individer.

Men hur skall de ETTERBITTRA kunna förmås underkasta sig deras ledarskap (såsom det går till i NÄRINGSLIVET och i OFFENTLIG SEKTOR i överigt)?

Vem skall skynda till deras hjälp när varken det ena eller det andra hjälper? Hur skall LEDNING kunna utföras (ja-LEDNING - inte administration).

Detta tror jag är Försvarsmaktens utmaning inom kort. Och det kan inte lösas med MERA PENGAR.

MVH Göran Mellblom

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
28 april 2012 16:08  

@Mellblom 21:15

Vilken värld lever du i? Såvitt jag vet handlade inte senare tiders värnpliktsförsvar om att tvinga folk utan om att motivera dem. Du kan med fördel jämföra med hur Linna beskriver mannarna i "Okänd soldat", de är motvilliga men ställer lojalt upp och gör sin plikt.

När jag läser ditt resonemang om tvångsofficerare osv så känns det som om du diskuterar situationen på 20- eller 30-talet.

Du skriver också väldigt mycket om hot. Min uppfattning är att om man tvingas hota någon för att få en uppgift utförd då är man en mycket dålig ledare. Under mina år i det privata näringslivet har jag aldrig behövt hota någon. Jag har heller aldrig varit med om att någon annan chef har hotat sina medarbetare. Håller du med om att den som hotar istället för att motivera är en mycket svag ledare?

Själv valde jag att bli RO pga av att jag trodde på uppgiften. Jag trodde på att det var viktigt att försvara Sverige och jag har upplevt att den åsikten delades av de allra flesta soldater. Men enligt dig så måste jag ha ägnat mig åt avancerat självbedrägeri.

Oavsett vilket så måste även du inse att det anorektiska yrkesförsvaret ALDRIG kommer att kunna försvara hela ytan. Det kanske inte är meningen heller. Du kanske har svaret även på det?

För övrigt undrar jag varför du skriver akademiker, eller ingenjörer ELLER kultiverade personer. Jag är akademiker, innebär det att jag inte är en kultiverad person?

Göran Mellblom sa...
28 april 2012 18:43  

@Alla arga@ I samma takt Ryssland utvecklas i demokratisk riktning kunde de européiska massarméerna avvecklas.

Det gäller för oss européer att hindra sönderfall i de ryska asiatiska ytterområdena, där befolkningarna ej är etniska ryssar.

Det tycks de européiska makterna göra genom operationer i asiatiska krishärdar, där statsapparater (som håller muslimska radikala rörelser stången) saknas eller hotar falla samman (och makten över basområdena tas över av nämnda rörelser).

Sker detta upplöses på sikt det ryska asiatiska väldet och Sibirien blir laglöst (dvs åter helt fritt för kinesiska statliga aktiviteter), vilket påverkar världsmarknadspriset på i stort sett alla råvaror jämte olja.

Nu kanske detta sker ändå, men då under ordnade former: folkomröstningar, företagsinvesteringar, samarbersorganisationer och liknande.

Men sker det dramatiskt och okontrollerat, så blir utveckligen i Ryssland en annan. Och då har massarméerna ett berättigande igen.

Men i väntan på denna världskris kunde mina kära meddebattörer kanske reflektera över hur värnplikten skulle kunna användas för ett mycket stort GENDARMERI att bekämpa BROTTSLIGHET I SVERIGE med, det hot de flesta privatpersoner lider mest av?

Hur ser ni på att TVINGA yngre personer att bli POLISER/GENDARMER och låta dem bekämpa brott skarpt?

För övrigt: Jag har lagt märke till att ryska yrkesofficerare inte sällan är kultiverade personer, på ett sätt som är främmande för oss råbarkade svenska kollegor. Och det var de i Sovjetunionen också Undras varför?

Har vi missat något sammanhang?

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
28 april 2012 23:01  

@ Göran Mellblom,
"De stora européiska makterna avskaffade dessa tvångsofficerare redan efter det första världskriget."

Nej, faktiskt inte! En betydande del av Officerskåren i Brittiska Armen under VK2 bestod av "Hostilities Only" Officerare. Utbildningen genomfördes vid olika OCTU (Officer Cadet Training Unit). Utbildningen finns bl.a. väl beskriven i Evelyn Waugh's Men-at-Arm's trilogi. Uttagningen skedde frivillig och om sökanden bedömdes lämplig. Efter krigsslutet så blev dessa herrar avförordnade, demobiliserade och hemskickade. Under den tid som Brittiska Armen behöll värnplikten, National Service, så fanns det National Service Officers, jmfr. med Svenska Försvarets Kompanibefäls uttagna Vpl.

Dina inlägg har en politiserad ton som jag inte uppskattar och inte heller anser att den tillför något positivt till debatten.

Avslutningsvis, Bäste Göran, dina inlägg saknar vett i såväl innehåll som framförande. Föreslår dig en enklare kurs i (n)etikett. Det skulle gagna dig väl.

Med vänlig hälsning,
din fd.kollega, Lille Erik

Anonym sa...
30 april 2012 15:50  

"Mellblom" förefaller vara ryss som skriver under pseudonym?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade